Tro dem ikke – de gør det igen (om regeringens udlændingepolitik)

Af Søren Pind 58

I går kunne Berlingske fortælle, at De Radikale nu ikke længere vil modarbejde en “stram udlændingepolitik”.

Det er altså vel at mærke den udlændingepolitik, der nu betyder, at flygtninge og indvandrere aldrig i større tal er kommet til Danmark – og det egentlige problem: Andelen af mennesker fra lande, hvor integrationsopgaven i Danmark bliver særdeles vanskelig, er eksploderet, siden Thornings og Vestagers regering trådt til. I dag er andelen af mennesker fra ikke-vestlige lande i Danmark næsten 300.000 og med regeringens kraftige lempelser i udvisningsregler, statsborgerskabsregler og regler for asylansøgere, vil dette antal stige til nye højder.

Nu kunne man sige, at var der tale om læger og ingeniører og mennesker der kunne og ville, så var integrationsopgaven ikke så vanskelig. Men sagen er, at regeringen har gjort op med “snobberiet” i dansk udlændingepolitik, og i landets kommuner og regioner leder man nu med lys og lygte efter nye indkvarteringsmuligheder til mennesker, med sår på krop og sjæl, kommet hertil fra de værste konflikter i verden – som regeringen i øvrigt mente, der ikke var nogen grund til at engagere sig i. At man dels kan gå til ondets rod, og få standset det humanitære vanvid, dels for penge, vi i dag bruger i Danmark, kan hjælpe ti-fold så mange i nærområderne, indgår ikke i regeringens politik.

Men bi lidt. For det er værre endnu:

Hvad var det egentlig, regeringen sagde, før den blev regering? Er der grund til at tro Christian Friis Bach, når han nu lover, der ikke vil ske yderligere lempelser?

Man kan f.eks. erindre sig, hvad der skete med integrationsministeriet. Tag denne artikel fra Politiken, hvor Socialdemokraterne garanterer, at man ikke vil lukke det. Ikke desto mindre, da regeringen blev dannet, røg ministeriet.

Tag spørgsmålet om udvisning af de kriminelle udlændinge, som jeg tidligere intensivt har behandlet her. Også der ændrede regeringen efter valget reglerne, skønt man selv havde stemt for dem, og garanteret man ikke ville røre dem.

Ligeså er statsborgerskabsreglerne blevet ændret, så det nu er blevet langt nemmere, at blive statsborger. Og blot forleden kunne man læse, at Karen Hækkerup nu vil lempe på reglerne for, hvem der skal tjekkes af PET, førend der kan tildeles dansk statsborgerskab. Kunne det tænkes, dette sker for at dække over den uholdbare situation, at Danmark i dag jævnlig giver mennesker, PET vurderer, er til fare for Rigets sikkerhed, statsborgerskab? Og kunne det tænkes, dette sker, for at lukke diskussionen om ministerens sindelagsskifte, hvor hun førhen mente, at sådanne konventioner, der medførte sådanne resultater, skulle laves om?

Regeringen har jævnligt givet sådanne politiske lunser til Enhedslisten på udlændingeområdet, og det vil ikke ændre sig, radikal melding eller ej.

Regeringen prøver at lukke alle huller nu. Et valg nærmer sig med andre ord.

Denne gang må befolkningen så gøre op med sig selv, om man vil acceptere, endnu engang, at blive talt usandt til. Om man vil lade sig tage ved næsen. Om man vil se til, at Danmark på grund af en bevidst politik holder op med at være Danmark.

Der er intet område, der så tydeligt illustrerer regeringens løftebrudskultur som udlændingepolitikken. Man sagde et og gjorde noget andet. Nu er man bekymret for resultaterne. På grund af en mere eller mindre bevidst kampagne rettet mod Lars Løkke Rasmussens person (historien vil vise om min mistanke om bevidst undergravende muldvarpearbejde er rigtig) nærmer muligheden for regeringen sig for at kunne snige sig igennem.

