“Idiot”

Af Søren Pind 73

”Vi har ikke råd til ikke at bekæmpe IS”, lød den kække statsminister-overskrift på et telegram fra TV 2 nyhederne.

Man røres helt ved statsministerens klarsyn. Nu hvor hun har sendt danske styrker i kamp – og som appellen lyder til Vor Herre i hymnen for disse modige mænd og kvinder ”følg du i fare den tapre lille skare” – så er det da godt, at hun mener netop det.

Det er desværre en relativt ny erkendelse. Den er først kommet alt, alt for sent, og først da katastrofen i realiteten var fuldbragt. 10 millioner flygtninge og fordrevne, langt over 200.000 dræbte, de mest barbariske udskejelser siden KZ-lejrene og nazisterne med korsfæstede, voldtagne og slavesolgte børn, for blot at nævne et eksempel.

”Vi har ikke råd til andet”… Nej. Men mange millioner har betalt prisen for det sene klarsyn. Og generelt må man i denne tid tage sig til hovedet over Vestens komplette mangel på lederskab. Det er som om en hel generation af politikere har siddet det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Der er i det hele taget en eklatant mangel på dybsindighed og viden. Lad os blot holde fast i vores egen statsminister, der under den rædselsfulde partilederdebat efter Paris mente at vide, at det var fuldstændig ligegyldigt, hvorfor folk gjorde som de gjorde. De skulle bare bekæmpes.

Det vidner om en overfladisk dag- til-dag tilgang til de alvorlige udfordringer, Danmark og Vesten står overfor. Og forklarer måske de problemer, der i dag udfordrer os også herhjemme.

For hvordan vinde en krig, hvis man ikke søger at forstå, hvilke bevæggrunde der ligger bag handlinger?

Det har slået mig, hvor lille rolle eftertanken spiller i moderne politik. Jeg befandt mig en aften kort efter terrorangrebet i København i Deadline dirrende af vrede. Det var i den tid, hvor alle skulle være venner og intet kritisk ord mod nogen kunne ytres. Vreden skulle skjules, for tænk hvis noget kom forkert ud og så forkert ud. Intet vredesord måtte ytres, for så, måtte man forstå, brød alt sammen.

Den debat, jeg sad i, var med det socialdemokratiske folketingsmedlem Yildiz Akdogan. Under vores debat brugte hun om en islamistisk fundamentalist følgende betegnelse: Idiot.

Man må forstå, at det er idioter vi har med at gøre. Som altså derfor ifølge også statsministerens logik ikke fordrer hverken strategi, hoved eller hale eller tankevirksomhed: Næ, de skal bare bekæmpes.

Hvad blev der egentlig af Sun Tzu og hans ord, der giver ekko gennem årtusinder, om at den der kender sin fjende vinder hvert et slag?

Og hvad betyder idioti egentlig? Idioti er bl.a. straffelovens betegnelse for den stærkeste grad af mental retardering.

Vi har med andre ord ”bare” at gøre med mennesker, der ingen tankevirksomhed evner…

Så det vil altså sige, at mennesker, der netop rammer symbolske ting som World Trade Center, JP/Politikens hus, Charlie Hebdo, Undergrundbanen i London – dette er alt sammen blot udtryk for den stærkeste grad af mental retardering.

Holdningen illustrerer på alle måder den danske regerings tilgang til de enorme problematikker, den islamiske fundamentalisme – og her for mine synders skyld gentager jeg, så ingen skal føle sig stødt…: Islamisk fundamentalisme – har medført for os i Vesten.

Hvad enten det gælder Ghettoerne, gangsterne eller gravene i Syrien, så har regeringen ikke et samlet bud på, hvordan dette skal bekæmpes.

I 2005 gik jeg til valg i Københavns Kommune på, at man reelt skulle gøre noget ved bandekriminalitet blandt indvandrere. Fordi det var – og blev – den største udfordring i København og en af de største udfordringer i Danmark. De ansvarlige myndigheder, anført af flertallet af Borgerrepræsentationen, mente, jeg optrådte som alarmist. Den københavnske integrationsindsats har siden spillet komplet fallit. Københavnske bandemedlemmer fundamentaliseres, og ses rask væk tage til Syrien – skønt vi tilmed måtte tåle, efter terrorangrebet, at nogen kunne få sig selv til sige, at sammenblandingen af bandemiljøet og fundamentalismen var ”overraskende”. Ak og ve. Som en af sine første embedsgerninger nedlagde den ny regering integrationsministeriet og dermed en samlet tilgang til problemet. Man høster som man sår.

