Flodbølgen

Af Søren Pind 111

Hvad stiller man op overfor en flodbølge? Har man intet forberedt og har man ikke gjort sit forarbejde, kan man ikke gøre meget andet end at se den sprede og løbe (sig) ud, gennemtrængende landskaber og områder, hensynsløst, som naturkraften selv.

Sådan husker vi den thailandske eller den japanske tsunami. Enorme naturkræfter, hvor overfor mennesket intet evner at stille op.

Syndfloden, hvor Noah byggede sin ark, mens alle andre undgjaldt, er vel den mytologisk/bibelsk stærkeste fortælling herom. Noah hengiver sig til Vor Herre, giver sig selv Gud i vold, mens han til andres spot og spe bygger sin ark. Og – alene med sin familie og dyrene – overlever den fuldstændige udryddelse af jordens befolkning. Thi sådan er naturens kraft. Hvilken ensomhed en sådan overlevelse måtte medføre…

I forbindelse med 9. april 1940 har der været dem, der bebrejdede regeringen at den gav ordre til at opgive kampen. Det var fejt, mener disse mennesker, intet at gøre den 9. april. Men sandt for dyden bør den bebrejdelse den dag i dag rettes mod dem, der afrustede, hjemsendte og svækkede det danske forsvar, så det reelt blotlagde landet – selvsamme regering, men anden kritik. Kan man bebrejde selve beslutningen om at overgive sig den 9. april efter kort kamp? Det er et af de sværeste spørgsmål – men jeg mener, hvis man som jeg tænker at et land skal kæmpe for at overleve, at der reelt også skal være en mulighed herfor. Og det havde de danske styrker den 9. april ikke. Ikke mange var indkaldt, og udstyret var slet. Havde alle været inde, så måske.

Flodbølger kan man kun bekæmpe, hvis man har bygget diger, der er stærke nok til at holde igen. I den moderne virkelighed bygges disse diger ikke ved de umiddelbart nære grænser i Danmark. Digerne bygges der, hvor flodbølgerne må tænkes at udgå fra. I denne avis har jeg set flere, der i disse dage angriber mig og regeringen for ikke at have gjort nok ifm. det sammenbrud, de europæiske ydre grænser blev udsat for, da kansler Merkel offentligt tilkendegav at enhver syrer var velkommen i Tyskland.

For mig har det karakter af de samme  bebrejdelser, der lyder, i forhold til de danske soldater, der gjorde hvad de kunne ved grænsen den 9. april, men reelt intet havde at stille op.

Og hvorfor nu det?

Fordi jeg og Venstre, til spot og spe, i årevis argumenterede for, at gjorde vi intet ved den eskalerende borgerkrig i Syrien, ville den påvirke os. De selvsamme kræfter, der i dag bebrejder regeringen, stod i forreste linje med hånen. Havde vi da ikke gjort nok i Mellemøsten? Og hvordan gik det egentlig ikke dernede? Og hvad kom det egentlig os ved? Jeg skal spare Dem for øvrige vulgariteter blandt andet på min facebook side om, at slog de bare alle sammen hinanden ihjel dernede, så var vi andre bedre stillet. Som fandtes verden ikke, og ignorerende at folk kan gå al den stund de har ben og fødder…

Claes Kastholm, hvem jeg har dyb sympati for, har indtil for ganske nylig hævdet at i Kansler Merkel havde man en løsning på det europæiske problem. Han har samtidig advaret mod at lade stå til i Syrien. I det sidste forhold er han, med Naser Khader, en af de få. Alle mulige andre har sagt noget andet, og påpeget det helt tossede i at blande sig i Syrien. For betænk: Hvordan gik det i Irak, lød råbet. Som om den sag har noget med det, der foregår i Syrien at gøre.

Jeg husker udmærket hylekoret, da jeg i sin tid anførte, at man ikke kunne udelukke, at Irak-krigen havde vakt den arabiske gades frihedstrang. Dengang lød tilråbet, at jeg intet forstod, og Irakkrigen intet havde med sagen at gøre. Nu søger de selvsamme mennesker at binde os på ærmet, at Irakkrigen er skyld i Syriens kollaps. De pågældende har intet begrebet.

Det arabiske forår kom, fordi diktatorer alt for længe havde (fået lov til at) undertrykt de arabiske masser. Men pres avler modpres, og vreden steg. Da der til sidst intet perspektiv som helst længere var i at leve i trældom i Mellemøsten og Nordafrika, bredte revolutionen sig som en steppebrand. Vesten tøvede, vi gjorde noget i Libyen, men ikke i Syrien, og i øvrigt skyndte vi os ud af førstnævnte igen. Resultatet? At kampen mellem reaktionære og progressive naturligvis foregår i fuldt flor, som efter enhver revolution. Og nogle steder går det ubegribeligt blodigt for sig. Det kommer til at tage mange år, med frem- og tilbageskridt. Tunesien er det lysende eksempel i den sammenhæng.

Syrien er et kapitel for sig – her startede alt fredeligt, men revolutionen blev mødt med usigelig vold, tortur og grusomhed. Jeg har skildret det i talrige indlæg her på min blog, og jeg nægter atter at gentage disse grusomheder. Rækker at sige, at Assad er skyld i langt flere af de begåede drab i Syrien end ISIL, og at flugten derfra til Europa i langt højere grad er forårsaget af Assad – hvem russerne støtter og sikrer – end af ISIL. Disse flygtningekolonner var forudsagt og skaber destabilisering i Europa – altså blandt andet forårsaget af de selvsamme kræfter, der via Ukraine skaber yderligere destabilisering…

Det er altså disse kræfter, vi er oppe imod.

Når Kastholm derfor, oven på dette, bebrejder regeringen, at den ikke opretholder lov og orden, virker det paradoksalt. For Kastholm kender hele bagtæppet for det, der udspiller sig i Europa for nærværende.

Mener han – og med ham de øvrige aktører, der dog ikke forstod, hvor væsentlig Syrien var i denne sammenhæng – seriøst, at Danmark skulle indkalde hele sin politistyrke på 10.500 mand (ca.), sende 4000 mand til grænsen, sætte pigtråd op og med vold og magt forhindre mennesker, kvinder og børn, der råber “Sverige, Sverige, Sverige” at rejse igennem Danmark? Med det fuldstændig ulogiske resultat iøvrigt, at i det sekund kniplen blev hævet, kom ordet “asyl” ud af den enkelte flygtning eller migrants mund, hvorpå de danske myndigheder intet andet kunne foretage sig end at indkvartere vedkommende på først Sandholm og siden de mange mange andre steder, der snart ville skyde op over Danmark? Først tusinder siden ti-tusinder af asylansøgere? For slet ikke at tale om dem, der vil flygte fra de danske myndigheder, og flakke rundt på må og få, og netop der sætte lov og orden ud af kraft. Vi har prøvet det, og det virkede ikke.

