Hvad hvis regeringen havde været en anden?

Af Søren Pind 77

Der har været megen kritik af forløbet den sidste uge. Jeg forstår bekymringen, afmagten og vreden. Men den mærkværdige kritik rettet mod regering og politi af politikere og mediefolk begriber jeg ikke. Den er letkøbt og provinsiel – betragtet ud fra vores lille navle uden blik for, at Europa er under et kolossalt pres og de tektoniske plader under vore fødder bevæger sig.

Men lad os starte fra begyndelsen:

Hvem lyttede egentlig til Venstre, mens vi igennem fire år appellerede til at man forhindrede situationen i Syrien i at ende i den nuværende – nemlig den største humanitære katastrofe siden 2. verdenskrig med 12 millioner internt fordrevne og flygtninge og over 250.000 døde? Jeg kan komme i tanke om Naser Khader men ellers ingen. Da Venstres formand på folkemødet på Bornholm for år tilbage foreslog at bevæbne de syriske demokratiske oprørere, lød det fra regering og hele den venstreorienterede opinion, at det noget nær var det mest vanvittige, de havde hørt. I stedet medvirkede den daværende regering ved en afstemning i EU til at forhindre UK og Frankrig i at levere disse våben, man satte fokus på helt ligegyldige kemiske våben og fjernede fokus fra det egentlige: Nemlig at få standset en borgerkrig, der nu har fået altafgørende indflydelse på Europas fremtid. I dag ved vi hvordan historien foreløbigt er endt – og det er et massivt pres og influx over Europas ydre og indre grænser, der ikke ser ud til at standse foreløbig. En af Venstres hovedbegrundelser, mens vi blev angrebet fra venstre for at være krigsmagere og fra højre for at være vanvittige, var, at alternativet til at gøre noget var langt værre, og ville ende i kolossale flygtningekolonner uden sidestykke langt ind i Europa. Det er nu desværre blevet kun alt for sandt.

Under valget diskuterede vi asylpolitik – både Kristian Jensen, Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg blev angrebet for den ny asyl- og udlændingepolitik, vi agtede at gennemføre, såfremt der blev dannet en borgerlig regering. Mindeværdigt var henholdsvis Divya Dass og Kim Bildtsøes hæmningsløse angreb på hhv. Kristian Jensen og Lars Løkke, da medier – og den nuværende opposition – mente, det var helt hen i vejret at påstå, at mennesker, der flytter sig fra krigshærgede og fattige lande f.eks. ved hjælp af menneskesmuglere, var godt orienterede om gældende regelsæt i forskellige lande, herunder satser og familiesammenføringsregler. Som vand løber nedad og tyngdekraften gælder. Uanset, så gennemførte regeringen – efter Folketinget blev ekstraordinært indkaldt – de varslede stramninger i asyl- og udlændingepolitikken. Hele venstrefløjen inkl. det radikale venstre, stemte imod. I dag er det entydigt, at en af begrundelserne for, at så mange søger til Sverige fremfor til Danmark er ydelsesstørrelser og den samlede udlændingepolitik. Hvordan mon landet havde ligget (!), hvis regeringsmagten ikke var skiftet? Jeg spørger bare i al stilfærdighed ift. dem, der hævder den nuværende regering ikke har en plan for asylpolitikken. Den har vi skam – og den var lagt i forvejen. Virkeligheden er, at den har virket efter sin hensigt.

På længere sigt har integrationsministeren fastslået, at der vil komme yderligere stramninger til. Men i forhold til den nuværende situation er sandheden den, at politikken om at have en bæredygtig udlændingepolitik langt hen ad vejen er lykkedes. Dermed er ikke alt løst, for verden er i bevægelse og Europa skælver. Men jeg siger igen: Tænk om den gamle regering var blevet siddende…

Forløbet da 3200 mennesker i løbet af ganske få dage krydsede grænsen er beskrevet på mange måder. Det er vigtigt at holde fast i, at problemet ikke startede søndag eller mandag for den sags skyld. Der har været et langt forløb forud. I dette forløb har Danmark modtaget en større andel flygtninge – både relativt og nominelt – end en lang række andre europæiske lande. De her dage siden i mandags har over 700 således søgt asyl. De, der berettiget søger asyl i Danmark, får det, og får ophold i et trygt og ordentligt land, der yder de pågældende sikkerhed og beskyttelse.Danmark har intet at skamme sig over, og med Andreas Kamm fra dansk flygtningehjælps ord, så er intet samfund tvunget til at se sig selv ødelagt pga udefrakommende. Der er en grænse for, hvad man kan bære. Det er i dette forhold, diskussionen må finde sted.