Om det siger jeg: Tro dem ikke. Politisk vil regeringen lempe yderligere. Den vil ikke holde sine løfter. Det så vi sidst.

Derfor må danskerne gøre op med sig selv, om vi skal gøre os til dommere, baseret på pressens forsimplede referater over en – politisk anerkendt og visionært dygtig – enkeltpersons personlige forhold. Eller om det centrale spørgsmål er, hvilken politik en regering fører, og om man kan stifte lid til den. Om personlig moralisering sagde en klog mand for 2000 år siden: lad den, der er ren, kaste den første sten…

Når det derimod kommer til det politiske, står sagen sådan: Får denne regering lov at fortsætte, vil udlændingepolitikken, der sikrer Danmark bliver ved at være Danmark, yderligere blive undergravet. Og politik vil blive skånselsløst løgnbaseret. Går-den-så-går-den kulturen vil være i centrum for hele den politiske diskurs og det politiske arbejde. Folket vil selv have valgt en politisk kultur, hvor løgnen vil være et accepteret og intimt instrument. Med det falder demokratiet fra hinanden. Kræver folket ikke sandheden, er den der heller ikke.

Jeg skal ikke diktere den enkeltes valg. Men stillet overfor det forekommer 9 rejser efter et regeringsgodkendt regulativ og hvor reglerne faktisk blev lavet om og nogle jakkesæt købt til kampagnebrug af et politisk parti at være et fattigt grundlag at lade en sådan regering fortsætte på. Tro dem ikke, siger jeg. Det er et hus, bygge på usandhed, og et sådant hus bør ikke bestå.

58 kommentarer RSS

 1. Af leif tullberg

  -

  De Radikale har i flere år været fortalere for at gøre op med den tidligere regerings udlændingepolitik, men nu lyder der anderledes toner fra partiet.
  De radikale siger et og gør noget andet.
  Ministre taburetterne trækker.

 2. Af Preben Jensen

  -

  Det radikale partis troværdighed er helt i bund. Partiet er jo mest indvandringsindustriens bugtaler-dukke. Desuden er partiet efterhånden udartet til at være et familiefjendsk, mandsfjendsk og nykommunistisk foretagende. Partiet politik er fanatisk, asocial og uden jordforbindelse.

  Den sidste udmelding fra denne sekt er rendyrket taktik og hykleri. Kortsagt, der er tale om valgflæsk.

 3. Af Peter Christensen

  -

  Det er en taktisk udmelding. De siger de også selv. De går jo ind for at fjerne 24-års reglen og tilknytningskravet (og sikkert at lempe yderligere). Så de går ind for at ødelægge Danmark for princippets skyld. Den slags menneske bør man ikke give magt.

 4. Af claus clausen

  -

  Vi stoler da heller ikke på dem og har alrdig gjort det. Det radikale venstres troværdighed ligger på et lige så lille sted som ….tja…..som venstres gør. Og jeg stoler ej heller på venstre mere.

  Problemet er de politikere som vi danskere har mulighed for at stemme på. Der er ikke meget troværdighed, oprigtighed eller ærlighed over dem.

  Var jeg Søren Pind, ville jeg måske være mere påpasselig med at betvivle andres ærlighed og troværdighed, med hele den forudgående fanatiske og hysteriske forsvar for løkkes bilagssager in mente.

 5. Af Zeki Laurent Sadic

  -

  Den er da helt gal når R (læs: Friis Bach) endda er så doven, at de blot genbruger andres argumenter, f.eks “vi skal have en stram og retfærdig udlændingepolitik” (stjålet fra Foghs “fast og fair”) og klassikeren om at “vi ikke kan rumme alle flygtninge i Verden i Danmark” (en moderne DF-klassiker).

  Det næste bliver vel at partiet begynder at bruge ladeportsargumentet.

  R har ved de seneste valg haft plakater hængende hvor de giver udtryk for hvem de “stoler på”. “Vi stoler. På lærerne”, “Vi stoler. På udlændinge,” osv.

  Er der nogen der stadig kan stole på R?

