Lad julesorgen slukkes

Af Søren Pind 75

Det er anfægtelsens år. Små børn døde på stranden. Forhutlede desperate menneskemasser, traskende op gennem Europa, krigsofre og migranter i et. Terror i København og Paris, angste befolkninger, politisk ekstremisme, nej til det etablerede, ja til Trump og Le Pen.

Og Danmark. Dette smukke elskelige hobitland, med mennesker, bange for at miste, hvad de har opbygget, hængt ud internationalt for manglende humanitet og næstekærlighed.

Julen. Hjerternes fest. Håbet – lyset i mørket. Denne jul er særlig. Den minder os om Grundtvigs ord om julesorgen. At der er alvor bag. At menneskets eksistens er alvor, at lige bag ved orden hersker kaos, og at alt det jeg vil, der gør jeg ikke, mens alt det jeg ikke vil, det gør jeg.

Folkevandringernes tid kalder de det. Der er intet nyt under solen. Efterlades folk i desperation, gør de desperate ting. Bag Europas svindende volde og fede buge glemte vi den realitet. Troede vi var forskansede. Troede ikke på, at det, der er sket igen og igen gennem verdenshistorien også skulle overgå os. Men det var naturligvis naivt.

Du må ikke have andre guder end herren din gud, lyder buddet. Men som mennesker har vi opbygget fædrelande, styreformer, omgangstoner, kulturer, sædvaner – tilbeder vi dem? Vi vil i hvert fald, når de er truede, gøre hvad som helst for at beskytte det vi kender.

Tænker hver af os tre generationer tilbage ved vi, hvor de sled. Tænker vi to generationer tilbage husker vi den tavse generation, der når tingene kom for tæt på om de mørke år, da Danmark var besat, græd. Og intet kunne sige.

Og ser vi i dag er Danmark et af verdens mest velstående samfund, bygget på slid og opfindsomhed og fællesskab. Der er få steder i denne verden, hvor det er bedre for børn at blive født – om noget. Og vi vil værne det. Med alt hvad vi har.

Men det er sværere for en rig mand at komme i himmerige, end for en kamel at komme igennem et nåleøje…

Når jeg har siddet og truffet beslutninger som myndighed i år har jeg tænkt. På mine børn og efterfølgende slægtsled. Og på Danmark. Jeg har strakt mig langt i forhold til, hvad jeg ville have gjort for år tilbage. Det nære, det vedkommende, det der er mit – den konkrete virkelighed og næste. Men hver dag har nok i sin egen plage, og det er syndigt at bekymre sig…

Det har været anfægtelsernes år. Det er vanskeligt, når omverdenen pludseligt beskriver mit dejlige land som et egoistisk land, der mishandler sine gæster. Jeg kender jo virkeligheden. Siden 1983 er Danmark forandret på en måde, folket ikke blev spurgt om. Det varede mange år før den diskussion blev taget. I mellemtiden åbnede Danmark sig for mennesker, hvis levevis og anskuelser er anderledes. Og hvis evne til for manges vedkommende at bidrage er væsentlig mindre end almindeligt kendt hos os. Når omverdenen taler om os, glemmer de, at i Danmark betales enorme skatter, og samfundskontrakten er, at man så til gengæld modtager en lang række ting: Hospitalsbehandling, Uddannelse, Understøttelse. Forrykkes samfundskontrakten for meget i en retning, hvor for få yder i forhold til de mange, bryder det sammen. ´Vi yder mere i udviklingsbistand (også fremover) end næsten alle andre lande i verden og vi har generøse sociale ydelser – også til flygtninge i så godt som enhver sammenligning. Tilmed kommer kritikken fra et land, hvor det store gamle republikanske parti har en mand i spidsen, der vil lukke landet af for muslimer, og hvor man har taget en brøkdel af den andel af flygtninge, Danmark huser og kommer til at huse.

Men skal man ikke hjælpe – ja elske sin næste som sig selv? Og når han eller hun står ved grænsen, er han så ikke den konkrete næste? Anfægtelsernes tid…

Havde kristendommen været en lovreligion ville Helvedet være den sikres plads. Ikke meget af det, jeg har gjort har været i lovreligionens tegn.

Men sådan er kristendommen netop ikke. Kristendommens budskab er netop, at det jordiske liv er jordisk. Og at her må mennesket gøre det det formår – men i sidste ende vil det være menneskeligt. At vi vil værne, hvad der er vort. At man vil bekymre sig ud over dagen og vejen. At man ved, at her kan alt omstyrtes på et øjeblik, og derfor er man nødt til at udvise omtanke.

