I morgen…

Af Søren Pind 68

I morgen rejser jeg som den første danske minister efter afstemningen til Bruxelles. Jeg har et blåt og et grønt talepapir med – en ja og en nej tale… Og uanset, så vil regeringen søge at varetage Danmarks interesse.

Men der vil indtræde et akavet øjeblik, desuagtet. Det vil være, når vi på mødet skal drøfte kommissionens nye forslag om fælles terrorbekæmpelse. Der vil den danske afstemning blive sat i perspektiv.

Mens landene og kommissionen har arbejdet  í lyntempo på svar på terrorangrebet i Frankrig, afhænger vores deltagelse af et dansk ja eller nej. Så enkelt er det. Stemmer vi nej, må jeg gå uden for døren, mens alle de øvrige lande så skal drøfte, hvordan vi kan hjælpe Frankrig og hinanden med at bekæmpe den grænseoverskridende terrorisme. Hvordan vi hindrer syrienskrigere adgang til vore lande. Hvordan vi udveksler informationer. Det er retsforbeholdets karakter. Vi kan ikke være med, når retsakterne er EU-akter – og det har nye retsakter været siden 2009…

Lad det juridiske mærkelige i dette ligge et øjeblik, og lad mig være ærlig ift. mine følelser omkring det: Jeg vil føle, vi svigter. Det er ikke mere end få uger siden, vi sammen stod på Kongens Nytorv og svor solidaritet med vore franske venner og allierede. Men på grund af en mærkværdig snak om suverænitet, vender vi dem ryggen.

Lad mig give eksempler på den suverænitet vi taler om.

Hvilket ægte- eller fællesskab kan overleve hvis den ene part altid uden at blinke insisterer på sin suverænitet? Hvem gider at spille fodbold alene? I dag stemmer vi om at ændre retsforbeholdet til en tilvalgsordning, hvor vi kan vælge, hvad vi vil være med til på retsområdet i EU, og lade være med det, vi ikke vil være med til. Men for nogen er selv det ikke nok. Vi skal hverken have tillid til EU eller Folketinget – for vi har vores “suverænitet”. Men til hvad?

Til at være med til at bekæmpe terrorismen i Europa med fælles regler, som jeg beskrev ovenfor? Det kan vi kun ved et ja. Til at kunne få undersøgt forbrydere, der har begået noget kriminelt i Danmark, men nu gemmer sig i et andet europæisk land? Det kan vi kun ved et ja. Til at en dansk voldsramte kvinde, der stalkes af en voldsmand, også kan tage sin beskyttelse mod mandens tilstedeværelse ud med sig i Europa? Kun ved et ja. Til med sikkerhed fortsat at være med i kernen af Europol? Kun ved et ja. Vi ved alle, at den der ALTID vil have ret, og aldrig vil give en tøddel af sig selv, er et menneske det er vanskeligt at dele fællesskab eller liv med. Sådan er Danmark ikke. Vi vil dels gerne være med til at bekæmpe de grænseoverskridende problemer. Dels vil vi gerne give os selv de rettigheder og muligheder, vi ikke “suverænt” kan gi os selv, men skal have sammen med andre.

I går fik vi syn for sagn. Enhedslisten og DF vil acceptere en (ny) folkeafstemning om Europol – og kun det. Enhedslisten vil ikke svare på, om de vil anbefale et ja til den afstemning. DF siger ja, men kun til europol. Terror, undersøgelse af kriminelle i udlandet, sikring af danske kvinder i Europa –  alle de andre vigtige ting siger de med den indstilling nej til. Jeg forstår det ikke.

Helge Rode skrev i 1920 nogle af de mest sammenfattende ord om Danmark, jeg kender. I “som en rejsenlysten flåde” står strofen “gladest ved det milde”. Megen af den her kampagne har handlet om, hvor fortrædeligt alting blev, hvis vi sagde ja til fællesskabet. Insisterende på en suverænitet, der jo ikke, som det ses ovenstående, kan hjælpe os med at løse de grænseoverskridende problemer – som Frankrig jo ikke står alene med.

