Kommer tredje verdenskrig, far?

Af Søren Pind 87

Det har været længe undervejs. Jeg fik nogle pudsige reaktioner for år tilbage, da jeg gav et interview til Weekendavisen, og talte med den kyndige og erfarne journalist Hans Mortensen. Det handlede om den politiske samtale. Frustrationen over den manglende følelse af tillid og fællesskab, ansvarlighed. At folk, der vidste bedre, brugte kræfter på at ødelægge hinanden i stedet for at tale sammen. Pressen, der konstant insisterer på konfrontation i stedet for rapportering. Jeg fik breve fra fjern og nær. Senere kom Alternativet, som jeg selv sagde ganske harske ord om – nogle af mine bedste bekendte stemte på partiet, fordi de var trætte af tonaliteten… Og nu EU-afstemningen, som for mig handlede om stilfærdig sund fornuft, og hvor alle påstandene om at alt kunne lade sig gøre på en klogere, nemmere og bedre måde med – mindst – et bedre resultat er blevet demaskeret. Mange gode venner – også i den såkaldte “elite” – stemte nej.

Først til beroligelse: Der er intet nyt under solen. Folkestyret bevæger sig i bølger, og alt, hvad der er sket, skal ske igen. Der er i vores fælles omgang med hinanden højdepunkter og lavpunkter. Og det er for så vidt ikke unaturligt. Når vi bliver for dovne og selvgode, går tingene i råd. Når det udløser en krise, den kan være lang, rettes tingene efter nogen tid. I den mellemliggende periode har mørkemænd og dommedagsprofeter kronede dage. Det er sådan en tid, vi er i nu.

Klimaprofeterne forudskikker dommedag og dele af den yderste højrefløj forudskikker Danmarks undergang. Løsningerne er de traditionelle: Stærke mænd og kvinder, autoritarisme, ekstremitet.

I en sådan tid vil jeg gerne rejse en stemme for det danske folkestyre.

Noget, der smertede mig i den just afsluttede folkeafstemning, var den mistænkeliggørelse, folkestyret blev udsat for. Det helt basale at man ikke skulle kunne regne med en aftale – indgået i et åbent rum – mellem landets førende politikere; en sådan påstand, uden bund i virkeligheden , skader paradoksalt nok også dem, der fremfører den. Revolutionen æder altid sine børn.

Der er behov for at genfinde stilfærdigheden, fliden og samtalen.

Overfladisk skrigeri tjener intet formål i en overgangstid. Tværtom. Når man betragter de sine steder pøbelagtige reaktioner på de sociale medier, kan man ikke andet end forskrækkes over, om det vitterligt skulle være den politisk-demokratisk samtales fremtid. Der er ingen samtale – der er kun et stort uartikuleret brøl.

Der er opstået et skel mellem den såkaldte politiske elite og det danske folk. Folk og folkestyre. Lad os tage et af de mere banale spørgsmål i denne sammenhæng. Spørger man politikere bag lukkede døre, er sandheden den, at de fleste politikere f.eks. synes, deres lønninger er latterlige ift. det ansvar, de varetager. Spørger man ud i folkedybet, er svaret – skal vi kalde det – betydeligt mere nuanceret. For almindelige mennesker er i omegnen af 750.000 kr. med pension mange penge – ca. vederlaget for et medlem af Folketinget. For politikere, der f.eks. skal styre embedsmandsstanden er konstateringen at en mængde af de mennesker, politikerne principielt er chefer for, får langt mere i indkomst – Ikke en departementschef tjener mindre end en minister. Kirkeministerens departementschef får mere end statsministeren. Og sammenligner man først med det private erhvervsliv, er forskellene himmelråbene. Der er et skel – og det skel kan genfindes i en mængde af mindre banale forhold end det ovenstående.

Samtidig – som altid når tingene forandrer sig i et voldsomt tempo – stikker moralismen sit ansigt frem. Den helt centrale kristne grundsætning om, at vi alle er hinandens skyldnere, og ikke har noget at lade hinanden høre, er glemt. Altid ved vi bedre, hvordan næsten burde have opført sig. Den forandring har medført en enorm mistænkeliggørelse af politikerne. Hvor man i gamle dage vidste, at Stauning horede og drak som den bedste af os – og måske endda mere – så er kravet i dag, at lederne måles på en vægt, der er umulig for et menneske at leve op til. Der er en utopisme i vores tid, som er hæslig. Og vi har glemt i den sammenhæng, at ingen af os ønsker at stå nøgne i et rum,  hvor alle kan se alt uden mulighed for at skjule selv det mindst klædelige vi har. En mental orwell-tilstand.

Transitionen i den demokratiske samtale er alvorlig. Fra at vælgerforeningerne repræsenterede et led med repræsentativitet, er vi i dag kastet ud i en demokratisk samtale i cyberspace, hvor den mest ekstreme, mest vulgære og højest råbender behersker rummet. Alt har sin tid, så det skal nok ændre sig. Men spørgsmålet er, hvilken pris vi betaler i mellemtiden?

Den demokratiske samtale kan kun genvinde sin legitimitet ved at føre en ordentlig samtale, hvor der tales om håb, ikke frygt. Hvor undergangsscenarier erstattes med visioner. At der findes lys, hvor mørket hersker.

Børn er begyndt at spørge deres forældre, om 3. verdenskrig er på vej. Jeg har såmænd selv fået spørgsmålet. For ethvert barn af 70erne er det et spørgsmål, der får det til at løbe koldt ned ad ryggen. Vi kan alle huske undergangstruslen og sirenen om onsdagen. Mareridtet om et blink og mørke. Det er et svigt af de større, at netop denne generation får dette spørgsmål af sine børn.

