Grundlovstale 2015

Af Søren Pind 45

I den kristne etik – i særlig høj grad den luthersk-evangeliske – indgår sliddet og slæbet som centrale elementer. ”I dit ansigts sved skal du tjene dit brød”, hedder det sig.

Det er en central del af vores kultur. Vi spørger hinanden: Hvad laver du? Det er definerende for os. Og derfor også for mange forkrøblende, når de ikke kan svare det, de helst gerne vil.

I Danmark har vi valgt et styre, et samfund, hvor lønningerne er høje, skatterne med, og hvor der derfor stilles benhårde krav til arbejdsstyrken. Vind eller forsvind, kan man sige. Yd eller ud. Det har medført ulighed.

Ikke i venstrefløjens normale forstand. Men mellem dem der er inde i varmen. Og dem der er ude i kulden. Dem der i Sverige beskrives som værende i Utanforskapet. Udenforskabet. Dem har vi i den arbejdsdygtige alder 800.000 af.

En kombination af enorme krav og høje sociale ydelser skaber en situation, hvor så mange mennesker, der ellers kunne skabe rigdom og velfærd, i stedet er afhængige af andres rigdom. Paradoksalt giver det i sig selv mindre velfærd.

Det alvorligste vi ser i denne tid er den fornægtelse af den virkelighed, vi ser – særligt i denne tid, under et valg. Vi hører mennesker, der ellers har stået last og brast med de svageste i vores samfund, påstå, at en gevinst på 1-2000 kr. om måneden for at tage det sure slid, stå op om morgenen, måske på skæve tidspunkter, at en sådan gevinst er alt rigelig. På den ene side må man forstå, at et par sko til 2000 kr. er ekstravagante. På den anden side er det en passende sum for 37 timers arbejde, 4 uger om måneden. Det er meningsløst. Og det er uforskammet. Ja nedladende. Tror nogen virkelig, vi er så dumme?

I sagens natur skal der være forskel på at være i arbejde og ikke at være det. Og den forskel skal være af en sådan karakter, at der er et reelt incitament for den enkelte til at løfte sig ved hårrødderne og kaste sig ud i det.

Karen Blixen blev engang spurgt, hvad hun mente mennesket ville. Efter en lang betænkningstid svarede hun: Jeg tror mennesket vil segne under ansvarets åg.

Segne under ansvarets åg, ja. Men i Danmark har den nuværende regering etableret en situation, hvor det at segne under ansvarets åg er blevet håbløst uattraktivt for mange. De taler mod ulighed, men skaber den.

For flygtningefamilier satte regeringen det offentlige bidrag op med 10.000 kr. Om måneden! Der er eksempler på familier, der modtager over 454.000 kr. i offentlig understøttelse. For et par på kontanthjælp skal den part, der måtte finde et arbejde, finde et til mindst 35.000 kr. om måneden i løn for at der blot skal være en minimal gevinst ud af at arbejde.

Kombinationen af de høje lønninger, den høje skat og de høje overførsler skaber en dynamik, hvor flere 100.000er låses fast og ingen vegne kan komme.

Og når man hører 1-2000 kr. skulle være en fyrstelig belønning for at arbejde om måneden, tænker jeg tilbage på den gamle adel. Det var den, der til de livegne kunne sige at ”arbejdet bærer lønnen i sig selv”. Hvordan socialdemokratiet – engang arbejdernes parti – har kunnet få sig selv til at overtage det begreb er mig en gåde. Det kan være det europæiske jetset liv uden berøring med virkeligheden gør, at man mister jordforbindelsen.

Det er absurd, at det ikke i langt højere grad i Danmark kan betale sig at arbejde. Det er i strid med vores fællesskabs etik, det er i strid med hele det grundlag vores grundlov hviler på, om næringsfrihed, ejendomsret og demokratisk deltagelse.

Det medfører den dybt ulyksagelige situation, at mange mennesker fastholdes i en økonomisk afhængighed og sociale mønstre, der præger og overgiver en social arv, som er uhyrlig svær for efterkommere at gøre sig fri af.

Og det affærdiges blot med en overfladisk bemærkning om et par sko. Skam er det eneste begreb, der kan dække over en sådan letsindighed. Skam få den, der taler så hånligt om så mange der har brug for så meget.

 

Det væsentligste problem dette land står overfor er at genetablere virkelysten. Virkelysten i ordets egentligste forstand. Og virkemuligheden! At mennesker, i stedet for at blive overladt til sig selv, med et venligt puf og en kærlig belønning, komme ud af udenforskabet og ind i fællesskabet.

 

Når vi i Venstre foreslår at lægge loft over kontanthjælpen og lette skatterne i bunden af indkomstskalaerne for arbejdsindkomst, så er det for at komme denne udstødende mekanik til livs. Og gevinsten er tilmed åbenlys.

 

For der er så meget arbejde i Danmark, der ikke bliver gjort. Hvad enten vi taler om vedligeholdelse, rengøring, håndværk – så har Henrik Sass Larsen jo ret i en ting, når han nu fortæller sine historier fra det virkelige liv ud i offentligheden; nemlig at mange af sådanne ydelser for nærværende er alt alt for dyre til at nogen vil betale for at få det udført. Med lavere skat og loft over de sociale ydelser bliver den historie en anden. Så bliver en del af dette arbejde attraktivt, og folk vil dermed få et virke, et indhold, muligheden for at segne under ansvarets åg.