Danmarks grænse til Tyskland har stået åben siden 2001 – i givet fald der skulle indføres permanent grænsekontrol ville det kræve en opsigelse af Schengen og en international vrede rettet mod Danmark, der ville medføre uoverstigelige problemer i forhold til at få løst dette problem, hvor det hører hjemme: Nemlig i hjertet af det europæiske samarbejde. Og hvad i øvrigt med dansk økonomi: Fuld og hel undersøgelse af hvert et køretøj ud og ind af Danmark? Det havde man ikke engang, dengang vi havde permanent grænsekontrol… Så bebrejdelsen af at vi ikke registrerer  ALLE der kommer ind i Danmark er kun netop ord… Det har vi ikke gjort i min levetid.

Når resten af Europa slipper grebet, med Tyskland i spidsen, er der så vitterligt seriøse mennesker, der mener, at Danmark alene evner at håndtere dette selv?

Det er de samme, der først ikke vil bygge diger, der nu synes at mene, at man skal kaste sig markskrigende ud foran flodbølgen, når den kommer. Med et forudsigeligt resultat til følge.

Danmark valgte, blandt mange lande i vesten, ikke at gøre det, der skulle til i Syrien. Det udløste den største humanitære katastrofe siden den 2. verdenskrig. Og mens Putin sidder og griner i skægget, skændes højre og venstre mere og mere, og visse røster spreder panik i befolkningen, frygt og angst, som netop de kræfter, der ønsker at destabilisere Vesteuropa ønsker det. Sådan at vi kigger indad og ikke kan se skoven for bare træer. Kan jeg godt forstå almindelige menneskers bekymring, når de hører det skrål og spektakel, der udgår fra visse kredse i denne tid? Ja. Men for nærværende er der intet alternativ til buddet om, at hver dag har nok i sin egen plage.

Vi har valgt at føre en linje, hvor dansk politi og myndighederne står vagt om, at Danmark ikke bliver uigenkendeligt. Vi modtager asyl-ansøgere korrekt – det er foreløbig blevet til i omegnen af 1500. Svenskerne har på disse uger modtaget langt over 10.000. Det præcise tal kender jeg ikke i skrivende stund, men blot i sidste uge var der tale om 6.900.  Af alle de mennesker, der rejser ind i Danmark, er langt langt de fleste, fratrukket udviste og asylansøgere, efter alt at dømme, og efter de efterretninger vi baserer os på, rejst videre. Der er således ingen grund til at lytte til den skræk og panik, bestemte kræfter søger at sprede. Der foretages samtidig baglandspatruljer og flere hundrede politifolk er sendt til grænsen. Samtidig passer alle andre myndigheder deres arbejde. Der er ikke en eneste politikreds i Danmark, hvor der hidtil er blevet meddelt nogen ophobning af illegale immigranter eller flygtninge.

Danmark ER udsat – men det var vi før denne situation opstod. Her hvor vi snart er i 10-året for Muhamed-tegningerne er der intet nyt heri. Regeringen og jeg gør alt, hvad der er muligt, for at sikre Danmark, så vi kan leve vores liv, som vi ønsker det, og så vores kultur sikres. Og det bliver ud fra den til enhver tid givne situation. Denne regering har de kort, den har fået delt af det vestlige lederskab. Så må vi spille dem. Ikke imaginære og fantasteri-kort. At bygge en ark er næppe en løsning anno 2015.

Livet skal leves i den konkrete virkelighed, vi er sat i – ikke i en abstraktion, hvorfra man i et elfenbenstårn kan hælde al sin galde og vrede ud over de, der så valgte at påtage sig ansvaret.

Derfor følgende spørgsmål til de vrede:

Sagde De, vi skulle gøre noget, mens tid var?

Kan De huske, hvad bl.a. Venstre sagde om udviklingen i Syrien, og at den ville medføre kolonner ind i Europa?

Forestiller De Dem, vi skal lukke Danmark af og hvornår er det nogensinde sket?

Er det med knipler, vandkanoner, maskingeværer, hunde og militæret denne indsats skal finde sted?

Har De tænkt over, at stiller vi hele det apparat op, og folk så siger “asyl” har de krav på asylbehandling, og kommer de fra f.eks. Syrien er der intet grundlag for at antage, de kan udvises?

Har De tænkt over, at det vil betyde, Danmark vil modtage samtlige asylansøgere, der nu rejser til Norge, Sverige og Finland (fratrukket de flygtninge, der rejser direkte med færgen fra Tyskland) og som tælles i ti-tusindvis?

Mener De derfor, vi skal melde os ud af EU, FNs flygtningekonvention, Schengen og lade Danmark være en lukket ø i Europa, lukke grænsen med 4000 politifolk mod Tyskland og udkommandere militæret til at passe de 6000 km. kystlinje med ordre om at skyde, hvis noget forekommer? I givet fald, så lad mig sige til Dem, at jeg tror, De tager fejl. Jeg tror, det vil være enden på Danmark som vi kender det. Vi ville forandres til ukendelighed fra et lykkeligt folk, til et bange, indelukket folk med militær og politi overalt. Birthe Rønn Hornbech har bedre end jeg her redegjort hvorfor det ville være galimatias.

Politiet agerede ikke efter de berømmelige tre første dage på grund af disse perspektiver. Men grunden til jeg ikke greb politisk ind overfor politiet var blandt andet disse. Så må hver så tænke sit. Jeg er overbevist om, at regeringen har valgt det bedst tænkelige ud af de ikke attraktive valg, den var stillet overfor. I modsætning til at tale folks bekymring op, søger vi at mindske den bekymring ved rent faktisk at gøre, hvad vi kan. Ud fra et fast ønske om, at Danmark ikke skal forandres til ukendelighed. Og samtidig være centralt placeret i det europæiske samarbejde, så de fremtidige beslutninger om disse forhold også kan påvirkes af os. For ellers påvirkes vi af forhold, vi intet har at skulle have sagt overfor. Det skylder vi vores børn og børnebørn at lade være med. Ikke mindst i det perspektiv skal afstemningen den 3/12 ses.

 

 

 

111 kommentarer RSS

 1. Af p jensen

  -

  Trods snakken om et superrigt samfund/stram økonomi/sparetider er der dog stadig planer om at bruge over 100 milliarder på en Fehmern bro og andre 100 milliarder på diverse udanske, vidtløftige og luksuriøse formål.

 2. Af Finn Larsen

  -

  Selvfølgelig har krigene i Irak og Libyen med den efterfølgende nedbrydning af strukturer og spredning af våben skabt de nuværende flygtningestrømme.
  Vrede ydmygede uuddannede arabiske mænd bevæbnet til tænderne. Det er hvad alliancen efterlod og så undrer vi os over at de mere moderate og fornuftige borgere søger herop.
  Husk til næste krig. Vi skal blive der og holde orden i 2-3 generationer.

