Grundlovstale 2016

Af Søren Pind 66

”Vi”.

Vi er et smukt ord. Om det er med majestætens majestætiske store V eller fællesskabets lille. Så er ”vi” et smukt ord.

Når man siger ”vi”, strømmer pludselige erindringer ind til en. Man er ikke alene. Man er ikke en ø.

Da jeg voksede op, var der et ”vi”. Uagtet hvor i landet, man var.

Kom man til en konfirmation, startede morskaben naturligvis med, at de tre socialdemokrater diskuterede på livets løs med de tre venstremænd – det var på landet. Den enlige fremskridtsmand blandede sig også højlydt og den fine konservative – direktøren. Og miraklet indtraf altid efter et par glas rødvin: Skønt de var uenige om alt, var de enige om det hele… Med cigar og sjusser.

”Gladest ved det milde”, som der står i Helge Rodes vidunderlige sang om den rejselystne flåde – ord der har karakteriseret Danmark og de danske, slægtsled på slægtsled. Men som det for tiden synes svært at genfinde i vores omtumlede nutid. Min bedstefar udbrød altid, når diskussionen blev for voldsom, ”ka’ vi ikke bar’ få fred!”; en meget dansk reaktion.

Jeg synes ikke, 70erne var noget idealsamfund. Jeg er glad for, den politiske tungsindighed og manglende tiltro til friheden, og demokratiet er henvist til mærkværdige kældermenneskers kommentarer på sociale medier. Den dag i dag får jeg en fysisk fornemmelse af kvalme, når jeg ved sjældne lejligheder tvinges til at høre, ”vi voksne kan også være bange”. Og de eksperimenter, man dengang udsatte børn for, var særegne.

Men der var et ”vi”. Uomtvisteligt.

Man skal vare sig mod romantik. Skrønen om, at det hele var bedre i gamle dage, er netop det; en skrøne. Tænker jeg tre generationer tilbage, til min farfar og bedstefars tid, kan jeg garantere, at det er forkert. De havde meget lidt. Og sygdom og moralisering var uhørt besværlige størrelser dengang. Klassesamfundet stod tydeligere. Afstanden var større.

Vi er kommet en lang vej. Vi…

Vi har udviklet et fællesskab, der udgør verdens lykkeligste folk. Verdens mindst korrupte folk. Verdens mest tillidsfulde folk.

Men jeg spørger åbent: Har vi mistet det intuitive ”vi” undervejs?

Er Danmark som sådan et land, hvor der – som vi kan huske det, på linje med dengang – er det intuitive vi? Det er jeg ikke sikker på. Jeg er faktisk ganske sikker på, det ikke forholder sig sådan. Vi leder efter det vante vi. Og vi har ondt ved at erkende, at ”vores” vi er borte. Og aldrig kommer igen.

Jeg ved, det gør mange mennesker kede af det. For de – vi – holdt af det vi… Men sagen er, at det vitterligt er borte. Jeg ved også, at politiske kræfter hævder, det gamle vi kan genskabes. Jeg må sige det, som det er: Evigt ejes kun det tabte – det gamle vi er borte for evigt. Det kommer ikke tilbage. Tiden tog det. Og hvad skyldes det?

Hvorfor er vores offentlige debat fyldt med diskussioner om splid, larm og spektakel? Hvorfor hidser vi os op over religiøse spørgsmål, kvinders påklædning, børns madvaner, middelalderlige straffe og hvordan vi hilser på hinanden?

Er det fordi, Danmark er blevet hadefuldt? Når man kigger på de sociale medier, kan man af og til komme i tvivl. Eller er det fordi, længslen efter det gamle vi og bekymringen for fremtiden antager en tilstand, hvor nogen føler retten til fortvivlelsens selvhjælp?

Jeg blev slået af alvor, da jeg som justitsminister måtte fremsætte lovforslag mod landsforræderi. Rettet mod mennesker der ivrer for danske soldaters død. Ivrer for at bekæmpe alt, vi holder af: Frihed. Folkestyre. Fællesskab.

Hylder de mest barbariske ritualer, der myrder små uskyldige børn, sexmisbruger og korsfæster dem, parterer kvinder på alle utænkelige måder, afbrænder mennesker levende, sælger slaver som dyr – ting og handlinger vi for længst troede døde og borte.

Hyldes. Blandt os.”Vi”…

Hvordan er det kommet dertil? Hvorfor skal vi lovgive mod den form for skændige handlinger, hvor man i 2016 forråder sit eget land? Hvorfor er det nødvendigt at bruge flere milliarder kroner på at forstærke dansk politi og flere hundrede millioner på at styrke vores terrorværn? Hvorfor taler vi om radikalisering, ekstremisme, opdeling, parallelsamfund, had og vrede?

Vi gør det, fordi ekstremismen er over os igen. Og fordi vi ikke i tilstrækkelig grad har indset, med hvilken alvor integrationsopgaven i Danmark skal tages. Vi har glemt og fortrængt, hvor vigtig en faktor kultur er – at alt starter og slutter med kultur. Og adresserer man den ikke, kan intet flyttes.

Vi så det i 20erne og 30erne med nazismen. Vi så det i 60erne og 70erne med kommunismen. Og nu ser vi en ny – men dog oldgammel – isme, Islamismen, stikke sit hæslige fjæs op iblandt os, og skabe frygt og vrede i et samfund, der har brugt 1000 år på at blive verdens fredeligste, tryggeste og lykkeligste fællesskab. Vrede? Ja. Naturligvis. Og mere end det. Bekymring. For om vore børn og børnebørn skal opleve det lykkelige fællesskab. Og om det skal være genkendeligt for dem. Om Danmark stadig vil være Danmark.

Det er spørgsmålet.

Når jeg med så stor alvor må fastslå, at det gamle vi er borte, er det fordi, det er altafgørende for, at vi kan skabe et nyt. Ifald vi hænger os i vreden – uretfærdigheden – i det gamle ”vi”s forsvinden, vil det ende i en situation, hvor opdeling, sprængning og ufred vil blive resultatet. Det kan vi ikke tillade.

Vi må acceptere, at noget for altid er forandret. Og ud fra det rejse et nyt ”vi”. Men et vi, som i al hovedsagelighed bygger på den kultur, der har været dette lands i 1000 år.

Vi orker det jo ikke! Vi er trætte af at diskutere og høre om sociale og kulturelle problemer indpakket i fremmed kultur, der medfører kvindeundertrykkelse og børn med en historik baseret i vold og rammeløshed, der ingen forudsætninger skaber for medborgerskab i Danmark.

Og sagen er, at den eneste måde at gøre dette på, er at skabe et vi, som er så stærkt, at det at fravælge det i realiteten ikke er en mulighed. Skulle det falde Danmark så svært?

Det gjorde dybt indtryk på mig, da jeg engang i en samtale med en fængselsimam af ham fik at vide, at han aldrig – ikke en gang – havde hørt en muslimsk indsat sige ”vi” om Danmark. Aldrig. Det gjorde mig mere bekymret end vred.

Vi så efter Omar El Husseins udåd, vores daværende statsminister betegne den form for mennesker som ”idioter”. Det er en behagelig – midt i al ubehaget – snild måde at fornægte tingenes tilstand på. Idioter kan man ikke regne. Man kan se bort fra dem. Her er intet motiv, ingen årsag, ingen ledetråd. Idioti betegner i strafferettens forstand den dybeste grad – blandt tre – af åndssvaghed.