Det samme gælder konflikten i Syrien. Gang på gang appellerede vi om en samlet dansk strategi, hvor fagfolk skulle vurderer, hvordan og med hvad Danmark kunne bidrage. Regeringen afviste det blankt, og sejlede rundt i manegen. Først med fokus på komplet ligegyldige kemiske våben i Syrien, som man endda udkommanderede danske styrker til at tage sig af, hvilket var med til at fjerne fokus fra den reelle problemstilling. Våben til de demokratiske oprørere kunne det heller ikke blive til. Før nu. Hvor de er så godt som nedkæmpet, og hvor en af de amerikansk støttede grupper forleden blev opløst. Og nu, hvor ISIL har fået en struktur, med enorme ressourcer til følge og render rundt med et udryddelsesprogram, der minder om nazismen, mener man tiden er kommet til at reagere. Først nu. Men stadig ingen strategi.

Hvordan tror man, man kan kæmpe en front fra København til Cairo uden strategi? De oplysninger, der kommer nu, om det svigt man har udsat de jødiske samfund for, vidner atter om en komplet mangel på forståelse for virkeligheden. For måneder siden gjorde Venstres medlem af Folketinget Esben Lunde Larsen opmærksom på, at bevogtningen af jøder burde øges. Regeringen foretog sig intet.

Disse mennesker er ikke åndssvage eller idioter. De kan heller ikke bekæmpes, uden at man forstår, hvad der foregår i hovedet på dem. De er mennesker, der er villige til store ofre for at fremme en sag, der er så mørk som nazismen selv, hvis ikke mørkere. For selv deres eget liv spiller ingen rolle for dem.

De udvælger deres mål omhyggeligt. Og de har en stærk appel til ubefæstede rodløse mennesker, der betragter det moderne overfladiske samfund med afsmag og had. Disse mennesker skal bekæmpes med symbolik og tro.

Tro på de demokratiske og liberale idealer om liv, frihed og stræben efter lykke. Død besvares med liv. Ufrihed med frihed. Ulykke med stræbsomhed og virkelyst. De skal skammes ud, udstilles, fremvises – dømmes med alle midler der er i det demokratiske samfunds hænder. F.eks. landsforræderi med det stempel, der nu ligger i denne afskyvækkende forbrydelse. Til skræk og advarsel for andre og til opmuntring for de, der tror på det liberale demokrati. Det er symptomatisk, at den danske regering ikke har søgt en eneste sag rejst for den pågældende forbrydelse. For den har intet samlet bud på, hvad den skal foretage sig. Og grundlæggende betragter den ikke fjenden som fjende, men som sociale ofre for de kulturelle omstændigheder. Deraf alle vore ulykker.

73 kommentarer RSS

 1. Af P Jensen

  -

  Hej, SP, kan man ikke få dig til at sætte de manglende indlæg på, så Axel Artke og andre ikke bliver så sure at de opsiger deres abonnementer på Berl. eller fremover nøjes med at skrive på andre blogs. Desuden kunne det være interessant at se hvad vi læsere er gået glip af.

  Alle der skriver ind, gør det jo gratis, og alle seriøse indlæg bør vel slippe igennem…!!?

 2. Af Martin Nielsen

  -

  Det er gensidigt, Karin Bennedsen. Konklusionen er, at hvis det står til dig, er det ædelt og rigtigt, hvis venstrefløjen kaster Danmark ud i krige, men forkasteligt, hvis højrefløjen gør det samme.

  Du lagde vel mærke til i aftes i Deadline, at panelet bestående af to muslimer og en venstreorienteret tidligere skoleleder, enstemmigt slog fast, at politikerne (dem ved magten) ikke har forstået noget som helst vedr. indvandrernes forhold. Den havde du nok ikke set komme.

