Den dybe stat

Af Søren Pind 0

Forleden begik denne avis’ Bent Winther et indlæg, hvor han anførte, at statsministerens hånd var blevet bundet af den dybe stat.

Winthers pointe var, at de samlede interesser i erhvervslivet, fagbevægelsen, efterretningstjenesten mm. tilsammen udgjorde en skjult magt. En magt der pga Dansk Folkepartis ekstreme krav på udlændingepolitikken tvang statsministeren til at sige nej. Han var med andre ord tvunget til at trække en streg i sandet. En skjult samfundsinteresse dikterede det.

Man ser denne påstand gå igen rundt omkring. Blandt ekstreme højrefløjskredse trives denne påstand også ift. Præsident Trump. FBI er den dybe stat. Undersøgelsen af de bemærkelsesværdige russiske forbindelser anført af tidl direktør Müeller er et resultat af dette. Hist og her i dette mørke trives påstanden om et statskup mod præsidenten. Mod det egentlige demokrati må man forstå…

Der gik ikke mange stunder førend den straffede Henrik Qvortrtup, dansk presses Lucifer, viderekolporterede Bent Winthers påstand. Statsministerens hånd var bundet, måtte man forstå.

Lad mig opklare nogle ting, der ikke går ud over den tavshedspligt, som jeg måtte være bundet af som tidligere justitsminister, medlem af sikerhedsudvalget og ansvarlig for det udvalg, der orienterer Folketinget om efterretningstjenestens forhold:

Det er purt opspind. Farligt. Undergravende. Det ultimative mørke.

Der er ingen skjult udemokratisk samfundsinteresse. Sagen er den enkle, at gennemsigtigheden i dette samfund er større end nogensinde før. Om pressen i sin vanvittige forfølgelse af demokratiets legitime beskyttelse af sine arbejdsforhold, feks i skikkelse af offentlighedsloven, så end måtte fremfør disse påstande nok så mange gange.

I sidste ende er det enkeltmenneskers personlige moral, der dikterer hvad der sker i vores samfund. Nogle af disse enkeltmennesker er valgt – og dermed legitimerede til at træffe beslutninger.

Vi har glemt det. At det at være minister – det at være regering – er at udøve myndighed. Ved siden af at være en del af den lovgivende magt. Og at den myndighed, i modsætning til under enevælden, udøves som demokratiets repræsentanter i det enevældige bureaukrati. Derfor er danske ministre blandt dem i Europa med de stærkeste prærogativer. Fordi vi VIL have, at der er kontrol – men grundlovens fædre begreb samtidig, at der skulle være plads til at udøve denne myndighed. Så meget desto mere var Hørups sætning om intet under og intet ved siden af Folketinget noget frygteligt vrøvl. Feks Højesteret er hævet over Folketinget, når det kommer til at fortolke lovene – tænk blot på Tvind-loven. Og gudskelov.

Det er en farlig påstand at lade gå forbi, at der findes en dyb stat i et demokratisk samfund. Ja. Der er gode mennesker. Hvis hensigt det er at varetage Danmark. Danmark som land. Som kultur. Som ideal.

Men disse mennesker kan intet uden den legitimitet der udgår fra de organer, folket har sammensat.

Det er endnu farligere at tro, at demokratiet intet nytter. Vi ser i disse år, hvad der sker, når folket beslutter. Trump er udtryk for det. Brexit det samme. Macron. Der er intet grundlag i vesten for at påstå, at folkets vilje ikke sker. På godt og ondt.

Og der er intet grundlag for at fratage statsministeren det mod, det tog at sige: Hertil og ikke længere.

Gennem årene er det lykkedes at tegne et bemærkelsesværdigt forkert billede af vores statsminister. Mange kræfter har prøvet og er delvist lykkedes med at fremstille ham som principløs. Jeg påstår det modsatte. Jeg har kendt ham et helt liv. Jeg kender få, der i højere grad står på mål for og ser det enkelte menneske. Og jeg kender færre, der har en forståelse for, hvad det betyder at udøve myndighed. Og gøre det så det tjener et bedre formål end een selv. Uden dermed at være fejlfri.

Der findes ingen dyb stat. Hvis folket vil det, står intet. Alt kan falde. Og det bør vi tage bestik af i disse år. Den enkelte må tage sit ansvar som borger på sig. I modsat fald vil andre systemer som det autoritære demokrati eller den komunistiske kinesiske model vinde fodfæste. Og det vil være ringere end alt, vi har kendt til i nyere tid i Danmark.

Kommentarer er lukket.