Kriminaliteten falder… Hjælp!

Af Søren Pind 51

Kriminaliteten falder. Oh jubel. Det fremgår af Justitsministeriets offerundersøgelse, der udarbejdes i samarbejde med Københavns Universitet. Det burde vække glæde i alle danske hjem: Kriminaliteten er den hidtil lavest målte i de årlige offerundersøgelser og et fald på mere end 40 pct. siden 1987, hvor hver fjerde dansker oplevede at blive udsat for kriminalitet. I dag er tallet 14 pct. danskere i alderen 16-74 år udsat for tyveri, vold eller hærværk. Det er for mange, og der er stadig nok at gøre. Men den overordnede bevægelse er opmuntrende, og vi bør i denne juletid, hvor så meget i øvrigt forekommer udfordrende, standse et øjeblik og med Grundtvigs ord slukke julesorgen.

Om metodevalg fremgår af undersøgelsen: “En ikke ubetydelig del af den kriminalitet, der forekommer i samfundet, anmeldes ikke til politiet og kommer heller ikke til politiets kundskab på anden vis. Man kalder denne ikke-politiregistrerede kriminalitet for den skjulte kriminalitet eller kriminalitetens mørkefelt. Gennemførelse af offerundersøgelser er en af de få muligheder, man har for at skønne dels over den faktisk forekommende kriminalitet i samfundet og dels mørketallets størrelse. I offerundersøgelser udspørges befolkningen via papirspørgeskemaer, webbaserede spørgeskemaer, personlige eller telefoniske interviews, om de har været udsat for forskellige former for kriminalitet. I bekræftende fald spørges, om det er blevet anmeldt, eller om politiet har fået nys om forholdet på anden vis; en oplysning som muliggør estimeringer af mørketallet”.

De pågældende mennesker udtages via Danmarks statistik. Hver år undersøgelsen er blevet gennemført er omkring 18.000 personer blevet anmodet om at deltage i undersøgelsen. Efter min opfattelse lider undersøgelsen af den mangel, at den ikke hidtil har været anvendt til at undersøge kriminaliteten blandt børn, som i Københavns Kommune i 2005 viste sig at have at forbløffende omfang. Det har jeg bedt bliver rettet fra den næste undersøgelse at regne. Det forandrer ikke, at det er en meget vidtgående og omfangsrig undersøgelse, der ift. almindelige meningsmålinger med mere inddrager langt flere mennesker.

Alligevel får jeg, særligt på de sociale medier, modsatte og vrede reaktioner. Fra en del. Faldet i kriminaliteten fornægtes. Hvorfor nu det? Ja, jeg kan jo kun svare, hvad jeg tror – vi er åbenlyst, jf. undersøgelsen, uden for videnskabens område:

Dels tror jeg det skyldes, kriminalitet er en dybt indgribende foranstaltning i menneskers liv, og derfor også – når man oplever omgivelserne forklejner den – resulterer i voldsomme reaktioner.

Det er derudover også selvklart, at politiet har været under et ekstremt pres i år, og der kan være tilfælde af at folk i disse sammenhænge har følt, at netop deres eller bekendtes eller families oplevelser har været dårlige.

Der er samtidig heller ingen tvivl om, at mediers ødelæggende søgen mod laveste fællesnævner og fokusering på enkeltsager i alle de gruelige aspekter der måtte være har medført en ekstremisering, der deler folk op og som samtidig skaber et ikke-retvisende billede, sådan at man ikke kan se skoven for bare træer. Jeg har i flere indlæg, bla. her i 2014, berørt, hvordan den moderne dagspresse på mange måder er ved at udvikle sig til folkestyrets og demokratiets fjende. I denne sammenhæng kan nævnes en historie om, hvordan politiet har fejlarkiveret en række voldtægtssager – og i bunden af historien står så, at politiet har måttet genoptage efterforskningen i fem tilfælde. Det er skrækkeligt, at fem tilfælde ikke behandles som de skal. Det arbejder vi naturligvis med i politiet og fra justitsministeriet bla i forbindelse med det 360 graders eftersyn, jeg er i færd med på voldtægtsområdet efter regeringen i øvrigt markant har skærpet straffen på området. Men det er ikke fem tilfælde – hvor rædselsfuld de end måtte være for ofrene og for vores fællesskab – der er afgørende for, om kriminaliteten overordnet set er faldende eller ej. Sådanne historier skaber imidlertid et forvansket billede af virkeligheden, som sine steder skaber skræk, og sine steder misbruges populistisk. Det er nu altså bare et faktum, at både politiets anmeldelsestal, og ovenanførte uafhængige undersøgelse foretaget blandt 18.000 mennesker udenom politiet, peger på det samme billede: Kriminaliteten falder.