Er vi blevet et land, der insisterer på særløsninger, på lige præcis vores ret, helt og fuldt, og ikke evner blidheden længere? Den europæiske arrestordre er en aftale mellem EU-landene om, at vi kan udlevere kriminelle til hinanden. Den aftale bliver snart som Europol – en EU-retsakt. Danmark har over de sidste år fremsat i omegnen af 600 anmodninger mhp, at strafforfølge eller fængsle kriminelle, der har begået kriminalitet i vores land, men som søgte skjul i et andet europæisk land for at undgå det. Vi har selv i pågældende periode udleveret 11 – elleve – danske statsborgere… Vi kunne her godt insistere på dansk suverænitet, og dermed ikke få  nogen udleveret. Er det virkelig det suverænitetsbegreb, vi skal hylde – eller kan man i virkeligheden vælge at se den ordning som mere dansk suverænitet i Europa i forholdet 600 til 11? Sådan ser jeg det. Ved et nej står vi til inden længe at glide ud af den del af samarbejdet. Lad mig tilføje, til dem der mener at et land er uundværligt i en sådan ordning, at Norge forhandler på 9ende (niende!) år for at få lov til at komme med…

I dag anbefaler alle de partier, der har haft statsministeransvaret i Danmark i over 100 år et ja. Socialdemokraterne, Venstre, Det radikale Venstre og Konservative. Danmark de sidste 100 år er en enestående succeshistorie. Det er verdens bedste land, og det ansvar har været forvaltet godt. Nej partierne derimod har ikke en eneste gang bestridt et ansvar eller draget nogen erfaring med feks., hvordan en sådan international forhandling man sigter til ved et nej foregår.

Jeg synes, vi skal være med i det fællesskab, som ved, at sammen er vi stærke i forhold til terror og kriminelle. Hver for sig falder vi. Vi er ikke et bidsk, vredladent folk – men et folk, der er gladest ved det milde og gerne vil løse ting. Vi vil gerne hjælpe, hvor vi kan – også fordi vi ved, at vi selv kan få brug for det. Derfor håber jeg, du vil stemme ja i dag. Tak fordi du læste mine ord.

68 kommentarer RSS

 1. Af Helge Nørager

  -

  I morgen, står solen op i øst som i milliarder af år.

  God festdag, det er valgdag, demokratiets festdag, en af de få dage hvor folkets stemmer.

  Og husk i morgen skal alle stadig kunne samarbejde, men folkets røst er hørt.

 2. Af Jan Christensen

  -

  For at recitere Mogens Glistrup, kan man vel sige, at de danske politikere burde erstatte enhver kontakt med EU-systemet med en telefonsvarer, hvorpå der er indtalt beskeden: “Vi overgiver os”. EU-begejstringen i de gamle partier kender ganske enkelt ingen grænser. Ingen tænker den tanke, at det måske er selve projektet, det er galt med. I stedet søges ethvert problem løst ved at overføre endnu mere suverænitet til centralmagten.

  Det virker ligefrem latterligt at argumentere for, EU er det bedste værn mod grænseoverskridende kriminalitet og terror, når det netop er den manglende evne og lyst! til at sikre de ydre- og kontrollere de indre grænser, der har ført til flygtningekrisen og terrorangrebene. Netop disse forhold er de altoverskyggende grunde til, at danskerne stemmer nej i dag.

 3. Af Maria Due

  -

  “To be, or not to be, that is the question:
  Whether ‘tis Nobler in the mind to suffer
  The Slings and Arrows of outrageous Fortune,
  Or to take Arms against a Sea of troubles,
  And by opposing end them”

 4. Af Uffe Staulund

  -

  @ Søren Pind,

  Jeg håber, at du skal tale ud fra Nej papiret i morgen.
  Du kan fortælle EU fællesskabet, at vi nej-siger ikke er tilfredse med resultaterne, sat i relation til omkostningerne.
  Vi nej-sigere betragter EU, som en varmestue.

  Du kan da altid undskylde dig med, at du er udenrigsminister nogle landsbytosser i Danmark, som i sin tid var for EF, men nu føler at EU har svigtet dem.

 5. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Søren Pind.

  Selvom jeg ikke politisk er helt på bølgelængde med dig. vil jeg som helt almindelig læser, og til dels bruger, af Berlingske Blog gerne takke dig for et velskrevet, sobert og værdigt indlæg.

  Tak for det.

 6. Af J H ans en

  -

  I morgen rejser jeg som den første danske minister til Bruxelles.
  Skriver Pind.