I aften samles vi rundt over hele landet. I kirken vil budskabet lyde, at  det skete i de dage, at en Befaling udgik fra Kejser
Augustus, at al Verden skulde skrives i Mandtal.
2.  (Denne første Indskrivning skete, da Kvirinius var Landshøvding
i Syrien,)
3.  Og alle gik for at lade sig indskrive, hver til sin By.
4.  Og også Josef gik op fra Galilæa, fra Byen Nazareth til Judæa
til Davids By, som kaldes Bethlehem, fordi han var af Davids Hus
og Slægt,
5.  for at lade sig indskrive tillige med Maria, sin trolovede, som
var frugtsommelig.
6.  Men det skete, medens de vare der, blev Tiden fuldkommet til, at
hun skulde føde.
7.  Og hun fødte sin Søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde
ham i en Krybbe; thi der var ikke Rum for dem i Herberget.

8.  Og der var Hyrder i den samme Egn, som lå ude på Marken og holdt
Nattevagt over deres Hjord.
9.  Og se, en Herrens Engel stod for dem, og Herrens Herlighed
skinnede om dem, og de frygtede såre
10.  Og Engelen sagde til dem: “Frygter ikke; thi se, jeg forkynder
eder en stor Glæde, som skal være for hele Folket.
11.  Thi eder er i dag en Frelser født, som er den Herre Kristus i
Davids By.
12.  Og dette skulle I have til Tegn: I skulle finde et Barn svøbt,
liggende i en Krybbe.”
13.  Og straks var der med Engelen en himmelsk Hærskares
Mangfoldighed, som lovede Gud og sagde:
14.  “Ære være Gud i det højeste! og Fred på Jorden! i Mennesker
Velbehag!

Jeg har skrevet om det mange gange: Synd tappert! udbrød Luther. Vid at du kun er et menneske. Lev efter det. Gør dit bedste, men erkend din begrænsning. Din begrænsning sættes af den konkrete virkelighed, ikke en abstraktion hvor du flyvsk gør alt uden omtanke, hvorved din verden som du kender den falder sammen omkring dig. Dit land, din slægt og din virkelighed.

I aften, når jeg går i kirke, vil jeg tænkte på det lille barn, der blev født, for at tage arvesynden på sig. Den synd, vi er født med, hvor vi kun og udelukkende tænker på os selv. Vi skal leve i virkeligheden. Ikke i himmellen. Hvor de døde skal bo. I den erkendelse findes tilgivelsen. Vi skal give kejseren hvad kejserens er, og herren hvad herrens er.

Vi er sat fri som mennesker til at leve i en mørk og syndig verden. Det er, hvad vi i aften fejrer. Og dybt i sjælen kan finde tilgivelse i for svære og vanskelige handlinger og beslutninger.

Imens vi gør det, vogter andre over landets sikkerhed og tryghed – på politistationer, sygehuse, kaserner og beredskabscentre. Vi sover trygt i nat på grund af deres indsats. Jeg er i år kommet særligt tæt på det danske politi. Besøg rundt omkring i landet har forvisset mig om, hvor heldigt stillet dette land er. Mange af dem har ydet en kæmpe indsats og truffet svære valg. Til jer alle hver og en ønsker jeg en glædelig jul.

Og til os alle: Lad julesorgen slukkes. I dag er mørket taget bort, og lysene tændt. Glædelig jul.

 

 

 

75 kommentarer RSS

 1. Af Helge Nørager

  -

  Guderne skal vide at jeg ikke er fan, af Hr. Søren Pind.
  Min personlige mening er at han som de 89 andre bør stå til ansvar for beslutning om Irak krig.
  Det er også min mening at de stramninger som er indført for asyl ansøgere, skader mere end gavner nogen.

  Men Hr. Søren Pind, er et menneske, som også har brug for at kunne sove roligt, og bløder rødt som alle andre.
  Politik er en svær kunst, og politik koster menneskeliv, når de forkerte beslutninger tages.
  At Hr. Søren Pind, er af en politisk overbevisning, som mange ikke er enige i, er vist blevet klart.
  Sjovt er det dog at de mest hadske kommentarer kommer fra højrefløjen 🙂

  Men prøv, jeg skal selv træne, prøv at se forskel på Mennesket Hr. Søren Pind, og politikeren Hr. Søren Pind, og andre i samme dilemma.
  Det er ikke let at være menneske og føre den politik som siddende regering udøver.

