Kommer tredje verdenskrig, far?

Af Søren Pind 87

Det har været længe undervejs. Jeg fik nogle pudsige reaktioner for år tilbage, da jeg gav et interview til Weekendavisen, og talte med den kyndige og erfarne journalist Hans Mortensen. Det handlede om den politiske samtale. Frustrationen over den manglende følelse af tillid og fællesskab, ansvarlighed. At folk, der vidste bedre, brugte kræfter på at ødelægge hinanden i stedet for at tale sammen. Pressen, der konstant insisterer på konfrontation i stedet for rapportering. Jeg fik breve fra fjern og nær. Senere kom Alternativet, som jeg selv sagde ganske harske ord om – nogle af mine bedste bekendte stemte på partiet, fordi de var trætte af tonaliteten… Og nu EU-afstemningen, som for mig handlede om stilfærdig sund fornuft, og hvor alle påstandene om at alt kunne lade sig gøre på en klogere, nemmere og bedre måde med – mindst – et bedre resultat er blevet demaskeret. Mange gode venner – også i den såkaldte “elite” – stemte nej.

Først til beroligelse: Der er intet nyt under solen. Folkestyret bevæger sig i bølger, og alt, hvad der er sket, skal ske igen. Der er i vores fælles omgang med hinanden højdepunkter og lavpunkter. Og det er for så vidt ikke unaturligt. Når vi bliver for dovne og selvgode, går tingene i råd. Når det udløser en krise, den kan være lang, rettes tingene efter nogen tid. I den mellemliggende periode har mørkemænd og dommedagsprofeter kronede dage. Det er sådan en tid, vi er i nu.

Klimaprofeterne forudskikker dommedag og dele af den yderste højrefløj forudskikker Danmarks undergang. Løsningerne er de traditionelle: Stærke mænd og kvinder, autoritarisme, ekstremitet.

I en sådan tid vil jeg gerne rejse en stemme for det danske folkestyre.

Noget, der smertede mig i den just afsluttede folkeafstemning, var den mistænkeliggørelse, folkestyret blev udsat for. Det helt basale at man ikke skulle kunne regne med en aftale – indgået i et åbent rum – mellem landets førende politikere; en sådan påstand, uden bund i virkeligheden , skader paradoksalt nok også dem, der fremfører den. Revolutionen æder altid sine børn.

Der er behov for at genfinde stilfærdigheden, fliden og samtalen.

Overfladisk skrigeri tjener intet formål i en overgangstid. Tværtom. Når man betragter de sine steder pøbelagtige reaktioner på de sociale medier, kan man ikke andet end forskrækkes over, om det vitterligt skulle være den politisk-demokratisk samtales fremtid. Der er ingen samtale – der er kun et stort uartikuleret brøl.

Der er opstået et skel mellem den såkaldte politiske elite og det danske folk. Folk og folkestyre. Lad os tage et af de mere banale spørgsmål i denne sammenhæng. Spørger man politikere bag lukkede døre, er sandheden den, at de fleste politikere f.eks. synes, deres lønninger er latterlige ift. det ansvar, de varetager. Spørger man ud i folkedybet, er svaret – skal vi kalde det – betydeligt mere nuanceret. For almindelige mennesker er i omegnen af 750.000 kr. med pension mange penge – ca. vederlaget for et medlem af Folketinget. For politikere, der f.eks. skal styre embedsmandsstanden er konstateringen at en mængde af de mennesker, politikerne principielt er chefer for, får langt mere i indkomst – Ikke en departementschef tjener mindre end en minister. Kirkeministerens departementschef får mere end statsministeren. Og sammenligner man først med det private erhvervsliv, er forskellene himmelråbene. Der er et skel – og det skel kan genfindes i en mængde af mindre banale forhold end det ovenstående.

