Bevægelsen bygger til sig selv

Af Søren Pind 13

Betyder boligpolitik noget? Gør den nogen forskel? Det lyder ikke sådan, skal man tro de socialdemokratiske reaktioner på mit sidste indlæg om, at København ligger som bystyret har redt i forhold til banderne. En af årsagerne er den manglende indsats overfor ghetto-områderne i København og den fortsatte vækst i antallet af almene boliger.

Reaktionen har været den forventelige: Socialdemokrater som Frank Jensen, Peter Hummelgaard og Pernille Rosenkrantz-Theil har søgt at angribe mig ud fra en vinkel om, at jeg ikke ønsker billige boliger til almindelige mennesker. Jeg er sågar blevet inviteret ud for at se en “normal almen bolig” af overborgmesteren. Som om jeg, efter 8 år mellem 1998 og 2006 at have været Bygge- og Teknikborgmester for byen, skulle have glemt det…

Men jeg har ikke glemt noget. Og jeg husker tydeligt, de udfordringer der var og er forbundet med det almene byggeri. Sagen er, at det, Socialdemokraterne i dag gør, er at putte nøjagtig det samme spind i øjnene på offentligheden, som det spind, Ritt Bjerregaard spandt omkring de billige boliger, der som de fleste vel kan huske aldrig blev til noget.

En nøgletalsevaluering fra 2016 udarbejdet af Københavns Kommune selv indeholder en evaluering af perioden ultimo 2010 – ultimo 2015. Det fremgår heraf, at antallet af beboere i de københavnske almene afdelinger i denne 5 årsperiode er steget fra 101.737 til 108.180 personer, mens antallet af indvandrere/ efterkommere fra ikke-vestlige lande er vokset fra 42.849 til 45.533 svarende til en andel på 42,1 %. Det samme procenttal som i 2010.

Jeg kender naturligvis ikke Socialdemokraternes nærmere definition af begrebet almindelige boliger til almindelige mennesker. Kigger man historisk på Socialdemokraternes flygtninge- og indvandrerpolitik kan man måske godt forklare denne udvikling. Men det er sandt for dyden bemærkelsesværdigt, at påstanden er, at man bygger til almindelige mennesker, når 42 ud af 100 boliger der bygges bliver besat af ikke-vestlige indvandrere… Alle analyser viser, at denne gruppe er dyr for det danske samfund. Både de sociale og kulturelle udfordringer i denne sammenhæng er veldokumenterede. Såvel som kriminalitetsstatistikkerne. Og så er jeg i øvrigt ikke gået ind i, hvordan den resterende halvdel er socialt og kulturelt sammensat. Og nej, jeg skærer naturligvis ikke alle over en kam, det siger sig selv.

Men når jeg har gjort mig til talsmand for, at København burde holde en pause fra mere alment byggeri er det nøjagtigt ud fra den devise: At byens bæredygtighed bliver udfordret, og det forebyggende arbejde, som kommunen bærer hovedansvaret for, ikke har virket overfor de hårdkogte tilstande, vi ser udfolde sig i byen i dag. Venstre advarede meget kontant mod denne udvikling i 2005. Vi foreslog blandt mange andre ting en stor social indsats, psykiske screeninger i skolerne, målelighed og gennemsigtighed for den forebyggende og undervisningsmæssige indsats. Heller ikke dengang lyttede man.

Nu er de pågældende børn blevet 12 år ældre. Og hærger nu gaderne med skyderier, truende adfærd og massiv kriminalitet.

Hvorfor skal vi så igen udsættes for det samme spind som dengang for 12 år siden? Hvorfor skal vi igen høre om, at vi andre er modstandere af almindelige boliger til almindelige mennesker? 42 % boliger bygget til ikke-vestlige indvandrere er ikke udtryk for en sådan politik. I hvert fald ikke for Venstre. Det ville klæde Socialdemokratiet at forklare dette tal. Og partiets forståelse af, hvad begrebet “almindelige mennesker” egentlig dækker over.

Men for mig at se er sagen enkel: Den almene boligbevægelse er så integreret en del af Socialdemokratiet, at man ikke ønsker at standse selv denne uheldige udvikling i København. Bevægelsen er vigtigere end byen. Så meget vigtigere at man tilmed vil strække begreberne så vidt, at udtrykket “almindelige mennesker” i realiteten bliver meningsløst. Bevægelsen bygger ikke til almindelige mennesker. Den bygger til sig selv.

