København ligger som København har redt i forhold til banderne

Af Søren Pind 74

Det var surrealistisk. At se Mette Frederiksen bemærke fra S-sommergruppemødet, at hun mente, statsministeren havde været stille i forhold til bandekonflikten . At Frank Jensen stod ved siden af hende, og i samme ombæring fastslog, at i København ville man bygge endnu flere almene boliger. Jeg tænkte uvilkårligt, at nu vil han om lidt foreslå en ny alkoholpolitik, hvor drankeren får mere whisky.

For at sige det rent ud, så ligger København, som København har redt. Jeg er helt på det rene med, at det er en hård og kontroversiel udtalelse. Men jeg har været en del af københavnsk politik siden 1994. Som medlem af Borgerrepræsentationen. Som borgmester. Som medlem af Folketinget. Som minister. Så jeg mener, jeg med vægt kan udtale mig om noget, jeg faktisk kender ganske meget til.

I mit arbejde i justitsministeriet med at forberede forslaget om ungdomskriminalitet, som jeg venter, Justitsministeren kan fremsætte, hvad øjeblik det skal være, fik jeg kun bekræftet mine værste fornemmelser: Ja, den generelle forebyggelse har virket for mennesker, der ikke var særligt udsatte og sårbare.

Men når det kom til en gruppe af særligt udsatte, diagnosticerbare børn med voldelig historik, splittede familier, fremmed etnicitet og i bedste fald stærkt mangelfuld skolegang, var historien nøjagtig den, jeg førte min valgkamp til overborgmestervalget på i 2005. Nemlig at indsatsen ikke slog til. At den var splittet, halvhjertet, berøringsangst og opgivende. Og værst af alt: Systemtænkende. Hvilken kasse skal nu betale for foranstaltningerne… Hvorefter den unge faldt igennem to eller flere stole.

Det er helt uimodstrideligt, at Københavns Kommune bærer et kæmpe ansvar i denne sammenhæng. I fjor fortalte den i øvrigt personligt sympatiske Københavnske socialborgmester Jesper Christensen mig, hvordan det havde været en årelang kamp blot at få lov til at registrere, om børnene faktisk kom i skole. Og det viste sig, da det endelig lykkedes, at børn i nogle tilfælde havde været borte fra skolen i flere år – uden nogen foretog sig noget… Vi taler om det moderne Danmark…

Jeg fik i min tid som justitsminister en henvendelse fra en frustreret politibetjent, der var vred over, han halv to om natten ikke måtte gå ind i Mjølnerparken, efter nogle unge ballademagere, der havde smidt sten efter patruljevognen. Sædvanen tro bad jeg Københavns Politi om en udskrift af politirapporten. Det viste sig, at man havde syntes, to mand var for få til at gå ind. En times tid senere sendte man flere mand derud. Det viste sig – på en hverdagsnat – at en gruppe på ca 20 børn rendte rundt og smadrede lamper, smed med sten og lavede ballade. Den yngste var 7. Syv år gammel! Hvis man virkelig tror, at flere politifolk og længere straffer slår til i den sammenhæng, så siger jeg velbekomme.

I al den tid, fra 1994 til 2008, hvor jeg sad i Københavns Borgerrepræsenation, ønskede venstrefløjen inklusiv S ikke at sikre, at der var nogle som helst målelige eller gennemsigtige forhold omkring det forebyggende arbejde. Skønt historien hver eneste gang, der skete et knivstikkeri eller en voldtægt, foretaget af en af de ovenfor beskrevne unge, var den samme. Knivstikkeriet og voldtægten og drabet var en kulmination på en årelang udvikling, hvor den pågældende var gledet gennem systemerne, hvor politi, sociale myndigheder og skole hver gang kunne sige, at de i adskillige tilfælde havde været opmærksom på vedkommende – men hvor det faste – kærlige – greb i kraven aldrig var kommet.

For nej, på etnisk prægede skoler ville man ikke indberette, hvis børnene blev udsat for vold – det ville jo ødelægge samarbejdet mellem hjem og skole. Af hensyn til metodefriheden ville man ikke føre tilsyn med, om børnene kom eller ej. Af hensyn til pengene spekulerede man i, at tingene skulle tage sig godt ud, men ikke om de faktisk virkede – dvs om den unge kom på ret køl.

Det er efter min bedste opfattelse ikke et tilfælde, at disse forhold koncentreres i de store byer, hvor venstrefløjen i årevis, med sporadiske undtagelser, har haft magten. København. Odense. Århus. Snak var vigtigere end handling. Den gode hensigt var vigtigere end de opnåede resultater. Den offentlige maskine stod over, hvad der faktisk virkede.