Samtidig – som altid når tingene forandrer sig i et voldsomt tempo – stikker moralismen sit ansigt frem. Den helt centrale kristne grundsætning om, at vi alle er hinandens skyldnere, og ikke har noget at lade hinanden høre, er glemt. Altid ved vi bedre, hvordan næsten burde have opført sig. Den forandring har medført en enorm mistænkeliggørelse af politikerne. Hvor man i gamle dage vidste, at Stauning horede og drak som den bedste af os – og måske endda mere – så er kravet i dag, at lederne måles på en vægt, der er umulig for et menneske at leve op til. Der er en utopisme i vores tid, som er hæslig. Og vi har glemt i den sammenhæng, at ingen af os ønsker at stå nøgne i et rum,  hvor alle kan se alt uden mulighed for at skjule selv det mindst klædelige vi har. En mental orwell-tilstand.

Transitionen i den demokratiske samtale er alvorlig. Fra at vælgerforeningerne repræsenterede et led med repræsentativitet, er vi i dag kastet ud i en demokratisk samtale i cyberspace, hvor den mest ekstreme, mest vulgære og højest råbender behersker rummet. Alt har sin tid, så det skal nok ændre sig. Men spørgsmålet er, hvilken pris vi betaler i mellemtiden?

Den demokratiske samtale kan kun genvinde sin legitimitet ved at føre en ordentlig samtale, hvor der tales om håb, ikke frygt. Hvor undergangsscenarier erstattes med visioner. At der findes lys, hvor mørket hersker.

Børn er begyndt at spørge deres forældre, om 3. verdenskrig er på vej. Jeg har såmænd selv fået spørgsmålet. For ethvert barn af 70erne er det et spørgsmål, der får det til at løbe koldt ned ad ryggen. Vi kan alle huske undergangstruslen og sirenen om onsdagen. Mareridtet om et blink og mørke. Det er et svigt af de større, at netop denne generation får dette spørgsmål af sine børn.

Vi svigtede vores ansvar. Den udløsende faktor var Syrien. Vi værgede os ved at tro, at det “dernede” kunne påvirke os. Både moralsk og pragmatisk er Syrien et enormt nederlag for Vesten. Vi kunne have forhindret det, men så til – og i dag udnytter dommedagsprofeter og ekstremister den angst, en flodbølge naturligt fremkalder, og søger at udstille de demokratiske systemer som handlingslammede. Men en flodbølge, når først den er opstået, tager tid at inddæmme. Der findes ingen modforanstaltning der kan standse den – kun forudseenhed. Og svigter den, brister digerne og så må man med flid, tålmod og eftertænksomhed bygge op igen.

Regeringen er i den sammenhæng et mindre eger i Vestens hjul. Men det internationale samfund er begyndt at reagere. EU er – efter det forfærdende angreb i Paris – i højeste gear og træffer beslutninger i et tempo, jeg aldrig har oplevet før. På det sidste møde om terrorbekæmpelse i form af et nyt direktiv til fælles regler, et nyt flypassagerregister (PNR) og et nyt Europol. Alle ting Danmark desværre ikke kan deltage i – paradoksalt nok at betænke, at det netop er i denne tid, Danmark stemte nej.

I mellemtiden gør vi alt, hvad der står i vores magt. Flere hundrede betjente patruljerer i grænseområderne – mange kommer ikke hjem til familien juleaften. Lad være med at sige, der intet foregår – det er en hån mod de samme mennesker. Køretøjer undersøges sammen med tog. Men havde vi lukket grænsen, som nogen har ønsket fra den 6. september – havde vi i dag haft i omegnen af 70.000 asylansøgere. Det er de barske realiteter. Sætter man hånden på den danske “grænsebom” og siger asyl, er aftalen mellem alle landene i Vesten, at ens sag skal asylbehandles. Intet land har endnu opsagt det pågældende grundlag. Jeg kan give et meget konkret eksempel: Forleden standsede politiet i Padborg en bus med 35 flygtninge i – ingen ville søge asyl i Danmark. Stillet overfor det faktum, at de i givet fald så ville  blive udvist til Tyskland valgte de 14 at søge asyl i Danmark. Hver eneste kontrol, der foretages medfører en sådan forhøjelse af vores asylansøger tal. Jeg tør ikke tænke på, hvis de i nærheden af 100.000 gennemrejsende i Danmark var blevet stillet overfor dette…

Men sandheden er bare den, at Danmark ikke går under. Det er svært, ja. Hele vores beredskab slider og slæber og ekstraordinære tiltag og stramninger er nødvendige. Men demokratierne er begyndt at reagere. Europa drøfter nu en fælles grænsekontrol, hvor man evt. kan pålægge et land ved EU’s ydre grænse at give mulighed for et fælles grænseagentur til at foretage grænsekontrol! En utænkelig tanke for blot få måneder siden. Vi har samtidig gennemført en historisk stramning af dansk udlændinge- og asylpolitik. Og vi kommer til at gennemføre flere.