 3. Af hektor heimlich

  -

  Hvis du ikke ved hvordan man gør: spørg Schweiz og Norge, de ved det –hvor svært kan det være

 4. Af V. Hansen

  -

  Tak skal du ellers have, Søren Pind. Der fik du da lige fortalt, hvad du mener om dit parlamentariske grundlags holdninger. Dem du var enige med under valgkampen.
  Ikke at jeg er utilfreds, jeg er blot forvirret over regeringens holdningsændring omkring tilstrømningen og omkring grænsebevogtningen. Registreringen af flygtningene, var den ikke for, at vi kunne adskille migranter fra reelle flygtninge? Hvordan kan vi det, når vi sender dem videre op i Scandinavien?
  Det forekommer mig, at din kritik, og belæring af dem, du kalder ” dem der råber op” er et udtryk for tunnelsyn. Hvis man plukker halvdelen af historien ud af sammenhængen, kan man jo sagtens få den analyse man ønsker sig. Men den hopper vælgerne altså ikke på!
  At vi arrogant troede, at hele Mellemøsten ville blive demokratiske i løbet af ingen tid, hvis vi bare støttede op om “det arabiske forår” og efterfølgende deltog i at vælte styret i Irak, er udtryk for en selvforståelse, der skriger til himlen. Vi forstår ikke muslimer godt nok til at integrere dem på en fornuftig måde herhjemme. Hvordan bilder du dig så ind, at vi blot kommer væltende og fortæller, hvordan de bør leve i deres egne lande. Så længe du og regeringen ikke vil lægge åbent og ærligt frem, hvorfor vi gik i aktiv krig i Mellemøsten, har du ingen ret til at nedgøre andres mening. I har forbeholdt jer retten til at forholde danskerne faktuel viden, så kan du ikke forlange, man skal være enig i dine synspunkter.
  Ud fra den sædvanlige debat på Berlingske Tidende, kan jeg se,- som andre debattører klager over – at der er sorteret groft i indlæggene. Er det et udtryk for dit syn på ytringsfrihed?

 5. Af Benny B

  -

  “Venstre ved du hvor du har”!
  Øøøøh ja, hånd i hånd med de radikale, i færd med at rulle den røde løber ud for det nye herrefolk.
  Pind, du og kvattet Løkke er en katastrofe for landet på størrelse med Scavenius, stauning og samarbejdspolitikken.
  Føj i i undergraver og splitter landet!

 6. Af Arne Hornborg

  -

  Grænsekontrol og Hjemmeværnet!?
  Værne hjemmet. Værne om Danmark og Danmarks befolkning.
  Jeg forstår ikke rigtigt Politiet modstand mod at Hjemmeværnet skulle kontrollere de danske grænser, se efter om illegale indvandrere, noget der i sig selv er kriminelt, har de fornødne tilladelser, pas med videre for at rejse ind i Danmark.
  Det måtte da være en oplagt opgave for det, i dagens Danmark, meget, meget dygtige, veltrænede Hjemmeværn.
  Netop at værne om Danmark, Danmarks grænser.
  Her i Danmark blev Hjemmeværnet oprettet i 1948. Med erfaringen fra 2. Verdenskrig, ønskede Danmark ikke at være uforberedt en gang til.
  Hjemmeværnet blev oprette som efterfølger af modstansgrupperne, disse gruppers store engagement, der betød så uendelig meget for et frit Danmark.
  Selv Forsvaret, Militæret bør inddrages.
  Danmark har en Forsvarsminister, ikke en angrebsminister.
  Vort Forsvar består af meget dygtige, professionelt personelt. De vil gøre god gavn ved at være med til at bevogte Danmarks grænser mod uønskede personer, mod de horder der ikke har et reelt grundlag for at slå sig ned i Danmark eller at bruge Danmark som transitland.
  Det hårdt prøvede, stærkt underbemandede politi mener at det er politiet opgave at bevogte grænserne.
  Muligvis? Men jeg mener at det er Folketinget og de forskellige Ministre der træffer de afgørelser.
  Afgører hvilke af ovennævnte grupper der kan og skal arbejde sammen. Fordele opgaverne mellem disse grupper bedst muligt.
  Det er kun på papiret at Schengelaftalen, Dublin-traktaten samt arbejdskraftens frie bevægelighed eksisterer.
  Ingen af de, på papiret, aftaler har aldrig virket i praksis. Tværtimod.
  Den misbrugte arbejdskraftens frie bevægelighed har skabt større problemer end goder.
  Politikerne både her i Danmark såvel som i resten af EU bør, realistisk, se sandheden i øjnene.
  Disse aftaler skal ophæves, sådan som de jo reelt er i virkeligheden.
  Horder af migranter viser med al tydelighed EU’s svaghed.
  Uenigheden mellem EU landene viser også den manglende folkelige opbakning.
  En forøget grænsekontrol er stærkt påkrævet.
  Mennesker der ikke har et reelt grundlag for at søge asyl, bør afvises omgående.
  Ret til asyl? Mon ikke det hedder: Ret til at SØGE om asyl.
  Kravene hertil bør skærpes betydeligt.
  Ingen i hele Europa, incl. Skandinavien har overblik om hvor mange illegale migranter der befinder sig, uretmæssige, i vore lande.
  Der skal strammes meget på asylreglerne. De økonomiske ydelser sættes betragteligt ned.
  Kun et meget, meget beskedent beløb skal de modtage.
  Asylbegrebet burde afskaffes, erstattes af ,,midlertidigt kortvarigt ophold’’.
  Begreber som tålt ophold afskaffes, disse personer der nyder godt af det, sendes retur til deres oprindelseslande.
  Alle udefra kommende skal selv betale til en sundhedsforsikring.
  Vi skal bekæmpe menneskesmuglerne med alle midler, også militært om nødvendigt.
  Alle både med flygtninge skal vendes ude på havet og sendes retur.
  Vi skal ikke redde flygtningene, vi skal forhindre dem i at ,,flygte til Europa’’..
  Hvornår skrider Europas politikere til handling, fremfor blot at tale om det.
  Det haster
  Udenlandsk arbejdskraft? Naturligvis, når det er nødvendigt, men der søges og gives tilbud om job fra eget hjemland.
  Det påstås fra ,,pladderhumanisternes side’’ at Danmark er et rigt land. VI har rigelig råd til at huse, integrere, tage imod flere flygtninge.
  Vi har råd til? Besynderligt.
  Der er store mangler på de sociale områder her i Danmark. Sygeplejersker der er stressede, overbebyrdede med det arbejde de selv føler de ikke gør godt nok, ikke har tid nok til patienterne.
  Mennesker der må ligge på hospitalsgangene på grund af overbelægning.
  Den manglende, katastrofalt, sygdomsfremkaldende rengøring er helt uacceptabel.
  Mennesker med cancer der ikke kan få den nødvendige medicin, fordi der skal prioriteres, der er ikke råd. Unge kvinder der er blevet syge af den vaccine de fik mod livmoderhalskræft, kan ikke få den fornødne behandling, der er ikke råd.
  Er der fra myndighedernes side taget højde for hvor mange sygdomme fupasylanterne, bekvemmelighedsflygtningene tager med til Danmark.
  Smitsomme sygdomme der er blevet bekæmpet er, med indvandringen, blusset op igen.
  Danske hjemløse kan ikke få tag over hovedet, ikke få et sted at bo, unge studerende mangler studieboliger til priser de kan betale, men når det derjer sig om boliger til flygtningene så er der ingen grænser for hvor mange bygninger der hurtigt kan etableres til alle de fupasylanter og bekvemmelighedsflygtninge.
  Listerne er alenlange.
  Rigtigt, Danmark er et rigt land. Vi skal bare bruge pengene rigtigt.
  VI har rigelig råd til velfærd, men vi har ikke råd til at være socialkontor for hele verden.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker
  Spangåvej 34 . 2630 Sengeløse

