Hvad er alternativet?

Af Søren Pind 115

Mediedækningen af regeringens plan for et stærkere Danmark har kort og godt været useriøs. Dybt useriøs.

Mens man i verdens mest lige land, med det højeste skattetryk og den største offentlige sektor, ser den ene forside efter den anden om den ene eller anden imaginære velfærdsmassakre, skrives intet om hvad alternativet er. Det alternativ, Mette Frederiksen overset og uforvarende kom til at beskrive, da hun sagde “vi har ikke lige så mange penge at gøre godt med som regeringen”.

Det er sagens kerne. At der er opgaver af en sådan vigtighed, at vi er nødt til at prioritere. At vælge det gode fremfor det mindre gode.

Jeg undrer mig over, at særligt borgerlige aviser, der på lederplads har rost regeringens initiativ, fylder deres forsider med overfladisk bavl, der reelt har meget lidt på sig. I Jyllands-Posten udfoldede det sig ved, at langt inde i avisen fandt man alt hvad der kan kravle og gå af erhvervsorganisationer, der glædede sig ved udsigten til vækst. Mens man på forsiden valgte at bringe en fuldstændig tosset historie om handicappedes SU-modtagelse, skønt disse reelt ikke berøres. Det er simpelthen ringe.

Og her mit egentlige anliggende: Hvorfor bruger ingen medier kræfter på at beskrive, hvad alternativet er til regeringens plan? For ganske nylig var der finanslovsdebat. For andet år i træk skete det, uden landets største parti havde valgt at fremlægge et finanslovsoplæg. Vi aner kort og godt intet om, hvordan Socialdemokraterne vil prioritere. Har medierne virkelig stillet sig tilfreds hermed? Er det et rimeligt sammenligningsgrundlag blot at sige: “nå” hertil, og så fremstille regeringens plan som om, den er skabt i et tomrum?

Sagen er, at Danmark har brug for vækst. I modsat fald render vore nærmeste nabolande fra os. Vi står med en af de laveste vækstrater i OECD. Det betyder vi bliver fattigere og får færre penge relativt til sygebehandling, undervisning og velfærd.  Og i den erkendelse skal der lempes på vore for høje skatter og investeres. Også investeres i vores sikkerhed. Dermed –  med den vækst – får regeringen flere penge at råde over end Socialdemokraterne. Endda erkendt af Mette Frederiksen selv.

Disse midler vil vi investere. Dels i at lempe skattebyrden. I bunden af inkomstskalaen, såvel som i toppen. Og samtidig vil vi investere i Danmarks sikkerhed og tryghed.

Jeg ved om nogen, at politiet er presset. Vi investerer 2 milliarder kroner ekstra frem til 2019. Der vil komme flere politifolk til. Men det er ikke gjort med det. Vi er nødt til at prioritere dette område yderligere. Derfor har statsministeren, med planen et stærkere Danmark, varslet en sikkerhedspakke på 800 millioner kroner. Det er med andre ord penge, regeringen har, som Socialdemokraterne ikke har. Det er noget, der, hvis der kommer en socialdemokratisk regering, ikke bliver til noget.

Nu er mit spørgsmål: Har Danmark råd til det? Har vi råd til, vi ikke gør, hvad vi kan i disse år, for at sikre Danmarks frihed og tryghed og har et modsvar til den trussel, islamistisk terrorisme udgør? Jeg har ikke set det spørgsmål stillet et eneste sted til Socialdemokraterne.

Det er ingen sag at stemme for ting, hvis man ikke selv skal skaffe pengene. Men sagen er, at det kan blive alvor, såfremt der sker et regeringsskifte.

Regeringen har modet til at prioritere. Vi ønsker at styrke politi og forsvar, så vi står bedre beredt i svære tider. Alternativet blafrer i vinden. Stil helt enkelt det spørgsmål: Hvad vil I? Og i givet fald, hvor skal pengene komme fra? I modsat fald foregår denne debat i et tomrum, og Socialdemokraterne har fået det, som de ville have det. Som vi så det i forbindelse med finanslovsdebatten. Ingen plan. Overhovedet.

115 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er jeg vel også ramt af “topskat”, bare på lidt anden vis. Jeg er pensionist, og har været så “dum” at indbetale så for meget til egen pension, at min folkepension bliver reduceret forholdsvis tilsvarende. Så resultat af egen pension er, at man reelt skriver idiot på ryggen af sig selv 🙁

 2. Af Javier Martinez

  -

  Det er fattig Carina’er & Dovne Roberter, som trækker velfærden ned, men dem kan man ikke sende nogen steder hen, fordi der er ingen, som vil have dem.
  AF UFFE STAULUND – 11. SEPTEMBER 2016 21:53

  Ingen jobs til dem , mm. vi genindfører herskab og tjenestefolk igen….At den blå regering nu skærer i SU er en katastrofe, og betyder i længden blot færre uddannet, færre jobs, dårligere fremtid for Danmark.

