Overvågning

Af Søren Pind 62

I Venstres Folketingsgruppe – ja i Venstre som parti – er noget af det, der har givet anledning til de heftigste debatter, spørgsmålet om terror og dens konsekvenser. Konsekvenser i forhold til myndighederne. Hvilken terrorlovgivning er balanceret og i orden for at kunne håndtere den uomtvistelige trussel.
Særligt overvågning giver altid anledning til tredeling: De, der er principielt imod overvågning. De, der er principielt skeptiske over for overvågning, men som anerkender behovet for det. De, der er for overvågning.
Jeg selv har altid bekendt mig til midtergruppen. Jeg forstår den principielle modstand, men mener ikke, vi kan undvære efterretningstjenester, og hvad deraf følger. Det vigtige for mig har i denne sammenhæng været, at ingen myndighed selvstændigt kan tage sig selv til rette – der skal være overvågning af overvågeren, om jeg så må sige. Domstolssystemet spiller i denne sammenhæng en stor rolle for mig. Det er vigtigt, at kommer vi til spørgsmål om overvågning af borgerne, skal den myndighed, der ønsker at foretage denne, have det godkendt – naturligst af en domstol. Det er det, vi kender som dommerkendelser.
Hvordan definerer jeg så overvågning? Ja, jeg definerer det i hvert fald ikke som blot og bar opsamling af data. Data, der ligger hulter til bulter, er ikke udtryk for overvågning, men en uoverskuelig datamasse. Det svarer til at kigge på en kasse legoklodser og påstå, at der er et lego-rumskib. Et meningsløst udsagn. Rumskibet ligger der først, når det er bygget – i modsat fald er det bare en bunke fragmenterede klodser.
Den senere tid har vi oplevet et skifte i kriminelles måde at kommunikere på. For så vidt også almindelige hæderlige borgeres. De af os, der kan huske fastnettelefonen, erindrer den nu nærmest hedengangne telefonsamtale, hvor man satte sig forventningsfuldt til rette og skulle føre en samtale. Den form er næsten gået bort. I stedet fik vi mobiler og sms. Men nu er næste skridt taget. I stedet for at kommunikere over mobilnettet, kommunikerer man over internettet. Det kan lyde som lidt, men er en meget stor ændring.
I vore dage logger man oplysninger om telefonitrafikken til og fra mobiltelefoner. Det betyder, at op til et år efter kan man finde ud af, hvem der har talt sammen på et givent tidspunkt,. Det er et meget brugt redskab i opklaring og straffesager mod kriminelle. Forbrydelsen skal have en strafferamme på mindst 6 år – det siger sig selv, at narko- og rockerkriminalitet spiller en stor rolle her. Men også terror. Alt dette kræver naturligvis dommerkendelse, og data opbevares ikke af myndighederne, men af telefonselskaberne.
Det er principielt vigtigt. Kassen med legoklodserne ligger ikke hos ham, der skal bygge rumskibet. Hvis en dommer giver ham lov til det, kan han få lige præcis de legoklodser, der passer til skibet, og bygge det – ellers ikke. Myndighederne har altså hverken fri adgang til alle data, endsige mulighed for at rode rundt i dem. Alt andet lige må det være det liberale, pragmatiske udgangspunkt.
Da man indførte den pågældende lovgivning, hævdede en række it- og telefonifolk, at det aldrig kunne bruges til noget. Det var alt for tungt, forbryderne alt for kloge, og teknikker ville aldrig virke. Vel – i dag er det et centralt efterforskningsmiddel ift. rocker- bandekriminalitet, narko og terror. Det var simpelthen i bedste fald forkert, i værste fald usandt, og handlede i virkeligheden om penge, da disse påstande i sin tid faldt. Det svarer lidt til at påstå, at forbrydere kan tage handsker på, og at man derfor ikke skal opsamle fingeraftryk. Et rationale, de fleste vel vil afvise… Den nylige dom i den såkaldte “hvepsebosag” var et eksempel på en sag, hvor logning var altafgørende.
Disse muligheder er der ikke, når folk kommunikerer på nettet. Hvor man i dag logger oplysninger om telekommunikation, logger man ikke oplysninger om internetkommunikation. Derfor er der her mere frit spil for kriminelle og terrorrister til at kommunikere. Og det er de begyndt at gøre. Vi så det med Omar El-Hussein, hvis mobiltelefon var udstyret med et datasimkort, der betød, at trafikken til og fra telefonen ikke blev logget. Det betød, at politiet ikke kunne få oplysninger om, hvem han måtte have kommunikeret med fra telefonen.
Jeg er helt på det rene med, at der kan tegnes et billede af overvågning, såfremt man logger oplysninger om internetkommunikation, som man gør med telekommunikation. Men jeg mener ikke, det er sandt.
1) Data, der logges, er IKKE i myndighedernes varetægt. Men i det vi i gamle dage kaldte telefonselskabernes. Myndighederne kan således ikke bare “gå ned i kælderen og rode i kassen”. Man har simpelthen ikke den adgang.
2) Data slettes i dag efter 1 år. Har myndighederne således ikke opdaget nogen kriminel handling inden for den pågældende tidsperiode, er logningen ikke længere relevant.
3) Skal myndighederne have adgang til den loggede information, skal man som udgangspunkt forbi en domstol først og have en dommerkendelse. Det forudsætter i de fleste tilfælde, at den mistænktes kriminalitet har en strafferamme på minimum 6 år. Vi taler med andre ord om alvorlig kriminalitet. Retten beskikker en advokat, som foran dommeren får lejlighed til at opponere imod myndighedernes anmodning.
4) Og så er det vigtigt at holde fast i, at der ikke bliver logget oplysninger om indholdet af kommunikationen – altså om hvad folk har sagt eller skrevet til hinanden.
Vi kan ikke lade nettet være et fristed for kriminelle og terrorister. Når de flytter kommunikationsform, må vi flytte med. Det skal ske skånsomst muligt og i overensstemmelse med vore retsprincipper.
Men det er uholdbart, at man kan komme uden om de regler, vi har for logning af telekommunikation, ved at anvende internettet. Så enkelt er det.
Og nu behøver de ikke-teknikkyndige sådan set ikke at læse med mere, for nu kommer der en del teknik:
Ja, jeg er helt på det rene med, at der findes muligheder for at skjule sig på nettet. Lige så vel som man kan tage handsker på, så man ikke efterlader fingeraftryk. Men alt er spor. F.eks. var – angiveligt – en af grundene til, man kunne identificere Osama Bin-Ladens hus, at der netop ingen telefoner udgik herfra. TOR, VPN etc. – man kan anvende disse ting på nettet. Men for det første siger politiets teknikere, at det under alle omstændigheder er brugbart, og for det andet hviler antagelsen på det faktum, at kriminelle er bedre begavet end gennemsnittet. Det er ikke myndighedernes opfattelse… Der er en grund til, at folk er kriminelle – og der begås mange fejl. Så ja, man kan skjule sig. Men det siger noget, der efterlades altid spor, og ingen begår aldrig fejl…
Vores svar på, at kriminelle flytter deres kommunikation, kan ikke være ingenting.
Og så til afslutning en forundring:
Mange taler som om, at en etableret lovtilstand aldrig kan ændres. At dette er en glidebane på vej mod noget, som uvægerligt bliver Orwellsk… Det er manglende tiltro til folkestyret. Tag landsforvisning. Det var engang en del af dansk ret. Det er for længst afskaffet. I mange år var landsforræderi strafbart, men det ophørte. Nu er det genindført. Hvorfor? Tiderne kalder på det.
Derfor bliver institutioner netop vigtige. Folkestyret bliver vigtigt. Den lovgivende magt – Folketinget og regeringen i forening – afspejler den til enhver tid værende nødvendighed, afgrænset af grundloven, kontrolleret af domstolene. En given lovgivning er ikke en død, men en levende ting, der kan ændres. I stedet for den sine steder anarkistiske mistillid til vore institutioner, bør vi genfinde tilliden til folkestyret og forstå, at folkestyret kan ikke stå forsvarsløst, når mennesker, der vil os det ondt, opfinder nye våben. Da må vi svare tilbage. Alternativet er kaos.

