Lad julesorgen slukkes

Af Søren Pind 75

Det er anfægtelsens år. Små børn døde på stranden. Forhutlede desperate menneskemasser, traskende op gennem Europa, krigsofre og migranter i et. Terror i København og Paris, angste befolkninger, politisk ekstremisme, nej til det etablerede, ja til Trump og Le Pen.

Og Danmark. Dette smukke elskelige hobitland, med mennesker, bange for at miste, hvad de har opbygget, hængt ud internationalt for manglende humanitet og næstekærlighed.

Julen. Hjerternes fest. Håbet – lyset i mørket. Denne jul er særlig. Den minder os om Grundtvigs ord om julesorgen. At der er alvor bag. At menneskets eksistens er alvor, at lige bag ved orden hersker kaos, og at alt det jeg vil, der gør jeg ikke, mens alt det jeg ikke vil, det gør jeg.

Folkevandringernes tid kalder de det. Der er intet nyt under solen. Efterlades folk i desperation, gør de desperate ting. Bag Europas svindende volde og fede buge glemte vi den realitet. Troede vi var forskansede. Troede ikke på, at det, der er sket igen og igen gennem verdenshistorien også skulle overgå os. Men det var naturligvis naivt.

Du må ikke have andre guder end herren din gud, lyder buddet. Men som mennesker har vi opbygget fædrelande, styreformer, omgangstoner, kulturer, sædvaner – tilbeder vi dem? Vi vil i hvert fald, når de er truede, gøre hvad som helst for at beskytte det vi kender.

Tænker hver af os tre generationer tilbage ved vi, hvor de sled. Tænker vi to generationer tilbage husker vi den tavse generation, der når tingene kom for tæt på om de mørke år, da Danmark var besat, græd. Og intet kunne sige.

Og ser vi i dag er Danmark et af verdens mest velstående samfund, bygget på slid og opfindsomhed og fællesskab. Der er få steder i denne verden, hvor det er bedre for børn at blive født – om noget. Og vi vil værne det. Med alt hvad vi har.

Men det er sværere for en rig mand at komme i himmerige, end for en kamel at komme igennem et nåleøje…

Når jeg har siddet og truffet beslutninger som myndighed i år har jeg tænkt. På mine børn og efterfølgende slægtsled. Og på Danmark. Jeg har strakt mig langt i forhold til, hvad jeg ville have gjort for år tilbage. Det nære, det vedkommende, det der er mit – den konkrete virkelighed og næste. Men hver dag har nok i sin egen plage, og det er syndigt at bekymre sig…

Det har været anfægtelsernes år. Det er vanskeligt, når omverdenen pludseligt beskriver mit dejlige land som et egoistisk land, der mishandler sine gæster. Jeg kender jo virkeligheden. Siden 1983 er Danmark forandret på en måde, folket ikke blev spurgt om. Det varede mange år før den diskussion blev taget. I mellemtiden åbnede Danmark sig for mennesker, hvis levevis og anskuelser er anderledes. Og hvis evne til for manges vedkommende at bidrage er væsentlig mindre end almindeligt kendt hos os. Når omverdenen taler om os, glemmer de, at i Danmark betales enorme skatter, og samfundskontrakten er, at man så til gengæld modtager en lang række ting: Hospitalsbehandling, Uddannelse, Understøttelse. Forrykkes samfundskontrakten for meget i en retning, hvor for få yder i forhold til de mange, bryder det sammen. ´Vi yder mere i udviklingsbistand (også fremover) end næsten alle andre lande i verden og vi har generøse sociale ydelser – også til flygtninge i så godt som enhver sammenligning. Tilmed kommer kritikken fra et land, hvor det store gamle republikanske parti har en mand i spidsen, der vil lukke landet af for muslimer, og hvor man har taget en brøkdel af den andel af flygtninge, Danmark huser og kommer til at huse.

Men skal man ikke hjælpe – ja elske sin næste som sig selv? Og når han eller hun står ved grænsen, er han så ikke den konkrete næste? Anfægtelsernes tid…

Havde kristendommen været en lovreligion ville Helvedet være den sikres plads. Ikke meget af det, jeg har gjort har været i lovreligionens tegn.

Men sådan er kristendommen netop ikke. Kristendommens budskab er netop, at det jordiske liv er jordisk. Og at her må mennesket gøre det det formår – men i sidste ende vil det være menneskeligt. At vi vil værne, hvad der er vort. At man vil bekymre sig ud over dagen og vejen. At man ved, at her kan alt omstyrtes på et øjeblik, og derfor er man nødt til at udvise omtanke.