 

Det er let at håne folk. Let at affærdige deres møde med virkeligheden, som vandrehistorier. Det er øjensynligt også let at få medier til at gå amok på virksomhedsledere, der tør stå frem og fortælle hvad de oplevere. Og det er øjensynligt umuligt at forklare, at selve den person, der siger farvel og tak til arbejdet, ikke kan tvinges til at stå frem al den stund systemet i givet fald ville betragte ham som noget, der minder om en social bedrager.

 

Men helt ærligt: Hvem tvivler på, at det i Danmark for mange ikke kan svare sig at arbejde? Og ja, jeg sigter også til mennesker, der ud af en måneds arbejde, får op mod 2000 kr. ud af det. Ifølge Finansministeriet er der over 330.000 mennesker for hvem det ikke kan betale sig at arbejde eller hvor gevinsten ved det er minimal.

 

Har vi ikke alle mødt den situation, hvor man blev enige om, at det lige der ikke duede, fordi det for den ene part var for dyrt, og for den anden ikke kunne svare sig? Svaret er jo, vel har vi det.

 

Så derfor vender jeg mig nu mod den anden opsigtsvækkende ting, der er sket de senere år, og som i lige så høj grad undergraver grundlovens forventning om tillid, tro og tilregnelighed:

 

Essensen er nemlig, at de øverste politiske ledere, hvis attitude er at arbejdet bærer lønnen i sig selv, ved bedre. De siger et, men gør noget andet. De er bårne af et projekt og et projekt alene: At holde sig ved magten for enhver pris. Og den pris er for deres vedkommende, at de siger et til folket, og gør noget andet så snart dørene ind til enten borgen på Slotsholmen eller porten i det sorte tårn.

 

Disse mennesker ved, at mange mennesker er sat uden for. De ved, at gevinsten for arbejde er minimal for mange. De ved, at attraktive vilkår for passivitet øger passiviteten. Men fordi kortene er spillet, og man bl.a. bliver afhængige af et parti, der støtter udsættelsen af vilde dyr i byen, hvor nogen vil forbyde citronmåner og nuttela, og hvor vi skal gå ned i arbejdstid på 30 timer til en løn, ingen vil kunne blive i deres huse for, eller lade landet gå fallit med en ekstra regning på 270 milliarder kroner over night, så taler man i stedet mod bedre vidende.

 

Man bruger løgnen i sin kampagne. Man bruger hånen. Og man bruger nederdrægtigheden.

 

I 1998 tabte Venstre et valg, hvor Socialdemokraterne skræmte livet af folk ved at påstå, at vi ville smide lejerne ud af deres bolig, forgylde de rige og hvad ved jeg. En personlig kampagne, rettet mod Venstres formand, afbildede hans hus, og med midler fra fagbevægelsen kørte den ene kampagne efter den anden, personificeret. Resultatet kender vi. Og enden ligeså.

 

Den garanti Socialdemokraterne udskrev om efterlønnen viste sig ikke at være det papir værd, den var skrevet på.

Men det afgørende var, at S vandt igen. Siden dengang har det været Socialdemokratiets arbejdsmetode.

 

Så nu står vi lige… Ja, de siger alle sammen, vi ikke havde ventet det – og nuvel, det er gået stærkt. Men altså. Jo. Jeg vidste, det ville blive tæt.

Jeg er stadig forundret over det niveau af løgn, S får lov til at drive. Forleden på Ekstra-Bladet kunne jeg se en negativ politisk reklamefilm, hvor S påstod, de borgerlige ville indføre brugerbetaling på hospitalerne. Det er så langt ude – og decideret løgn! For mig var det toppunktet af det, vi ser. En kolossal kraftanstrengelse fra fagbevægelsen og socialdemokratiet på at holde sig ved magten ved hjælp af løgn. Og nogen lader til at falde for det.

Hvad er strategien? Som sagt: Nøjagtig den samme som i 98. Der er en ubegribelig scene i filmen “kandidaterne”, som var en film der fulgte Nyrup og Uffe. Nyrup og Billy Adamsen, hans daværende rådgiver, sidder på bagsædet af den enorme ministerbil, og reciterer for hinanden, fordi Nyrup er under pres – nu er det os eller dem, Billy… Og så siger de, mens de ler på den grotesk mest ucharmerende måde: “Hvem har skabt værdierne – de har VI! Hvem vil tage værdierne – det vil DE!”. De sidder der, bag lukkede dør, og skoggerler som Karius og Baktus mens de iværksætter den største svinekampagne, mod Uffe Ellemann, indtil i dag. Vinder valget marginalt. For siden at snyde og bedrage danskerne med efterlønnen.

Det er nøjagtigt det samme vi ser nu.

Det er decideret løgn – simpelthen løgn – at “de” borgerlige vil indføre brugerbetaling på hospitalerne. Det er det samme grin, man gør med det danske folk, som Nyrup og Adamsen, der stillede sig i positur, fordummede danskerne i deres interne retorik ja gjorde nar ad dem, os, og vulgariserede den politiske debat – “hvem vil tag…”. Ja godaw Erna.

Jeg ved godt, danskerne tilsyneladende er blevet ligeglade med løftebrudene. Både dem om, at sengene skulle væk fra gangene og dem om, at man ville blæse det radikale venstre en hatfuld og alle de andre. Det var bare purt opspind.