Vi svigtede vores ansvar. Den udløsende faktor var Syrien. Vi værgede os ved at tro, at det “dernede” kunne påvirke os. Både moralsk og pragmatisk er Syrien et enormt nederlag for Vesten. Vi kunne have forhindret det, men så til – og i dag udnytter dommedagsprofeter og ekstremister den angst, en flodbølge naturligt fremkalder, og søger at udstille de demokratiske systemer som handlingslammede. Men en flodbølge, når først den er opstået, tager tid at inddæmme. Der findes ingen modforanstaltning der kan standse den – kun forudseenhed. Og svigter den, brister digerne og så må man med flid, tålmod og eftertænksomhed bygge op igen.

Regeringen er i den sammenhæng et mindre eger i Vestens hjul. Men det internationale samfund er begyndt at reagere. EU er – efter det forfærdende angreb i Paris – i højeste gear og træffer beslutninger i et tempo, jeg aldrig har oplevet før. På det sidste møde om terrorbekæmpelse i form af et nyt direktiv til fælles regler, et nyt flypassagerregister (PNR) og et nyt Europol. Alle ting Danmark desværre ikke kan deltage i – paradoksalt nok at betænke, at det netop er i denne tid, Danmark stemte nej.

I mellemtiden gør vi alt, hvad der står i vores magt. Flere hundrede betjente patruljerer i grænseområderne – mange kommer ikke hjem til familien juleaften. Lad være med at sige, der intet foregår – det er en hån mod de samme mennesker. Køretøjer undersøges sammen med tog. Men havde vi lukket grænsen, som nogen har ønsket fra den 6. september – havde vi i dag haft i omegnen af 70.000 asylansøgere. Det er de barske realiteter. Sætter man hånden på den danske “grænsebom” og siger asyl, er aftalen mellem alle landene i Vesten, at ens sag skal asylbehandles. Intet land har endnu opsagt det pågældende grundlag. Jeg kan give et meget konkret eksempel: Forleden standsede politiet i Padborg en bus med 35 flygtninge i – ingen ville søge asyl i Danmark. Stillet overfor det faktum, at de i givet fald så ville  blive udvist til Tyskland valgte de 14 at søge asyl i Danmark. Hver eneste kontrol, der foretages medfører en sådan forhøjelse af vores asylansøger tal. Jeg tør ikke tænke på, hvis de i nærheden af 100.000 gennemrejsende i Danmark var blevet stillet overfor dette…

Men sandheden er bare den, at Danmark ikke går under. Det er svært, ja. Hele vores beredskab slider og slæber og ekstraordinære tiltag og stramninger er nødvendige. Men demokratierne er begyndt at reagere. Europa drøfter nu en fælles grænsekontrol, hvor man evt. kan pålægge et land ved EU’s ydre grænse at give mulighed for et fælles grænseagentur til at foretage grænsekontrol! En utænkelig tanke for blot få måneder siden. Vi har samtidig gennemført en historisk stramning af dansk udlændinge- og asylpolitik. Og vi kommer til at gennemføre flere.

Vores opgave er ikke at skræmme børn så de spørger om tredje verdenskrig er på vej. Vores opgave er at bringe Danmark helskindet igennem og stå op imod mørkemænd og dommedagsprofeter. Danmark har stået i langt over 1000 år. Det vil også stå efter dette. Vi vil bruge vores myndighed til det yderste og er fuldt bevidst om det ansvar, der påhviler os.

Men det fordrer, at vi kan føre en samtale med hinanden. At det ikke er skrigeriet, angsten og mørket, der hersker. Men eftertænksomheden, troen og lyset.

Det fordrer også en erkendelse: Såvel som Danmark ikke i sin tid kunne klare, hvad der skete i Syrien, alene – således kan vi heller ikke håndtere den flodbølge, der går gennem Europa for os selv. Vi kan ikke isolere os. Vi er nødt til at have et ordentligt forhold til vore naboer, allierede og venner. Der er scenarier, hvor Danmark – venneløst og isoleret – kan ende som hele Europas tilholdssted for de mennesker, ingen andre vil have. Vi må af alle kræfter sikre, at vi ikke ender i den situation. Af netop den årsag må indsatsen gå på to ben: En national indsats for at sikre landet – men en international indsats, der sikrer at Danmarks stemme og synspunkter høres og respekteres.

Tag fat i dit barn og fortæl ham eller hende, at Danmark er verdens bedste land, at det er det største held at vi netop har fået lov at være her og det hele nok skal gå. God lørdag.

87 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  Søren Pind, det er en rimelig lemfældig fordrejning af fakta, du beskriver. Den bus med 35 flygtninge var aldrig landet i Padborg, hvis det ikke var fordi tyske Angela Merkel egenhændigt havde ophævet Schengen aftalen! Enig?

  Hvorfor accepterer den danske regering en klokkeklar tysk overtrædelse af en indgået EU aftale?

 2. Af Uffe Staulund

  -

  @ Søren Pind,

  Det er en stor mundfuld, du tager i dit blogoplæg, det er en hel elefant.
  Lad mig skære den i stykker, og kommentere dem enkeltvis, ellers går der kludder i det.

  Pressen: Den er på spanden, der er færre og færre betalende abbonenter og annoncører.Det er internettet som er skurken, godt hjulpet af vores public service kanaler, som I ikke kan nænne at privatisere.

  EU afstemningen: Det som har stødt mig, er det enorme pengespild der foregår, uden jeg kan se nytten af EU.

  COP21: Er efter min mening certificeret pengespild, men der er stærke kræfter i spil. Det er politikernes pligt at gennemskue det, og ikke agere dikkende lammehaler.