Det har været godt for de hjem, hvor der faktisk var resourcer. Men for de egentlig svage har det været en katastrofe. Sådanne hjem som drengen på de 7 år i Mjølnerparken hører hjemme i.

For min skyld kan man godt prøve at fremstille en syv årig som en hærdet forbryder. Jeg mener, forbrydelsen er begået mod ham. Af forældre der ikke evnede opgaven og burde fortabe retten til at have børn. Af en politisk defineret kommunalbestyrelse, for hvem ideologi var vigtigere end virkeligheden.

Derudaf kom ghettoerne. Derudaf kom banderne. Derudaf kom skyderierne. En modbydelig cocktail af parallelsamfund, hvor samfundets regler ikke blev gennemtvunget, hvor arbitrær afstraffelse og had og afmagt er normen. Og et politisk korrekt orgie, hvor andre interesser stod først.

Jeg kan tydeligt huske valgkampen til Borgerrepæsentationen i 2005, hvor enhver, der ville, kunne se den udvikling, dette gik imod. De dage hvor Nørrebro stod i brand. Hvor 82 pct. af de unge fremstillede ved dommervagten var af anden etnisk herkomst. Socialdemokraterne mente dengang, at andre ting var vigtigere. Billige boliger, der aldrig kom, messede man – også dengang. Og afviste, at der skulle være særlige problemer. De pågældende politikere overbeviste københavnerne om dette budskab.

Idag kører børnene fra dengang rundt i gaderne og skyder. På hinanden. Og på uskyldige. I øjeblikket på Nørrebro og i Norvest.

Overborgmesterens svar er mere af det, der blev sagt i 2005. Flere billige boliger. Flere ghettoer. Mere mangfoldighed. Jeg tror, man skal tage en pause fra de byggerier, der nærer denne udvikling. Før vi skal have mere af det, skal vi have styr på, hvorfor parallelsamfundene dannes. Og vi skal standse fødekæden til banderne. Alt andet er uansvarligt. Men jeg ved også, at et sådant budskab vil ryste “bevægelsens” uantastelige ret til at bede Københavnerne om at bære endnu flere sociale byrder. Det er tid til at sige nej til mere eksperimenteren.

Vi ved, hvad virker. Forebyggelse, der er gennemsigtig og målelig med succeskriterier, virker. Boligpolitik, hvor man bygger privat i stedet for alment, virker. Klare enkle adfærdsregler i skolerne virker – og individuel undervisning med krav om læring. En kontant opfølgning på ethvert tilfælde af vold i hjemmet virker. Tvangsfjernelse evt med egentlig bortadoption fra spæd virker.  Se at komme igang. I stedet for at hælde whisky på alkoholikeren. Eller benzin på bålet.

I en tid, hvor alle råber “løs problemet nu!” skal man foruden politi og fængsel og kontante straffe til de forhærdede også tænke langsigtet. Og til det hører også en erkendelse af, at ja, det enkelte menneske bærer et ansvar for sin skæbne. Men politik betyder noget. Og den politik, der hidtil har været, har været en fiasko overfor disse grupperinger. Så lad os holde op med at føre den.

74 kommentarer RSS

 1. Af J Ha nsen

  -

  Hvis man virkelig tror, at flere politifolk og længere straffer slår til i den sammenhæng, så siger jeg velbekomme.
  Siger Pind.

  Meget fornuftigt.
  Højrefløjen tror jo ellers, at strengere straffe er svaret på alt.
  Som man jo altid går i præ-fascistiske samfund.
  Den danske højrefløjs motto er:
  Min gud, min konge/dronning, mit fædreland og min fængselsgang.

 2. Af J Ha nsen

  -

  Hvis man virkelig tror, at flere politifolk og længere straffer slår til i den sammenhæng, så siger jeg velbekomme.
  Siger Pind.

  Meget fornuftigt.
  Højrefløjen tror jo ellers, at strengere straffe er svaret på alt.
  Som man jo altid går i præ-fascistiske samfund.
  Den danske højrefløjs motto er:
  Min gud, min konge/dronning, mit fædreland og min fængselsgang.

  Men Pind.
  Alligevel.
  Hvorfor sender Løkke store dele af politikorpset til grænsen.
  Helt nytteløst.
  Udelukkende for at tækkes DF.

 3. Af Niels Larsen

  -

  København ligger også som landspolitikerne har redt med deres helt afsindige udlændingepolitik.