  Jeg vil prøve at gå efter politik, og droppe mine personangreb, da hver gang jeg jeg læser disse blogs, må erkende at de ofte er enten personangreb, eller kritik af en andens debattørs facon skriftligt eller nedladende kritik af andre.

  Jeg vil virkeligt fremover forsøge, at undgå disse ting. Da det er så tydeligt at det giver muligvis luft for retfærdig harme, eller irritation over andres flueknep..eri.
  Men i længden temmelig ensformigt. Og uden den store chance for at ændre nogen mening.

  Så god julefrokost, til alle som skal det, og til alle andre hav en rolig dag.

 2. Af Eva Madsen

  -

  Da den nuværende regering med støtte fra Dansk Folkeparti ønsker at køre nationalstaten ud over afgrundens rand – med meget mere EU – indtag af hundrede – 1000 – sinder af muslimske migranter – og er totalt ligegyldige med at vores velfærdssamfund sygner hen og reduceres til et stort nul.

  Har du nu muligheden for at sende en vælgererklæring elektronisk medio januar 2016. til 2 nye partier der vil det anderledes.

  Du har kun mulighed for at underskrive én vælgererklæring pr. valgperiode,

  Så folk har valget imellem Dansk samling eller Nyeborgerlige

  Dansk samling vil udmelde os af FN`s flygtninge konvention – som er roden til den misere vesten befinder sig i – hvor ordet asyl – kan flytte hele folkeslag rundt om den ganske klode – efter eget forgodtbefindende.

  Dansk samling ønsker at stoppe al IKKE – vestlig indvandring.

  Nyeborgerlige er udbrydere fra konservativ folkeparti ,så her skal man nok ikke forvente de store tiltag mod islamiseringen af Danmark.

  Nye Borgerlige vil tage imod en masse kvoteflygtninge hvert år.

  De vil de ikke stoppe den IKKE-vestlige indvandring.

  De lyder heller ikke til at være decideret EU-modstandere.

  Derfor bør du måske overveje at give Dansk Samling din vælgererklæring.

  ( Og husk nu IKKE at give din stemme til Nationalpartiet som er et Muslimsk parti-der er intet- absolut intet Dansk ved dette parti – men snarere et 5 kolonne parti , der har valgt et navn der let kan forvekslet , med et højre nationalistisk parti . )

 3. Af Henrik Knage

  -

  Mennesket er en tro kopi af Universet, både fysisk og psykisk. Skaberen har lavet ”Sorte huller” i dem begge, hvad der klart kommer til udtryk både under og efter en julefrokost.

  Sluk julesorgen med brændevin og orgelpiber.

 4. Af Henrik Knage

  -

  Staten er en nymfoman, der siger: Kom og fyld alle mine huller, så kommer vi og tømmer jeres lommer!

 5. Af Thorleif Lund

  -

  Glædelig jul til “den nye sherif i byen” og nu også bibelfortolker!

  Utroligt, så mange ord du skal bruge, for at skjule dit sande jeg..

  Men.
  Du får syndernes forladelse!

 6. Af Henrik Knage

  -

  Det er lige vedtaget i halen af en rundringning, at julesorgen er druknet, og at alle der er født den 14. maj kun må få en times jul, fra og med 2016. Resten skal foregå i tyrens tegn, sammen med skorpioner, vandmænd og stenbukke.

  De sorte fugle flyver lavt over heden, man kan kende ravnen på dens kileformede hale og ”fingre” på vingespidserne. Alt i alt en imponerende flot fugl og temmelig sky, men det er fordi ravne danner par for livet, og så er det ikke så godt at være alt for synlig i landskabet.

  Den adfærd kan politiske partier der gerne vil danne par for livet, godt lære noget af – og det gør de så vidt jeg kan se også – og så dog.

  Det virker lidt som om, at både Det Radikale Venstre og deres bonkammerater Socialdemokratiet dummer sig ustandselig – og det er ikke gode tegn for selve forholdet. Til gengæld er det godt for mig.

 7. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Europa er truet på livet, mener nogen og foreslår underlige løsninger. Andre overlader det til overnaturlige og åndelige kræfter. De siger: Lad falde, hvad ikke kan stå. Virkeligheden er et resultat af markedskræfternes og kulturkræfternes frie spil. Hvis Europa ikke har kraft eller kultur til at modstå presset, så har Europa ingen eksistensberettigelse.

