Hvad hvis regeringen havde været en anden?

Af Søren Pind 77

Der har været megen kritik af forløbet den sidste uge. Jeg forstår bekymringen, afmagten og vreden. Men den mærkværdige kritik rettet mod regering og politi af politikere og mediefolk begriber jeg ikke. Den er letkøbt og provinsiel – betragtet ud fra vores lille navle uden blik for, at Europa er under et kolossalt pres og de tektoniske plader under vore fødder bevæger sig.

Men lad os starte fra begyndelsen:

Hvem lyttede egentlig til Venstre, mens vi igennem fire år appellerede til at man forhindrede situationen i Syrien i at ende i den nuværende – nemlig den største humanitære katastrofe siden 2. verdenskrig med 12 millioner internt fordrevne og flygtninge og over 250.000 døde? Jeg kan komme i tanke om Naser Khader men ellers ingen. Da Venstres formand på folkemødet på Bornholm for år tilbage foreslog at bevæbne de syriske demokratiske oprørere, lød det fra regering og hele den venstreorienterede opinion, at det noget nær var det mest vanvittige, de havde hørt. I stedet medvirkede den daværende regering ved en afstemning i EU til at forhindre UK og Frankrig i at levere disse våben, man satte fokus på helt ligegyldige kemiske våben og fjernede fokus fra det egentlige: Nemlig at få standset en borgerkrig, der nu har fået altafgørende indflydelse på Europas fremtid. I dag ved vi hvordan historien foreløbigt er endt – og det er et massivt pres og influx over Europas ydre og indre grænser, der ikke ser ud til at standse foreløbig. En af Venstres hovedbegrundelser, mens vi blev angrebet fra venstre for at være krigsmagere og fra højre for at være vanvittige, var, at alternativet til at gøre noget var langt værre, og ville ende i kolossale flygtningekolonner uden sidestykke langt ind i Europa. Det er nu desværre blevet kun alt for sandt.

Under valget diskuterede vi asylpolitik – både Kristian Jensen, Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg blev angrebet for den ny asyl- og udlændingepolitik, vi agtede at gennemføre, såfremt der blev dannet en borgerlig regering. Mindeværdigt var henholdsvis Divya Dass og Kim Bildtsøes hæmningsløse angreb på hhv. Kristian Jensen og Lars Løkke, da medier – og den nuværende opposition – mente, det var helt hen i vejret at påstå, at mennesker, der flytter sig fra krigshærgede og fattige lande f.eks. ved hjælp af menneskesmuglere, var godt orienterede om gældende regelsæt i forskellige lande, herunder satser og familiesammenføringsregler. Som vand løber nedad og tyngdekraften gælder. Uanset, så gennemførte regeringen – efter Folketinget blev ekstraordinært indkaldt – de varslede stramninger i asyl- og udlændingepolitikken. Hele venstrefløjen inkl. det radikale venstre, stemte imod. I dag er det entydigt, at en af begrundelserne for, at så mange søger til Sverige fremfor til Danmark er ydelsesstørrelser og den samlede udlændingepolitik. Hvordan mon landet havde ligget (!), hvis regeringsmagten ikke var skiftet? Jeg spørger bare i al stilfærdighed ift. dem, der hævder den nuværende regering ikke har en plan for asylpolitikken. Den har vi skam – og den var lagt i forvejen. Virkeligheden er, at den har virket efter sin hensigt.

På længere sigt har integrationsministeren fastslået, at der vil komme yderligere stramninger til. Men i forhold til den nuværende situation er sandheden den, at politikken om at have en bæredygtig udlændingepolitik langt hen ad vejen er lykkedes. Dermed er ikke alt løst, for verden er i bevægelse og Europa skælver. Men jeg siger igen: Tænk om den gamle regering var blevet siddende…

Forløbet da 3200 mennesker i løbet af ganske få dage krydsede grænsen er beskrevet på mange måder. Det er vigtigt at holde fast i, at problemet ikke startede søndag eller mandag for den sags skyld. Der har været et langt forløb forud. I dette forløb har Danmark modtaget en større andel flygtninge – både relativt og nominelt – end en lang række andre europæiske lande. De her dage siden i mandags har over 700 således søgt asyl. De, der berettiget søger asyl i Danmark, får det, og får ophold i et trygt og ordentligt land, der yder de pågældende sikkerhed og beskyttelse.Danmark har intet at skamme sig over, og med Andreas Kamm fra dansk flygtningehjælps ord, så er intet samfund tvunget til at se sig selv ødelagt pga udefrakommende. Der er en grænse for, hvad man kan bære. Det er i dette forhold, diskussionen må finde sted.

Da de første tog begyndte at ankomme, søgte politiet at registrere Ikke-EUborgere, der søgte adgang til Danmark. Enten med henblik på at undersøge om de pågældende ønskede asyl eller med henblik på at udvise de pågældende for illegalt ophold i Danmark f.eks. efter overenskomsten med Tyskland om grænseoverløbere. Hjemlen – der siges at være mere yderligtgående end mange andre i Europa – til at tilbageholde folk gjaldt i 3 x 24 timer – efter dette skulle de pågældende enten fremstilles for en dommer ellers slippes fri. Forudsætningen for fremstilling var, at man havde forventning om, at de pågældende kunne udvises igen.

Det sidste viste sig hurtigt omsonst. Langt de fleste – over 2500 – ønskede ikke asyl i Danmark og ønskede heller ikke at oplyse, hvem de var. Det kaos, med både små børn og kvinder, der løb for livet (!) ud over skinnerlegemer og på motorveje, var til fare for den offentlige orden og for de pågældende selv. Det var skrækkelige billeder som afspejlede en tragisk og voldsom situation – en situation, som skyldes forhold langt borte fra os. Ikke dansk politi eller for den sags skyld regeringen.

Derfor ændrede politiet – helt logisk OG lovligt – efter nogle dage strategi pga omfanget af problemet. Nægtede folk at identificere sig og sige hvem de var, og ønskede de ikke asyl i Danmark, lod man – jeg siger det igen: Helt inden for gældende regler, og som både Tyskland og Sverige gør det – de pågældende fortsætte deres rejse. Jeg vil i slutningen af næste uge bede Rigspolitichefen om en vurdering af, hvor mange der er blevet illegalt i Danmark. Mit bedste bud på nærværende tidspunkt er, at så godt som alle er rejst videre. Mediernes panik om illegale i Danmark har således ingen grobund. Politiets måde at håndtere det på kan således svinge mellem disse to udgangspunkter, alt efter politiets vurdering.

Spørgsmålet om fremtiden melder sig naturligvis i alt dette. Men for nærværende er Danmarks situation i forhold til mange andre håndterbar. Antallet der søger asyl er betydeligt mindre end både i Tyskland og i Sverige. Det betyder ikke, at udfordringen er lille. Men billedet af, at alting er uden for kontrol, er simpelthen forkert. Der er en hånd på rattet, og fordi den danske regering i sommer udviste rettidig omhu er der en indtil videre overskuelige situation.