  Muslimer og afrikanere hører ikke til i Europa!

 4. Af lis sørensen

  -

  Indlæg i v-fifleriet som altid her?

 5. Af .l.is .s.ørensen

  -

  Indlæ g i v-fifl eriet som altid her?

 6. Af bent jensen

  -

  Ja, hele Danmark ligger snart som partierne, medierne og vælgerne har redt. På en fakirseng, på en sømmåtte, på et leje fuldt af torne og sylespidse nåle.

 7. Af Jan Petersen

  -

  Siden udlændingeloven 1983 samt ratificering af diverse forrykte traktater / konventioner har skiftende regeringer lukket en kaskade af ubrugelig udenlandsk junk ind i Danmark. Omkostning pr år anno 2017 minimum 50-60 milliarder kr. Det er en skændsel ud over enhver beskrivelse. Naturligvis vil Danmarks hovedstad og øvrige storbyer være dem, der belemres mest af det ragelse. Pind, du og partiet Venstre er ikke ligefrem uskyldige engle i det forbandede politiske svineri!

 8. Af Mikkel Madsen

  -

  Endnu engang er det, Søren Pind skriver, af høj kvalitet og gennemtænkt.

  Det er faktisk rigtigt godt, at en toppolitiker vover at sætte sig ud over de tyndslidte standardskabeloner “Det er samfundets skyld/individet er ansvarsfrit” og “alt kan løses med hårdere straffe og arbejde i kryolitminerne”.

 9. Af carsten høi

  -

  Ja, Niels Larsen har ret. Ingen af de ledende politikere de
  sidste 20-30 år kan sige sig fri for ansvar, inklusiv Søren Pind.
  Nu vil han “tørre den af” på sosserne og venstref?øjen. Sølle og
  uprofessionelt. Hele Danmark har et kæmpe problem og der
  skal nye kræfter til. Vi taler om et kæmpe svigt over for den
  danske befolkning.

 10. Af Svend Jensen

  -

  Hvorfor skal almindelige danskere belemres med islamiske problemer? Almindelige danskere har aldrig bedt om at få masseimport af muslimer.
  Det forekommer højst upassende, at de af magthaverne og Eliten selvskabte problemer, skal betales af almindelige mennesker; både mentalt, socialt og økonomisk.
  Taksten er i øjeblikket mere end 40 milliarder om året.
  Lad Eliten og politikerne økonomisk stå til ansvar for deres tåbelige politik.
  Almindelige mennesker gider snart ikke mere lægge ryg til overDanmarks idiotiske projekter.
  Hvordan stemmer man folk ud af tinget, der lyver deres egne vælgere op i deres åbne ansigter?

 11. Af Jørgen F.

  -

  2017 og hovedstadens nyeste gymnasier – Frederiksberg og Ørestad er de facto blevet internationale skoler.
  Vores børn har selv gjort det vi andre end ikke magtede at tale om – skabt et segregeret samfund.
  Og hvad heller ingen taler om – alle ungerne er yderst tilfredse med arrangementet.
  Det er bare første skridt – næste skridt er en Cypern ordning.

 12. Af Per Frederiksen

  -

  De problemer, du nævner, er relevante, men ikke specielt venstreorienterede. Min egen Venstreledede kommune prioriterer også helt skævt, og der mangler både sammenhæng, dokumentation og en plan, når det skal forebygges, at unge med anden etnisk baggrund kommer ud i kanten af samfundet… Det volder masser af uløste problemer.

  Det er ærgerligt, at du gør det til et specielt venstreorienteret problem – det er et politisk problem. Og er det i øvrigt ikke I borgerlige, som har siddet på magten i Danmark, i 12 ud af de sidste 16 år?

  Og så er der i øvrigt sprogligt ikke noget, der hedder ‘etnisk prægede skoler’ det er ordsludder. Alle mennesker og dermed skoler er etniske. Men etniciteten kan være forskellig.

  Ligesom der ikke er noget, der hedder ‘etniske unge’, som mange bruger (men du gør det ikke her). Med mindre man henviser generelt til samtlige unge på planeten. Både svenske og irakiske teenagere er jo etniske unge… 🙂

 13. Af Maria Due

  -

  “Endnu engang er det, Søren Pind skriver, af høj kvalitet og gennemtænkt”

  Back to the saltmines, tænkte jeg. Eller – Intet nyt fra V-fronten, kun den sædvanlige socialistsang om at vi ikke har været gode nok. Politikerne synger den i alle vesteuropæiske lande.