  Et Europa, forenet politisk, socialt, økonomisk og militært, ville kunne afvise ethvert angreb fra vore farligste og mest aggressive fjender, den amerikanske militarisme, den islamiske fundamentalisme, den asiatiske ekspansionisme og den afrikanske migrationisme. Det var oprindeligt formålet med EU.

  Siden EU’s dannelse har uhyrlige kræfter arbejdet på at hindre fællesskabet i at opnå den styrke, et frit forenet Europa kunne have nået. Det er lykkedes for dem til fuldkommenhed. Europa er solgt billigt. Enhver der måtte have lyst kan tage for sig af retterne – og gør det.

 8. Af A. Bierce

  -

  Siden EU’s dannelse har uhyrlige kræfter arbejdet på at øge fællesskabet for at opnå den styrke, et ufrit tysk domineret Europa kunne have nået. Det er heldigvis ikke lykkedes for dem til fuldkommenhed. Europa er endnu ikke solgt billigt.
  Enhver tysk kansler der måtte have lyst kan prøve at tage for sig af retterne – og gør det.

 9. Af Henrik Knage

  -

  De læner sig op af plagiater, som en skamskudt soldat læner sig til sine krykker.
  Står og kikker. Tænker skamfuld hvorfor.

  Hvorfor blev jeg politiker – og ikke soldat. Var jeg blind og uden evner i skolen.

  Jeg henviser til Biblen, jeg henviser til salmer og henviser til ord, men intet hjælper. Ikke spor.

  Måske fordi de ord jeg har, er hentet i kor,

  Hvilket også er svaret på at de i heldigste fald ikke dur, i værste, at de slet ikke ”rykker”.

  Vi taler om eliten på kryds og på tværs,

  men der findes ikke bedre end et virkeligt vers.
  Jeg kan bare blive ved – men jeg gider ikke mer´:-)

 10. Af Rikke½ Nielsen

  -

  Søren Pind, mange ord for at give dig selv syndsforladelse for, at Danmark(-s politikere) skider på dem, der er i nød.

 11. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Hvis valget stod mellem et tyskdomineret eller et islamiskdomineret Europa ville jeg uden tøven vælge et tyskdomineret Europa, men nationalsmåstaterne har valgt USA som Europas herskere. Nato fortsætter bevidstløst aggressionen mod øst efter samme retningslinjer som Waffen SS.

  For USA er det ligegyldigt om Europa er jødisk, islamisk eller kristent. Det eneste krav er, at det ikke er kommunistisk.

 12. Af A. Bierce

  -

  Hvis valget stod mellem et tyskdomineret eller et islamiskdomineret Europa ville jeg uden tøven vælge et nationalstaternes Europa, men Tyskland har valgt Tyskland som Europas herskere. Tyskland fortsætter bevidstløst aggressionen mod øst og nord og syd og vest efter samme retningslinjer som Waffen SS.

  For Tyskland er det ligegyldigt om Europa er jødisk, islamisk eller kristent. Det eneste krav er, at det ikke er militært antitysk.

 13. Af p j

  -

  Iflg. vil ly mad sen kunne et storslået EU-fællesskab have givet europæerne en glimrende og tryg fremtid. Problemet er bare at EU-fællesskabet er et småligt, udemokratisk og totalitært “fællesskab” domineret af særinteresser, karteller, koncerner, lobbyister, kommunister, plad der humanister og planøkonomiske teoretikere.

 14. Af Benny B

  -

  På Sørens vagt strømmer terrorister uhindret ind i landet.
  Jeg troede tidligere på dig Pind og stemte personligt, dengang hvor du forsøgte at blive borgmester i KBH.
  Men nå når jeg ser hvordan du håndterer migrant tsunamien, tænker jeg, at slapper Frank og dig er et fedt.

 15. Af Helge Nørager

  -

  Så meget had, og ingen løsningsforslag som kan bruges.

 16. Af P Christensen

  -

  Hvad er det for en “omverden” der beskriver Danmark negativt?

  Det er en lille, selvudnævnt gruppe af elitære, frelste meningsdannere,
  som i deres moralske elfenbenstårne ikke selv har noget på spil,
  og efter hvis landsskadelige piber vore enfoldige poltikere i alt for mange år har danset.

  Hovedparten af “omverdenen” kender enten ikke noget til Danmark,
  er ligeglade, eller er angiveligt så begejstrede så de vælter herop.