Det store men er fremtiden. Denne menneskevandring kan ikke løses uden to forhold håndteres. Det ene er Europas ydre grænser. Det andet er at få standset konflikten i Syrien og etableret en situation i nærområderne, hvor mennesker ikke behøver at flygte over hals og hoved for at få en tålelig tilværelse. Der er møde i EU den 14. hvor integrationsminister Inger Støjberg deltager, og her vil blandt andet de ydre grænser blive drøftet. Konflikten i Syrien har straks længere udsigter. I Paris og London har man forøget støtten til luftangrebene i Syrien. Men Assad udgør stadig hovedproblemet og har dræbt langt flere end ISIL. I sidste uge alene blev der angiveligt smidt 113 tøndebomber ud over civilbefolkningen og der er ingen udsigt til forandring. Så længe den konflikt har det omfang, vil flygtninge krydse Himalaya selv for at flygte væk.

Jeg kan derfor, som dansk justitsminister, ikke love, at denne menneskevandring vil ophøre. Det havde krævet rettidigt omhu af de politikere, der blot så til Syriens opløsning. Og det har et langt tilbageløb. Men jeg kan love, at regeringen vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at balancere igennem denne situation på en måde, der sikrer Danmark og samtidig ikke sætter Danmark som vi kender det over styr. Det vil kun være i yderste nødstilfælde at ordensmagten vil blive anvendt til fysisk magtanvendelse ift. kvinder og børn, hvilket havde været alternativet til det, vi så i ugens løb. Lad mig igen her understrege, hvilken fantastisk indsats folkene har ydet – set i lyset af hvor hårdt politi og beredskab har været spændt for siden terrorangrebet, er der ikke ord store nok til at  beskrive indsatsen.

Alt det får mig til at stille et stilfærdigt spørgsmål: Hvordan tror man egentlig situationen havde været, hvis den tidligere regering var blevet siddende? Og kan Socialdemokraterne venligst fortælle den danske befolkning, om de stramninger, regeringen gennemførte i sommer, vil blive tilbagerullet, såfremt partiet en dag måtte overtage regeringsmagten?

 

77 kommentarer RSS

 1. Af Elisabeth Lindhardt

  -

  Kald det en regering en gang til, Søren Pind.

 2. Af Arvid Holm

  -

  Det er ikke til at vide, hvad en anden regering ville finde på.
  Se blot Merkels regering i Tyskland, der uden videre åbner Europas porte på vid gab for befolkningsoverskuddet i Mellemøsten og Nordafrika.
  Man skulle tro, at det var løgn.
  Men det er det desværre ikke.

 3. Af Søren Asp Mikkelsen

  -

  Det er godt med lidt overblik og at huske på, at problemet med flygtninge – både dem vi ser og dem der aldrig kommer her til – især skyldes en tragisk borgerkrig i Syrien. Men er det nu også helt sikkert, som Pind synes at mene, at borgerkrigen ville have fået et mildere forløb, måske være afsluttet, hvis oppositionen til Assad var blevet udstyret med våben fra en række europæiske lande for et par år siden? Aktiv krigsindsats i Afghanistan, Irak og Libyen fra vestlig side har ikke ført til fred der. Fravær af indsats i Syrien har ikke ført til fred der. Så det fortvivlende er, at det ser ud til, at går vi ind med fly og evt. soldater eller blot våbenstøtte og træning, gør det ikke den store forskel, og går vi ikke ind, gør det heller ikke den store forskel.

  Og helt lavpraktisk ift. Pinds indledende præmis: Hvem er det i Syrien, vi i givet fald skal støtte med våben?

 4. Af J. Hanse n

  -

  Pind skriver:
  “Men den mærkværdige kritik rettet mod regering og politi”

  Ingen har vist bebrejdet politiet. Tvært imod.

  Pind skriver også:
  “I dag er det entydigt, at en af begrundelserne for, at så mange søger til Sverige fremfor til Danmark er ydelsesstørrelser og den samlede udlændingepolitik.”

  Næ. Støjbergs infantile annoncer og lavere ydelser har ingen betydning.
  Løkkes og Støjbergs opstraminger han ingen effekt haft overhovedet.
  Danmarks renomme krakelerede, især i de muslimske lande, allerede fra 2001.
  Takket være Fogh og Pia Kjærsgaard.
  JP har jo også en stor del af “æren” for Danmarks elendige rygte.
  Den idiotiske avis udsendte de infantile og barnlige muhamed tegninger kort tid efter, at Fogh involverede Danmark i USA`s massemord og folkedrab i Iraq.
  Det er en timing som vil noget.
  Når flygtninge helst går i en stor bue udenom Danmark, så skyldes det landets intolerance, racisme, fremmedfjentlighed, uvenlighed, dårlige muligheder for beskæftigelse og stigmatisering af muslimer.
  Samtidig med at man helt uden nogen form for skrupler og eftertanke deltager i USA`s ødelæggelser og massemord i den muslimske verden.
  Dette er årsagen til at flygtninge søger uden om Danmark.
  Ikke Støjbergs barnlige og infantile annoncer.

  Men at Pind glæder sig over, at Danmark skubber byrderne videre til Sverige, det viser bare hvilken ynkelig person Pind er.

 5. Af I. Hansen

  -

  Både Løkke, Thorning og Vestager sidder i Merkels lomme….så dét havde ikke gjort nogen forskel… + “uhhh nej, hvad tænker de andre lande nu om os”(de store drenge i skolegården) fylder laaangt mere hos dem, end hvad DK´s borgere mener.

  Pind – hvad hjælper dine ord, når V alligevel ikke handler???…I snakker jo kun :)….og Løkke dukker sig som sædvanlig under rardaen (pressen) …skulle jo nødig fornærme andre lande – og sender i stedet sine undersåtter…..f.eks. dig Pind og Støjberg….fatter ikke I finder jer i det.
  Løkke går for at være stratek……ja det er JER han manipulerer med + borgerne….alt for egen vinding.
  -og V har RÅ-sparet på politi og skat mm. …..rå-sparet så meget at deres funktionsevne er totalt udhulet…….og I tror at bare der er mere IT i det off. så sparer I…..når I ikke snart til erkendelsen af selvbedraget????

  Tiden beviser med al tydelighed at EU er en FARCE !!!!!!…….og at shengen er FULDstændig uigennemtænkt!!!!!!
  Når først migranterne har fået deres ophodsstilladelse eller statsborgerskab i Sverige, står HELE eu jo åben for dem, ikke……………..ergo går de efter det land hvor underskriften først kan fås…… ren logik!!!…og de har travlt for der er en mulighed for at selv Sveriges borgere får nok, ikke……….husk, at det er særdeles velinformerede migranter………..og bemærk at de åbenbart alle sammen ved hvad vej de skal gå fra Rødby, så mon ikke “tur-guiden” er i blandt dem???

  Jeg hjælper gerne folk i nød….men disse er ikke i nød!!!…de opfører sig som om eu er et tag-selv-bord – og den dominans får de tilsyneladende lov til!!!!
  Får de også lov, når de vender tilbage efter underskrifts tilladelse i Sverige???………..