For dem, der mistænker politiet, justitsministeriet, mig selv og Københavns Universitet for at lyve, kan det måske være en fordel at kigge på den vestlige verden. Thi faldet foregår overalt og er konstant foregået i en lang række år. Se feks. denne artikel fra Forbes om udviklingen i Amerika eller udviklingen i hele den vestlige verden her. Også det respekterede The Economist dækkede denne udvikling i juli 2013. Jeg skal skynde mig at sige, at jeg ikke forholder mig til de enkelte artiklers løsningsorienterede indhold men alene konstateringen af den faldende kriminalitet.

Mangler vi stadig noget? Ja, på enkelte områder ses en modsatrettet tendens, for eksempel oplyste 0,39 pct. svarende til 22 kvinder i 2014, at de havde været udsat for tvangssamleje mod gennemsnitligt 0,21 pct. (ti kvinder) i de foregående år tilbage til 2008. I 2013 var tallet 0,33 pct. svarende til 19 kvinder. Skønnet er at disse tal er udtryk for op mod 5000 kvinder i 2014 blev udsat for dette. Regeringen har som sagt hævet straffen for voldtægt og pædofili kraftigt og jeg er samtidig i færd med en gennemgribende undersøgelse af hele voldtægtsområdet i samarbejde med en lang række interessenter.

Der er samtidig en ting, vi ikke er lykkedes med. Og det er den hårde kerne af unge, der gennemgående, i hele vesten, ikke har været omfattet af det fald, der er beskrevet her. Det er en problemstilling, jeg har brændt for i mange år, siden min fortid i Københavns Kommune som borgmester, og jeg kan garantere, at regeringen kommer til at foreslå nogle gennemgribende forandringer i tilgangen. Et arbejde som er iværksat i ministeriet, og som jeg glæder mig til at præsentere de politiske partier i Folketinget for. Der vil være tale om noget, der indtil videre ikke er lykkedes i noget land i vesten – og derfor tager det også tid og skal gennemarbejdes grundigt. Men det kommer.

Indbrud er faldende men stadig for højt.

Der er samtidig en udfordring med nye kriminalitetsformer udspringende af grænseoverskridende forhold og cyberspace. Samtidig har vi terror og hjemvendte fra Syrien, som vi er ved at håndtere i lovgivningen og hvor det for nyligt lykkedes at rejse den første sag. Men flere vil følge.

Sagen er, at vi må hjælpe hinanden. Medier behandler kriminalstof populistisk og useriøst. Der tegnes et billede ud fra enkelttilfælde, der er forkert. Det skræmmer mange, og mange af disse medier ved bedre. Det forandrer ikke, at der er udfordringer – men samtidig er Danmark et af de fredeligste og sikreste lande i verden. Ja, det går tilmed den rigtige vej. Lad os derfor hjælpe hinanden med at modvirke populisme og mærkværdige påstande, ikke mindst på de sociale medier. Lad os rette vores indsats mod egentlige problemer og ikke imaginære af slagsen – og lad os på den måde ramme kriminelle hårdt og kontant. Det har i mange år været kendetegnede for det danske fællesskab, at vi evnede, i Grundtvigs fædreland, at se igennem panik, skrig og skrål og gøre det rigtige.

Regeringen har fokus på en række strafskærpelser, på et endnu dygtigere og bedre politi, og på et stærkt analytisk arbejde, der i endnu højere grad skal nedbringe kriminaliteten. Lad os sammen glæde os over, at det går den rigtige vej. Glædelig fjerde søndag i advent – der vil naturligvis, hvis nogen skulle have misforstået mit budskab, fortsat blive slået hårdt ned på urostiftere…

 

 

51 kommentarer RSS

 1. Af hektor heimlich

  -

  Kriminaliteten falder ikke, det bare kategoriseringen som er aendret, -det burde en justitsminister vide!. I Danmark katgoriseres nu hustrumord som familietragedie, fald fra balkon som ulykke. Knivstikkeri som uheld med lille og stor kniv!

 2. Af P Christensen

  -

  Lavere er ikke det samme som lav.
  Årsagen til det lavere tal, kan som en læser nævner, være (om)kategorisering af begreberne eller forskel i anmeldelses-mønstrene: fx utryghed eller resignering ved at skulle anmelde, hvis man ved at politiet alligevel ikke har tid til at tage sig af det.
  Gade- og hjemmerøverier er idag helt uhørt blevet “dagens uorden” tillige med bandeskyderier. Tillige ses grove forbrydelser overfor ældre i hjemmet.
  Der er ingen grund til hurraråb.