Vores opgave er ikke at skræmme børn så de spørger om tredje verdenskrig er på vej. Vores opgave er at bringe Danmark helskindet igennem og stå op imod mørkemænd og dommedagsprofeter. Danmark har stået i langt over 1000 år. Det vil også stå efter dette. Vi vil bruge vores myndighed til det yderste og er fuldt bevidst om det ansvar, der påhviler os.

Men det fordrer, at vi kan føre en samtale med hinanden. At det ikke er skrigeriet, angsten og mørket, der hersker. Men eftertænksomheden, troen og lyset.

Det fordrer også en erkendelse: Såvel som Danmark ikke i sin tid kunne klare, hvad der skete i Syrien, alene – således kan vi heller ikke håndtere den flodbølge, der går gennem Europa for os selv. Vi kan ikke isolere os. Vi er nødt til at have et ordentligt forhold til vore naboer, allierede og venner. Der er scenarier, hvor Danmark – venneløst og isoleret – kan ende som hele Europas tilholdssted for de mennesker, ingen andre vil have. Vi må af alle kræfter sikre, at vi ikke ender i den situation. Af netop den årsag må indsatsen gå på to ben: En national indsats for at sikre landet – men en international indsats, der sikrer at Danmarks stemme og synspunkter høres og respekteres.

Tag fat i dit barn og fortæl ham eller hende, at Danmark er verdens bedste land, at det er det største held at vi netop har fået lov at være her og det hele nok skal gå. God lørdag.

87 kommentarer RSS

 1. Af Helge Nørager

  -

  En skiver.
  “Men det er billedet af USA, der er fuldstændig grotesk. Jo, de hjalp englænderne med at bombe Tyskland sønder og sammen. Det var Stalin nok ikke ked af; men hvad skete der så efter krigen? Det tyske produktionsapparat var takket være Speers ministerium og gigantiske investeringer i industrimateriale stort set intakt.”

  Når nået er bombet sønder og sammen, giver det ingen mening at skrive det tyske produktions apparat var stort set intakt.
  Med mindre at man husker.
  Det var Tyske storbyer og mennesker som var mål for bomber, Hamburg 250.000 på en week-end osv,
  Det var befolkning som blev bombet.
  Industrien gik stort set fri, og en helt ubehagelig sandhed er at fabrikker som havde penge investeret fra USA og UK, bombede man ikke.
  De var jo ejet af allierede pengemænd.
  Så kom ikke her og skriv hvad de skriver uden at fortælle sandheden om massedrabet på civile, for at nedbryde frontsoldaters moral.
  Det var en krigsteknik som alle i dag ikke virkede, de Tyske frontsoldater mistede ganske vist alt, og også enhver grund til fred.

 2. Af hektor heimlich

  -

  Venstres udenrigsdepartement opdagede ikke at en flygtningestrøm var på vej fra Syrien. Med en sådan eklatant fadæse i bagaget kan Pind knapt forlange at vi skal læse hans blogg, som med sikkerhed bærer præg af stor uvidenhed og dårlig dømmekraft som alt andet Venstre og de forenede bindegale: sosserne og de radigale producerer.
  Desuden vil vi gerne bede Pind og alle de andre velbetalte Venstre folk inklusive de som for nylig har fået 2 millioner i afgangsvederlag om at betale regningen for flygtningestrømmen og lade være med at tørre den af på fattige pensionister!

 3. Af hektor heimlich

  -

  Danmark behøver ikke Europol. Vi skal bare ud af EU og derefter sender vi alle flygtningene tilbage til Tyskland, hvor de kom fra. Vi skal bare af med denne Venstre regering, som åler sig!
  efter devisen: man må sno sig sa ålen! men vi skal nok få et ålejern frem!