Da de første tog begyndte at ankomme, søgte politiet at registrere Ikke-EUborgere, der søgte adgang til Danmark. Enten med henblik på at undersøge om de pågældende ønskede asyl eller med henblik på at udvise de pågældende for illegalt ophold i Danmark f.eks. efter overenskomsten med Tyskland om grænseoverløbere. Hjemlen – der siges at være mere yderligtgående end mange andre i Europa – til at tilbageholde folk gjaldt i 3 x 24 timer – efter dette skulle de pågældende enten fremstilles for en dommer ellers slippes fri. Forudsætningen for fremstilling var, at man havde forventning om, at de pågældende kunne udvises igen.

Det sidste viste sig hurtigt omsonst. Langt de fleste – over 2500 – ønskede ikke asyl i Danmark og ønskede heller ikke at oplyse, hvem de var. Det kaos, med både små børn og kvinder, der løb for livet (!) ud over skinnerlegemer og på motorveje, var til fare for den offentlige orden og for de pågældende selv. Det var skrækkelige billeder som afspejlede en tragisk og voldsom situation – en situation, som skyldes forhold langt borte fra os. Ikke dansk politi eller for den sags skyld regeringen.

Derfor ændrede politiet – helt logisk OG lovligt – efter nogle dage strategi pga omfanget af problemet. Nægtede folk at identificere sig og sige hvem de var, og ønskede de ikke asyl i Danmark, lod man – jeg siger det igen: Helt inden for gældende regler, og som både Tyskland og Sverige gør det – de pågældende fortsætte deres rejse. Jeg vil i slutningen af næste uge bede Rigspolitichefen om en vurdering af, hvor mange der er blevet illegalt i Danmark. Mit bedste bud på nærværende tidspunkt er, at så godt som alle er rejst videre. Mediernes panik om illegale i Danmark har således ingen grobund. Politiets måde at håndtere det på kan således svinge mellem disse to udgangspunkter, alt efter politiets vurdering.

Spørgsmålet om fremtiden melder sig naturligvis i alt dette. Men for nærværende er Danmarks situation i forhold til mange andre håndterbar. Antallet der søger asyl er betydeligt mindre end både i Tyskland og i Sverige. Det betyder ikke, at udfordringen er lille. Men billedet af, at alting er uden for kontrol, er simpelthen forkert. Der er en hånd på rattet, og fordi den danske regering i sommer udviste rettidig omhu er der en indtil videre overskuelige situation.

Det store men er fremtiden. Denne menneskevandring kan ikke løses uden to forhold håndteres. Det ene er Europas ydre grænser. Det andet er at få standset konflikten i Syrien og etableret en situation i nærområderne, hvor mennesker ikke behøver at flygte over hals og hoved for at få en tålelig tilværelse. Der er møde i EU den 14. hvor integrationsminister Inger Støjberg deltager, og her vil blandt andet de ydre grænser blive drøftet. Konflikten i Syrien har straks længere udsigter. I Paris og London har man forøget støtten til luftangrebene i Syrien. Men Assad udgør stadig hovedproblemet og har dræbt langt flere end ISIL. I sidste uge alene blev der angiveligt smidt 113 tøndebomber ud over civilbefolkningen og der er ingen udsigt til forandring. Så længe den konflikt har det omfang, vil flygtninge krydse Himalaya selv for at flygte væk.

Jeg kan derfor, som dansk justitsminister, ikke love, at denne menneskevandring vil ophøre. Det havde krævet rettidigt omhu af de politikere, der blot så til Syriens opløsning. Og det har et langt tilbageløb. Men jeg kan love, at regeringen vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at balancere igennem denne situation på en måde, der sikrer Danmark og samtidig ikke sætter Danmark som vi kender det over styr. Det vil kun være i yderste nødstilfælde at ordensmagten vil blive anvendt til fysisk magtanvendelse ift. kvinder og børn, hvilket havde været alternativet til det, vi så i ugens løb. Lad mig igen her understrege, hvilken fantastisk indsats folkene har ydet – set i lyset af hvor hårdt politi og beredskab har været spændt for siden terrorangrebet, er der ikke ord store nok til at  beskrive indsatsen.

Alt det får mig til at stille et stilfærdigt spørgsmål: Hvordan tror man egentlig situationen havde været, hvis den tidligere regering var blevet siddende? Og kan Socialdemokraterne venligst fortælle den danske befolkning, om de stramninger, regeringen gennemførte i sommer, vil blive tilbagerullet, såfremt partiet en dag måtte overtage regeringsmagten?