  Samtidig kan man se en velfungerende superstudent blive udvist
  fordi han har arbejdet for meget…..,mens superkriminelle får livsvarigt ophold og forsørgelse.

  Man sjofler befolkningen.
  Men den er jo også kun stemme- og skattekvæg.

 3. Af Ole Skovgaard

  -

  Bare rolig Søren, politiet har måltal for “person” farlig kriminalitet på landevejene i ly bag urt og busk med kameraet op til Nytår det skal nok bringe statistikkerne “up-todate” og sikre de lavt lønnede chefer deres bonus. Så bliver der julefred i andemmen. God Jul og godt nytår i øvrigt.

 4. Af Thomas H Jensen

  -

  Jeg tror problemet er, at frygten for kriminalitet er stærkt stigende. Denne frygt afhænger ikke af, om kriminaliteten er stigende eller faldende, men snarere af hvordan vi taler om kriminalitet i samfundet. Her spiller medierne en stor rolle, som Søren Pind er inde på.

  Det faktum at kriminaliteten er faldende er positivt, men det er noget der taler til det rationelle i os allesammen. Frygten for kriminalitet er noget følelsesmæssigt. Den måde medierne behandler kriminaliteten og den måde der tales om den, blandt andet her på bloggen, taler til det emotionelle i os.

  Jeg har gennem de seneste 10-20 år haft et indtryk af, at det rationelle i højere og højere grad er gjort til noget suspekt i den danske samfundsdebat, mens det følelsesmæssige er ophøjet til noget nærmest helligt. Her er det ligegyldigt om vi taler om kriminalitet, EU, flygtninge eller hvad som helst andet.

  Se blot på kommentarerne ovenfor: De rationelle tal siger noget, der ikke er i overensstemmelse med kommentatorernes indtryk – derfor må tallene være forkerte. De må skyldes, at regeringen har “omkategoriseret”. Men undersøgelsen er, som Søren Pind skriver, foretaget som en spørgesskemaundersøgelse blandt 18.000 mennesker, og regeringens kategorisering af statistikkerne er altså uvedkommende (et rationelt argument).

  Alt det er ligegyldigt. Nu drejer det sig om at finde et argument for at miskreditere undersøgelsen. For det emotionelle er helligt.

  Holdningen lader til at være: Jeg tror at kriminaliteten er stigende. Derfor ER den stigende, og så kan justitsministeren godt gå hjem med sine ligegyldige rationelle argumenter om det modsatte.

 5. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Virkelig..? Absolut NEJ og som Hector Heimlich så korrekt anfører kategoriseres begreberne anderledes – ligesom i George Orwells fremtidsversion – 1984 -, hvor myndighederne, konsekvent, lyver for befolkningen ved at betegne kendsgerningerne anderledes – det kaldes også NEW SPEACH ( et pænere ord for massiv løgn ). Et helt bizart eksempel er fra ca. 1990, hvor man ville forsøge at bilde befolkningen ind, at danskerne var verdens lykkeligste folk ( som om det overhovedet kan lade sig gøre at måle – / thi…,så vil jeg nødigt møde de næst-lykkeligste ), men dengang stødte man på problemet, at vi havde en flot 2. plads i hele verden m.h.t. selvmords-rate, hvilket, trods alt, var svært at bortforklare en undrende befolkning – følgelig om døbte man ca. 10.000 årlige selvmordsforsøg til begrebet
  FORGIFTNINGSULYKKER og vupti – så var problemet løst….!!
  Alene sidste år blev mere end 83.000 ANMELDTE kriminalitetstilfælde IKKE medtaget i politiets statistikker og året før var det omkring 77.000 så vi er godt på vej til Fagre nye Verden.
  En anden dygtig manipulator- Dr. Joseph Goebbels – udtrykte det også således.:

  “Hvis løgnen er tilstrækkelig stor og den gentages tilstrækkelig ofte vil folket – til sidst tro på den”
  citat/slut

  Det er en “ommer” Søren Pind skønt jeg ikke selv tror på, at du bevidst er hoppet på vognen “New Speach”, men, derimod, at du selv kun er et “offer”……??
  PS.: Aldrig før i min levetid har vi haft så mange, daglige, knivstikkerier og skuddrab dagligt i alene København – i “broderlandet” Sverige, hvor man i 1975 registrerede 471 voldtægter registrerede man sidste år 6.620 voldtægter = en stigning på OVER 1.470% – tju-hej hvor det går………………….ikke sandt??