 6. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  24-årsreglen er løsningen på et gammelt problem; der er brug for nye stramninger, hvis vi skal være på højde med udviklingen.

  Illegal indvandring er ved at blive et større problem, end integrationen af flygtninge er, hvilket bla. skyldes, at Italien bevidst lader illegale indvandrere fra Nordafrika rejse videre til resten af EU.

  Derfor bør det gule sygesikringsbevis og cpr-nummeret erstattes af et borgerkort MED BILLEDE og krypterede persondata, for det vil gøre det en del nemmere for myndighederne at fastslå, om en person har lovligt ophold i Danmark.

  CPR-nummeret kunne f.eks. erstattes af en DNA-sekvens, der er unik for det enkelte individ, men som ikke afslører noget om personens tilstand iøvrigt.

 7. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Zeki Laurent Sadic

  Du skriver:

  “Den er da helt gal når R (…) genbruger andres argumenter, f.eks (…) klassikeren om at “vi ikke kan rumme alle flygtninge i Verden”.”

  Er der noget galt i realisme og ansvarlighed?

  Jeg ved godt, at man siger, at hele verdens befolkning kan stå på Bornholm; men forholdene bliver derefter; og de forhold ville hverken bornholmerne eller de illegale indvandrere fra Nordafrikabryde sig om.

  Synes du virkeligt, at det er et problem, at Det Radikale Venstre endeligt har gjort op med Anita Bay Bundegaards-segmentets idiotiske ide om, at Danmark også skal modtage alle de illegale indvandrere, der vil til Danmark, selvom de ikke er personligt forfulgte?

  Det er en fordel, for de mange flygtninge, som Danmark allerede nu modtager, at der ikke kommer så mange flygtninge – eller illegale indvandrere – til Danmark, at vi hverken har råd, eller på anden måde kapacitet, til at integrere dem ordentligt.

 8. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Den kroniske – og stigende- overbefolkning i Nordafrika, der er skyld i den lokale nød og de lokale konflikter, kommer ikke af sig selv.

  Overbefolkningen i Nordafrika er et selvskabt problem, der primært skyldes religiøst begrundet kvindeundertrykkelse, og derfor kan problemet kun løses af nordafrikanerne selv.

  Men de “ansvarlige” politikere i Nordafrika gør intet for at forebygge overbefolkning – eller den kroniske fattigdom og de etniske konflikter – samt ikke mindst den illegfale indvandring – der uundgåeligt følger den selvskabte overbefolkning i Nordafrika.

  Tværtimod.

  Nordafrikanske toppolitikere er åbenbart personligt involveret i decideret menneskehandel med især børn, og motivet er udelukkende personlig berigelse.

  Nordafrikanske toppolitikere står tilsyneladende bag “babyfabrikker”, hvor unge afrikanske kvinder tvinges til at “producere børn”, der kan sælges videre!

  Uddrag fra “Niger detains 17 in suspected “baby factory” ring: sources” Reuters 26. juni 2014:

  “Authorities in Niger have detained 17 people, including wives of senior politicians, suspected of being involved in a baby-trafficking network, two legal sources said on Thursday.”

  “Human trafficking and the sale of children is a long-standing issue across West Africa.

  Last year, Nigerian police raided several “baby factories”, freeing dozens of pregnant girls who were being forced to bear children for sale.”

  “A judge has indicted and detained over a dozen people on charges of lying about giving birth, forgery and use of false documents,” a court official said, requesting anonymity.

  “It is related to baby factories in Nigeria,” he added.”

  “Among the detained is one of the wives of Hama Amadou, the president of Niger’s national assembly and a key opposition figure, the first official said.”

  A wife of Niger’s agriculture minister as well as a former bank director and his three wives were among those detained, the court official said.”

  Political tensions have risen in Niger since August when Amadou, who had been part of President Mahamadou Issoufou’s coalition, fell out with the president.”

