Overvågning

Af Søren Pind 62

I Venstres Folketingsgruppe – ja i Venstre som parti – er noget af det, der har givet anledning til de heftigste debatter, spørgsmålet om terror og dens konsekvenser. Konsekvenser i forhold til myndighederne. Hvilken terrorlovgivning er balanceret og i orden for at kunne håndtere den uomtvistelige trussel.
Særligt overvågning giver altid anledning til tredeling: De, der er principielt imod overvågning. De, der er principielt skeptiske over for overvågning, men som anerkender behovet for det. De, der er for overvågning.
Jeg selv har altid bekendt mig til midtergruppen. Jeg forstår den principielle modstand, men mener ikke, vi kan undvære efterretningstjenester, og hvad deraf følger. Det vigtige for mig har i denne sammenhæng været, at ingen myndighed selvstændigt kan tage sig selv til rette – der skal være overvågning af overvågeren, om jeg så må sige. Domstolssystemet spiller i denne sammenhæng en stor rolle for mig. Det er vigtigt, at kommer vi til spørgsmål om overvågning af borgerne, skal den myndighed, der ønsker at foretage denne, have det godkendt – naturligst af en domstol. Det er det, vi kender som dommerkendelser.
Hvordan definerer jeg så overvågning? Ja, jeg definerer det i hvert fald ikke som blot og bar opsamling af data. Data, der ligger hulter til bulter, er ikke udtryk for overvågning, men en uoverskuelig datamasse. Det svarer til at kigge på en kasse legoklodser og påstå, at der er et lego-rumskib. Et meningsløst udsagn. Rumskibet ligger der først, når det er bygget – i modsat fald er det bare en bunke fragmenterede klodser.
Den senere tid har vi oplevet et skifte i kriminelles måde at kommunikere på. For så vidt også almindelige hæderlige borgeres. De af os, der kan huske fastnettelefonen, erindrer den nu nærmest hedengangne telefonsamtale, hvor man satte sig forventningsfuldt til rette og skulle føre en samtale. Den form er næsten gået bort. I stedet fik vi mobiler og sms. Men nu er næste skridt taget. I stedet for at kommunikere over mobilnettet, kommunikerer man over internettet. Det kan lyde som lidt, men er en meget stor ændring.
I vore dage logger man oplysninger om telefonitrafikken til og fra mobiltelefoner. Det betyder, at op til et år efter kan man finde ud af, hvem der har talt sammen på et givent tidspunkt,. Det er et meget brugt redskab i opklaring og straffesager mod kriminelle. Forbrydelsen skal have en strafferamme på mindst 6 år – det siger sig selv, at narko- og rockerkriminalitet spiller en stor rolle her. Men også terror. Alt dette kræver naturligvis dommerkendelse, og data opbevares ikke af myndighederne, men af telefonselskaberne.
Det er principielt vigtigt. Kassen med legoklodserne ligger ikke hos ham, der skal bygge rumskibet. Hvis en dommer giver ham lov til det, kan han få lige præcis de legoklodser, der passer til skibet, og bygge det – ellers ikke. Myndighederne har altså hverken fri adgang til alle data, endsige mulighed for at rode rundt i dem. Alt andet lige må det være det liberale, pragmatiske udgangspunkt.
Da man indførte den pågældende lovgivning, hævdede en række it- og telefonifolk, at det aldrig kunne bruges til noget. Det var alt for tungt, forbryderne alt for kloge, og teknikker ville aldrig virke. Vel – i dag er det et centralt efterforskningsmiddel ift. rocker- bandekriminalitet, narko og terror. Det var simpelthen i bedste fald forkert, i værste fald usandt, og handlede i virkeligheden om penge, da disse påstande i sin tid faldt. Det svarer lidt til at påstå, at forbrydere kan tage handsker på, og at man derfor ikke skal opsamle fingeraftryk. Et rationale, de fleste vel vil afvise… Den nylige dom i den såkaldte “hvepsebosag” var et eksempel på en sag, hvor logning var altafgørende.