 6. Af L. Petersen.

  -

  KRIMINALITETEN ER UBETINGET STIGENDE, IKKE FALDENDE.. POLITIET GIDER, OG VIL BARE IKKE

  Politiet har ved adskillige lejligheder oplyst hvordan mange har frit spil, pga. overarbejde mv.,
  hvormed de indkommende data naturligvis er mindre; (pga. passivitet samt ineffektivitet),
  med det selvforklarende facit til følge, at flere slipper fri, og volá.. kriminaliteten er faldende.

  “Tillæg hertil følgende”
  * Store dele af volden meldes ikke, da politiet enten afviser, ell. psykopaten slipper for nemt.
  * Her er talrige af ex. på at en/få pers. kan terroriserer et helt nabolag, uden politiet reagere.
  * Bandekriminaliteten hærger som aldrig før; pga. blødhed mv., og vi har psykopatens marked

 7. Af Jan Petersen

  -

  Søren Pind, hvordan stemmer denne fiktive offer undersøgelse så med rent faktisk registreret kriminalitet siden 1987? De tal har du formentligt let adgang til!

 8. Af Peder Kruse

  -

  “Kriminaliteten falder”

  Stol aldrig på statistik, du ikke selv har fusket med !

 9. Af Leonidas Francesco

  -

  Det er lodret løgn og latin. Det finder man ud af hvis man søger på –

  “Berlingske viderebringer lodret løgn om kriminalitetsudviklingen i Danmark”

 10. Af Kim Kaos

  -

  Man kan vist roligt sige at Søren sætter kikkerten for det blinde øje

 11. Af L. Petersen.

  -

  PS.

  Blot for at illustrere stagnationens idioti, hvor lang tid tror du her skal gå før vi atter igen skal
  høre, at Statsadvokaten ikke mener her er grundlag for holdbar bevisbyrde imod X bander,
  vedr. man agere ved kriminalitet, efterfulgt af ordne: Så kan vi også holde bedre øje med dem

  Næste stagnations-gentagelse, er vel omkring “Organdonation”, efterfulgt af skattebetalte
  kampagner, skønt selv en mongolid vil vide at man blot skal lade organdonation reg. komme
  først i KØén, og problemet er løst, som de passive kradser af, netop fordi de ej meldte sig til.
  Sådan kan man brodere sig gennem alt, i denne amatør forenings, + journalistiske styreform.

 12. Af Kim P Olsen

  -

  Da en narkopåvirket tosse hoppede rundt på mit biltag og jeg kontaktede ordensmagten for at få lidt bistand, var svaret: Send os en mail, og så kan du ordne resten med dit forsikringsselskab.

  Tak for hjælpen, og tak for at kriminaliteten er faldende 🙂 Hvis kriminalitet hverken bliver registreret eller efterforsket, ser statistikken jo fin ud.

 13. Af Jan Petersen

  -

  Læs iøvrigt hvad Pind skriver. Han refererer til en OFFERUNDERSØGELSE, der ikke nødvendigvis har noget med den virkelige verden at gøre.

  Det er Pind sådan set også så ærlig at sige, at den nok ikke har – bare udtrykt lidt mere politisk korrekt udsvævende.

 14. Af p jense

  -

  I Sverige har regeringen og medierne gjort meget for at skjule den eksplosive stigning i kriminaliteten. Bl.a. har man “avpixlat” fotos af forbrydere, så de fremtrådte som hvide svenskere. Og medierne meldte nærmest aldrig ud om overfald og voldtægter osv. begået af “berigere”. Sådan har man ført en befolkning bag lyset gennem mange år.

 15. Af p jense

  -

  Engang ville man lave en statistik over hvor mange der havde telefon. Man gennemførte så en undersøgelse ved at rundringe til folk, og det viste sig minsandten at der var 100% telefondækning overalt.

 16. Af Søren revser

  -

  Og Økonomisk kriminalitet findes som bekendt slet ikke i Søren Pinds ordbog..

 17. Af L Sørensen

  -

  Søren, du var vist for politisk korrekt, da du foreslog mulige grunde til at folk ikke kan lide statistik der siger kriminaliteten falder. Som det klart fremgår af kommentarerne her på siden: hvis man er overbevist om at det hele er ved at gå af helvede til pga. for mange udlændinge, kan man selvfølgelig ikke acceptere tal der modsiger dette

 18. Af Benny B

  -

  “Politimand: Jeg blev ikke betjent for at plyndre flygtninge”
  Nej, det er alt andet lige lidt sjovere at knalde Danskere for bagateller på vej hjem fra arbejde.