 7. Af Tom Clark

  -

  Kære Søren:

  Du skriver, “For betænk: Hvordan gik det i Irak, lød råbet. Som om den sag har noget med det, der foregår i Syrien at gøre.”

  Du mener det forhåbentlig ikke alvorligt? Al Qaeda i Irak kom til og voskede sig stort kun på grund af krigen, og den bevidst sektariske politik som blev ført af USA. Som en af CIAs mellemøsteksperter formulerede det, “We created ISIS”. Han mente ikke, at vi bevidst skabte ISIS men at vi med vores krig i Irak – ud over at være skyld i over 1 million irakiske døde – skabte forholdene som førte til al Qaeda i Irak, og senere ISIS. Hvordan kan du i fuld alvor mene, at katastrofen i Syrien og Irakkrigen er 2 isolerede begivenheder?

  Mvh Tom Clark

 8. Af Benny B

  -

  Corfitz Ulfeldt, Erik Scavenius,Søren Pind og Lars Løkke.

  De mest landsskadelige personager i Danmarks historien.
  Fremtiden vil vise, om vi overhoved har et Land og en historie efter Løkke og Pind.

  Rosenborg, kronborg og jellingestenene vil ende som murbrokker og fundament i det nye kalifats Stormoske, som vil blive bygget hvor Christiansborg lå.

 9. Af Thomas Kiær

  -

  En artikel som denne ville kunne arkiveres lodret -som åbenlyst idiotisk- hvis ikke det var landets justitsminister der havde skrevet den. Nu bliver vi desværre nødt til at tage tosserierne alvorligt.

 10. Af Arne Hornborg

  -

  I tilknytning til mit tidligere debatindlæg:
  En Fehmern bro eller tunnel? Drop det.
  Sporene fra den engelske kanal mere end skræmmer.
  Helt utroligt at det franske såvel som det engelske politi, militær ikke har stoppet det for længst.
  Det kan lade sig gøre, hvis myndighederne har det fornødne mod. Der mangler garanteret ikke folkelig opbakning.
  Fupmigranterne er komplet skruppelløse. De skal her, som alle andre steder, bekæmpes med alle til rådighed stående midler, også militært, om nødvendigt.
  Arne Hornborg

 11. Af Søren Revser

  -

  Det er alle de andres skyld – Thi sådan er Pinds forunderlige verden.

 12. Af Benny B

  -

  Tre unge røvet med kniv.(bt idag)
  “I aftes truede tre gerningsmænd deres ofre til at udlevere pung og telefoner
  De tre mænd beskrives som personer af mellemøstlig udseende, i mørkt tøj og mellem 175 og 180 centimeter i højden.”

  Imens vores børn bliver røvet, stukket ned og voldtaget af herboende arabiske indvandrere, leger vores politifolk siddende klappelege med den næste “flodbølge” af illegale indvandrere på de Danske motorveje.

  Shiriffens passivitet undskyldes paradokslat nok sådan her:
  “Ud fra et fast ønske om, at Danmark ikke skal forandres til ukendelighed”…

  Undskyld mig, men jeg kan ikke genkende Dette lovløse land længere!

 13. Af p jensen

  -

  Det er rigtigt. Overalt i Danmark, i alle små og store byer og på landet er der nu ved at være fyldt op med den multi-kulti som R og S, EL, AL og Alternativet osv. er så glade for. Og antallet af gadeoverfald, voldtægter og hjemmerøverier vil snart eksplodere. Bare se til Sverige. Og se “ældre kommentarer” plus snaph.

 14. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt hvis indlægget “flodbølgen” ikke var underskrevet Søren Pind, ville man vel læse en 2-3 afsnit og derefter springe resten af fuldemandsnakken over

  Det kan man så ikke tillade sig, når det faktisk er justitsministeren, der er forfatter til novellen “flodbølgen”. Fik jeg så noget ud af at læse det tomsnak? Næh!

 15. Af Lars Nygaard

  -

  Man bliver så trist så trist, når man læser et indlæg som dette af Søren Pind.

  “Med det fuldstændig ulogiske resultat iøvrigt, at i det sekund kniplen blev hævet, kom ordet “asyl” ud af den enkelte flygtning eller migrants mund, hvorpå de danske myndigheder intet andet kunne foretage sig end at indkvartere vedkommende på først Sandholm og siden de mange mange andre steder, der snart ville skyde op over Danmark?”

  Som Erik Bramsen skriver i et indlæg, kan rejsende fra sikre lande sendes tilbage til i dette tilfælde Tyskland, hvor de skulle have søgt asyl.

  “Danmarks grænse til Tyskland har stået åben siden 2001 – i givet fald der skulle indføres permanent grænsekontrol ville det kræve en opsigelse af Schengen og en international vrede rettet mod Danmark”

  Her vi nok ved kernen i Søren Pind’s og regeringen modstand mod at beskytte vores land. De bryder sig ikke om, at skulle udskammes i Bruxelles.

  “Mener De derfor, vi skal melde os ud af EU, FNs flygtningekonvention, Schengen og lade Danmark være en lukket ø i Europa, lukke grænsen med 4000 politifolk mod Tyskland og udkommandere militæret til at passe de 6000 km. kystlinje med ordre om at skyde, hvis noget forekommer?”

  Er Søren Pinds argumenter så ringe, at han er nødt til at ty til hæmningsløse overdrivelser ?
  4000 politifolk til at lukke grænsen til Tyskland ? En vanvittig påstand! Man ville komme langt med, at der var 50 på vagt på et givet tidspunkt, hvilket vil kræve ca. 400 betjente.

