Flodbølgen

Af Søren Pind 111

Hvad stiller man op overfor en flodbølge? Har man intet forberedt og har man ikke gjort sit forarbejde, kan man ikke gøre meget andet end at se den sprede og løbe (sig) ud, gennemtrængende landskaber og områder, hensynsløst, som naturkraften selv.

Sådan husker vi den thailandske eller den japanske tsunami. Enorme naturkræfter, hvor overfor mennesket intet evner at stille op.

Syndfloden, hvor Noah byggede sin ark, mens alle andre undgjaldt, er vel den mytologisk/bibelsk stærkeste fortælling herom. Noah hengiver sig til Vor Herre, giver sig selv Gud i vold, mens han til andres spot og spe bygger sin ark. Og – alene med sin familie og dyrene – overlever den fuldstændige udryddelse af jordens befolkning. Thi sådan er naturens kraft. Hvilken ensomhed en sådan overlevelse måtte medføre…

I forbindelse med 9. april 1940 har der været dem, der bebrejdede regeringen at den gav ordre til at opgive kampen. Det var fejt, mener disse mennesker, intet at gøre den 9. april. Men sandt for dyden bør den bebrejdelse den dag i dag rettes mod dem, der afrustede, hjemsendte og svækkede det danske forsvar, så det reelt blotlagde landet – selvsamme regering, men anden kritik. Kan man bebrejde selve beslutningen om at overgive sig den 9. april efter kort kamp? Det er et af de sværeste spørgsmål – men jeg mener, hvis man som jeg tænker at et land skal kæmpe for at overleve, at der reelt også skal være en mulighed herfor. Og det havde de danske styrker den 9. april ikke. Ikke mange var indkaldt, og udstyret var slet. Havde alle været inde, så måske.

Flodbølger kan man kun bekæmpe, hvis man har bygget diger, der er stærke nok til at holde igen. I den moderne virkelighed bygges disse diger ikke ved de umiddelbart nære grænser i Danmark. Digerne bygges der, hvor flodbølgerne må tænkes at udgå fra. I denne avis har jeg set flere, der i disse dage angriber mig og regeringen for ikke at have gjort nok ifm. det sammenbrud, de europæiske ydre grænser blev udsat for, da kansler Merkel offentligt tilkendegav at enhver syrer var velkommen i Tyskland.

For mig har det karakter af de samme  bebrejdelser, der lyder, i forhold til de danske soldater, der gjorde hvad de kunne ved grænsen den 9. april, men reelt intet havde at stille op.

Og hvorfor nu det?

Fordi jeg og Venstre, til spot og spe, i årevis argumenterede for, at gjorde vi intet ved den eskalerende borgerkrig i Syrien, ville den påvirke os. De selvsamme kræfter, der i dag bebrejder regeringen, stod i forreste linje med hånen. Havde vi da ikke gjort nok i Mellemøsten? Og hvordan gik det egentlig ikke dernede? Og hvad kom det egentlig os ved? Jeg skal spare Dem for øvrige vulgariteter blandt andet på min facebook side om, at slog de bare alle sammen hinanden ihjel dernede, så var vi andre bedre stillet. Som fandtes verden ikke, og ignorerende at folk kan gå al den stund de har ben og fødder…

Claes Kastholm, hvem jeg har dyb sympati for, har indtil for ganske nylig hævdet at i Kansler Merkel havde man en løsning på det europæiske problem. Han har samtidig advaret mod at lade stå til i Syrien. I det sidste forhold er han, med Naser Khader, en af de få. Alle mulige andre har sagt noget andet, og påpeget det helt tossede i at blande sig i Syrien. For betænk: Hvordan gik det i Irak, lød råbet. Som om den sag har noget med det, der foregår i Syrien at gøre.

Jeg husker udmærket hylekoret, da jeg i sin tid anførte, at man ikke kunne udelukke, at Irak-krigen havde vakt den arabiske gades frihedstrang. Dengang lød tilråbet, at jeg intet forstod, og Irakkrigen intet havde med sagen at gøre. Nu søger de selvsamme mennesker at binde os på ærmet, at Irakkrigen er skyld i Syriens kollaps. De pågældende har intet begrebet.

Det arabiske forår kom, fordi diktatorer alt for længe havde (fået lov til at) undertrykt de arabiske masser. Men pres avler modpres, og vreden steg. Da der til sidst intet perspektiv som helst længere var i at leve i trældom i Mellemøsten og Nordafrika, bredte revolutionen sig som en steppebrand. Vesten tøvede, vi gjorde noget i Libyen, men ikke i Syrien, og i øvrigt skyndte vi os ud af førstnævnte igen. Resultatet? At kampen mellem reaktionære og progressive naturligvis foregår i fuldt flor, som efter enhver revolution. Og nogle steder går det ubegribeligt blodigt for sig. Det kommer til at tage mange år, med frem- og tilbageskridt. Tunesien er det lysende eksempel i den sammenhæng.