  Næh, meget mere brugbart hvis justitsministeren indførte straf ift. omkostninger i kriminal systemet..Dette ville betyde at borgerlige penge kriminelle skulle mange ti år længere i fængsel, og endda for de værste Albertier måske en lundbeck aflivning? De har før været Dansk hof leverandør til den Amerikanske industri der, som godt kan finde ud af straffe blå pengekriminelle, men ikke Danmark.

 3. Af Javier Martinez

  -

  Det er fattig Carina’er & Dovne Roberter, som trækker velfærden ned, men dem kan man ikke sende nogen steder hen, fordi der er ingen, som vil have dem.
  AF UFFE STAULUND – 11. SEPTEMBER 2016 21:53

  Ingen jobs til dem , mm. vi genindfører herskab og tjenestefolk igen….At den blå regering nu skærer i SU er en katastrofe, og betyder i længden blot færre uddannet, færre jobs, dårligere fremtid for Danmark.

  Næh, meget mere brugbart hvis justitsministeren indførte straf ift. omkostninger i justitssystemet?..Dette ville betyde at borgerlige penge kriminelle skulle mange ti år længere i fængsel, og endda for de værste Albertier måske en lundbeck af livning? De har før været Dansk hof leverandør til den Amerikanske industri der, som godt kan finde ud af straffe blå penge kriminelle, men ikke Danmark.

 4. Af Javier Martinez

  -

  Det er fattig Carina’er & Dovne Roberter, som trækker velfærden ned, men dem kan man ikke sende nogen steder hen, fordi der er ingen, som vil have dem.
  AF UFFE STA ULUND – 11. SEPTEMBER 2016 21:53

  Ingen jobs til dem , mm. vi genindfører herskab og tjenestefolk igen….At lavko regeringen nu skærer i SU er en katastrofe, og betyder i længden blot færre uddannet, færre jobs, dårligere fremtid for Danmark.

  Næh, meget mere brugbart hvis justitsministeren indførte straf ift. omkostninger i justitssystemet?..Dette ville betyde at borgerlige penge kriminelle skulle mange ti år længere i f ængsel, og endda for de værste A lbertier måske en l undbeck af livning? De har før været Dansk hof leverandør til den Amerikanske industri der, som godt kan finde ud af straffe blå penge kriminelle, men ikke Danmark.

 5. Af Niels Larsen

  -

  Jan Petersen
  – 11. september 2016 22:00

  Det er ganske enkelt svineri at os, der har sparet op, bliver snydt for det halve eller mere af folkepensionen.

  Vi har betalt vore skatter og har krav på lige behandling! Især når os absolut og helt ligegyldige mennesker udefra kan komme og få udbetalt uhyrlige beløb for intet at lave.

 6. Af ole hansen

  -

  hvorfor afventer sobre kommentarer godkendelse time- eller dagevis?

 7. Af ole hansen

  -

  hvorfor afventer sobre kommentarer godkendelse i time- eller dagevis?

 8. Af Niels O

  -

  @Javier Martinez – 11. september 2016 21:58

  Jamen, så må vi hellere satte topskatten endnu mere op, så der kan blive endnu flere ansporet til arbejde for væksten. Christ. Hvor ligger toppen så på Lafferkurven, mener du? På 100%?

  Du er da et meget godt eksempel på en rød vælger, som jeg siger.

 9. Af Jan Petersen

  -

  Fik iøvrigt lige denne email adresse jpb218535 @ xxx indsat på “skriv kommentar”. Berlingske blogs sikkerhed er bare helt i top 🙁

 10. Af Jan Petersen

  -

  Det er iøvrigt “kun” sket 6-7 gange tidligere. Hvis en hacker fik fat i emails, kunne det forvolde stor skade på vedkommende. Nu er jeg ikke hacker, så bare rolig!

 11. Af Javier Martinez

  -

  “Jamen, så må vi hellere satte topskatten endnu mere op,”
  Niels O

  Et absolut fornuftigt forslag som jeg kun kan tilslutte mig!..Hvad vi burde tale om i stedet for topskattelettelser er derimod Thomas Piketty´s skat på ejerskab af værdierne. Langt mere fornuftigt, og reelt vil kun denne føre nogen veje hen her..Såvel som bøder ift. indkomst, bedrag mv..I Finland har en milliardær modtaget en kørselsbøde på 800.000 kr. fx..De kan , DK kan ikke..

  Vi kan også snakker bruger betaling for landets rigeste for folkeskoler, hospitaler, plejehjem mv., For ikke at tale om de mest åbenbare tåbelige tilskud, fratagelse af folkepension, børnepenge, “mimrekort”, “varmetilskud”, mv.