62 kommentarer RSS

 1. Af Helle Vestervang

  -

  Jeg føler mig meget mere overvåget, forfulgt og terroriseret af Danske politikere end af både Al Queda og alverdens Islamister tilsammen. Ikke én eneste Dansker aner hvad terrorisme er, udover det de bliver truet med af magthaverne og Medierne.

  Sågar de Danske politikere, ville sidde i fængsel for grov økonomisk kriminalitet og korruption, hvis de var omfattet af de samme love som resten af befolkningen.

  Hvad fortæller det om Danmark og det Danske retssystem?

  Men – Det rager som bekendt Søren en Pind hvad befolkningen mener?

 2. Af Søren Pind

  -

  hvad er det for love, du mener, politikerne er undtaget af?

 3. Af Niels Larsen

  -

  Jeg har det som Helle Vestervang.

  Og hvis I politiker endelig vil fjerne terrorrisikoen, så smid samtlige kendte radikaliserede muslimer ud af landet uanset konventionsævl og EU-hyleri.

  Og lad være med at slippe flere muslimer ind i landet – uanset hvad de angiver som årsag til ønsket om at komme ind.

 4. Af Niels Larsen

  -

  Politikerne overtræder sandsynligvis ikke lovene, men I er usandsynligt gode til at søge for lukrative forhold for jer selv.

  At I overhovedet kan buge en mand som Carl Holst i Venstre ikke nogen god reklame for partiet.

 5. Af Henrik Knage

  -

  Hvis der nu havde været overvågning af 179 politikere, og nogle af de embedsmænd der går igen, og igen, og igen – så kunne det være, det kunne have været undgået, at overvåge 6 mill. borgere og indbyggere.

  Men den overvågning er jo forhindret ved lov “Offentlighedsloven” – og det er ret smart fundet på.

  Det er samme opskrift på de fleste love, at de få ødelægger det for de fleste.

 6. Af peter kocsis

  -

  En af de allerstørste trusler mod demokratiet er ministre, der vildleder folketinget således som vi lige har overværet den tidligere landbrugsminister gøre.
  Ville det ikke være rimeligt at beskytte demokratiet ved lovmæssigt at kriminalisere den slags handlinger med strafansvar i form af en klækkelig bøde eller i grellere tilfælde fængsel?