Der er to betænkeligheder knyttet til en sådan påstand:

Er man i strafferettens forstand åndssvag, er man ikke tilregnelig for sine handlinger og kan dermed ikke straffes. Man er for så vidt uden skyld.

Og dernæst: Hvad nu, hvis det ikke er sandt? Hvad nu, om der bag disse handlinger, faktisk er – en ganske vist perverteret men ikke desto mindre – en mening? Hvad nu, hvis der er rationale og et tankesæt bag. En ideologi. En overbevisning…

Vi må forstå, at det frie åbne fællesskab har fjender. Og at målet er, at undergrave friheden, nære frygten og ødelægge fællesskabet. Ved hjælp af vold. Ved hjælp af frygt. Og ved hjælp af had.

Og ved netop at få os til at blive så vrede, at vi ikke tænker, analyserer og ser fjenden for det, han er: En fjende, der med omhu og vold og magt fører en kamp, mod alt det vi har kært. Og som kræver af os, at vi genopfinder glemte ting og finder sammen om vore institutioner og os selv.

Den kamp står både ude og hjemme. Og den kræver både vers og sang, hjertesproget. Og sværd og skjold.

Hjertesproget først, og en banal historie:

I den tid jeg var integrationsminister, lærte jeg en del – blandt andet om, hvordan andre så os som folk. Og hvordan, vi uden at vide det, ekskluderede folk fra vores vi. Et eksempel: En aften havde jeg den ministerielle forpligtelse at spise middag med såkaldte ex-pats – altså udlændinge udsendt til Danmark; Velstående og knapt så velstående blandet mellem hinanden. Her en bekendelse: Jeg havde ikke lyst. Der havde været så meget, og nu skulle jeg ud og spise om aftenen med mange – op mod 100 – jeg ikke kendte. Som endda var fremmede. Jeg holdt min formelle tale, og tog spørgsmål. Det var specielt. En betroede mig, at hun aldrig i hele sin tid her i landet var blevet inviteret indenfor i et dansk hjem. Andre stemte i. Det gjaldt stort set dem alle. Alle som en bekendte de så i øvrigt deres – let – uigengældte kærlighed til Danmark…

Jeg var forbløffet, men greb mig selv i det – selv havde jeg jo heller ikke gjort dét, man i mange andre lande gør helt af sig selv – og prøvede at forklare, at Danmark ikke mente noget ondt med det. Men at vi har en indgroet blufærdighed. Og svært ved mødet med nogen, vi ikke intuitivt er ”vi” med. Når sandt skal siges, er vi denne verdens hobitter. Venlige folk – men vi vil helst være i fred. Os.

Det oprindelige Danmark er kompliceret socialt. Vi har brugt århundreder på at bygge landet. Ti af dem – et årtusind. Vi har vaner og skikke, der kun er vores. Der kun findes her. Hyggeligt, som det er. Også derfor bør dem, der vil formindske og håne dansk kultur som værende flæskesteg, fadøl og fodbold, tænke sig om. Det er langt mere og langt dybere.

Det er H.C. Andersens, Grundtvigs, Kierkegaards og langskibets land – det fartøj, der revolutionerede verdenshistorien, og for første gang satte mennesket i stand til at sejle ud mod horisonten. Ikke langs kysten, men ud – rigtigt ud. Og falde ud over verdenshavets kant.

Det er Valdemarernes land, Jydske Lovs med ordene om, at ”Med lov skal land bygges, men ville enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme ret, da behøvede man ikke nogen lov. Men ingen lov er jævngod at følge som sandheden, men hvor man er i tvivl om, hvad der er sandhed, der skal loven vise sandheden”.

Det er andelsbevægelsens, højskolernes og Tycho Brahe – der skuede mod stjernerne – ’s land.

Det er Johannes V. Jensens og Drengs land. Sagaernes. Frejas sal…

Børge Mogensen, PH og Jørn Utzon – A.P. Møller og Dannebrog. Det ældste nationale flag i verden. Der som bekendt faldt ned fra himlen og blev os givet af Herren selv.

Det er, hvad det er.

Og selv om vi har bildt hinanden og andre ind, at vores land er nemt at komme ind i, er det usandt. Det er det ikke. Vores kultur er oldgammel. Oldnordisk. Og gennemsyrer ethvert hjørne og enhver kant af os.

I den nye tid må vi forstå netop det. At for andre er det svært. Det er meget svært. Og det, vi skal måle dem på, er viljen. Vil de det land med de strukturer, den ånd og den kultur eller vil de det ikke. Vil de være ”vi” med os – eller vil de være ”dem” hos os. Vil de skabe fremtidens Danmark sammen, eller vil de insistere på at være sig selv – her. Det er, hvad vi skal.

Og her må vi huske mildheden. Hjertesproget. Folk der vil, skal vi ikke klandre. De skal bydes ind. Med. Det sker ikke ved, i blufærdighed, at holde dem ude af vore hjem. I det er der intet ”vi”. Det sker ikke ved at bemærke hver en fejl. Meget er i vores kultur usagt og underforstået – vi kigger gerne bort og tænker vort. Det duer ikke. Storsind og mildhed.

Så har jeg sagt det.

Hvis vi vil vinde – og med vinde mener jeg, at fremtidens Danmark bliver genkendeligt, men med et bredere vi, end vi har haft, et Danmark i flere farver – må vi erkende, at det gamle vi er borte. Blufærdigheden er i disse år i vejen for det fremtidige vi. Og vi er nødt til at træde frem, træde ud, og med erindring om Gunnar Jørgensens Flemming-bøger række kærligheden stærke arm ud og udbryde et ”sådan gør vi her”. Men den danske sang er ikke – kun – en ung blond pige.

Sine steder er der en forestilling om, at man så at sige kan ”eksportere sig ud af krisen”, som vi sagde i 80erne. Men ift. mennesker. Mennesker som er her, og har været her længe. Jeg bemærkede engang i et foredrag for Trykkefrihedsselskabet, at dele af diskursen havde en klang af togvogne – hvortil en herre rejste sig op, og afkrævede mig svar på, om jeg mente KZ-lejre eller deportation. Jeg måtte forstå, at i deportation så han ingen problemer… Men det er en vrangforestilling. En udansk af slagsen. Vel kan vi da ej smide folk, der har statsborgerskab og slægt og familie her, ud af dette land fordi de måtte have en anden tro, et andet udseende, en anden baggrund end vores. Hvordan skulle det gå for sig? Bare billederne får mig til at væmmes. Nej, vi må erkende, at bestemte folk, der ikke er en del af det gamle vi, er her, har slået rod og bliver her.

Og derfor kan vi ikke ”bare få fred”. I den sammenhæng er det en ånds- og kulturkamp, der står. Og ret beset bør det være overkommeligt. For det, der uforvarende har antastet vores ”vi”, har jo netop valgt dette land til.

Deraf følger den naturlige forventning, at man vil være med. At man ikke insisterer på sin oprindelige egenart, men smelter ind i en ny. At man i stedet for at integrere – og kræve modstående hensyntagen i mange henseender – lader sig assimilere. At man i stedet for at ændre et land til ukendelighed, vedkender sig skik og brug og bygger med.