 4. Af Niels Peter Lemche

  -

  Nej Helge Nørager, du tager helt fejl.

  Når jeg nævnte Speer, var det fordi han gennemførte spredningen af den tyske produktion, således at store dele af den gik fri. Den anden part af argumentet handler om investeringernes størrelse i industrien i Tyskland under Det Tredje Rige. Derfor havde de et næsten intakt up-to-date grundlag for industriproduktion. De manglede bare pengene, og dem kom amerikanerne med.

  I øvrigt var det jo ikke de allieredes skyld, at tyskerne ikke kunne svare igen. Tyskerne havde sådan set startet det der med at bombe fjendens byer; men det var en doktrin blandt militære specialister i tredverne, at byerne ville blive ødelagt af bombefly i fremtidens krige. Nærmest lige som atomvåben senere hen, med den forskel, at deres virkning kendte man takket være Hirosima og Nagasaki. Det var terrorbombning, javel, men hvor var de to bomber nyttige. Så vidste man, hvad der kunne ske. Tænk hvis man var begyndt at smide skidtet i hovedet på hinanden f.eks. under Koreakrigen.

 5. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt med overskriften – “Kommer tredje verdenskrig, far?” – ved Pind meget vel, at dagens flygtninge import til EU er total forrykt. Men Pind kan ikke ærligt fortælle, hvor forrykt og farlig situationen egentlig er. Hvis han gjorde, er han færdig politisk!

 6. Af hektor heimlich

  -

  Jan Petersen: ekstremt farlige -ikke lige for øjeblikket måske- men bare vent et par år til flygtningene er blevet trætte af danskerne,- man forlanger at de skal arbejde og anpasse sig-, roen er begyndt at sænke sig over danskerne og de har fået sine netværk op at stå.

 7. Af Helge Nørager

  -

  Hr. Speer, var sikkert dygtig.
  Men fakta er at de store industri koncentrationer gik fri.
  Den spredning de omtaler, er ikke helt sand.
  Der skulle bruges personale, så industri lå ved store byer, eller KZ lejre.

  Men parallel til i dag, man kan ikke bombe sig til fred.
  Hvilket en del begynder at erfare vdr. Daesh.

 8. Af Niels Peter Lemche

  -

  Helge Nørager,

  Vi kan diskutere tysk industri til dagenes ende; men vi er enige mht. at bombe sig til fred. I det hele taget vinder man ikke krige vha. luftvåbenet alene.

  Jeg tror, at du muligvis har set min henvisning til en gammel WAPA-vittighed: To russiske generaler hygger sig på Café de la Paix efter den 3. Verdenskrig: Den ene spørger så: Ved du, hvem der vandt krigen i luften?

 9. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt meget enig. Intetsigende diskussioner om ingen ting kan fortsætte i det uendelige. Hvad iøvrigt med at forholde sig til dagens virkelighed?

 10. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Finn Larsen – 13. december 2015 11:35

  Hvis ikke vi får en parallelaftale om Europol og derfor skal til afstemning igen, så bliver mit kryds igen sat ved nej.

  Det er vigtigere for mig, at Schengenaftalen ikke gøres overnational end at vi bliver medlem af Europol.

  Så kort og præcist kan det siges!

 11. Af hektor heimlich

  -

  Trump har sagt at det er stop for muslimers indrejse til USA, hvis han kommer til magten. Jeg er overbevist om at Trump bliver USAs nye president og så kommer hans ord at vaere lov, destomere eftersom republikanerne har majoriteten i kongressen.

 12. Af Søren Revser

  -

  Tag fat i dine børn, og gerne også børnebørn, og fortæl dem så, at de lever i et af verdens mest korrupte lande, hvor kriminelle hærger og stjæler som de lyster. Se blot Christiansborg.

  At Danmark er bundkorrupt har vi sågar internationale undersøgelses instansers ord for.

 13. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt savner jeg stadig svar fra fedt spilleren Søren Pind. Du lyver helt enkelt om bussen med de 35 flygtninge i Padborg. INGEN af disse 35 har nogen legitim ret til asyl i Danmark, da de kommer fra et sikkert land – Tyskland! Enig? Svar dog tøsedreng!