  (Reporting by Abdoulaye Massalaki; Writing by Bate Felix; Editing by David Lewis and Andrew Roche)

 9. Af Jesper Lund

  -

  Når man læser Søren Pinds indlæg får man det indtryk at han mener at nuværende regering fører en komplet uansvarlig udlændingepolitik, hvorimod VKO regeringen førte en ansvarlig udlændingepolitik.

  Tal fra Danmarks Statistik viser noget andet:

  Indvandring
  År Vestlige Ikke-vestlige
  lande lande
  2008 32.339 15.972
  2009 28.622 15.254
  2010 29.346 16.393
  2011 30.759 16.101
  2012 33.011 15.751
  2013 34.542 18.887 (estimat)

  Den nuværende regering startede 3. oktober 2011. Den kan derfor ikke være ansvarlig for den ikke-vestlige indvandring på 15.972 i 2008, 15.254 i 2009, 16.393 i 2010 og 16.101 i 2011. Det første hele år den nuværende regering fungerede faldt den ikke-vestlige indvandring faktisk til 15.751 i 2012. Den er så tilsyneladende steget til 18.887. Det kan der være nogle oplagte årsager til, f.eks. Syrien-konflikten.

  Jeg synes det er plat af Søren Pind at beskylde den nuværende regering for at ville føre en uansvarlig udlændingepolitik, når tallene fra Danmarks Statistik viser, at VKO regeringen faktisk tillod en indvandring af ikke-vestlige lande stort set af samme størrelse som den nuværende regering – 16.393 er ansvarligt, men 18.887 er uansvarligt?

  Og hvorfor tillod VKO regeringen en indvandring af ikke-vestlige lande stort set af samme størrelse som den nuværende regering? Fordi VKO regeringen også er bundet af internationale konventioner – Konventioner, som det er naivt at tro en fremtidig regering – uanset farve – vil opsige. Det er nemlig rigtig naivt at tro.

 10. Af Berit Rasmussen

  -

  Næ, Søren Pind, som du så rigtigt siger, skal du ikke diktere den enkeltes valg. Men det valg har I politikere gjort rigtig svært ved f.eks. at prøve at beskytte hinanden på borgen og ved at komme med svævende svar. Det der bliver sagt den ene dag bliver modsagt den næste dag. Nu er det så de radikale, der fisker stemmer, hvem tror på deres “nye holdning” – sådan har partiet altid gjort, siger min gamle nabo.

  Hvem skal jeg dog stemme på ved næste valg? Ja, det kan være at jeg skal prøve en helt ny boldgade, som for mig ville være Enhedslisten eller SF. Jeg har stor lyst til at gøre noget andet, end jeg plejer, jeg stoler nemlig ikke på ret mange politikere mere. Håber, at journalisterne til den tid har fået lært at få et klart ja og nej svar fra politikerne – alle andre svar er bluff.

 11. Af l jensen

  -

  Det bliver nødvendigt, at opsige disse altødelæggende konventioner

 12. Af Jesper Lund

  -

  @Søren Pind

  “Det bliver nødvendigt, at opsige disse altødelæggende konventioner” skriver L. Jensen. Vil du være fortaler for at opsige internationale konventioner, der hidtil har pålagt Danmark at modtage folk fra forskellige dele af verdenen?

 13. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Berit Rasmussen

  Selv SF og Enhedslisten er nødt til at indse, at en ansvarlig, stram flygtningepolitik og migrationspolitik simpelthen er forudsætningen for at bevare dét velfungerende velfærdsamfund, som de illegale indvandrere flygter til.

 14. Af Michael Ipsen

  -

  Søren Pind lyver lodret og bevidst. Reglerne for at opnå statsborgerskab er ikke lempet. Det er blot muligt at få et andet statsborgerskab uden at miste det danske. Det har Venstre selv stemt for.

 15. Af Søren Pind

  -

  @michael ipsen vil du venligst trække dine usande påstande tilbage? http://jyllands-posten.dk/politik/ECE5510886/ny-aftale-kravene-lempes-til-dansk-statsborgerskab/

 16. Af Søren Pind

  -

  @jesper Lund: vi stillede større krav, indførte integrationsydelsen og loft over kontanthjælp samt danskkrav, der i langt højere grad tilstræbte integration. Alt det er borte nu.