Disse muligheder er der ikke, når folk kommunikerer på nettet. Hvor man i dag logger oplysninger om telekommunikation, logger man ikke oplysninger om internetkommunikation. Derfor er der her mere frit spil for kriminelle og terrorrister til at kommunikere. Og det er de begyndt at gøre. Vi så det med Omar El-Hussein, hvis mobiltelefon var udstyret med et datasimkort, der betød, at trafikken til og fra telefonen ikke blev logget. Det betød, at politiet ikke kunne få oplysninger om, hvem han måtte have kommunikeret med fra telefonen.
Jeg er helt på det rene med, at der kan tegnes et billede af overvågning, såfremt man logger oplysninger om internetkommunikation, som man gør med telekommunikation. Men jeg mener ikke, det er sandt.
1) Data, der logges, er IKKE i myndighedernes varetægt. Men i det vi i gamle dage kaldte telefonselskabernes. Myndighederne kan således ikke bare “gå ned i kælderen og rode i kassen”. Man har simpelthen ikke den adgang.
2) Data slettes i dag efter 1 år. Har myndighederne således ikke opdaget nogen kriminel handling inden for den pågældende tidsperiode, er logningen ikke længere relevant.
3) Skal myndighederne have adgang til den loggede information, skal man som udgangspunkt forbi en domstol først og have en dommerkendelse. Det forudsætter i de fleste tilfælde, at den mistænktes kriminalitet har en strafferamme på minimum 6 år. Vi taler med andre ord om alvorlig kriminalitet. Retten beskikker en advokat, som foran dommeren får lejlighed til at opponere imod myndighedernes anmodning.
4) Og så er det vigtigt at holde fast i, at der ikke bliver logget oplysninger om indholdet af kommunikationen – altså om hvad folk har sagt eller skrevet til hinanden.
Vi kan ikke lade nettet være et fristed for kriminelle og terrorister. Når de flytter kommunikationsform, må vi flytte med. Det skal ske skånsomst muligt og i overensstemmelse med vore retsprincipper.
Men det er uholdbart, at man kan komme uden om de regler, vi har for logning af telekommunikation, ved at anvende internettet. Så enkelt er det.
Og nu behøver de ikke-teknikkyndige sådan set ikke at læse med mere, for nu kommer der en del teknik:
Ja, jeg er helt på det rene med, at der findes muligheder for at skjule sig på nettet. Lige så vel som man kan tage handsker på, så man ikke efterlader fingeraftryk. Men alt er spor. F.eks. var – angiveligt – en af grundene til, man kunne identificere Osama Bin-Ladens hus, at der netop ingen telefoner udgik herfra. TOR, VPN etc. – man kan anvende disse ting på nettet. Men for det første siger politiets teknikere, at det under alle omstændigheder er brugbart, og for det andet hviler antagelsen på det faktum, at kriminelle er bedre begavet end gennemsnittet. Det er ikke myndighedernes opfattelse… Der er en grund til, at folk er kriminelle – og der begås mange fejl. Så ja, man kan skjule sig. Men det siger noget, der efterlades altid spor, og ingen begår aldrig fejl…
Vores svar på, at kriminelle flytter deres kommunikation, kan ikke være ingenting.
Og så til afslutning en forundring:
Mange taler som om, at en etableret lovtilstand aldrig kan ændres. At dette er en glidebane på vej mod noget, som uvægerligt bliver Orwellsk… Det er manglende tiltro til folkestyret. Tag landsforvisning. Det var engang en del af dansk ret. Det er for længst afskaffet. I mange år var landsforræderi strafbart, men det ophørte. Nu er det genindført. Hvorfor? Tiderne kalder på det.
Derfor bliver institutioner netop vigtige. Folkestyret bliver vigtigt. Den lovgivende magt – Folketinget og regeringen i forening – afspejler den til enhver tid værende nødvendighed, afgrænset af grundloven, kontrolleret af domstolene. En given lovgivning er ikke en død, men en levende ting, der kan ændres. I stedet for den sine steder anarkistiske mistillid til vore institutioner, bør vi genfinde tilliden til folkestyret og forstå, at folkestyret kan ikke stå forsvarsløst, når mennesker, der vil os det ondt, opfinder nye våben. Da må vi svare tilbage. Alternativet er kaos.