 7. Af Niels Larsen

  -

  @ Peter Kocsis

  Så skete underet. Vi er enige.

 8. Af Maria Due

  -

  “Folketinget og regeringen i forening – afspejler den til enhver tid værende nødvendighed, afgrænset af grundloven, kontrolleret af domstolene. ”

  Ja, heldigvis, og nu er det tid at se på de utidssvarende konventioner.

  Jeg var i i nullerne ret stolt over professor Mads Bryde Andersens sammenstød med Beate Winkler og Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad i Wien. Nu er dette arnested for bestandig ufred gudskelov lukket, men det fik sat dybe spor og var med til at opelske et vanvittigt hysteri, der udviklede sig til et rent slaraffenland for tvetungede imamer og deres underdanige europæiske tjenere.

  Noget af det værste, jeg har læst om (så vidt som jeg nu kan holde det ud), er den omfattende britiske sag med pakistanske mænds “grooming” af af britiske teenagepiger med lavt selvværd. Det var ikke fordi, myndighederne ikke fik masser af tips, men alt for længe greb de ikke ind, diverse socialarbejdere bøjede sig i stedet under en politisk korrekthed af mest modbydelige art. Man kan nemt få en fornemmelse af, at det var det samme, der skete, da den stakkels lærer i Mariager blev hængt ud af en åbenbart notorisk lesbisk løgner og i over et år sigtede ham for noget, som han ikke har gjort. Den slags er meget krænkende for den almindelige retsbevidsthed.

  Helle Vestervang, du er også langt ude. Det så vi fornylig med den nådeløse personjagt på Eva Kjer Hansen. Jeg håber, at Det Konservative Folkeparti kommer under spærregrænsen ved næste valg, og at et nyt og ægte konservativt parti opstår uden de nuværende medlemmer, der ikke har begrebet, at til borgerlighed hører også en vis portion dannelse og selvbeherskelse.

 9. Af Henrik Knage

  -

  Der findes da masser af eksempler på, at politikere overtræder loven, og får wellness frem for straf.
  Bendt Bendtsen f.eks. sender sin ministerchauffør hjem til sin bopæl for at hente våben og ammunition til Bendt fordi Bendt lige pludselig skal på jagt.

  Bendt et tidligere politimand og burde kende våbenloven bedre end nogen anden, at det at overdrage sine våben til en persons varetægt, uden våbentilladelse og jagttegn, betyder inddragelse af både våben og begge tilladelser, samt våben.

  Hvad fik Bendt. Han fik evighedsforplejning i EU.

 10. Af Maria Due

  -

  Indlæg i filteret. Er der overhovedet andre liberale end mig, der af og til dukker op her?

 11. Af Frank Andreasen

  -

  Hvis man kastede lige så mange samfundsressourcer ind i fx at bekæmpe luftforureningen i byerne og andre dræbere.,ville det spare tusinder af menneskeliv på årbasis. Så kunne lille DK endda have vort egen 9/11 hvert 10 år og alligevel spare menneskeliv en masse.

  Det er simpelthen for at få lov at videreføre Honneckers og Wolfs våde drøm, at politikerne pisker terrortruslen op

 12. Af Henrik Størner

  -

  Data er ikke i sikre hænder, blot fordi de ligger hos teleselskaberne i stedet for myndighederne, som SP hævder. Alle data kan havne i forkerte hænder når først de er samlet sammen – uanset hvem der skal passe på dem. Hos Nets var det en insider, hos NSA var det Snowden (også en insider), hos CSC var det en hacker. Og FE (efterretningstjenesten) behøver i øvrigt ikke nogen dommerkendelse…

  Men det er da godt at SP nu melder ud at den foreslåede logning ER overvågning, det har holdt hårdt at få den indrømmelse.

  Men når logningen af Internet trafik indføres, vil jeg se frem til at man også begynder at registrere afsender og modtager af alle de breve, vi putter i den røde postkasse nede på gadehjørnet.

 13. Af Svend Jensen

  -

  Søren Pinds blog får mig til at tænke på den gamle læresætning, “det dunkelt sagte er det dunkelt tænkte”. Man siger til sig selv – Hvad vil manden kommunikere, udover at han selv er et virrehoved?
  Han tager lidt herfra og mixer det med lidt derfra; dernæst hældes så pærevællingen udover det uskyldige publikums hoveder.
  Få dog systematik og orden på dine udsagn, hr. Søren Pind. Til anbefaling: Skematisér dine tanker og idéer og fremfør dem med et så lille lixtal som muligt.
  Én af de største trusler mod demokratiet er politikeres tankevirvar, præsenteret som det hotteste vaskepulver i supermarkedet.
  Hr. Pind må gerne tænke sig om igen og dernæst fremlægge en logisk og sammenhængende mening om det valgte emne i stedet for denne gang plidderpludderpladder.

 14. Af R. Sørensen

  -

  Tak til Søren Pind for denne redegørelse!

  Jeg tror, vi kunne have undgået den hidsige diskussion om overvågning, hvis vi havde haft denne begrundede stillingtagen fremme i debatten lidt tidligere. Men bedre sent end aldrig!