Men det, der optager mig, på demokratiets vegne, på grundlovens, er det fremtidige politiske billede, hvis det vitterligt belønnes, at man kan lyve sig til magten, blæse på enhver anstændighed, ende med at føre en kampagne hvor man indædt så lyver om sin modstander og dernæst vinde. Det vil skabe en ubehagelig præmis for fremtidens politik, der kun vil gavne mærkværdige partier som fremstiller sig selv som paradisiske, men vil trække os ned i et utopisk helvede. Som filosoffen Knausgård skrev: Næste gang fjenden kommer, kommer han i en skikkelse, vi elsker og holder af. Man ser en rar blød mand, der altid siger det folk vil høre, for sig…

Det vil ende i, at de politiske partier, der vil magten, vil bruge de samme midler, som dem vi ser nu. Alle sammen! Og dermed falder folkestyret som vi kender det.

Nu er ouverturen til valgkampen slut. Valgkampe går aldrig kun i en retning. Der er masser af politik, der kan sikre en borgerlig sejr. Og regeringen har selv lagt kimen til en del af det:

Hvordan kan af alle Socialdemokratiet – arbejdernes parti – gør det til en stor gevinst, at man tjener 1000 kr. ved at gå på arbejde 37 timer om ugen, tage den hårde tørn, frem for ikke at gøre det. Er det respektfuldt overfor folk? Vel er det ej. Det vil Venstre gøre noget ved. Kontanthjælpsloft og skattelettelser i bunden.

Man har fortiet for den danske befolkning, at asyludgifter stiger næste år med 1,5 milliarder kroner – som Hans Engell skrev, er det 3/4 af det ekstra offentlige forbrug. Og når udgifterne stiger – hvad betyder det så? At der kommer endnu flere flygtninge til Danmark og øger presset på kommunerne. Det øger også presset på integrationen. Det vil Venstre gøre noget ved. Vi vil stoppe tilstrømningen til Danmark.

Man har set til mens op mod 115 syrienskrigere er kommet tilbage igen til Danmark (nogen er dog døde, andre er stadig dernede – men der er givet også nogen, der er taget derned og er kommet derned uden det er blevet opdaget) og glemt at fortælle danskerne, at regeringens passivitet – og forslag til reform af straffeloven – nu vil betyde, at disse mennesker kan færdes frit iblandt os, og ikke vil blive straffet. For regeringen vil ikke bede anklagemyndigheden om at rejse sag efter straffelovens nugældende bestemmelser, og man kan ikke dømme folk efter nye regler for gamle forbrydelser. Man har med andre ord  op mod115 trænede krigere løs i Danmark. Men pakker det ind i ny lovgivning. Det vil Venstre gøre noget ved. Vi vil retsforfølge landsforrædere.

Det politiske valg er sådant set klart. Og det moralske ligeså. Hvis man virkelig mener, at nogle rejser på første klasse og nogle underbukser og jakkesæt er moralsk uendeligt meget værre end vulgært at lyve – om hospitalsbehandling, om løbske asyludgifter og tilstrømning, om potentielle terrorister som man holder hånden over – så må det jo være sådan. Og hvis man mener, at sjuskeri med oplysninger til justitsministeriet og leasingarrangementer til egen fordel er uendelig mere moralsk, så fred med det. Jeg kender blot det budskab i kristendommen, der siger, vi alle er hinandens skyldnere.

Denne valgkamp bør ikke vurderes efter, om den ene har noget at lade den anden høre ift. moral. Det ville i sidste ende være dybt skadeligt. Jeg skal ikke lægge skjul på, at løgnene om senge på gangen, om tilstrømningen til Danmark, om asyludgifterne, og ikke mindst den vulgære strategi om at anvende løgnen f.eks. i forhold til brugerbetaling, slår mig som amoralsk og rystende. Men det nytter ikke noget. Lad den der er ren kaste den første sten.

Næ, det værste ved de pågældende ting er, at det vil skade Danmark. Simpelthen. Hvis vi ikke får gjort noget ved det manglende incitament til at arbejde, bliver Danmark fattigere. Hvis vi ikke får gjort noget ved tilstrømningen, bliver Danmark fattigere. Økonomisk og kulturelt. Og hvis ikke vi får gjort noget ved potentielle terrorister fra Syrien, så bliver Danmark farligere.

Derfor er det da også kun ouverturen til valgkampen, der nu er skrevet. Vi vil kæmpe med blod sved og tårer – og ærlig politik, der siger sandheden om, hvor vi står, og ikke lyve om vores modpart. 98 får ikke lov til at ske igen. Punktum.

I dag er det grundlovsdag. Vi skal se tingene i forhold til hele den fantastiske demokratiske konstruktion om magtfordeling, den er.  Lad mig sige det klart: Grundloven bygger på, at man deler sig efter anskuelser. Den bygger på, at man hører sandheden fra den enkelte, og derudfra kan tage stilling til, hvad man selv mener. Den bygger på tillid, til de institutioner man betror magt.

Løgnen er en orm, der ødelægger alt indefra. I dag på grundlovsdag må vi minde hinanden om, at det netop er derfor, den ikke må belønnes. I givet fald falder vores samfundsopbygningen sammen. For loven og myndigheden skal bygge på frihed, sandhed og ret. Bygger den på det modsatte, bryder mørket frem. Og efter det? Syndfloden.

(Dele af den sidste del af talen er delvist optrykt i en tidligere blog)

45 kommentarer RSS

 1. Af Søren Sørensen

  -

  Vrøvl pind. Der skabes ikke rigdom ved at få den frasorteret gruppe tvunget til Gentofte hundelorteopsamlere og herskab og tjenestefolk retur. Så bringer du Gud ind i billedet som om han og de evangeliske ønsker dette og at dette er natur!

  I borgerlige har indført og ansat 100.000 er østarbejde som i betaler under danske vilkår. I ønsker også at betale statsborgerne under vilkår. I satset ikke på de adgangsgivende uddannelser til de frasorteret og k og jer ønsker nu at indføre 100.000 nye uddannet indvandrer til landet der underbetales over for statsborgerer og frasortere et lignene antal statsborgerer.