  Det må man nok sige.
  Har ingen danske ministre tidligere været i Bruxelles?
  Det er ikke megen interesse, som danske ministre har vist EU.

 7. Af Morten Lynge

  -

  ‘…hvor vi kan vælge, hvad vi vil…’
  Nej, Søren Pind, ‘vi’ kan ikke vælge… og bliver aldrig spurgt igen… 15 medlemmer at Europa-udvalget kan vælge!
  Jeres forsøg på at tage magten til at overdrage suverænitet fra vælgerne er det der kan komme til at koste jer et ja… Lav en afstemning KUN om de 22 akter, men uden at I kan tilslutte jer andre områder i fremtiden, og du får et sikkert ja.

 8. Af Ulf Timmermann

  -

  Har ikke stået og “svoret” på Kgs. Nytorv fornylig, så drop det “vi”, men husker en demonstration samme steds mod Frankrigs genoptagelse af dets atomprøvesprængninger – i Stillehavet, som jeg deltog i. Må have været i 1995. 20 Years Ago Today altså.

 9. Af Uffe Staulund

  -

  @ Søren Pind,

  Modtag min uforbeholdne undskyldning, for min benævnelse af dig som udenrigsminister.
  Min førehund bed mig i benet, og hvæsede at du var justitsminister.
  Glemsomhed er en af alderdommens utallige svøber.
  Jeg beklager.

 10. Af Morten Hovedskov Nielsen

  -

  Nå så er det TERROR der skal holde for som skræmmeemne, sjovt i går syndtes din formand at det var flygtninge man skulle bruge.

  Hvornår finder I ud af at lave valgkamp hvor i fortæller hvad I er for og hvorfor, i stedet for at sende den ene rædsel af en historie efter den anden afsted.

  Nogen politikere har ytret undren over, at man ikke har tillid til dem, prøv lige at tænke lidt over ovenstående

 11. Af Elisabeth Lindhardt

  -

  Når Søren Pind ruller sig ud i følelsesmæssig patos og citerer “Som en rejselysten flåde”, er det bare om at tage benene på nakken af sted til stemmeurnerne med et NEJ!

 12. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jan Christensen,

  Det var ikke EU, Glistrup talte om; det var NATO!

 13. Af Hannibal Olsen

  -

  Hørte dig i morges på 24/7 – det var nok ca første gang nogen gav positiv sammenhængende mening uden at være bedrevidende. En klar aha oplevelse, og et ja fra mig og konen. Held og lykke.

 14. Af Jan Christensen

  -

  Niels Peter Lemche, det er jeg klar over. Jeg burde nok have skrevet “recitere Mogens Glistrup i anden sammenhæng”, men det ændrer ikke ved min pointe.

 15. Af Mads Timo

  -

  Vi vil åbenbart kun havde sær-regler når det kommer til flygtningefordelingen. Du burde droppe dit klynkeri og varetage de interesser som det danske folk giver dig mandat til!

 16. Af Niels B. Larsen

  -

  Om ca. 6½ time har vi forhåbentlig nej’et i hus – hvis danskerne da stemmer fornuftigt og afviser ja-politikernes letgennemskuelige, men usle manøvre for at fravriste vælgerne beslutningsretten over retsområdet.

  Held og lø/ykke med at forhandle parallelaftalen hjem, Pind!

 17. Af CB Engell

  -

  Vi svigter, hvis vi ikke afleverer vores grundlovssikrede rettighed for at stemme til Justitsministeren og hans kumpaner?

  Yep så har Sheriffen talt!

  Demokratiet er dødt. Enevælden længe leve.

 18. Af Jan Jørgensen

  -

  Hej Søren,

  Du har svigtet fælt.

  Nu vil jeg gå ned og stemme “nej”.

 19. Af genopret Danmarks grænser hurtigst muligt

  -

  Når V og lø kke ikke fatter at der er brug for et grænseværn, er jeg stået helt af, og stemmer derfor NEJ i dag. Al tillid til V er væk.

 20. Af Jan Christensen

  -

  Det muligt Søren at du syntes at du svigter vennerne i EU – der er jeg sådan set ret kold overfor, men at du svigter Danskerne burde bekymmere dig mere – det er trods alt dem der betaler din løn.