 14. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Det var dog den morsomste novelle om kommunismens ondskab, jeg længe har læst, morsom fordi den i den grad fordrejer tingenes tilstand og historien. Den lyder som almindelig pervers amerikansk antikommunistisk propaganda fra den kolde krigs tid. Det er åbenbart i hjemmeværnet, du har dine rødder.

  At Putin skulle have planer om at genoprette USSR er så langt ude i hampen, at man skal være amerikaner eller dansk hjemmeværnsmand for at tro på det. Selvfølgelig er påstanden nødvendig for at få opslutning om den retablering af den kolde krig, der er USA’s eneste mål med tilstedeværelsen i Europa.

  Den kolde krig gav USA masser af fordele og en efterfølgende varm krig mellem europæerne på europæisk territorium forventes at bringe USA endnu flere, og det er ingen i tvivl om. Men burde Europa ikke skuffe USA denne gang og komme i fred med sig selv? Europa er stadig vigtigere for europæerne end USA – eller er det?
  Lad os få amerikanerne ud og invitere russerne ind. De er som os. Det bliver amerikanerne aldrig.

 15. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Befolkningen blev af Venstre lovet 0 indvandring, men det rabler for Venstre, de lod stå til, Danmark nedluses nu i islamistisk indvandrig, men Søren Pind undrer det dig ikke at dit barn nu spørger dig om tredje verdenskrig? Du selv spørger til lønforhøjelse? Venstre forstod aldrig hvad de havde gang i, ligegyldige floskler uden indhold, det kan børn godt lide, ord uden indhold, som at tale med en klovn, politiskt spogbrug at love vælgerne et, men gøre det dementrale modsatte, som at i Søren Pinds version at tage fat i sit barn og fortælle, at held at vi endnu har lov at være her, og det hele nok skal gå, velvidende at i Sørens vagt sker et overgreb imod det danske folk, selvudslettelsen skjult imellem linier af politiske floskler uden indhold, ligegyldige når de ikke længere har sandhedsværdi!

 16. Af Niels Peter Lemche

  -

  JVM,

  Som sagt kan jeg ikke stå for dig. Igen din fortælling. Hold dig nu bare til den. At den er kontrafaktuel gør ikke så meget. Og nej, det var ikke hjemmeværnet, der bragte mig ind på de baner. Det var først og fremmest Ungarn 1956 og Tjekoslovakiet 1968. I begge tilfælde kom rædslen fra mine forældres fortælling om den 9 APR, hvor de ikke fik lov at kæmpe. I 1956 (jeg var nu nok for ung) og Tjekoslovakiet kom den samme rædsel: Vi kunne ikke gøre noget som helst. Vi havde i øvrigt Mogens Fogh boende længere op ad vejen, da jeg var barn. Han kørte rundt i en urgammel Citroyen og havde ikke salt til et æg. Betalte alt til partiet. Efter Ungarn fik han råd til en ny bil.

  Gud ske lov for amerikanerne, selv om vi ikke behandlede dem godt i de år i tresserne. Vi kan bare se problemet nu med the spineless wonder i Det Hvide Hus.

  Så lige en udsendelse på Russia Today om forbrødringen mellem Israel og Rusland. I lyset af, hvad der sker i Syrien er den meget interessant, men stort set ukendt. Russerne bliver ikke beskudt, når de flyver ind over Israel. Snarere kan de benytte Ramat David oppe ved Megiddo. Til sidst i udsendelsen, der handlede om russiske veteraner og deres deltagelse i fejringen af krigens slutning, så man det russiske og det israelske flag blafre ved siden af hinanden. Jo, der brygges på en ny verdensorden.

 17. Af P. Torbensen

  -

  Rigtigt Nørager stort set enig 13.dec.13.44. og 15.43.

  Nikolai kirken i Hamborg var sigte punktet for de engelske bombardementer ,de bombede nord for Elben,men lige syd for lå vestlige industri fabrikker som dunlop og opel fabrikkerne-(Ford)som gik stort ser fri-samt Blankennase med hele den nazistiske administration ,hvor arbejderkvarteret Bambeck blev sønderbombet (arbejdskraften).Ja 35000 døde på en weekend i brandstormene og flere senere-befolkningen men ikke de materielle produktionsmæssige værdier,som var eget af engelsk og amerikanske kapital.Spillet er grusomt og beskidt-men London led også frygtelig og den der kaster den første sten???.