Syrien er et kapitel for sig – her startede alt fredeligt, men revolutionen blev mødt med usigelig vold, tortur og grusomhed. Jeg har skildret det i talrige indlæg her på min blog, og jeg nægter atter at gentage disse grusomheder. Rækker at sige, at Assad er skyld i langt flere af de begåede drab i Syrien end ISIL, og at flugten derfra til Europa i langt højere grad er forårsaget af Assad – hvem russerne støtter og sikrer – end af ISIL. Disse flygtningekolonner var forudsagt og skaber destabilisering i Europa – altså blandt andet forårsaget af de selvsamme kræfter, der via Ukraine skaber yderligere destabilisering…

Det er altså disse kræfter, vi er oppe imod.

Når Kastholm derfor, oven på dette, bebrejder regeringen, at den ikke opretholder lov og orden, virker det paradoksalt. For Kastholm kender hele bagtæppet for det, der udspiller sig i Europa for nærværende.

Mener han – og med ham de øvrige aktører, der dog ikke forstod, hvor væsentlig Syrien var i denne sammenhæng – seriøst, at Danmark skulle indkalde hele sin politistyrke på 10.500 mand (ca.), sende 4000 mand til grænsen, sætte pigtråd op og med vold og magt forhindre mennesker, kvinder og børn, der råber “Sverige, Sverige, Sverige” at rejse igennem Danmark? Med det fuldstændig ulogiske resultat iøvrigt, at i det sekund kniplen blev hævet, kom ordet “asyl” ud af den enkelte flygtning eller migrants mund, hvorpå de danske myndigheder intet andet kunne foretage sig end at indkvartere vedkommende på først Sandholm og siden de mange mange andre steder, der snart ville skyde op over Danmark? Først tusinder siden ti-tusinder af asylansøgere? For slet ikke at tale om dem, der vil flygte fra de danske myndigheder, og flakke rundt på må og få, og netop der sætte lov og orden ud af kraft. Vi har prøvet det, og det virkede ikke.

Danmarks grænse til Tyskland har stået åben siden 2001 – i givet fald der skulle indføres permanent grænsekontrol ville det kræve en opsigelse af Schengen og en international vrede rettet mod Danmark, der ville medføre uoverstigelige problemer i forhold til at få løst dette problem, hvor det hører hjemme: Nemlig i hjertet af det europæiske samarbejde. Og hvad i øvrigt med dansk økonomi: Fuld og hel undersøgelse af hvert et køretøj ud og ind af Danmark? Det havde man ikke engang, dengang vi havde permanent grænsekontrol… Så bebrejdelsen af at vi ikke registrerer  ALLE der kommer ind i Danmark er kun netop ord… Det har vi ikke gjort i min levetid.

Når resten af Europa slipper grebet, med Tyskland i spidsen, er der så vitterligt seriøse mennesker, der mener, at Danmark alene evner at håndtere dette selv?

Det er de samme, der først ikke vil bygge diger, der nu synes at mene, at man skal kaste sig markskrigende ud foran flodbølgen, når den kommer. Med et forudsigeligt resultat til følge.

Danmark valgte, blandt mange lande i vesten, ikke at gøre det, der skulle til i Syrien. Det udløste den største humanitære katastrofe siden den 2. verdenskrig. Og mens Putin sidder og griner i skægget, skændes højre og venstre mere og mere, og visse røster spreder panik i befolkningen, frygt og angst, som netop de kræfter, der ønsker at destabilisere Vesteuropa ønsker det. Sådan at vi kigger indad og ikke kan se skoven for bare træer. Kan jeg godt forstå almindelige menneskers bekymring, når de hører det skrål og spektakel, der udgår fra visse kredse i denne tid? Ja. Men for nærværende er der intet alternativ til buddet om, at hver dag har nok i sin egen plage.