 15. Af John Michael Foley

  -

  De dårligst egnede til at passe på befolkningens tvangsindsamle data og personlige informationer er beviseligt de offentlige myndigheder og institutioner, hvor især Rigspolitiet, PET, SKAT og Forsvarets Efterretningstjenste er de værste syndere. Det er ikke noget jeg blot påstår. De sidste års mange rapporter fra Stats- og Rigsreviosrerne har mange gange bevist og dokumenteret, at det er de offentlige myndigheder, der ikke formår at passe godt nok på befolknings tvangsoplagrede data og personlige oplysninger i deres varetægt.
  Søren Pind, du forsøger at bortforklare dette ved at henvise til at det er Teleselskaberne (teleoperatørerne), der opbevarer data og oplysninger. Ja, det er korrekt, men det er myndighederne og de enkelte ministre, der har ansvaret for at de sensitive oplysninger opbevares forsvarligt. Det ansvar kan hverken du eller de andre løbe fra. Og nu vil Søren Pind give de instanser der beviseligt er de dårligste til at passe på data, yderligere beføjelser til at samle ufatteligt mængder data om hver enkelt dansker. Det hænger ikke sammen.
  Og forklaringen om at det kræver en dommerkendelse passer jo heller ikke. Der er de sidste par år givet rigtigt mange yderligere beføjelser til indhentning og indsamling af data og personlige oplysninger, der er i det offentliges varetægt uden dommerkendelser. Beføjelserne til Forsvarets Efterretningstjeneste og det såkaldte Center for Cybersikkerhed er et eklatant eksempel på at myndighederne kan tilgå oplysninger uden om dommerkendelser og lovligt dele disse med f.eks andre landes efterretningstjenester – uden befolkningens kendskab eller mulighed for at gøre indsigelser. Og de etablerede kontrolinstanser er tandløse og kan intet stille op.
  Kære Søren Pind, du ved alt dette i forvejen, men vælger behændigt at skjule din viden overfor befolkningen. Det er ikke blot en undladelsessynd, det er ren og skær manipulation. Og det klæder dig ikke. Jeg havde personligt set frem til at du som nyudnævnt Justitsminister tog din integritet med dig, men du lader dig køre rundt i manegen af embedsværket og imperiebyggere i etaterne. Der findes andre og bedre løsninger og dem vil jeg gerne hjælpe dig med at føre ud i livet, så der kan skabes den nødvendige balance mellem retssikkerhed og sikkerhed, som du så gerne vil være fortaler for.

 16. Af Peder Pedersen

  -

  Jan Petersen, jer har ikke spor besvær med at forstå Pinds blogoplæg, men I er et fast sjak, der har fået bildt jer selv ind, at alt skal ske på jeres betingelser og niveau, dvs. et meget lavt og vulgært og uinteressant niveau. I har sikkert aldrig selv præsteret noget, som er værd at nævne og sidder blot her dag ud og ind og rakker andre mennesker ned. Når man læser jeres udgydelser, før man virkelig indblik i, hvor småt det står til i manges hoveder.

 17. Af Jan Petersen

  -

  Peder Pedersen, nu er jeg ikke interesseret i, hvad der foregår i mit hoved. Spurgte efter, hvad der foregår i Pinds hoved. Og der er du ikke til megen hjælp!

 18. Af Svend Dirksen

  -

  Man får ikke mindre terror ved at skyde Osama Bin Laden, selv om han selvfølgelig fortjener at blive skudt. Jeg vil ikke ofre min frihed og ret til privatliv for at nogen i Amerika kan skyde Osama Bin Laden. Jeg vil hellere leve i en fri verden med Osama i live, end jeg vil leve i Søren Pinds overvågningshelvede, hvor man skal vise kørekort og pas for at gå på biblioteket.
  Et stærkt samfund er et samfund, som vi alle er stolte af og føler os som en del af, som voksne, frie mennesker, og ikke et samfund som Søren Pind’s, hvor vi alle er børn, der skal overvåges og kontrolleres af staten. Det næste bliver vel, at vi alle skal forsynes med en chip i kroppen, så vi er under stadig overvågning.
  Der er godt nok ikke meget liberalt over partiet venstre længere…

 19. Af Hans Nielsen

  -

  “nu er jeg ikke interesseret i, hvad der foregår i mit hoved. Spurgte efter, hvad der foregår i Pinds hoved.”

  Jan Petersen. Havde der været mere trafik i dit eget hoved, havde du ikke haft besvær med at forstå Pind. Det er dit hoved, der er problemet, fordi det ikke fungerer som kompiler. Pind har ikke pligt til at skrive med et lix på Pixi nivau.

  “Og der er du ikke til megen hjælp!” Problemet synes uløseligt.

  Svend Dirksen, det står dig frit for at komme med forslag.

 20. Af Zeki Laurent Sadic

  -

  Svend Jensen skriver
  “Én af de største trusler mod demokratiet er politikeres tankevirvar, præsenteret som det hotteste vaskepulver i supermarkedet.”

  Jeg er ikke helt sikker på jeg forstår din kritik af justitsministeren? Her har vi en travl og engageret minister som i den grad vælger, at prioritere at bruge tid på at forklare sig til borgerne og som endda går i dialog med almindelige borgere på sin Facebook-profil. Og du bekymrer dig om hans lix-tal og skriver at han skulle være en “trussel mod demokratiet”?