 

77 kommentarer RSS

 1. Af Soren Majgaard

  -

  Indien fik fravredet kaempe arealer, nemlig nuvaerende Bangladesh og Pakistan under Gandhi’s (?)-ledelsse. Phillippinerne afgiver Mindanao. Udviklingen gaar de samme vej i Afrika. i 1945 var de 20 procent af de mellemoestlige stater kristne. Nu 1 procent. Med skabelsen af de enklavelignende parallelsamfund i EU er – blandt andet ved pressens totale svigt – undermineringen af det Danmark og Sverge, Tyskland, Frankrig, England vi kendte, i total oploesning. Politikerne lader samtidigt den flittige befolkning betale gildet, samtidigt med at de undergraver pensioner m. v. og selv snupper et gebyr for den forraederiske handling. Saa laenge de flygtende Sunitter ikke kan finde sikkerhed i. Sunnistyrede stater og Shiamuslimer ikke i Iran etc. skal vi ikke spille een kr paa dem. Ellers ender vi med at blive en del af kalifatet. Stop den forfalskede haenervridning. Disse grupperinger er skabt for ufred. ekspansion og dominans og evige krige, der ikke engang er en dominerende sociopatisk CEO vaerdig.

 2. Af Svend Jessen

  -

  Kære Søren Pind jeg vil gerne spørge dig hvorfor bruger vi ikke Hjemmeværns Politiet til at hjælpe politiet ved grænserne de er jo skabt til dette arbejde ???
  Er vi sikre på at der ikke i blandt Flygtningene er IS personer ??
  Hvordan kan det være at en person i TYSK TV forklarer at det har kostet ham 27 tusinde USD
  at komme til Tyskland og ingen undersøger om der er flere af slagsen vi skal ikke tage os af invandrer men af flygtninge og dem hjælper vi bæst i nærområderne.
  Enhver der kommer ind over våre grænser skal kontrollæres alt andet er ikke holdbart.

 3. Af Bjørn Sørensen

  -

  Det er altsammen virkelighedsflugt, fordi man ikke vil tage stilling til noget som helst.
  Intet er kært længere, hvorfor man intet kært har at kæmpe for.
  Ingen eller i hvert fald meget få tager livet alvorligt, alt er ligegodt, ingen stæben.
  Alt forfalder omkring os, vi forærer sølvtøjet til fremmede, som foragter os.
  Vores kultur er døende fordi vi er besat af selvhad fordi vi i vores forbrugermentalitet opgav at kære os om det væsentlige her i livet nemlig relationen til medmennesket.
  De sidste 50 års ihærdige forøg på at nedbryde det mennskelige samvær, har gjort os ligegyldige overfor hinanden.
  Er det så svært at forstå hvorfor psykofarmaka, sprut, stoffer og lignede er så udbredt.

  Ja, hvorfor har så mange ondt i livet?

 4. Af Er ik Larsen

  -

  Kan man få en udtalelse fra den regerende justitsminister om hvordan han vil tackle, at TV-2 news viser en “dansk” kvinde der har menneskesmuglet personer i et år fra Tyskland til Danmark??
  Hvordan kan det være rigtigt? at vi ikke stopper det her??? Hold dog op med EU og det lige nu, hvis vi ønsker at vores land skal bestå. Hvor megen intelligens kræver det her? Er der kun DF, der forstår hvad der smadrer vores lille land?? ER det virkelig kun taburetter i ca. 80% ønsker og stræber efter.
  Findes der ingen frihedskæmpere mere?

 5. Af Jan Petersen

  -

  @Erik Larsen

  Jo der findes da masser af “frihedskæmpere” – menneskesmuglere feks. De er hævet over al anden lov og ret i “retsstaten” Danmark, og stort set urørlige!

 6. Af Eva Madsen

  -

  HALLO – Jeg er altså Dansker. !!!

  Jeg er Dansker – og når jeg bevæger mig rundt i mit land – ønsker jeg at se Danskere – jeg ønsker at opleve / se Dansk kultur og høre Dansk sprog.

  Jeg ønsker IKKE at se tørklæder,jeg ønsker IKKE at se fattigdomsflygtninge / økonomiske pirater / velfærdsindvandrere / migranter / såkaldte asylansøgere, jeg ønsker IKKE at se brune eller sorte mennesker indhyllede i lagner,turbaner,nigab,moskeer, assylcentre og andet kulturfremmed mv. – hvis jeg ønskede at se dette, ville jeg bevæge mig syd for middelhavet.

  Hallo – jeg bor altså i Danmark og IKKE i et muslimsk land !!!!!

  Yderligere mere koster dette multikulturelle vanvid os over 100 milliarder om året + 16 milliarder i U-landsbistand + den U-landsbistand som EU deler ud af – disse penge har vi IKKE. !!!!!

  Ja vores statsgæld vokser katastrofalt hver eneste dag , med over 100 millioner om dagen.
  De FLESTE af disse penge giver vi udlændingene enten herhjemme eller i udlandet – samt til EU.

  Ja pengene til EU går jo også til udlændingene, selv til Grækerne,portugisere, italienerne,og spanierne, hvor skattebetaling har været i fyord – hvorimod korruptionen har blomsterene dage med sugerøret forankret dybt i EUs svulmende pengekasse.