 17. Af Thor Arentoft

  -

  Nu skal Danmark til “indvandre-valg” igen, håber Søren Pind.
  Søren Pinds opfattelse af vælgernes omdømme og politiske hukommelse er ikke særlig høj.
  Man kan vel sige at den er båret af en gammel politisk rutine reaktion fra en svunden tid, og fromme forhåbninger om at “den går sgu da nok en gang til”
  Men linen for Fogh`æraen er nok løbet ud, Løkke kunde ikke leve op til det ansvar som Fogh betroede ham med, og Løkke har vist, at han slet ikke har Fogh`s format.
  Men kommer Fogh Hjem til Danmark, før næste valg, og redder stumperne for Venstre, efter Løkkes mislykkede politiske tid som leder af Venstre. Det skulle være interessant at vide.
  Fogh kunde virkelig blive en “JOKER” i det kommende valg.

 18. Af Thor Arentoft

  -

  Helle Thorning sagde: Jeg kan slå Anders Fogh.
  Nu er så spørgsmålet: Kan Anders Fogh slå Helle Thorning?

 19. Af Jesper Lund

  -

  @Søren Pind

  Så i de 10 år, som VKO-regeringen havde regeringsmagten, blev indvandrere pga. VKO-regeringens udlændingepolitik mærkbart bedre integreret i det danske samfund end under den nuværende regering?

 20. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Thor Arentoft

  Ifølge alle meningsmålinger ser det ud til, at Løkke bliver statsminister igen, hvad enten du kan lide det, eller ej.

  Du har åbenbart hverken bemærket, at de fleste af de utilfredse Venstre-vælgere nu siger, at de vil stemme på Dansk Folkeparti, eller at den borgerlige blok stadig står til at vinde valget, fordi Dansk Folkeparti er gået lige så meget frem, som Venstre er gået tilbage.

 21. Af Hans Hansen

  -

  Korrekt Søren. Man kan ikke stole på hvad Radikale Venstre siger.

  Jeg vil undlade at udtale mig om andre partiers troværdighed i denne forbindelse.

 22. Af Thor Arentoft

  -

  @Jakob;
  Det kan da godt være at du får ret Jakob, men jeg skulle da langt foretrække Anders Fogh som Statsminister, i stedet for Lars Løkke.
  I valget mellem Løkke og Thorning, vælger jeg Thorning, og det gør jeg fordi jeg stoler mere på Thorning end Løkke. Og jeg anser derudover, at forskellen på den politik V og S står for, ikke er så forskellig, at jeg vil spilde min stemme på Lars Løkke. Han har i min optik formøblet den tillid jeg skal have til den Statsmand/kvinde der skal have min stemme.

 23. Af Hans Hansen

  -

  JESPER LUND – 4. JULI 2014 10:16
  @Søren Pind

  Så i de 10 år, som VKO-regeringen havde regeringsmagten, blev indvandrere pga. VKO-regeringens udlændingepolitik mærkbart bedre integreret i det danske samfund end under den nuværende regering?

  ————

  Jeg vil gerne svare selvom det ikke er mig du spørger.

  Nej det blev de ikke. Årsagerne er mange, men skyldes først og fremmest salafistisk indvandring, og indvandring af individer, der senere valgte at lever af kriminalitet i indvandrebander. Man kan ikke integrere individer, der er skudt i hovedet med en gal sharia-islamist.

  Hvorfor man fra politisk hold aldrig så det komme, skyldes man bevist lukkede øjnene. Befolkningen tror næsten ikke deres egne sanser, men har modvilligt erkendt, at politikerne ikke er halvt så kloge som de selv tror, og ikke kun herhjemme, hvorfor politikerne generelt opfattes som en dårlig joke.