  Den fremtidige arbejdsstyrke -indberegnet borgerliges udflagning -vil kun falde yderligere og der bliver aldrig fuld beskæftigelse igen. På den baggrund satser vi der hvor vi kan!

  2000 kr for sko til LLR er som bekendt ikke nok! Men danskere kan nu godt finde ud af købe nogen fine sko for de penge. Du må følge med tiden SP!

  Venstre er boligboble partiet! Et rent løgnerparti der forsøgte at stjæle sidste valg via ufine metoder og v embedsmand misbrug. Under jeres sidste mandat mere en fordoblet indvandrerantallet til DK. Det er historisk Danmarks mest anløben og korrupt parti fra alberti til LLR.

  Når valgkampen bliver endnu mere håbløs for jer kan vi uden tvivl forvente endnu flere ufine metoder som i dagene op til sidste valg. Folket erindre nu hvor korrupt v er og derfor falder partiets opbakning dagligt nu!

 2. Af Helge Nørager

  -

  Hvis et menneske er enlig forsørger med f.eks 3 børn, uden uddannelse og placeret i en almen nyttig 4 værelses lejlighed i almennyttig bolig.
  Vil jeg gerne have et eksempel på et job, som vil give dem mere end 1000 kr ekstra end bistandshjælp.
  Det er en kendsgerning intet kan ændre, man giver ikke en enlig ufaglært arbejder så meget i løn.
  Sådan er det, og det kan en hetz mod de svageste ikke ændre på.
  Huslejen falder ikke pga arbejde, osv.
  men kom med et forslag til løsning ?.
  Skal samfundet betale for at de bliver akademikere, skal de flytte i en et værelses ?.
  Hvad er løsning. ?.

 3. Af Frank Andreasen

  -

  Kære Pind

  Du har selv fat i humlen af sagen, men den smutter for dig igen.

  At have – eller ikke have – et arbejde, er ikke et spørgsmål om løn.

  Hvorfor har Venstre denne besættelse af de penge.

  Et arbejde indeholder så meget, at den typisk arbejdsløse oplever nedtrykthed og nogle decideret depression ved at være uden for arbejdsmarkedet.

  Kom så ikke og sig, at en tusse fra eller til gør den store forskel.

 4. Af Søren Revser

  -

  Hvis det engang kommer til at betale sig at arbejde. Vil du Søren Pind, så love mig, at du finder dig et job, som skatteyderne ikke er tvunget til at betale for. Udover det bankerne betaler dig forståes.

 5. Af Jan Petersen

  -

  Jeg sad iøvrigt lige og læste en meget interessant artikel på avisen.dk ….. “Du kender ham godt: Her er manden bag Thornings genoprejsning” ……. “nemlig den tidligere skatteminister for SF, Thor Möger Pedersen, der i april sidste år blev ansat som Socialdemokraternes analysechef efter at have meldt sig ud af SF.”

  Læs selv artiklen om den mega upopulære SF-politiker Thor (fik 684 stemmer ved valget i 2011), men samtidig blændende politiske arkitekt bag Villy Søvndals kanonvalg i 2011. Derfor Thors udnævnelse til skatteminister. Det er selv samme Thor der nu er Thornings politiske “shitstorm” arkitekt.

  Det ser lige pt ud til, at Thor også denne gang er i stand til at bære den nye chef til sejr. Unægtelig noget af en præstation. Her kunne Venstres, og andre partiers, politiske amatør arkitekter lære noget!

 6. Af Frank Andreasen

  -

  @ jp

  Søren Pind kunne i alle fald nok lære af TMP, at klynk og Gud i stort set hvert blogindlæg, nok ikke er vejen frem.

  Jeg forstår godt Pind martres over det stemmespild, der kyles ud for blå blok, ved hvert valg med KD.

  Jeg tror dog den typiske KD-vælger vil have den ægte vare.

  Der bliver Pind vist vejet og fundet for let.

 7. Af Jan Petersen

  -

  Til FRANK ANDREASEN – 5. JUNI 2015 22:27

  Jeg er helt enig, klynk og bede Gud om bedre valg betingelser tæller ikke meget, når man er oppe mod en sand politisk troldmand ala Thor. Så forsvinder alle de nok så ædle motiver som dug for solen. Så er det de beskidte kneb og pure shit, der afgør vinder versus taber!

 8. Af Frank Andreasen

  -

  @ jp

  Pjat med dig. Sosserne er ikke en tøddel mere hildet til shitstorm en Venstre.

  Enhver visdom siger bare, at prøver Løkke at gå hårdt på Thorning, vil det kunne ende i total nedsmeltning for ham.

  Bliver forspringet for stor til rød blok, er jeg nu overbevist om at han føler sig nødsaget til at gøre forsøget.

  Se valget 2005. Lykketoft forsøgte at være køligt argumenterende som Løkke er nu. Fogh skar ham bare ned, som en ikke-metaltræt siddende statsminister jo kan.

  Den opskrift får Venstre nu retur

 9. Af Jan Petersen

  -

  Jeg så iøvrigt lige denne interessante, og samtidig morsomme, artikel på DR-nyheder:

  “Udenlandske medier: Dansk valgkamp handler om ytringsfrihed”

  Hvis udenlandske medier misinformerer så groft om det danske valg, hvordan skal vi mon så selv tyde informationerne om dansk valgkamp, i de danske medier?