 21. Af Ulf Timmermann

  -

  Er det overhovedet lykkedes for en regering, som Venstre sad i, måske ligefrem på Statsministerposten, at hive et dansk Ja ved en EF/EU-afstemning hjem? Jeg mindes det ikke.

 22. Af Torben Petersen

  -

  Du er sølle , SP. Hvorfor har du ikke lukket grænserne – som alle andre lande har gjort? Selv Sverige, der nu sender flygtninge tilbage til os! Hvorfor lukker vi ikke til Tyskland? (og Sverige),
  Indvandrere fra Tyskland kommer fra et andet EU-land. Kan du ikke forstå det?
  Du svigter alle danske borgere, som ingen har gjort lignende før.

 23. Af Karl Nielsen

  -

  For kun 5 måneder siden lovede Løkke:

  “Straks-opbremsning af flygtningestrømmen”

  Asyl-tal:
  Juli 1038
  Aug 1815
  Sep 2761
  Okt 3646
  Nov 4500

  Løkke kaldte sit udspil “styr på tilstrømningen”

  Løkke har ikke styr på noget som helst!

  Nu lover Løkke:
  “Asyl-garanti til solen brænder ud”

  Tillid til Fadbamsen? – HAHAHAHAHAHAHA – Stem NEJ!!!!!

 24. Af Jesper Simonsen

  -

  “Mens landene og kommissionen har arbejdet í lyntempo på svar på terrorangrebet i Frankrig”

  Jamen dog, lyntempo ligefrem. Så vi skal simpelthen være imponerede og taknemmelige over at lyntempo arbejdet foreløbig har resulteret i….øh? Nå ja, marginalt flere bomber. Sjovt at alle kan se at dette netop ingen effekt har og er jo lige præcist hvad ISIS forventer og håber på.

  Hvad med at lade de lokale træde frem og løse DERES middelalder konflikt. ISIS har sjovt nok næsten ikke andet end fjender i området som mærkeligt nok lader til at være komplet uduelige på trods af at besidde en samlet styrke der ligger i omegenet af 100:1. Men det snakker vi selvfølgelig ikke om.

  Men så er i jo så effektive og gode til at løse hvad igen?

  Eneste jeg ser er en varmestue for afdankede (tidligere) politikere som deres egne lande ikke gider og derfor sender på førtidspension i Bruxelles. Hvorefter der venter fede jobs i det private hvor eneste krav er at man lige husker kontaktbogen til de gamle kumphaner.

  Det ville være en joke hvis ikke regninger var såre reel.

  Europa klarer sig på trods af EU og vil klare sig en del bedre når mastodonten får kniven til alles glæde (på nær selvfølgelig afdankede politikere og nogle finansfolk).

 25. Af Sophie Kampmann

  -

  Kære Søren Pind,
  Jeg har skrevet på min fb-væg, I dag er jeg enig med hr. Pind. Og det er jeg. Hvor er det rart og befriende for en gangs skyld at blande bare lidt (sobre) følelser ind i dette her – da de særligt er rationelle.
  Og hold op, hvor er det tenderende til skræmmende at læse nej-sigernes kommentarer. Citater fra Mogens Glistrup, endda én, hvor der står, at du skal varetage danskernes interesser, da det der dét, du er betalt for.
  Til Jer – det er jo i øvrigt det, Ministeren gør. Uagtet om det er V, I har stemt på. Så er han folkevalgt. Han gør nøjagtig det, en minister skal. Han går på arbejde.
  Slutteligt er jeg meget uforstående overfor den nationalstatsfølelse, der foregår herinde. Det er selvsagt, at DK er sit eget land. Og det bliver landet ved med at være. Men man bliver nød til at pudse brillerne – og se klart på det verdensbillede, vi bliver præsenteret for i dag. Sammen er vi stærkere.
  God valgdag – og husk at tal pænt – også selvom man er uenig. Det pryder debatten i den grad, at tonen er behagelig og saglig.