  Politikernes lønninger er for lave: Ja det synes jeg også, men de skal ikke kun udbetales i ben, benefits og belønnings rejser. For min skyld måtte de gerne får mere i løn, men som på det private arbejdsmarked skal man gøre sig fortjent til det.

  Du har i dit oplæg mange flere lækkerier at kommentere. Jeg vender tilbage.

  Nyd det gode vejr.

 3. Af Hul igennem?

  -

  Det bliver en Europa-Mellemøst krig og den er begyndt. Det ulmer her, det ryger tyndt der og det har det længe gjort.
  Tal endeligt videre, prøv at holde den døde hest i gang. Det EU Du og andre dyrker løber snart tør for financiering.
  Det nytter bare ikke. Jeres indbildning blafrer.
  mvh

 4. Af Thomas H Jensen

  -

  Kære Søren Pind.

  Dette er i særklasse den smukkeste blog jeg har læst i lang tid her på B.

  Jeg er ikke Venstremand, jeg er ikke engang borgerlig. Alligevel kan jeg ikke finde noget i denne blog at være uenig i. Her tages der ikke udgangspunkt i, at “det hele er også oppositionens/regeringens skyld”. Her er der tale om en stillingtagen for folkestyre, demokrati, respekt, besindighed og samtale. Her er der tale om en afstandtagen fra demagogi, højtråben, og simplificering.

  Kære Søren Pind. I denne blog løfter du dig fra dine politiske synspunkter. Du løfter dig fra at være politiker til at være demokrat. Det er smukt. Det er en statsmand værdigt.

  Der er en tid til at diskutere “dagligdags” politik. Men den tid er ikke nu – ikke med de udfordringer vi står overfor. Når den tid vender tilbage, vil du og jeg sikkert igen stå på hver vores side af hegnet.

  Jeg håber virkeligt, at dine kolleger i folketinget, og hele det danske folk, vil stå sammen med dig i det budskab du bringer her. Hvis Danmark og Europa står sammen, skal vi nok få løst denne flygtningekrise til ALLE’s bedste.

  Jeg kommer til at tænke på følgende citat fra Angela Merkel: “Wir schaffen das”.

 5. Af J H ansen

  -

  Stop alt dit vrøvl Pind.
  Årsagen til at demokratiet er i en dyb krise, det er politikere som dig.
  Populistiske, løgnagtige, demagoger.
  Ingen stoler på jer overhovedet.
  Og Pind.
  Du er kun minister af en grund.
  Fordi du er Løkkes drukkammerat.

 6. Af Hul igennem?

  -

  Jeg kommer til at tænke på dette citat af Neville Chamberlain ” Fred i vor tid”
  Det holdt ikke længe.
  mvh

 7. Af John Petersen

  -

  Søren Pind du må som alle andre indse at i et demokrati kan man ikke altid få sin vilje. Samt man bliver så uendelig træt af at høre at i er lavtlønnede, hvis penge er så vigtig for dig, så tag dig en stilling i det private arbejdsmarked.

  Du kunne jo starte med at passe dit arbejde som justitsminister, samt nej det var ikke prangende at du for rundt i Amerika, mens flygtninge emigranter rendte rundt på vej og stræder i Danmark, politiet havde ikke en ærlig chance for at løse det problem, da i politikere enten var bovlamme eller ude at rejse.

  Stop nu også den myte om at hvis vi indførte grænsekontrol, så ville vi få hundrede tusinder til at søge asyl i Danmark. Tror du virkelig selv på at Sverige og Norge o.s.v vil indføre grænsekontrol for at få flere til at søge asyl, hvis du tror på det så find dig et nyt job.

  Hvis vi indførte grænsekontrol kunne vi selvfølgelig sende alle dem der ikke havde legal adgang til Danmark tilbage til Tyskland, det er da muligt at Tyskland ville blive mopset men dem om det.

  Hvis du og Lars Løkke ikke ændrer attitude til nej’et ved EU afstemningen og strammer jer lidt op, så overlad opgaven til Mette Frederiksen hun kan jo med lidt hjælp fra Helle Thorning nok hurtigt få klaret den sag.

  Søren Pind det eneste du skal klare med EU er at sørge for at de 4-5 politifolk vi har siddende i Europol skal kunne fortsætte i deres job, samt at politifolkene i Danmark fortsat kan sende og modtage oplysninger fra og til Europol, Det burde ikke tage mere en et par dage at få den aftale på plads.

  Søren Pind du må først som sidst se i øjnene, at når resten af EU landene går over til overstatslig samarbejde med Europol, så kommer det ikke dig og Danmark ved, det har befolkningen stemt nej tak til. Hvis det skulle lykkedes EU at komme frem til noget fornuftigt inden for Europol, så kan vi jo altid selv indføre de regler i Danmark vi mener, vi kan bruge til noget.

  Så Søren Pind stop nu dit klynk og fremfor alt lad nu være med at bilde dine egne eller andre børn ind at 3 verdenskrig er på vej. Hele dit indlæg burde sådan set blot havde affærdiges ved at sende dig en pakke tudekiks.

 8. Af Uffe Staulund

  -

  @ John Pedtersen,
  Jeg deler ikke din optimisme om HTS’s evner til at løse EU problemer.
  Hun har desværre vist sig at være blank, og har brug for en hær af spindoktorer.
  Mette Frederiksen har måske evnerne til at løse vore EU problemer, hvis hun undlader autopiloten, den med højere skatter og afgifter.