  UD af shengen nu!!!!!!!
  UD af eu!!…….vi ser nu at der reelt ikke ER fælles-interesser……ikke ER fælles solidaritet……ikke er andet end en forening af centrering af lobby-erhverv-finans-magt-korruption!!!!

 6. Af Kim Bjerrehave

  -

  Hvor var landets justitsminister, da landet blev oversvømmet af landsforrædere / dessertører, og lov og u-orden blev dagens udfordring?
  Flygtningestrømmen opstod nemlig da Assad indkaldte alle under 40 år til krigstjeneste fordi landet er truet, men disse personer som nu fylder Europas veje, svigter Syrien, og betragtes som landsforrædere / dessertører, og forventer 1-ste klasses betjening af Europa, netop deres egen Muslimske kultur, er ikke interesseret.
  Hvor blev lov& orden af? Kim Vig

 7. Af Benny B

  -

  Kære Pind.
  Jeg medgiver, at det havde set meget værre ud, hvis de (selv) gode havde vundet valget.
  Men hånden på hjertet, så kan du som overste ansvarlig, da ikke være tilfreds lukkede motorveje og politifolk, som klapper kage midt på motorvejen?

  Astronauten som lige er kommet hjem fra rummet, må gnide sig en ekstra gang i øjnene, når han genser det Danmark han forlod for nogle dage siden.

  Den eneste måde, at stoppe tsunamien og anarkiet på, er som Ungarn at sætte hårdt mod hårdt.
  Strømmen stopper først når nogen sætter vilje bag og stopper den.
  Ungarn er det eneste Land, som opfører sig ansvarligt og langsigtet i denne stund.

 8. Af Er ik Larsen

  -

  Der er én væsentlig ting du har glemt Kære Søren , og det er at eftersom de ca. 3.000 ikke blev ordentlig checket – men sagde at de ville videre – og fik lov ovenikøbet – hvor ligger så kontrollen med om der er ISIS folk imellem.?? Langt de fleste er jo unge mænd mellem 18-30 år.
  Hvor mange af dem skjuler sig lige nu i Danmark??
  Som du rigtig skriver Dvyai Das (eller hvad hun hedder) og Bildtsøe m.fl. vil jo aldrig bore i sådanne ting , der ovenikøbet nu er blevet dit område som justitsminister.
  Og hvad med de ca. 2.800 personer, hvis statsborgerskab ikke var færdigbehandlet inden valget???
  Accepterer I at Leif Mikkelsen og Samuelsen går i mod blå blok og lader dem alle få statsborgerskab nu?

 9. Af Niels B. Larsen

  -

  Får I lukket den grænse og opsagt flygtningekonventionen før vi bliver helt overrendt af kulturfjender?

  EU er jo en slatten papirtiger, som er mindre end intet værd i situationen – og den tvungne fordeling kan den skidne union glemme alt om. Østeuropæerne går aldrig med til det.

  Og hvad gør de uduelige teknokrater i Brüssel så? 🙁

 10. Af Niels B. Larsen

  -

  Med hensyn til Syrien og syriensflygtningene.

  Jeg sætter min lid til Assad og Putin! De mennesker skal have en benhård diktator til at styre sig – det viser historien tydeligt og befolkningerne i Mellemøsten har gang på gang vist, at slækker man tøjlerne hersker kaos.

  Vi bør trække os helt ud af Mellemøsten og sætte alt ind på at forsvare Europas kyster mod de invaderende folkevandrerhorder. De skal koldt og kynisk afvises – ellers ender Europa som et Mellemøsten/Afrika II. Med mindre vi slår porten i, vil der komme millioner af afrikanere over de næste 40 år – og de bliver nassere for størstepartens vedkommende. Hvad vil det ikke betyde for den europæiske økonomi?

  De syriske “flygtninge” i Europa er IKKE flygtninge. Det ophørte de med at være i samme øjeblik , de satte sig i en båd på den tyrkiske eller libanesiske kyst, for de var allerede i sikre lande.

  Send dem tilbage uden videre og beslut, at vi KUN yder hjælp i nærområderne. Vi skal IKKE modtage flygtninge længere!

 11. Af Lars Rasmussen

  -

  Kære Søren Pind

  Vi to kan hurtigt blive enige om, at situationen havde været tusind gange værre, hvis denne bølge af flygtninge og migranter var kommet ind over grænserne, mens den tidligere SR-regering stadigvæk havde været ved magten. Det som jeg, og mange andre borgerlige vælgere, imidlertid er ganske skuffede over, er regeringens apatiske handlinger og uklare kommunikation.

  Jeg er helt på det rene med, at sagen er ganske kompliceret, men jeg kan ikke se, at Danmark er forpligtet til at give transit eller asyl til mennesker, der er rejst igennem 5-6 sikre lande inden de overskrider den danske grænse. I den aktuelle situation kom de pågældende mennesker fra Tyskland, så det ligger vel lige til højrebenet at sende dem tilbage til Tyskland (hvorfor Tyskland så ikke sender dem tilbage til Ungarn, Grækenland eller Italien i medfør af Dublinforordningen må Tyskland så selv ligge og rode med).

  I de seneste par dage har der været en masse snak om, at Danmark kunne blive en asylmagnet, såfremt vi holdt os ude af den fælleseuropæiske fordelingsaftale, men igen drejer det sig bare om, at hvis en flygtning kommer fra et sikkert land, bør vi, som Naser Khader meget rigtigt har været inde på, naturligvis betragte vedkommende som migrant, hvilket automatisk skal udelukke muligheden for at søge asyl i Danmark.

 12. Af Jakob Rasmussen

  -

  Kunne EU-landene ikke danne en fælles styrke, til at sætte ind mod Assad og ISIS, der primært består af de våbenføre, syriske mænd, der er flygtet til Europa,?

  Man må gå ud fra, at de fleste af de syrere, der flygter til demokratiske lande, er demokrater, og at en del af dem er flygtet, fordi de hverken vil kæmpe for Assad, ISIS eller såkaldt moderate islamister, der ofte er omtrent lige så radikale, som ISIS-tilhængerne.

  Hvis de syrere, der er flygtet til Europa, kunne kæmpe for en stærk, demokratisk orienteret hærstyrke, samlet af de EU-lande, er der sikkert en del af dem, der kunne motiveres til at befri Syrien for Assad og ISIS.

 13. Af Jakob Rasmussen

  -

  En hærstyrke, organiseret af de EU-lande, som syrerne er flygtet til, ville selvfølgelig blive nødt til at kæmpe sammen med de syriske kurdere, hvis den skulle have en reel chance, for at befri Syrien for både Assad og Islamisk Stat.