Den forventning bør gennemsyre hele den offentlige tilgang til det arbejde, der forestår: I skoler, i svømmehaller, i børnehaver, på socialkontoret, på boliganvisningen. Stop nu den misforståede hensyntagen til allehånde særkulturtræk. Dem må man holde hjemme. Og fred i øvrigt med det.

Danmark er det eneste af sin slags. Kommer manhertil, er kravet, at man skal være med. Danmark er et land – ikke en ventesal eller en bænk. Der er så mange andre steder, der tilbyder noget andet, hvis det er, hvad man foretrækker.

Jeg er fra bestemte præster og dele af en konservativ bevægelse blevet kritiseret for at være vattet og slap. I forhold til Islam. Lad mig sige det rent ud: En justitsminister bekæmper ikke religion. Religion er et åndsspørgsmål. Og de selvsamme præster burde – i stedet for at mure sig inde bag Kirkens mure – se at komme ud og følge den dåbsbefaling, der burde definere deres kald. Hvis de mener det, de påstår. En åndskamp vindes ikke bag skrivebordet men blandt ægte levende mennesker, anført af menneskefiskere.

Den lad- og dorskhed, hvor man med den ene hånd kritiserer øvrigheden – der i den luthersk-evangeliske tro skal bruge magt og tvang overfor synd og uret men ikke overfor troen – og samtidig sidder og kigger fra præstegården, giver jeg ærlig talt ikke meget for. Sagt med en kærlig hilsen fra et medlem af foreningen.

Jeg har mine meninger om andre trosretninger end mine. Men det er som kristent menneske. Det rager ikke mit hverv som justitsminister. Det er jeg nemlig for folk af alle trosretninger. Så fri mig ærlig talt for det vrøvl.

Men det betyder netop ikke, at ondsindet fanatisme og ideologi – islamismen der er den tredje bølge efter nazismen og kommunismen – ikke skal bekæmpes. Det er netop – hvis vi skal holde os til de gamle ord – synd og uret. Og det skal mødes. Og det – i modsætning til hjertesproget – med sværd og skjold og med hele demokratiets arsenal. I fremmede lande og herhjemme. Intet sted skal de vide sig sikre.

Vi har kæmpet så længe for den frihed, vi nyder i Danmark i dag, at andre, som vil det til livs, ikke er velkomne.

I Syrien – efter en katastrofal passivitet og røde linjer, sat op, som blev tilsidesat uden konsekvens – står nu et påstået kalifat og et propagandaapparat, der lokker med løfter og med løn. Om jomfruer i himlen og andet tosseri, hvis blot man vil ofre sig i kampen mod de frie åbne samfund, og sprænge sig selv i luften og tage andre med i døden. En dødskult er, hvad det er.

Som et modsvar til dette har regeringen handlet. Vi kan ikke leve med, at sådant fanatisk vanvid får frit løb. Først sikrede vi, at den passivitet, der tidligere var udvist mod såkaldte Syrienskrigere, hørte op. Og hvor der tidligere ikke var rejst en eneste sag for disse forræderiske handlinger, er der i dag rejst 12. På mindre end et år. Der er viljen til forskel.

Der er indført strenge bestemmelse med livstid for landsforræderi, mange års fængsel for hvervning, indrejseforbud til Syrien og nu her sidst en særlig pakke rettet mod hadprædikanter, hvor indrejse til Danmark forhindres, og etableringen af parallel retsstrukturer af religiøs karakter, hvor vold og undertrykkelse prædikes, angribes med statens fulde magt med loven i hånden.

Inden længe vil jeg gennemføre forhandlinger med Folketingets øvrige partier med henblik på at søge udspredelsen af fjendens – for det er, hvad det er – propaganda forhindret. De frie forhold for kræfter der vil os det ondt via internettet skal stækkes. Svage sjæle skal ikke rammes af den målbevidste propaganda, vi ser direkte målrettet mod mennesker, der for en dels vedkommende ikke har solide forsvarsværker, baseret som de er, udenfor vores ”vi”. Folk, der deler den form for landsskadelig propaganda, må stå til ansvar. Der er danske soldater, der sætter liv på spil i en kamp mod de selvsamme mennesker. Det er ikke en naturlig frihedsret under det, vi vore dage kalder en væbnet konflikt, men som engang rettelig hed krig, at fjendens budskab frit flyder.

Vi vil oven i sikre en bredspektret indsats mod radikaliserede miljøer og disses sammenhæng med kriminalitet. Hvor vi tidligere i overvågningsmæssig henseende lod såkaldt almindelig kriminalitet passere, vil efterretningstjeneste og øvrige myndigheder fremover slå ned på hver en handling, som vi har set det stresse f.eks. rockermiljøer – en såkaldt Al Capone indsats. Om det er skattesnyd, biltyverier eller socialt bedrageri – hvad det end måtte være. Nok er nok – og vi vil ikke finde os i, at mennesker misbruger frihedsrettigheder til at undergrave selve folkestyret og friheden.

Samtidig skal vi være sikre på, at hele vores indsats er rigtig grebet an. Der er talt meget om forebyggelse. Og forskellige modeller. Sandt for dyden ved vi ikke, om de virker. Vores evalueringer må gå langt dybere og stærkere, og se, hvad virker egentlig, og hvad gør ikke. 70ernes kamp mod terror var langvarig. Det er mit håb, at vi er kommet det længere, at vi i dag med et langt større datagrundlag kan komme hovedårsagerne hurtigere til livs og sætte ind herimod.

Og til slut et alvorsord:

Når fjenden står for døren, er det ikke tid til splid. Vi har betalt en stor pris for passiviteten i Syrien. Flygtningekolonner og terror. Mængder af mennesker hvor indslusningsopgaven bliver kolossal. Det er ikke tid at undergrave vore fælles institutioner.

Danmark stemte nej til Europol-afstemningen. Det har svækket Danmark i kampen mod terror. Jeg har siddet og måtte sige nej til dele af det europæiske terrrosamamarbejde siden. Og det vil tage til. Der var partier, der hævdede vi med et knips med fingrene kunne få en aftale. Det har vist sig lige så vanskeligt, som regeringen forudskikkede. Vi bør stå sammen med resten af Europa i kampen mod denne trussel.

Også herhjemme har vi set, at man med den ene hånd gør sig klog på magten, men ikke vil bære ansvaret. Sagen er også her, at der er brug for sammenhold. De institutioner, vi har opbygget hele vores forståelse på siden 1849, er under et stærkt pres. Husk at et medborgerskab er det, Grundloven forudsætter i hele sit væsen.

At vi ikke bare kan overlade det til andre. At magten udgår fra folket ved valghandlinger og ved, at nogle påtager sig hvervet at lade sig vælge. Folk og folkestyre har brug for hinanden. Det gælder mere i disse år end længe – og alligevel synes spliden større.

Så meget desto vigtigere bliver det nye vi. Forventningen må være, at mennesker her sammen må bygge videre på Danmark. Styrke det. I en ramme, der vedbliver at blive genkendelig, med respekt for det som gik forud for os. At de kræfter, der søger at antaste, angribe og nedbryde landet, folkestyret og friheden mødes med den fulde konsekvens. Og at vi bliver bedre til, ikke blot at stemple folk som tåber, fordi de mener noget andet end os, men forstår, så vi kan handle. Handle så de tvivlrådige kan blive en del af ”vi” – og handle så de trodsige mødes med den legitime og virkelige magt, demokratiet har i sin besiddelse.