 10. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Godt Søren Pind. Der skal skæres i bistandshjælpen.

  Bliv bare ved i samme dur, hvis du bevidst ønsker at tabe valget.

  Krisen lige efter 2008 er så tæt på, at de fleste danskere husker venner og bekendte, der mistede job og en periode var på bistandshjælp.

  Skriv du bare at de ikke ønskede at arbejde og at bistandshjælpen er for høj.

  Helle Thorning ler og smiler højt på vej hen til valgstedet for at afgive sin stemme.

 11. Af Frank Andreasen

  -

  @ jp

  Nu er det ganske længe siden – vel nærmest min barndom – siden jeg stoppede med at vurdere en avisartikel på overskriften. Du må fortælle hvor du har læst den, før man kan kommentere eller vurdere.

  Det her er jo ikke det webprojekt Jespersen og Pittelkow kalder en avis.

 12. Af Jan Petersen

  -

  Til FRANK ANDREASEN – 5. JUNI 2015 23:47

  Jeg skrev nu ellers på DR-nyheder. Som blot findes ved at google dr.dk. Jeg ville meget gerne give et direkte link, men så er jeg ret sikker på, mit svar her forsvinder op i den blå luft 🙁

 13. Af Frank Andreasen

  -

  @ jp

  Havde du ikke været inde og læse kilden?

  Nuvel – et eller andet sted er det vel også ytringsfrihed.

  Man kan jo ikke være fundamentalistisk ytringsfrihedstilhænger og så råbe shitstorm, straks en modsiger een på en udiplomatisk facon.

 14. Af Jan Petersen

  -

  Til FRANK ANDREASEN – 6. JUNI 2015 0:30

  Jeg har læst hele artiklen, inklusive kilden. Tror bare, vi taler lidt forbi hinanden. Så lad det emne ligge, og lad os finde et andet emne der drejer sig om den danske valgkamp, set med danske briller 🙂

 15. Af Frank Andreasen

  -

  Jeg har været inde og læse artiklen på DR.

  Finder det nu ganske forfriskende at udenlandske medier laver selvstændig research og vinkling på nyhederne.

  Er nu også det jeg fornemmer, at fx Poul Høi gør når han kommenterer fra USA. Jeg glædes altid over at erfare at der er en ny artikel eller longread fra hans hånd af.

 16. Af Jan Petersen

  -

  Hvis feks Poul Høi beretter ligeså “forskruede” historier fra USA, som disse udenlandske medier beretter om ytringsfrihed som et stort emne i den danske valgkamp, så ved jeg ikke lige, hvor meget vægt man skal lægge på de informationer 🙁

 17. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt sidder jeg stadig og griner af Pinds politiske budskab til vælgerne: ”I dit ansigts sved skal du tjene dit brød”,

  Gu’ ved, hvad det er for en politisk virkelighed, Pind befinder sig i? Med en befolkning, hvor stort set alle er subsidieret af staten på den ene eller anden vis, er det da ret håbløst at påkalde “sved” som løsningen på velfærd? Den enkeltes velfærd bestemmes af, om man gider sætte sig ind i statens velfærdydelser, og benytte den rette blanket når man vil søge om mere velfærd! 🙂

 18. Af Niels Andersen

  -

  Er det kun de røde bistandsklienter og andre samfundsnassere som må komme til orde på Berlingskes blogs?

 19. Af Helge Nørager

  -

  Skrev i går kl 8.10 på dagbogs blognr. 5, til Preben at vi har brug for nye borgere.
  I dag skæres det ud i pap, for de fattesvage af Berlinske, med en artikel om DA’s mening om valgets tone.
  Valgkamp har været en stor Helle selfie, samt hetz mod de allersvageste i samfundet, bistandsklienter med mange børn, flygtninge, arbejdsløse, osv.
  Helle tror vi ikke kan huske alle løfter før sidste valgkamp, samt hvordan det endte med, at de svage kom til at betale prisen for bankpakker.
  Lars tror vi glemmer hans rod, og ellers er så utilfreds med Helle, at en sejr er sikker.
  Men Lars har glemt at for hans egne kernevælgere har Helle været en god statsminister.
  Boligskatter urørt, sygedagpenge og dagpenge beskåret, selskabsskatter sænket, kollektiv transport steget i pris, mørklægningslov gennemført, realløns fremgang for de velstillende, ulighed vokset, ingen indgreb mod skattelys Danskere, ingen bliver stillet til ansvar for Irak krig, det går bare så godt for Helle, fører en nedskæringspolitik mod de allersvageste som selv Lars ikke ville turde lægge navn til.
  Derfor taber vi alle.
  Gud bevare Danmark.

 20. Af V Hansen

  -

  Et rigt samfund skal vel måles ud fra, hvor godt man behandler de underpriviligerede, og ikke på, hvor langt ud i fattigdom, man kan sparke dem, Søren Pind!

 21. Af r. vangkilde

  -

  PIND UNDSKYLD MIG ! – men du fatter ikke en pind, at spilde dit liv i politik, du er fortabt.

  Dagens demokrati er kommunistisk politik, hvor værdierne er i fællesskabets vold, som betyder at samfundet administreres over skat- og afgifter, og din gode ven Hjort indførte
  garanti beskæftigelse til alle i 2001 i kontrakt med DF. ELLER SKAT er din arbejdsgiver og en
  forsikring til velfærd og fuld beskæftigelse, der betyder at alt privat aktivitet som person
  og virksomhed er under offentlig kontrol, vores konkurrence evne er altså sat ude af spil.
  Du arbejder stadig for et skatte financier samfund,- eller stopper det først ved skat 100%,
  hvor vi bliver mere og mere passive, fordi det bedst kan betale sig ELLER, hvorfor spilde alt din energi på fællesskabet, når kun løgnen holder gang i samfundet.