I aften samles vi rundt over hele landet. I kirken vil budskabet lyde, at  det skete i de dage, at en Befaling udgik fra Kejser
Augustus, at al Verden skulde skrives i Mandtal.
2.  (Denne første Indskrivning skete, da Kvirinius var Landshøvding
i Syrien,)
3.  Og alle gik for at lade sig indskrive, hver til sin By.
4.  Og også Josef gik op fra Galilæa, fra Byen Nazareth til Judæa
til Davids By, som kaldes Bethlehem, fordi han var af Davids Hus
og Slægt,
5.  for at lade sig indskrive tillige med Maria, sin trolovede, som
var frugtsommelig.
6.  Men det skete, medens de vare der, blev Tiden fuldkommet til, at
hun skulde føde.
7.  Og hun fødte sin Søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde
ham i en Krybbe; thi der var ikke Rum for dem i Herberget.

8.  Og der var Hyrder i den samme Egn, som lå ude på Marken og holdt
Nattevagt over deres Hjord.
9.  Og se, en Herrens Engel stod for dem, og Herrens Herlighed
skinnede om dem, og de frygtede såre
10.  Og Engelen sagde til dem: “Frygter ikke; thi se, jeg forkynder
eder en stor Glæde, som skal være for hele Folket.
11.  Thi eder er i dag en Frelser født, som er den Herre Kristus i
Davids By.
12.  Og dette skulle I have til Tegn: I skulle finde et Barn svøbt,
liggende i en Krybbe.”
13.  Og straks var der med Engelen en himmelsk Hærskares
Mangfoldighed, som lovede Gud og sagde:
14.  “Ære være Gud i det højeste! og Fred på Jorden! i Mennesker
Velbehag!

Jeg har skrevet om det mange gange: Synd tappert! udbrød Luther. Vid at du kun er et menneske. Lev efter det. Gør dit bedste, men erkend din begrænsning. Din begrænsning sættes af den konkrete virkelighed, ikke en abstraktion hvor du flyvsk gør alt uden omtanke, hvorved din verden som du kender den falder sammen omkring dig. Dit land, din slægt og din virkelighed.

I aften, når jeg går i kirke, vil jeg tænkte på det lille barn, der blev født, for at tage arvesynden på sig. Den synd, vi er født med, hvor vi kun og udelukkende tænker på os selv. Vi skal leve i virkeligheden. Ikke i himmellen. Hvor de døde skal bo. I den erkendelse findes tilgivelsen. Vi skal give kejseren hvad kejserens er, og herren hvad herrens er.

Vi er sat fri som mennesker til at leve i en mørk og syndig verden. Det er, hvad vi i aften fejrer. Og dybt i sjælen kan finde tilgivelse i for svære og vanskelige handlinger og beslutninger.

Imens vi gør det, vogter andre over landets sikkerhed og tryghed – på politistationer, sygehuse, kaserner og beredskabscentre. Vi sover trygt i nat på grund af deres indsats. Jeg er i år kommet særligt tæt på det danske politi. Besøg rundt omkring i landet har forvisset mig om, hvor heldigt stillet dette land er. Mange af dem har ydet en kæmpe indsats og truffet svære valg. Til jer alle hver og en ønsker jeg en glædelig jul.

Og til os alle: Lad julesorgen slukkes. I dag er mørket taget bort, og lysene tændt. Glædelig jul.

 

 

 

75 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  Ja naturligvis troede danskere og øvrige EU befolkninger, at EU var forskanset – fort EU. Ellers havde man vel ikke foranstaltet Schengen – åbne grænser indadtil og lukket udadtil?

  Det viste sig så i 2015 at være en stor fed løgn! Håber iøvrigt Pind du bruger denne aften til at fortælle børn og børnebørn – ÆRLIGT – hvilket kaos og økonomisk byrde, der venter dem!

 2. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Sandheden den at vi nu har brug for mere end nogensinde en god justitsminister der vokser med opgaven, forudser og forhindre og bekæmper den voksendende kriminalitet, uanset i hvilken form og afskygning den dukker op.

 3. Af Finn Larsen

  -

  Det er beskæmmende at læse den mands ævlerier med afsæt i bibelen. Som om det er vil bringe os ud af balladen med alle bekvemmelighedsflygtningene og indvandrer-kriminaliteten? Gad vide, om den mand overhovedet ved, hvilket ansvar der er ham blevet givet? Noget tyder på, at dette ikke er tilfældet.

 4. Af Gert Harald

  -

  Det er det rene tosse-skab med dette bibel-ævl. Vil ministeren tale i tunger så bliv præst!

 5. Af Poul Glenvad

  -

  Ja drik du da dine sorger bort i religionens vanvid Søren Pind det meget uhyggeligt med alt det religion hos en politiker når der skal argumenteres politiske handlinger med religion nej tak du det er udansk

 6. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kære Søren Pind,

  Jeg troede ikke, at du var gammel nok til at have børnebørn. Men tak for bloggen, som fortæller os alle, hvad vi har fået med i ballasten.