  Mener du da at folk der betaler topskat er doven og vil foretrække en kontanthjælp? Går fra 7o.ooo-20 million kr. til 8.000 kr. frivilligt? Tvivler…Men måske har du ret mht.de 4o.ooo. som står uden for fratagelsen ift. Venstres forslag med kun lempelser for dem under millionen…
  🙂

  “Ved topskattens indførelse i 1994 var der 616.000 personer, der betalte topskat, hvilket svarede til 14 % af alle skattepligtige danskere. Derefter steg andelen i de følgende år til et toppunkt på 21 % i 2008. Med den ekstraordinære forhøjelse af grænsen i 2010 faldt andelen til 14 %. Tilsvarende er statens provenu fra topskatten faldet fra at udgøre 19,3 mia. kr. i 2008 til anslået 15,5 mia. kr. i 2015.[4] I 2015 forventes der at være 506.000 topskatteydere svarende til 10 % af alle skatteyderne.[5] Ifølge Skatteministeriet betalte 11 % af folkeskolelærerne, 8 % af sygeplejerskerne og 8 % af håndværkerne topskat i 2014.[6]”

  Er kun gået ned ad bakke siden vko tiden, og endda endnu mere under R regeringen. Som nu naturligvis lige har udmeldt deres ønsker om at arbejde sammen med liberal alliance på dette område i dag.

 12. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er højeste dagpengesats ca 217.000 kr pr år. Til sammenligning koster en asylansøger ca 222.000 kr pr år. Fedt regnestykke 🙁

 13. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er tilsvarende satser for folkepensionister:

  Reelt enlige ca 150.000 kr pr år

  Gift / samlevende ca 110.000 kr pr år

  HVIS ovennævnte IKKE har været så store idioter at have egen arbejdsmarkedspension og/eller tegne ekstra privat pension!

 14. Af Rap And

  -

  Jan Petersen
  Folkepensionen sats for mange Gifte/ samlevende med egne pensionsmidler er et grundbeløbet på ca. 6000 kr pr. måned før skat for den enkelte. Tillægget reduceret relativt let, og der er ingen ældrecheck. Men lever man bare lææææænge nok kommer man sikkert til sidst i den økonomiske situation, at man også får del i disse ydelser..

 15. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt lidt mere om folkepension – Din indkomst er højere er 68.400 kr. om året og derfor bliver dit pensionstillæg sat ned. For hver 100 kr. du tjener over 68.400 kr., bliver dit pensionstillæg sat 30,90 kr. ned.

  Kan topskat slå den procentsats? 🙁

 16. Af Lars Petersen

  -

  @ Søren Pind.

  LAVERE SKAT, LEVERE HØJERE SKATTE-LØN = LAVERE VÆKST:
  Når man sænker skatterne for enhver, samtidig med man fastholder både verdensrekorden i
  antal skattesubsidierede, og disses rekord niveau, uden at sænke skatte-lønnen tilsvarende
  med skattesænkningen, øges skatteomkostningen, da her intet marked er til at deregulere..

  Tillæg en sand armé af offentlige leverandører, samt vedligehold af den overdimensionerede
  off. bygningsmasse, som igen afføder sub-aktiviteter, tællende alt fra materiel, rengøring, mv.,
  hvilket atter cementerer, hvordan Dansk BNP, beror på skatte-underskudsgivende aktiviteter..

  INVESTERINGERNE VIL FORTSAT GÅ NED:
  Inkl. re-investeringerne, har Dansk forenings amatør skattebaseret genvalgs-strategi, kostet et
  investeringstab, svarende til lidt over 40 mia. kr. om året de seneste 11 år, (total tab: 446 mia.),
  hvortil vi skal tillægge 30 mia. alene i 2016, via Danskerne købte ind i udenlandske netshops.

  Pointen er, at du verbalisere usammenhængende, da problemet fortsat ligger i, at priserne er
  i voldsom asynkron med det int. marked, hvormed virksomheder, såvel slutbrugere modsat
  tidl., kan kompensere uden om foreningernes smadring af Danmark, hvorpå tabet forværres.

  HER LIDT AF HVAD SOM KRÆVES (i super kort format).
  1. Fjern pressens ansatte fra finansloven. (her er klart flere vælgere i at gøre dette, end ikke).
  2. Sæt demokratiet på digital form, for dynamiske skatter, via individuel markedstilpasning.
  3. Sørg for at indhegne det maksimale beløb som folk årligt kan fravælge, for sikker stabilitet.
  4. Etabler: “Lovgivningen for national homogenitet”, for max level af kulturfremmet niveau.
  5. Hvad int. handel angår, og deraf investering VS. jobskabelse, skab ”Konkurrence-lighed”.

  I link til pkt. 5, kræves et revitaliseret WTO, hvor nationerne skal overholde nogle absolutte
  mindsteregler, hvilket dog ikke vil være muligt at harmonisere de næste 35 år, hvormed her
  kræves en hvis form for ”konkurrencelighedens” protektionisme, sådan at forstå, at såfremt
  man ikke kan, eller vil tilpasse sig nævnte mindsteregler, kan de enkelte Stater kompensere
  deres handelstab til de nu kunstige billigere nationer, så at man ikke vinder i kraft af fake..

  Eksempel..
  Når DR2, Nynne Bjerre Christensen, IGEN skider unger ud, og går på barsel i 12 måneder.,
  med fuld offentlighedslovs-hemmeligholdt tvangs-løn af måske 65.000 – 110.000 kroner pr.
  måned,. Skal/vil Kineseren, Amerikaneren og andre, naturligvis ikke adoptere denne svinske
  syge, hvormed Danmark må lide den tort, at forblive dyrere, = handelstab og jobs, hvilket jeg
  nævner som eksempel på, at ”Konkurrence-lighedens” manifest, går begge veje naturligvis..