  Og hvordan mærker vi så dette ???
  Lige siden indvandringen startede har det været svært for landets egne borgere at få hjælp af det offentlige, det gælder syge,arbejdsløse, pensionister,invalidepensionister m.v.–

  idet pengene er gået direkte ned i – fortrinsvis muslimernes lommer – i form af overførselsindkomster, børnechecks, penge til anti radikalisering og ghettoer , bederum , familiesammenføring huslejetilskud, og alle mulige former for tilskud , – ja selv afviste asylansøgere får gratis lejligheder , skoler, børnehaver, stillet til rådighed.

  Og nu vil regeringen også fjerne vores retsforbehold og flytte / overdrage de sidste rester af vores suverænitet til EU – derved vil snart hele vores såkaldte selvstyre blive overdraget til EU – godnat nationalstat Danmark , sidste politiker slukker lyset . !!!

  For øvrigt KAN muslimer IKKE integreres i et vestlig samfund grundet koranen / islam ,ønsket om sharia lovgivning i stedet for Danmarks egen demokratiske lovgivning samt dårlig eller ringe uddannelse og analfabetisme.

  Jeg er flov og gal over at blive taget et vist sted af skattevæsenet og regeringen , for at finansiere al den uredelighed i form af national selvmord.

  Lad os straks udmelde os af FN `s / EU `s konventioner,- – div. flygtninge og menneskehedsrettigheds konventioner der hindrer vores selvbestemmelse og begynde tvangs hjemsendelse af de udlændinge samt deres efterkommere, der ligger samfundet til last i form af overførselsindkomster, kriminalitet,hjemmerøverier,drab,banderelaterede vold og narkosalg,tyverier,menneske smuglere ,fængslede, – ja listen kunne blive alenlang.

  FN og EU forlanger multikultur og menneskerettighederne overholdt af VESTEN mens resten af verden ikke giver en døjt for dem.

  Alle de asylansøgere, flygtninge, velfærdsindvandrere , og familiesammenførte som kommer til Danmark og Europa
  burde aftages af Saudi Arabien og de andre islamiske lande, men der aftages de IKKE , for det passer bedre i deres strategi at de kommer til vesten, hvor de kan gøre så meget skade som muligt – Såkaldte ” flygtninge ” 5 kolonne indvandrere der kun har et ønske – og det er underlægge sig hele det Europæiske kontinent . ( Russerne gnider sig sikkert også i hænderne af fryd over ødelæggelsen og islamiseringen af Europa )

  ( Ikke engang menneskerettighederne gælder i de islamiske lande ,for de har ikke skrevet under på dem.)

  Lad os få vores grænsekontrol tilbage, og udmelde os Schengen.

  Lad os udmelde os af EU.

  ( en udemokratisk union af så forskellige lande, mennesker, kulturelt og økonomisk forskellige, har jo helt klart været forfejlet fra starten , ( EU = Europas ulykke – er jo blevet til EUSSR ) der er som en dødssejler uden rat , sejl og ror,- der ikke engang kan forsvare sine grænser, mod alle disse horder af muslimske besættere, som er mennesker fra Afghanistan, Langbortistan, Mellem Østen og Africa mv.

  Lad os i stedet for – indmelde os i handels samarbejds organisationen EFTA.

 7. Af Mette Borchenious

  -

  Det forlyder, at der henover sommeren har været et hastigt stigende antal af trick tyverier i Danmark.

  Trick tyverier er ikke noget nyt fænomen, og er velkendt af de fleste som har vovet at parkere 5 minutter for længe ved en Spar købmand.

  Men de seneste tricktyverier er imidlertid yderst professionelt udført, hvilket formentlig er forklaringen på det meget høje antal Danskere, der er røget i fælden.

  Svindelnummeret, som ifølge velinformerede kilder har bredt sig til hele landet som en løbeild, går ud på at svindlere, udklædt som lovens håndhævere, opstiller udstyr langs landets landeveje, hvor de så tager billeder af intetanende Danskere som er på vej til arbejde. Herefter udsendes dummebøder til ofrene hvor der afkræves beløb på op til flere tusinde kroner. Hvis ikke pengene indbetales, trues der med både det ene og det andet.

  Politiet benægter imidlertid ethvert kendskab til disse trick tyverier, men er ifølge både justitsministeren og andre interesserede kilder opmærksomme på situationen.

  Derfor:

  Kære justitsminister kunne de ikke ved lejlighed opprioritere opklaringen af disse uheldige hændelser og sikre Danskernes fortsatte mulighed for at passe deres arbejde uden at blive frarøvet deres penge?

 8. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt var EU oprindelig et Neuropa udtænkt af nazisterne og deres kapitalstærke støtter. Ideen kuldsejlede udelukkende pga en lidt for psykopatisk fører. Men måske holder projektet vand denne gang, takket være vedholdende støtte af stort set alle mainstream propaganda medier!

  Spørgsmålet er så, hvilke grupper europæere der stemples som uønsket – denne gang?