  Men lige nu bomber Tyrkiets islamistiske regering de syriske kurdere, selvom de syriske kurdere er den eneste, demokratisk orienterede befolkningsgruppe i Syrien, der har en chance for at vinde over Assad og Islamisk Stat…

 14. Af Eva Madsen

  -

  Nu hører vi igen de samme truende rædselsargumenter for Danskerne og Danmark, hvis vi stemmer NEJ til rets samarbejdet i EU under EUROPOL, og igen også de herligheder der vil møde os og være til gavn for kriminalitetsbekæmpelsen fra Øst- og Sydeuropa, – men det er altså atter et politisk bedrag.

  Kan man ikke være sikker på at hvis Danskerne stemmer JA til ophævelse ar retsforbeholdet , så er det en god måde for senere at tilslutte sig EU `s flygtninge politik / konventioner. ????

  Jeg tror det – det bliver garanteret lusket ind af bagdøren – da majoriteten af politikerne i folketinget er venstreorienterede og ligeglade med nationalstaten Danmark, som allerede nu er overbefolket med over en million for mange mennesker som ikke kan brødføde sig selv.

  Er EU `s Frontex også et politisk bedrag ??? Er EU ikke stort set et politisk bedrag ???
  Millioner af muslimske velfærdsflygtninge vælter uhæmmet ind over Europas grænser – det eneste Frontex og EU gør – er at hjælpe flygtningene op af middelhavet , så de ikke drukner – hvorefter de bliver sat i land i Europa .

  Frontex skal bl.a. bistå medlemsstaterne i situationer, der kræver øget teknisk og operativ bistand ved de ydre grænser, og yde medlemsstaterne den nødvendige støtte i forbindelse med tilrettelæggelsen af bedste praksis for tilbage sendelse af tredjelandes statsborgere, som opholder sig ulovligt i EU.
  Sker det ???

  FRONTEX har hovedkvarter i Polens hovedstad Warszawa, og havde i juni 2008 138 ansatte, og et budget på godt 70 millioner euro.

  Hele bedrageriet omkring CO2 kvoter til flercifrede mia. beløb er fortsat uopklarede, og der efterforskes overhovedet ikke i det mere, så hvad nytte er EUROPOL så til for?

  Nå.., de mange mia. som arbejdende borgere i hele EU har betalt til ved dagligt at gå på arbejde i kansastøj med leverpostejmadder i madkassen, – der dem er EU-folkene, politikerne og EUROPOL da ganske ligeglade med, det var jo ikke deres penge det gik ud over, og heller ikke deres arbejdskraft der betalte det.

  Hvad hjælper det Danmark udviser mennesker til deres hjemland efter brutal voldskriminalitet, når de alligevel hurtigt kommer igen på togt i Danmark, –

  EUROPOL står da ikke vagt overfor disse kriminelle, og det er selvfølgelig fordi EUROPOL ingen jurisdiktion har i den anledning.

  Det er noget ekstremt vrøvl og på kantet til det løgnagtige, når det hævdes at EUROPOL er vigtig i forbindelse med terrorisme bekæmpelse, for det sker helt efter den politiske målestok for egne udnyttelse for de enkelte lande politikere, så de bedst muligt kan profilere sig indenrigspolitisk.

  Samarbejdet sker primært via de enkeltes landes efterretningstjenester og i politisk regi, sådan som vi også har set der hele tiden, – hvor vi også har set fraværet af EUROPOL samtidig, så det er en falsk sang fra politisk side.

  Lad os så lige få på det rene forskellen mellem rets forbeholdet og politisamarbejdet (EUROPOL), for der er da en vis afstand.

  Rets forbeholdet handler om de retslige tilstande der i hele EU skal være gældende, og det kan i princippet være ganske udmærket, – hvis blot vi ved noget mere klart om hvor vi ender, med det er noget vi intet ved om, og heller ikke vil få oplyst, så vi risikerer at ende ligesom KRAG udtrykte det engang; “man har et standpunkt indtil man tager et nyt”, – men hvad det nye er er fortsat helt uklart.

  Truslerne hørte vi også dengang vi skulle stemme om EUROen kontra den danske krone som valuta, og hvor den danse snusfornuft sagde klart NEJ til politikerne.
  Det har vi siden haft stor glæde økonomisk af i forbindelse med krisen i 2007, hvor den danske snusfornuft sparede Danmark for 20 mia. kroner.

  Ligesom dengang må vi igen lade den danske snusfornuft råde os til at holde fingrene væk fra denne yderligere integration indenfor EU, som i forvejen kæmper med sin manglende folkelige opbakning og forståelse for denne efterhånden ret så udemokratiske institution.

  EU bliver nemlig ikke mere demokratisk eller gennemsigtig ved yderligere integration,
  – tværtimod!
  – De helt klokkeklare konstateringer er derfor; “EUROPOL leverer ikke varen”, – rets samarbejdet er en uklar størrelse, der ikke konkret fortæller noget om mål for retspolitikken for borgerne fremadrettet, og dermed retssikkerheden for borgeren”!

  Det er derimod noget forvrøvlet sludder fulgt af politiske trusler mod vor sikkerhed, som alene har til formål at formere sig selv som institution med endnu flere omkostninger til følge, og endnu flere flot betalte embedsmænd og -kvinder, der forsat ikke vil “levere varen”, men blot være yderligere en økonomisk byrdefuld administrativ gren uden gennemsigtighed, for det arbejdende folk i hele EU.

  Jeg synes det ville være RIGTIG interessant at få at vide, hvad det er vi går glip af, af juridiske herligheder, ved at indgå i det retslige samarbejde.

  Hvorfor arbejder regeringen ikke på at få ændret og moderniseret menneskerettighedslovene og flygtninge konventionerne- så de er svarende til moderne tid – en overbefolket verden – vor mange folkeslag avler sig til nød og elendighed. ????

  Det her med menneskerettigheder og flygtningekonventioner er et mærkeligt system!

  Europas befolkning har vel også menneskerettigheder ???

  Hvorledes forholder det sig rent juridisk, med, at man tager befolkningsgrupper fra Mellem østen , Afghanistan , Langbortistan og Afrika, – og siger, at de har ret til, – at invadere vore lande og at vi er forpligtiget til, at underholde dem med penge, mad og husly?

  Hvorledes har vi opnået denne forpligtigelse?

  Desuden er de fleste fjender af vores religion, og kultur, samtidig med at muslimerne / islam proklamerer med at ville slå os ihjel!

  Man kan da kun lykønske muslimerne i Danmark — tænk på – at de nu har hærget landet i årtier – oprettet parallel samfund og indført muslimske skikke i Danmark – moskeer – anti svinkøds spisere , tørklæder , kalotter , flagrene mumier indhyllet som telte , bederum , problemer i svømmehaller , problemer alle vegne og steder – stort set alle er på overførselsindkomst , største kriminelle gruppe + osv. — derfor vil Danskerne ikke have flere muslimer indenfor landets grænser – ja det er jo bare synd for flygtningene – men sådan eret jo !!!

  Som vi har set – har andre folkeslag assimileret sig fint i vort land – dem lægger man ikke mærke til — men muslimerne er en evig pestilens , de burde egentlig udvises alle til hobe . !!!!