 17. Af Rap And

  -

  Men så husk også lige på, at det borgerlige sammenrend tilsyneladende mener, at det er her man skal slå til med endnu flere reduktioner i ydelserne og boligstøtten, så der kan bliver råd til deres skattelettelser. Selv om Pind nok bliver gnaven over, at der bliver sats fokus på den slags bagateller.

 18. Af Jan Petersen

  -

  Topskat starter normalt omkring ca 460.000 med en ekstra skat på 15%. For folkepensionister starter topskat efter indtægt på ca 68.000 med en ekstra skat på ca 30%. Logik for burhøns, perlehøns eller evt Folketinget?

 19. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er ydelser såsom boligydelse, ældrecheck o.lign SKATTEFRI. Så en idiot af en pensionist, der sparer op til egen alderdom, skriver vel virkelig IDIOT på ryggen af sig selv 🙁

 20. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Ingen er i tvivl om, at Venstre er vilde efter et finanslovsoplæg fra Socialdemokraterne. Det er meget sjovere at kritisere oppositionens oplæg end at skulle forsvare egne pauvre idéer overfor vælgerne – og ikke nær så farligt. Det er en teknik, der har været afprøvet mange gange med stort held, og når det gælder kritik af oppositionen, er der ingen, der når Venstres pressetjeneste til sokkeholderne.

  Der er ingen grænser, hvad den kan grave frem i egne fantasier og bruge som kritik uanset sandhedsværdien – og absolut uden hæmninger. Hvem husker ikke Pressetjenestens vanvittige udlægninger af forholdene omkring Thornings skattesag. Mere sygt kan det næsten ikke blive, men hvem kan sige, hvad Venstre er i stand til, når det gælder at modstå ethvert forsøg på at mindske uligheden og øge den sociale retfærdighed i en periode, hvor partiet er i hastig tilbagegang.

 21. Af Niels O

  -

  @Javier Martinez – 11. september 2016 22:48

  Jeg læste de to første linjer. Og så navnet Pikkety et sted i det fjerne i din tekst. Så stoppede jeg.

  Det er for imbecilt til, at jeg gider at diskutere.

 22. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt lidt nattenews om vat-Pinds “drømmesamfund”, iflg EB.dk:

  Bilbrande hærger hovedstaden: Vækket af kæmpe brag
  Nye bilbrande hærger i Storkøbenhavn

 23. Af Jan Petersen

  -

  Min egen personlige indstilling er iøvrigt – et demokrati og tidligere retsstat – i total opløsning – desværre 🙁

 24. Af Mit Navn

  -

  Det kan godt være Søren Spin selv tror han er et geni, men han bliver skudt som resten af folketinget, når vi skal gøre regnskabet op, og det skal vi jo.

 25. Af Jsn Pedersen

  -

  Kan godt være S.øren S.pind finder sig selv vældig interessant, men du ved Søren, du bliver skudt, som alle andre inde i folketinget, når vi skal straffe jer for jeres rolle i al det lort i måske også vil mene i ikke er skyld i, hahaha. I bliver henrettet hver og en.

 26. Af Bjørn Sørensen

  -

  Vi bruger 140 mia kroner om året i ledighedsunderstøttelse.

  Sålænge man ikke gør noget seriøst for at få de 800.000 ledige i arbejde vil vi ikke kunne løse vores økonomiske problemer.

  Omfordeling af udgifter får ikke gang i hjulene.

  Efter 10 år med stagnation er det indlysende at der skal andre boller på suppen.

 27. Af anders nielsen

  -

  Er redigeringen/sletteriet her et lotteri? Har nogen slået hjernen fra?

 28. Af - Niller

  -

  Er enig med Bjørn Sørensen i at der skal sættes massivt ind overfor de mange som er på passiv forsørgelse så de kan komme igang med at forsørge sig selv og deres familie
  Jeg ved ikke om tallet 800.000 er retvisende idet det også omfatter barselsorlov m.m
  Men det skriger jo til himlen at erhvervsaktive danskere skal arbejde til langt op i alderdommen uden mulighed for at nyde et velfortjent otium -mens helbredet er nogenlunde.
  Så ja til at øge arbejdsudbuddet fra dem på passiv forsørgelse- og nej til at sætte pensionsalderen op.

 29. Af - Niller

  -

  Hvis regeringen virkelig ønsker bred opbakning til at fremtidssikre Danmark skal den droppe skattelettelser til de aller mest rige samt undlade at hæve pensionsalderen og istedet for fokuserer på at få de mange passive ud på arbejdsmarkedet .
  Så er jeg sikker på at alle ansvarlige partier og faglige organisationer vil bakke op om dette. Med i den ligning er der selvfølgelig også et behov for øget uddannelse og opgradering.
  Så derfor er det nødvendigt med øget ressourcer til dette områder-og ikke yderligere reduktion for at finde penge til skattelettelser med en tvivlsom effekt.