 9. Af Helge Nørager

  -

  God jul.
  Da løn til politikere er fastlagt af politikere.
  Og da det nu sker at love gives med tilbagevirkende kraft.
  Et forslag.
  Foreslå i folketingssalen, at i giver jer selv lønforhøjelse med tilbagevirkende kraft.

 10. Af Kurt Nielsen

  -

  SØREN PIND CITAT

  ”Jeg vil have det schweiziske system med lovpligtige sundhedsforsikringer, så patienterne har magten over sundhedsvæsnet ikke omvendt, indført”.

  Pas på ham Pind. Han vil have vi selv skal betale for hospital-besøg.

 11. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt accepterer sherif Pind ikke blot, at Schengen er en stor fed joke. EU Dublin forordningen er også sat ud af kraft. Iflg denne forordning SKAL flygtninges asylsager behandles i det EU land, hvor de kommer først til!

  EU / Danmark er pr dd udtryk for 100% lovløst anarki, hvad flygtninge angår. Sherif Pind vil bare ikke indrømme det. Og det er en ubeskrivelig skændsel og ren forræderisk!

 12. Af p jensen

  -

  Der er stor risiko for krigslignende tilstande overalt i Europa om kort tid, for der er ingen styr på indvandringen fra de mange afrikanske og arabiske lande. De migranter der er kommet ind bare i år, anslås at komme til at koste EU landene op mod 400 milliarder kr. ekstra. Og ISIS har erklæret krig mod europæerne. De vil angribe med både biologiske, kemiske og atomare våben. Terroren vil kun blive værre og værre.

 13. Af p jensen

  -

  Risikoen for atomkrig med Iran, Rusland, Nordkorea, Pakistan eller Afrika mv. vil også stige med tiden, hvis kortsynet og ubegavet politik ikke fortrænges af fremsynet og fornuftig politik. (godt at den radikale udenrigsminister ikke blev genvalgt)

 14. Af Niels Peter Lemche

  -

  Det tog ikke mange minutter, så var det sædvanlige glammende kobbel i haserne på blogskriveren.

  Det er et fornemt indlæg, Søren Pind, og dem, der straks nedrakker indlægget, afslører blot, hvem de er. Det kan de ikke lide at få fortalt.

  Jeg er ikke i tvivl om, at vesten nok skal klare de nuværende problemer, og at Danmark og resten af Europa overlever. Det største problem er, hvis folk taber hovedet.

  Sad forleden og diskuterede krigspørgsmålet med en gammel ven fra hjemmeværnet. Hans argument er, at hvis vi ser på Europas historie, repræsenterer de sidste halvfjerds år så normalsituationen eller det usædvanlige. Stort set fred i halvfjerds år. Hvornår er det sidst sket i Europa? Svaret er: Aldrig! Selv de fyrre års fred mellem den Fransk-Tyske Krig og Den 1 Verdenskrig var usædvanlig, og folk jublede, da hærene drog i felten bogstaveligt uden, at der var nogen som helst grund dertil. Nu har vi haft fred i halvfjerds år, og folk er ved at gå til at kedsomhed, så frem med alle de gamle dæmoner inklusive fremmedhad og had til the establishment. Frem med denne gamle fascisme, og lad os så få slagtet de sataner, som vi ikke kan lide. Hvis der er noget, vi skal frygte, er det kedsomheden.

  Men de vise mennesker, der skabte EU, forsøgte at skabe et organ, der kunne forhindre storkrige i Europa. Man begyndte allerede under krigen herpå. Speer beretter i sine Spandauertagebücher om drøftelser, som han havde under krigen med franske politikere. Han lige så vel som hans franske kolleger forstod, at dette ikke mere måtte gentage sig.

  Alt det er det noget, som højrefanatikerne vil have gjort til intet, så vi kan komme tilbage til normalsituationen: Krig og ødelæggelse i Europa. Men hvem vil det gavne?

 15. Af Henrik Knage

  -

  Når politikere begynder at fortælle “sandheden”, så ringer mine alarmklokker altid.

 16. Af Arne Hornborg

  -

  Kommer tredje verdenskrig????
  Den ER i fuld gang !!!
  Se blot på alle de unge, raske, våbenføre mænd, fra blandt andet Syrien, der som en moderne 5. kolonne besætter Europa, under dæknavne som ,,flygtninge”.
  Sov videre Merkel, Sverige og resten af Europa.
  Hvor blev Lars Løkkes løfte før valget af, om NUL flygtninge, godt bistået af Dansk Folkeparti?
  Arne Hornborg

 17. Af Jan Petersen

  -

  Niels Peter Lemcke, hvis du ellers har læst og forstået feks mine to indlæg – hvordan kan du da selv forsvare to åbenlyse ulovligheder (Schengen / Dublin)?

  Iøvrigt blev det europæiske kaos før WW2 også styret af den “intellektuelle” elite. Gadens brunskjorter var bare de nyttige idioter, eliten havde hyret!

 18. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jan Petersen,

  Hvilke ulovligheder? Men med din herre og mester in mente tror jeg gerne, at du så det europæiske projekt nedlagt.

  Og hvilken elite før krigen? Hitler og hans banditter eller Mussolini og hans banditter? Hvil du betegne Hitler som elite. Noget andet er, at han blev kansler ved at spille på eliten (den økonomiske), og de spillede med, fordi de troede, at de kunne kontrollere bavianen.

 19. Af Rasmus Callesen

  -

  Godt vi har politikere som dig Søren Pind til at udtrykke den sunde fornuft også med baggrund i vores kristne kultur.
  Det er sørgeligt med den mistillid man har til vore folkevalgte, jeg vil mene, at de er mindst lige så gode som kritikerne, men det at melde sig ind i et parti, og herigennem præge debatten og politikken, det gider man ikke, der jo nok til et hvert synspunkt.
  Glædelig jul.