  Og det er helt utroligt at der er så mange – så mange – der syntes det er så synd for flygtningene — og Danmarks radio og TV 2 er de helt store SKURKE – men har de alle sammen GLEMT at de er MUSLIMER: ???

  Der er åbenbart noget der er rivende galt!

 15. Af Jan Petersen

  -

  Pind

  Hvorfor nævner du ikke noget om, at “frihedskæmperne” IS er trænet på USA-baser i Tyrkiet, Jordan og formentlig andre lande?

  Den såkaldte “borgerkrig” i Syrien er styret af alle andre kræfter, end lige den syriske befolkning selv!

  Hele showet er et stort manipuleret medie bedrageri i lighed med 9/11!

 16. Af I. Hansen

  -

  Eva Madsen…..du kan tilføje at hovedparten af eu´s medlemslande er korruptionsstyrede, så hvorfra skal en evn. retfærdighed komme?…..eller et reelt samarbejde?
  eu er et naivt foretagende – og derfor er det også så nemt for lobbyister, finans og erhvervsmafiaen at kontrollere….for det er reelt det de gør!!!!

  Allerede nu, snakker erhvervslivet om en “gevinst” ved folkevandringen = løntryk, fravær af arbejds- og miljøregler mm. (= lignende forhold som de kommer fra og forhold som dem, de byder asiens befolkning) og dermed endnu højere løn til dem selv!!!!

 17. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt hatten af for en minister, der stadig bruger sin Berlingske blog.

  Den ros skal Søren Pind trods alt have!

 18. Af Ramon Harud

  -

  Pind er naturligvis velkommen til at bruge sin blog, men en del af dette indlæg lader til at være med ministerkasketten på, og for den del synes jeg, Berlingskes blogunivers er en besynderlig kommunikationskanal at vælge.

 19. Af Finn Ketler

  -

  Kære Søren Pind,

  Det var et befriende og glimrende indlæg. Vi har ikke noget at skamme os over:
  – Vi hjælper NATURLIGVIS de flygtninge, der søger asyl her i landet
  – Vi har forståelse for deres frygtelige situation
  – Vi overholder alle konventioner og lægger ingen i håndjern
  – Politiet behandler flygtningen eksemplarisk,
  – MEN vi reklamerer bare ikke med, at vi har de verdens bedste forhold (selvom vi fortsat ligger højt på listen over gode “tilbud”)
  – Vi skaber, de rette forventninger til, hvad det vil sige, at komme til Danmark, og så må de velorienterede flygtninge og emigranter træffe deres valg på det grundlag (selvom de egentlig bare hurtigst muligt burde redes fra krigens rædsler)
  – Og selvom vi gerne hjælper, tilbyder vi ikke mere end, hvad 1000 EURO generationen i Sydeuropa, hver dag må kæmpe sig til at tjene via både et og to job. Det er jo nærmest en hån mod Europas arbejdende befolkning, at tilbyde flygtninge og emigranter de forhold vi hidtil har gjort. Jeg forstår godt de søger mod nord, jeg undres bare over, at sydeuropæerne ikke også gør det i større omfang end hidtil.

  På den kritiske side, vil jeg mene, at den støtte det international samfund yder flygtningen i lokalområdet er en skændsel, og at vesten bestræbelser på at stoppe konflikten er pinlig, Kan man virkelig ikke ser bort fra diplomatiske forhindringer som f.eks. Assad og få sat en stærk mand ind i området? Al historik tyder på, at kun stærke enevældige ledere kan holde ragnarok i den muslimske del af verden i ave. Alternativet er, at de selv må udkæmpe nogle krige som Europa har gjort det, og dermed acceptere, at det kommer til at koste millioner af døde. Ud fra devisen “på et tidspunk indfinder fornuften sig vel også i den del af verden”. MEN det er dog trods alt et lige lovligt kynisk synspunkt.

  Så kom i gang med at løse konflikten, I får næppe nogen hjælp fra de muslimske lande i området, de er nemlig fløjtende ligeglade med syrerne, selvom de gerne støtter opbygningen af hundred vis af moskéer i Tyskland, Danmark osv. Det er så usympatisk en opførsel, at man mangler ord.

 20. Af Christian k

  -

  At vi ikke har noget at skamme os over skyldes den danske befolknig. Ikke den danske regering.

  Der findes kun eet ord der beskriver det sorte kabinets ageren i asylpolitiken.

  Pinligt!!

 21. Af Andre Nielsen

  -

  Må indrømme jeg ikke helt forstår håndteringen af situationen. Danmark skal jo passeres hvis Flygtningene/Migranterne skal til det øvrige Norden. Østrig/Tyskland får ikke registreret dem, og med den emsige kontrol af togene som finder(har fundet) sted. kommer Danmark let til at få flere tusinde asylansøgere som ellers ikke ville vælge DK. Så længe De øvrige lande har sat Schengen ud af kraft – virker det spøjst at Dk insistere på gennemgribende kontrol. Lad dem passere ind til de øvrige lande strammer op eller gør jer klar til tusinder af asylansøgere

 22. Af Hans Sørensen

  -

  Førsteprioriteten må være at krigen i Syrien stoppes. Hvorfor slår vesten ikke Assad ihjel med par dedikerede Assad droner, snigmord mv. Assad er jo i samme liga som andre af historiens værste krigsforbrydere og krigen stopper ikke før han er væk.

  At den tidligere regering ændrerede familiesammenføringsreglerne for en lille brøkdel af flygtningene var udmærket, for mange flygtninge nævner det som årsagen til at de ikke vil søge asyl her. Men mon ikke den helt store forskel er at ydelserne er sat ned til et niveau, hvor både mand og kvinde skal arbejde i lavtløns og lavstatusjobs, før familien får et stort velstandsløft her Danmark. Det sidste kan jo forståeligt nok afskrække enhver. Især hvis alternativet som Sverige er bedre.

  Beklager kynismen, ondskaben og den manglende humanistiske tilgang jeg har til den frygtelige situation, der er i folks hjemlande. Men det er jo sandheden.

 23. Af Benny L. Nielsen

  -

  “Hvad hvis regeringen havde været en anden?” spørger du..

  Svar: Jeg går ud fra du tænker på den blå SR regering vi havde lige før Venstre, efter at have fået bank af DF, dannede en blå mindretalsregering? I så fald ville der ikke have været nogen forskel. Den tidligere regering indførte stramninger som i dag åbenbart indgår i mange flygtninges overvejelser, hvorimod den lave ydelse I har indført tilsyneladende inden effekt har, så meget mere som at ydelsesniveauet stort set svarer til hvad man kan få i de fleste europæiske lande..
  Hovedårsagen til at de fleste flygtninge foretrækker andre destinationer end Danmark er det negative billede politikere fra blå blok og Socialdemokratiet har skabt af Danmark siden årtusindskiftet, godt anført af Dansk Folkeparti og fuldt absorberet af Venstre. Men det vidste du vel godt, ikke?