  Naturligvis råber hele koret af fornægtere op. De er desperate, for de har ikke nogen god historie at fortælle til deres børn og børnebørn. Deres vrængen af dig, som straks kom op, viser kun, hvilke desperate sjæle de er.

  Så kun, glædelig jul!

 7. Af Jan Petersen

  -

  Sheriffen manipulerer, så vandet driver. Det er landets justitsminister . . . vor herre bevares!

 8. Af Svend Jensen

  -

  Citat: “Forhutlede desperate menneskemasser, traskende op gennem Europa, krigsofre og migranter i et.”

  1) Menneskemasserne bestod af mestendels velbeslåede stærke kampklare unge mænd.

  2) Deres desparation var reduceret til problemet med opladning af deres mobiler og I-pads.

  3) De traskede ikke, men blev gelejdet videre til næste land i tog og busser.

  4) Krigsofre = 10 pct. og migranter = 90 pct.

  Bortset fra disse punkter er Søren Pinds Citat i overensstemmelse med virkeligheden.

 9. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt Pind, så lyser dit blogindlæg langt væk af kulsort dårlig samvittighed. Eksempel “Siden 1983 er Danmark forandret på en måde, folket ikke blev spurgt om.”

  Jeg er 100% enig! Hvad med idag at spørge folket – hvad de egentlig mener om dansk kultur forandring – har sheriffen hard enough balls to that question?

  PS: Tænk iøvrigt på dine børn og børnebørns fremtid!

 10. Af Christian Z

  -

  @Poul Glenvad.
  Han siger jo netop, at det ikke er religion, der dikterer den førte politik.
  “Havde kristendommen været en lovreligion (…) Men sådan er kristendommen netop ikke.”
  Læs dog hvad der står før du brokker dig.

 11. Af Svend Jensen

  -

  Citat: “… og vi har generøse sociale ydelser…”

  Hahaha.. ja ja, men de er reserveret de indtrængende fortropper fra mellemøsten.

  Gratis tandlæge for migranter, hvor fattige danske pensionister kun har råd til at få pløkkerne trukket ud.
  Gratis øjenlæge og briller til migranter, hvor fattige danske pensionister må klare sig med Føtex-brillejuks.
  Gratis lejlighed forrest i køen for migranter, hvor fattige danske pensionister må overleve i usle kvistværelser og fryse om vinteren
  Gratis TV, mobiler, cykler, møbler, togkort etc. for migranter; danskere fuld pris.

  Over 500.000 jobparate danskere står klar til arbejde, men får intet job. Politikerne snakker kun om at give migranter arbejde omgående, selv om de fleste er analfabeter, udanske og ikke taler sproget.
  Kun de færreste politikere gider beskæftige sig seriøst med de danske arbejdsløses problemer; det er ikke sexet at give danskere arbejde. Mediernes luderjournalister fedter kun for eliten; mest ved at manipulere og propagandere for at gøre migranterne respektable og blæse på danskerne.

  Gud bevare Danskerne – eliten og politikerne gider sgu’ bare ikke!

 12. Af N.. Jensen

  -

  @ S. Pind

  Du skriver:

  Citat

  I aften, når jeg går i kirke, vil jeg tænkte på det lille barn, der blev født, for at tage arvesynden på sig. Den synd, vi er født med, hvor vi kun og udelukkende tænker på os selv. Vi skal leve i virkeligheden. Ikke i himmellen. Hvor de døde skal bo. I den erkendelse findes tilgivelsen. Vi skal give kejseren hvad kejserens er, og herren hvad herrens er.

  Vi er sat fri som mennesker til at leve i en mørk og syndig verden. Det er, hvad vi i aften fejrer. Og dybt i sjælen kan finde tilgivelse i for svære og vanskelige handlinger og beslutninger.:

  /citat slut

  Hvis du virkelig mener det du skriver, er du efter min bedste overbevisning kandidat til en akut indlæggelse på en psykriatisk afdeling..

  Alternativt kunne du jo søge om en hastekonsulation hos Henrk Day Poulsen.

  Your choice. Best of luck.

 13. Af Frank A

  -

  Kære Pind.

  Du fremturer med at siden 1983 er folket ikke blevet spurgt.

  Det er værd at erindre, at i hovedparten af perioden, har Venstre haft del i regeringsmagten.

  En betydelig del med de facto flertal, sammen med et stærkt indvandrerkritisk parti (DF), så hvor er det lige, du vil hen med dit forblommede, halvflæbende sludder?

 14. Af Thomas Vernholm

  -

  Tak for de gode ord hvor du tager den kristne tro til dig. Vi skal netop til i højere grad til at tænke på det mere end nogensinde før med de udfordringer DK og Europa står over for.

