Voldtægtsmanden regeringen lod slippe

Af Søren Pind 84

I en kronik i Jyllands-Posten i går beskriver jeg sammen med Venstres retsordfører, hvordan regeringens lempelser af udlændingeloven medvirkede til at voldtægtsmanden fra Gullestrupsagen ikke blev udvist. Det har udløst en lang række reaktioner – heraf mange fornægtelser af virkeligheden.

Men lad mig starte med begyndelsen: Da jeg tiltrådte som integrationsminister, besluttede jeg mig for at gå helt til kanten for at sikre udvisning af kriminelle udlændinge. Det var jeg ikke ene om – der var enighed i hele blå blok. Derfor gennemførte Folketinget i min tid som integrationsminister en revolutionerende ændring af udlændingelovens § 26 stk. 2, hvor det blev normen, at udvisning skulle finde sted, såfremt udlændinge begik kriminalitet. Der var to led. Det ene led betød, at anklagemyndigheden skulle rejse udvisningspåstand – det havde man i en lang række tilfælde førhen fravalgt. Det andet led betød, at domstolene skulle gå helt til kanten af de internationale konventioner – ordlyden i loven blev at den kriminelle skulle udvises med mindre det “med sikkerhed” stred mod vores internationale forpligtelser.

Det er den ændring, nogle juridiske eksperter i går hævdede ingenting betød. Det er mod bedre vidende. Det kan da også glæde, at bl.a. professor Jens Elo Rytter, Københavns Universitet, i modsætning til f.eks. professoren fra Århus, Jens Vedsted Hansen, fastslår, at de indførte regler havde virkning.

Kritikerne har misforstået præmissen: Der er ingen som helst tvivl om, at det juridiske krav om, at der skal rejses udvisningspåstand, som står uantastet til i dag, har medført rekordmange udvisninger (der er også i mellemtiden kommet mange flere udlændinge) – hvad da paradoksalt nok regeringen bryster sig af.

Sagen er bare den, at vi ville mere end “bare” at udvise romaer og flaskesamlere. Jeg er meget tilfreds med, at vi strammede så de udvises i stort omfang – men det er ikke nok. For der er en gruppe, der udgør et særligt problem: Nemlig den gruppe af udlændinge, der har et nærmere tilknytningsforhold til Danmark, har været her længere og/eller har mange børn – der opstod over årene en række provokerende sager, hvor man med henvisning til de internationale konventioner afviste at udvise.

Her spiller den modbydelige voldtægtssag i Gullestrup en helt særlig ubehagelig rolle. For voldtægtsmanden blev stillet for retten på et tidspunkt, hvor den stramme lovgivning var gennemført, men hvor Socialdemokraterne var på vej med en lempelse. Han ødelagde en ung kvinde og to små pigers liv ved vanvittige voldtægter og overfald. De er af så ubehagelig en karakter, så jeg ikke vil gennemgå dem. Men lad mig sige det ligeud: Det går over min forstand, at nogen ønsker at beskytte en sådan forbryder mod udvisning fra Danmark.

Det særlige ved sagen er, at ved retten i Herning dømmes manden med piber og trommer – seks års fængsel. Og udvisning. Udlændingestyrelsen har overfor retten tilkendegivet, at retten skal udvise med mindre det med sikkerhed strider mod Danmarks internationale forpligtelser, og da regeringen vælger at lempe lovgivningen midt i retssagen, fastholde styrelsen overfor domstolen, at der skal ske udvisning – den kan “i det hele” henholde sig til sin tidligere skrivelse. Jeg kan henvise til kronikkens link foroven.

Gårsdagens debat har så afstedkommet en diskussion af, om dette betyder, at retten her bruger den retsorden, der var gældende da forbrydelsen blev begået – nemlig “min” lov – eller den nye lempeligere lovgivning. Styrelsens ordbrug kunne indikere det første – og i hvert fald tilkendegav Socialdemokratiets retsordfører – man må formode hvisket i øret af justitsministeriet –  i en tweet den 19/6 2013, at dommen er faldet efter den gamle lov. Sagen er bare, at det er ligegyldigt.

For regeringen tilkendegiver et til EU – nemlig at der er tale om en lempelse, jeg har tidligere omtalt sagen her – og noget andet til den danske offentlighed. Her siger justitsministeren, at der ikke er tilsigtet en lempelse. Hvad enten der er tale om, det er den gamle lov, retten i Herning dømmer efter, eller den nye mere lempelige – så er resultatet rigtigt: Voldtægtsforbryderen – der på grund af sagens grovhed har fået 6 – seks – års fængsel – bliver også udvist af Danmark.