 24. Af Søren Pfeffer

  -

  Valgkampen er altså forbi skulle man tro, men det ser ud til at Pind og co fortsætter ufortrødent. Måske man glemmer, at befolkningen efterhånden er ved at vende lidt på en tallerken; I politikere skal ikke længere regne med, at strammerlinien overfor flygtninge fortsætter med at blive honoreret af vælgerne. Stemningsskiftet har fundet sted og materialiserer sig bl.a i demonstrationer, men så sandelig også med en massiv beskydning af Regeringen på de sociale medier. Men det er ikke kun der man møder modstanden. Fornuftige virksomhedsledere frygter for DKs branding og at flygtninge pr. automatik er en underskudsforretning kan diskuteres – det er i hvert fald ved at gå op for flere og flere. Men hvor er jeg træt af ordet “stilfærdigt”, “Jeg spørger…”. Ved ikke hvorfor jeg får myrekryp, men måske det vækker nogle ikke særlig rare minder over den stupide valgkamp, hvor Løkke igen og igen ville måles på om vi kom til at modtage flere eller færre flygtninge end under Thorning. Hvis verden bliver mere usikker – og flygtningene har held med deres foretagende, ja så skal vi naturligvis modtage flygtningene – hvis de altså på et tidspunkt tør at søge asyl i det fremmedfjendske land mod nord.

 25. Af Egon Dragsted Larsen Viig

  -

  Hvad hvis Søren pind havde været klovn i cirkus?

 26. Af AH Andersen

  -

  Men nu ER det ikke en anden regering. Det er den nuværende, eller rettere sagt: fraværende, regering.
  Hvis man ikke vil have flygtninge i landet, skal man undlade at stemme på Venstre, som er iværksætter af den såkaldt ‘aktive udenrigspolitik’, hvor man får stor fornøjelse ud af at gå med i alle de krige, som skaber flygtningestrømmene.
  Men det kan små hjerner ikke forstå.

 27. Af Niels B. Larsen

  -

  Benny L. Nielsen: “Hovedårsagen til at de fleste flygtninge foretrækker andre destinationer end Danmark er det negative billede politikere fra blå blok og Socialdemokratiet har skabt af Danmark siden årtusindskiftet, godt anført af Dansk Folkeparti og fuldt absorberet af Venstre. ”

  Det kan man da i så fald som skatteborger kun glæde sig over. Og som almindelig borger med bekymring for den store indvandrer-/flygtningekriminalitet, som landet vånder sig under.

  Så det er da ren win-win. I det mindste set her fra det fornuftsbetonede Jylland. 🙂

 28. Af Kristian Andersen

  -

  Søren Pind lever i total fornægtelse indhyllet i egen selvfedhed og arrogance. FØJ!

 29. Af Erik Nielsen

  -

  Hvad hvis regeringen havde været en anden? Og situationen er som den er i dag,det er da nemt at svare på,så ville vi da daglig opleve repræsentanter fra især V og DF med fråde om munden råbe op om hvilken slap politik der blev ført på flygtningeområdet. Men nu er det jo Venstre som har regeringsmagten,tiden er ikke til at der skal stilles hypotetiske spørgsmål om hvad nu hvis andre havde ansvaret,det er for billigt Pind , brug dog kræfterne på at finde en bredt funderet politisk løsning.Det er det vi som vælgere har givet folketinget mandat til.

 30. Af Evald Stæhr

  -

  Jeg hørte Tine Bramsen udfolde sig i Radio 27/7 og undrede mig over det der blev sagt. Hun må have en dårlig hukommelse og en dårlig smag i munden.
  Så kære Søren Pind og Venstre forsæt ufortrødent med arbejdet.
  Det er underligt at de som klager over manglende initiativ fra regeringens side, pludseligt mener at have patent på virkeligheden.

 31. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt kan en helt lovlig regering i Danmark bestå af blot et parti, der har opnået valg til Folketinget – eller 4 mandater. Så længe partiet blot ikke har et flertal af Folketinget imod sig!

  Med trussel om terror, person chikane, trusler på livet og et par udstedte Fatwaer – er det vel bare op til øvrig pervers fantasi at forestille sig morgendagens danske mindretalsregeringer?

 32. Af p jensen

  -

  Det vil nok være en god idé at læse den korte avis ang. hvad DR og TV2 ikke vil fortælle os om indvandringen!!! Læs også snap, 180 og urias.

 33. Af r. vangkilde

  -

  HVIS , HVIS , HVIS OG HVIS ! bliv nu konkret Søren Pind, ELLER er asylsøgerne et luksus problem
  , når lovgivningen rammer ved siden af, og vores politi løser problemet i en håndevending.

 34. Af preben jensen

  -

  Indlæg 22.56 hænger. Bedes venligst frigivet.

 35. Af poul boie pedersen

  -

  “Jeg spørger bare i al stilfærdighed ift. dem, der hævder den nuværende regering ikke har en plan for asylpolitikken. Den har vi skam – og den var lagt i forvejen. Virkeligheden er, at den har virket efter sin hensigt.”
  Det er jo glimrende, at Pind selv kan lade tæppet falde for det bedrag, som blev markedsført
  under valgkampen. Her blev den daværende regering nemlig skudt i skoene, at forøgelse af flygtningestrømmen nærmest var forårsaget en leddeløs lempelig flygtningepolitik i Danmark..
  Lige nu strømmer der langt flere personer ind i Sandholmlejren pr. tidsenhed, end der på noget tidspunkt gjorde under den tidligere regering. Og det kalder Pind så en succes.
  Sagen er jo, at flygtningestrømmen er taget til og intet har at gøre med dansk polititik, men derimod med en humanitær katastrofe, der har varet for længe. Det, den nuværende regering så har bidraget med er at reklamere i udenlandske aviser for, at vi sandelig gør hvad vi kan for at optræde så usolidarisk som muligt, ved at skubbe problemet over på vores nabolande. Og det synes jeg måske Pind skulle køre en lidt lavere profil på som en succes.
  Når Pind omtaler, at han i lange perioder har talt for en anden politik i Syrien, er der dertil en fuldstændig gratis omgang. For en sådan kan Danmark jo ikke selv stå for, og indtil Obama måtte beslutte sig, vil der jo garanteret intet ske. Sagen er jo, at Rusland støtter Assad, som vi andre gerne ser afsat, med økonomi og våben, og på denne måde fører en stedfortræderkrig mod vestlige interesser via borgerkrigen i Syrien. Oven i dette bekæmper Saudi Arabiens diktatur alt, der lugter af demokrati og mellemøstligt forår, ved at støtte IS og wahabistiske oprørsgrupper, Og i dette virvar har det været overordentligt kompliceret at finde en organiseret gruppe, man kunne støtte med effekt.
  Jeg så meget gerne, at der i FN regi inde i Syrien med magt blev oprettet et sikkert Helle for de flygtende syrere med tilbud om sikkerhed og forsyninger. Men med den nuværende verdenspolitiske situation kunne man godt mistænke Putin og de arabiske nabostater for i stedet at puste til flygtningestrømmen for at presse europæerne til et indrømmelser både omkring Assad og i Ukraine. Jeg vil derfor opfordre den kritiske læser ti ikke at falde for den indenrigspolitiske banalisering af hvor let det lige var at klare konflikten, hvis bare stormagterne havde lyttet lidt mere til Pind.