62 kommentarer RSS

 1. Af Henrik Knage

  -

  Den største fare mod Danmarks fremtid, den kommer vist inde fra Borgen selv; men det er altid nemmere at opdrage på andre (for politikere) – end det er at opdrage på sig selv.

  Det er Pinden et godt eksempel på, for han har erklæret sig smittet med kronisk vælgerlede.

  Når Borgen nu er lukket land, er der også plads til konspirationsteori – og jeg tror at det med Carl Holst og alle hans avis abonnementer har været aftalt spil, og har været kendt helt op i toppen af Venstre.

  De har simpelthen siddet og set en film med Michael Douglas som børshaj, og har derfor sendt Carl Holst ud for at opkøbe aviser og andre tidsskrifter i Region Sydjylland – som han så senere har opsagt, sådan at avisfabrikkerne gik konkurs på stribe, så bygningerne kunne opkøbes for en slik – til at huse flygtninge i millionstørrelse i hele Syd og Sønderjylland.

  Men det er foreløbig rent konspirations teori og ikke et postulat.

 2. Af Ole H

  -

  Hmm
  Det er åbentbart Pinds metode at fjerene indlæg i stedet for at svarer på om hvordan liberale demokratiske holdninger forenes med statslig overvågning.
  Pinlige Pind.
  Er Pind demokratisk anlagt, eller …

 3. Af Ole Tange

  -

  Hvor er afvejningen?

  Logningen vil indføre et redskab, som er fremragende til profilering af folk, der ikke beskytter deres privatliv. Det kommer til at skabe datasiloer, hvorfra et læk kan få NETS/Se&Hør-skandalen til at ligne det rene vand. Læk sker. NETS/Se&Hør-skandalen er på ingen måde enestående – et andet velkendt eksempel er utroskabswebsitet, Ashley-Madison. Jo større datasiloerne er, desto større interesse vil der være i at få fingre i disse data.

  Hvis vi skal have logningen, vil det være rimeligt at tage den åbne debat med befolkningen. Hvor mange fængselsår regner man med at logningen vil kunne give anledning til? Det er konkret og målbart.

  Hvor mange menneskeliv regner man med, at det vil kunne redde? Vil man kunne redde flere liv ved f.eks. at nedsætte fartgrænserne til 40 km/t?

  Er vi villige til at ofre hastigheden for menneskeliv? Er vi villige til at ofre privatlivet på nettet?

  Hvor meget af privatlivet er borgerne villige til at ofre? Skal vi efterkomme ethvert ønske fra efterretningstjenesterne? Hvornår er det for meget?

  Det er en offentlig debat som må være rimelig at tage først. Man kunne starte med at lave evalueringen af logningsbekendtgørelsen – den evaluering er blevet udskudt mange gange.

 4. Af Henrik Knage

  -

  Nu har den tidligere Østblok været meget udskældt af Vesten, af netop overvågning af for systemet, mistænkelige personager.

  Det jeg har bemærket ved at overvåge, er at Vesten så at sige har kopieret det, som var så frygtelig, til noget der er 10 gange værre.

  Undskyldningen er terror – men det er en lodret løgn. Sagen er en ganske anden, nemlig det faktum, at Danmark kryber for både EU og USA.

 5. Af Jan Petersen

  -

  Som en af første er Pind ude med kommentaren “forbandede terrorister”.

  Min kommentar er forbandede Pind, du har jo selv åbnet en ladeport, hvor det forbandede slæng frit kan vade ind ad! HYKLER, så det klodser!

 6. Af hans andersen

  -

  Forøget overvågning mere politi er ikke gratis der er kun skatteyderne til at betale, men når man går ind for import af muslimer så går også ind for terror og øgede udgifter for skatteyderne, var det ikke på tide at stoppe for import af terrorister så man kunne få nogle skattelettelser.

 7. Af Erik Kedum

  -

  Og hvem skal så overvåge Pet og vore politikere?

  Og mig bekendt er Europa blevet fyldt med Islamister på bestilling af vore egen politikere, velvidende at befolkningerne aldrig har ønsket dette. Så kig venligst lidt indad Hr. Pind.

 8. Af georg christensen

  -

  Overvågning og endnu mere overvågning, for måske, at fange nogle potentionelle “terroister”, hvor terroist begrebet i bund og grund , kun betyder “modsætning”. Magtbegærdet tillader ikke modsætning overfor det´s egen LIVS forståelse.

  Jeg vil i grunden også gerne være med til mere overvågning på bare en betingelse: Den startede oppefra og gik nedefter, og ikke som nu, hvor den ønsker at belyse grunden, som dannes i og af toppen,

  Mere overvågende åbenhed i toppen og grunden kan føle sig nogenlunde sikker.