Netop Grundlovsdag minder os om, hvor kostbar friheden og folkestyret er – og at vi ikke må tøve i deres forsvar. Der er storm over Europa. Pest. Og den rækker ind i Danmark. Lad os stå sammen om, på retsstatens og grundlovens grund, at bekæmpe den med alt, hvad vi ejer og har. Og lad hjertesproget række ud til dem, der vil Danmark.

Så vil også denne trussel blive henvist til historiens losseplads, hvor islamismen og dens afledte ekstremisme rettelig hører hjemme.

NB: Se præcisering ift. Trykkefrihedsselskabet her

66 kommentarer RSS

 1. Af Kim Kaos

  -

  Skam dig Søren – Din censur er uønsket

  Hvis kontroversielle ytringer og offentlige meningstilkendegivelser, der er uønskede af magthaverne, efterfølgende straffes så findes der ikke nogen reel ytringsfrihed.

 2. Af Rap And

  -

  Først indfører man mørkelægningsloven, så begrænsninger af ytringsfriheden, så trues Danmarks Radio til at skulle bringe ukritiske og gode borgerlige nyheder, så tilsidesætter man høringsfristen og til sidst skal der så indføres sindelagskontrol og påvirkningsagenter. Her tales hverken om Rusland, Tyrkiet eller Polen. Det er dagens borgerlige Danmark, hvor frihedsbegrebet er blevet knap så fri. Når intet bliver som venstre har tænkt sig det, så er det ældgamle tricks med af samle befolkningen om en ydre indbildt fjende noget der aldrig slår fejl

 3. Af Jesper Nielsen

  -

  Lukning af hjemmesider og digitale agentkorps til at opretholde rigets sikkerhed er ikke nye metoder. De bruges flittigt af diktaturstaterne. Jeg har ikke grund til at betvivle Pinds gode intentioner. Men vi hverken bør eller kan kæmpe for demokratiet ved at knægte de demokratiske rettigheder – og dermed blive mere som den fjende vi prøver at overvinde.

 4. Af Maibritt S. Carstens

  -

  Hold da k… for en lang smøre, som hen til kommoden og tilbavs igen, ti gange.

  Ganske kort:
  “Og derfor kan vi ikke ”bare få fred”. I den sammenhæng er det en ånds- og kulturkamp, der står. Og ret beset bør det være overkommeligt”
  Men det er det netop ikke, for folk på Tinget er langt fra vi-, som efter hånden står i kvælningsfornemmelser, fordi vi ikke kan følge med strømmen, af de fremmede kulturer som vore politikkerer lukker ind og vil vores kultur til livs.

 5. Af Uffe Staulund

  -

  Den danske ytringfrihed og åbenhed udnyttes af kyniske personer, der satser på at nedbryde vores demokrati.

  De bruger EU’s og FN’s menneskerettigheds konventioner, som er dybt forældede, til at opnå fordele som strider mod den danske mentalitet.

  Søren Pind kommer smukt rundt om de nedbrydende kræfter som kommunismen, nazismen og islamismen udøver.

  Jeg er ikke tilhænger af det forbud som påtænkes, for det fører ikke til noget, idet det let kan undgås med dagens teknologi. Selv på Martin Luthers tid kunne protestanterne flyve under den katolske radar.

  Der skal en mentalitetsændring til, men hvad nytter det når halvdelen af landet ikke vil det Danmark, som vi naive sjæle kan huske.

 6. Af Viktor Berg

  -

  Att: Søren Pind

  Jeg håber ikke vil lykkes jer at knægte Danskerne og friheden, selvom i gør stedse mere ihærdige forsøg.

  Tillad mig at gøre Dig Søren Pind opmærksom på, at vi i Danmark ikke er udsat for anden terrorisme og problemer, end dem der udgår fra Christiansborg. Så hvor kommer din terror fobi egentlig fra?

  Der er jo ikke Islamisk terror i Danmark – Du ved det og Danskerne ved det; men alligevel fremturer Du/I efterhånden på daglig basis med trusler om både det ene og det andet mod Danmark og dets sagesløse/fredelige befolkning. Ja nu endda et “menings politi” som skal retlede Danskerne??? Ja man tror jo det er løgn, hvis ikke lige man kendte den slags fra Kina og Nordkorea .

  Så mon ikke nærmere der er brug for et “politi” til at imødegå de stadige og mere dramatiske politiske overgreb mod den Danske befolkning?

 7. Af Niels Larsen

  -

  Det er ikke mindst Venstres skyld, at I blev nødt til at stramme op mht. landsforræderi, hr. Pind.

  For I har selv medvirket aktivt til at slæbe hadefulde muslimske fjender i hobetal til landet gennem en menneskealder – på trods af advarsler fra os, som kendte til deres mentalitet længe før I opfangede den.

  I har selv svigtet det danske folk på det groveste!

  Nyd din ministerstatus. Den får ende før du ved det! Der blæser nye og friske vinde fra højre!

 8. Af Lars Kristensen

  -

  Få nu lukket disse grænser.

  Disse migranter bliver aldrig danskere og slet ikke med de mængder der kommer ind. Vi er i 2016 og det er bare blevet værre og værre. Stopper det ikke bliver Danmark overtaget.

 9. Af Jørgen Madsen

  -

  Kære Søren Pind,

  100.000 yderligere ikke-vestlige indvandrere de kommende få år ifølge din egen regerings tal; langt, langt hovedparten fra den islamiske kulturkreds. Lad mig spørge dig helt konkret: Tror du, at det vil styrke eller svække det danske ‘vi’? Når du har svaret på det spørgsmål, så har du samtidig svaret på alle de øvrige retoriske spørgsmål, du rejser. Men det triste er, at du jo allerede kender svaret. Det er det fortvivlende.

 10. Af Viktor Berg

  -

  Niels Larsen Det er jo parodien i en nøddeskal.
  Vi har Kun de problemer Christiansborg selv har skabt- Og alle ved det. Så derfor søger man velsagtens at skræmme og true befolkningen, for derefter at tilbyde en “løsning”.
  Det er desværre helt vanlig og meget kendt strategi for uduelige magthavere.

 11. Af Thomas H Jensen

  -

  Kære Søren Pind.

  Du og jeg er uenig om mangt og meget. Men hvad du siger her, mener jeg der er brug for, at vi alle siger – igen og igen.

  “Vi” er ikke et spørgsmål om frikadeller og fodbold. Danmark og dansk kulturarv er meget større end det. “Vi” er et spørgsmål om frihed, respekt og lige ret for alle. “Vi” handler om et sindelag, et værdisæt og den måde vi er.

  Den ydre trussel mod det “Vi” kommer fra alle dem, der forkaster alt hvad vi er. Dem der mener, at alt dansk er ondt. De må og skal bekæmpes med lov og våben. For de er en svøbe mod menneskeheden. Hele deres tankesæt er en forbrydelse, der venter på at udfolde sig. Igen og Igen og Igen.