 26. Af Hul igennem?

  -

  God tur Hr Søren Pind.
  Du kan tørre det brune af næsen med EUrøvpapiret.
  Husk at fortælle at vi vil skide på EU, skide på pampere, skide på bureaukrater, skide på Quislinger, skide på hver en nasser og især skide på yallaher. Vi vil skide på Rusland, vi vil skide på USA, vi vil skide på Tyrkiet..Og vi vil sprede ballerne og bygge trykket op til at overskide enhver der fik den usle ide at sælge landet for mammon og storhedsvanvid..
  Husk at tage Dit pas med, det kan være at vi lukker grænsen til Danmark når Du vil tilbage- her er nemlig ikke plads til kulturfremmede og tiggere og nassere og sigøjnere måske Du føler Dig mere hjemme andetsteds..?
  Hvis Du føler at Du er dansk og her har Du hjemme, så behøver Du slet ikke noget “talepapir”..-
  Så skal Du bare tale fra hjertet.
  mvh

 27. Af Sophie Kampmann

  -

  Til hr. / fru hul igennem –
  Vil du ikke være venlig og fjerne ‘vi’ fra dine udtalelser.
  Og hvor ville det være herligt, at du talte pænt – således at dine postulater havde lidt substans.
  Hvor er det sørgeligt, at man skal begynde at tale så utrolig grimt om medmennesker for at få en ventil – og dernæst gemme sig bag et opdigtet navn.
  Øv, hvor er det et kedeligt billede, du giver af dig selv. ØV!

 28. Af Peter Weis

  -

  Søren, vi stemmer ikke for at tilfredsstille dit føleri. Hvis du tror at dine følelser er temaet, så er du gået heltover gevind i selvovervurdering.
  Ellers vil jeg blot anføre at hvis du ikke kan klare modgangen og udføre dit job som minister uanset farven på talen, så står det dig frit for at trække dig. Du vil i så fald ikke være den første og næppe heller den sidste.
  Afstemningen er (formodentlig) tabt fordi valgtemaet er et gudsjammerligt rod.

 29. Af Hul igennem?

  -

  ..Og nu jeg er ved de lange brune næser, så har partierne tidligere kendt som Konservative fået de fleste af deres lørdagsbank sammen med de tidligere Socialistisk Folkeparti, også partiet tidligere kendt som Radikale Venstre fik fortjente tæsk
  De næste er de tidligere Venstre og Socialdemokratiet, det er på vej, det summer sig op, I får tæsk!
  Og medieluderne I har fodret på vil bide jer i hånden.
  I er over bakken, det er slut.
  I er genfærd, en muggen lugt.
  Zombier..

 30. Af Jesper Simonsen

  -

  Kære Sophie Kampmann

  Mens jeg selvfølgelig kan give dig ret i at man godt må holde en sober tone, er jeg nu lidt mere bekymret over at blive løget over for især i forhold til sager der ikke kun vedrører mit og mine elskede liv – men hele landets fremtid. Sådan er vi vel forskellige…

  I øvrigt har du ret. Politikere er folkevalgte. Men betyder det så at vi bare skal holde mund og tage os til takke med ALT indtil næste valg? Jeg blev da også ansat i mit job, men det betyder da vel ikke at jeg ikke må blive kritiseret eller værre… Hvorfor skulle politikere have fri pas?

  Forstår ikke helt dine prioriteter. Men så længe tonen er god…

 31. Af Maria Due

  -

  Indlæg i filteret.

 32. Af Jan Petersen

  -

  Søren Pind

  Jeg finder det iøvrigt dybt selvmodsigende, når EU først åbner sine ydre grænser til fri import af potentielt enhver form for kriminel illegal udlænding. Og derefter sætter sig i pædagogisk korrekt rundkreds for at finde ud af, hvordan finder vi mon nu de kriminelle spredt rundt i EU?

  Eller sagt på anden måde – er Europol bare et EU beskæftigelsesprojekt?

 33. Af Per Rambøll

  -

  Det handler ikke om dig Søren Pind. Du er ansat til at udføre dit arbejde. Lidt mindre snak fra dig om dine egne tanker og ønsker tak, og lidt mere respekt for dine arbejdsgivere – de danske borgere. Se til at du holder en god NEJ-tale uden noget pjat, vær frisk og glad og repræsentér danskerne, og husk at du selv skal betale dine drikkevarer og film-leje på dit hotel-værelse osv., og så ville det klæde dig om du kom til frisøren – for egen regning vel at mærke. Og så smil når du holder en veloplagt NEJ tale. Du ser sgu så sur ud.