 19. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt henviser Pind ikke til nogen statestik, men derimod en undersøgelse. Pinds ævl er ren manipulation!

 20. Af Torben Petersen

  -

  Man skal oprette ny e-mail hvis man bare én eneste gang har sagt Søren Pind imod.
  30 danske sobre indlæg er nægtet bragt indenfor 2-4 uger . DET er vores “justitsminister” – good grief.
  En af mine venner prøver nu at forklare dette.

 21. Af Henning Svendsen

  -

  Dette fald kan naturligvis diskuteres og KU er jo de rødes højborg .Ålborg Universitet har før skudt disse tal i sænk
  Men hvad er årsagen ,analytisk og rationel Handling ??
  Kriminateten holder liv i en kæmpe industri som kun kan løbe rundt hvis der er varer på alle hylder-et faktum som skiftende Justitsministre må rette sig ind efter
  Og hvis der er sket et fald så må der findes en forklaring og den mangler vi
  Men indenfor den branche der handler med tyverisikring der bliver man millionær på 14dage for deres plat og svindel eskalerer hver eneste dag gamle brænder inde men hvor er fjoldserne i DET Kriminal præventive råd: hvorfor skal de snylte på samfundet i al evighed. Men lad dem komme ind på blokken og gør rede for deres klogskab-de vil blive jordet til hver en tid.

 22. Af Benny B

  -

  Der var engang hvor Pind elskede Regan og ville indføre “broken windows policing”
  Det var dengang hvor Pinden kunne stå selv.
  I dag er han en krybende skygge for Kejser Mærkelig `s fødder.
  Vågn op Pind!
  Tag nogle hormoner, et par shots og måske en Trump blodtransfusion.
  Kæmp dog for dit land, nu når du har chancen!

 23. Af Jakob Rasmussen

  -

  Nu er alt heldigvis fryd og gammen – hvis man skal tro Pind.

  Hvem ville have troet dét i 2009, hvor situationen var helt ude af kontrol – hvis man skulle tro Pind?

  Uddrag fra “Hvad nu hvis Jønke har ret?”:

  “Det har været debatteret, efter rockerklubben Hells Angels offentliggjorde det såkaldte Sjakal-manifest. Heri tilkendegives og beskrives og tegnes et billede af nogle mennesker – betegnet sjakaler – der opfører sig voldeligt, truende og nederdrægtigt. ”

  “… alt i alt må jeg – desværre – sige, at beskrivelsen ikke er meget af vejen.”

  “For det første er det djævelsk velskrevet.”

  “For det andet er det udtryk for myndighedernes totale fallit.”

  “Politi-ledelsen i særligt København har i årevis ment, man kunne snakke sig til rette. Og kunne undertrykke det virkelige rå billede. Well – i dag høster vi frugterne. Og de er ikke appetitlige.”

  “Jeg vil f…. ikke leve i en verden, hvor jeg, når mine drenge når skelsår og alder, og skal holde fester med ligesindede, skal ringe efter Jønke. ”

  “Retsordenen må genetableres. Og angsten for at det er nødvendigt at gribe til selvtægt og bevæbning må fjernes. Punktum.”

 24. Af Henrik S

  -

  Der registreres dobbelt så mange forbrydelser i Danmark pr 1000 indbyggere end i Schweiz.
  Vi er et dybt kriminelt folkefærd .
  Sådan var det ikke i 60’erne .
  Dengang da politiet havde tid til at hjælpe ænder over gaden!
  At statistikken viser en lille nedgang i 2014 i forhold til de få foregående år ændrer ikke på at skyderi og knivstikkeri i gaderne var så godt som ukendte begreber i 60’erne og 70’erne.
  Jeg kan kun se , at det er multikulturen (islam ) der stikker sit hæslige fjæs frem.

 25. Af Hr. J Ha ns en

  -

  Kriminaliteten falder. Oh jubel.
  Jubler Pind.

  De kriminelle har nok luret, at Løkkes drukkammerat ville blive justitsminister på et eller andet tidspunkt.
  Og forstået at løbet var kørt.
  Pind har også forklaret, at fattige flygtninge må udplyndres for deres sidste værdier.
  Danmark er et ordenssamfund.
  Gad vide hvem som skal være hæler Pinds tyvegods.
  Og skal hæleriet indgå i kriminalitets statistikkerne?