  Den indre trussel mod vores “Vi” kommer fra dem, der ikke kan rumme de små forskelle. Dem der ikke kan skelne mellem det essentielle og det ligegyldige. Dem der mener, at fjenden er alle muslimer, alle kristne, alle borgerlige eller alle socialdemokrater. Alle, der er en smule anderledes end dem selv.

  Vores “Vi” er det største vi har. Vi må beskytte det mod såvel ydre fjender som mod vor egen frygt.

  Fortsat god grundlovsdag.

 12. Af A. Bierce

  -

  Ordet ‘vi’ må aldeles ikke misbruges. Partiet ‘Det Radikale Venstre’ har overtaget sætningen ” Vi alene vide” fra salig kong Fredrik den Sjette. De radikale har altid ret – det ved partiets ejere. Vi har hverken brug for grundlov eller folketing, thi De Almindeligt Hellige Radikalere ved altid bedst. Det er kun vi dumme danskere, der lige først skal lære at annamme det rette radikale tro på egen selvfuldkommenhed; Den radikale idé er større en Gud, selv om han ikke selv er klar over det endnu – amen!

 13. Af Maria Due

  -

  “Og dernæst: Hvad nu, hvis det ikke er sandt? Hvad nu, om der bag disse handlinger, faktisk er – en ganske vist perverteret men ikke desto mindre – en mening? Hvad nu, hvis der er rationale og et tankesæt bag. En ideologi. En overbevisning…

  Vi må forstå, at det frie åbne fællesskab har fjender. Og at målet er, at undergrave friheden, nære frygten og ødelægge fællesskabet. Ved hjælp af vold. Ved hjælp af frygt. Og ved hjælp af had.”

  Ja vist har vi fjender. og nogle er store i kæften, men er det dem, der er de værste?

  Er det ikke langt værre, når nogle af de muslimske mediedarlings endnu en gang forblænder os med skrøner om forsvindende små forskelligheder og en lykkelig fælles fremtid, blot vi sender flere penge og udviser god vilje, dvs. ændrer os?

  Hvorfor skrive, som om det drejer sig om et åbent spørgsmål, når der er så meget, der for længst har vist, at der er tale om et rationale bag det hele, og at vi ikke rokker det. Eller måske mere præcist formuleret ikke formår at rokke dette rationale i tide, fordi tilstrømningens omfang og den tætte kontakt til hjemlandene ødelægger de mekanismer, der førhen fik mennesker fra andre kulturer til at falde til i landet. Det gælder jo over alt i Europa.

  Et “vi” skal komme fra både hjertet, og hovedet, og jeg savner ikke et påtvunget “vi” og græmmer mig tværtimod over det anstrengte “vi”, som nogle muslimske indvandrerer slår om sig med i tide og utide i medierne. For mig er dette værre end meldingerne fra Grimhøj moskéen, fordi jeg ofte får en meget tydelig fornemmelse af, at det drejer sig om sminke til lejligheden for at behage og i øvrigt dermed få udvidet sine muligheder for at arbejde videre for det egentlige projekt, som er egne interesser og islam. Dette gælder især muslimer indenfor politik og forkyndelse og fortolkning.

 14. Af r. vangkilde

  -

  “VI” – “I” – “DE” – når tiltale formen er i tredje person Hr. minister, og sådan talte vi sammen før 70″ ELLER, sagt på en anden måde ! fagbevægelsen og Socialdemokratiet havde sejret ad helvede til, så alle i den offentlige sektor skulle sige “du” og “jeg” af rød politisk korrekthed.

 15. Af Javier Martinez

  -

  SP og venstre er jo ikke af folket i dag. Det startede som et socialistisk projekt og er idag industriens bagmænds helvedegård.

  Det består af kældermennesker og svineavlere uden ide om verden. Kun andedammen inde for 5 km fra fødeegnen kender disse.

  Dk ledes af v og df landsbytosser.

 16. Af Javier Martinez

  -

  V kører en ny kampagne ” vi har strammet indvandringen” .. løgn og nøgler.

  Under vko mere en fordoblet i den pr. År et tal i, i i jeres løndumper og velfærdsødelæggende iver, nu er på vej til at opnå nye høje tinder.

 17. Af Henning Svendsen

  -

  Ja her kommer Due med dagens 12er !-det er jo den tætte kontakt til til deres hjemlande og hvor de hele tiden kan hente forstærkning og holde ferie
  Og Pind der bærer store som er et tegn på belæsthed og stor viden han brillere nu med en slags forord til :Danmarkskanonen: og overser fuldstændig at han har en tabersag og de store briller lyver de må tilhøre en anden?

 18. Af Javier Martinez

  -

  Spørgsmålet er om men kan være landsforræder når men kæmper mod danske soldater i ulovlige krige uden fn mandat? Landsforræderene er dem der sendte disse soldater i krig. Disse burde straffes. Fogh mv. Sidstnævnte arbejder nu som morder specialist i ukraine.

  Så ævler pind om kommunisme i danmark som værende lig religiøs terror. Rent volopyk. Hvad med at få taget kristendommen af regeringsgrundlaget. Hører ingen steder til at i har givet det kristenfundamentalistiske vås plads til at afstedkomne mere religiøs stridigheder.

  Indfør så kun ateistisk indv
  andring. Ikke flere troende tosser i dk tak. Med 10% af dem der snart bestemmer alt.og ødelægger “vi danmark” har vi haft nok af jer.

 19. Af Javier Martinez

  -

  Se nu at få fyret alle de præster der ikke følger dansk lov og gifter homosexsuelle mv. Hvorfor får de lov til at forgifte samfundet med deres religiøse had? Især i den offentlige debat. Troende dansker er en bette minoritets gruppe. I fylder hver en sprække op med religiøst.ævl nu. Går i krig med gud som meme. I er farlige når i får magt som agt.

 20. Af Javier Martinez

  -

  Er ikke imod at forbyde religiøs pladder. Blot imod venstre bøndernes ide om kun at forbyde islamisk pludder.

  Dk er verdens anden mest ateistiske.land med 90%. I dk burde herske ateismen. Lad os stemme.om det?

  Lad os nu forbyde jøde kristen og muslimdommen. Disse had og terrororganisationer forvolder alt verdens armod. Sp tilhører en af disse tosse organisationer. Også venstre banden oveni. Det kan kun gå galt.

 21. Af Niels Larsen

  -

  @ Javier Martinez
  – 5. juni 2016 19:23

  Vi behøver ikke FNs sanktion for at gå i krig. Den beslutning ligger alene hos det danske Folketing!

  Ikke at jeg sanktionerer Irak-krigen, som ikke var baseret på sund fornuft.

 22. Af Niels Larsen

  -

  @ Viktor Berg
  – 5. juni 2016 17:27

  Selvfølgelig ved alle, som evner at tænke selvstændigt, at problemernes ophavsmænd og -kvinder befolker Christiansborg.

  Det er jo dem, der har vedtaget og uddelegeret administrationen af den ulyksalige lov af 1983 og de yderst skadelige FN-konventioner.

 23. Af Javier Martinez

  -

  Hvis men forlangte fn mandat verden over , ville alle morderiske krige stoppe. Simpelthen et flertal af lande der ønsker fred.

  Alle de spildte døde danske soldater venstre sendte ud til ingen verdens nytte som usas puddel.