Men det går helt åbenbart galt i Landsretten. Derfor ender Altingets politiske redaktør i en overset analyse af dommen i 2013 da også med at beskrive dommen som en katastrofe for regeringen. For Landsretten dom dokumenterer jo, at lempelsen resulterede i, at en voldtægtsforbryder, dømt til seks års fængsel, slipper for udvisning.

Om det er det ene eller andet tekniske forhold, der i byretten gør sig gældende, er derfor ligegyldigt: Sagen er den meget enkle, at regeringen har svigtet sin fineste interesse: Nemlig den at sikre, at danske borgere garanteres retfærdighed. Tre kvinder – heraf to mindreårige piger – må tåle, at den pågældende voldtægtsmand stadig er iblandt os. Og nu vil være her for altid.

Det ubehagelige i denne sag er den falske melodi, regeringen spiller. På et tidspunkt, hvor ingen andre end Det Radikale Venstre ønskede en lempelse af reglerne for udvisning af kriminelle udlændinge, lempede regeringen. Det betød, at Landsretten ikke kunne gå til kanten, da sagen om voldtægtsmanden fra Gullestrup kom for. OG i modsætning til, hvad justitsministeren sagde, betød det, at en af de værste voldtægtsforbrydere i Danmark slap for udvisning – på trods af en dom på 6 – seks – års fængsel!

Derfor denne garanti: Venstre vil indføre så stramme regler som overhovedet muligt for at sikre, at kriminelle udlændinge udvises af Danmark. Og vi vil rejse denne sag i valgkampen, så folk kan få et klart valg. Uagtet Socialdemokraternes falske melodi, hvor de som sirener synger om en fast udlændingepolitik og kontant kurs. Sagen fra Gullestrup og dobbelttalen overfor EU og den danske offentlighed viser, at det ikke er sandt. Regeringen skabte et rum, hvor voldtægtsmanden kunne slippe. Det rum agter Venstre at fjerne, hvis vælgerne igen betror os ansvaret for Danmark. For meget kan du sige om os – men regne med, at vi siger, hvad vi gør og gør, hvad vi siger, det kan man. Vi synger ikke falsk.

 

84 kommentarer RSS

 1. Af B. Nielsen

  -

  Håber, at Søren Pind får mulighed for at sætte magt bag sine krav efter valget.

  Der er i den grad behov for en ændret indstilling til de påvirkninger, som landet udsættes for.

  Der må stilles de relevante spørgsmål til de konventioner, som vi har tilsluttet os, i stedet for at betragte dem som hellige skrifter.

  Samtidig bør der sættes spørgsmålstegn ved, om det kan være rigtigt, at vore fængsler efterhånden er blevet så luksuriøse, at det er for dyrt at sætte fangerne ind i dem, så flere og flere, selv grove voldsforbrydere, slipper med en straf i form nogle få timers samfundstjeneste nede på det lokale bibliotek.

 2. Af Maibritt Søvsø Carsatens

  -

  Min kommentar kl. 15.22 hænger fast i filtret.
  Det har nok noget at gøre med, at jeg påpegede S og V ’s skyld i uhindret islamisk indvandring gennem Barcelona-Erklæringen 1995 og Frihandelsaftalen for Middelhavsområdet i 2010. Eller så var det linket til Balder jeg ikke måtte komme igennem med?

 3. Af Martin Nielsen

  -

  Kurt Dejgaard.

  Alle her er klar over, at Søren Pind kender til magtens tredeling, og vi ved også af bitter erfaring, at selv når vore domstole følger den gængse retsbevidsthed, kan overnationale dommere, der som oftest vil være af anden nationalitet, sagtens komme frem til noget helt andet, og at dette andet siden får indflydelse på danske dommeres kendelser. Alle er pinligt klar over, at domspraksis i disse år ligger under for politisk korrekthed, hvad enten denne indflydelse kommer udefra eller indefra.

  Som jeg skrev i går er Danmark bundet af konventioner og aftaler, som indenfor få år vil tvinge os i knæ, for Venstre er desværre ikke indstillet på som David Cameron at tage suverænitet tilbage. Vel? Eller er I, Søren Pind?