  Gud fader bevares. Ja, gu’ kan det være lidt tungt at komme igennem et Søren Pind blogindlæg, men jeg foretrækker langt hellere politikere, der jævnligt tør dele ud af deres tanker og refleksioner, end politikere, der holder kortene ind til hånden og som man kun kan få i tale ved at gå gennem deres sekretærer.

 21. Af Erik Lilholt

  -

  @Søren Pind: Registreringen af telefonsamtaler fortæller kun hvem man har ringet til. Ikke hvad man har snakket om.

  Registreringen af brugen af Internettet fortæller meget mere detaljeret hvilke hjemmesider man har besøgt og fortæller derfor meget mere om hvad man har søgt efter (“snakket om”).

  Derfor synes jeg ikke at man kan sidestille registrering af telefonsamtaler og Internet forbrug.

 22. Af Søren Rasmussen

  -

  Sol går op – sol går ned – vi længes efter fred!

  Sangen om Knud Lavard af Skousen & Ingeman, som jeg første gang hørte på Ordrup Bibliotek i 1972 – har efterladt et smukt minde om stemmer fra fortiden, der stadigt kan nå mig.

  Måske Sheriffen også denne gang skal tænke sig om – normalt bliver han jo sat på valg hver fjerde år.

  Det må være pisse irriterende for enhver folkevalgt (og på anden måde) politikker altid at skulle lytte til Folket (SINE MEDBORGERE) – ligemeget hvor vidende og begavede de end måtte være.

  I Danmark begynder Den Danske Befolkning langsomt og sikkert at foragte deres folkevalgte repræsentanter.

  Næste gang Sheriffen skriver til os burde han måske henvende sig med respekt!

 23. Af christian petersen

  -

  her er indvandringens konsekvenser, radikales kriminalitet og regeringens svigt tabu-emner.

 24. Af christian petersen

  -

  Også her foragtes ytringsfriheden og demokratiet. At vi danskere nu er untermenchen i vores eget land er tys-tys.

 25. Af christian petersen

  -

  Aztekerne, armenerne, indianerne og jøderne har prøvet det. Nu er det danskernes tur.

 26. Af Arne Hornborg

  -

  Fjern de rabiate mennesker der er årsag til den stadigt stigende overvågning.
  SMID, med hård hånd, de personer, som oftest muslimer, islamtroende, ud af Danmark.
  Blæs på de fortidige, utidssvarende konventioner.
  Konventionerne er udelukkende hensigtserklæringer. Der ER ingen sanktionsmuligheder, hvis en nation ikke vil efterkomme konventionerne. Det bør være, det skal være en individuel vurdering.
  Hvis en eller anden nation nægter at tage imod egne, oprindelige borgere, så findes der nok en eller anden (afrikansk?) stat, der mod behørig betaling vil modtage disse, i Danmark, uønskede ,,gæster”.
  Vis handlekraft.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter.

 27. Af professor trivia

  -

  Jeg vil ikke have overvågning..
  Jeg vil have meget mere politi!

 28. Af Eva Madsen

  -

  OVERVÅGNING – OVERVÅGNING

  Hvornår overvåger regeringen det store hul i statskassen der bliver større og større – fordi man giver milliarder af danskernes skattekroner til alle mulige udenlandske mennesker og udanske formål. ???

  Hvornår opsiger Danmark konventionerne og div. menneskerettigheder, indfører permanent grænsekontrol, udmelder sig af Schengen, FN og EU ???.

  Hr. Pind var det ikke mere på sin plads at kontrollere og overvåge , alle de ” flygtninge” der rejser til deres hjemlande på ferie. ???

  Hvorfor mister disse mennesker ikke deres opholdstilladelse og evt. overførselsindkomster og statsborgerskab ??

  Hvorfor bliver asylanterne ikke sendt tilbage til deres hjemlande , så snart der er et lille hjørne i deres land , hvor der er fredeligt ???

  Mange palæstinensere og andre med asyl i Danmark opholder sig store dele af året i det land, de i sin tid flygtede fra og lever her på sociale ydelser fra Danmark.

  Hvorfor skal et lille land som Danmark ,( som i forvejen er overbefolket med 1 million mennesker på overførselsindkomst ) være hele verdens socialkontor. ???

 29. Af Rune Jensen

  -

  “hvad er det for love, du mener, politikerne er undtaget af?”

  Hvis borgerne skal overvåges 24/7, så må det samme jo gælde for politikerne.

  Jeg ser frem til, at du og alle de andre i regeringen offentliggør samtlige af de skype calls, telefonsamtaler, chats, SMSer mv. i sender og modtager.

  Det kommer ikke til at ske.

  Vel?

  I har som den siddende magt, også magten til at afvise agtindsigt.

  Har VI den rettighed?

  Hr. pind, du må MEGET gerne henvise mig til et link eller andet, som fortæller, hvordan jeg kan afvise logning af min færden.

  Præcist, som I kan afvise enhver agtindsigt fra os i jeres færden.