  Syrien er også danmarks skyld, og en efterfølgelse til nullernes katastrofale vko politik .

 24. Af jørgen f.

  -

  Iøvrigt – super arbejde med at få skærpet straffene for voldtægt!

 25. Af Maria Due

  -

  indlæg i filteret.

 26. Af Lorte Pind

  -

  VI GIDER IKKE HAVE DIG SOM POLITIKER PIND !

 27. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Tja…. jeg må sige, at min erfaring med “Fællesskabet” rummer rimelig mange tilfælde af vammel omklamring. Hvad kan jeg have til fælles med en kommunistisk skolelærer, der ser det som sin opgave at nedværdige, pine og tortere børn – bare fordi han er beviseligt uduelig.
  Hvad skal jeg med et banksvin, der – på trods af, at han havde fået fortalt, at det var forkert, det han gjorde – så fortsatte udyret!

  Nu gider jeg ikke gøre noget ved det; men direkte at anmasse sig til at sige, at vi skal være “vi’s” – ikke tale om.

  Det er da med fornøjelse, jeg håner skolelærerne, når de bliver smidt ud af det hus, som de har belånt over skorstenen og bliver smidt ud ved tvangsauktion.
  Jeg fryder mig, når jeg i avisen erfarer, at et banksvin er hoppet ud fra broen.

  Ork, jeg kender typen. Men jeg gider ikke spilde mere tid på dem end højst nødvendigt – det skulle da lige være den intellektuelle udfordring at sørge for, at de bliver knust. Tager lang tid. Men jo, det har sin egen glæde se et banksvin på generalforsamling møde op med armen bundet op p.gr.a. et “cykeluheld”.

 28. Af jan hansen

  -

  Det er nok fornuftigt at sætte en stopper for imamer der opfordrer til terror og hellig krig mod danskerne., hvis det da kan lade sig gøre. Men hvis det ikke følges op med en lukning af grænserne mv., hjælper det ingenting. Og sålænge kriminelle udvises, men bare kan blive eller rejse ind igen, så er det også fejlslagen politik. Og den diskrimination ad danskerne der nu er indført på boligområdet osv. styrker de konflikter der er i forvejen.

 29. Af Benny B

  -

  Ja, skam dig Pind.
  Jeres klamme censur vender i snart mod danskerne.
  I og de andre “ansvarlige” har skabt problemet med jeres migrationspolitik siden 83 og nu skal danskerne lægge ryg til konsekvenserne. Mere rå vold, mere terror og følgelig mere overvågning og censur.
  Hvis i havde lidt omløb i hovedet og respekt ville i udvise truslerne og forlade konventionerne, men loyaliteten ligger åbenlyst ikke i Danmark.

 30. Af Niels Larsen

  -

  Man kan undre sig såre meget og længe over, at en justitsminister, som kommer fra et liberalt parti og som – vist nok da? – anser sig selv for at være liberal, vil være den første justitsminister siden salig Thestrup til at indføre censur. Thestrup gjorde det via tilretning af §266 b. Pind vil gøre det ved at gribe ind overfor det frie ord på nettet, som nu tydeligvis anses for at være en trussel mod de “europæiske værdier” iflg. drukkenbolten Juncker i Brussel, som har dekreteret kamp mod lovlige demokratiske partier, som ikke støtter hans dødssyge union.

 31. Af Troels Andersen

  -

  Søren Pind,
  Det gik rigtigt godt – lige indtil Europol absolut skulle nævnes..
  Det var politikerne, der som vanligt sammensatte pakken, der skulle stemmes om med sædvanlige revolvermetoder.
  Danskerne stemte ikke nej til Europol, men til en blankocheck til EU fanatikere i det danske folketing.
  Venstres akilleshæl er den ukritiske tilgang til EU, og dermed den fodslæbende indstilling til grænsekontrol.
  Her står tvivlen åbenlys.
  Er nationalstaten Danmark første prioritet i Venstre og dermed vigtigere end de åbne grænser.
  Ja eller nej?

 32. Af Seker Gün

  -

  Søren Pind@
  Som barn af tyrkiske indvandrere og tidligere mangeårig ansat i hæren, vil jeg gerne takke dig for denne grundlovstale. I store træk mine egne holdninger, nærmest en til en.

 33. Af Maibritt S. Carstens

  -

  Denne blog er helt og aldeles begået af AF SØREN PIND 5. JUNI 2016 15:25 .
  (klokken er nu 22.45)

  Han snakker om vi, men hvor er ha´n henne her på bloggen, hvor vi´ forsøger at få hul igennem til dém på borgen?

  Jeg syntes det er meget uforskammet, at moralisere over andre i egen blog og så helt og aldeles holde sig ude af kommenterer og dialogoplæg.

  HVEM er det da Søren Pind mener med vi´?
  Og hvad er det for en justitsminister, der føler sig så ophøjet over “pøblen”, at han end ikke er nærværende blandt vi´, som har ulejliget os med respons på hans egen blog?

  Jeg syntes det lugter rigtig grimt af noget som IKKE hører til i Danmark og jeg frygter mere og mere, at Pinden i bund og grund kun agerer på Borgen, for at gøde den islamiske ideologi og knægte det vi´, som sammen har opbygget landet og ønsker det vidregivet i hel tilstand til vore børn og deres fremtid?

 34. Af Jan Petersen

  -

  En gang usammenhængende Pind-i-øret, så er der noget mere grundlovtale på bloggen – “Du kan ikke undvære nationalstaten”

 35. Af Karen Vad

  -

  Er der nogen der forstår en pind?

 36. Af Kent Andersen

  -

  Jeg forstår ikke, at Hr. Pind kan have meget imod 70erne: Det han skriver er jo een lang hyldest til værdierne fra 70erne. Et årti fyldt med mennesker der mente, at de havde retten til at stille sig op og bruge ordet “vi” som talte de for alle andre. En hyldest til det man kaldte “kollektivet”. Vi skulle alle “stå sammen” og synge fællessange. En totalitær tankegang, hvor alle skulle tvinges ned i samme papkasse. Værdier jeg troede man havde vinket farvel til. Værdier som Hr. Pind og andre har gravet op igen.

  Hr. Pind beviser i dette indlæg, at han ikke ved ret meget om, hvordan verden ser ud. Han taler om pres udefra (mellemøsten) på “danske værdier” . Resten af den vestlige verden nævnes imidlertid ikke med et eneste ord. Det kan vidst kun betyde, at Hr. Pind ikke er klar over, at stort set alt hvad han kalder “danske værdier” er værdier som stort set alle vestlige lande deler. Hvis man havde haft lidt omgang med folk fra andre vestlige lande, så var det noget man vidste. Så ville man være istand til at sætte Danmark i det rette perspektiv, og ikke tage patent på noget man absolut ingen ret har til at tage patent på.

  Der er et meget beskrivende dansk ord for en person med et sådant syn på verden: En bonder.. Beklager, men et mere beskrivende ord kan jeg simpelthen ikke finde. Øjnene lukket for resten af verden – til trods for at dem, der står lige ved siden af een selv, har 98% til fælles med een selv. Folk fra nabolandsbyen kan rejse lige igennem landsbyen uden at nogen gider så meget som at sige hej. Alle enige om, at der nok er et-eller-andet i vejen med vedkommende – selv om ingen har talt med vedkommende. Andre skal ikke “komme her”, og man skal ikke lytte til dem.