 14. Af P Christensen

  -

  Alle kommuner og dermed borgere / skatteydere lider under hvad
  landspolitikere som blandt andre SP har ladet hente til landet af problemer.

  Og hvilke overstatslige instanser man lader borgerne lide under,
  som sikrer at kriminelle bavianer ikke kan smides retur,
  herunder EU-statsborgere. Helt grotesk.

  Dermed ikke sagt at andre myndigheder i DK ikke har lidt
  af berøringsangst overfor indvandrere hvad angår krav til integration..
  Det har været et generelt problem hos både myndighed og bredt politisk.

  Voksne mennesker som ønsker at lade sig positivt integrere i DK,
  bliver generelt positivt integreret i DK – og vice versa.

  Samtidig er koncentration af indvandrere et kæmpeproblem,
  som aldrig burde have fundet sted. Det skaber kun parallelsamfund.
  Men hvor skal de bo, hvis ikke i de billige boliger, når SP og de borgerlige selv har haft travlt med at lave boligbobler, der gør at ingen dødelige har råd til at bo i Købehavn ?

 15. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  “… på etnisk prægede skoler ville man ikke indberette, hvis børnene blev udsat for vold – det ville jo ødelægge samarbejdet mellem hjem og skole.”

  Her skal vi nok finde “Des Pudels Kern”…

  For alle erfaringer viser, at børn, der bliver tævet af deres forældre, langt oftere selv bliver kriminelle og voldelige, end børn, der ikke er blevet “opdraget” med tæv – også overfor deres egen familie.

  Når deres forældre tæver dem, for at få dem til, at gøre, hvad de siger, de skal, så lærer de jo, at det er i orden, at bruge vold og trusler om vold til, at få sin vilje.

  Yahya Hassan har selv beskrevet problemet i en digtsamling – men han er tydeligvis også selv blevet stærkt skadet af en voldelig opvækst, og færdes selv i udkanten af det kriminelle miljø.

 16. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Problemet er langt større i Malmö – og andre store, svenske byer, selvom Malmö er langt mindre, end København er.

  Det skyldes, at de svenske politikere i endnu højere grad har nægtet blot at tale om de alvorlige integrationsproblemer, som Sverige frivilligt har pådraget sig – og lukket munden på alle, der omtaler de store og voksende intergrationsproblemer i Sverige.

  Sveriges socialdemokratiske regering har reageret på vanlig, uansvarlig vis, på den voldsomme stigning i voldsforbrydelser og mord, som bliver begået af flygtninge, migranter og deres efterkommere, ved simpelthen at forbyde svenske medier, at nævne forbrydernes etnicitet.

 17. Af Niels Larsen

  -

  Søren Pind (SP): “At se Mette Frederiksen bemærke fra S-sommergruppemødet, at hun mente, statsministeren havde været stille i forhold til bandekonflikten.”

  Jamen… det er jo sandt. Og der er jo ikke gjort noget EFFEKTIVT ved konflikten endnu. En snoldet autocamper er alt, hvad regeringen har samlet sig sammen til at levere.

  Imens pifter kuglerne om ørerne på og i folk…

  SP: “Men jeg har været en del af københavnsk politik siden 1994.”

  Hvilket giver dig et medansvar for uforsvarligheden – både i Borgerrepræsentationen, i Folketinget og i regeringer. Med andre ord: du er uansvarlig som resten af politikerne. Berøringsangsten overfor muslimer og islam er total. Er I bange for jeres egne skind, siden i lader stå til mht. almindelige danske borgere?

  SP: “Og det viste sig, da det endelig lykkedes, at børn i nogle tilfælde havde været borte fra skolen i flere år – uden nogen foretog sig noget… Vi taler om det moderne Danmark…”

  Det er skam i lige så høj grad landspolitikernes svigt. I har frataget lærerne stort set enhver sanktionsmulighed. Og I kunne have blandet jer i Borgerrepræsentationens arbejde – I holder jer normalt ikke tilbage fra at blande jer i det kommunale “selvstyre”.

  SP: “For nej, på etnisk prægede skoler ville man ikke indberette, hvis børnene blev udsat for vold.”

  Ville landspolitikerne?

  Og ghettoerne opstod fordi landspolitikerne var decideret stupide og naive – og ikke ville lytte til os, der har praktisk erfaring med islam. Vi har advaret jer siden før midten af 1970erne. Og har kun mødt hån, nedgørelse og racismeanklager.

  Men vi fik ret – og havde det hele vejen.

  Nu har I landspolitikere fået ødelagt vort før så fredelige land.