 15. Af Per Petersen

  -

  Uhyggeligt vi har en justitsminister der skriver lange bange digte, i stedet for at passe på Danmark og danskerne. Han bør fjernes øjeblikkeligt!

 16. Af Jacob Andersen

  -

  Mine næste er de ældre på plejehjemmende, børnene i daginstitutionerne, de syge og de arbejdsløse danskere. Mine næste er netop ikke i hundrede af tusinder af tilrejsende muslimer der kommer her kun for at tage hvad jeg har og islamisere mit Danmark. Det er på tide Europas og især Danmarks politikere, og dermed Søren Pind får deres prioriteter på plads.

 17. Af Hanne Liljested

  -

  Jeg mener det er helt forkert og udenom demokratisk at ministre fra en siddende regering er bloggere i store landsdækkende aviser.

 18. Af Kurt Nielsen

  -

  Vi har de politikere vi fortjener. Vi har sovet i timen og her har vi resultatet. En flok egoistiske levebrødspolitikere som kører Danmark direkte i afgrunden. Fattigdommen stiger, flygtninge vælter ind, rige får mere og mere og almindelige hårdtarbejdende mennesker mindre og mindre, og nu skal pensionen længere op, så man er helt sikker på at vi er døde og borte når den skulle have været udbetalt, og om lidt skal vi vel også selv betale for hospitalerne, og hvor bliver vores skattekroner af? Og politikerne køber underbukser og svindler og de kører bare videre og spiller dumsmarte og tager gladeligt 100.000 om måneden og fri bil og bolig og telefon for at køre Danmark i sænk.

 19. Af Henrik S

  -

  Jacob Andersen
  Mere klart og enkelt kan det ikke siges!
  Jeg vil slå dine kloge ord op på min tavle.
  Vi bliver i denne tid bombarderer med alverdens udenomsnak for at promovere omdannelsen af Europa imod et islamisk paralleleuropa.

 20. Af Børge Jørgensen

  -

  Hanne Liljested

  Du har ret at der sker en utilstedelig hjernevask af befolkningen af politikere m.v. igennem medierne det gælder både dagblade og TV.

  Hvorfor har f.eks. Berlingske tidende og andre dagblade – igennem længere tid haft indlæg i avisen ang. den indenlandske og udenlandske muslimske befolkning – der fremstiller enkelte få muslimske personers solstrålehistorier ??? –

  Befolkningen ved udmærket godt at hovedparten af den nuværende og det fremtidige muslimske befolkningsindtog i Danmark , er en katastrofe for den etniske Danske befolkning , både som en duo kulturelt katastrofe såvel som økonomisk, – den koster os nu over 200 milliarder om året – der medfører at vores velfærdssamfund bliver lagt i graven.

  Alt dette ved politikerne og de gør intet for at standse / stoppe katastrofen – selv partier der før valget lovede at stoppe den nuværende flod af velfærdsflygtninge – gør intet – absolut intet.

  Ord , sniksnak og love forhindrer ikke den nuværende situation – hvor ordet ASYL er det magiske ord , der kan flytte hele befolkninger som asylshoppere rundt i verden efter forgodtbefindende.

  Hvis man virkelig ønskes der skal gøres noget ved ondets rod – er der kun EN vej og det er- at opsige div. antikverede menneskerettigheds/ flygtninge og statsløsheds konventioner.

  Indføre grænsekontrol og stoppe al ” asyl ” indvandring fra tredielande.

  Man får let det indtryk at der ligger helt andre grunde og aftaler bag den nuværende situation – der er nok involveret penge og aftaler imellem EU og de Arabiske stater / USA / fru .Merkel .

  EU har desværre et kolossalt propaganda apparat / afdeling – som betaler medieverden , dagblade , journalister og TV – for at propagandere for EU`s “velsignelser ” og EU borgerne er endda med til at betale for alle løgnene og “gildet” selv.

  Hvis man læser Danske dagblade og ser TV-aviser – hvor meget fylder muslimske lande og muslimske personer så af nyhedsformidlingen ??.

  Det er fuldstændigt uacceptabelt – vi bor i et kristelig vestligt land – vi ønsker IKKE at blive tæppebombet med muslimeriet /muhammeddaneriet 24 timer i døgnet . !!!

 21. Af Niels Nordskov

  -

  Danskheden er under et voldsomt pres!

  Det giver vores dygtige dygtige og reflekterende Justitsminister os en levende fortælling om -med afsæt i bøgernes bog: Bibelen.
  Flot at du tør, Søren.

 22. Af Henrik Knage

  -

  Der er intet nyt under solen!

  Nej – og det er også derfor jeg undrer mig over, at der sidder 179 narrøve i Folketinget, der påstår noget andet!