  Skal nok sige, jeg VAR engang venstremand. Den tid er da heldigvis forbi. Det har du og esben og bertel og andre fanatisk kreationistisk kristne i den regering da sørget godt og rundigt for.

  Jeres teokratiske regering, og jeres forsøg på at blande kristendom med nationalisme, er nok noget af det jeg afskyr allermest i DK.

  I er en skam og en skændsel for Danmark.

  Uden sidestykke.

 30. Af professor trivia

  -

  Jeg ønsker mere politi, flere sygeplejersker, flere pædagoger, flere ældreplejere, flere lærere, flere bønder,
  færre kontrollanter, færre nassere, færre yallaher.

 31. Af Claus clausen

  -

  -> Professor Trivia

  Jeg er 100% enig.

 32. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Se på konventionerne nu, så vi kan få vort land genkendeligt tilbage.

  Vi skal ikke ændre vore værdier med tillid, ytringsfrihed mv.

  Hårdt mod hårdt! Det er desværre nødvendigt – rent selvforsvar for land og folk, så vi ikke ender op med en politistat, hvor vi ikke kender os selv, bliver kaldt racister blot vi ytrer et forsvar for at blive fri for yderligere i forh også til vores ressourser.

  Hvert land, hver kultur har nu engang bedst i at kunne passe sig selv – og med langt færre indvandrere, der skal hjælpes, så hold fingrene fra yderligere krige, direkte!

 33. Af Henrik Knage

  -

  Ja – den siddende regering er uden sidestykke i dansk politik, nogensinde negativt ment.
  Men jeg har personligt overvåget ham der vidunderbarnet fra Nordkorea, gennem mit firma “Gakkede sammenligninger og tilfældige tåbelige sammenfald “A/S.

  Er der nogen der ved om Kim Yung Un´s forældre har besøgt Danmark engang?

  Jeg synes nemlig der et eller andet ved frisuren der virker bekendt, samt begges forkærlighed for overvågning.

  Der er kun en lille farve til forskel, men det kan skyldes alder.

 34. Af Henning Svendsen

  -

  Han hælder vand ud af ørene som sædvanlig?
  Kunne villaejerne få lov at udvide deres overvågning helt ud til fortorvet?nej og atter nej under ti år med den borgerlige. Blev Politet endda splittet til atomer
  Gamle mennesker brænder inde -det skyldes at de bliver platter af Falck lignende firmaer og har Pind tænkt sig at gøre noget ved det?-næe for han aner sikkert ikke at dette massive plat eksistere og bliver værre for hver dag.
  Rende rundt med store briller og ligne en skriftklog det kan vi allesammen -prøv istedet at trække seksløberen og skyde med skarpt således at vi kan se du eksisterer.
  Og de fjoldser der sidder i det såkaldte: kriminalpræventive råd: til en fed hyre uden at lyfte en finger !vis handle kraft og luk lortet

 35. Af professor trivia

  -

  @henrik knage
  Er det ligheden med ham Carl, du tænker på?

 36. Af Jakob Rasmussen

  -

  Benjamin Franklin:

  “De der vil opgive grundlæggende frihed for at købe en smule midlertidig sikkerhed, fortjener hverken frihed eller sikkerhed.”

  Risikoen for, at en dansker bliver myrdet af terrorister i Danmark, er omtrent lige så lille, som risikoen for, at blive dræbt af et lyn, er.

 37. Af m nielsen

  -

  Ja cob ras mus sen….. risikoen vokser hele tiden. Du kan også blive svigtet eller dræbt indirekte. Ved at samfundet ender i svigt, kaos og anarki. Det har du vist helt overset. Mange, mange danskere har allerede lært det på den hårde måde.

 38. Af m nielsen

  -

  Nato og interpol forventer at kæmpestore terroraktioner med hundredvis/tusindvis af dræbte kan finde sted nårsomhelst. Oveni er der den mangedoblede kriminalitet og nye smitsomme sygdomme. Og en statskassen drænes konstant.

 39. Af Per Torbensen

  -

  Hvordan kontrollerer man telefoner med taletids kort og krypterede emails ? Søren Pind.

 40. Af Henrik Knage

  -

  Pinds Univers ligner lidt Day´s Univers, men Day kan godt forstå humor – til en vis grad.

  Søren Pind! Dit parti Venstre har sammen med dig udviklet sig til en giftig cocktail / blanding af en tsunami og en sygdom.

  Man opdager først ret sent, at der er noget galt – for sent, det er det samme med bulimi- skaderne opstår først efter at valgflæsket ligger i vommen.

 41. Af Niels Elgaard Larsen

  -

  Jeg er ikke enig i din tredeling.

  Jeg hører til dem som anerkender behovet for efterforskning, men er principielt imod overvågning af borger, som der ikke er konkrete mistanker imod.

  Analogien med fastnettelefoner, holder heller ikke helt.
  Man kunne ligeså godt sige, at mange af den snak, der i gamle dage forgik over en kop kaffe ved køkkenbordene eller en øl på værtshuset, nu sker på sociale medier og vil blive overvåget.

  1) Nej, data er ikke i myndighedernes varetægt. Sessionsdata ville have været hos teleselskaber, boligforeninger, hotelejere, campingpladser, barer, cafeer, osv. Det synes jeg ikke gør det spor bedre.