 34. Af T. sørensen

  -

  Hvis vi stemmer NEJ, så vil det være anstændigt, at afgive regeringen til DF. Pind skal ikke ulejlige sig med at drage til EU. Overlad det til andre mere entusiastiske. Hele dette EU menageri trænger til en grundig udluftning fra top til bund. Vi kan håbe på at tyskerne selv skaffer sig af med mutter Merkel. Hun er jo livsfarlig for Europa.

 35. Af Erik Nielsen

  -

  Han-Hun eller Hen som præsenterer sig som Hul igennem.Har med sine indlæg bekræftet mig i, at jeg har set rigtigt ved at stemme ja.

 36. Af Hul igennem?

  -

  Det er enhvers demokratiske ret at stemme ja til at sælge ud af landet.
  Det er vores demokratiske ret at stemme NEJ.
  mvh

 37. Af Bodil Dela

  -

  Kære Søren
  Tak for en meget fin artikel, det var en fornøjelse at læse den. Jeg er meget glad for, at vi har en velbegavet og velskrivende justitsminister.
  Derimod bliver jeg dybt beskæmmet, når jeg læser nogle af de svar, du får. Det gælder både indhold og sprog, er danskerne virkeligt så dårligt begavede? Det tror jeg ikke. Jeg tror, der er mange, der kan se, at vi her i Danmark ikke er klogere end indbyggerne i resten af Europa og som derfor har stemt ja.
  Jeg kommer altid i sådanne situationer til at tænke på Piet Heins danmarkskort, det beskriver uden ord, hvordan mange danskere betragter sig selv og deres land.
  Håber at du får en god rejse i morgen og vil blive i stand til at gøre din indflydelse gældende på Danmarks vegne.
  Med venlig hilsen
  Bodil Dela

 38. Af Niels B. Larsen

  -

  Søren Pind!

  Det nej, I modtager i dag kan læses på flere måder, som hver især er lige rigtige.

  For det første er nej’et et udtryk for, at danskerne ikke vil opgive mere af den smule suverænitet, der er tilbage efter at I politikere har fået løjet, lusket, manipuleret og leflet jer til at sætte hovedparten af suveræniteten over styr uden at få ret meget konkret i bytte, som er til fordel for den menige borger.

  For det andet er nej’et et udtryk for, at mistilliden til politikerne – især de EU-glade – er nærmest total. Det er I selv skyld i, for I har glemt ydmygheden. I har glemt, at I er befolkningens tjenere, ikke dens herrer. I gør alt for at trække os længere og længere ind i det EUske morads på trods af, at I ved flertallet af befolkningen er modstandere af manøvren.

  For det tredie er nej’et naturligvis udtryk for dyb mistillid til EU-systemet. Og er der noget at fortænke befolkningen i at have det sådan samtidig med, at både de ydre og indre grænser står vidt åbne og det vælter ind med millionvis af fupflygtninge og folkevandrere, som kun er ude på at suge velfærden ud af europæerne uden selv at gøre en indsats? Og politikerne gør i realiteten intet andet end at jamre. Standse trafikken prøver de knap nok på, selvom det kunne gøres med nogle få tusind mand med skudklare maskinpistoler – og det ville være i overensstemmelse med folkerettens selvforsvarsregler.

 39. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt må Bodil Dela være enhver magthavers drømme vælger. Rul rundt på ryggen som en hundehvalp og gø kun, når dressøren truer med pinden!

 40. Af Hul igennem?

  -

  Sidste nyt fra USA ; de tyve tilfældige mennesker der blev skudt på gaden i Californien, blev mejet ned af 2 yallaher.
  mvh

 41. Af Niels Peter Lemche

  -

  Hvad er det, man siger på Lolland om dem fra Falster af: Hvis du vil være rig, så køb en fra Falster for det, han er værd, og sælg ham for det, som han tror, han er værd!

  Hvis man nu satte dansker ind i stedet for en falstring …

 42. Af Jan Petersen

  -

  Hvor mange illegale udlændinge fiser iøvrigt rundt i Danmark lige pt? Har sherif Pind et kvalificeret bud på det?

 43. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt et tillægsspørgsmål. Hvorfor overhovedet al det pladder med pas i lufthavne, når illegale udlændinge bare kan gå ind fra Tyskland og Sverige eller tage en færge fra Norge, Polen eller andre steder?

 44. Af Helge Nørager

  -

  I morgen, er det fredag, en hverdag som alle andre, børn skal i vuggestue og skole, arbejde skal passes.