  Fint nok at bruge ordene “danske værdier”, men hvis der ikke er noget særligt dansk ved disse værdier… Det siger mildest talt mere om een selv end noget andet…

 37. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt apropos det globale-multikulturelle “VI”. Tag en tur på stranden og se alle de minimal klædte menneske, der nyder solen og varmen. Forskellige steder på samme strand er der så også klumper af maksimal klædte kvinder – skarp overvåget af rimelig minimal klædte mænd.

  Hvorfor skal de der muslimer altid skille sig så provokerende ud fra alle andre? Er det egentlig så underligt, at integration – hvad navnlig muslimer angår – er et mørkt sted i Mekka? Vel heller ikke så underligt, at muslimer – socialt – iøvrigt lever stort set adskilt fra alle andre i samfundet?

  Efter min bedste overbevisning , muslimer – i Vestlig kultur – er et uvæsen!

 38. Af Tom Erne

  -

  Godt broelt SP!
  Og meget langt af vejen enig. Blot har jeg det svaert med at acceptere, naar ytringsfriheden begraenses for at komme uoenskede ytringer til livs. Det er et skraaplan. Et forstaaeligt et af slagsen maaske, men stadig er det et skraaplan, som varsler ilde.
  Naar vi maa gaa paa kompromis med de vaesentligste af vores vaerdier, kan man diskutere, om vi stadig kaemper vores kamp, eller om vi i effekt har givet op ved at kaste os ind i krigen paa fjendens uvejsomme territorie.

 39. Af hektor heimlich

  -

  Løkke påstår at Danmark bliver ensomt uden EU: I 1944 var stort set alle lande i Europa bortset fra Storbritannien underlagt Tyskland, Var det også Venstres mening dengang at Danmark ville være ensomt uden tyrannerne i Tyskland? FØJ!
  Ganske vjst er det kun kvinder som stenes ifølge sharialovene så mænd som Løkke og Pind kan jo være ligeglade!

 40. Af V Hansen

  -

  Inden kritik af politikerne også bliver underkastet lovbundne begrænsninger, må jeg hellere komme af med mine frustrationer over den mest visionsløse regering i mands minde. Tænk at bruge grundlovsdagen til at skælde ud over, at vi (med lille l) bruger vores frihedsrettigheder og hylder det demokrati, vi er vokset op med. Huskede politikerne iøvrigt at sende en invitation til vores nye medborgere, så de fik en forsmag på paradiset?
  Tror Søren Pind, at der er nogen, der køber regeringens nye linie for demokratiet, fordi det indføres bag “gevanterne” på islamisterne. Dertil rækker intentionerne med lovene for langt. Alene ord som påvirkningsagenter, moderatore og direkte begrænsninger på, hvad danskerne kan se på Nettet, er ikke ord, der burde bruges i samme sætning som demokrati. For ikke at tale om assimilation, er det liberalt?Hvad enten det vil lykkes Søren Pind, at formulere en lov, der udelukkende rammer islam, eller hvad min mistanke er, at den vil ramme os alle, så er det et alvorligt skred i de frihedsrettigheder, vi har hyldet så mange år, og som netop overlevede nazisme, kommunisme, verdenskrig og krigen på Balkam. Og iøvrigt var årsagen til, at også de baltiske stater blev frie. Skulle vi så lade hånt om det, fordi regeringen synes forbud og begrænsning er de rigtige midler til at kontrollere det folk, de tjener. Hvis et menneske i danmark, muslimsk eller ærkedansk, ikke siger “vi” er det jo nok fordi samfundet ikke er så inkluderende, som Søren Pind tror. Det er ikke gratis at være med i fællesskabet, men det er der fællesskabsfølelsen opstår., og sædvanligvis er det værten (Danmark) der har ansvaret for, at alle gæster er med i festen. politikerne stiller selv et modsætningsforhold op, når de opstiller særregler for en bestemt gruppe, og samtidig har vi i danmark efterhånden fået et meget åben debat om, hvordan man skal være muslim i Danmark. Der sidder folk ude i landet nu, der er født her, men ikke ved, om de bliver smidt ud i unåde. Hvorfor skulle de være “vi’s” med Søren Pind.

  Det er een omgang selvabsorberende klynk, Venstre er i gang med. Hvad er det for noget vrøvl, at hænge nogle nærmest navngivne kunstnere og politikere ud for landsforræderisk kritik, fordi de ikke er enige i den førte politik? Det er da en mundkurv, der vil noget “hele landets” statsminister er ude med. Skal vi vitterlig tro på, at meningen med disse påvirkningsagenter og den øgede focus på straf for ytringer på scociale medier, kun gælder religiøse imamer? Løkke lyder mere som om, han ønsker at undgå negativ omtale af sig selv og hans politiske evner gennem lovgivning end ved at skabe respekt gennem troværdighed og selvjustits.

 41. Af Tag dig sammen Pind! Knage

  -

  Sådan ødelægger man sporene på et muligt gerningssted.

  Hvis ytringerne i Grimhøj moské var lovlige – og det var de jo, da der endnu ingen er blevet stenet – så er de blevet gjort ulovlige, på baggrund af en TV udsendelse.

  Det fjerner overhovedet ikke problemet – hvis problemet er radikale ytringer – det flytter sig bare lidt og sandsynligvis forstærkes det bare, i andre omgivelser. På samme måde som narkohandlen på Christiania – det flytter sig, for at vende tilbage, og så har man gjort sig selv en bjørnetjeneste, og skudt sig selv i foden.

  Hvis jeg var leder af en efterforskning, hvor mine ansatte bar sig ad på samme måde som Pind og Co, ved at vade ind på gerningsstedet, og ødelægge alle spor, fra en evt. gerningmand, som er konsekvensen af det seneste udspil – så havde jeg fyret hele banden for dumhed og uduelighed.

  Det der er sket er at det handles i frygt og angst, hvilket får politikere til at handle i angst, ved at fremsætte tåbelige lovforslag, som alle ved blot forskyder problemet – og det er bl.a. det terror handler om, at få politikere til at handle i panik – hvilket ser ud til at være lykkedes til UG med kryds bolle og slange.

  Fjern § 266 b, samt racismeparagraffen, og fjern alle forhindringer fra ytringsfriheden.

  Det eneste en asylansøger skal vide om Danmark, kan stå i en lille 3 siders folder, på flere sprog. Skik og brug, samfundsopbygning (kristen tildannet dansk mentalitet over tid) specialstrikket danskere. Konsekvens af kriminellet handlinger, fratagelse at sociale ydelser, bortgang af andre sociale goder mv. samt udvisning, indtil statsborgerskab er opnået.

  Hvor svært kan det være?

  Der er udelukkende tale om “Integration” ad bagvejen – en tvungen fællesvask i et kollektiv, hvor al tøj her samme kedelige farve når det kommer ud af maskinen – en farve ingen kan være tjent med.

  Salig Muhammad Ali var stærk modstander af “Integration” da det udvisker nuancer – det samme er jeg, for jeg er dansker og danske politikere er europærer, der har glemt at være danske.
  Rend mig i røven med “vi” for vi er os, og i er jer.