  2) Det er ikke al data, der bliver slettet efter 1 år, selvom det burde. Der er ingen reel myndighedskontrol med det.

  3) Som du siger er det kun i nogle tilfælde, at der skal en strafferamme på 6 år til for at kunne få en dommerkendelse. Desuden er der mange paragraffer med en 6 år strafferamme. Fx krænkelse af ophavsretten. Altså ikke kun terror og mord.

  4) I det forslag, der nu er skrottet, var du altså meget tæt på at logge indhold. Registrering af volumen for sessionen ville fx kunne identificere vores blogindlæg her på Berlingske.

 42. Af poul boie pedersen

  -

  “Mange taler som om, at en etableret lovtilstand aldrig kan ændres. At dette er en glidebane på vej mod noget, som uvægerligt bliver Orwellsk… Det er manglende tiltro til folkestyret”
  Nu er Pind jo part i sagen, og mener naturligvis som andre magthavere, at hans magtudøvelse er i bedste mening og aldrig kunne blive Orwellsk i sit udtryk.
  Ikke desto mindre har disse magtens elitesoldater gennem de sidste 15 år været fædre til nogle lidet kønne børn. Hele terrorpakken, og de stadige stramninger heri, er et godt eksempel på, at man for at kunne manøvrere på en række områder har forladt princippet om at man dømmer handlinger, til fordel for at man dømmer efter hensigter, og at gummifortolkninger i stigende grad tages i anvendelse til erstatning af retsgarantier.
  Og det er jo også tilfældet her. Når først data er opsamlet, forlader vi garantien for, at vi overvåges til fordel for “tillid til folkestyret”.
  Overvågningsomfanget er jo i ekstrem grad taget til, ikke bare med telefonselskabernes logning af samtaler. Det gælder jo også dankortet, som jo bliver obligatorisk om føje tid, når det erstatter alle kontantkøb og dermed registrerer alle handelstransaktioner, det gælder rejsekortet, der overvåger hvor man rejser, det gælder kameraovervågning i verdens største omfang, det gælder alle vore helt personlige oplysninger hos banken, stat, kommune, sundhedsvæsen, skat osv. til hvilke adgangen er udliciteret til et amerikansk ejet selskab. Det er af denne grund lovgivningsmæssigt er forpligtet af patriot act, hvorefter de trods dansk lov er pligtige at udlevere alle de oplysninger, som de er i besiddelse af og som NSA måtte kræve. Og da NETS i deres forskellige servere, herunder Netbanks, opbevarer samtlige koder, der skal til for at accesse alle disse data, må det være en opgave for mindre begavede at have tillid til at intet siver ud. Tværtimod kunne man få den tanke, at meget siver ud og siver tilbage igen uden om dommerkendelser og anden retslig garanti. Og så har jeg jo slet ikke nænt, at det ikke bare er telefonselskaber, der kan høre hvad vi taler om eller skriver på nettet, men jo også den amerikanske efterretningstjeneste og deres kildeleverandører hos Google, Microsoft (Windows 10), Facebook, og alle de andre databrokere, der har snabelen dybt inde i vores helt “private” kommunikation og ud af det laver omfattende profiler af gud og hvermand.
  Personer, der kræver at man har tillid til dem, er altså i mine øjne pr. automatik suspekte,
  fordi det er et helt urimeligt forlangende at nogen skal erstatte retsgarantier med forblommet tillid.
  Men selv om man måtte have den tillid, kan de jo ikke garanterer, at der efterfælgende vil optræde personer eller situationer, hvor et misbrug af disse oplysninger vil blive misbrugt. Jeg gruer for hvad Putin gennem sine hackere, eller den Italienske mafia kan bruge tilsyneladende uskyldige oplysninger til.

  Og så bliver det jo ikke bedre af, når man kan iagttage en noget broget moralsk habitus hos dem der forlanger tilliden, udstillet med jægerbogssagen, løgnen om krigen i Irak, hvis opklaring nu igen er syltet i snak, sagen om offentliggørelse af Thornings private skattepapirer én uge før et valg, en handling der giver mindelser om ord som valgfusk.

  Jeg synes, at Danmark overordnet er et samfund, hvor der florerer stor tillid, og det skal man selvfølgelig ikke underkende. Men den tillid kommer jo at det forhold, at den også er fulgt op af garantier og god vilje. Lad det forblive sådan og sørg så for, at er man ude med riven i forhold til borgernes rettigheder, skal det hele tiden tages op til revision, om sådanne forholdsregler stadigvæk er nødvendige. Det er imidlertid bare overhovedet ikke, hvad der er skat de forgangne 15 år, hvor vi systematisk har kuret på glidebanen, og det er stærkt bekymrende.

 43. Af Vibeke Andersen

  -

  “Det rager Søren en Pind”

  Ha Ha – mere præcist kan det vist ikke siges, og beskriver lige nøjagtig hvor ligegyldigt det Danske “demokrati” er.

  Venstre har jo heller ikke engang demokratisk flertal og dermed mandat til at danne regering. De er bare de politikere, som er mest ligeglade med, hvad befolkningen egentlig ønsker.