 3. Af Hans Hansen

  -

  Jeg er hammer træt af at høre mere pladder om grundlovens §78 og tåbeligt forældede FN konventioner, og jeg er virkelig træt af at høre på strategisk pladder om aktivistisk krigsindsats. Hver gang Vesten blander sig i interne islamistiske lande, så er det vand på ISIS mølle. For hver død ISIS kriger springer 10 nye ud. Det er ganske enkelt for strategisk idiotisk …

 4. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Hvis terroristerne får en stabil territorial operations- og træningsbasis, bliver de langt farligere end før. Når de ikke kan ramme USA og Israel på grund af amerikanernes og israelernes forbedrede sikkerhed, angriber de Vesteuropa i stedet for. Kan de ikke ramme Paris, London, Berlin eller Madrid, udpeger de København, Stockholm og Oslo som erstatningsmål. Kan de ikke ramme offentlige pladser og forsamlingsrum, finder de andre mål – tør slet ikke skrive her, hvad det indebærer. Og nej, der springer ikke 10 nye terrorister ud af 1 død af slagsen. Den bedste motivation for terrorister er og bliver muligheden for at myrde, tortere og voldtage gratis. Derfor skal det ikke være gratis for dem.

  Omkring idiotien, eller mangel på samme. Jeg tror, at de intelligente terrorister hurtigt stiger til tops i hierarkiet. De får enten den overordnede ledelse, eller de udfører særligt vigtige / komplicerede / farlige nøgleopgaver. Deres flid og evner vil typisk have givet dem gode uddannelser og meningsfyldte jobs i civilsamfundet, mens / før de lever deres dobbeltliv. Almindelige myrderier overlades til de ‘ensomme ulve’, ‘taberne’, ‘idioterne’, eller hvad man kalder dem.

 5. Af Frank A

  -

  @ ats

  Sjovt nok lyder du mest som en analfabet fra Mellemøsten eller Afrika.

  De har også sindrige konspirationsteorier om hvordan enten USA eller Europa, vil dem til livs.

 6. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  @ Frank A
  Danx, pal.

 7. Af Anders Bo

  -

  .
  Afrikas befolkning vil inden 2050 stige med 500 mill – én for hver europæer – som vi konventionsmæssigt er tvunget, til at huse og brødføde.

  Hvordan huser vi i Danmark 5.5 mill nye “medborgere” med fjentlig ideologi de næste 35 år, uden det går udover vores kultur og velfærdsstaten?

  Skal vi opgraderer politi, hjemmeværn og hæren?

  vældfærdsstat = velfærdsstat?

  Der findes mange flere radikaliserede end Stampisterne, Anna Meedisterne, S-Fisterne og Omar & Pestilenserne!
  .

 8. Af r. vangkilde

  -

  ER VI ALLE IDIOTER! – demokratiet er et lavpraktisk styringsredskab ELLER, har
  Søren Pind det mest i munden med sine teoretiske teser, og i praksis må vi lære,
  at klare os selv i hverdagen ELLER, i den liberale selvforsørgelse, som SP har smidt
  overbord i brug af sin nationalfølelse.

 9. Af Henrik Rudolph

  -

  Søren Pind ,
  set fra Yildiz Akdogans side er det da helt naturligt og meget betegnende , at hun kalder sin trosfælle Omar for en idiot.
  Han bremser jo den muslimske magt i Danmark ved at gøre Islams sande natur så synlig for danskerne og som dermed helt naturligt vil bremse muslimsk indflydelse .
  Fjolset kunne bare ikke vente med at straffe de vantro.
  Yildiz er derimod klog , hun kan vente til islam får tilstrækkelig magt i Danmark , så skal vi nok få den sande lære at føle.
  Hun kunne ikke have kaldt ham andet , ud fra en klog strategien for en sand muslim.

 10. Af Henrik Rudolph

  -

  Hvis vi absolut skal gøre Danmark multikulturelt i den naive tro på en mere lykkelig verden og Danmark , så er jeg sikker på at det ikke sker gennem muslimsk indvandring.
  Alle andre kulturer glider næsten upåagtet ind i landet!
  Den muslimske kultur og dansk kultur er som olie og vand!
  Umuligt at blande ! Kun de der går på kompromis , kan det lykkes for , men er det lykke?
  Derfor tror jeg kun vi igen får et lykkeligt , harmonisk og fredeligt Danmark , hvis vi lukker for yderligere muslimsk indvandring NU.
  (PS. Læs blot historien om den saudi arabiske ambassadør – hvilken ambassadør fra et ikke muslimsk land ville optræde sådan?)