 36. Af p jensen

  -

  Nu er 22.56 ovenfor jo stadig ikke at se, og på HDPs blog var et langt og sagligt indlæg kun synligt i få minutter. Det er som om massemedierne er blevet så radi ga le, at de er fast besluttet på at det med yt ring s fr i hed, demo kr a ti, fred og sikker h ed i Danmark skal til at være fortid. Man blok e rer/ skj uler hun dred vis af sag lige . Vi dan skere er ved at blive kørt ud på et side spor.

 37. Af p jensen

  -

  Nu er 22.56 ovenfor jo stadig ikke at se, og på HDPs blog var et langt og sagligt indlæg kun synligt i få minutter. Det er som om massemedierne er blevet så radi ga le, at de er fast besluttet på at det med yt ring s fr i hed, demo kr a ti, fred og sikker h ed i Danmark skal til at være fortid. Man blok e rer/ skj uler hun dred vis af sag lige indlæg. . Vi dan skere er ved at blive kørt ud på et side spor.

 38. Af p jensen

  -

  Selv kommentarer/indlæg som er helt på linje med oplægsholderen-blogholderen, kan blive hængende i dagevis, eller blive taget væk efter få minutter. Det viser jo at der er en ekstra c ens u r. Som iøvrigt er utrolig primitiv, emsig og smålig, og en h ån mod læserne. Debatterne af spo res og gøres temmelig tand løse.

 39. Af p jensen

  -

  PS: Vil foreslå at man læser diverse indlæg på ama li e ly h nes blog. Og se 180 g. og diverse net aviser hvor man ikke lægger fingrene i mellem.

 40. Af Claus Henriksen

  -

  Det var den socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensen, der i 1987 udtalte: “Danmark er et lille land, så vi må undgå at blive overrendt af fremmede. For mange flygtninge vil skade Danmark både økonomisk og kulturelt.” Hvor fik han dog ret – lige som Mogens Glistrup!
  Tyskland og andre EU-lande bryder alle regler og registrerer ikke de flygtninge/velfærdsturister som nu invaderer vores land – så hvorfor bliver de ikke sendt retur til Tyskland som endnu en gang er i færd med at ødelægge Europa? Regeringen får uden tvivl problemer med at få ja til sine holdninger ved den kommende EU-afstemning! Hverken EU, Schengen eller de ydre grænser fungerer! Menneskesmuglerne har vundet over det mægtige EU-apparat! Disse såkaldte flygtninge er meget bevidste om hvor de skal flygte hen og flygter gennem adskillige EU-lande – uden den lovpligtige registrering – for at komme til de lande hvor der flyder mest honning og mælk i form af sociale ydelser! De fleste af dem er bekvemmelighedsflygtninge og man tænker ofte over hvor mange IS-krigere som er iblandt disse såkaldte flygtninge? Og generelt tager disse indvandrere fra hele verden alle deres konflikter og middelalderlige fordomme og normer med til deres nye hjemlande!

 41. Af Claus Henriksen

  -

  Ingen forholder sig tilsyneladende til at 60 mio. flygtninge/velfærdsturister er på vandring og at bl.a. Afrikas befolkning vil være dobbelt så stor om 40 år! Lad os høre hvor alle disse mennesker skal være, hvad de skal lave og hvordan det hele skal finansieres!
  Her lidt fakta fra Danmarks Statistik som klart illustrerer den tikkende bombe under vores økonomi og velfærdssystem og som må give enhver ansvarlig politiker kuldegysninger: “Blandt 30-59-årige er beskæftigelsen meget lav blandt indvandrere fra Afghanistan, Irak, Libanon, Somalia og Syrien’. Helt konkret er det kun 23 procent af syrerne i den arbejdsdygtige alder, der arbejder, 28 pct. af somalierne og 30 pct. af libaneserne, som typisk er statsløse palæstinensere. Tallet for danskere er 83 pct. Det betyder også, at indvandrerne fra disse lande i højere grad modtager sociale ydelser. Eksempelvis er fire ud af fem libanesiske kvinder (statsløse palæstinensere) og Somalia på overførselsindkomst”, lyder det fra Danmarks Statistik.

 42. Af J Hansen

  -

  At I/DU har beordret politiet til at mørklægge hvor mange der dagligt invaderer Danmark er intet mindre end LANDSFORRÆDERI, så stik din lange smøre og bortforklaringer op hvor solen ikke skinner, Søren Pind!!!!!
  Hvordan helvede kan du se dig selv i spejlet om morgenen?
  Føj for satan!!!!!

 43. Af Keld Friis

  -

  Jeg må give vores justitsminister ret; medierne har endnu engang sat sig på meningsdannelsen ud fra helt banale salgsmotiver. En mere objektiv nyhedsdækning er ønskelig. Lad EB være ene om sensationsjournalistik.
  Desværre er selv DR faldet for denne.
  Det jeg savner i hele billedet er FN; hvor er FN? Hvorfor lægger FN ikke pres på de arabiske lande til at hjælpe deres broderfolk?
  Sluttelig vil jeg ønske, at en debat her kunne føres på et noget højere niveau end i Nationen på EB – den smule selvindsigt burde være mulig. Selvom jeg gang på gang må skuffes over mine landsmænd (og ja der er faktisk få kvinder i debatten, hvorfor mon?)

 44. Af Tue Agns

  -

  Søren pind har nu anlagt biker-skæg. Det er tydeligt at der må være tale om at Søren Pind og hans stats-finanserede kommunikations-rådgivere, altså de som hjælper Søren med at tale og tage tøj på, klippe negle og hår osv,,arbejder med et mere maskulint udtryk med deres Søren. Man ser for sig hvorledes Søren Pind øver sig foran spejlet om morgenen: Jeg er PIND, gør hvad JEG siger. JEG ER PINDEN – LØVERNES KONGE! HOLD SÅ OP – JEG ER PINDEN! JEG ER STATSMINISTER PIND – RET IND!

 45. Af Flemming Rasmussen

  -

  Egon Dragsted Larsen Viig:

  “Hvad hvis Søren pind havde været klovn i cirkus?”

  Så ville du jo miste dit job.