 44. Af Benny B

  -

  Den simple løsning er som regel den mest effektive.
  I stede for at mistænkeliggøre hele befolkningen, burde man ganske simpelt udvise disse trusler.
  De fleste er jo ikke Danske statsborgere, så den ligger lige til højrebenet.
  Desværre har Danske politikere bundet sig på arme og ben med alle mulige konventioner.

  Derfor skal vi forlade konventionerne og tage magten tilbage til folketinget.

  Slut med at krybe for de gales fødder!

 45. Af Flemming Ast

  -

  Det kan siges meget kort. Kan De lide østers? Spises der for mange øster af 1 person, østers er blot et ord, der dækker over mange ting, så kan skalden skære en pulsåre over.

  Og den/de modstander(ere) vi har, da jeg mener, at der er flere end 1, har absolut ingen hæmninger. Anything goes.

  Og når vi er i anything goes arenaen, så skal demokratiet agere på samme måde med samme metoder, indtil der kommer ro på.

  Og nu har vi i mange år haft nogle godtroende fjolser som ministre, og en nåede lige ind i FN, før FN systemet fandt ud af, at han også banker sine hustruer.

  Når men han bliver smidt ud om et år. Men TV2 mener, at de ved så meget og har så stor erfaring.

  Tak for kaffe.

 46. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt har Pind allerede lukket en horde af mulige kriminelle elementer (incl terrorister) ind i Danmark i form af illegale udlændinge – helt uden overvågning!

  Så Pinds slutreplik “alternativet er kaos” – ja Pind, alternativet ér kaos, skabt af dig selv!

  En meget dygtig sherif – griner højt

 47. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Hvad alt dette dog koster samfundet!!!

  Og – så sparer Venstre nu på de unges uddannelser!!! Gymnasierne osse!!!

  Sig mig – har I fået gennetræk i øverste etage, knald i låget og storhedsvanvid???!!

  Tror ikke, at I skal regne med at kunne gå på vandet – uden at drukne en dag!!!

 48. Af Mogens Ritsholm

  -

  Den moderne stat bliver stadig mere kompliceret, og det sætter stadig større krav til demokratiet. Gang på gang ser vi sager, hvor forenklingen over for befolkningen i forening med spin og snævre interesser fører væk fra en velovervejet og balanceret syntese.

  Denne sag er et grelt eksempel.

  Søren Pind mener, at den fulde sessionslogning ville være nyttig for samfundet. Men samtidigt er den for dyr for telebranchen. Så han er på besynderlig vis både for og imod.

  Hvorfor mener han så ikke, at staten bare kan samle notaen op og dække omkostningerne?

  Er han for, hvis teleselskaberne skulle betale et mindre beløb, men imod, hvis staten skal betale?

  Nu skal der findes en billigere løsning. Men det kan man jo ikke. Rigspolitiet har klart sagt, at den gamle sessionslogning med 1:500 af pakkerne – ikke sessionerne – var alt for hullet. Faktum er, at de fleste sessioner af interesse har så mange pakker, at sandsynligheden for, at de bliver registreret med 1:500 er tæt på 1.

  Så hvordan skal man kunne finde en billigere løsning, når rigspolitiet allerede har tilkendegivet, at det kun kan bruges, hvis alle sessioner registreres. Jeg har talt med flere fagfolk, og den fulde sessionslogning vil formentlig give mindst 25.000 registreringer pr. dansker pr. dag, hvor 1:500 i vore dage ville give ca 4000 pr. dag, da korte bookkeeping sessioner vil slippe fri.

  Hvordan kan 4000 pr. dag pr. dansker være for “hullet” ?

  Regeringen ville gerne have, at Danmark kom med i Europol, og man søger nu en associeret ordning.

  Hvordan stiller Europol sig til behovet for spor af internetkommunikation kunne man så spørge?

  Går de også ind for sessionslogning i medlemslandene?

  Svaret er nej.

  For Europol søger først og fremmest at få adgang til de rigtige spor, som findes hos udbydere af IT-tjenester. Sessionslogning kan aldrig give lige så nyttige spor, da man ved sessionslogning kun får de ret ligegyldige spor fra kunde til de maskiner, der danner adgang til et væld af IT-tjenester. Man kan ikke se hvilken IT-tjeneste, og man kan ikke se de egentlige kommunikationsparter.

  Hvordan kan regeringen vælge en politik, der ikke harmonerer med prioriteterne i Europol, når regeringen samtidigt ønsker at vi associeres til Europol?

  Hvordan kan vi overhovedet forvalte vores demokrati, når særinteresser i den grad kan få en minister og hans regering på afveje?

  Jeg.har ikke svarene, men kommer til at tænke på Steen Steensen Blicher og::

  “Du est et fjog, Martæng .”

 49. Af niels schmidt

  -

  Sikke mange ord Pind, for så ynkelig en substans.

 50. Af Benny b

  -

  ” Till Æwig Spott, Skam og Skiendsel”.
  Denne regering blev valgt på et løfte om mindre indvandring.
  Nu har de bolden, men tør ikke at spille den.
  Man kan kun håbe på, at de skyldige politikere en dag bliver dømt, for de ekstra mord og voldtægter, som deres uansvarlige politik beviseligt medfører.

Kommentarer er lukket.