 18. Af Niels Peter Lemche

  -

  Nemlig P. Torbensen. Og mens englænderne bombede løs, begyndte tyskerne at sende raketter mod London (V 1 og V 2). De skulle bare ramme byen, andet var ligegyldigt.

  I øvrigt blev det også den engelske krigsledelse for meget. Specielt Dresden fik afgørende betydning, så bombercommad fik ikke den hæder efter krigen som tilkom den, selv om den procentvis havde de største engelske tab overhovedet.

  Bomber Harris fik først sit monument i 1996, tolv år efter sin død. Bare lige for at få det på plads. Hans egne ord siger, hvad han mente om det:

  “The Nazis entered this war under the rather childish delusion that they were going to bomb everyone else, and nobody was going to bomb them. At Rotterdam, London, Warsaw and half a hundred other places, they put their rather naive theory into operation. They sowed the wind, and now they are going to reap the whirlwind.”

 19. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Lemche
  Jeg har fuld respekt for at du holder fast ved dit eventyr og vil naturligvis ikke forlange, at du skal reflektere over dens åbenlyse mangler på realisme. Den basale grundfortælling, som du klynger dig til er ren fiktion. Hverken russerne eller kommunismen var eller er en trussel mod Vesten. Vesten har hele tiden været en trussel mod Rusland og er det stadigvæk. Allerede i 1917 kæmpede franske, engelske og amerikanske hærenheder i Rusland sammen med zardiktaturets hvide hær mod den røde. Hvordan skulle nogen kommunist nogensinde kunne tro på Vesten?

  Den altid påståede kommunistiske trussel var begrundelsen for oprustningen af USA/ Nato som nu besidder de mest uhyggelige masseødelæggelsesvåben, verden nogensinde har set. USA har 100 000 sværtbevæbnede besættelsestropper i Europa med blikket stift rettet mod Moskva. Det er ikke for at beskytte Europa. Ingen løftede et øjenbryn, da en million mennesker invaderede Europa fornyligt. Der kommer flere millioner, men det er ikke Natos problem. De jagter stadigvæk russere. Det er sygt men sandt.

  Rusland skal stadig forsvare sig mod et aggressivt USA. Hvorfor Europa ikke stopper sin medvirken ved aggressionerne er mig en gåde. Europa har brug for den fred som EU var budbringer om, men som det er lykkedes USA at forplumre. Hvornår tager europæiske politikere kontrollen over den europæiske nation? Det haster faktisk. En ny femstjernet præsident i USA vil blive afkrævet handling, og vi ved jo alle, hvad det betyder.

 20. Af Niels Peter Lemche

  -

  JVM,

  Ikke mere fra mig. Ingen grund til at mundhugges. Historikerne vil fortælle, hvem der har ret.
  Dog skal der nok mere end 100.000 mand til at komme til Moskva. Men du indregner måske den amerikanske løftekapacitet?

 21. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Det kan de ikke Hr Lemche, selv om indberegnet løftekapasiten at USA har overhovedet ingen chance, forøvrigt har disse 100.000 US tropper slet intet visum, at Moscow er udelukket, det er en sørgelig historie, for USA tror faktisk endnu at de har brøkdelen af en chance, men Hr Lemche det har de ikke, snart vil vi se overløbere fra NATO styrken, men Hr Lemche der er fotos på internet der kan man se fra livet i Føderationen, fra civilisationen, som også JVM har beskrevet for dig at sandt, men for de i vest er det udelukket verden, den islamistiske magtovertagelse af Europa, at sikkerheden, livet bedst, at sikrest i Føderationen!

  Denne ” wir schaffen es” kultur i Europa, at hvem ville i sin sunde fornuft idag købe en bolig en virksomhed i eksempelvis Tyskland, på den korte bane er det pengene tabt i krigszone, ligesom ja ligesom i et 1939 Tyskland.