 20. Af Jan Petersen

  -

  Niels Peter Lemcke, du ævler som vanlig udenom. Spild af seriøs debattid!

 21. Af Maria Due

  -

  Det er ganske umuligt at overbevise børnene om, at Europa bliver forsvaret .

  Når børnene kan stille spørgsmålet om Tredje Verdenskrig, kan de også regne ud, at der er noget rav ruskende galt, fordi EU har vist sig ualmindelig handlingslammet og end ikke formår at afpatruljere stræderne mellem Tyrkiet og Grækenland endsige at forsvare andre ydre grænser. Vore børn ved også, at Angela Merkel og Sverige har inviteret hele verden, og at migranterne og flygtningene anbefales af hinanden og menneskesmuglerne at destruere deres personlig papirer. Stod det til mig, skulle ingen uden papirer have lov til at ulejlige os, og I skulle holde op med at tale om integration, for alle disse mennesker skal hjem igen eller til et andet sted. Landet er allerede overbefolket, og alt for få underholder alt for mange.

  “Noget, der smertede mig i den just afsluttede folkeafstemning, var den mistænkeliggørelse, folkestyret blev udsat for.”

  Det er en forkert vurdering, det er ikke demokratiet, der næres mistillid til, det er politikernes evige ´optagethed af performance, kævl og manglende evne til at føle pulsen. Læs JP d.d. Camilla-Dorthea Bundgaards klumme og interviewet “Vi lever ikke mere i et tillidssamfund” med en af dine egne, højskoleforstander Thor Damgaard Kjærhus.

  “Der er behov for at genfinde stilfærdigheden, fliden og samtalen”

  Det er de fleste sikkert enige med dig i. Jeg har tidligere skrevet noget pænt til dig, men det blev liggende i filteret, og hvis du bliver ved med at himle op om Syrien, skal du bare vide, at du skader dig selv. Det var umuligt for Europas befolkninger at vide, at den politiske elite ville svigte totalt og krybe for Tyrkiet, hvor Erdogan endnu engang opfører sig som en sjakrende tæppehandler. Der er heller ingen, der er imponerede over EU’s forhold til Putin og intrigerne i Ukraine.

  Hvad lønnen angår, kan de være noget om det, men når mistilliden har nået de nuværende højder, er det ikke det rette tidspunkt at bede om lønforhøjelse, og der er jo ingen, der tvinger jer til at blive politikere. Jeg er overbevist om, at der arbejdes hårdt i Venstre i øjeblikket, og jeg stemmer også på jer og håber vildt på et samarbejde med Cameron, men hvis I ikke vil forstå, at I selv har bidraget til mistilliden, og at demokratiet blev forsvaret med et Nej, så er der noget galt, og det er kun jer politikere selv – i samarbejde med den sensationssøgende presse – der kan gøre noget for at rette op på det. Det er meget desillusionerende for os andre, at politik er blevet gjort til daglig underholdning.

 22. Af Hul igennem?

  -

  Hr Søren Pind har mange fine ord. Jeg tror grundlæggende at han ville egne sig bedre som kulturminister end som justitsminister.
  Så kunne han sige ligeså fine ord om Det kongelige teater og en anden kunne føre mere justits.
  mvh

 23. Af Henrik Knage

  -

  Søren Pind – du er en dommedags – prædikant.

 24. Af Niels Peter Lemche

  -

  “AF JAN PETERSEN – 12. DECEMBER 2015 16:44
  Niels Peter Lemcke, du ævler som vanlig udenom. Spild af seriøs debattid!”

  Så nåede vi som sædvanligt dertil, hvor debatten kommer ned på niveauet: Du er dum! Nej, du er dum!

 25. Af Jan Petersen

  -

  Niels Peter Lemcke, dit ævl interesserer mig ikke så meget. Jeg er mere interesseret i, om sherif Pind har lyst til at svare på de par simple spørgsmål, jeg stillede sheriffen i første indlæg her på bloggen.

  Svarer Pind ærligt, er han sikret samtlige breaking news imorgen!

 26. Af Mette Thomsen

  -

  Kære Søren Pind. Jeg er en dybt bekymret 75 årig, født under 2. Verdenskrig og har oplevet Danmark blive et bedre og bedre land at leve i. Alle vi, der har arbejdet med glæde og bidraget til samfundet oplever nu, at vi skal tage imod unge muslimske mænd, som kommer her for at få del i vores goder i et velfærdssamfund, vi har slidt for at opbygge. De har ret til familiesammenføring, hvilket ofte medfører store familier, ofte uuddannede, som vil ligge vores velfærdssamfund til last – og en kultur så fremmed fra vores, som de og de kulturradikale i vores land forventer, at vi skal indrette os efter. Og vi skal finde os i at blive forhånet af foreninger som Hisb’Ut Tahrir og Grimhøjmoskeen, som udklækker kommende IS krigere – og vores politikere gør ingenting, absolut ingenting. EU politikerne gør heller ingenting – tværtimod har Merkel inviteret alle til at komme hertil. Kan du fortænke os i, at vi frygter for vore børn og børnebørns fremtid? Og for en 3. Verdenskrig? Og for ikke at være begejstret for EU projektet, hvor politikerne handler mest, når det angår krumme agurker og kanel i kagerne – undskyld, men jeg brækker mig!
  Vis dog handlekraft, pas på vores dejlige land og vær ligeglad med, hvad EU’ s selvhøjtideligt politikere synes – hvis nogen kan træde i karakter er det en bornholmer som dig, Søren Pind.