 9. Af NIels Andersen

  -

  Bare et godt råd, Søren Pind.

  Er du virikelig ikke klar over, at Naser Khaders stjerne forlængst er forsvundet under horisonten og aldrig mere kommer op igen? At han er stærkt på vej til at tage De Konservative med sig?

  Venstre har ikke så mange vælgere, at man kan tillade sig at bruge Khader som vismand. Mildest talt. Han var med til at hidse oprørerne op, og der er usandsynligt, at indsættelse af vestlige landtropper, som han har tigget og bedt om, til folk var ved at brække sig, ville have ført til fred. Det er langt mere sandsynligt, at det ville have ført til, at vi i dag havde været i krig med både Assad og Rusland.

 10. Af Kalle Quist

  -

  Mon ikke Don Ø gav en pænt god middag, da han med Justits ministerens krammer i lommen blev tildelt fortsat råderet over tyvekosterne, mod at vente til næste retssag på fuld frikendelse.

  Se det er F.. en timeløn der vil noget.

 11. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg undrer mig over, at mit indlæg fra dd ikke er kommet på, hvor jeg mener, at Søren Pind blokerer i sin forståelse for landets indbyggere af dansk etnisk baggrund, idet han kalder det provinsielt og mærkeligt af os at klandre politikere, politi og presse, når vi ser mennesker fra fremmede kulturer, der ikke vil os det godt, og som vi sender både mandsskab og militært isenkram ud for at hjælpe deres befolkninger, rende frit over grænsen og ser politiet magtesløse.

  Ligedan kan en kvinde, der vil køre nogle flygtninge norpå formentlig, så de kan komme til Sverige. De er anklage! Det er ikke nok bare at se et magtesløst politi og så tro sig i god tro. Det er hun ikke – disse alle til hobe er landsforrædere i en vis forstand, og hvem var flest – netop de indvandrere, vi har budt velkommen tidligere, så jeg ser stadig, at i knibe, så er det her ‘os og dem’, ligesom det altid i flere generation i hv f vil være ‘dem og os’. Og – det undrer vi os over. Det vil gælde de fleste indvandrere, der måske nok har jobs – men som ikke har danskere som venner og ditto at komme sammen med fx.

  Sjældnere,

  Nu forlyder det fra Al-Quada’s nuværende leder, at han opfordrer de unge mandlige flygtninge til at bekæmpe os i vores og deres nye sted i hv f at opholde sig, om der ikke senere vil være tale om deres nye hjem, fædreland – også det øvrige Norden og England og resten af de europæiske lande, der modtager el i forvejen har flygtninge fra disse lande.

  En dansk kvinde hørte jeg kort på tv, som kører til og mellem forskellige storbyer i Europa med disse flygtninge, og som mener det, ifølge hende selv af et godt hjerte, selv m hun tager penge for det, da der åbenbart også er omkostninger for hende, hvorfor hun ikke tjener så meget på det. Hun mener sig at handle ud fra et godt hjerte, i stedet for at overlade det til myndighederne, som om de i forvejen ikke tager sig af den slags og får folk installeret i deres lande. Fy for pokker for denne slags ‘hjertet på rette sted’ – nej, det er en af hverdagens selvbestaltede heltinder, der søger spænding og et værd, hun måske ikke har i sit liv i forvejen .. og en underminering af diverse lande, hun kører imellem uden at hun sikkert ved nok og kan skelne mellem, hvem der er berettiget til asyl og de, der ikke er.

  Er det de sidste, hun kører disse ture med og for!!??

 12. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg skrev tillige, at Søren Pind ikke ser, at mange flere af disse flygtninge nu, og ligedan de, der sidder i flygtningelejre og/eller andre i Syrien og nabolandene igen, muligvis ville være dræbt, hvis vi var gået ind militært tidligere. Flere er måske reddet nu – men det kan blive nødvendigt at få likvideret Assad, dvs få gjort ham uskadelig for fremtiden, ligesom disse IS.

  Det vil give flere flygtninge – men måske kunne man få ryddet landet Syrien til tilbagevending for de millioner, der må døje og lide for sådant. – Men tidligere en større katastrofe også for de mindre naboer som Jordan og Libanon – og da ikke mindst Israel, hvor de arabiske lande måske ikke bare ville se til – ejheller Iran og deres venner. Rusland fx – så havde vi noget af en verdenskrig!