 30. Af Rap And

  -

  AF MIT NAVN – 12. SEPTEMBER 2016 2:29
  Det kan godt være Søren Spin selv tror han er et geni, men han bliver skudt som resten af folketinget, når vi skal gøre regnskabet op, og det skal vi jo.
  AF JSN PEDERSEN – 12. SEPTEMBER 2016 2:31
  Kan godt være S.øren S.pind finder sig selv vældig interessant, men du ved Søren, du bliver skudt, som alle andre inde i folketinget, når vi skal straffe jer for jeres rolle i al det lort i måske også vil mene i ikke er skyld i, hahaha. I bliver henrettet hver og en.
  Istedet for at man sletter indlæg med politisk uønsket indhold, så skulle man måske se lidt mere nøje efter om ordensmagten skal ind over disse indlæg. Berlingeren ved jo heldigvis hvem der er afsenderne

 31. Af jan ulrik friis

  -

  Hvad mener Hr Sø ren P ind med at investerer i Danmarks sikkerhed og tryghed??
  Befolkningen overladt til sig selv deres skæbne i jihad, islamisternes ´hellige´krig er på vej, skælven og angt vil fylde de danske hjem, ingen tvivel om det.
  Er F35 (et ´fly´der aldrig kommer til at flyve tilfredstillende overhovedet, men reelt kun at betegne som en skrot bunke) er F35 en sådan sikkerhed og tryghed som S øren P ind her taler om?
  Da vil jeg gerne fritages for den form for sikkerhed og tryghed som Hr S øren P ind står til tals for, vi ønsker os ikke mere politi, men istedet hjemsendelse alle islamistiske asylturister, fra start befinder de sig ulovligt i landet, men bryder Hr S øren P ind sig om landets love? Nu det danske folk tydeligt nedprioteret nærmest glemt, nærmest uønsket i eget land, at vi danske sidder tilbage med angsten, og en skælven ved det ondskab der nu skal komme ned over os!

 32. Af Anders Nielsen

  -

  Her er det nødvendigt med et dementi. Jeg har indenfor det sidste års tid af og til skrevet et indlæg på Berlingske blog fra mit domicil i det sønderjyske, og jeg er IKKE identisk med den Anders Nielsen, der skrev 7:55 og ved andre lejligheder, og som virker som en af de sædvanlige grove enøjede typer, der fylder alle blogs. Jeg besluttede for flere uger siden, at jeg ikke mere vil deltage, og sådan bliver det.

  Til Søren Pind vil jeg sige, at efter at have stemt på Venstre i 35 år, er det også slut med det. Den endelige beslutning tog jeg,, da jeg i aftes havde krummet tæer over partiets udsendte til Deadline Jan E. Jørgensen, der virker meget uvidende om tidens mest påtrængende spørgsmål og ellers på alle måder levede op til det vrængbillede af et intetsigende og kulturløst Venstre, som man hver dag får præsenteret her. Jeg er ellers enig i, at vi ikke er i krig med islam, det er ikke det, der skiller os, men Jørgensens argumentation er så fladpandet, at jeg ikke vil stemme på et parti, som finder ham god nok til at repræsentere sig.

  T

 33. Af Anders Nielsen

  -

  Et indlæg tilbageholdt-

 34. Af Glenn Lynge Andersen

  -

  Det er ALTID mediernes skyld, når Søren Pind og co. ikke får UBETINGET ROS for deres geniale planer. I virkeligheden fortjener et land som vores ikke at blive styret af så exceptionelt begavede politikere som dem vi er velsignede med i øjeblikket. Det er simpelthen for dårligt, at der er nogen i dette land der læser (og oven i købet KØBER) aviser som Politiken, Information og Ekstrabladet, som tillader sig den landsskadelige frækhed at KRITISERE vore kære ledere.

  Hvis ikke danskerne og især medierne gør det bedre, risikerer vi at få en regering der ikke er nær så begavet og fremfor alt ikke har EN PLAN, en GENIAL plan, og så går det helt af helvede til på alle måder.

  TAG JER SAMMEN DANSKERE, FØR DET ER FOR SENT.

 35. Af Erhvervsøkonom Ole Ersgaard, MDM, PD

  -

  Nu havde VKO jo et solidt flertal i 2001-2011, men her blev den ene besparelse efter den anden (under navnet effektiviseringer) jo gennemført overfor bl.a. SKAT, POLITET og FORSVARET.

  I dag ved vi fx, at besparelserne i SKAT p.t. har medført tab på et to cifret milliardbeløb, et POLITI, der ikke kan løse sine opgaver tilfredsstillende p.g.a. manglende mandskab og et FORSVAR, der ikke længere kan sikre Danmark og har et nedslidt materiel. Men ikke nok med det. Der er også blevet sparet og sparet på medlemskontingentet til NATO, der jo står for Danmarks sikkerhed. 2% af BNP er det anbefalede niveau, men Danmark kører mere og mere på frihjul og bidrager med ca. 1,2%.