 46. Af Henrik Rudolph

  -

  Søren Pind
  Ifølge EU regler , som venstre er så glade for , er ikke een eneste af alle de syrere , afghanere og somalier , der er vælter ind i Danmark , flygtninge.
  De kommer alle fra sikre lande som Tyrkiet , Ungarn ,Østrig og Tyskland.
  Dvs ikke een har ret til asyl i Danmark.
  Hvorfor overholder det Danske justitsministeriet ikke landets love?
  Svar venligst på dette.
  En anden påfaldende ting er de billeder af de vandrende immigranter.
  ca 2 % er hætteklædte kvinder , 4% er børn resten er alle relativt unge mænd.
  Burde de ikke være hos deres familier og kæmpe for dem og deres land.
  Hvad er det for nogle flokke af tøsedrenge og kujoner , som danske kvinder byder velkomne med flag og vinken.
  Hvorfor er danske kvinder , som helt dominerer billedet på hovedbanen og på Christiansborg , så liderlige efter at hjælpe disse unge mænd.
  Hvad er der galt i hovedet på disse kvinder overvejende fra venstrefløjen ?Har de helt koblet hovedet fra og tænker med “maven”.
  En tredje ting Pind :
  Våben til Syrien . Der var ingen garanti for at der i Syrien var et flertal der ønskede demokrati men mere garanti for at der var flertal for et religiøst diktatur istedet for Asat og at danske våben ville havne hos dem (IS).
  Nej eneste vej frem var at støtte Asat , han kunne holde de religiøse fanatikere nede og herefter forsøge at presse Asat til langsom at indføre demokratilignende forhold.
  Demokrati i muslimske lande , hvor mindretal respekteres , er imod islams natur.
  Nu kan man kun håbe på deling af Syrien med hjælp fra Rusland.
  Det vil også være godt for Israel!

 47. Af V Hansen

  -

  Ja – tænk, hvis vi havde haft den gamle regering, Søren Pind.
  Antallet af flygtninge var såmænd nok det samme som nu, men vi havde næppe langt os ud med resten af Verden fordi dit parti har en konkurrence kørende med Martin Henriksens parti om, hvem der hurtigst får isoleret vores land, så I kan holde liberalismen under kontrol.
  Hvis vi havde beholdt den gamle regering, havde landets justitsminister haft travlt med at støtte de hårdtarbejdende politibetjente, og forhandle nødløsninger med Tyskland og Sverige. Gode resultater kommer ikke, når man løber fra sit ansvar og finder på nye undskyldninger hver dag.
  Man havde aldrig skulle hente Mette Frederiksen hjem fra USA, når grænserne i Europa falder på stribe, og endelig tror jeg, hun ville mene, at der var noget her i livet, der var vigtigere, end at landets justitsminister skriver blokindlæg i Berlingeren, der er så gennemskueligt partipolitisk, at man bliver i tvivl om, hvem der er i opossition.
  Søren Pind mener, at de på tre måneder har fundet en balanceret asylpolitik, der allerede virker! Det må jo så være flygtningene, der er uopdragne og egoistiske nok, til at rode Danmark ind i deres krig, som Pind jo selv har en aktie i. Både at beslutte den, og nu skjule resultatet.
  FØR og UNDER valget, kunne I klare det hele på den halve tid, men nu EFTER valget, har I igen skiftet holdninger, synspunkter eller meninger. En gang var Venstre for gode til at spille på offerkortet. Fint nok DF gør det, men en regering, der føler sig forurettede over vælgernes dom, er da patetisk, Søren Pind.

 48. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt må enhver flyrejsende føle sig dybt til grin, når de står i sikkerhedskontrollen og bliver mistænkt og ydmyget på groveste. Jeg fik selv for nylig konfiskeret et glas fabrikspakket syltetøj i håndtasken. Det kunne jo være en bombe.

  Til sammenligning vader X-antal tusinde illegale fra krigszoner frit rundt på danske veje. Flere af dem måske bevæbnet eller bærende på en kuffert med en dirty bomb.

  Men det et såvel landets justitsminister som politiledelsen tilsyneladende pisse ligeglad med. Så et meget reelt konkret spørgsmål er vel:

  Har Danmark lige pt overhovedet en funktionel regering?

 49. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  ET LAND, DER IKKE KAN FORSVARE SINE EGNE GRÆNSER ER IKKE ET LAND!!
  citat/Ronald Reagan

  ISLAM ER EN INTEGRERET DEL AF EUROPA – NU OG I FREMTIDEN!
  citat/ Frederica Mogherini ( EUs udenrigsminister )

  EUROGENDFOR ER ET SPECIAL KORPS OPRETTET MED DET FORMÅL AT NEDKÆMPE
  DE EUROPÆISKE BEFOLKNINGER NÅR DE GØR OPRØR IMOD MULTI-KULTI-VANVIDDET

  VI KAN SAGTENS TAGE IMOD 30 MILLIONER FLERE
  citat/den nuv. svenske statsminister

  DER ER INGEN BEGRÆNSNINGER FOR, HVOR MANGE VI KAN TAGE IMOD!
  citat/kansler Merkel

  Søren Pind – du bedes forholde dig til disse komplet vanvittige kendsgerninger i lyset af den krystalklare definering på begrebet landsforræderi:

  …”den/de der begår handlinger til skade for ens eget lands sikkerhed eller IMOD dets interesser” (underforstået befolkningens ).

  mon ikke vi skulle se at komme ud af EU snarest muligt sammen med England og begynde at knytte tætterre handels- og politiske forbindelser med normalt begavede lande ( f.eks. Australien, Rusland, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, England m. fl. ) inden det er for sent.

  Det kommer til at koste os en del på den korte bane, men intet i forhold til, hvad det kommer til at koste os, hvis vi fortsætter den nuværende selvmordskurs i EU

  Albert Einstein udtrykte det også på flg. måde:

  Defineringen af begrebet sindsyge forstås ved – stik imod alle tidligere erfaringer – at forvente et andet resultat af en given handling, som er prøvet utallige gange tidligere…!!

  Du burde være for intelligent til ikke at have gennemskuet hele formålet med EU – nemlig en konsekvens nedbrydning af de europæiske folks homogenitet, kultur, historie, religion og hele historiske grundlag til fordel for et kaotisk multi-kulti-samfund, der er lettere at styre fra Bruxelles.

  PS.: og som “rosinen i pølseenden” vil den tidligere statsministerkandidat i Sverige (indtil valget i 2010 – hvor hun kun tabte fordi hun ikke kunne holde “nallerne” fra klejnekassen”) – Mona Sahlin nu konvertere til MUSLIM i en svensk moske under kyndig velsignelse af en iman.
  Europa er dybt inficeret med betændte politikere.

 50. Af Egon Jensen

  -

  Søren Pind, du er som justitsminister netop denne person, der er politisk ansvarlig for, hvordan rigspolitiet agerer. Og alt udenomsnak om, hvis regeringen var en anden eller hvis der ikke var krig i Syrien eller hvis der ikke var nogen flygtning overhovedet nytter dog ikke: I den her konkrete situation har politiet på stedet handlet uden koncept og ledelse. Amatøragtigt er nok en alt for mild beskrivelse af politiets handlemåde. Sådan behandler man ikke mennesker, hvis man har respekt for menneskets værdighed!
  Frem for alt blev politibetjente på stedet ladet i stikken af dig som den ansvarlige politiske leder. Det er hverken integrationsminister eller statsminister, der skal lede politiarbejde. Det er dig. Den her situation viser, at du ikke er vokset til den opgave, du har som minister. Det eneste anstændige ville være at træde tilbage.

Kommentarer er lukket.