Vi har valgt at føre en linje, hvor dansk politi og myndighederne står vagt om, at Danmark ikke bliver uigenkendeligt. Vi modtager asyl-ansøgere korrekt – det er foreløbig blevet til i omegnen af 1500. Svenskerne har på disse uger modtaget langt over 10.000. Det præcise tal kender jeg ikke i skrivende stund, men blot i sidste uge var der tale om 6.900.  Af alle de mennesker, der rejser ind i Danmark, er langt langt de fleste, fratrukket udviste og asylansøgere, efter alt at dømme, og efter de efterretninger vi baserer os på, rejst videre. Der er således ingen grund til at lytte til den skræk og panik, bestemte kræfter søger at sprede. Der foretages samtidig baglandspatruljer og flere hundrede politifolk er sendt til grænsen. Samtidig passer alle andre myndigheder deres arbejde. Der er ikke en eneste politikreds i Danmark, hvor der hidtil er blevet meddelt nogen ophobning af illegale immigranter eller flygtninge.

Danmark ER udsat – men det var vi før denne situation opstod. Her hvor vi snart er i 10-året for Muhamed-tegningerne er der intet nyt heri. Regeringen og jeg gør alt, hvad der er muligt, for at sikre Danmark, så vi kan leve vores liv, som vi ønsker det, og så vores kultur sikres. Og det bliver ud fra den til enhver tid givne situation. Denne regering har de kort, den har fået delt af det vestlige lederskab. Så må vi spille dem. Ikke imaginære og fantasteri-kort. At bygge en ark er næppe en løsning anno 2015.

Livet skal leves i den konkrete virkelighed, vi er sat i – ikke i en abstraktion, hvorfra man i et elfenbenstårn kan hælde al sin galde og vrede ud over de, der så valgte at påtage sig ansvaret.

Derfor følgende spørgsmål til de vrede:

Sagde De, vi skulle gøre noget, mens tid var?

Kan De huske, hvad bl.a. Venstre sagde om udviklingen i Syrien, og at den ville medføre kolonner ind i Europa?

Forestiller De Dem, vi skal lukke Danmark af og hvornår er det nogensinde sket?

Er det med knipler, vandkanoner, maskingeværer, hunde og militæret denne indsats skal finde sted?

Har De tænkt over, at stiller vi hele det apparat op, og folk så siger “asyl” har de krav på asylbehandling, og kommer de fra f.eks. Syrien er der intet grundlag for at antage, de kan udvises?

Har De tænkt over, at det vil betyde, Danmark vil modtage samtlige asylansøgere, der nu rejser til Norge, Sverige og Finland (fratrukket de flygtninge, der rejser direkte med færgen fra Tyskland) og som tælles i ti-tusindvis?

Mener De derfor, vi skal melde os ud af EU, FNs flygtningekonvention, Schengen og lade Danmark være en lukket ø i Europa, lukke grænsen med 4000 politifolk mod Tyskland og udkommandere militæret til at passe de 6000 km. kystlinje med ordre om at skyde, hvis noget forekommer? I givet fald, så lad mig sige til Dem, at jeg tror, De tager fejl. Jeg tror, det vil være enden på Danmark som vi kender det. Vi ville forandres til ukendelighed fra et lykkeligt folk, til et bange, indelukket folk med militær og politi overalt. Birthe Rønn Hornbech har bedre end jeg her redegjort hvorfor det ville være galimatias.

Politiet agerede ikke efter de berømmelige tre første dage på grund af disse perspektiver. Men grunden til jeg ikke greb politisk ind overfor politiet var blandt andet disse. Så må hver så tænke sit. Jeg er overbevist om, at regeringen har valgt det bedst tænkelige ud af de ikke attraktive valg, den var stillet overfor. I modsætning til at tale folks bekymring op, søger vi at mindske den bekymring ved rent faktisk at gøre, hvad vi kan. Ud fra et fast ønske om, at Danmark ikke skal forandres til ukendelighed. Og samtidig være centralt placeret i det europæiske samarbejde, så de fremtidige beslutninger om disse forhold også kan påvirkes af os. For ellers påvirkes vi af forhold, vi intet har at skulle have sagt overfor. Det skylder vi vores børn og børnebørn at lade være med. Ikke mindst i det perspektiv skal afstemningen den 3/12 ses.

 

 

 