  Men nu vil Venstre altså til at sikre flere ressourcer til POLITIET, FORSVARET – lige som der jo er besluttet, at genansætte alle de mange medarbejdere i SKAT og endda øge medarbejderstaben med 1.000.
  Venstre har været og er et dyrt bekendtskab for danskerne.

  Og lad os kigge på blot 5 områder mere, som viser, at man ikke aner, hvor man har Venstre.

  *”Udgiftsstop/nulvækst i det offentlige forbrug:
  Før valget: En offentlig vækst på 0%.
  Nu: 0,5%

  Skattestop på bolig:
  Før valget: Fortsat skattestop på ejendomsværdiskatten frem til 2025.
  Nu: I 2025 planen er der ikke afsat penge til at videreføre skattestoppet efter 2020!

  Senere pensionsalder:
  Før valget: Danskernes pensionsalder skal ikke ændres.
  Nu: Danskerne skal et halvt år senere på pension end planlagt.

  Lavere SU:
  Før valget: Vi har ingen planer om at sænke SU´en.
  Nu: Su skal sænkes med 800 kr. for studerende.

  Stop for asylansøgere ved grænsen:
  Det sagde Venstregeringen i maj: Det er fuldstændigt urealistisk at afvise asylansøgere v/grænsen.
  Nu: Kommer flygtningestrømmen ud af kontrol – skal asylansøgere afvises ved grænsen.”

  Det vil næppe kunne undre mange, hvis det slutter for Venstre ved det kommende folketingsvalg. I juni 2012 stod Venstre til 60 mandater. I september i år til 29 mandater.
  Med den hastighed i vælgerflugten vil der jo ikke være noget, der hedder Venstre i 2020.

  Mon ikke der inden for en overskuelig tid vil ses en fusion mellem Venstre, De Radikale og De Konservative?
  Der er næppe mange vælgere, der alligevel kan se forskel på disse tre partier?

 36. Af jan ulrik friis

  -

  S øren P ind: ” Jeg ved om nogen, at politiet er presset…….”

  Det bestemmer Hr S øren Pind selv, om du som nu unødigt vil presse politiet og befolkningen til det yderste, fra start helt unødvendigt at lade politiet ledsage jihadister deres invation af Danmark via danske motorveje, og frit lejde op og rundt i Danmark til at terroriserer befolkningen, hvor vanskeligt Hr S øren P ind kan det være at holde regeringens valgløfter til det danske folk, at 0 islamistisk migration til Danmark, i virkeligheden har Hr S øren Pind intet problem, om Hr S øren Pind holder venstres valgløfter til det danske folk: 0 migration, om alle islamisterne hjemsendet kan du til og med halverer politiet, jo før jo bedre, virker som om Hr S øren P ind og regeringen selv er problemet, fra det selv samme øjeblik venstre svigtede befolkningen, ved at løbe fra de gyldne valgløfter, dette er slet ikke vanskeligt, kræver kun at regeringen overholder sine valgløfter, for da er der i virkeligheden intet problem…….vi venter!

 37. Af Anders Sørensen

  -

  Endelig noget, der ligner tegningerne til at flytte os bare et par promille tilbage fra den socialistiske fattigdomsfælde, vi er fanget i. Men som amerikanerne siger, er det måske “Too little, too late”.
  At planerne får modvind i div. medier, selv de såkaldte borgerlige medier, kan da ikke komme som en overraskelse. I har ladet stå til imens al uddannelse, især journalistuddannelsen, udklækker den ene socialist efter den anden, så før I tager den borgerlige idékamp op for alvor, vil alt andet end rød politik få mediemodvind i vores lille andedam.
  Der skal mere aggressiv anskueliggørelse til. Selv en del af de venstreorienterede vil sikkert kunne forstå, at det ikke er holdbart med den nuværende situation hvor den ene tredjedel i realiteten skal skabe være fordi for at 2/3 skal kunne leve af det offentlige, enten i form af overførsel eller som offentlig ansatte. Det forhold skal simpelthen ændres, ellers forbliver vi i en situation, hvor der aldrig er midler nok til selv basal kernevelfærd som sygehuse osv.

 38. Af Niels Larsen

  -

  Jeg har et spørgsmål til politikerne. Pind kan jo begynde med at svar, da han er blandt dem, der fremfører tesen om, at muslimsk terror intet har med islam at gøre.

  Hvis det holder vand, hvordan kan det så være, at kritik af islam skulle fremme muslimsk terror?

  Gentag laaaangsomt efter mig: Goddag mand, økseskaft!

  Islam er grunden til muslimsk terror og tonen i debatten er inderligt ligegyldig for omfanget af den islamispirerede terror. Det er koranvåset, som er skyld i terroren!

 39. Af M.S. Carstens

  -

  Omgående og total stop for al mu slim sk indvandring.
  Omgående og effektiv udsendelse af ALLE ikkearbejdende “fly g tlinge”, med efterkommere, der er kommet til Danmark siden 1983 via et sikkert land.
  Så vil vi længe inden 2025 have råd til både tryghed, omsorg, skattelettelser, uddannelse og forskning.