 26. Af Frank Pedersen

  -

  Søren Pind: Din overskrift – Kriminaliteten falder… Hjælp! – lader forstå, at der er borgere, der er modstandere af faldende kriminalitet. Det virker nedladende og malplaceret. Der er borgere, hvis virkelighed vanskeligt lader sig forene med statistikken.

  Det er en eklatant misforståelse at bruge Grundtvigs begreb ”julesorgen” i denne sammenhæng. Den sorg drejer sig om helt andre eksistentielle udfordringer end tal i kriminalitetsstatistik.

  Du kalder kriminalitet en dybt indgribende foranstaltning i menneskers liv. Det er dog en besynderlig brug af ordet ”foranstaltning”.

  Du langer igen ud efter medierne. Du har til dels ret. Det var ønskeligt, at journalister ikke brugte så megen energi på en ministers referenceliste i en afhandling, men i stedet koncentrerede sig om at afdække det, som du har lagt låg på ved at nedlægge Irak- og Afghanistankommissionen. Dermed gjorde du demokratiet den største bjørnetjeneste i mange år, gav energirig næring til politikerleden og gjorde behovet for en kritisk presse større end nogensinde.

 27. Af Daniel Peter Larsen

  -

  Der er tydeligvis mange herinde der ikke aner hvad de taler om og formentlig ikke engang har sat sig ind i hvad offerundersøgelsen egentlig er for en størrelse.

  “Alene sidste år blev mere end 83.000 ANMELDTE kriminalitetstilfælde IKKE medtaget i politiets statistikker og året før var det omkring 77.000”

  Det er IKKE korrekt, hvis nogen gjorde sig den ulejlighed at bruge bare fem minutter på selv at undersøge tingene, ville man finde ud af, at de 83.000 IKKE er “kriminalitetstilfælde”. Det alle de henvendelser politiet modtaget fra jer borgere, der IKKE omhandler kriminalitet, som f.eks. tvangsindlæggelser, dødfundne, høj musik fra naboen, nabostridigheder i øvrigt osv osv.

  Disse ting er IKKE kriminalitet og bliver derfor ikke registreret som kriminalitet.

  Kriminaliteten er faldende i DK, deal with it.

 28. Af J H an sen.

  -

  Af Daniel Peter Larsen – 21. december 2015 1:00

  Nu gik det hele lige så godt.
  Og så ødelægger Daniel Peter Larsen den gode stemning ved at anføre realiteter og facts.
  En rigtig debat spoiler.

 29. Af Tom Erne

  -

  Hvor er det dog rart med en rigtig politikker paa saa vigtig en post som justitsminister. Blandt de alt for mange haabloese populister og taburetklaebere, maa man glaedes over de som lyser op, som oprigtigt mener noget, og som toer udfordre det kendte og etablerede. Ser saaledes frem til den varslede indsats overfor “den haarde kerne” af unge, som jeg tipper, er en vaesentlig aarsag til, at mange naegter at tro de tal som offerundersoegelsen bringer. Den utryghed de skaber i bybilledet er markant, og der skal en ganske anden tilgang til for, for alvor, at faa daemmet op for dette.
  Fortsaet det gode arbejde Pind – trods de mange mystiske indlaeg fra folk som enten ikke kan laese, eller som bare insisterer paa at fornaegte fakta.

 30. Af Niels Andersen

  -

  Kriminaliteten falder, men aldrig har utrygheden været så høj i Danmark.

  Den hårde unge kerne (læs udlændige/migranter/flygtninge eller efterkommere heraf) spreder skræk og rædsel i deres omgivelser. I København tør man ikke dytte af vanvidsbilister, som altid har Wunderbaum eller bedekugler hængende i bagspejlet, mens chaufføren og hans passagerer dårligt kan kigge over rettet og er mørke i huden.

  Den hårde kriminalitet trives, fordi politiets indsatser prioriteres efter den omtalte statistik, hvor de jagter de små og mange foreteelser for at kunne præsentere så fine statistikker som muligt for deres arbejdsgiver Søren Pind, mens de besværliggør og nedprioriterer anmeldelser, så vi helt dropper at anmelde dem.

  Politikerne piver over vores nej til EU, som besværliggør vores Europol-samarbejde, men det er jo netop de åbne grænser, som bærer hovedparten af skylden for den hårde og rå kriminalitet i Danmark. Dels har udenlandske særligt østeuropæiske bander fri adgang til os (det er vel det frie marked og arbejdskraftens fri bevægelighed), og samtidig har migranter og pseudoflygtninge også fri adgang til at søge optagelse i velfærdssamfundet, hvor de og deres efterkommer primært ender i omtalte statistik for kriminalitet og statistikken for personer på offentlig forsørgelse.