 22. Af Frank Andreasen

  -

  @ jp

  Tjae – jeg græmmes da jeg forleden år hørte Løkke udtale noget i retning af: ” Danskerne skal lære sulten at kende”.

  Den eneste sult, den lille trinde levemand, ellers havde kendt til indtil da, var sulten efter våde varer og 1. Klasses forplejning på flyet. Den er nu så suppleret med en selvpålagt 3 dages fastekur og Markussens urtete.

  Så har han skam også bidraget med sin del.

 23. Af Jan Petersen

  -

  Selv en blondine i stiletter kan have problemer med at finde ud af, hvilken flise der lige pt er flest kugler i. 🙂

  Selv har jeg store problemer med at finde ud af, hvad de der langskæggede lokale islamiske trans i kjole egentlig har at gøre i Danmark? Iflg egne udtalelser, hader de Danmark (kontanthjælp undtaget) som pesten. Hvad fanden bliver de her for, skrid da hjem. INGEN danskere vil savne jer ….. 100% sikkert 🙂

 24. Af Thomas H. Jensen

  -

  Citat Søren Pind: “Der er eksempler på familier, der modtager over 454.000 kr. i offentlig understøttelse. For et par på kontanthjælp skal den part, der måtte finde et arbejde, finde et til mindst 35.000 kr. om måneden i løn for at der blot skal være en minimal gevinst ud af at arbejde.”

  Dette afsnit indeholder jo reelt en fejlslutning. En hel del af de ydelser, der udgør de 454000kr er jo andet end kontanthjælp. Det ses tydeligt af at 12 månedslønninger på 35000kr kun giver 420000kr. Da en indtægt på 420000kr også vil betale en del mere i skat end to indtægter på kontanthjælp, er den “lære” Søren Pind drager af eksemplet vedrørende den uheldige dynamik ikke korrekt.

  En mere korrekt konklusion ville være, at det jo reelt er forsørgerpligten, der fastholder nogle par på kontanthjælp. Hvis den ene får et arbejde, skal han/ hun forsørge den anden, og derfor kan det ofte ikke betale sig at arbejde.

  “Men”, hører jeg allerede nu Søren Pind sige, “det er da et fornuftigt prncip, at man selv sørger for sin familie, snarere end at lade samfundet og skattebilletten om det.” Det kan der måske godt være noget om, men hvis det er et fornuftigt prncip, hvorfor så ikke gennemføre det fuldt ud? Hvis mine børn skal uddannes, hvorfor så ikke lade mig betale i stedet for samfundet? Hvis mine forældre skabl pensioneres hvorfor så ikke lade det være op til mig at betale, snarere end skattebiletten? Hvis du kun kan få offentlig forsørgelse, hvis du ikke har familie med penge, ville besparelserne i de offentlige budgetter være enorme.

  Den følgende sænkning af indkomstskatten ville også betyde, at det ville kunne betale sig for et par på kontanthjælp, hvis den ene fik et arbejde.

  Jeg siger ikke, at jeg går ind for dette. Men enten er det vel et fornuftigt princip at man “sørger for sin familie, snarere end at overlade dem til samfundet”. Hvis det er det, skal det gennemføres fuldt ud. Hvis det ikke er, skal det ikke presses ned over par på kontanthjælp.

 25. Af Jesper Høegh

  -

  du startede pressemødet med at sige, at du vil lukke muligheden for uhensigtsmæssig brug af reglerne for registreringsadgifter. Hvad skal folk så tænke, når du selv leasede i Tyskland, der unægteligt er endnu billigere end de gamle danske regler?

  – Der har været talt meget om den sag, og jeg er nødt til at sige, at jeg har intet udestående med dem, der har leaset deres biler. Det handler om, at der er noget, som skal være mere rimeligt, sådan alle ligesom har den samme registreringsafgift. Det har vi fået øje på, og det er mit indtryk, at den tidligere regering også vidste, at der var noget der, der skulle gøres. Og det gør vi så nu, forklarede Thorning

  Men kan du forså, at der er nogen, der synes, at det er uhensigtsmæssigt, at du også leasede i Tyskland

 26. Af Frank Andreasen

  -

  @ høegh

  At Thorning leasede bil via Fleggaard leasing, var mig bekendt fordi de var de eneste der tilbød leasing af netop en Polo på det tidspunkt.

  Nettobesparelsen var for Thorning, var på det tidspunkt så vidt jeg husker små 190 kr måned. Altså en besparelse over bilens levetid, som en enkelt 1. Klasses flyrejse af Løkkes, snildt opslugte utallige gange.

  Læg dertil, at det var Thornings egne private beskattede penge, der var på spil der. Vi blander os jo heller ikke i om Løkke slæber en kasse billige øl og rødvin hjem.

  Løkkes rejser var derimod betroede offentlige midler, øremærket verdens fattigste.

 27. Af Jesper Høegh

  -

  SF’er vil arbejde på klinikken
  Men det er der nu delte meninger om. Partiets socialordfører Özlem Cekic, der er uddannet sygeplejerske, har allerede søgt arbejde på klinikken, der åbner om to uger.
  – Det her handler om, at der er sundhedspersonale, der helt frivilligt går ind og gør et stykke arbejde for nogle meget udsatte mennesker, så de ikke bliver alvorligt syge, siger Özlem Cekic.
  Jonas Dahl banket på plads
  Özlem Cekic har flere gange været på kant med toppen i SF, men i sagen om sundhedsklinikken bakkes hun op af gruppeformand Ole Sohn. Han mener, der er et reelt behov for en sundhedsklinik for illegale udlændinge.
  Dermed er det sundhedsordfører Jonas Dahl, der denne gang bliver banket på plads.
  – Vi skal ikke blande os i politiets arbejde på det niveau. For mig er det afgørende, at mennesker får den nødvendige lægefaglige behandling, uanset hvem de er, siger Ole Sohn.