 42. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Demokrati er kun for vesten, så længe det tjener vestlige interesser. Omvendt er det kun et spørgsmål om tid og sted for hvornår der bliver skabt en ny Führer…

  Derfor har EU og andre vestlige idealer mistet tilliden og troværdigheden i hele verden. Og derfor kan vesten ikke længere sælge disse idealer til tredje lande. Slut med de lyserøde drømmerier for de hvide mænd…

  I nær fremtid bliver der skabt ét verdensland, én hovedstad, ét flag, én leder, én verdens- borger og nation og én religion. Uagtet størrelse og styrke som land er det umuligt at give modstand til den kommende og gigantiske domino storm…

  Vil I gerne have et tråd til afsløring af dette verdensland, så kan jeg kun gentage Napoleon Bonapartes populære ord: “Hvis der skulle eksistere kun ét land i hele jordkloden, så ville Istanbul være dets hovedstad”!

 43. Af Arne Hornborg

  -

  Ytringsfriheden er ukrænkelig. Derfor skal vi DANSKE værne om, beskytte VOR ytringsfrihed.
  Når udefra (uønskede) personer, muslimer, islamtroende, gør alt hvad de kan for at bekæmpe, afskaffe VOR ytringsfrihed, så sker det under deres misbrug af VOR ytringsfrihed.
  Det kan naturligvis ikke accepteres.
  Den samme islamiske LOV-religion, arbejder ihærdigt på at afskaffe demokratiet. Det gør de ganske roligt under beskyttelse af det demokrati de ønsker at afskaffe.
  Hvis de får magt som de har agt, er det ikke svært at tænke sig til resultatet.
  Ingen midler er for hårde for at forsvare VORT Danmark, VORT demokrati, VOR ytringsfrihed.
  Krænkede den danske modstandsbevægelse nazisternes ,,rettigheder” nazisternes ,,ytringsfrihed” under besættelsen af VORT fædreland fra 1940-1945?
  VI skal stadig slås for VORT land. Det gøres ikke ved sentimentalt vås fra ,,de frelstes” side.
  Det gøre kun ved at sige, skrive tingene lige ud. Erkende problemerne åbent og handle derefter.
  Justitsminister Søren Pind ønsker ikke at afskaffe ytringsfriheden, han ønsker tværtimod at forsvare den. Forsvare og bevare ytringsfriheden og demokratiet, mod de angreb Danmark er udsat for, fra de rabiate grupper der ønsker at afskaffe såvel ytringsfriheden som demokratiet. Det mere end haster. Se det i øjnene. Krigen ER i gang.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter.

 44. Af J. Hansen

  -

  Pind.

  Det mest uhyggelige som vores land er udsat for. Det er fordrukne. uduelige, løgnagtige og korrrupte mennesker som dig og Løkke.
  Siden 2001 har i lagt jeres sorte uhyggelige skygge over Danmark
  Og husk Pind.
  Der er kun en grund til, at du er minister.
  Det er fordi, at du er Løkkes drukkammerat.

 45. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er ytringsfrihed iflg grundlovens paragraf 77 en joke. Paragraf 77 beskytter absolut intet!

 46. Af Jesper Nielsen

  -

  Venstre – “Danmarks Liberale Parti”. Alene navnet er en løgn.

 47. Af Niels Larsen

  -

  @ Jan Petersen – 6. juni 2016 0:25: “Efter min bedste overbevisning , muslimer – i Vestlig kultur – er et uvæsen!”

  Ikke blot uvæsen, men decideret pestilens, som vi var meget bedre tjent med at smide ud af Europa.

  Mht. Pinds ønsker om (yderligere) indskrænkninger i ytringsfriheden: jeg kan acceptere alle indskrænkninger i ytringsfrihed og demokrati a la WW II-tilstandene, hvis ellers vi fægter med åben pande og klart siger: “Vi er i krig mod islam!” – det er vi nemlig og har været i ca. 1400 år.

  Ellers ikke – og kun indtil krigen er vundet!

 48. Af Tag dig sammen Pind!

  -

  Man skal da vist være blevet ramt af et alternativt lys, fra en alternativ himmel, eller være blevet smittet med en virus der er værre en Zikavirus, for at kunne bilde sig selv, og en befolkning ind, at et indgreb i ytringsfriheden, får nogen præventiv virkning på rabiate muslimer, andet end gå deres ærinde, der for at sprede budskabet bruger dynamit og andre sprængstoffer, i nærkontakt med kroppen, for at skabe opmærksomhed om sig selv og sin mission.

  Og så ud fra det antage, at 1-3 måneder i et dansk fængsel, og en evt. bøde for at sige “sten” i en moské – som deres undersåtter betaler med glæde – da det er billig reklame og en sejr for udbredelsen af Koranen – at et lille skræmt land som Danmark laver nye love, til ære for islamismens udbredelse, må være svært naivt.

 49. Af Simon Madsen

  -

  Kære Søren Pind

  Interessant skriveri du her leverer, det er selvfølgelig med masser af sandheder, men desværre er det også himmelråbende spundet i den retning du synes om.
  Du nævner historiske flashbacks i flæng og underlader behændigt dem, som ville tale din sag imod.

  Jeg fulgte, i 2001, din undervisning på jurastudiet i København og var imponeret over din viden og verbale evner, men anderledes havde det nok set ud, hvis jeg havde modtaget min senere arkæologiske/historiske undervisning af dig. Du valgte sikkert rigtig med juraen, men for guds skyld, sæt dig ind i historien eller undlad at bruge den i din politik, da din politik derved VIL blive forfejlet, hvis det du her præsenterer er et udtryk for kendskab til den.

  Med venlig hilsen

  En af dine tidligere elever

 50. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Flotte, men tomme ord af SP..!

  – der repræsenterer et parti, der igennem mere end 30 år INTET har gjort for at standse importen af muslimer til DK trods massive advarseler om følgerne
  – der repræsenterer et parti, der selv har beregnet at ca. 170.000 IKKE integrerbare mennesker
  vil ankomme indenfor de næste 3-4- år uden at standse denne flodbølge
  – som er bekendt med, at kun en ganske lille procentdel af disse mennesker nogensinde kommer i arbejde
  – som har iværksat en skin-grænsebevogtning
  – som, trods store ord og fakter fra deres egen integrationsminister alligevel IKKE stemmer for
  stop for muslimsk indvandring, når muligheden foreligger
  – der fortsat frejdigt udtaler.:
  “…justitsministeren bekæmper ikke religioner”
  ligesom hans forgænger i embedet – Bertel Haarders kommentar
  “……..jeg er ikke minister for frikadeller og badeforhæng”…
  – joh..sandelig SP – du er NETOP minister for frikadeller og badeforhæng når en middelalderlig isme, FORKLÆDT som religion, udfordre hele vort livs grundlag og traditioner
  – partiet venstre er i HØJ grad medansvarlig for, at DK nu står i en katastrofal situation, der vil ødelægge vort igennem mere end tusinde møjsommeligt opbyggede, fredeligt land
  – vor tids politikere ( størstedelen ) er i høj grad skyldige med deres leflen for EU – et EU hvis sande mål er en total ødelæggelse af homogeniteten og sammenhængskraften i de VESTeuropæiske lande ( de ØSTeuropæiske er, som bekendt noget klogere…. )

Kommentarer er lukket.