  GUD BEVARE DANMARK

 31. Af Palle Frank

  -

  Kriminaliteten falder… Hjælp !

  Når nu aflønnings formen til landets politimestre mv. udløser en bonus for faldende kriminalitet – Ja så rejses der markant færre sager i denne kategori – for så er der logisk nok
  mindre kriminalitet !

  Den almindelige borger orker ikke længere at kontakte politiet- de får jo blot svaret –
  der skal prioteres !

  Politiet bindes til politiske her og nu opgaver – i stedet for langsigtet planlægning.

  Fremover burde sportsarrangører og religiøse samfund selv stå for egen sikkerhed – men nej!

  Nu kan man blive discount politibetjent eller B – politi på rekord tid !
  Respekten/frygten for det kommende produktet findes også i politiets egne rækker- heldigvis!
  Rekrutterings grundlaget bliver et helt andet end det vi kender i dag.
  Svaret herpå fra regeringen er : Smarte og intelligente løsninger ! Det er hørt før!
  Som man spørger får man svar !

 32. Af Jørgen F.

  -

  …den totale ydmygelse af Danmark venter.

  Svenskerne laver grænsekontrol på dansk jord – mens tyskerne nægter Danmark det samme.

  Forsvaret ledes reelt af en akademiker – ‘Forsvarschefen’ har fået lov til at beholde bollerne på skulderen – mens alt øvrigt vedhæng er skåret af.

  Politiet vil fremover modtage en uddannelse, svarende til en butiksvagt i H&M.

  KU bestemmer – som vanligt – dansk immigrations og kriminalitets-politik.

  Scavenius – gemmer du dig bag juletræet?

 33. Af Helge Nørager

  -

  Jeg mener at nedlæggelsen af forsvarskommando og overgivelse af denne funktion til forsvarsministerium, sikre at forsvaret er politisk styret.
  Nu ved jo alle at skrivebords generaler er dem som vinder alle krige.

  At der gives bonus for at afvise borgeres anmeldelser, og derved få statistik til at udvise fald, er god DJØF økonomi.
  Og et gammelt kendt trick i ny forklædning,

 34. Af J H ans en

  -

  En morsom blog.
  Populisten Pind plejer jo ikke at være den som forsøger at berolige pøblen.
  Tværtimod.
  Men her forsøger han. Han er jo ikke i opposition.
  Så han må nogenlunde holde sig til sandheden.
  Det falder ikke i god jord.
  Det passer ikke i pøblens fordomme.

 35. Af Helge Nørager

  -

  18.000 borgere anmodet om at deltage.

  Hvor mange deltog?.

  Hvor stor var deltager procent tidligere år ?.

  Hvem har bestemt hvilke 18.000 ?.
  Dem med smartphone ?

  Og nu er jeg åbenbart en af pøblen.

 36. Af En julehilsen fra Danmarks Statistik | Kulturkamp

  -

  […] ende med en smule optimisme, for ret skal være ret. Justitsminister Søren Pind skriver i et nyt indlæg, at den oplevede vold er faldet. Fint, men som jeg har vist her i en grundig gennemgang af DST, er […]

 37. Af p jen

  -

  et kort indlæg fra i formiddags er endnu ikke på

 38. Af t. sørensen

  -

  Løgn og statistik!

 39. Af Emma A.

  -

  Jeg er en anelse bekymret når Justitsministeren nævner, at han vil skærpe straffen på voldtægtsområdet. Jeg er enig i, at det er et område, hvor der er behov for en præventiv indsats – men er der reel dokumentation for, at forhøjet straf er midlet?
  Jeg sidder tilbage med en oplevelse af, at Justitsministeren blot vil gennemføre skærpet straf på voldtægtsområdet for at vise handlekraft overfor borgerne. Vi må se, hvad den omtalte undersøgelsen resulterer i.

 40. Af Henrik Knage

  -

  Hvad nu hvis faldet i kriminaliteten skyldes frygten for at anmelde en forbrydelse? At ens navn og adresse ved en beklagelig fejl, sendes til gerningsmanden – som det er sket et utal af gange.

 41. Af Henrik Knage

  -

  Statistikker er altid så dejlig taknemmelige at arbejde med, for det 1. falder de som regel på et tørt sted – og for det 2. svarer de ikke igen.

 42. Af John Hansen

  -

  Sikke noget ævl Pind. Statsikken falder af den simle årsag, at mange helt har opgivet at anmelde overfald, vold, voldtægt, småtyverier m.v. Politiet kommer jo ikke når man ringer.