 23. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Løsningen ligger lige til højrebenet, da Damaskus har brug for alle syriske mænd og kvinder som Danmark kan hjemsende non-stop til Damaskus i forsvaret af deres eget land Syrien i kampen imod ISIS. Altså start tilbagesende samtlige syriske mænd og kvinder non-stop, med eller uden falske syriske pas, gælder også de fra Irak, i forsvaret af Bagdad.
  At snart vores tur, vores eget forsvar af Danmark på dansk jord imod ISIS, at rimeligt at forlange det samme af det syriske det irakiske folk, da Syrien har brug for alle og hele sit samlede folk i fuld styrke i forsvaret af deres eget Syrien.
  Altså afbryd juleferien, og start tilbagesende samtlige syriske mænd og kvinder non-stop!

 24. Af Henrik Knage

  -

  Jeg kan godt læse hvad Søren Pind skriver. Han skriver at han tror på Gud, at han er ked af den seneste udvikling i politik, men at det sagtens kunne have været værre.

  Han skriver også, at regeringen ikke har styr på en skid, men at han er glad for et politi der er mere bange for FN konventioner, end de er for terrorister.

  Søren Pind har utvivlsomt ret i det meste af hvad han skriver, og det er også derfor folk kæfter op, da det hvor grotesk end lyder, også lige præcis er det Regeringen er i færd med at ødelægge.

  Nemlig generationers opbygning af det danske samfund.

 25. Af Maibritt S. Carstens

  -

  Magen til selvoptaget sentimentalitet og dobbeltmoral skal man lede længe efter!

  Og dette sidder en justitsminister og skriver i december 2015, alt mens Danmark invaderes af muslimske velfærdsflytninge fra Syd, der mere og mere forlanger knæfald for ISlam, Sharia som lov, død eller omvendelse til ISlam, foragtelse for stort set alt hvad der er vores kultur, fra mad til fællessang, ligestilling og demokrati?
  Næstekærlighed, ja, men min næstekærlighed rækker godt nok ikke til, at overgive mine børn og børnebørns skæbne til en KOranførende invasion af folk, der siden det syvende århundrede ikke har formået at sprede andet end gru og ufred hvor de kom frem.
  Justitsministeren siger:
  “Og til os alle: Lad julesorgen slukkes. I dag er mørket taget bort, og lysene tændt. Glædelig jul”.

  Jeg siger glædelig jul og nyd den, mens vi endnu må!

 26. Af Ada Monrad Hansen

  -

  Skuffelsen er total. Havde troet (gøres normalt kun i kirken) og håbet at vi fik noget
  MEGET bedre med en ny regering, men hvad skete – flygtninge kan gå på vores motorveje uden konsekvenser, vi danskere kan bare rette ind efter hvad de syntes og mener.
  En familie på 2 voksne og 4 børn kommer til Nyborg – fra kuwait undskyld er Kuwait ikke rigere end Danmark!!!! Hvor er vi på vej hen? Lad det igen blive det Danmark vi kendte, har nok opgivet håbet.

 27. Af p jensen

  -

  S ør en pi nd har jo stadig en slags jordforbindelse, i modsætning til mange andre politikere der svæver rundt i fantasibobler, eller pludrer løs i osteklokker og rødstrømpekaffeklubber. Men det ændrer jo ikke ved at Danmark stadig har kurs mod afgrunden.

 28. Af Jan Grenov

  -

  Tak for de ord, Søren Pind. Blot synd, at mange læserkommentarer ser ud til at stamme fra den verbale skraldespand. Mange problemer kunne givetvis løses bedre, hvis vi alle gjorde os umage med at forstå vores modstandere i stedet for hovedløst at slå automatpiloten til og trække debatniveauet gennem sølet.

 29. Af p jensen

  -

  Et lidt længere indlæg om hvordan vores samfund er ved at falde fra hinanden kom ikke på. Men enhver med forstanden i behold kan vel selv se at vi er på vej mod velfærdsstatens kollaps. Og skoler, hospitaler, kaserner og kæmpevillaer osv. omdannes til migrant-modtagelsescentre. Syge eller arbejdsløse danskere svigtes.

 30. Af Trine Hasselbalch

  -

  Dit indlæg er jo så selvmodstridende som det kan være. Du taler om medmenneskelighed og om at skulle hjælpe andre, altså social retfærdighed. Samtidig er jeg blevet blokeret fra din Facebook-side fordi jeg kritiserer dit forsvar for kongehuset. Du støtter og forsvarer en elite, der lever af skatteydernes hårdttjente penge. Du støtter en dybt udemokratisk, forældet institution, og har endda udtalt at nogle mennesker bare er mere værd end andre. Dit hykleri er i sandhed iøjnefaldende.

 31. Af Henrik Knage

  -

  Søren Pind er sådan set prototypen på en politiker, der kan holde på tese, lige så længe som en middel – aldrende mand kan holde på sin blære en hel nat.