 24. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Thor Arentoft

  Du skriver: “…det gør jeg fordi jeg stoler mere på Thorning end Løkke. ”

  Det er der ikke mange af regeringens tidligere vælgere, der gør – af bitter erfaring.

  Blåøjet naivitet foveksles desværre ofte med idealisme, selvom naive mennesker sagtens kan være både stupide og grusomme, og selvom enhver voksen burde være klar over, at naive, uansvarlige magthavere kan skabe nærmest uløselige problemer på meget kort tid, fordi de fejlanalyserer situationen af “idealistiske” grunde.

  Naivitet er et yderst sympatisk karaktertræk, når det gælder meget små børn og andre, der hverken har ansvar for sig selv, eller for andre.

  Men når det er magthavere – f.eks. en eksminister, som Anita Bay Bundegaard fra Det Radikale Venstre – der bevidst lukker øjnene for realiteterne af “idealistiske” grunde, så er naiviteten opskriften på en kollektiv katastrofe.

 25. Af Jan Petersen

  -

  @ Søren Pind Hele problemet i en nøddeskal er:

  FN-Flygtningekonventionen fra 1951 som kun omhandlede flygtninge i Europa (som følge af 2. verdenskrig). Denne konvention blev via en FN-Protokol i 1967 ændret til at gælde ALLE flygtninge i verden (formentlig som følge af Israel/Palæstina konflikten). Her startede invasionen af flygtninge fra bl.a Mellemøsten.

  Ergo, Danmark er bundet på hænder og fødder af indgåede konventioner og kan kun gøre to ting …… udtræde af disse forpligtelser eller forsøge at ændre dem.

  Hvad vil partiet Venstre gøre?

 26. Af Preben Jensen

  -

  Berit Rasmussen overvejer at stemme på Enhedslisten eller SF.

  EL er jo et mørkerødt kommunistisk parti, og verdens erfaringer med kommunismen er jo at kommunisme plejer at ende i diktatur, gangstervælde, fattigdom og massemord.

  SF er et lyserødt kommunistparti, men hvor meget hjælper det?

  Hvis man fravælger S og R fordi de er asociale, folkefjendske og landsskadelige, er det nok ikke lige EL og SF man skal søge hjælp hos. Forskellen til S og R er nemlig temmelig lille.

 27. Af Thor Arentoft

  -

  @Jakob;
  Du skriver; at det er der ikke mange af regeringens tidligere vælgere der gør.
  Rent statistisk er det sådan, at næsten lige så mange der stemte på Helle ved seneste valg, faktisk stemmer på hende igen nu viser de seneste prognoser.
  Derimod er der statistisk set mange færre der stemmer på Lars nu, end ved seneste valg.
  Blåøjet naivitet og idealisme i al ære (jeg er 70år) men set i et længere perspektiv finder jeg ikke de store politiske forskelle på V og S. De har jo faktisk dannet regering sammen for ikke så mange år siden.

 28. Af Kirsten ussen

  -

  @Søren Pind
  Som politiker kan du måske svare på, om det vil være praktisk muligt for et enkelt land som eneste nation at træde ud af indgåede FN-konventioner?
  Hvis ja, hvilke konsekvenser vil det da få, ud over – selvfølgelig – et skrækkelig dårligt renome?

 29. Af P Christensen

  -

  Ja, på 2 væsentlige punkter, indvandrings- og EU-politikken, er RV en katastrofe for DK.
  På EU-politikken er V og RV dog i samme bås.

 30. Af Maria Due

  -

  Der hidses til valg, og jeg gider ikke mere deltage, for Christiansborgs evindelige fejder er i min optik tarvelig underholdning.

  Det går jo kun én vej, og forskellen på resultaterne af den nuværende og den forrige regerings udlændingepolitik er udelukkende af tidsmæssig art. Slutresultatet bliver det samme, når folk ikke vil assimileres. Og det vil de ikke, hvilket jeg har en vis forståelse for,. jeg bryder mig heller ikke om det, jeg ser omkring mig og da slet ikke om alle de selvforelskede personer, der kun tænker på sig selv og sig selv og sig selv.