13 kommentarer RSS

 1. Af Svend Jensen

  -

  Citat: “Når jeg har gjort mig til talsmand for, at København burde holde en pause fra mere alment byggeri ….”

  I stedet bør alment byggeri flytte til de rige nordlige forstadskommuner til København. Gentofte, Hellerup, Charlottenlund etc. har næsten ingen hårdkogte 12-årige muslimer boende. Nu vil Gentofte kommune imidlertid gerne betale for at bosætte tildelte migranter udenkommunalsk. Hvis alle kommuner i Danmark gjorde som Gentofte, ville vi hurtigt slippe for de gigantiske uløselige migrantproblemer.
  Malmø kommune vil sikkert gerne modtage endnu flere hårdkogte 12-årige kulturberigere fra Danmark; mod hård dansk valuta. Sveskerne elsker multi-kulti samfund; siger de.

 2. Af Jan Petersen

  -

  Det er håbløst at formulere et eller andet seriøst indspark til Pinds hovedløse politisk bias ævl. Så vil nøjes med blot at konstatere, at jeg er meget enig i P CHRISTENSEN – 27. AUGUST 2017 12:12 indlæg.

 3. Af Henrik Larsen

  -

  @P Christensen – 27. august 2017 12:12:

  Jeg er enig med dit synspunkt angående almene boliger til rådighed: havde de IKKE været det, var tvangsfodringen med flygtninge/indvandrere langt tidligere stødt mod en naturlig modstand.

  Samtidig kan jeg ikke lade være med at tænke på, at flertallet i Københavns Kommunes borgerrepræsentation samtidig tænker, at der – trods alt – bliver tilføjet en belejlig del nye vælgere, som må formodes at stemme lige netop der.

  Jeg kan til gengæld slet ikke forstå Søren Pinds pointe med at få flere flygtninge/indvandrere i private boliger, aka private lejeboliger: det er alt andet lige dyrere, og skatteborgeren kommer alligevel til at betale via forhøjede boligsikrings beløb.

  Det pjat med, at man bliver radikaliseret af at bo blandt “hinandens slags”, som SP´s politiske modstandere (men også parti kolleger) påstår time and again, er og bliver bare en udenomsforklaring på andre kilder til vrangadfærd, og hvis det virkelig er sådan, ja så burde de slet ikke have været her.

 4. Af Henrik Larsen

  -

  Kære Søren Pind,

  Jeg skal lige huske at sige, at jeg er enig med dig i påstanden, at de “bygger til sig selv”, hvis du dermed forstår den socialdemokratiserede bevægelse bredt.

  Hvis udviklingen fortsætter som nu, skal der ikke mere end et par generationer til, så henstår de “almene” boliger i øvrigt bare, som noget gammeldanskerne betaler til nydanskere, fradraget enlige og par med børn samt et par “udsatte”.

  Kan du i øvrigt bekræfte, at der i lovgivningen er mulighed for – udover de alment praktiserede 25% af de ledige boliger – at reservere ALLE, altså 100%, af de ledige boliger, hvis (mener jeg at kunne huske) boligselskab og den korresponderende kommune er enige?

 5. Af Nichlas Mørk

  -

  Bare lige … jeg bor selv i et flot nyt almentnyttigt byggeri på CarlJacobsens Vej i Valby … ejet af Lærerenes Pension .. jeg er selv medlem af pensionskassen .. det gi’r sq da mening og går for mig at se op i en højere enhed !! Vi passer naturligvis på det byggeri .. vi i en eller anden forstand selv ejer !!!

 6. Af Martin Pedersen

  -

  Som jeg læser Søren Pinds indlæg, mener han at der er en positiv korrelation mellem antallet af almene boliger og antallet af efterkommere af ikke-vestlig indvandrere. Dermed må man forstå at hvis antallet af almene boliger beskæres, vil der automatisk være færre indvandrere. Hvis det vitterlig forholdt sig sådan, var problemet med store udgifter til ikke-vestlige indvandrere nok blevet løst.

  Problemet ligger jo snarere i at der er kommet et stort antal mennesker til Danmark som ikke forstår hvorfor den danske velfærdsmodel er bygget sådan op. De tror at man bare kan få “løn” af staten, hvis ikke man vil lave noget. Det er dét problem, som skal løses.

  At prøve kæde det sammen med opførelsen af almene boliger (som nu snildt kan koste 12.000 kr om måneden og dermed nok ikke er oplagt til kontanthjælpsmodtagere) er endnu et borgerligt forsøg på at få lavet København om til en velhaverhovedstad, hvor man helst ikke vil omgås dem som tjener mindre end 25.000 kr om måneden før skat.

