Landsforræder

Af Søren Pind 152

Tænk dig, at du skulle stemme for, at sende danske soldater ud i det, englænderne kalder “harms way”. I krig. Med alt hvad det medfører. Tænk, hvis du som jeg, kender pårørende. Mennesker, der har været der. Og med hele den vægt i bagagen så skal trykke på knappen.

Tænk så, at du læser straffeloven. Nærmere bestemt straffelovens § 102 – “Den, som under krig eller besættelse yder fjenden bistand ved råd eller dåd eller til fremme af fjendtlig interesse svækker den danske stats eller dens forbundsfælles kampdygtighed, straffes med fængsel indtil 16 år.”  Tænk hvis du vidste, at Danmark er et af de lande, der sender fleste jihadister til Syrien og Irak. Tænk hvis du vidste, du havde spurgt regeringen, om de var omfattet af ovenstående paragraf (en del af de såkaldte “landssvigerparagraffer”), og regeringen lover dig, retsstillingen nok skal være klar til udsendelsen.

Tænk dig, hvis det eneste svar du får i Folketingssalen så er, at man kan dømme folk efter terrorparagrafferne. Hvad det så end betyder. At du mærker en åleglathed, en manglende vilje til svar, en gliden af.

Tænk dig, at dit parti indkalder forsvarsudvalget, og at alle de borgerlige partier dér enes om, at naturligvis er det landsforræderi, hvis danske eller mennesker med dansk opholdsgrundlag skyder mod danske styrker eller allierede, og derfor kan man anvende ovenstående bestemmelse – og ingen andre partier vil være med.

Lad mig for fuldstændighedens skyld sige, at det endda fremgår af Forsvarsministeriets hjemmeside, at man i dag ikke længere anvender termen krig. Derimod anvender man begrebet væbnet konflikt. Regeringen har overfor Folketinget bekræftet, at vi er i en sådan. Ikke desto mindre vil regeringen ikke svare på, om det så medfører, at termen” krig” i § 102 også kan forstås som væbnet konflikt, hvorved landsforræderi kan straffes. Regeringen vifter om sig med påstanden om, at domstolene dømmer og der intet regeringsanliggende er. Men hvem er den udøvende magt? Hvem har ansvaret for anklagemyndigheden? Hvem kan rejse sager? Hvem kan søge retsstillingen efterprøvet? Det kan regeringen. Vil den det? Svaret er nej.

Tænk samtidig, at regeringen og partierne bag prøver på at bagatellisere diskussionen. Hvad ligger bag?

Det, der ligger bag, er den kulturkamp, der har stået i Danmark siden 90erne. Definitionen af, hvem og hvad vi er. Hvor vi ønsker klarhed, ønsker regeringen uklarhed. At definere nogen som landsforrædere trækker en grænse op. Der findes rigtigt og forkert. Ondt og godt. Sandt og usandt. Der er øjeblikke, hvor der ikke gives en gråzone. Der findes et Danmark, og Danmark har fjender. Og disse fjender skal bekæmpes.

En sådan klarhed ønsker regeringen ikke. Igennem år og dag har vi i oppositionen søgt afklaret, hvad og hvilke midler Danmark har til at imødegå danske, der bekæmper Danmark. Regeringens manglende svar har i dag medført, at Danmark leverer rekordmange til kampen imod Danmark…

Alene det at udenrigsministeren i går aftes let hånligt søgte at belære Folketinget om, at termen “landsforræder” ikke findes i straffeloven er pinagtigt. Det er ahistorisk, og udenomssnak. Nej, selve begrebet findes ikke i straffeloven. Men de pågældende paragraffer, sat ind efter besættelsen for at ramme dem, der havde svigtet Danmark, nyder populærbetegnelsen “landssvigerparagrafferne”. For dem, der måtte have denne interesse, kan det studeres nærmere her.

Studerer man denne del af historien nærmere, forstår man godt, regeringen tøver med at bekræfte, hvad termen egentlig betyder. For mig er der imidlertid ingen tvivl: Skyder man som dansk eller som havende dansk ophold på danske eller allierede styrker, er man netop dette: Landsforræder. Og bør straffes i fuld overensstemmelse med lovens fulde ord. Andet er skændigt.

Lykke og held til de udsendte – som der står i salmen “den tapre lille skare”. Alt godt følge jer. I mellemtiden vil vi herhjemme søge at sikre, at de, der måtte gribe til våben imod jer herhjemmefra, forfølges med alle til rådighed stående midler. Tally Ho!

152 kommentarer RSS

  1. Af Gør noget ved Grimhøj eller gå af | Livet, friheden og...

    -

    […] har tidligere i denne blog beskrevet, hvordan den siddende – det er, hvad den gør; sidder – regering intet […]

  2. Af Standpunktstilpasning | Livet, friheden og...

    -

    […] af denne blog vil huske, at jeg to gange tidligere – her og her – har beskrevet, hvordan regeringen hånede Venstre for at stille sidstnævnte krav ifm […]

Kommentarer er lukket.