 17. Af Benny B

  -

  “Andeslagteri brugerhalal-mærke uden tilladelse” EB.
  Uha, uha det må være en sag for shiriffen. De skal på hjul og stejler, skal de!
  Det nye herrefolk skal behandles anstændigt.
  Eleste lyspunkt er, at der ingen dødsfald er i sagen.

 18. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Det kunne virke Søren Pind, men så må du jo være helt konsekvent, du kan ikke stå med et ben i begge lejre, for ok det kunne virke, du har fuld støtte i loven, Regeringen at Kongehuset at Danmark et kristent land, så intet der hindre dig sherif, om Regeringen om du Søren Pind har Gud på jeres side, hvem vil vove at true Danmark, endsige slippe godt fra det!

  Søren du har medhold i loven, vi står i en alt eller intet situation, det kunne virke om du er håndfast, om virkeligt du TROR at du har Gud på din side!

  “Bring hele Tienden til Forraadshuset, saa der kan være Mad i mit Hus; sæt mig paa Prøve dermed, siger Hærskarers HERRE, om jeg da ikke aabner eder Himmelens Sluser og udøser Velsignelse over eder i Overmaal.”

 19. Af Glem næstekærligheden – husk relationerne! | ricardtriis

  -

  […] til dette blogindlæg er en artikel af Søren Pind i Berlingske, se her. Det er endda kun en del af hans artikel, jeg vil reagerer imod, nemlig denne […]

 20. Af Niels Johansen

  -

  Hvor er det dog trist, at vi har fået en såkaldt justitsminister der intet har forstået siden han blev udnævnt. Nu taler han kirke, kristendom, børn og børnebørn – og hvad mener han? Ja, som flere skriver han skulle tænke på sine efterkommeres fremtid, der bliver grufuld , ingen tvivl om det.
  Nu har porten til vores lille land stået åben al, al for længe og siden 6. september er det bare myldret ind og fra 4. januar kommer de så endda fra Sverige også.’
  Manden forstår intet, intet. Og tænker jo ikke på hvor pengene skal komme fra eller andet. Venstre må i dag højst have en tilslutning på ca. 7-8%.

 21. Af Søren Rathje

  -

  Hvem er det der orkestrerer disse ensartede, dybt beskæmmende svar til Pinds tekst – frådende, aggressive , vildt generaliserende og paranoide?

 22. Af Benny B

  -

  Søren Rathje
  Tiden for pæne ord er for længst passeret.
  Hvis du ikke har opdaget det, er islam i krig med os og Wiens porte er for længst blevet overløbet.

 23. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Vi skal være taknemmelige for, at så mange søger til Europa netop nu, hvor mange af småstaterne igen – ligesom Danmark – er på vej ind i forsumpet nationalisme og nationalchauvinisme. Flygtningene og migranterne er simpelthen redningen, hvis vi skal undgå en tilbagevenden til tidligere tiders elendige samfundsforhold.

  Endelig fik EU den saltvandsindsprøjtning, der var nødvendig for at få menneskelighed, humanisme og socialretfærdighed tilbage i førersædet og som vil være dødsstødet for det nuværende totalitære, privatkapitalistiske konkurrencehelvede, der er den nuværende ubærlige virkelighed.

  Lad os benytte begivenhederne og mulighederne netop nu til at foretage den ændring af kursen, der kan føre til samling af hele Europa med det formål en gang for alle at få sendt de amerikanske tropper hjem, stoppet den islamiske fundamentalismes udbredelse og hindret den asiatiske indtrængen og den afrikanske migration. Det den eneste mulighed for en fremtid for Europa.

 24. Af Niels Johansen

  -

  Den er godt nok ny, at sige at “flygtninge og migranterne kan redde Europa”!?
  Så skal man da vist nok have en noget anden religiøs opfattelse end EU-borgere som flest og/eller en rimelig gammel-kommunistisk ønske og ideal-stat.
  Men eftersom vores grænser stadig står åbne både rundt om det meste af Europa og ikke mindst rundt om Danmark, ja så begynder vi at nærme os tilstanden.
  Og nu griner også svenskerne af hr. Pind m.fl. og lukker vores intercity-togkørsel til Kastrup Lufthavn m.m.

 25. Af Facebook-drys 22: December 2015 | Thomas Aastrup Rømer

  -

  […] Søren Pinds “prædiken”: http://sorenpind.blogs.berlingske.dk/…/lad-julesorgen-sluk…/ […]

Kommentarer er lukket.