111 kommentarer RSS

 1. Af Arne Hornborg

  -

  Tiårsdagen for Muhammed-tegningerne.
  Jyllands-Posten vil ikke bringe tegningerne i dagens avis, men derimod markere dagen med blanke sider. Lidt trist. Selvcensur.
  De fleste, betydningsfulde, dagblade burde alle bringe de terninger. på ti-årsdagen.
  Virkelig markere dagen som forsvar for den ytringsfrihed en fri presse bør kæmpe for.
  Ytringsfriheden er dyrebar.
  Jeg skrev selv flere læsebreve og kronikker dengang som forsvar for ytringsfriheden, noget der ligger mig stærkt på sinde. Er selv (82 år) uddannet typograf/håndsætter.
  En stor kronik som jeg sendte til Jyllands-Posten blev i første omgang afvist, af hensyn til min personlige sikkerhed.
  Jeg fastholdt at jeg ønskede Jyllands-Posten ville bringe min kronik, hvilket også skete.
  Godt at få sat ansigt på den totalitære, undertrykkende lov-religion.
  Reaktionerne fra muslimsk side var da heller ikke overraskende.
  De syriske ,,flygtninge?” der nu kommer til Danmark og øvrige europæiske lande, var de selv samme der hylede og skreg i forargelse over dansk ytringsfrihed, de selv samme der satte ild til den danske ambassade, de selv samme der FORSØGTE at brænde et flag af, der skulle forestille Dannebrog.
  Ynkeligt at Danmark, Sverige og det øvrige Europa ikke stopper disse flygtninge.
  Sender dem retur aldeles omgående.
  Gør som Australien.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker.

 2. Af Hr. Han sen

  -

  Jyllands Posten og Carsten Juste bliver aldrig klogere.
  Før Anden Verdenskrig forhånede, spottede og latterliggjorde JP jøder.
  Og forsvarede hitlers jødeforfølgelser.
  I 2001 da Fogh og Pia Kjærsgaard lagde deres sorte klamme hånd over Danmark blev det så muslimernes tur til hån, spot og latterliggørelse.
  JP ansatte en lang række muslimfjentlige højreekstremistiske bloggere til at stå for det beskidte arbejde.
  F.eks. Sennels, Morten Uhrskov, Støvring, Jalving og hvad den slags nu måtte hedde.
  I 2003 løg Fogh Danmark ind i den forbryderiske krig i Iraq.
  Carsten Juste og JP valgte, at håne, spotte og latterliggøre muslimerne med de infantile og barnlige tegninger, da Danmarks myrderier i Iraq var på sit højeste.
  Så er man squ ikke for klog.

  Carsten Juste beklager sig over, at situationen eskalerede. Og at nogle rejste rundt og fremviste tegningerne.
  Det er nu hans egen fejl.
  Hvis tegninger ikke skulle have være vist uden for sognet, men blev bragt i al fortrolighed, så skulle JP sandelig have gjort opmærksom på det, før tegningerne blev bragt i JP.
  Ingen ønsker jo at løbe med sladder.

  Åsagen til krisen kan sammenfattes til JP`s infantile hetz imod muslimer siden 2001.
  Foghs forbryderiske krig i Iraq. Som JP bakkede hundrede procent op om.
  Leflende og ukritisk overfor Fogh.
  Og muhamed tegningerne som skulle spotte, forhåne og latterliggøre muslimer.

  JP ligger som de selv har redt.
  Selvom de snakker udenom.
  Og ikke vil stå ved deres ansvar.

 3. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Merkel som hund, eller i husarrest, eller siddende på en tikkende bombe!!!

  En løsning naturligvis og det fornuftige i situationen at placere Merkel i husarrest indtil Tysklands forhold igen bragt iorden, da Merkel famler rundt i blinde, time fra time Tyskland i forfald, nu skal husejere i Hamburg og Bremen tvinges at overlade tomme boliger til islamisterne……ikke frivilligt, men med tvang ser jeg idag n 24 nyt.
  ……de med boliger beklager sig at det kan vel ske frivilligt……men nej de tyske skal nu tvinges!

 4. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Nu kaster de ud sociale svage tyskere fra deres boliger, for at give plads til islamistiske velfærdsturister. idag N24

  Hamborg: 200 velfærdsflygtninge i masseslagsmål. idag N24

  Nu beslaglægger Hamborg og Bremen under protest fra befolkningen og med tvang : private boliger imod den tyske befolknings vilje, overlades til velfærdsturisterne. idag N24

  Tyskland har åbenbart ingen Justitsminister.

 5. Af J. Ha nsen

  -

  Af JAN ULRIK FRIIS – 1. oktober 2015 11:02
  “Tyskland har åbenbart ingen Justitsminister.”

  Har Danmark?
  En forstyrret og hysterisk drukkenbolt.

 6. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg tror, at havde vi grebet ind i Syrien tidligere, så var flygtningestrømmen ikke mindsket – måske noget, da flere ville være blevet dræbt af de, der også sidder i de forskellige asyl-lejre i Jordan og Libanon.

  Og – med Anders Fogh, så begynde vi danskere at være såkaldt permanent krigsførende. Det koster – også flygtninge, som vi må tage imod; men ikke nødvendigvis flygtninge i samme forstand. Og – Rusland kan nu være sikret imod flere af disse, som de heller ikke ønsker, så hvorfor kan vi ikke sige naturligt stop, da vi ikke er arabiske lande fx., der bedre vil forstå disse.