 40. Af Flemming Lau

  -

  Blokbestyrer SP. ” Har vi råd til, at vi ikke gør, hvad vi kan for at sikre Danmarks frhed og tryghed ?”

  Det skal nok hjælpe at “skyde” på nationalkonservative, de borgerlige medier og deres blokforvaltere…….?

  Europols terrorstatestik for 2015:

  104 politiske og religiøse terror anslag!
  – Div seperatistiske 65 stks.
  – Jihadistiske 17 stks med 168 anholdte.
  – Venstreorienterede 13 stks med 67 anholdte (laveste tal siden 2006)
  – højreorienterede 9 stks med 11 anholdte

 41. Af R. Harald Kristiansens@gmail.com

  -

  Kære Teddy
  Du taler meget om “underklassen”, kontra adlen. Jeg har en lang videregående uddannelse, med et speciale. Jeg har arbejdet i det private arbejdsliv en del over 30 år og har været partner i et firma med 400 ansatte i mange år, ligeledes har jeg undervist på en højere læreanstalt i mange år. Du er velkommen til at synes, at jeg er underklasse. Denne kommentar har jeg til dig og dine.

  Nogle fattige bliver født begavede og nogle rige bliver født dumme og omvendt. Det er vores vilje og hvad vi får ud af vores hoveder, der gør os til det vi er.

  Hvis vores samfund bliver delt op i dem og os og i de rige og de fattige, er vores Velfærdsstat død. Det er måske det Venstre vil?

  Hvis vi nu rent hyppotetisk tog udgangspunkt i Karina Pedersens nye bog, så kan man sige, at adlen og “underklassen” lever ens. Den ene har bare lidt flere penge. Nu er jeg ikke enig med Karina Pedersen. Jeg betragter ikke mindre bemidlede, som Karina gør. Det et i alle samfundets lag mennesker, der svindler, høje som lave.

  Med venlig hilsen R

 42. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Det er med glæde je ser, at mit sidste kritiske indlæg mod vor Justitsminister er blevet fjernet!
  Da det nu drejer sig om landets højeste embede for, at garantere borgernes ytringsfrihed, ser jeg det som meget problematisk, at kritik mod vedkommende bliver fjernet!
  Men Hr. Justitsminister, de slipper ikke, for der findes andre blokke hvor man kan ytre sig frit om Deres embedsførelse!
  M.v.h.

 43. Af Helge Nørager

  -

  Kære SP, de skriver i et svar til en Hr. Krarup en eller anden ukendt og ubetydelig præst vist nok.

  “Derfor er dette en sær diskussion. Jeg har ikke ændret en tøddel holdning i denne sag. Fortæl mig, hvornår du sidst har hørt en dansk justitsminister vedstå, at han er i åndelig strid med islam? Men åndelig. Og ikke i egenskab af minister. Her må skelnes.

  Med andre ord: Jeg mener nøjagtigt, hvad jeg altid har ment.”

  Jeg har læst tekst en del gange og har forsøgt at gætte hvad de har tastet forkert, for nogen mening giver deres tekst ikke.

  “Fortæl mig, hvornår du sidst har hørt en dansk justitsminister vedstå, at han er i åndelig strid med islam? Men åndelig. Og ikke i egenskab af minister. Her må skelnes.”

  Hvad mener de ?, eller er det skrevet af en plakatberuset stangstiv person som ikke kan dansk ?.
  Det er ingen gang morsomt, det er dybt tankevækkende at tekst er fuldstændig uforståelig selv med god vilje

 44. Af Bjørn Sørensen

  -

  Nu har DK i 10 år ikke haft økonomisk vækst til at betale for danskernes umættelige behov for offentlige gratisydelser.
  Da vi ikke har haft vækst er der ingen anden mulighed for regeringen end at spare på statens udgifter medmindre den vælger at belåne og bruge vores børns og børnebørns fremtidige forbrug.
  I vores hovmod har vi i de sidste 30 år nedlagt eller udflaget hundredtusindvis af arbejdspladser fordi de ikke kunne betale de lønninger som man mente at have krav på.
  Man troede så at man kunne omskole de overflødiggjorte til mere nutidige krav.
  For 25 år siden var 25% ufaglærte og det er de stadigvæk, så det lykkedes ikke at omskole den lediggjorte arbejdskraft, hvorfor vi bruger f.eks. omkring 140 mia. kr. om året på at forsørge personer i den erhvervsaktive alder. Det er naturligvist ikke langtidsholdbart hvorfor regeringen konstant må finde besparelser eftersom udgifterne stiger uden at indtjeningen er fulgt med.
  Dette er indlysende logik, som kun kan løses ved at skabe arbejdspladser i merværdiskabende produktion, som kræver kvalifikationer som de ledige ikke har og dermed er vi indtil videre låst fast i vores nuværende situation.

  Det er indlysende hvad der bør gøres men det er der ikke politisk vilje til, så indtil videre fortsætter vores nedtur.