 28. Af J Nielsen

  -

  “En mere korrekt konklusion ville være, at det jo reelt er forsørgerpligten, der fastholder nogle par på kontanthjælp. Hvis den ene får et arbejde, skal han/ hun forsørge den anden, og derfor kan det ofte ikke betale sig at arbejde.”

  Det er noget af det mest interessante jeg har læst på S.Pinds blog. Det var en diskussion jeg gerne så taget op i valgkampen.

  Hvilke konsekvenser har det for eksempel for lønsomheden i at tage et arbejde, at man har udvidet forsørgerpligten til også at omfatte folk der ikke har papir på hinanden. Og som måske ikke engang er kærester.

 29. Af Hesper Høegh

  -

  I 2005 brugte Helle Thorning imidlertid øgenavnet aktivt for at promovere sig selv i den daværende folketingsvalgkamp. Hun spillede på det image og fik lavet dette postkort, hvor hun var stylet i guld-top på forsiden af “Alt for vælgerne”. På sin hjemmeside havde hun desuden dette billede af sig selv.

  Da hun var en relativt ukendt folketingskandidat brugte hun altså aktivt øgenavnet “Gucci-Helle” til at promovere sig selv. Ti år senere småklynker hun så over urimeligheden i selvsamme øgenavn for at score nogle sympati-stemmer.

  Intervieweren, DR2’s Nynne Bjerre Christensen, påtalte som ventet ikke dette åbenlyse hykleri. Det er endnu et eksempel på, at de journalisterne gør, hvad de kan, for at hjælpe Helle Thorning i valgkampen.

 30. Af Thomas H Jensen

  -

  Til J Nielsen: jeg er godt klar over, at regeringen på et tidspunkt var ude med et forslag om at fjerne forsørgerpligten for ugifte. Jeg mener, uden at være sikker, at det blev vedtaget.

  Hvis det er rigtigt, har du som nygift i tre måneder forsørgerpligt, mens du som ugift samlever gennem 25 år ikke har. I mine øjne er det absurd. Folk skal da ikke i et kulturkristent land “straffes” for at være gift.

  Det er bare endnu et eksempel på det absurde i loven. Man kan godt mene, det er et godt princip, at man sørger for sin familie i stedet for at overlade dem til samfundet. Men så skal princippet da gennemføres generelt, i stedet for blot at trækkes ned over en lille gruppe som (gifte) kontanthjælpsmodtagere.

  Det er absurd.

 31. Af Jesper Høegh

  -

  Hvad er Epinion?
  I 2000 blev konsulentfirmaet Epinion etableret. Virksomheden har oprettet et selvstændigt forretningsområde, der hedder Sociologisk Analyse, som leverer ydelser til offentlige myndigheder i Danmark og EU. Kerneområderne er her praksisnær analyse og udvikling inden for sektorerne social- og arbejdsmarked, integration, ældrepolitikbørn og unge, socialt udsatte, integration, arbejdsmarked og ældrepolitik samt børn- og ungepolitik.

  Epinion laver også politiske meningsmålinger, og i 2005 fik de æren af at lave de løbende meningsmålinger og analysere dem for DR Nyheder på Folketings-valgdagen – en opgave Gallup altid har haft. Siden har Epinion været fast leverandør af opinionsundersøgelser til DR.

  Hvad er Synovate Danmark/Vilstrup?
  Synovate Danmark opkøbte i december 2005 Vilstrup, der er et af Danmarks ældste og største institutter indenfor markedsanalyser og opinionsundersøgelser. Når Synovate Danmark foretager politiske meningsmålinger, så sker det ved, at de hver gang spørger et tilfældigt udsnit af den danske befolkning. Virksomhedens politiske meningsmålinger laves for Dagbladet Politiken.

 32. Af Frank Andreasen

  -

  Jeg kan se Høegh at du har postet samme indlæg flere steder.

  For du ikke skal gå glip af mit glimrende svar, forsøger jeg at poste selvsamme steder.

  Beklager – hvis jeg fejler et enkelt sted eller to.

  “Intervieweren, DR2’s Nynne Bjerre Christensen, påtalte som ventet ikke dette åbenlyse hykleri. Det er endnu et eksempel på, at de journalisterne gør, hvad de kan, for at hjælpe Helle Thorning i valgkampen.”

  Og jeg siger piv, ynk, pive klynk
  At være Venstremand det er piveliv

 33. Af Frank Andreasen

  -

  Tjae Høegh

  Hvis journalisternes største udeladelsessynd, er at de ikke borer i et øgenavn, føler jeg mig ret trýg ved standen.

  Føler du også de burde bore i hvorfor Løkke har fået sine øgenavne?

 34. Af Frank Andreasen

  -

  Der følger ikke rigtig nogen forklaring med Høegh, til dit ellers ganske udmærkede skriv om et par af meningsmålingbureauer.

  Grunden til at jeg undres over du netop har valgt de 2, er jo netop at alle bureauer jo stort set er enige om tendensen.

  Så mit enfoldige spørgsmål er: Hvor vil du hen med dit skriv?