  Endnu mere overvågen på grunden, giver kun toppens lukkethed endnu flere problemer..

  Det er meningsløst at overvåge mere, så længe magtbegæret benytter sig af lukkethed.

  Åbenhed og overvågen, er problemet. Når åbenheden ikke ønskes, giver overvågning ingen resultater.

 9. Af georg christensen

  -

  Overvågning, tror jeg ikke så mange har problemer med. Problemet opstår først for samfundene, når selv og egenkontrol bestemmelser overlades til sig selv og ikke overvåges.

  Derfor vil mit råd til overvågning være: Overvågnings kontrol, bør starte i toppen, hos de få “magtbegærligheder” i stedet for i bunden, hvor alle jo alligevel er næsten ens.

  NB: Overvågningens værdiløshed består i sig selv: 5 millioner danskere betragtes, som lovbrydere for at fange et tusinde potentielle terrorister, og når overvågningen er færdig har terroristen allerede nået sit mål, Overvågning kan aldrig bruges til noget, som allerede er sket, kun til at finde tilbage for at forsøge at forstå.
  Så lad os begynde med overvågning af demokratiets magtcentraler.

  .

 10. Af Lars Petersen

  -

  @ Søren Pind.

  P.E.T. KØRE ALLEREDE PÅ LANGT MERE UDVIDET AMERIKANSK OVERVÅGNINGS-TEKNOLOGI.

  Det Danske samarbejde med den Amerikanske efterretningstjeneste, fodre allerede PET med
  noget nær færdigbyggede legoklodser, (for at blive i din metafor), idet man benytter sig af, at
  man sidder på hele kommunikations-teknologien, hvad enten vi taler: Google, Microsoft,
  Skype, nær alle int. kreditkort, datamæssige hovedårer, kommunikations- satellitter, osv. osv.

  Men som flere andre har været inde på, så virker det mildes talt besynderligt, at man på den
  ene side, først åbner sine porte på hvid gab fra 1963, og frem, (med yderligere speed i 1983),
  for at lade enhver indtrængt opnå verdens dyreste skatte-modtage-rettigheder som enhver.

  Ergo vælter det ind med samfundsnedbrydende elementer, hvorpå logikken er, at man intet
  kan og vil, imens man fabler om øget overvågning, (som allerede er til via USA), skønt selv en
  dobbelt tilbagestående mongolid kan sige sig selv, at man henholdsvis skal stoppe for denne
  import af kulturfremmet affald, samt udforme et regelsæt, som tager udgangspunkt i tilbage
  -sendelse af disse indtrængte, med 20 år bagud; naturligvis ud fra en veldefineret opsætning.

  HUSK PÅ.. LANGT DE FLESTE AF DE INDTRÆNGTE, HAR LEVET I EGET LAND I MERE END 20 ÅR.

  Isolere man problematikken til jobmarkedet, vil dette alene, kalde på hjemsendelse af ikke
  blot muslimske, men tillige Østeuropæiske borgere, da den amatør foreningspolitiske syge,
  non stop gennem de sidste 55 år, har skatte-produceret ca. 400.000 for mange off. ansatte,
  som tilmed, (via den Danske model), efterfølgende, har kunne aftale egne gager og goder,
  og hvilke ansatte, alligevel står til at blive sendt fra aktiveret bistand, til reel arbejdsløshed,
  via de internationale konkurrencenormer; hvorfor de indtrængte derfor må sendes ud igen.

  PS. Og få så udarbejdet et demokratisk regelsæt, hvor befolk. vælger embedsværket, i stedet
  for dette “loge klientel”, bestående af radikale juridiske vurderinger, hvilket også er gældende
  for kriminalforsorgen, for ikke at glemme Dansk presse, (hvor 30% stemmer radikalt), og hvis
  samme, du og øvrige amatør foreningsmedlemmer, bliver ved med at fodre med vor midler 🙁

 11. Af Rainer Dannemare

  -

  Fint indlæg.
  Selv bekender jeg mig også til midtergruppen.

 12. Af overvågning | forfesten.dk

  -

  […] Overvågning | Livet, friheden og…Af georg christensen – 23. marts 2016 20:52. Overvågning og endnu mere overvågning, for måske, at fange nogle potentionelle “terroister”, hvor …mere info […]

Kommentarer er lukket.