 11. Af John Laursen

  -

  Søren Pinds meningscensur gør hans debatblog meningsløs og overflødig.

 12. Af Jesper Høegh

  -

  Søren Pind

  hvad er formålet med dine Blogs – ?

 13. Af Betty Hansen

  -

  Jesper Høegh forkert spørgsmål. Hvad er formålet med Søren Pind.

  Og hvad er meningen med resten af vores dybt kriminelle politikere?

  Stjæle med arme og ben, er jo det absolut eneste de kan finde ud af.

 14. Af P Christensen

  -

  Tid er noget spøjst noget, endda helt uden at inddrage Einstein. Vore politikere har på de små seneste 30 år sendt Danmark århundreder tilbage i tiden – and counting.
  Altsammen i behagesyge.

 15. Af helena Hansen

  -

  idiot -helt rigtigt .De seneste 30 års danske regeringer har bestået af idioter -de har importeret så mange muslimer at danske jøder må flygte til Israel -tak for den cadeau og idiotien fortsætter !

 16. Af Arne J.

  -

  Jeg tror at der er gået forberedelse til valgkampr i den for Søren Pind.
  Ophidselsen har tydeligvis ikke lagt sig. Vi bliver selvfølgelig alle berørt af voldsomme hændelser. Men, ud over at skælde ud på regeringen, rose sig selv og sine og sige at terrorister er slemme står der jo ikke meget i dette indlæg.
  Hvad er det Søren Pind gerne vil når det gælder international terrorisme og fundamental islam?
  Gjorde VK regeringen det bedre på denne front?

  Så vidt jeg kan se har VK været med til at skabe det komplette kaos der hersker i Mellemøsten.
  Saddam Hussein var ikke nogen hædersmand. Men Irak var trods alt et bedre sted at bo under ham end det har været efter ham.
  VK gik i krig på en klokkeklar løgn, der var fremstillet til lejligheden omkring våben, der ikke fandtes.
  Hvad er det for et kompas for indsats i Mellemøsten
  Jeg ville være parat til at tie stille om denne løgn, hvis Irak i dag var i klar bedring og forholdene var bedre end under Saddam.
  Men sandheden er, at ISIL er et resultat af det tomrum, der er opstået efter VK’s indsats i Mellemøsten.
  Det kunne jeg godt tænke mig at høre et stille og sagligt svar på fra Søren Pind.
  Alt det der råberi han turer frem med her er ikke fremmende for nogen forståelse.
  Jeg kunne personligt være fristet af at stemme blåt på mange områder. Men, udenrigspolitikken i Mellemøsten er bestemt et område, der stiller spærgsmålstegn ved. om det ville være klogt. Man har i VK og omegn ikke været ærlige omkring motiver for Irak, dilemmaerne, løgnene og hvad vi kan lære fremadrettet. Derfor kan man med rette frygte en gentagelse.
  Søren Pind efterlyser lederskab fra Vestlige ledere. Bush stod i spidsen. Men, det vat bl.a. for Irak. det var der intet godt i.
  Hvilken retning er det faktisk at Søren Pind ønsker at Vesten skal trække Mellemøsten i?
  Jeg siger ikke at det er let at svare på.
  Men, så kunne man måske bare være lidt stille, hvis man ikke har et bud. Når nu Søren Pind kritiserer den danske regering og efterlyser vestligt lederskab ville et bud på en retning da være på sin plads.

  Mvh.

 17. Af Jeppe Mikkelsen

  -

  Så længe de end ikke kan finde ud af at lede lille Danmark, bør de nok ikke bruge ret meget tid på at overveje hvilken retning de skal trække resten af verden i.