  Når han nu kaster sig ud i kontraster alias julesorg vs. juleglæde, og prøver at illustrerer sit billede af sig selv – for Folket, til fordel for sig selv, hvis tilstedeværelse (Folkets) tilstedeværelse for længst fortrængt – ved hjælp af ord, samt et mildest talt fromt ønske om en glædelig jul – så synes jeg ærlig talt, at Katrine Blauenfeldt på en anden blog, er mere tilstede i nuet, end Søren Pind nogen sinde kommer.

 32. Af Henrik Knage

  -

  Kvinder der har kommenteret på denne blog. Ved I hvad – I er guld og diamanter!

 33. Af Bjarne Sørensen

  -

  Når man læser Søren Pinds betragtninger og derefter kommentarerne til samme, kommer man uvilkårligt til at tænke på udtrykket “spildte Guds ord på Balle-Lars”.

 34. Af karsten nielsen

  -

  Henrik knage er en mærkelig mand. Til tider skriver han kloge og interessante indlæg, andre gange er han plat, fjollet og ligegyldig. Er knage en dr. jekyll og mr. hyde?

 35. Af Lars Toft

  -

  Tak for det smukke budskab. Det er rart at du som Justitsminister citerer bibelen og bl.a. budskabet om næstekærlighed. Det gør mig tryg som borger at den øverste forvalter af vores love, er rodfæstet i den danske kristne tro med næstekærligheden som det smukke budskab.
  Jeg er specielt stolt af at være dansker i år, da vores politi handlede eksemplarisk, stort og næstekærligt da menneskemængder vandrede på vores motorveje og over landegrænser. Da du blev spurgt om hvorfor du som justitsminister ikke gjorde mere ved det var svaret sådan nogenlunde som jeg husker det “skulle vi have spulet kvinder og børn væk med vandkanoner?”, hvilket vi selvfølgeligt ikke skulle have gjort og aldrig skal gøre. Vi skal heller ikke sætte pigtråd rundt om Danmark på alle vores smukke strande, for vi er danskere. Sådan gør vi ikke i Danmark. Her hjælper vi mennesker der er i ægte nød. Som da vi sejlede jøder over sundet under anden verdenskrig. Dét er den danske ånd.
  Jeg tror at det ville hjælpe lidt på forståelsen hos mange mennesker hvis de bare en enkelt gang besøgte et nødhjælpscenter og kiggede et par nødstedte børn i øjnene.
  Dette er ikke ensbetydende med at alle mennesker på kloden kan bo i Danmark. Alle der kan, skal yde. Bibelen skriver ikke kun om næstekærlighed. Den siger også at “den dovne ikke skal spise arbejderens brød”, hvilket at hvis det var tilfældet, hurtigt ville sætte en stopper for arbejderens evne til at arbejde. Så selvfølgeligt må vi selv selektere i menneskemængden hvem der er i nød og hvem der har andre behov og handle derefter.
  Til alle jer gengangere her på bloggen, der peger fingre, råber, skriger og hader. I burde tage og lytte lidt til budskabet og handle derefter………det ville gøre verden til et meget bedre sted hvis alle fulgte det simple råd/bud om næstekærlighed……..religiøse eller ej. I kunne jo prøve det bare én enkelt dag. Men jeg tror desværre at det er spildte ord.

  Tak for i år, god “bagjul” og godt nytår til dig Søren Pind. Jeg synes du har forvaltet dit embede.godt i den konkrete virkelighed som 2015 har budt på.
  Mvh.
  Lars Toft

 36. Af gert sauer

  -

  Det er helt åbenbart, som om Søren Pind, bruger kristendommen som skjold og undskyldning for, at hans indsats overfor folkevandringen, har været vaklende svag og ganske utilstrækkelig, i et omfang, så det i allerværste fald vil være ødelæggende for det samfund, han så rosende omtaler, i hans beskrivelse af dets hidtidige udvikling.
  Kun den nærmeste fremtid vil vise, hvor omfattende ødelæggelserne bliver, når det skal afgøres, hvor mange der må komme i årene fremover, om overhovedet nogen,, og i hvor vid udstrækning ,det vil lykkedes, at sende i titusindvis tilbage hvor de kom fra, fordi de ikke har et beskyttelsesbehov. Jeg tror mange har deres frygt !

 37. Af Henrik Knage

  -

  Tak for komplimentet. Lige før skrivende stund har jeg mod min vilje måttet efterlade min elskede skovtraktor model David Brown 990 Implimatic Livedrive 1968 (rød model) med tvillingebaghjul, fordi HedeDanmark A/S har gravet skyttegrave med deres skovmaskiner.