  Hvem har nogensinde hørt om een eneste migrant, der er ankommet til Danmark i en gummibåd eller mindre skib? Ingen! Det er sludder og vrøvl, og må betegnes som krampagtige skræmmebilleder. Når det så suppleres med at militæret skal have ordre om at skyde, så hopper kæden da helt af.

  Det må vist snart være klart for enhver, at bortset fra nogle annoncer, så har Venstre ikke tænkt sig at løfte en finger for at forsvare Danmark.

  Det kommer I til at mærke i meningsmålingerne Søren Pind, for danskerne lytter nemlig mere og mere til en langt klogere dansker, der har advaret mod dette i 30 år, nemlig Søren Krarup.

 16. Af Erik Larsen

  -

  Lad de tåbelige politikere få et “vink med en vognstang” d. 3. december, hvor DANSKERE forhåbentlig vil stemme KLART NEJ til nye EU-overtagelser.

 17. Af Annette O

  -

  Søren Pind skriver, at når EU med Tyskland i spidsen slipper håndbremsen, så kan man ikke forvente, at DK kan stille noget op mht. beskyttelse af grænserne. Mit spørgsmål er

  Har Venstre kritiseret Tyskland ved et af de utallige krisemøder i Bruxelles?

  Jeg kender svaret – det er et stort fedt NEJ! I er en flok kujonagtige lemminge, som falder til patten i en blanding af angst og benovelse over vores magtfulde nabo i syd. Hellere sælge helt ud af integritet, suverænitet end at sige tyskerne imod. Kan det blive mere ynkeligt?

  Når en flok udlændinge kan marchere ind i et land og sætte dagsordnen for lov og orden, så kan det faktum at retsstaten DK har spillet fallit ikke gradbøjes. Jeg er sådan set fløjtende ligeglad med, at DK ville få dårlig presse eller at vi ville modtage langt flere asylansøgere, folk fra MØ skal undelymemig adlyde dansk lovgivning, når de befinder sig på dansk grund. At det er synd for dem, at de er flygtninge fra krig, undtager dem ikke fra det faktum, at vi alle er lige for loven.

  Mht. Syrien og MØ i det hele taget, så kan selv en amatør som jeg forstå, at demokrati aldrig kommer til at fungere i regionen. Der er brug for diktatorer for at holde ekstremisterne/konservativt religiøse i skak. Får de demokratiske valg, vælger de blot religiøse eller andre religiøse sekter til magten og ny undertrykkelse og forfølgelse sætter ind. Selv i ‘forbilledlige’ lande (i et vestligt perspektiv) som Tunesien og Tyrkiet, stemmes der i stor stil på islamiske partier og får de et absolut flertal, ved vi godt, hvordan fremtiden vil se ud for demokrater, pressefrihed, minoritets- og kvinderettigheder. MØ og Nordafrika er i sandhed befolket af verdens afskum – og en god portion af disse modbydelige mennesker, importeres i stor stil til EU og DK. I svigter, Pind – nej, det er mere end et svigt …. det er et historisk forræderi mod Europas urbefolkning.

 18. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Venstre har regeringsmagten, hvad er problemet, få bragt tingene iorden………Venstre har verktøjet men mangler viljen ( Venstre har helt andre skumle planer)…….lad dog DF konsentrerer sig på indvandring, det de kan……,Venstre kan istedet koncentrerer sig om som sidst at udplyndre Staten, det de kan. (…godt vi har en Justitsminister!!!!)
  ……giv DF frie hænder i indvandre/migration spørgsmål…….alternativet som vi nu ser det at ISIL har helt frie hænder i Danmark.

  Venstre…..få Danmarks forhold bragt iorden, som det er nu bestemmer islamisterne med Venstres godkendelse ligger Danmarks, det danske folks skæbne nu i de radikale islamisternes hånd.

 19. Af Hvorfor er DR mikrofonhol- der for S bosse og EL?

  -

  Hvorfor skrive MØ, det er da ikke en anerkendt forkortelse. Gider man ikke skrive mellemøsten eller de arabiske lande? ( se 11.38)

 20. Af Skatte Borgeren

  -

  Kære justitsminister Søren Pind.
  Tiden er ikke til lange udredninger men til indgriben og handling straks.
  Når Kastholm skriver som han gør, så udtrykker han forbildeligt folkets
  følelser, nemlig at der skal passes på vore værdier, som er bygget op hos
  os i land og by igennem generationer og vi derfor må handle både aktuelt
  men nok så vigtigt på længere sigt med det som du og regeringen bør gøre,
  nemlig et fuldstændigt stop for indslusning af “nogle”, som du ikke hidtil
  har sørget for kommer her til landet i “flodbølgen”, som de selv kalder den,
  men som rent de facto er et stormløb af “nogle” fra over 20 forskellige lande
  ( se pressen idag, som taler herom fra lejre af disse “nogle” på vej nordpå ! ),
  og som du ikke har sikret, at vi får kontrolleret og registreret baggrunden for
  ved eventuelle overskridelser af grænserne hertil ! Med utrykhed til følge,
  for er disse “nogle” mon flygtninge eller imigranter eller som sådan nogle,
  som vil kunne true vores lands værdier og som vil give os uoverstigelige
  problemer i mange år fremover.

  Derfor lige nu, bør du sørge for, at alt sættes ind fra politi og myndigheder
  for at vi får etableret denne 100%´s kontrol af de indrejsende “nogle” – og
  for fremtiden bør regeringen sikre at der ikke kommer flere ind, end vi kan
  klare til opretholdelse af landets orden dvs. at regeringen og Folketinget
  må sætte et arbejde igang for at vi som et suverænt land selv kan komme
  til at bestemme vores udlændingepolitik. Det være sig ved at fastholde
  vores forbehold iht. EU´s retsforbehold, få kigget på den Europæiske flygt-
  ninge konvention og endog på FN´s flygtningekonvention, så Danmark
  i det mindste kan gå foran, og vise, at begge disse konventioner ikke har
  samme gyldighed, som da de blev skabt i årene efter 2. verdenskrig, hvor
  verden idag har med “folkevandringer” og ikke de flygtninge at gør, som
  konventionerne pårindeligt er skabt for.
  Og alt dette må vi nu som folk, der skal til folkeafstemning om netop for-
  beholdene d. 3/12 i år herfor da som det mindste kunne forlange, hvis
  vi skal kunne se vores regering og vores Folketing som de rette ansvar-
  lige for vort land – såvel aktuelt som i fremtiden. Og det synes jeg ellers
  vi skal gøre med den regering vi netop har fået.