 27. Af p jensen

  -

  Konventionerne må opsiges og annullereres, og EU-reglen om at enhver fremmed der når frem til grænsen, uden papirer og uden kendt identitet, straks og fuldautomatisk har krav på ophold, penge, bolig og asylbehandling etc. , bør afskaffes meget snart. Ingen bør kunne komme ind i Danmark før vedkommende er godkendt til det. En forzone bør oprettes. Ellers ender det med en overbelastning af både politiet, retsvæsnet, velfærdsstaten, sundhedsvæsnet og befolkningen mv.

 28. Af preben jensen

  -

  Det fremgår af mange kilder at “udviste” kriminelle som bare bliver her, eller rejser ind igen under andet navn, begår massevis af røverier, voldtægter, gadeoverfald og mord mv. Nu bør der fremover sørges for effektive udvisninger, og fængsling af dem som nægter at rejse. Og at grove voldsforbrydere (lemlæstelse af sagesløse) kan slippe med betingede udvisninger er da horribelt og helt urimeligt.

 29. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt har Danmark ingen pligt til at efterleve EU-aftaler (Schengen / Dublin) som Tyskland – på vegne af hele EU- har sat ud af kraft. Lige pt gælder kun FN-flygtningekonventionen. Iflg den SKAL asylansøgere enten flyve eller sejle til Danmark for at bruge trylleordet asyl!

 30. Af Svend Jensen

  -

  Citat: “Regeringen er i den sammenhæng et mindre eger i Vestens hjul.”

  Denne sætning siger alt; på den pæne måde. Oversat til dansk står der, at Danmark makker ret hver gang det tyske utyske skaber sig tosset, ved eksempelvis at lukke 1 million overflødige analfabeter ind i Europa, som om denne million ikke har en kinamands chance for at kunne fungere i en vestlig civilisation – aldrig nogensinde.
  Tyskerne har blæst på alle love, regler, traktater og konventioner kun fordi de er store og agressive nok. Det er nok ånden fra 30’erne og 40’erne der lever i bedste velgående.
  Lad Tyskland selv betale for deres kanslers stupide indfald; danskerne skal da ihvertfald ikke!

 31. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er en bornholmsk røget sild på Pind, nok ikke det bedste sandhedsvidne. Pinden lyver, så kloakvandet driver ud ad begge ører!

 32. Af Uffe Staulund

  -

  @ Jan Petersen,
  Du virker som en vrangvillig brokkerøv, som er i genetisk forbindelse med ham med bondegården.
  Hvorfor skriver du ikke direkte, hvad der er i vejen med de personer, som du føler dig i opposition
  til?
  Direkte spørgsmål så de kan forstå det.
  Den tone/stil du anvender er der ingen som gider at reflekter på.
  Tag en tur i Tivoli og nyd den gode aften.

 33. Af Hans-Jørgen Bøgfeldt

  -

  Søren Pind jeg har skrevet dette til dig før, men din kommentar udeblev.
  Så jeg prøver lige igen
  Se nu at komme igang med forhandlinger med England om hvilken aftale de forestiller sig at få med EU.
  De har allerede en europolaftale så hvis vi kobler os på deres aftale med eu, der givetvis vil blive med “selvstyre” og ikke alt det afgivelse af suverænitet og selvbestemmelse, så tror jeg Danmark er godt på vej til at have en aftale som flertallet af danskerne vil acceptere.
  Og så må du og resten af ja fløjen rette ind og komme på bølgelængde med demokratiet i Danmark, og ikke til stadighed forsøge at sluse noget ind ad bagvejen.
  Vi har verdens bedste demokrati, og de lande som i vil overgive magten til i eu har ikke så fint et demokrati.
  Hvis de havde, fik deres befolkninger også lov til at stemme om tilsvarende ændringer som vi danskere gør.
  Så derfor NEJ NEJ OG ATTER NEJ
  til mere union,
  Men ja tak til samarbejde.

 34. Af Henrik S

  -

  Søren Pind
  Du kalder dem , der har en helt berettiget frygt for fremtiden , for dommedagsprofeter og ekstremister.
  Hvilket hovmod!
  Hvad har I politikere jeres optimisme i?
  Var det jeres igangsættelse af “det arabiske forår” du tænker på?
  Vi blev bildt ind at alle muslimer ønskede demokrati og ville samles om det i Ægypten og Libien , for ikke at tale om Irak.
  Alle 3 eklatante fiaskoer.
  Og så er du så fræk eller dum at prøve at bilde os ind , at Syrien ville blive bedre hvis Asad blev likvideret.
  Det eneste historien kan vise er , at vi burde støtte Asad for at få fred i dette muslimske land , istedet for at give de forskellige islamistiske klaner våben.
  Havde vi gjort det , havde vi undgået disse horder af migranter og mange døde og megen ødelæggelse.
  I mine øjne virker du ikke begavet nok til at få højere løn.

 35. Af Niels Peter Lemche

  -

  Henrik S,

  Og så glemmer du lige (som så mange andre) Tunesien, hvor det faktisk er blevet til en succes. Som det hedder: Intet står skrevet.

  Egypten prøvede salafistregimet, og slap hurtigt af med det igen. Så hvor gik det egentlig galt? I Libyen måske: men ingen med kendskab til landet regnede med nogen succes her. Syrien, men kom der nogensinde bare så meget som en antydning af et ‘arabisk oprør’?

  Så det er en meget letkøbt påstand. du kommer med. Men som mellemøstenfarende ved, så følges det korte forår i Mellemøsten af den glohede ørkenvind, hamzinen. Alt forårets frodighed svitses af så at sige i løbet af 24 timer.