  I morgen afholdes en såkaldt folkefest på et meget smukt sted ved Mossø, som hører til mine allerførste minder, fordi min farfar højt over vandet ved landevejen købte en gård til en af sine mange sønner, som ikke ville være bybo. Jeg kunne meget have ønsket, at det aldrig var kommet på tale, at der i det Herrens år 2014 afholdes en fest netop på dette sted med de internationale undertoner, der allerede har forplantet sig fra nogle af hovedtalerne og ud i debatten.

  Jeg deltager ikke selv, for jeg hører som en typisk Venstre kvinde ikke hjemme i det selskab og er for år tilbage blevet smidt ud af arrangørernes blogge, for mere folkelige er de ikke. Man skal være folkelig på deres måde, og definitionen er meget snæver, der er ultralavt til loftet. Flere af deltagerne har for længst ytret sympati for nyfascistiske strømninger, og andre lader sig efter min mening misbruge af kræfter, der har hentet hovedparten af ammunitionen fra en tidligere Mossad agent og hans hustru, der opfandt konspirationsteorien om “Eurabia”. De danske sympatisører kalder sig nationalkonsevative,

  Ikke desto mindre er det indlysende, at et sådant arrangement løber af stablen, for tryk avler modtryk, og det er allerede anden gang. Sidste år deltog Breiviks store inspirator og helt, men da han på skift har en udstråling som en våd karklud og virker som den anden unge mand, det psykisk gik galt for i nullerne, og som endte som en hovedperson i Norges hidtil største terrorsag, hørte han ikke til festtalerne.

  “Karkluden” er dog fortsat helt for nogle af festdeltagerne og udgiver efter at have ændret meninger adskillige gange og på den måde været igennem et overfladisk klorinbad, der dulmer stanken, snart en bog, som Michael Jalving allerede har interviewet ham om til JP. Uden at gribe fat i essensen og at omtale Mossad og Israels løbende forsvarskrig mod de arabiske naboer. I virkeligheden er “Karkluden” blot en stakkels forlist student med arabisk som fag og fra et stærkt venstreorienteret miljø i Ålesund. Han har været meget uheldig og forsøger at gøre sig interessant ved at betegne sig selv som “politisk flygtning”, og så er det jo bekvemt for ham, at han i en snæver kreds betragtes som helt i dette land, hvor det i forvejen vælter ind med luksusflygtninge. I USA er han som flittig leverandør til Frontpage Magazin under et jødisk fonds vinger.

  I dag har Nikolaj Krak i Kristeligt Dagblad svunget sig op til at kalde de israelske reaktioner på mordene på de tre teenagedrenge for en “racisme”, der ruller over Israel og dermed også givet sit bidrag til the never ending story., der efterhånden trækker tydelige spor i Danmark. Vi har ikke alene som skatteborgere og naboer fået Levanten og Mellemøsten på skødet, vi deltager også på mange fronter i borgerkrigene, og det er ren galimatias.

  Det skulle ikke undre mig, hvis vi fremover kommer til at se mange flere arrangementer à la det tilstundende ved Mosbjerg ved Mossø som udtryk for en uro, der udvikler sig løbende og måske vil ende som den borgerkrig, Søren Pind forudser, hvis ikke indvandrerne assimileres. Det er der nemlig intet, der tyder på, at de vil blive, og hvis man undersøger, hvad der sker i andre lande med store indvandrerbefolkninger, hvoraf mange tilhører både femte og sjette generation, er det heller ikke at forvente, uanset hvordan vi andre ellers opfører os.

  Der er tale om en kolonisering, som sker i ly af de konventioner, som vore politikere har skrevet under på, og det forekommer mig mindst lige så sandsynligt, at det danske vil udvandes og forsvinde, som at nogen får taget sig sammen til en borgerkrig. Søren Pind mener ellers, at EU har givet os brød og kage, men de store problemer her i landet er allerede selvoptagetheden, offermentaliteten, krævementaliteten sjuskeriet, den udbredte løgnagtighed, ugideligheden og fedmeepidemien, der vil trække os endnu længere ned mod den civilisationsforandring eller -opløsning (vælg selv), der allerede er meget synlig.