 13. Af Niels Andersen

  -

  Du har igen fat i noget væsentligt, Birgit Hviid Lajer. Desværre er mit eget indlæg om emnet pt. indfrosset hos Lisbeth Knudsen, og det handler netop også om alle disse unge mænd, der har travet gennem Europa i den sidste tid. Vi ser grædende børn og kvinder på avisernes billeder, men omkring tre fjerdele af de marcherende er unge, stærke mænd. På vejen gennem Europa sagde de fleste, at de ville til Sverige, fordi de der har venner og familie, men nu er mange af dem komme til Sverige og vil tilsyneladende heller ikke være der,så hvad sker der egentlig, ville vennerne og familien ikke vide af dem, eller var det hele løgn? Sandsynligvis det sidste. I Norge holder man vejret, se

  aftenposten.no

  Jeg tror, at de er Allahs krigere, der diskret er sivet ud som illegale på deres lange tur gennem Europa, og at de nu er på plads og arbejder videre efter koranens påbud. Hvis de virkelig fra starten havde kursen mod Sverige til fods, ville det jo have været meget mere hensigtsmæssigt at tage færgen fra Tyskland. Det gør de også nu, hvor de har haft frit råderum i Danmark i nogle dage.

 14. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt åbner fører Merkel grænsen til Østrig, hvorefter fører Merkel lukker samme grænse.

  Gu’ ved om konen overhovedet er klar over, om hun skider eller pisser, når hun sidder på hug?

  Eller kommer der bare et eller andet ildelugtende ud i gernings-øjeblikket?

 15. Af Helge Nørager

  -

  I de sidste dage har der været meget debat og skriverier vdr. Saudi Arabiens mangel på asyl til flygtninge.
  Åbenbart har alle taget fejl, for en repræsentant for House of Saud, har meddelt at Saudi Arabien, har modtaget 2,5 millioner fra Syrien siden 2011.
  De udtaler at de alle er blevet genhuset og modtager uddannelse, fri hospitalshjælp, og har det godt, rigtigt godt.. Samt at de ikke kan forstå omverdens kritik,

  For at dem som læser ovenstående ikke skal få latterkrampe og påstå, jeg har en god fantasi, er her link til artikel fra verden mest ærlige og sandfærdige næst efter Izvestia.
  “http://www.aljazeera.com/news/2015/09/saudi-arabia-denies-giving-syrians-sanctuary-150912050746572.html”

  Denne nyhed burde straks få journalister og andet godtfolk som f.eks udenrigsministeren til at udsende massiv ros af House of Saud. 🙂

 16. Af Jan Petersen

  -

  @Helge Nørager

  Iøvrigt yderst “troværdige” kilder. Så den røverhistorie er sikkert ok?

 17. Af Helge Nørager

  -

  Nu er Saudi Arabien, vores militære allierede, så selvfølgeligt taler de sandt, det er jo et Kongehus som regere, og en kongelig lyver aldrig. Det har jeg nemlig hørt i skolen.
  Dog deltager Danmark ikke i bombningen af Yemen som lige har skabt et par millioner flere flygtninge, det er House of Sauds eget lille projekt, sammen med villige Arabiske lande.

 18. Af p jensen

  -

  Meget tyder på at pladderhumanisternes kortsynede fjollerier og de rødradikales “humanisme” og “verdensfrelserier” vil ende i velfærdsstatens kollaps og i at ISIS mv. vil etablere sig i Danmark. I Sverige går fanatikerne allerede rundt med sorte flag. Det næste kan blive en terror-kampagne med hundredvis af dræbte eller lemlæstede danskere.

 19. Af Hr. J. Hansen

  -

  Hvad hvis regeringen havde været en anden?
  Skriver Pind

  Ja. Men det er det desværre ikke.
  Og Pind.
  Nu har du i fire år skrevet om at alt ville være meget bedre med din moralske Løkke som statsminister.
  Nu er din moralske lille statsminister så ved magten.
  Så måske er tiden kommet til at passe dit arbejde Pind.
  I stedet for at skrive om, hvad der ville være hændt hvis andre havde haft magten.
  Det har dig og Venstre desværre.
  Tag det seriøs.

 20. Af lar s Smukke sørensen

  -

  @ Søren Pind .
  Fugle flyver mennesker lyver !
  Søren løftebryder og sherif i andeby , har du igen skam i livet ?
  så rejser dog tilbage til bluff og humburg landet , der skader du danskerne mindst .
  SKAT , PET og Pind , I ved hvor jeg bor , I kommer bare ! SKAT huske mine penge I blå sorte møg-svin og lakajer for lands forræderne og snylter

 21. Af eva Madsen

  -

  Kære Søren Pind
  Desværre er det medierne der har MAGTEN i Danmark / Regeringen er KUN tilskuere og marionetter – – ,for de venstreorienterede journalister / de venstreorienterede partier og godhedsindustrien – – som jo total har mistet enhver sund sans og jordforbindelse.

  Det er aviser, TV ( privatiser DR og TV2 ) , godhedsindustrien og de tossegode godheds mennesker som kun tænker på at bruge andre folks penge, for selv at virke barmhjertige — der pisker stemningen op , så folk ikke tænker sig ordentlig om — for hvad er flygtningene — de er jo desværre MUSLIMER som betragter sig som et herrefolk,– der ikke respekterer de Europæiske lande de lever i – de vil jo trække deres form for levevis ned over deres værtsfolk- – og det syntes jeg ikke Danmark skal stå model til. !!!!