  Dommen over jer bliver ikke blid.

 18. Af Kristoffer Hansen

  -

  Undre mig meget over at vesterfløjs aktivister ikke stenede Nørrebros forældre i går, sammen med deres stenkastende nazislam venner?

 19. Af Kristoffer Hansen

  -

  Undre mig kun over at vesterfløjs aktivister ikke stenede Nørrebros forældre i går, sammen med deres stenkastende nazislam venner?

 20. Af Torben Holm

  -

  Det der sker i København er ikke usædvanligt i storbyer med blandet befolkning. Og selvfølgeligt skal uhyrlighederne stoppes.

  I Søren Pinds indlæg savner jeg erkendelse af medansvar. Han skriver:

  Men jeg har været en del af københavnsk politik siden 1994. Som medlem af Borgerrepræsentationen. Som borgmester. Som medlem af Folketinget. Som minister. Så jeg mener, jeg med vægt kan udtale mig om noget, jeg faktisk kender ganske meget til.

  Han har ovenikøbet været justitsminister, uden at dette har hjulpet på situationen.

  Det er for billigt og ensidigt, når Pind mener, at hele problemet ligger i almene boliger. Hvor vil han placere mennesker der bor i almene boliger, hvis de skal privatiseres ?

 21. Af Kristoffer Hansen

  -

  Undre mig kun over at vesterfløjs aktivister ikke kastede sten på Nørrebros forældre i går, sammen med deres stenkastende nazislam venner?

 22. Af Kristoffer Hansen

  -

  Undre mig kun over at vesterfløjs aktivister ikke kastede sten på Nørrebros forældre i går, sammen med deres stenkastende nazi venner?

 23. Af Kristoffer Hansen

  -

  Undre mig kun over at vesterfløjs aktivister ikke kastede sten på Nørrebros forældre i går, sammen med deres stenkastende islam venner?

 24. Af Kristoffer Hansen

  -

  Ønsker kun dødsstraffen tilbage hurtigst muligt.

 25. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  “Hvor vil han placere mennesker, der bor i almene boliger, hvis de skal privatiseres ?”

  Mange af dem flytter til fattige provinskommuner, hvor de kan supplere deres øvrige kriminalitet med på hjemmerøverier, ligesom i Sverige, hvor kriminaliteten også er eksploderet i små lnadsbyer, der har taget imod alt for mange “ikkevestlige” migranter…

  Udviklingen viser indiskutabelt, at antallet i ´den grad “betyder noget” for, hvor god integrationen bliver, og hvor stor en bealstning migranterne bliver.

  For situationen er trods alt langt værre i svenske byer, som Malmö, der har alt for mange migranter til, at det er muligt at integrere dem ordentligt – og derfor er der langt over 50 uopklarede mord i Malmö nu, og svenskerne er blevet bange form, at gå ud om aftenen i deres egen hjemby.

 26. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Bossen for den største indvandrerbande, Loyal to Familia, Shuaib Kahn, er søn af Wallait khan, der har siddet i Københavns byråd for Venstre, og som selv har været sigtet for et voldeligt overfald…

  Venstre har aldrig medansvaret for problemer af nogen art; det er altid andres skyld…

 27. Af jan ulrik friis

  -

  I virkeligheden har danskerne ikke brug for hverken det ene eller det andet, hverken brug for mere politi eller mere militær, vi mangler ikke flere almennyttige boliger, eller et bedre skolesystem bare giv os vores gamle skolesystem tilbage igen med de kristne værdier, allright giv os vores gamle Danmark igen, de nedlagte mindre lokale skoler, de små lokale hospitaler tilbage igen, vores velfæld vores tryghed, vores lykke, det er der ingen hindring for, i virkeligheden er vi danske verdens lykkeligste folk, vi vil leve i fred, lykke og velstand.

  Vi kunne sagtens få vores land – velfærd – fred og vores lykke tilbage igen, no problem!

  Var det ikke fordi et lille “men” dette “men” hedder: islamisterne, denne ondskab der nu overtager og ødelægger Danmark i vold og terror hedder: islam!

  ” ………….rundt i gaderne, og skyder. På hinanden. Og på uskyldige. I øjeblikket på Nørrebro og i Norvest.” (islamistiske indvandrer bander)

  Altså det lille “men” at dagen islamisterne fjernes fra Danmark, og det til 100%, er vi danske igen verdens lykkeligste folk, men indtil islamisterne fjernes er vi kun at regne som kanonføde og dead meat, vi danske står nu til at miste alt i jihad, vores 1000 årige stolte kultur, vi danske er nu uønskede i eget land, kun at regne som 3-4 rangs borgere, kun stemmekvæg!