 45. Af Lars Bordal

  -

  Der har før fundet et oprør mod fornuften sted i Europæisk historie.
  I begyndelsen af 1800 tallet udfoldede det sig som et romantisk oprør mod oplysningstidens tænkere og rationalister.
  En af de vigtigste repræsentanterfor for dette var især Hegel og Fichte, hvis oprør var rettet mod Kant og som var under stor påvirkning fra David Hume, som var oplysningsfilosof.
  Hegels tænkning har haft den største indflydelse på irrationel tankegang i Europa og Karl Marx overtog hans aktivistiske tænkning, mens nationalkonservative overtog hans nationalisme, som kommer til udtryk i hegels værk om retsfilosofien.
  Dette oprør har været slidstærkt og kommer også til udtryk hos Martin Heidegger i tyverne, som ligeledes udformer sig som et oprør mod Kant.
  Der går altså en ideologisk symmetrilinie direkte fra Hegel, hvor vi på den ene side har socialisterne og på den anden side har nationalromantikerne.
  Socialister og nationalromantikere er altså slægtninge som deles om arvegodet efter Hegel, omend som nogle slægtninge, der altid skændes.

  Dog ikke i EU spørgsmål. Der står de sammen

  Det er jo kommet til udtryk på den måde, at hver gang ja siden har forsøgt sig med et sagligt argument i en til tider kompliceret debat, har nej siden svaret med usaglige kommentarer og personangreb. Jeg skal dog fremhæve positive undtagelser fra nej-siden, som ikke var på den måde, men som forsvaret deres synspunkter sagligt.
  Men det store billede tegner sådan.
  Hvis det kan være nogen trøst til Søren Pind, vil jeg blot nævne, at tidens pendul i øjeblikket svinger til fordel for oprøret mod fornuften og som ikke accepterer saglige argumenter.
  I har gjort hvad I kunne.

  Lars Bordal

 46. Af Frank Lassen

  -

  De “eneste” du svigter – og det igen, igen og igen – er Danskerne. Du er en skamplet på dit fædreland, Pind, og jeg håber du en dag bliver stillet til regnskab for det. Jeg er sikker på at befolkningen en dag beslutter sig for at tiltage sig magten over deres land, altså Danmark, og stiller jer der for enhver pris vil afvikle os som en selvstændig nation, foran en folkedomstol.

 47. Af Hektor Heimlich

  -

  har du ondt i maven Pind? så send en afføringsprøve til hendes skinhellige overskid Merkel så får du diagnosen per mail i morgen tidlig! jeg gætter på galoperende tarmpest!

 48. Af Hektor Heimlich

  -

  Pind, sagen er ganske enkel: 0 islamister = 0 terror!

 49. Af Niels B. Larsen

  -

  Med den klare afgørelse og det knusende nederlag, som de EU-glade partier har fået, må man kunne forvente en dyb selvransagelse, som bør føre frem til, at begejstringen for EU nedjusteres ganske drastisk.

  Nej’et er ikke udtryk for modstand mod Europol. Det er udtryk for, at danskerne ikke har tillid til EU-systemet (det har også fejlet totalt det seneste halve års tid) og at danskerne frabeder sig yderligere integration i unionen.

  Politikerleden og -mistilliden har ligeledes bund i EU-spørgsmålet. JP kørte en afstemning om, hvorvidt folk havde tillid til ja-partiernes garanti. 10% svarede ja. 90% svarede nej. Omvendt var der 79%, som stoler på nej-sidens garanti om, at der kan forhandles en løsning hjem vedrørende Europol og 21% svarede nej.

  Selvom de afstemninger skal tages med alt muligt forbehold, er tendensen klar – og den bør ryste ja-partierne i deres grundvold.

  Danskerne vil ikke mere EU. De vil MINDRE EU! Bøj jer for fakta!

  Og luk så grænsen! Det er, hvad danskerne vil have!

 50. Af Hektor Heimlich

  -

  Danmark har altid samarbejdet med Europol, -mange decennier inden vi blev tvunget ind i EU af psykopaterne Krag og Hartling! Så hvorfor kan det arbejde ikke fortsætte -løgn-løgn-løgn som alt andet der kommer fra Venstre!
  Alle vinde som kommer fra Venstre stinker -det skyldes at Pinden har fået galopperende tarmpest!

Kommentarer er lukket.