  Og derfor sprang mit løftegrej på bagtøjet, og mit skovtrækspil der kan slæbe 40 tons gik i bund, hvorfor videre kørsel både forlæns og baglæns blev saboteret.

  I morgen tidlig har jeg derfor noget at stå op til, en skovtraktor der lader sig reparere, uden Gud.

  Det tvivler jeg på, at Søren Pind kan præstere, m.h.t. hans samfund.

 38. Af p jensen

  -

  Hvem er la rs to ft? Må man gætte på at han er et enfoldigt eller lønnet medlem af godhedsindustrien. Se også 16.19 og 09.11 hos HDP.

 39. Af Henrik Knage

  -

  Til de fortvivlede der ikke ved hvad en David Brown traktor er, så er den oprindelig engelsk ad beskaffenhed, men blev opkøbt af en amerikansk fabrik.

  Derfor kære venner og veninder – hvis I ser en traktor der hedder “Case” i dag, alias “Sagen” – så er den bygget på godt engelsk motorteknik – der ganske vist skal smøres af og til – ikke sandt Søren Pind?

 40. Af Henrik Knage

  -

  Som 3 årig da tale jeg med Gud – og Gud sagde til mig: Henrik – nu hjælper jeg dig op om morgenen – resten må du selv klare. Jeg vil gerne se dine hulemalerier engang når tiden oprinder – men dine huller kan du beholde for dig selv!

  Da var det jeg så nogle spøgelser på bagtrappen, tre i alt med kæmpestore ører – klædt i sort – og så blev jeg så bange, at jeg ikke turde gå hjem til min mor.

  Senere har min mor så forklaret mig, at det måtte have været underboen, fordi hun altid var så nysgerrig og samtidig syntes jeg var så dejlig.

 41. Af Niels Peter Lemche

  -

  Tja, hvad skal man mene om PJ i alle sine mange forklædninger, som her går efter Lars Toft, der appellerer om medmenneskelighed, mens PJ på en anden blok på samme tid skælder ud på alle de “mange af kommentarerne til oplægget er skrevet af “agenter” der går ind for ateisme/nihilisme/islamisering og afskaffelse af både julen, kristendommen, kulturarven, demokratiet og fædrelandet. Den vej de ønsker at få danskerne til at gå ad, er jo i realiteten løgnens, ulykkens, barbariets og undergangens vej.”

  Jeg kunne godt vide, hvad PJ egentlig mener med kristendom? Er det i hans tankegang ikke en religion, der repræsenterer barbariets og undergangens vej?

  PJ, du har ikke fattet noget som helst af, hvad kristendommen står for. Din kristendom er barbariets religion.

 42. Af j nielsen

  -

  “Kvinder der har kommenteret på denne blog. Ved I hvad – I er guld og diamanter!”

  Guld og diamanter?

  Pas på med det der – nogen kunne få gode ideer – det ender bare med at kvinder bliver beslaglagt ved grænsen.

 43. Af Hans Mehning

  -

  Halløj Søren P. er du der endnu? Du burde jo forlængst være trådt tilbage og overladt posten som justitsminister til en, som både kan og vil skaffe os gode aftaler vedr. Euro-FBI.

 44. Af Poul Gottlieb Jacobsen

  -

  Hr. Pind,
  Ja godt at laese at De som alle Danskere er saa glade for jeres land, og det er godt at vaere, dog skal man saa ikke lade andre paa som proever at beskytte deres land. Som den venstre orienterede presse baade her og i Danmark, og nu ogsaa Dem, kan saa slet ikke hoere efter og laese, naar De ogsaa totalt FORKERT, skriver at Trump siger luk for Muslimer! Ja det sagde han og tilfoeje, INDTIL denne regering, Hussein Obama, har sat et system i plads, saa vi kan forsikre os om at terrorister IKKE kommer med Muslimske turister og immigranter. NEJ man sloejfer lige den sidste saetning, saa man kan lave POLITIK paa det. Selv samme beslutning tog Kongressen, og Obama skrev under, at ingen som havde vaeret i Syrien, Iran, Iraq og Libya, kunne komme til USA, hvis disse mennesker havde vaeret i disse lande indenfor de sidste 5 aar.
  Nej det naevner De og jeres Obama elskende presse ikke.
  Og helt aerligt Hr. Pind, de er chef for et ministerie, som lukker insigten til hvad der foregaar i Dansk politike, i flere og flere agter, og De oensker stadig at blive kaldet demokratisk. Jeres lille Danmark er ved at blive meget national socialt, med hvad derefter foelger.
  Glaedelig JUL. PGJ

 45. Af Jan Petersen

  -

  Total deprimerende læsning. Kære Pind, hvornår træder du i karakter – som Danmarks sherif og justitsminister – før hele korthuset braser?