  Da mit indlæg i går kl. 15:43 længe var indefrosset i filteret, er der sikkert få, der har læst det. Men prøv at følge mit link til videoen, hvor den svenske embedsmand og chef for Säpo Anders Thornberg med stærke ord fortæller, at efterretningstjenesten er under et “enormt tryk”, og at situationen er uholdbar, fordi man ikke kan klare meget mere.

  Det er yderst sjældent, at man hører og ser en svensker i en sådan stilling bruge så stærke ord og sigende kropssprog. Vi her i Danmark kan heller ikke klare den udvikling, som romantiske ideologer har belemret os med, og som vore politikere slugte råt og anbefalede videre.

 4. Af Kurt Dejgaard

  -

  Martin Nielsen

  Når Søren Pind i sin overskrift kan hævde at det er regeringen der lader den omtalte somailer slippe for udvisning, så har jeg svært ved at få øje på forståelsen for magtens tredeling.`

  “Med lov skal land bygges”. Men dommerne havde muligheden for at udvise. Det gjorde de ikke. Dommeres valg kan ikke være et regeringsansvar. Den dag det bliver det, er magten ikke tredelt.

 5. Af Erik Larsen

  -

  Der er kun én eneste vej ud af de sidste 40 års tåbeligheder:
  1. Stop for flere ikke-vestlige flygtninge (om det så kræver “grundlovsændringer”, udtræden af EU, Schengen m.m.).
  2. Hjemsendelse af de personer der ikke VIL indordne sig i det danske samfund, regler m.m. og tage arbejde.
  3. Det kan indebære fratagelse af statsborgerskabet.
  4. Kriminelle indvandrere hjemsendes straks
  5. Indvandrere skal kunne komme ind i DK, hvis de – efter regler som i USA – kan føde sig selv eller har job. (selvfølgelig skal vi tage imod læger ingeniører m.m. , når vi endda heller ikke selv kan forstå, hvordan unge skal tage eksaminer m.m.)
  6. Kraftig grænsekontrol skal genindføres.
  7. Politi skal styrkes meget, meget kraftigt (og fartkontrolvogne skrottes/sælges)
  8. Hjemmeværnet og borgere skal kunne forsvare sig selv (våbenet kan diskuteres).
  9. Straffeloven skal ændres markant og fængsler blive til FÆNGSLER igen – ikke “hoteller”.
  10. Dommerstanden, myndigheder som told og skat, m.m. skal have et gennemsyn og SYGEHUSBEHANDLING – SYGEHUSE SKAL PRIORITERES LANGT HØJERE.
  (Rækkefølgen er tilfældig).
  Sidste kommentar fra mig er at grunden til at disse ting i dag ser voldsomme ud – er jo at danskerne har sovet mere end Holger Danske i mange, mange år. Trist.

 6. Af Christian Livermore

  -

  Hvorfor ikke bare skrive i loven, at alle udlændinge, der får f.eks. minimum 4 års fængsel, SKAL udvises?

 7. Af Martin Nielsen

  -

  Kurt Dejgaard skriver:

  “Når Søren Pind i sin overskrift kan hævde at det er regeringen der lader den omtalte somailer slippe for udvisning, så har jeg svært ved at få øje på forståelsen for magtens tredeling.”

  Det er fordi, du tænker logisk og udelader at tage højde for, at vi er endt i et forvrøvlet kaos, hvor det meste af magten de facto er deponeret udenfor landets grænser. Dette emne ønsker Søren Pind ikke at komme ind på, og i stedet spiller han det sædvanlige spil for galleriet, som alle de andre politikere også spiller. Som en tidligere venstremand for et halvt års tid siden udtalte til pressen, har folketingsmændene ikke mere ret meget at lave, de lader blot som om og er i det hele taget gået ind i en tvivlsom underholdningsbranche. De er jo overalt og vist især på facebook, hvor jeg ikke vil nedlade mig til at deltage i sladderen, der går i døgndrift.

  Alle politikere spiller med i et luset spil, hvor de lader, som om de udgør kernen i et arbejdende demokrati. Men magten er for længst deponeret i Bruxelles, der fortsætter med æde sig ind på de sidste rester. Selv om mange af os kan se fordelen i et samarbejdende Europa med et fælles marked, ønsker vi EU’s magt begrænset. For mit vedkommende gælder det både de demografiske problemer og EU’s kiksede men uhyre omfattende udenrigspolitiske virksomhed, som jeg ikke nærer den ringeste tillid til. Det er ikke uden grund, at man i de største danske aviser jævnligt kan se EU omtalt som “et monster”

  .I øjeblikket kan du på de største islamkritiske blogge følge en af de mange nyopdukkede protestbevægelser For Frihed på dens tilbagevendende mandagsvandring med taler og sang. Denne gang med en kvindelig somalisk taler, der tidligere var muslim men fik chok over at møde islam i Sverige. Hun er i dag kristen. Vær sikker på, at “anti-racisterne” forsøger sig med den sædvanlige vold, der kræver massivt politiopbud.