  Det er fuldstændig galamarias, at Europa skal tørres på den måde, såvel som Tyskland ikke tør p gr a fortiden sige. Heraus!

  De 3 famøse dage, Søren Pind. Hvor vattet i forhold til dine intentioner omkring at bidrage med krif i Syrien, der ville have spredt sig som en flodbølge i hele Mellemøsten, og hvo nu Putin måske narrer alle, da jeg i morges på CNN hørte, at hvor der var blevet bombet fra russisk side, det var egtl ikke et hovedkvarter for ISIL, der var ganske få – og at deres intentioner, Putins, er sin egen storhed, holde med Assad, som Søren Pind jo ville bekæmpe og ikke ligefrem bistå som Putin, selv om flere røster har været fremme om at lade ham være ved roret i en overgangstid. Hvordan har man mon tænkt sige det, altså siden at komme af med ham.

  Nu bekæmpes i hv f de oprørske kræfter, der ville andet i Syrien end Asads styre – mere frihed. De bliver nu i værste fald udslettet fremfor at komme til orde, og vi skal se til endnu en syndflod af flygtninge, hvis de ikke er blevet dræbt undervejs Nu kan Ukraine blokere for flugt ad den vej, så Europa stadig vælges, og hvor Merkel siger: Willkommen.

  Anders Fogh har ført disse krige i Afghanistan og Irak, så nu kan Iran netop vinde indpas med russiske hjælp i forhold til ISIL, som de nok også vil gå efter efter deres første indtog i krigen her .. deres hjælp til vennerne, så de kan sidde på så store dele af Mellemøsten, hvis horder af indbyggere, vi så kan sidde og fodre i Europa på forskellige vis – enten med penge, underhold eller lærdom, og vel at mærke, hvor de ikke flytter hjem igen, hvis det ikke kan ske inden for 1/2 til højst 1 1/2 år.

  Du får netop, Søren Pind, et Danmark, vi ikke kan kende.

  Hvad Fanden skulle vi i Afghanistan og Irak på den måde. Helt uden at kunne hjælpe disse lande på fode igen, og hvor de stadig slås deres etniske ideologier islamgruppereinger imellem.

  Vi har ret til at forsvare os, og det er det, du modsætter dig med dit lande indlæg!

  Resignation, resignation, resignation – og uden tanke for, hvad det er for et fremtidigt Europa, du så gerne vil deltage i, hvis der ikke bremses op for dette dér!!!

  For tyndt, set i forhold til hvordan du tidligere ville have grebet ind på syrernes vegne!!

  H V A D M E D OS ??? Ja, blæse da være med os. Vi kan så sidde – ikke som dyrene i Noahs Ark – men som på en synkende skude, vi allerede har betalt enorme summer til i årtier med indvandring, og hvor vi stadig forsøger at holde snuden ovenvande – men hvor længe.

  Søren Pind – det fortsætter jo og stopper ikke med de af dig nævnte flygtninge nu!!!

  Mand dig dog op!!

 7. Af Per Torbensen

  -

  Ja-vore dages politikere som lever i et glashus-opvokset i snævre politiske cirkler uden reel tilknytning til virkelighedens verden-må naturligvis fejle eller blive blændet af livets modlys.

 8. Af Niels Andersen

  -

  – eller tvangsmodnes i løbet af no time. Det er hårdt at sige farvel til nogle af sine idealer, det betyder knuste drømme og fortvivlelse i enrum, men mange har været der og kom stærkere tilbage.

  Som Birthe Rønn Hornbech siger, skal man tale til kongen og ikke til stodderen. Stodderen kan sagtens fyre ordskvalder af, men kongen handler, og denne minister har nu sat spotlyset på sit eget politi. Han må føle sig meget ene, medmindre det hele er et spil for galleriet, der eroderer grunden under ham selv.

  Kære Birgit Hviid Lajer. Godt brølt løvinde, jeg er enig i hvert ord.

 9. Af Niels Andersen

  -

  Så fik vi mere at vide. Udmærket pressemøde. Vel forberedt og gennemført. Bravo.

 10. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Niels Andersen – mit ndlæg fra 2. okt. 2015 er (endnu) ikke kommet på her ? 🙂

 11. Af Torben Petersen

  -

  Søren Pind – dig og dine politikervenner har ÉET stort problem hængende rundt om halsen som et tungt åg : MODET TIL AT VÆRE KONSEKVENT!!! Manglende mod avler manglende respekt – og det er lige præcis den situation, I politikere står i lige nu! Hvor er det trist!

Kommentarer er lukket.