 46. Af Gert Jessen

  -

  ” Det er vanskeligt, når omverdenen pludseligt beskriver mit dejlige land som et egoistisk land”.
  Søren Pind bekymrer sig åbenbart mere om Danmarks omdømme på de bonede gulve fremfor at tage vare på landets ve og vel. – Danske politikere er valgt af danske vælgere og skal varetage deres interesser. Danmarks omdømme i forhold til den korrekte mening i EU-kontorerne må være mindre væsentligt.

 47. Af Benny B

  -

  Du skuffer Pind.
  Danmark dør på din vagt.
  Asylstop nu!

 48. Af Susanne Fabricius

  -

  Søren Pind, du er blevet bedt om at lave en prædiken, hvilket indebærer et udgangspunkt i Bibelen, der bl.a. viser hvad næstekærlighed er. Udmærket.

  Ikke troende vil tage afstand fra at tage udgangspunkt i Bibelen. Det er også udmærket, så længe man stadig har sin sunde etik og moral.

  En måde vi ikke kan komme udenom etikken på, er bl.a. K.E. Løgstrups etiske fordring, – et menneskesyn med en fordring som ingen (hverken troende eller ikke-troende kan komme udenom:

  “Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej “.

  Vi er mange danskere, der virkelig tænker etik og moral, demokrati og retfærdighed, – troende som ikke-troende. Det, der er svært for mig (og sikkert mange andre) er, at vores politikere, der burde være repræsentanter, forgangsmænd og idealer for en fornuftig etik og moral opfører sig aldeles uetiske i alt for mange sammenhænge. Hvad sker der dog med politikere, når de kommer til magten?

 49. Af Frank Pedersen

  -

  Som så ofte før undres man ved læsningen af Sørens Pinds blok over det højstemte, og det kan være svært at følge sammenhængen i argumentationen. Søren Pind anfører, at vi lever i et af verdens rigeste lande. Lige derefter skriver han, at det er vanskeligere for en rig at komme i himmeriget, end for en kamel at komme gennem et nåleøje. Betyder det, at den danske befolkning er fortabt?
  Det er anfægtelsens år, mener Søren Pind. Da ordet anfægtelse betyder en følelse af tvivl eller betænkelighed, kunne man tro, at Søren Pind var kommet i tvivl om, hvorvidt den aktivistiske udenrigspolitik var den rigtige. Den politik, der var medvirkende til det kaos, der hersker i Mellemøsten, og som har medført, at vi er påtvunget et medansvar for flygtningestrømmene. Man kunne have håbet, at Søren Pind var blevet betænkelig ved sin antidemokratiske beslutning om at nedlægge Irak- og Afghanistankommissionen, der kunne have givet befolkningen svar på, om der ”kun” var almindelig tåbelighed og personlige ambitioner bag beslutningerne om krigsdeltagelse, eller om der også var noget kriminelt. Man kunne have forventet, at de seneste meldinger om situationen i Helmandprovinsen i Afghanistan kunne have bragt Søren Pind i tvivl om, hvorvidt Danmarks deltagelse i denne krig giver mening. Men nej, disse centrale emner berøres ikke, og det er uklart, hvad Søren Pind er blevet betænkelig ved. Anfægter det ham, at tidligere CIA-chef Paul Pillar og Lawrence Wilkerson, stabschef for daværende udenrigsminister Colin Powell, mener, at nedlæggelsen af Irak- og Afghanistankommissionen var en stor fejl? Tilsyneladende ikke. Men Søren Pind har vel givet en forklaring på sine handlinger, når han med en lettere omskrivning af Bibelens ord røber, ”at alt det jeg vil, der gør jeg ikke, mens alt det jeg ikke vil, det gør jeg.” Det er ikke betryggende, at en justitsminister har så lidt styr på sig selv!

 50. Af Jacob Fisker

  -

  Ubegribeligt at dette er landets justitsminister.

  Hvad med at fortælle befolkningen det som den har brug for at høre; at du som minister vil bekæmpe indvandrer-bander, rockere, kriminelle øst-euroæere, socialt bedrageri og samtidig sætte fængselsstraffe op til noget man kan forstå, eftersom næsten alle danskere synes man slipper for billigt for mord, voldtægt og vold.

  Og du skriver om Arvesynden ????????

  Med dit ækle, moraliserende, religiøst oppustede, bibelgennemsyrede og påtaget alfaderlige indlæg, cementerer du at du har fået regelret storhedsvanvid.

  Vågn op – der er en grund til at folk kalder på Le Pen, Sverigesdemokraterne og Donald Trump – og det er at oppustede moraliserende, “hør mig i Mads og monopolet”, belærende og (ud af egen ignorance) bedrevidende levebrødspolitikere som dig giver almindelige mennesker kvalme… rettelse: Får almindelige mennersker til at kaste op.

Kommentarer er lukket.