  I virkeligheden har vi slet intet problem, for den dag islamisterne forsvinder forsvinder ALLE problemer som dug for solen sammen med islamisterne, her taler vi ikke om hinduer- budismen – mormonerne – katolikker – protestanter… ect…ect.ect…..her drejer det sig kun om islamisterne, der nu i et lyntempo ødelægger Danmark!

  Hvem af os slipper frivilligt giftslanger ud i vores egen bolig, og forventer at overleve, derfor og med islamisternes ankomst i Danmark, er det nu også nedtælling for det danske folk, vores dage er reelt talte!

  ” Jeg er helt på det rene med, at det er en hård og kontroversiel udtalelse.”

  Hr P ind, ingen årsag, intet er hårdt nok når det kommer til islam, her må regeringen ikke have fløjshandskerne på, ikke mere blødsødenhed forståelse eller snak, regeringen har IKKE mere tid at spilde, kast denne islamistiske ondskab der nu helt åbenlyst hærger og ødelægger vores dejlige land, kast ALLE islamister hver og en ud af Danmark!

  Og alle Danmarks problemer forsvinder som dug for solen!

  Er det en aftale?

 28. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Alle politikere taler om forebyggelse. Der er rørende enighed om, at det bedste er at forebygge. Problemet er, at højrefløjen og venstrefløjen lægger helt forskellige ting i ordet. Højrefløjen er overbeviste om, at nultolerance og kontant afstraffelse er effektiv forebyggelse. Hvis man elsker sit barn tugter man det, og hvis man elsker naboens barn, tugter man også det.

  For venstrefløjen er den slags kun udtryk for, at man elsker sig selv. For dem er hverken tugt eller tæsk som det hedder nu. Hvis man elsker sine eller andres børn, så viser man dem, at man elsker dem uden den bibelske bias. Man udviser empati, sympati og tolerance hele tiden – også og mest – når ungerne er modbydelige.

  Vælgerne vælger repræsentanter til folketinget, der har den ene eller den anden grundholdning. De har ikke andre muligheder og ved ikke bedre. Derfor er opgaven at uddanne kommende politikere og få klargjort, hvad de står for – inden valget. Som det er nu får man det ene chok efter det andet.

  Man opdager for sent, at en politiker, man har stemt på, står for det modsatte af det, man selv står for. Vi skal af med valgflæsket og have at vide, hvad vedkommende under uddannelsen eller forberedelsen til det politiske erhverv har vist sig være fortaler for. Først når vi kommer så langt kan vi vælge. Først så får vi politikere, der er til at leve med – uden lede.

 29. Af Svend Jensen

  -

  Skal man endnu engang skære det ud i pap, så selv politikere kan forstå det?
  Før 1980’erne var Danmark et fredeligt og rimeligt monokulturelt land, formet og gennemsyret af kristen og socialdemokratisk ånd.
  Få udlændinge sad i fængsel eller gjorde sig uheldigt bemærket som socialnassere. Næsten ingen blev blev overfaldet af sjakalflokke, gennemtævet og udplyndret af etniske bander. De fleste kvinder kunne gå i byen i sikker forvisning om at komme helskindet hjem.
  I takt med den multietniske invasion siden da, er kriminalitetsraten eksploderet. Tre ud af ti indsatte i fængsler er udlændinge. Religiøst begrundet had mod kristne viser sit hæslige ansigt i diverse moskéer, flere og større områder bliver de facto kristenfri, og terrorismens gift ødelægger den danske sammenhængskraft.
  Politikerne slår bare ud med armene og peger på alle andre end dem selv. De skulle skamme sig dybt over den tilstand de har bragt deres eget land ud i. De blev valgt i tillid til deres evner og lyst til at forsvare deres danske medborgeres interesser og kultur. Nu har svigtet os groft igen med deres syge bortforklaringer og debile undskyldninger, medens de handlingslammede bare lader stå til.
  Hvis politikerne vil skifte deres eget folk ud, er det på tide at folket skifter netop de politikere ud først. Ellers er folket jo dummere end politikerne – ikk’

 30. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt et par vise ord fra tidligere USA præsident Franklin D Roosevelt:

  “In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.”

  Ødelæggelse af vestlige demokratiske retssamfund ligner unægtelig en planlagt aktion. Men, hvem er femte kolonne denne gang?