 36. Af Niels B. Larsen

  -

  Hvorfor er regeringen så dum-stædig at afvise Papes forslag?

  Det er helt entydigt i den danske befolknings interesse – og dét er, hvad regeringen er sat i verden for!

  Ikke for at forsvare fupflygtninges og folkevandreres interesser, men danskernes!

 37. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Henrik S – 12. december 2015 21:22

  Helt enig!

 38. Af j nielsen

  -

  Enig med et par herrer ovenfor: En god blog af S. Pind.

  “Noget, der smertede mig i den just afsluttede folkeafstemning, var den mistænkeliggørelse, folkestyret blev udsat for. Det helt basale at man ikke skulle kunne regne med en aftale – indgået i et åbent rum – mellem landets førende politikere; en sådan påstand, uden bund i virkeligheden”

  Jeg har den formodning, at om-afstemningen i 1993 er en af grundene til denne manglende tillid, som især gælder EU-spørgsmål. Folket vil ikke som Folketinget vil, og Folketinget regner ikke nej for et svar. Det var den lære man kunne drage, og det førte blandt andet til at Jacob Haugaard ved den næstfølgende folketingsvalg kunne have fået op til 15 kloner med sig ind på tinge, havde han stillet op på landsplan: hvis folketinget ringeagter os, så ringeagter vi folketinget.

  Den slags bliver senere glemt end man skulle tro, og blandt andet derfor har vi balladen.

 39. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Ingen kan være i tvivl om, at kapitalisme med nødvendighed medfører krige. Krigen er et af kapitalismens mange uskønne børn, men vi må jo elske vanskabningerne. Krige er det uundgåelige resultat af det totalitære, privatkapitalistiske konkurrencehelvede, og man skal være meget naiv for at tro andet. Krige er en nødvendighed for at holde forbruget oppe og i vækst.

  Hvad ville USA være i dag, hvis ikke europæerne havde udviklet krige, der kunne øge beskæftigelsen? De burde takke os og griner hele vejen til banken, når vi takker dem. De allieredes militært set unødvendige tæppebombninger af tyske, japanske, italienske og andre landes industriområder skaffede USA af med kvalificeret konkurrence – dybest set formålet.

  Nato er konstrueret med det formål og er blevet pålagt at provokere en situation, hvor man har grundlag for at angribe og udslette konkurrerende industrikapacitet, ellers har Nato ingen mening. Lige nu er Rusland udset til offer. Nato skal ikke forsvare noget. Organisationen er kun gearet til destruktion. USA her ikke opgivet håbet om en ny stor krig på europæisk territorium, og Danmark arbejder seriøst med på opgaven.

  USA har 100 000 besættelsestropper på europæisk territorium, der ved Europas ydre grænser kunne have stoppet invasionen af en million flygtninge, migranter, muslimer og kriminelle. Det er helt uden interesse for USA og Nato, men hvis 10 små grønne mænd i noget, der ligner russiske uniformer blev observeret i et af de baltiske lande eller Polen, ville et angreb på Rusland følge – naturligvis. Derfor har vi Nato. Det er sygt.

  Derfor skal EU insistere på at alle amerikanere sendes hjem til Texas snarest og afløses af europæiske militære styrker som kan sættes ind, inden flygtningestrømmen øges. Der er forlydender om, at flere millioner er ved at gør klar til invasion. Os der troede, at det var Natos opgave, tog frygteligt fejl. EU fravalgte på grund af Nato en forsvarsdimension. Nu må vi have lært lektien – klar jer selv.

 40. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Det ‘demokratiske’ systemer ER handlingslammet!
  Søren Pind slutter af med Merkels ord ” wir schaffen das” lavere kan vel intet blive, nu vi ved hvilket middelalder mørke Merkel har ført os alle, hele Europa ud i, hun åbnede helvedes sluser, glemte at lukke dem igen, Merkel hendes Tyskland der nu i ugen drog i krig, og vender aldrig tilbage igen, forstår på Søren Pind at som en logrende hund ønsker følge Merkel, følge NATO ned i afgrunden!!! God Lørdag!

 41. Af j nielsen

  -

  “Ingen kan være i tvivl om, at kapitalisme med nødvendighed medfører krige.”

  Ingen kan heller være i tvivl om at fravær af kapitalisme ikke medfører fravær af krige.

 42. Af p jensen

  -

  Det er ikke kapitalismen i sig selv der er skadelig, det er FRAVÆRET af demokrati og ytringsfrihed der ødelægger samfund. Kapitalisme er blot handel, produktion og marked. Men uden oplyst folkestyre kan kapitalisme og enhver anden -isme ende i noget ondt.

 43. Af p jensen

  -

  Om kort tid vil Danmarks fred og sikkerhed, velfærd og kultur være i frit fald, hvis reg er ingen ikke griber effektivt ind. For som j an fr ii s skriver, Tysklands merkel har åbnet helvedes porte.

 44. Af p jensen

  -

  Om kort tid vil Danmarks fred og sikkerhed, velfærd og kultur være i frit fald, hvis regeringen ikke griber effektivt ind. For som j an fr ii s skriver, Tysklands merkel har åbnet helvedes porte.

 45. Af Niels Peter Lemche

  -

  JVM,

  Det var dog den morsomste novelle om kapitalismens ondskab, jeg længe har læst, morsom fordi den i den grad fordrejer tingenes tilstand og deres forhistorie. Men det lyder som gammel kommunistisk propaganda fra den kolde krigs tid. Det er åbenbart der, du har dine rødder.