 21. Af Odd Norbom

  -

  Dette var da en god omgang øregas. Har Pind hentet inspiration hos de radikale?
  Denn “jeg alene vide” facon klæder ikke venstre. Hele artikelen synes at være en forsvarsmekanisme for handlingslammelse.

 22. Af Erik Larsen

  -

  Kære Annette O.! Flot indspark! Jeg er 100% enig med dig.
  Og jeg må sige at der ikke er meget forskel på landsforræderne ved 2. verdenskrig og de fleste politikere lige nu. Trist og uhyggeligt. Ingen aner noget som helst om hvilke folk der i dag befinder sig i Danmark. (Godt at du ikke er én af de kvinder, der lader sig forføre af en politimand der klapper kage med en pige på motorvejen, m.m. – 85% er ikke flygtninge men unge mænd der vil op og suge på pengekasserne i Europa/Danmark).

 23. Af P Christensen

  -

  SP nævner frihedstrang i Mellemøsten.
  Spørgsmålet er hvor megen frihed de sydfrakommende ønsker.
  Desværre ønsker en alt for markant andel af dem nok alene ro og indkomst,
  af den ene eller anden art.
  Men ikke at der stilles nogle som helst spørgsmål ved de reaktionære religiøse/ideologiske normer, som er hele ondets rod.
  Det er ikke naturkatastrofer de flygter fra.

 24. Af Jan Petersen

  -

  Er migrant flodbølgen bare det nyeste WMD-våben under udvikling – bevidst eller ubevidst?

 25. Af Ian Ditlevsen

  -

  Er lige kørt forbi Helsingørs gamle hospital, nu lejet af Røde Kors til opsamling og fordeling af flygtninge mv. Her gik en flok på 6 hærdebrede Syrere gætter jeg på. De lignede nogen, der netop havde fået udgang fra en militærlejr. Solide gutter.

  Det fik mig til at tænke på de frie franske og polske mænd under anden verdenskrig, der i sikkerhed fra krigen i deres lande, omgrupperede sig og ved hjælp fra de allierede deltog i krigen for at generobre deres land.

  Er det for meget forlangt?

 26. Af Per Torbensen

  -

  Merkel har skabt en flodbølge af sværme som koster kassen-men med hvem er dette iscenesat af ??. ,på egen hånd er det dårskab med andre en strategi og hvori består dette
  “geniale” svendestykke så i.??.-hvem gavner det og for hvad-som romerne sagde-frit oversat.

 27. Af Niels Andersen

  -

  Før eller senere når Vesten og Rusland frem til, at vi er nødt til at trække på samme hammel, og jeg håber, at det er nu. Der er intet oplagt alternativ til Assad, og ergo må man satse på ham. Jeg kan ikke sige, at Syrien er et land, jeg føler mig forpligtet overfor endsige føler sympati for, og al den højstemte snak om det syriske folk og dets frihedskamp er ønsketænkning. Der er så mange fraktioner involveret i den syriske borgerkrig, at man hellere bør diskutere en opdeling af området.

  Forleden havde Adam Holm indkaldt en af “eksperterne” tyrkisk fødte Esme Birdie, som i modsætning til så mange andre fik sagt noget fornuftigt, alt i mens der tydeligt nok foregik en forbitret kamp henover bordet mellem hende og den anden indkaldte ekspert, hvis navn jeg ikke husker, men han var direktør i det danske hus i Damaskus, indtil han måtte flygte i 2011. Denne mand virkede yderst diffus og virkelighedsfjern, og jeg gætter på, at han går i Jørgen Bæk Simonsens og Jakob Skovgaard-Petersens fodspor. Esme Birdie delte ikke hans unuancerede og hyper optimistiske indstilling til en hurtig integration, og hun fortalte, hvordan alt havde været anderledes positivt, da hun og familien kom til Danmark fra Den anatolske højslette. For hende var det helt klart, at og at mange flygtninge og indvandrere på samme sted giver ringe eller ingen inspiration til at tilegne sig den nye kultur, i dette tilfælde dansk kultur. Dette harmonerer med andres oplysninger om integrationen, der er efter sigende er gået i stå eller går baglæns med et hurtigt voksende antal radikaliseringer. Politikerne tager fejl, hvis de bilder sig ind, at problemerne vi aftage med tiden. De vil tiltage, og det bliver ikke ligefremt proportionalt med antal over tid men som en stejl parabel, der ender med et samfundskollaps.

 28. Af Per Torbensen

  -

  En gang til for Prins Knud-Syrien-Irak-Libyen var sekulære samfund,hvor deres respektive diktatorer slog hårdt ned på religiøs fanatisme.USA og flere vestlige lande har nu i årtier bekæmpet disse og samtidig støttet de mest reaktionære religiøse lande,så som Saudi Arabien og Golfstaterne og hvorfor? Olie samt våben eksport i Dollar milliard klassen år ud og ind-vågn op.

 29. Af Jan Petersen

  -

  @Per Torbensen

  Du mangler spørgsmålet. Hvilke mindre – meget indflydelsesrige – mindre lande i Mellemøsten har størst glæde af at se en håndfuld potentielle fjendelande opløst?

 30. Af Per Torbensen

  -

  Syrien er fattig på råstoffer som olie og derfor har de i årtier satset på universiteter og andre højere uddannelser-det var et godt land sammenlignet med andre arabiske lande.Deres venskab og alliancer med Iran som forøvrigt er Persisk deler de mange interesser med og hvorfor ikke denne ret til suverænitet-olien er forbandelsen,den kunne skabe velstand men
  skabte dovenskaben-dette forstod Syrien og Iran allerede i 50-erne.

 31. Af Erik Larsen

  -

  @ Niels Andersen. Meget , meget enig med dig.
  Og selvom jeg ikke er “Putin-fan”, så burde Europa nok gå lidt mere sammen med ham om at finde en løsning på folkevandringen der jo ikke er holdbar ret længe. Han skal nok sørge for at der ikke kommer personer ind i Rusland som han ikke ønsker. At forsøge asyl i Rusland er vel nærmest umuligt for de unge militærnægtere, unge der ikke vil forsvare deres eget land m.m.
  Lige på DET område kunne vi lære en del (desværre) af ham. Vi har å benbart nu en justitsminister der er endnu mere veg end selv de socialdemokratiske forgængere.
  Der ER jo kun én eneste løsning – og Pind – vi behøver bestemt ikke “4000” politifolk til det, men højst 400 til at checke alle ved grænsen (evt. tage fingeraftryk og sende dem tilbage igen til Tyskland). Om de så “kravler over” alligevel og siger “ASYL” i Sandholmlejren – jamen så skal de bare have checket fingeraftryk – så ved man om de er kommet ulovligt ind. (Og de der bare smutter ind skal selvfølgelig ud igen).