 8. Af preben f jensen

  -

  Man kan jo overfalde og mishandle en sagesløs, og få under 1 års fængsel. Selv mordforsøg kan ende i milde domme. Så længe retsvæsnet fungerer så elendigt og slapt som det gør, bør udvisning altid finde sted for overfald på sagesløs, for voldtægt og for alle straffe over et halvt eller 1 år. (hvorfor er der ikke et minimum ved forvaringsdomme for mordbrand m.v.?)

 9. Af preben f jensen

  -

  Det korte af det lange er at R og S samt SF og EL har en gak-gak politik som fører Danmark mod diktatur, statsbankerot, konflikt og massedød. Analysér selv deres hykleriske snak og fire års masseindvandring, pengefrås, nedskæringer og asociale/anti-danske “reformer”.

 10. Af Henrik Knage

  -

  Oprigtig talt, hvad Fanden skal vi med en finanslov – når ingen overholder loven alligevel? Det forholder sig konkret således i Danmark, at kunst er op Finansloven, og diverse danske kunstnere er på Finansloven, li´fra Anne Linnet, der ikke kan synge, men dog tale, til Astrid Krag som muligvis kan synge, men ligner Hitler alt gennem hendes længere hår. Er sikker på, at Hitler kunne ta´sig godt ud med længere hår – for så er kloningen total – hvorfor ingen lyd.

 11. Af Hanne Gad

  -

  Der er en hårfin grænse mellem voldtægt og Sugar dating.
  Spørgsmålet er blot hvem der bliver voldtaget – pigebarnet eller Sugar Daddy?

 12. Af Erik Larsen

  -

  Igen synes jeg lige at danskerne skal vide, at der ikke findes ytringsfri… hos den såkaldte chefredaktør på Berlingske Lisbeth Knudsen. Jeg har forsøgt at skrive bare nogle få linier – sobre m.m. – bringes ikke! Der er lukket dør, for de der ikke er enig med hende og hendes ønsker.
  Man tror det ikke – men det er sandt.

 13. Af Jan Petersen

  -

  Til: ERIK LARSEN – 25. MAJ 2015 20:29

  Jeg skrev denne kommentar på chefredaktørens blog og står fuldt og helt ved udtalelsen:

  “Iøvrigt er chefredaktørens blog så styret og manipuleret. det dårlig er værd at knytte en kommentar til lortet ……. bare min mening!”

 14. Af Lars Rydskov

  -

  Søren Pind er som de fleste levebrødspolitiker uden brod. Da han sad ved rorpinden for år tilbage blev der hellere ikke udvist sønderlige stramninger overfor kriminelle udlændinge.
  Så længe ingen danske politikere gør som englænderne – ser stort på konventioner- så kan vi ligegodt lægge os fladt ned.

  Men selvfølgelig kan vi jo reelt bare udpege politiske dommere som man har det i USA – det vil sikkert have hjulpet den somaliske mand tilbage til et fængsel som han havde mere respekt for. Den 10 årige piges liv er sikkert ødelagt og hendes forældre har heller ikke meget lyst til at bo i et så slapt et land . Var det sket i det muslimske Somalia så denne mand muligvis blevet straffet hårdt.

  Vi mangler ganske enkelt politikere og dommere som har mere forståelse for hvordan vi oplever at de værdier og normer som vi opfatter som værende rigtige – bliver trådt under fode

 15. Af Maibritt Søvsø Carstens

  -

  Ja, der råbes op om ytringsfrihed, men for hvem??? Jeg fik en kommentar slettet 15.22 i dag. Sikkert fordi jeg direkte henviste til klartekst fra Barcelona-Erklæringen 1995( og Venstres videreførelse af den i 2010 med Frihandelsaftalen for MIddelhavslandene), hvor der direkte åbnes for fri muslimsk indvandring til Europa og Danmark. find det selv på balder/barcelona og se hvordan S og V nærmest/næsten/tæt på har begået landsforræderi.
  Det er helt utroligt, at alle råber op om ytringsfrihed, men når det kommer til realiteter, så tæller EU, i form af Barcelona-Erklæringen 1995 mere, end almindelig borgers ret til ytring i og omkring ISlamering i eget land og medier.