  Dæleme lykkeligt at være minister i den mest løgnagtige regering i mands minde. Og nej jeg er ikke rød vælger.

 43. Af Jan Petersen

  -

  Enhver ministers spids kompetence – uanset politisk farve – er at lyve, så vandet driver. Men uden at blive grebet i en direkte løgn. Det har ministeren en sværm af skatteyder betalte spinfolk til at sikre. Samme spin løgnere sikrer også, at ministeren ALDRIG nærmer sig virkeligheden på noget tidspunkt. Det er simpelthen politisk livsfarligt!

 44. Af Helge Nørager

  -

  Siddende regering udviser stor evne i valg af taburet klister.

  Nu er den kommet i mindretal, men klister virker, det er ægte fleretals immunt, og stank filter virker.

  Alle kommende regeringer vil vælge dette taburet klister produkt, det giver sikkerhed for ministerpension.

 45. Af Benny B

  -

  Ministeren og regeringen bør begynde, at overveje om de virkelig vil resikere en folkelig opstand mod asyl tsunamien og dens banemænd.

  Vil i virkelig gå all in ved historiens pokerbord?

 46. Af Jan Petersen

  -

  Om så Lars ulykke er ene mand til at uddele det månedlige offentlige fix til almuen, så vil almuen aldrig rykke sig så meget som en millimeter for at få det fix. Helt analog til andre afhængige narkomaner!

 47. Af hektor heimlich

  -

  Kriminaliteten falder -hehehehehe Pind regner som sædvanligt ikke Sønderjylland med til Danmark. I Sønderjylland er der næppe et hjem som ikke har været hjemsøgt af tyve mindst 5 gange. Min gamle skolelærer har fået hoveddøren slået ind 3 gange. Pind er som en blind høne som desværre aldrig finder et korn.

 48. Af Frank Pedersen

  -

  I sin begejstring for den angiveligt faldende kriminalitet forbigår Søren Pind, at hele 34 % af de ca. 600.000 kriminalitetsramte i 2014 var udsat for kriminalitet mere end én gang i løbet af et år. Man kan få indtryk af, at kriminaliteten i 2014 var den laveste i nyere tid, men den første offerundersøgelse i stil med den aktuelle blev gennemført i 1987. Man har nogle estimerede hyppigheder for perioden 1971 – 86. Endelig har kriminalitetskurven ikke været jævnt faldende gennem årene. I perioder har den også været stigende senest fra 2007 til 2009. Hvis man ser på antallet af anmeldte straffelovsforbrydelser i perioden 2003 til 2014, får man et betydeligt mere nuanceret billede, der viser, at nogle kriminalitetstyper falder, og det er især såkaldte ejendomsforbrydelser, medens andre stiger. F. eks. var der en stigning i antallet af manddrab fra 2013 til -14 på hele 43,9 %. Voldsforbrydelser generelt steg med 2,3 %. Trusler steg med 4,7 %.
  Det er en overforenkling at hævde, at kriminaliteten falder. Det er også en tilsnigelse, når Søren Pind skriver, at ”i dag er tallet 14 pct. danskere i alderen 16-74 år udsat for tyveri, vold eller hærværk.” Vi ved ikke, hvordan tallene er i dag. Statistikken gælder for 2014.

 49. Af Maria Due

  -

  Kære Søren Pind. Indlæg i filteret. Det overholder reglerne, navn og mail-adresse er korrekt.

  Glædelig jul.

 50. Af Hans Mehning

  -

  Som én skriver – sig Søren Pind imod, og han blokerer for yderligere debat.

  Det helt store problem Med Søren Pind er, at han fortalte os alle sammen, at dansk retsvæsen ikke kunne leve med et EU-nej. Han bedyrede fra sit hjertes dyb, at ethvert forsøg på at skaffe Danmark en hæderlig fremtid med det kommende overstatslige – ikke mellemstatslige – EU-politi, ville være futilt, forgæves, umuligt, uopnåeligt og i hvert fald vanskeligt. Nu blev det et NEJ og man kunne vel forvente, at en hædersmand som Pind, ville erkende sit nederlag og afgive posten til én, der kunne og ville det ‘umulige’.

  Men Pind sidder der stadig, og han rejser rundt blandt sine europæiske venner med hatten hånden, og fortæller dem alle sammen, at han er ude på en umulig opgave på grund af die dummen Dänen, og at det bedste (for ham) ville være en blank afvisning af enhver tilnærmelse. Så hvordan skulle vi forvente andet end fiasko fra det forsøg?

Kommentarer er lukket.