  Men noget helt andet er , jeg er bange for at vi ikke løser denne krise –som har stået på årevis – uden EU`s Frontex plus de forskellige landes militær – begynder at sende flygtningene retur med våbenmagt både til vands, til lands og i luften ,

  Skyder man de første 50 — hundrede eller flere af velfærdsindvandrerne , vil det rygtes på samme måde som oplysningerne om de forskellige landes velfærds ydelser som florer på internettet, det er desværre den eneste ansvarlige og duelige måde at standse de invaderende muslimske besættere og øvrige velfærdsflygtninge ,migranter på !!!

  Australien bør man også lære af – som har en meget streng grænsekontrol samt sender flygtningebådene retur og i Europa Ungarn vist vejen. !!!

  Det kan måske lyde lidt umenneskeligt og kynisk – men det er det IKKE – tænk på f.eks. indenfor den Danske sundhedssektor – hvor der dør i massevis af Danskere fordi pengene til vores velfærd IKKE er til stede mere – -hvis man skulle vælge – -er det stadig mest barmhjertig først og fremmest at tænke på vores eget folk først — frem for at tænke på klodens øvrige milliarder af mennesker – der avler sig selv til nød og elendighed.

  Man er jo ikke en personlig forfulgt flygtning – når man krydser 6 grænser for at nå til Danmark eller Sverige – så er man velfærdsflygtning. !!!!!
  Derfor skal Danmark ikke give asyl til nogen. !!!

  Danmark har IKKE råd til at være hele verdens socialkontor.!!!!!

  Danmark bør gå forrest når det gælder om at annullere menneskerettigheds og flygtninge konventionerne — som ikke kan bruges i en moderne overbefolket verden – hvor det kun tager timer for at flytte sig fra den ene del af verden til den anden.

  Og hvorfor skulle vi ofre penge på dem , når vi har nød og elendighed herhjemme blandt Danskerne.

  Hvorfor skulle den Danske hjemløse ikke have et hjem før velfærdsflygtningene ????

 22. Af Niels Andersen

  -

  “Hvorfor skulle den Danske hjemløse ikke have et hjem før velfærdsflygtningene ????”

  Sådan vil jeg også gerne spørge og tænker på et par af dem, jeg ofte ser, og som altid smiler pænt tilbage. Dem vil jeg gerne gøre noget for, meget endda, og jeg husker, at Anders Fogh også havde den indstilling.

  Det er en god idé at gøre en indsats for de hjemløse i stedet for at tage imod migranter/ flygtninge, der har passeret mange sikre lande og fremstilles som nogle af verdens særligt udsatte. Tyskland og Sverige har inviteret dem. Der er ingen grund til at tro, at de hjemløses livshistorier er mindre triste end de illegale grænseoverskrideres, sidstnævnte ser faktisk langt mere sunde og velklædte ud. Masser af dyrt designertøj og masser af penge.

  Begrebet om at hjælpe næsten mister sit indhold, når man fravælger dem, der er de nærmeste til at blive hjulpet, fordi pressen er mere interesseret i andre med mere eksotisk baggrund. Det er ikke journalister, der skal regere landet, og det giver respekt, når politikerne ikke lader sig hundse rundt af pressen.

  Stå fast!

 23. Af Helge Nørager

  -

  Jeg har nu gentagende gange kunnet læse følgende, da det er skrevet på flere blogs.

  “Skyder man de første 50 — hundrede eller flere af velfærdsindvandrerne , vil det rygtes på samme måde som oplysningerne om de forskellige landes velfærds ydelser som florer på internettet, det er desværre den eneste ansvarlige og duelige måde at standse de invaderende muslimske besættere og øvrige velfærdsflygtninge ,migranter på !!!”

  Skyder man de første hundrede eller flere af velførdsindvandrene……….det er desværre den eneste ansvarlige og duelige måde…..

  Jeg er sur, for hvis ikke en sådan tekst er direkte en opfordring til at dræbe andre menneske ved jeg ikke hvad er.
  Denne skribent læner sig direkte op af en politi anmeldelse for opfordring til terror og mord.

 24. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Og – er og skal det egtl være Vestens problem at modtage og forsørge de af dem, der reelt er fjender af os!

  Vi har givet problemer nok allerede til næste og næste generation igen af vore egne her i Danmark!