 32. Af Per Torbensen

  -

  Tænker du på Israel-Jan Petersen,endnu et sekulært samfund som de sidste 25 år mere og mere bliver befolket af religiøse fanatikere og politiske bevægelse som bestemt også har deres del af ansvaret for den urolige region-men som bestemt ikke skal kastes i havet eller udryddes-det jødiske folks lidelse igennem 6 tusind års historie skal bestemt med og gennemtænkes i en fremtidig løsning på en fremtidig plan for fred-selvfølgelig..

 33. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  “Et land, der ikke kan forsvare sine egne grænser er ikke et land” !
  citat / Ronald Reagan

  – en regerings fornemste opgave er,- til enhver tid – at forsvare sit lands grænser
  UANSET konsekvenserne.
  – Hvis DK skulle blive upopulær i de “politisk korrekte cirkler” i Europa så hurra for
  det.
  – Udlandet køber kun de danske varer, som de mener er af god kvalitet og som de
  har behov for, og det vil de vedblive med UANSET om vi lukker grænserne eller ej.
  Forretningslivet er fløjtende ligeglade med om nogle begrebs forvirrede og
  pladderhumanistiske politikere skulle mene noget andet.
  – Der er ingen patetiske undskyldninger for ikke at stoppe dette vanvid af en folke-
  vandring, hvoraf ca. 73% af samtlige “fup-flygtninge” udgøres af unge mænd i den
  kampdygtige alder ( desertører ), der kun ønsker at kunne udnytte Vesteuropas
  nu stærkt, skrantende velfærd.
  – For ca. 2 uger siden konfiskerede de græske havnemyndigheder hele 14 store
  containere fyldt med våben og ammunition med bestemmelsessted forskellige
  flygtninge modtagecentre i Vesteuropa – tropperne sendes i forvejen camoufleret
  som civile flygtninge medens våben og ammunition eftersendes. Om 2-3 mdr.
  når Europas hovedstæder hærges af IS terror med mord på kvinder og børn til
  følge er hovedparten af Vesteuropas politikere 100% skyldige – kun Ungarn og de
  andre Visegrad lande + Rumænien gør et hæderligt forsøg på at standse dette for-
  udsigelige vanvid. Selv en højtstående NATO-chef har forgæves advaret herom.

  Geniet Einstein udtrykte det også således.:

  “Begrebet sindsyge forstås bl.a. ved ….”gentagelse af en given handling der, til trods alle tidligere erfaringer er mislykkedes ( i dette tilfælde import af muslimer til Europa med mgl. integrering til følge ) og , til trods herfor, alligevel at forvente et anderledes resultat”!

  DK s nutid og fremtid bygger, først og fremmest, på Grundloven og IKKE hverken EU, FN ( som, iøvrigt, netop, har udpeget Saudi Arabien som formand for menneskerettigheds-rådet..) div. menneskerettigheds-konventioner ( som bl.a. de muslimske lande IKKE har underskrevet ), håbløst forældede flygtningkonventioner fra 1951 skabt til en helt anden verden end idag samt lignende – dem skal vi alle ud af snarest muligt.

  Det danske folk, der har valgt og betaler politikerne for at varetage det danske folks ve og væld forventer, at i udfører jeres pligt og arbejde til fulde…..hverken mere eller mindre.

  PS.: Defineringen af begrebet landsforræderi:

  “…den/dem der udfører en handling til skade for sit eget lands SIKKERHED eller i åbenlys MODSTRID med dets interesser ( dvs. befolkningens )”!!

  – og som rosinen i pølseenden et mindeværdigt citat af Winston Churchill til den
  den svage britiske premierminister Neville Chamberlain efter sidst nævntes
  hjemkomst efter München-folriget i 1938

  “…..du havde valget imellem en ærefuld aftale og fred – istedet valgte du vanære og nu får du tilmed KRIG”!!

  – det samme får Europa !!

 34. Af Jan Petersen

  -

  @Per Torbensen

  Ja, jeg tænker på både Israel, Saudi Arabien og et par andre lande. Men mine tanker går nu ikke så meget på skabelse af fred i Mellemøsten. Den naive forestilling blev skrottet, efter opførelsen af 9/11 showet!

 35. Af p jensen

  -

  Jel veds, vest agers, stampes og lignende typers evindelige og vildledende ævlerier om at dit eller dat var på “kanten af konventionerne” ville forlængst have været gjort totalt til grin, hvis medierne ikke havde ligget på maven for de radikale. Den radikale politik er uden substans, uden fornuft, uden anstændighed …… og bygger på et sammensurium af røde løg ne, misforståelser og selvmodsigelser.

 36. Af preben jensen

  -

  I den sidste måneds tid er der hver dag rejst ca. 800 migranter ind i Danmark. Hertil kommer illegale og dem man ikke har fået optalt. Ialt måske 30.000 eller 40.000 på kun een måned. Og det fortsætter bare. Et held at de fleste rejste videre til Sverige. Men hvor mange IS -IS agenter, jihadister og andre fanatikere er der nu i Danmark? Og hvorfor opkøber man kun million-villaer til udenlandske “hjemløse”?

 37. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Hjemsend islamiske mænd, og alle potentielle trusler, kriminelle indvandre, stop for familiesammenføring, luk pengekassen i, luk grænserne, der skal arkut konstruktive tiltag til, jeg vil ikke give de folkevalgte nogen form for undskyldninger for deres usmagelige handlinger, for ikke at stå ved deres ansvar over for det danske folk, det er sagen for alvorlig til. Jeg så helst fornuftig konstruktiv handling, og en fornuftig effektiv handlingsplan på bordet.

 38. Af Benny B

  -

  Valgløfte: “straksopbrimsning af asylansøgninger”

  Det tog vores politikere to valgperioder at ødelægge befolkningens tillid til demokratiet.
  Den nuværende og den tidligere regering har lovet og lovet, men så snart de kommer i audiens hos Kajser Merkel, ja så glemmer de alt om demokrati, befolkning og valgløfter.

  I er godt igang med at ødelægge det, som vores forfædre har bygget op gennem 2000 år. – for hvad? en karriere ved Kajser Merkels hof?

 39. Af Jørgen Madsen

  -

  Kære Søren Pind

  I skrivende stund ligger en dansk betjent og kæmper for sit liv på operationsbordet på Rigshospitalet. Brutalt stukket ned i Sandholmlejren. En menneskejagt i Nordsjælland har sat et stort område på den anden ende. Vi kender endnu ikke de nøjagtige omstændigheder, men hvis – og vi skal understrege, at det er et hvis – det viser sig, at gerningsmanden tilhører den hob, der krydsede grænsen i de dage, da du lod stå til, så har den regering, hvori du er justitsminister, det direkte ansvar for denne betjents liv og førlighed.