 7. Af Henrik Larsen

  -

  Angående indvandringen (flygtninge/indvandrere) og boligmarkedet:

  Om de mange umiddelbart positive økonomiske effekter af nettotilvæksten af indbyggere, koblet med prioriteret adgang til almene boliger, har været bidragende til, at man politisk har tøvet med at adressere sammenhængen og det negative heri på sigt, kan man kun gisne om, men prisstigningen på boliger har jo i medierne og eksperter næsten unisont været en velkommen sang om “flere penge mellem hænderne på danskerne end nogensinde før” og en talen boligmarkedet op, som den hat al økonomisk vækst skal hænges på. De få tirader om begunstigelsen ved lave renter og skattestop har jo ikke adresseret den efter min mening “forkerte” årsag til prisstigninger i sektoren, som nemlig – udover de rigtigt nok lave renter – bare er og bliver en efterspørgselsstigning, men alene været tilhængere af bl.a. SP´s nævnte “bevægelse” i bred forstand, som ønsker “fællesskabets” del af rovet.

  Efterspørgselseffekten på boligpriserne er mere direkte, da den “almindelige dansker” lige netop bliver mere og mere anvist på at være førstegangskøber og ikke -lejer, da der jo ikke er adgang til almene boliger for den “almindelige” dansker. Derfor sås også de største prisstigninger før og efter krisen på et- og toværelses lejligheder.

  Og boligprisstigningerne får store summer til at skifte hænder, og de genererer enorm økonomisk vækst, men det er bare til dels lånt vækst, hvis endelige kapitalisering ved (næste) salg er afhængig af tilstrækkelig købekraft og jobfrekvens hos efterfølgende generationer, og DET kan jeg godt have mine alvorlige tvivl om.

  Havde boligprisstigningerne været udløst af vækst i antal arbejdspladser og dermed et øget behov for boliger hos købekraft stærke ansatte med udsigt til lønstigninger, ja så havde disse stigninger været så sundt funderede, som medierne bredt, når der er tale om boligmarkedet, forsøger at give udtryk for, men det er bare ikke det, der er tilfældet.

  Og blandt politikere har der slet ikke, hverken fra rød eller blå stue, været taget fat i dette skisma, måske fordi det er for nemt at få peget den “grimme finger” mod en, når man vover at bringe indvandring ind i ligningen, så jeg kan da kun hilse velkommen, at det sker nu, hellere (for) sent end aldrig..

 8. Af Jan Petersen

  -

  Hvem husker i øvrigt ikke Pinds udtalelse som nyudnævnt justitsminister – der er en ny cherif på vej til byen. En ren tegneseriefigur der endte med at stå totalt afklædt i en moderne opførelse af – kejserens nye klæder 🙁

 9. Af Søren Pind

  -

  Det må efter alt at dømme være denne ejendom http://www.jacobsens-have.dk/boligerne/ Med al tænkelig respekt er det altså en almindelig udlejningsejendom ejet af lærernes pension og ikke en almen ejendom ejet af et almennyttigt boligselskab.

 10. Af Ib Christoffersen

  -

  Er det ikke nemmere at flytte de 58% og så lave en skudsikker mur rundt om gettoen?

 11. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Hvorfor er der kommet så mange hjemløse, fattige amerikanere i de senere år, hvis det private boligmarked er bedst til, at skaffe folk tag over hovedet?

  Amerikanske lønmodtagere bruger nu en langt større andel af deres stagnerende løn til boligudgifter, som ryger lige i lommen på de rige boligspekulanter, end de gjorde for tyve år siden, fordi spekulanterne styrer boligmarkedet i USA.

 12. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “…det er bare til dels lånt vækst, hvis endelige kapitalisering ved (næste) salg er afhængig af tilstrækkelig købekraft og jobfrekvens hos efterfølgende generationer…”

  Generationstyveri via privat spekulation i stigende boligpriserne, med andre ord…

  Hvad nytter det, at Venstre vil give almindelige lønmodtagere lavere skat, hvis partiets boligpolitik medfører, at deres boligudgifter stiger tilsvarende – eller mere?

  Skatten bruges i det mindste til at finansiere velfærdsydelser, som også kommer de lavtlønnede til gode i svære stunder.

 13. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Rettelse:

  “Generationstyveri via privat spekulation i stigende boligpriser”…

Kommentarer er lukket.