  Krig og kapitalisme, jo, bortset fra, at krige har eksisteret længe inden kapitalismen blev en dominerende faktor nogetsteds. Og så glemmer du fuldstændig, at alle kriges moder, Den 2. Verdenskrig, ikke var en kapitalistisk krig, men en ideologisk krig. Nazismen var ikke mere kapitalistisk end kommunismen. Hitler brød sig f… om kapitalismen bortset fra, når den kunne hjælpe ham til magten.

  Men det er billedet af USA, der er fuldstændig grotesk. Jo, de hjalp englænderne med at bombe Tyskland sønder og sammen. Det var Stalin nok ikke ked af; men hvad skete der så efter krigen? Det tyske produktionsapparat var takket være Speers ministerium og gigantiske investeringer i industrimateriale stort set intakt. Da Marshallhjælpen fra USA begyndte at vælte ind, kunne Erhardt lave sit Wirtschaftswunder, og allerede i 1960erne var Vesttyskland helt oppe. Det samme gjaldt i øvrigt Japan, som amerikanerne på samme måde fik i gang igen. I Østtyskland nedmonterede russerne det industrielle maskineri og transporterede det hjem. Resultatet udeblev ikke i den ’indhegnede fattiggår’ (citat: Helmut Schmidt), som DDR blev forvandlet til.

  Altså en morsom fortælling om noget, som kun har en perifer relation til virkeligheden. Og så kommer den om NATO, som jo aldrig var tænkt som en angrebsalliance. Det var frygten for Stalin i kølvandet på hams kup i Tjekoslovakiet i 1948, med mordet på Benes, der blev den umiddelbare årsag til panikken i vest; men herhjemme især påskekrisen i 1948, der førte til NATOs oprettelse. Hvor glade landene under russisk herredømme var for den sovjetiske beskyttelse, så man af oprørerne i Berlin i 1953, Ungarn 1956 og Tjekoslovakiet i 1968! Der er god grund til, at alle de tidligere russiskbesatte områder skyndte sig ind i NATO efter 1989. Jeg spurgte, da balladen i Ukraine startede, en polsk ven ved universitetet i Warszawa om ikke, han var glad for, at Polen er i NATO: Jo, svarede han, men vi er triste pga. ukrainernes skæbne. Hvor mange russiske soldater stod der i øvrigt i Østeuropa dengang, vist en halv million i DDR, plus deres atomraketter, de nærmeste til Danmark i Rostock.

  Din fortælling er derfor morsom, fordi den er så grotesk fordrejende. Men det er mere alvorligt, at den kommer nu, fordi den i den grad minder om propagandaen fra Sovjetunionen og dens lakajer for 1989. Desværre synes det at være Putins store plan at genoprette Sovjetunionen, og han bruger de gamle kneb dertil. Desværre for ham er NATO et problem, og det bedste der kunne ske, ville være hurtigst muligt at få de resterende stater langs hans domæne med ind i unionen. Derfor retter så meget af den propaganda, som han inspirerer sig mod NATO og de sølle 100.000 amerikanske soldater, der stadig befinder sig i Europa. Dem er vi glade for., skal jeg hilse at sige.

  Men fortsæt du bare din fortælling. Gad vide om du selv tror på den?

 46. Af p jensen

  -

  Le m ches sidste indlæg er ganske fornuftigt. Men vi har dog ikke brug for at have Rusland som en fjende, tværtimod. Og visse europapolitiske kræfter har altså optrådt meget klodset og kortsynet overfor Rusland. Bl.a. de radikale. Til skade for landbruget og dets underleverandører. Og til skade for vores økonomi og velfærd.

 47. Af T. sørensen

  -

  For den rene er alting rent og enhver er salig i sin tro. Tredje verdenskrig er allerede i gang. Det er en religions krig og dit glorværdige EUSSR kan ikke gøre en pind. Og gør det heller ikke.

 48. Af Finn Larsen

  -

  Det er trist at skulle sige det så direkte, men den folkeafstemning har I politikere og i særlig grad Jer der bestemmer fucket fuldstændigt op. I fik sendt et menukort ud med 3 retter men hvor køkkenet kun lavede 1 en af retterne. Nu kommer vi til at stemme om den samme pakke igen, stensikkert, og det bliver et ja næste gang når det står klart for danskerne at Europol kun opnås gennem tilvalgsordningen.

  Med den nylige succes i Paris in mente er jeg bange for at historien om Lars Løkke er den om pinden og lorten.

 49. Af Hrnning Svendsen

  -

  Pind blev dekoreret med en Cherifstjerne den er poleret og stråler i al sin glans ..
  Ja Pind er et frygtindgydende skue men den lavthængende seksløber er kun ladet med knaldperler og samtlige kriminelle der gemte sig i et musehul er forlængst kommet tilbage i dagslys deres stagepladser bugner af varer se bare :den blå avis: Danmarks største hæler central –ja listen over plat og svindel er lang og foregår ganske åbentlys tusindvis af rets sager kunne spares gamle vil ikke brænde inde vdet eneste der kræves er en justitsminister der også har overskud til at passe sit arbejde.

 50. Af Jan Petersen

  -

  Uffe Staulund, tak fordi du gider læse mine indlæg. Jeg synes da mit første indlæg med spørgsmål til Pind er meget enkelt formuleret og let forståeligt.

  Helt generelt har jeg svært ved at forstå ideen med blogs i det hele taget. Hvis blogejer bare smider et emne på banen, men ikke selv gider deltage lidt aktivt i den videre debat, fiser det hele hurtigt ud i ren lala og mundhuggeri debattører imellem.

  Men enig en vrangvillig bonderøv forstår nok bare ikke envejs debat former – griner!

Kommentarer er lukket.