 22. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Europa er demilitariseret, så det bliver ikke os, der starter 3. verdenskrig. Vi har ikke engang de nødvendige militære midler til at hindre den igangværende invasion af millioner af flygtninge fra Mellemøsten og Afrika. Det har man opdaget. Vi kan intet gøre, selvom vi ville.

  100 000 US-tropper på europæisk territorium er sammen med Nato under USA’s kontrol og må kun bruges til formål, der tjener USA’s interesser, hvilket indebærer et Europa, der er afhængigt af USA. Vi har selv bedt om det, hævdes det. Vi ved, at uden USA er vi hjælpeløse som små børn. Det er den egentlige tragedie.

  Denne tilstand må bringes til ophør uden en ny verdenskrig. Kun europæerne har retten til at disponere i og over Europa. Det turde være indlysende, men er det ikke. Vort nationalsmåstatssystem hvor alle kæmper mod alle forhindrer den nødvendige samling og udnyttelse af formidable europæiske ressourcer, der langt overgår USA’s.

  Hvis Europa skal kunne fungere frit, må vi samles om at bekæmpe den aggressive amerikanske militarisme, den aggressive islamiske fundamentalisme og den aggressive asiatiske ekspansionisme. Europa har ingen fremtid, hvis europæerne ikke står ubrydeligt sammen politisk, socialt, økonomisk og militært.

 23. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er der ingen NATO fodfolk, der idag kan bruges som andet end tilskuere. Diverse konventioner forhindrer simpelthen en NATO soldat i at bruge sit våben – uden kyndig juridisk bistand.

  Derfor bruger såvel USA som NATO “proxy soldater” a la ISIS i stedet. Men disse morderbander arbejder ikke for NATO eller USA. De myrder selvsagt for egen gevinst og vindings skyld!

 24. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Merkel truer lande deres strukturfondsmidler, hvis ikke de makker ret – Europa Parlamentet, truer med at anvende Macht, om ikke efterleves de europæiske værdier!!!

  En handlekraftig regeringsleder forsvarer sit lands grænser, ved at forlange akutte beredskabsplaner af sin justitsminister.

  Vi kan ikke forhindre tyskerne deres untergang, men Tyskland skal ikke læsse sit selvskabte indvandringskaos over på os!
  Tyskerne og svenskerne må stege i deres eget fedt!

 25. Af Benny B

  -

  Sir, you have no legitimacy in this job at all, and I can say with confidence that I can speak on behalf of the majority of the Danish people in saying: we do not know you (anymore), we do not want you, and the sooner you are put out to grass, the better.

 26. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Frontex kommer nu at overtrumfe den danske nationalstat deres ydre grænser, at Frontex nu kan sættes ind deres militære styrker imod vores styrker på dansk jord, imod civilbefolkningen i Danmark, imod Europas nationalstaten, at sikre de åbne grænser, at sikre islamisternes denne deres effektive invasion, at sikre en hurtig islamistisk magtovertagelse af Europa, ligesom NATO behjælpelig at opsamler asylturister langs Afrikas kyst, og bringer dem alle til Europa……hvad skal der til at råbe Regeringen op? At de ser ’skriften på væggen’ !!!!

 27. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF m.fl.,

  Ja, der er klart, at Putte ikke er glad for frontex!

 28. Af Jan Petersen

  -

  Som jeg har påpeget tidligere, er der INTET i global magtpolitik, der foregår tilfældigt – heller ikke den illegale migrant tsunami! Men HVEM der egentlig styrer det show, står lidt hen i det uvisse. MEN tsunamien er en logisk konsekvens af 9/11. HVEM iscenesatte egentlig det show? Svar herpå og ingen behøver længere gætte. Så er dette nye årtusindes største forbrydelse imod menneskeheden åbenbaret!