 31. Af jakob larsen

  -

  Vbøllen pind har glemt at det er venstrefløj og andre borgerlige der er landets mest kriminelle gruppe? Og at det er deres pengekriminalitet der forårsager bandekriminllitet -fattigdomskriminaliteten også?

  Vi må til roden af problemet. Og de værste venstrefolk mv må få døden at føle her..

 32. Af jakob larsen

  -

  Vbøl..len pind har glemt at det er venstrefolk og andre borg..erlige der er landets mest krim..inelle gruppe? Og at det er deres pen.gekrimin..alitet der forårsager ba..ndek..riminllitet -fattig..domskriminaliteten også?

  Vi må til roden af problemet. Og de værste venst..refolk mv må få død…en at fø..le her..

 33. Af jakob larsen

  -

  Vbøl..len pind har glemt at det er venstrefolk og andre borg..erlige der er landets mest krim..inelle gruppe? Og at det er deres pen.gekrimin..alitet der forårsager ba..ndek..riminllitet -fattig..domskriminaliteten også?

  Vi må til roden af problemet. Og de værste venst..refolk mv må få d..ød…en at fø..le her……..

 34. Af jakob larsen

  -

  Vbøl..len pi…nd har glemt at det er venst..refolk og andre b..org..erlige der er landets mest krim..inelle grupp..e? Og at det er deres pen.gekri..min..alitet der forårs…ager ba..ndek..riminl..litet -fattig..domskrimina..liteten også?

  Vi må til roden af proble..met. Og de værste venst..refolk mv må få d..ød…en at fø..le her……..

 35. Af Gert Hansen

  -

  Snak, snak og atter snak.
  Fat det dog nu alle i rådne venlig boere, og frigide feminister, latterlige idioter der tror at alle mennesker er ens og indeholder godheden, det skal bare lige findes frem…ha ha som i selv ser nu, øh nej det er så langt fra tilfældet og vil aldrig blive det, for der ER intet godt i islam, der er kun mørke, undertrykkelse, vold og had, intet andet.
  I tusinder år har de selv bevist det og er frygtet af det meste af vesten for det med god grund.

  Sidste opgør med dens mørke der langsomt men sikkert spredte sig overalt, som pesten gjorde i sin tid også var i 14/1500 tallet da korsridderne, blev samlet at konger og regeringer for at undgå de overtog hele vores del af verden også og det lykkedes da heldigvis, måske fordi de ikke var så skide blød sødne som vi er nu, spørgsmålet er om det vil lykkes denne gang at afværge deres invasion forklædt som trojansk hest, jeg tvivler.

  Der skal seriøst andre midler til overfor dem, selvom vi ikke kan lide det, de skal ganske enkelt ikke have lov at være i vores lande, hvor svært kan det være at forstå?? Mere end nogen havde regnet med ser det ud til.

  Smid Alle muslimer hjem der ikke er 100% selv integrerede, for de er de eneste der er håb for at kunne leve i fælles skab med.

  Er der godt, må der også være ondt, men det er de fleste først ved at fatte nu, vi er IKKE alle ens og har samme muligheder, så var vi sku sikkert født på samme sted alle sammen, hvis det var meningen

  Den der griner sidst, griner bedst er der er ord sprog der siger, det ikke ud til at blive os europæere

 36. Af J Hanse n

  -

  Men når det kom til en gruppe af særligt udsatte.
  Skriver Pind.

  Er V-ministre en gruppe af særligt udsatte?

  forbryderalbum.dk/

 37. Af Gert Hansen

  -

  Så er der en kommentator der misbruger mit navn. Ovenfor 17:26

 38. Af Gert Hansen

  -

  Ha ha
  Jamen lille ven, der er måske flere end dig der hedder det samme, eller har du ene ret??

  Skynd du dig ind i din lille lejlighed og puds videre på din glorie,dengse

 39. Af Per Torbensen

  -

  Syv ud af ti kriminelle i danske fængsler har en andet etnisk baggrund og ikke omvendt,skribenten har nok underdrevet.

 40. Af Gert Hansen

  -

  Jeg stopper i alt fald med Berlingskes blogs så længe en anden i mit navn skriver på den også.

 41. Af Jan Petersen

  -

  Hvilket tilfældigt navn – en eller anden tomhjerne bruger – er lige fedt. Skrivestil afslører under alle omstændigheder klovnen 🙂

 42. Af Zeki Laurent Sadic

  -

  “Af hensyn til pengene spekulerede man i, at tingene skulle tage sig godt ud, men ikke om de faktisk virkede (…) Snak var vigtigere end handling. Den gode hensigt var vigtigere end de opnåede resultater. ”

  Meget fint skrevet, Søren Pind. Tak for dine – som altid – velovervejede refleksioner.