 45. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  “Hvad er alternativet ? —Forsvars-ministeren har ALDRIG sat sine ben “på et arbejde” –Han har heller ikke bestået IQ –testen !—Hvad i-alverden-er-meningen ?? –Han holder danskerne “for NAR ! ” —Holder tragedien “danske skole-børn ´s-politikere ” snart OP –Eller ! Har man tænkt sig AT: Fortsætte –med folk, der er himmel-råbende U-erfarne –udi –livs-visdom ?? —! god minister er DOG –Beskæftigelses-minister ” Neergård ” –Han kommer fra en direktørpost i industrién ! –Han har både “pondus og livs-erfaring ” –Ham sætter vi vores “lid” Til –Også er vi optimistiske ang. de ti-tusinder af “muslimske – evig-heds-driverter ” –Der har opholdt sig i Soc.demokraterne ´s grundlagte ghetto´er i årti ´er efterhånden ! –generøst begavet med X-borgmester Nicolai Wammen ´s –masse-uddeling af “førtids-pensioner ” –Til “fødedygtige kvinder ! –Der, hvert år kommer tilbage til Danmark ! –For, at få “nye børn indskrevet –som danske statsborgere incl. ALT, hvad den kan trække af “velfærds-flødeskum ” –Kun til muslimske X–fast-boende i Danmark ! –Derefter –nuværende “boénde i Mellem–østen ! –Vi forlanger AT: Få oplyst ! –Hvor-mange milliarder kroner “de off. muslimer–der er ansat i statslige stillinger “–Der bliver sendt ud af Danmark til Mellem-østen, hver måned !

 46. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  Svar til R. Harald Kristiansen ! –Hvis det er sandt, hvad du skriver ! –Så bør du være “den første til AT Slå i bordet ” OG forlange AT: “underklassen tager dem-sammen –og tørrer øjnene –med samt ! Glæde sig over AT: De ikke lever i 1960 ! –Hvor ngen fik gratis udd. incl uendeligt S.U. !! –SÅ måske kan vi blive enige om AT : Minister Neergård /Dansk industri (x) direktør ! –GØR det godt ! —Ægte-gammel-danskerne siver ud af landet —Og det bliver meget – meget værre ! –Hvis “det offentlige ikke snart får styr på masse-indvandrene ´enorme fertillitet ! –Der ikke hører nogen – steder -hjemme i et civiliseret land ! –17 børn –eller 11 børn ! –ER det rene “svineri” ! –SÅ er det sagt –Overbefolkningen bliver skyld i Danmark ´s undergang ! –JA ! hele klodens undergang ! –Det kommer til AT: Gå ligesom med “Lemmingerne” –Der alle styrtede sig i døden –udover klippe-skråningerne !—I øjeblikket har DK. ! gavn af AT: klimaét bliver “sub-tropisk” –MEN, hvor længe varer –fordelene ??

 47. Af - Niller

  -

  Der er ingen der skal have ondt af de rigeste danskere og deres bidrag til det danske velfærdssystem- vær sikker på at de kender alle fiduserne med at omgåes skattesystemet så de kan slippe for a betale – eks to biler i carporten der står i firmaets navn- der flyttes millioner ud af landet til små skuffeselskaber osv osv.
  Der er vel ingen der tror på at dette fifleri med skattesystemet stopper – hvis man bare giver dem en lettelse på 5 procent af topskatten.

 48. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  “alternativet ” ! –NY BOG : –Lad de tavse jyder være ! –OG find nye spændende venner udenfor Danmark !

 49. Af - Niller

  -

  Angående skat og fifleriet med det danske skattesystem – det er ikke kun de rigeste danskere der sekunderet af deres revisorer forstår at udnytte systemet- der findes en ligeså stor om ikke større gruppe der unddrager sig at betale skat.
  Her tænker jeg på indvandrere som driver forretning lige fra skrothandlere og brugtbilsforhandlere – kiosker – pizzeriaer -importforretninger hvor der fuskes med momsen og meget andet.
  Og imellem de to yderpunkter er vi en stor grå masse som passer vores arbejde og betaler vores skat- men det er jo altid os der står for skud når der lige skal findes milliarder for at få regnskabet til at gå op.
  Så du spørger Pind hvad er alternativet- det burde jo ligge lige for-indrøm at det var en fejl at i ødelagde skat og skatteinddrivelsen med strukturreformen og skattereformen fra 2006.
  Så alternativet er genopret skat -før evt skatteinddrivelsen tibage til kommunerne og lad for Guds skyld være med at tænke store tanker om at ændre på fundamentet i det danske samfund – det går jo galt hvergang.

 50. Af Erik La rsen

  -

  Latterligt indlæg og ligeså latterlige bloggere.
  Men med en såkaldt justitsminister, der intet forstår – så………………
  Læs den korte avis der beretter om hvad tysk tv fortæller om en indvandrer-sagsbehandler, så skulle man nok lukke grænsen et hundrede procent.
  Ligesom tyskerne kort før vores grænse har fanget 3 terrorister der var “såkaldte asylansøgere”.

Kommentarer er lukket.