 16. Af preben jensen

  -

  Der er ikke megen respekt for menneskeliv tilbage i “systemet”. En lastbil-chauffør som med sløset og hensynsløs kørsel smadrede fem biler og dræbte en mand og to unge kvinder, fik ikke så meget som een dag i spjældet, men slap med en lille bøde. (1333 kr. pr. dødsoffer) Kørekortet beholdt han. Iflg. Barcelona aftalen mv. har Danmark og danskerne tilsyneladende ingen eksistensberettigelse?? Eller hvad?

 17. Af Jan Petersen

  -

  AF MAIBRITT SØVSØ CARSTENS – 25. MAJ 2015 21:31

  Hvis du har været så “letsindig” at henvise til reel information, så er du dømt ude ….. på forhånd, søde !

 18. Af Einar Madsen

  -

  Ja, lad os endelig få skubbet til fremmedhadet.

 19. Af Maibritt Søvsø Carstens

  -

  Jo, Jan Petersen,
  jeg var netop så “letsindig” at jeg kom til at skrive www. foran ham der Balder / Barcelona fra 1995,
  som ved Gud ikke er en fodboldklub, men real dansk politik, i forhånelse, af egne borgere.

 20. Af Jan Petersen

  -

  Til: MAIBRITT SØVSØ CARSTENS – 25. MAJ 2015 23:34

  Hvis der er noget “demokratiske magthavere” HADER, så er det reel information.

  Så kan du lære lektien, søde ……. !

 21. Af john K

  -

  Når Søren Pind skriver på twitter “han skulle begraves i svine skind”
  OK

  Hvis DF Søren Espersen havde skrevet samme…. !

  DE folk skulle registres fotograferes som …Redox gør …men hov vent lige ….-øøø ?

  Nettop disse folk skal udelukkes fra “den offentlige debat”, der udføres med ord ikke vold, trusler og værre

 22. Af preben f jensen

  -

  I England blev labour, den engelske udgave af S, nærmest udslettet ved sidste valg fornylig. I Spanien er der også sket et jordskredsvalg. Også i Grækenland er den folkelige protest mod nedskæringer, massearbejdsløshed, hjemløshed, direktiver og masseindvandring ved at ændre det politiske landskab. Herhjemme har regeringen R og S udført en systematisk og kommunistisk undergravning af det danske folks økonomi, velfærd, frihed og fremtid.

 23. Af Søren Sørensen

  -

  “Men regne med at vi Siger hvad vi gør og gør hvad vi siger”.

  Tror ikke sådanne v løgne kan sælges længere. Det er Danmarks absolut mest korrupte parti med andre folks penge. De lærte fra alberti som jo er ikke blot vs men dks historisk mest korrupte politiker.

  Ikke at LLR er langt bagefter nu med hans klamme hænder nede i statskassen.

  En v revisor er han jo ,også bliver det ikke værre og mere korrupt. Men kan regne med at v nok skal udregne hvorledes de regner og rager sig til mest. Uanset hvilke uanstændige regnemetoder.

 24. Af preben f jensen

  -

  PS: Også danskernes privatliv, familieliv, tryghed og folkestyre m.m.m. har de socialistiske partier R, S, SF og EL angrebet med lyssky, hykleriske og rødfascistiske metoder. Og S-S vrøvler som sædvanlig, det mest korrupte parti er det radigale.

 25. Af Jan Petersen

  -

  Politikere fra det yderste venstre til det yderste højre benytter sig vel bare af, at menigmand er dum og uvidende som snot, OG dét ville jeg da også benytte mig af ….. i den profession …….. ingen tvivl derom !

 26. Af jonas holt

  -

  VENSTRE må til at vågne op, hvis vi skal kunne se forskel på jer og regeringen !

  Danmark hjælper og betaler til Syrienskrigere der kommer hjem igen til DK – MEN en sød 23 årig kvinde fra Ukraine, der er dansk gift og har barn med dansk pas – skal smides ud af landet !?!?!?

  bt.dk/danmark/rasende-gert-bo-jakobsen-skal-jeg-deporteres-til-ukraine

  Man skal virkelig ønske, at DK skal laves om til et ISlamisk samfund, for at man kan se fornuften i det !!