 18. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Jeg tror ikke alvoren er gået op for den danske regering, det afspejler sig allerede i deres valgflæsk: at intet kød på benet.
  Kan ikke forlange at det danske folk der allerede er overbebyrdiget af arbejde, der allerede kæmper imod alt for høje skatter og afgifter, samtidigt skal påtvinges krig imod Rusland som er vores naturlige venner, også oversvømmes og nedluses af islamister som er vores naturlige fjender, jeg ser allerede for mig ISIL en fribillet til Thorvalsens Museum, alle medbringer de en forhammer, at snart vil alle danske kulturskatte ligeledes blive destrueret, at intet bliver tilbage af det der engang var den danske kultur……..men alvoren er ikke gået op for den danske regering……….vi behøver jo nødvendigvis ikke en krig imod Rusland……..og skal vi med vold og magt tvinges at tage ind alle flygtninge, behøves det nødvendigvis ikke at være islamisterne……derfor ville et fuldt stop for islamistiske flygtninge her være det naturligste, alt andet vil være at betegne som selvmord…….derfor om vi virkeligt af hvilken som helst grund skal oversvømmes i et multietnisk misk-mask, i det mindste kun tage imod flygtninge fra lande som ikke udgør en trussel imod det danske folks egen eksistens.

 19. Af Arne J.

  -

  Hvor blev mit indlæg af ?
  Sidder der en moderator og forsinker indlæggene eller er der bare huller i internettet?
  Jeg sendte et indlæg, der ikke kom igennem.
  Herefter prøvede jeg at sende det igen.
  Nu fik jeg at vide, at indlægget tilsyneladende var sendt. Så systemet kan godt genkende et indlæg, der har været forsøgt sendt før, men hvorfor dukker det så ikke på på siden….

 20. Af Arne J.

  -

  Kort referat af mit indlæg, der blev væk:

  1) Politikerlede og inkompetence kan muligvis imødekommes med mere direkte demokrati som i Schweitz. Hvis danskerne havde stemt om invasion af Irak tror jeg ikke at vi havde deltaget.

  2) Indgriben i andre landes situation bør foregå gennem enighed i FN. Således kan stormagterne samarbejde og indsatsen vil blive mere legitim og respekteret.
  Jeg har længe ment at verden burde tage magten i Nordkorea.
  Men, jeg kan se at der muligvis vil være problemer med, om Kina vil have FN soldater (internationale soldater) rendende rundt på deres dørtrin.

  3) Læg indvandringen om således at man kun kan komme ind i landet hvis man er til gavn for Danmark.
  Hvis vi skal have en chance for at integrere alle de muslimer som nu bor her må man muligvis nærmest lukke helt af for muslimsk indvandring. Hvis dette strider mod konventioner må disse opsiges.
  Det kan være at der er konsekvenser af dette som jeg ikke har indset. Men, umiddelbart forekommer det at være nødvendigt.

  4) Hvor skal jeg sætte mit kryds?
  Politiske partier er levn fra fortiden og har kun ca. 5 % af befolkningen som medlemmer. Jeg føler mig ikke repræsenteret af nogen af dem.
  Mvh.

 21. Af Axel Eriksen

  -

  Der er vist endnu et indlæg, der er forsvundet!!!

 22. Af Christian K

  -

  Er Søren Pinds formål med dette blogindlæg, ene og alene, at sige “hvad sagde jeg”?

  Det virker smagløst, da det sker på en tragisk baggrund.

  Eller er Søren Pinds formål, at slå politisk plat på en tragedie, og på samme tid lægge billet ind på posten som friheds,-og krigsminister i en evt Venstreledet regering?

  Uanset, virker det ikke som om, eftertanken har ramt Søren Pind.

 23. Af jonas Holt

  -

  TAK PIND !

  V må til at vågne op, hvis vi skal kunne se forskel på jer og regeringen !

  Danmark hjælper og betaler til Syrienskrigere der kommer hjem igen til DK – MEN en sød 23 årig kvinde fra Ukraine, der er dansk gift og har barn med dansk pas – skal smides ud af landet !?!?!?

  bt.dk/danmark/rasende-gert-bo-jakobsen-skal-jeg-deporteres-til-ukraine

  Man skal virkelig ønske, at DK skal laves om til et ISlamisk samfund, for at man kan se fornuften i det !!

  Uffe og Bertel er HELT oppe og køre over at Wilders kommer og taler EN (1) time på folkemødet – MEN syntes at det er HELT OK at hitzbutz holder møder jævnligt, hvor de opildner til død over de vantro ( OS )

  Det virker som om nogle fra VENSTRE har problemer med proportionerne !

  STRAM OP VENSTRE !
  KØR PIND, GADE OG STØJBERG I STILLING !

Kommentarer er lukket.