  Kandidere du til et krus på “Natholdet”?

 35. Af Søren Sørensen

  -

  Jesper Høegh

  Nu efter en dårlig meningsmålling for sorte blok er alle meningsmålinger firmaer socialistiske!

  Aldrig har jeg grint så meget!

  De er alle privatejet og i det tilfælde de er socialistisk må vi omskrive historien og hvis noget kan de købes af den rigeste udbyder -de borgerlige-og manipuleres derfra!

  Lær du hellere at leve med dårlige meningsmålinger før du kæfter op om deres manipulering fra “fascistiske kommunister”…

 36. Af Henrik Rudolph

  -

  Søren Pind
  Hvis I vil vinde valget , så lov Danmarks befolkning at lejeværdien af egne gummistøvler dvs ejendomskat og grundskyld max må være 0,5 % af ejendomsvurderingen dvs max 15.000kr årligt af en bolig vurderet til 3 millioner.
  Denne absurde skat på noget man een gang har betalt , rammer et flertal af landets borgere med frygt og rædsel for fremtiden.Stjæler pensionistens opsparing.De penge der skulle forsøde alderdommen.
  Kommer der til at mangle penge til indvandring så skær ned på hjælpen .Vi kan og skal ikke bøde for andre tåbelige kulturer.

 37. Af P Christensen

  -

  Lad os indføre brugerbetaling på indvandrere.
  Så kan de røde (undskyld, jeg mener venstrefløjen) selv betale for deres
  barmhjertighedstrang.
  Problemet vil dog være at VK vil gå med på at gøre det til et “fradrag”,
  og så er vi lige vidt.

 38. Af Jan Petersen

  -

  Gu’ ved, hvad der egentlig er sket med Pinds dagbog? Der er da rimelig store huller i opdateringen. Er Pind mon bare lige så sjusket og glemson som en vis socialdemokratisk statsminister var med sin skat? Lover ikke godt for blå fremtid!

 39. Af Frank Andreasen

  -

  @ jp

  Glemsomhed?

  Thornings glemsomhed daterer sig efterhånden en del år tilbage.

  Skal vi tale om Venstres glemsomhed, var der firmabilen som Løkke “glemte” at oplyse til Moderniseringsstyrelsen og muligvis også Skat. Der var Løkkes habitter og underbenklæder som Venstre “helt glemte” at få opgivet i regnskabet for såvel sponsorater som i selve partiregnskabet. Havde det været en lille selvstændig som Panoramamanden, havde hammeren faldet hårdt. Han var nok endt med en tilbagebetaling og en skattebøde oveni.Var det en fattigkarina, der havde haft indtægter ved siden af bistanden, var hammeren faldet endnu hårdere. Hun var muligvis idømt karantæne på 3 eller 5 ugers livsgrundlag.

  Nå – videre med glemsomheden: Der viste sig jo en række Venstrefolk hvedsagligt, der ikke havde fået lavet de lovpligtige indberetninger. Heldigvis for dem, var sagerne ligesom Thornings forældet.

 40. Af Per Torbensen

  -

  Venstre taber valget grundet størstedelen af befolkningen ikke ønsker Lars som statsminister.

 41. Af Erik Larsen

  -

  Kære Søren, — skrækkeligt at se din statsministerkandidat i DR lige nu. Han HAR IKKE FORMAT.
  Han lader sig rende over af HelleT og hendes angreb og løgne og samtidig Tine Göttsche fra DR.
  En mand med bare lidt no…. vil da træde i karakter og ikke bare stå og kigge på hende og endda “smile” lidt. Han taber og taber og taber.

 42. Af Per Torbensen

  -

  Helle afbrød og afbrød konstant Lars som så temmelig groggy ud-ingen af dem er populære kandidater til statsminister posten,pest eller kolera.

 43. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt meget enig i de sidste par kommentarer. Løkke har simpelthen ikke det der statsminister-gen, og har aldrig haft det. Hans eneste chance er, at Helle laver en mega kvajer. Og selv det ville nok være en lidt unfair måde at vinde på.

 44. Af Frank Andreasen

  -

  @ jp

  Jeg synes han virker dopet og nervøs. Har cics og blinker meget. Virker usikker undtagen når han er vred. Han ligner ikke den gamle Løkke.

  Jeg overvejer om det kan skyldes hans sultekur.

  Det er almindelig kendt, at ved pludselig opstået sult, er en af de letteste tilgængelig ressourcer for Stofskiftet at tære hjernevæv og muskler. Den med fedtet er en mere langstrakt proces.

  Så er det jo heller ingen spøg at komme fra hængekøjen op mod en arbejdsvant Thorning.

  Hendes træningstilstand mht til arbejde som Statsminister kan en fritidstjans med utilpassede unge drenge, jo ikke rigtig hamle op med.

 45. Af Erik Larsen

  -

  Ja, venstre taber, men tro mig dem der i første omgang troede at de skulle prøve “Alternativet” af, må simpelthen vågne snart. jeg tror ikke de kommer over grænsen. Og det flytter jo lidt på det hele.
  Samtidig får DF med garanti over 20% af stemmerne. Meningsmålingerne har altid vist, at danskerne ikke fortæller ærligt hvem de vil stemme på når de bliver ringet op OG SÆRLIGT IKKE DF-VÆLGERE , thi de bliver jo kaldt for “rascister”, “landsbytosser” og meget mere. Selvom de blot vil have danske forhold igen og bedre sygehuse, grænsekontrol, mere politi, og meget andet.
  Blå blok vinder TRODS Lars Løkke!!!

Kommentarer er lukket.