 43. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er jeg meget enig i Pinds skriblerier, som – efter min mening – dog bærer præg af politisk bias. Pind er formentlig den mest uduelige og elendige justitsminister i nyere dansk historie 🙁

 44. Af Egil Rindorf

  -

  Søren Pind har fuldstændig ret – S er aldeles skamløse i deres fremstilling af, hvem der har ansvar og hvem der handler. S har (under pres fra deres nye venner i DF) lært at sige “Politi”, men sandheden er jo, at politiet IKKE har ansvar for den forebyggelse, som er det eneste, der er brug for. Politiet træder i praksis først til, når skaderne sker eller ER sket. Det kan bremse idiotopførslen, men det løser jo ingenting. Så løsningen ligger ikke hos Politiet, men hos den kommune (København især), som i masser af år skamløst og helt bevidst har svigtet sit ansvar og spredt om sig med vidtløftige løfter, som de aldrig har haft indsigt eller midler til at leve op til.
  Og nu prøver S så at tørre ansvaret af på Lars Løkke og regeringen – som om problemet er opstået lige her for lidt siden, og som om at kommunen skam har gjort hvad den kunne og skulle. Det er Fake News og spin – som medierne labber i sig – uden at stille borende spørgsmål; for sådan gør man ikke, når man er en moderne journalist (hvoraf mere end halvdelen som bekendt er ansat ved DR).

 45. Af Kurt Charleman

  -

  indvandrebander har rod i indvandrenes hjemlands kultur. I deres hjemlande hersker der et stærkt familie og klansammenhold, Man dækker over hinanden over for diverse myndigheder, Og man handler i overensstemmelse med familiens eller klanens ære, hvor en selvstændig samvittighed og et samfundssind ikke er eksisterende, Dertil kommer at banderne bliver mere islamiserede, og hvor overhøvdingen nu er den frygtindgydende Allah, som står på bandens side i deres laden hån om de vantro og deres retsinstanser

 46. Af hasse Solstråle

  -

  DE SKAL UD AF LANDET !
  ELLER INTERNERES !

  ASAP

 47. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Hvorledes det pludseligt kan blive Københavns skyld, at landet er blevet fyldt op med uintegrer bare muslimer kan jeg ikke forstå, når det er politikere som Søren Pind, der med deres indvandrerpolitik har skabt problemerne!

  Så tag lige og placer fejlene hos dem der har skabt dem!
  Mvh.

 48. Af Niels Larsen

  -

  CARL-ERIK PEDERSEN

  Helt enig.

  Det er folk som Søren Pind, som har ødelagt landet gennem import af muslimer og afrikanere ad libitum.

 49. Af Maria Due

  -

  KURT CHARLEMAN – 16. AUGUST 2017 23:40

  Ja, sådan er det, og derfor hjælper dansk børnehavepædagogik ikke.

  Jeg vender tit tilbage til en udtalelse fra danske socialrådgivere, der for mere end ti år siden fortalte, at deres stærkeste kort i arbejdet med etnisk danskere er at appellere til folks samvittighed. Dette kan fungere i et samfund som vores, hvor det geopolitiske og dermed historien samt kristen moral og politiske strømninger har skabt et samfundssind, som lempes ind i os fra de første barneår. Men det er naivt at tro, at et sådant kulturtræk uden videre annekteres af mennesker med klankultur, og det havde socialrådgiverne erfaret.

  Især er det naivt at blive ved med at insistere på med små variationer at bruge de samme metoder, da alle jo ved, at disse mennesker netop er kommet hertil fra lande uden sammenhængskraft. De tager, hvad de kan få og synes i øvrigt, at vi er godt dumme. Endelig kommer mange af dem fra oprindelige beduinsamfund, hvor et rask raid mod andre beduiner udgjorde en væsentlig del af den ellers sparsomme underholdning og gav lidt variation i en – set med vore øjne -meget ensformig og kedelig tilværelse. I Danmark kan beduinernes efterkommere få selv en fodboldkamp til at ligne et beduinraid. Europæere, der har været bosat i Mellemøsten, ved at det kan være ligge særdeles tungt med fornøjelser.

 50. Af Niels Larsen

  -

  Maria Due: “Europæere, der har været bosat i Mellemøsten, ved at det kan være ligge særdeles tungt med fornøjelser.”

  I Saudi er det mest opløftende en amerikansk B-film i fjernsynet. Godt censureret.

Kommentarer er lukket.