  Uffe og Bertel er HELT oppe og køre over at Wilders kommer og taler EN (1) time på folkemødet – MEN syntes at det er HELT OK at hitzbutz holder møder jævnligt, hvor de opildner til død over de vantro ( OS )

  Det virker som om nogle fra VENSTRE har problemer med proportionerne !

  STRAM OP VENSTRE !
  KØR PIND, GADE OG STØJBERG I STILLING !

 27. Af Torben Hansen

  -

  Der er jo mange andre kriminelle som regeringen og retssystemet lader slippe billigt fra deres forbrydelser. Det er næsten som om juristerne og dommerstanden går mest op i at finde undskyldninger for de kriminelle, mens ofrenes lidelser ignoreres.

 28. Af Søren Revser

  -

  Det virker som om nogle fra VENSTRE har problemer med proportionerne !

  Ja OG bilagene 😉

  Mest festligt var det, da både Pind og Støjberg smed sig ned i sølet for at beskytte Løkke da han blev taget med moralen helt nede om anklerne.

  Nb.
  Gade var naturligvis lovligt undskyldt i fraværet som Løkkes lakajer, da han jo som bekendt var dømt ude for hans egne fadæser.

 29. Af p jensen

  -

  Et par kommentarer fra i tidligere i dag hænger vist stadig i filtret?

 30. Af søren rasmussen

  -

  Hvad er dit problem Søren Pind?

  Mange danskere vil kunne se det logiske i et nakkeskud på Fælleden. Men det ligger vist uden for gældende retspleje? Og EU regler?

  Så kære Søren…… hvis du kun går efter minister charge så rend mig i røven….

  Er jeg grov? Jeg kan jorde dig i enhver diskussion og du er og vil være enig med mig. Så problemet? der er gået magt-magelighed-økonomi-egenpragmatisme i det politisk liderlige segment som jeg, er bange for, er ved at æde din sande natur Søren. – det er noget lort…..

  Der er ved at gå Neville Chamberlain i Dansk politik og mediehuse.

  Der skal helt andre boller på suppen før vi igen bliver ejer i eget hus. Du ved det og alle normalt tænkende borgelige ved det….

 31. Af john K

  -

  Kære Søren Pind , du er en fantastisk mand.

  HVORFOR slettes mine indlæg , der TYDELIG viser at DET -IKKE- ! er Danmarks Inetregration der har fejlet !???

  Søren jeg tror du kraftig undervurderer, det Danske folk..

  Tros kraftig DDR stasi ligende medie manipulation/registregiring .

  Den Danske Hr. Søren Pind vågner èn efter èn….!!.( kan du huske hvad Adolf Hitler sagde om danskerene inden operation “Weserübung” eller Winston Churchill …eller vores egen Dronning)….
  Søren du er UDE AF sync” med den Danske befolkning.

  Game over

 32. Af johnny K

  -

  Kære Søren Pind , du er en fantastisk mand.

  HVORFOR slettes mine indlæg , der TYDELIG viser at DET -IKKE- ! er Danmarks Inetregration der har fejlet !???

  Søren jeg tror du kraftig undervurderer, det Danske folk..

  Tros kraftig DDR stasi ligende medie manipulation/registregiring .

  Den Danske Hr. Søren Pind vågner èn efter èn….!!.( kan du huske hvad Adolf Hitler sagde om danskerene inden operation “Weserübung” eller Winston Churchill …eller vores egen Dronning)….
  Søren du er UDE AF sync” med den Danske befolkning.

  Game over

 33. Af Lars Mortensen

  -

  Den nuværende regering har sat udvisningen af udlændinge, der bliver dømt for kriminalitet, på samlebånd. Fra 2011 til 2013 er antallet af kriminelle, der bliver dømt til at forlade Danmark enten i en årrække eller for bestandigt, vokset fra 1.019 i 2011 til 1.809 sidste år.
  Antal udlændinge, der er blevet udvist af Danmark ved dom:

  • 2009: 1.197
  • 2010: 1.050
  • 2011: 1.019
  • 2012: 1.379
  • 2013: 1.809

  kilde: Justitsministeriet

  Antallet af dømte, der blev udvist af Danmark, faldt under de sidste to år af den borgerlige regering – men er altså steget med 77,5 procent siden 2011.

 34. Af john K

  -

  LARS MORTENSEN … Det er jo endnu en mere LØGN .
  Hvor dum tror du den Danske befolkning er ?!

Kommentarer er lukket.