 29. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Hr Lemche det er tragiskt – komiskt at vestens krig/handelskrig imod Rusland, at det første der forsvand i vest var sandheden, blev istedet forvandlet til propaganda vendt imod Rusland, at samtlige massemedier i vest, og millitære styrker i propaganda focuserer kun på Rusland, at som JVM fortæller er sandt, om imellem millionvis af radikale jihad islamister om så meget som en eneste lille grøn mand skulle dukke op i sovjet-uniform slår alarmen igang, men vestens propaganda ikke gearet til at registrerer ISIS eller radikale voldelige islamister, for da EU er US topstyret fuld focus på Rusland, uden at registrerer det er vest, er EU, er Danmarks skyld deres egen undergang, fordi de foretrak propaganda frem for sandhed, at islamisterne nu uhindret kan overtage Europa!
  Frontex der for at hjælpe islamisterne imod civilbefolkningen at overtage Europa!

 30. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt melder Saudi Arabien nu sin officielle deltagelse blandt andre globale våbenbrødre på den fælles militære live øvelsesplads Syrien. De har formentlig en del obsolete gammelt skrammel, der kan lave et par store huller i det syriske sand. Så er man af med det ubrugelige stads, kan købe nyt og få aktierne i “war and terror” på himmelflugt endnu engang. And the business goes on!

 31. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jan Petersen,

  Faktisk har Saudiarabien alt det nyeste isenkram. De har råd til at betale det. Noget andet er, om de kan benytte det. Deres indsats i Jemen er vist ikke noget at prale af.

 32. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt enig, Saudi Arabien bruger ca 540 milliarder kr på militæret pr år. Formentlig “hold kæft” penge for 9/11. Om de kan bruge al det hardware til noget, tror jeg heller ikke. Det er vel bare en bekvem måde for USA at have et lager af isenkram i Mellemøsten. Men noget af stadset skal da fyres af, hvad enten det sker i Syrien eller Jemen!

 33. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  /Af Jan Petersen
  15. december 2015 15:32
  Godt set Jan P at INTET foregår tilfældigt, INTET forbigår din opmærksomhed, denne illegale islamistiske migrant tsunami!
  Men HVEM tør svare dig, da for de fleste er svaret giftigt, Niels Peter Lemche eksempelvis kender svaret, men han gyser, jeg selv også lidt af en kryster, vi får se om svaret får står hen i det uvisse, men godt set, giv ikke op Jan P inden du får dit svar, for spændende nok her har du igen hånden på pulsen!
  Ja morsomt USA med venner som Saudi Arabien behøves ingen fjender, denne US styrke i Syrien er jo direkte selvforsynende selvdestruktiv!

 34. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er placeringen af ISIS i Jemen vel bare et pænt vink med en vogn stang til Kina om også at deltage i de andre globale våbenbrødres nye militære live øvelsesplads. Måske virker Jemen ikke helt efter hensigten, men placeres ISIS direkte på det afrikanske kontinent, er Kina helt sikkert med som krigsspiller!

 35. Af Annie Larsen

  -

  Ja, der er intet mere sikkert – desværre – at der meget snart kommer 3. verdenskrig og af ren, ren religiøs årsag. ISLAM.
  Men du Pind synes stadigvæk, at Tyskerne og Svenskerne skal sende folkevandrere til Danmark.
  Du forstår ikke at vi ikke skal modtage asylansøgere fra et andet EU-land. Godnat.
  Tænk, du er justitsminister. Jesus.

 36. Af Annie Larsen

  -

  Ja, der er intet mere sikkert – desværre – at der meget snart kommer 3. verdenskrig og af ren, ren religiøs årsag. ISLAM.
  Men du Pind synes stadigvæk, at Tyskerne og Svenskerne skal sende folkevandrere til Danmark.
  Du forstår ikke at vi ikke skal modtage asylansøgere fra et andet EU-land. Godnat.
  Tænk, du er justitsminister. Jesus. eller “good grief” som en blogger med adgangskort tit siger.

 37. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Kommer tredje verdenskrig, far? Ja, min søn, men lige nu har vi et problem med Syrien og Iran, der skal smadres til ubeboelighed først. Når de er bombet på plads, skal vi øge sanktionerne mod Rusland, indtil Putin forsøger at bryde presset eller gør modstand på anden måde.

  Det vil være signalet til tredje verdenskrig. Vær tålmodig. Du behøver ikke at frygte, at du går glip af endnu en krig. Nato har sørget for, at den er på skinner. Vi venter kun på Putins signal.

Kommentarer er lukket.