  Ikke at forstå, at vi ikke skal hjælpe mennesker i nød – men at skulle indoptage nærmest flere landes befolkninger i antal tilsammen – det hverken kan eller skal vi i dette omfang, hvor mennesker med anden kultur er så svære at integrere, og vi hele tiden skal se på, hvordan en tilbagestående kultur mentalt måske i sidste ende skal påvirke også vores systemer, så disse folk kan føle sig ‘hjemme’ og i en ganske utålelig retning, hvis vi ikke passer på, og hvor vore egne religiøse ledere også gør alt for at kunne sammen med disse for at vise velvilje, hvor nogle af dem i et omfang har smisket sig ind i denne dialog, og hvor Mellemøstens folk naturligvis på kryds og tværs vil holde sammen, indtil vi er smadret og udmattede – så kan de selv begynde at slås, når ‘fjenden’ er nedlagt – så derfor er det uhyre vigtigt, at vi kan opretholde ro og orden og forlange retssystemets træder i kraft overfor enhver lovovertræder.

  Vi er nødt til i tide at se til sådanne forhold, hvor/hvis de forekommer – og ikke når det først er for sent

 25. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg mangler, at mit første indlæg dd er kommet på.

  Til Helge Nørager dd

  Ingen skal begynde at skyde mennesker! Punktum!

  Men – at give flygtninge det indtryk, at de bare skal té sig, så gør politiet ikke noget med tvang.
  Det skal politiet naturligvis, hvis folk ikke frivilligt gør, hvad loven tilsiger i forh tillat passere andre landes grænser. Det ville give et signal til disse modtager-lande, at det er ordentlige mennesker, der reelt er i knibe!!! Ikke bare at spille desperat, når en del lande kunne være på tale for dem for ophold og sikkerhed!!! Punktum!

 26. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  At vi i Danmark, Niels Andersen, ikke har sørget for for mange år siden at tage os af hjemløse, det er en SKANDALE af dimensioner, selv om der er hjemløse, der ikke kan finde sig til rette i egen lejlighed; men der skal kunne være ophold under tag til dem – og det kunne disse asylentre være åbnet for, som en overgang for nogle, indtil lejlighed kan opnås – men alle ville kunne have haft tag over hovedet for længe, længe siden!!! Punktum!

  Andre skal være skrevet op i både 10 og tyve år for at få en lejlighed, altså de alm danskere! Vore unge er der ikke nok muligheder for heller, når de gerne vil flytte hjemmefra, hvis ikke deres forældre kan købe en lejlighed til dem. De skal endog – i hv f tidlilgere – betale tilbage af SU, hvis de har tjent en krone for meget!

  Det var min søn ude for – han kunne på et tidspunkt kun få 20 t; men var så så heldig, at det var en arbejdsplads, hvor han kunne afgive timer til andre medarbejdere. Det – selvom han kunne passe sit studium, selv om det var hårdt. Og – han stod da og manglede en mere optimeret computer, da han var startet ud med en faktisk særlig gammel model. Af hensyn til hans studier. Et system kan faktisk kvæle meget!! Ingen konduite her!! Apropos den ihærdige brug af dette ord nu.

 27. Af Niels Andersen

  -

  Nå, så viste I endnu en gang, at I lefler for Angela Merkel, uanset hvad hun siger og gør. Et tusind syriske flygtninge svarer til 20 terrorister, hvis ellers tommelfingerreglen om de 2 pct holder stik.

  Indtil nu har jeg været en stor fan af Angela Merkel og anset hende for at være den mest intelligente statsleder i Europa, men nu har hun bekendt kulør som from præstedatter tynget af skyld, skam og et ansvar, som ikke hører hjemme i et klart tænkende hoved. Kort sagt følelserne har fået overtaget., og Venstre hører åbenbart ikke mere til de selvstændigt tænkende, der har overskud til at gå i backgear, selv når urimeligheden er skåret ud i pap.

  Skal I virkelig lykkes med at skubbe mig over til DF, for hvilke reelle muligheder har jeg ellers, hvis jeg ikke vil deltager i denne vamle forestilling og dansk om guldkalven? Jeg bryder mig bestemt ikke om DF, som jeg anser for at være et småborgerligt socialdemokrati, men jeg er heller ikke til salg for enhver pris, og det er det indtryk, Venstre har givet mig på det sidste.

  Selv en justitsminister har tid til at se den video, der ligger på youtube med titlen

  “Did Merkel just “read out Germany’s suicide note”?”

  Jeg ved godt, hvem Ezra Levant og hans Rebel Media er, jeg er langtfra enig med ham i alt, men det er heller ikke nødvendigt, for her får vi Angela Merkel egne ord og følelser serveret fuldstændig klart. Hun mener bl.a. at vi skal tage imod flygtninge, fordi vi har sendt så mange syrienskrigere af sted. Got it?

  Slet mig bare som de øvrige gange, jeg kunne ikke være mere ligeglad. Jeg har også skrevet et indlæg hos Kasper Støvring i hans blogpost om den styrtende tårne, hvor han citerer T.S. Eliot, der var en af de mange fra den europæiske intelligentsia, der hyldede Nietzsche og lage op til udviklingen af fascismen. Det er ikke første gang, at Støvring peger den vej og Khader gør det tit.

Kommentarer er lukket.