  Som justitsminister valgte du – og lad os nu være ærlige overfor hinanden og være enige om, at det var et valg – at bede politiet om at sætte de danske love ud af kraft. Du vil kunne argumentere herfra og til evigheden om juridiske finurligheder og tekniske petitesser, men det ændrer ikke på, at vi med egne øjne måbende så et totalt kollaps af lov og orden og en suspension af retsstaten.

  Du har altså begået en graverende fejl. Det kan vi alle komme til, og ingen mistænker dig for at have villet dette. Du kunne ikke overskue konsekvenserne, og det er en ærlig sag. Men som borger i dette land beder jeg dig nu om at gribe chancen for at rette op. Du kan vælge at blive husket som den justitsminister, der indvarslede en laissez faire-tilgang til lov og orden, eller du kan vælge at udstikke en retning, der vil give genklang i og blive fulgt af det meste af Europa. Valget er dit.

  Som minimum forventer jeg dog af dig, at du sørger for, at landets love bliver overholdt. Er det for meget forlangt af en justitsminister?

 40. Af Niels B. Larsen

  -

  Det arabiske forår kom ikke, fordi menneskene ville have frihed og demokrati, Søren Pind.

  Som det fremgik af valget i Egypten, kom det fordi menneskene var trætte af deres diktator og ønskede en ny. En ny, som vel at mærke ville radikalisere landene i form af mere islam.

  Resultatet har vi set alle steder: “foråret” gik over i fimbulvinter.

  Det var vi nogle, som forsøgte at fortælle I torskedumme/bundnaive politikere allerede fra starten af.

 41. Af Niels B. Larsen

  -

  Jørgen Madsen – 29. september 2015 8:18

  250% enig!

 42. Af Erik Larsen

  -

  Også 250% enig i Jørgen Madsens indlæg! Det er på tide at en justitsminister – selvom han er ny – sørger for at regler og love overholdes.
  (I parentes bemærket: Godt der ikke var et V imellem dit fornavn og efternavn – så skulle du have set et lige modsat indlæg!)

  Og til Søren Pind: Du kan lige så godt NU gå i gang med at ansætte/optræne mange, mange flere politifolk. De kommende år bliver der overfald, vold, voldtægter, knivstik, drab og meget mere som vi aldrig før har set. Ingen har jo kontrol med hvem der findes i Danmark og heller ingen kontrol med hvad der sker i ghettoerne som vokser mer og mer.

 43. Af Niels B. Larsen

  -

  For en time siden blev min kæreste Svend forulempet på rådhuspladsen…
  Hvad gør man når den person man elsker kommer grædende hjem??
  Er det hans skyld???
  Det er jo ikke hverdag jeg kan beskytte ham når vi handler eller går i byen sammen..

 44. Af Erik Larsen

  -

  Jeg ved hvad du taler om Niels
  Min kæreste Michael fik slag nede i netto for en uge siden…
  Jeg bliver helt ude af den når han kommer grædende hjem for hvad fanden gør man??

 45. Af Kim P Olsen

  -

  Hvor er det en skam, at Berlingskes debatter bliver ødelagt af indlæg skrevet i andres navne.

  Berlingske kan/vil åbenbart ikke gøre noget ved problemet.

  Nu er jeg så klar til at jeg bliver svinet til med indlæg skrevet af andre i mit navn.

 46. Af Arne Hornborg

  -

  Afviste asylanter
  Gang på gang oplever VI danske, at afviste asylanter nægter at forlade Danmark.
  Ofte begår de kriminalitet for dermed at komme i danske ,,moderne’’ fængsler, får på den måde forlænget deres ulovlige ophold.
  Når den, som oftetst, alt for milde fængselstraf er overstået, får de afviste alligevel lov til at blive i Danmark, af humanitære grunde.
  Vås. Naturligvis skal de udvises.
  Vi kunne også lære lidt af Norge.
  Norge har for få fængsler, og for mange der er idømt fængselsstraf. Norge har klaret dét problem ved at leje sig ind i hollandske fængsler.
  Danmark kunne, mod en passende betaling, indgå aftaler med, for eksempel, en afrikansk stat om at bygge fængsler, såvel til den afrikanske stats egne indbyggere såvel som til de afviste asylanter, der bevidst ønsker at komme i danske fængsler.
  De fængsler skal naturligvis have en vis kvalitet, men langtfra samme ,,luksus’’ som de åbenbart ,,eftertragtede danske fængsler’’. Yde lidt ekstra bistand til en sådan samarbejdsvillig stat.
  Det kunne måske hjælpe lidt på de afviste asylanters opfattelse af, at en udvisning fra Danmark skal tages alvorligt.
  Der er ligeledes store områder i Grønland hvor der også kunne opføres fængsler, til brug for kriminelle afviste asylanter. Noget rigsfællesskabet sikkert kunne håndtere.
  Der kunne endvidere, på Grønland, bygges gode asylflygtningecentre, med alle de goder der måtte ønskes.
  Så kunne Danmark finde ud af om der er tale om reelle flygtninge, der blot ønsker at leve i fred, ro og trykhed, eller om ,,fup’’-asylanterne ønsker at bo der hvor de sociale ydelser er størst.
  På tide Europa, Danmark tager ordet asyl for pålydende. Er du personlig forfulgt kan du SØGE asyl, men absolut ikke RET til asyl.
  Det burde allerede være sket ved de danske grænser inden de horder, uretmæssigt, invaderer vort land, selvom det i mange tilfælde bliver brugt som transitland.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker.
  Spangåvej 34 . 2630 Sengeløse

 47. Af J Hansen

  -

  Så trådte Carl Holst tilbage.
  Det vil undre ham til hans dødsdag.
  Hvorfor skulle han efter et par måneder træde tilbage for det samme, som Løkke er sluppet godt fra i tyve år.

 48. Af Per Torbensen

  -

  Håber Hr.Pind de udviser rettidig omhu og ikke svigtende lederskab,når næste flodbølge rammer vores grænser om ikke så længe-hvor flodbølgen måske ikke vandrer videre mod nye horisonter,men forbliver her.

 49. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  De radikale islamister skræmmer, men de europæiske og danske politikers rådløshed skræmmer endnu mere, at går det op for mig, at ingen vil forhindre en islamistisk magtovertagelse af Europa, de folkevalgte ved hverken fra eller til!
  Ser nu fra sydeuropa de tiltagende sygedomme i indvandrestrømmen på grund af regnen og kulden.

 50. Af Per Torbensen

  -

  Præcis Jan Ulrik Friis-“Men de europæiske og danske politikeres rådløshed skræmmer endnu mere”
  Flere engelske byer har nu muslimsk flertal-Holland er overtaget om cirka 15 år-Sverige begår kollektiv selvmord som en flok lemminge ud over skrænten.-skræmmende perspektiver for Europa.

Kommentarer er lukket.