  Se hjemmesiden på mosbjerg,.org

 31. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Eksisterer der en særlig “radikal” logik?

  Hvad har det Radikale Venstre mod 24-årsreglen?

  24-års-reglen er “skyld” i, at, at unge, danske kvinder med muslimsk baggrund er ved at være bedre uddannede, end andre danske kvinder er.

  Det er på sin egen triste måde logisk, at dårligt uddannede, misogyne og misofobe, islamistiske mænd, der hader og frygter frie, muslimske kvinder, og som derfor mener, at kvinder altid skal være undergivet mandlige familiemedlemmer, vil af med 24 års-reglen.

  Men hvorfor vil Det Radikale Venstre af med en regel, der sikrer, at de muslimske kvinder får en uddannelse, og bliver ligestillet med de danske kvinder, når det gælder uddannelse?

  Det kan umuligt være for ligestilljngens, eller for de muslimske kvinders skyld.

  For 24 års-reglen medfører i praksis, at de unge, veluddannede, muslimske kvinder nu kan forsørge sig selv og derfor ikke behøver at underkaste sig en islamistisk mandschauvenist, der mener, at de er mindre værd end mænd, udelukkende på grund af deres køn.

 32. Af Jesper Lund

  -

  @Jakob

  Der er det galt med 24-årsreglen, at den er ulogisk, når myndigheds- og valgretsalderen er 18 år i Danmark. Som 18 år er du gammel nok at bestemme hvem der styre dette land, men du først frihed til at gifte dig med hvem du vil, når du er fyldt 24 år. Simpelthen ulogisk. Du har sikkert ret i, at reglen medfører at mange muslimske kvinder bliver veluddannede. Med et sådant mål for øje, kunne vi indføre en generel regel at INGEN måtte gifte sig før de er fyldt 27 år. Sikke mange veluddannede mennesker Danmark så ville få!

 33. Af Jesper Lund

  -

  @Jakob – tilføjelse

  Danmark udsender faktisk 19-årige soldater til Afghanistan sikkert umiddelbart efter aftjent værnepligt. Det finder Danmark en 19-årig soldat egnet til, men ikke til at bestemme frit, hvem ved soldaten vil giftes med.

 34. Af Zeki Laurent Sadic

  -

  @JAKOB SCHMIDT-RASMUSSEN

  Det er et diskvalificerende argument, at smide en den overproportionerede “vi kan ikke rumme alle verdens flygtninge i Danmark” for at retfærdiggøre evt stramninger – for hvem er lige uenig i dét? Svaret er: Ingen!

  Mit “problem” (eller hvad du nu vælger at kalde det) med R – og alle andre partier for den sags skyld – er når de siger et, og gør noget andet. Det er dette jeg udtaler mig om. Når der ikke er sammenhæng i udtalelserne og udmeldingerne.

  Og det synes jeg ikke er et “problem.”

 35. Af Søren Rasmussen

  -

  Det nye Tyskland.

  Jeg tror at denne nulevende sociale klasse i Danmark hele tiden skeler til Tyskland, og forsøger at forklare deres nye erkendelser til Danskerne – disse oprindelige jordløse bønder – dette landbrugsproletariat der i nød udviklede deres eget moralkodeks.

  Disse mennesker – vores medborgere – udgør måske 10% af Danmarks befolkning – og har desværre alt for meget indflydelse i vores samfund.

  Det radigale venstres (nære) forbindelser til nazi Tyskland er veldokumenterede, og må sætte denne bevægelse i et særligt perspektiv.

  Deres ’søsterparti’ i 1930’erne i Tyskland udviste jo netop den samme eftergivenhed overfor nazismen, som vi danskere jo i rigt mål har oplevet og oplever med vores radigale medborgeres relation til islam.

 36. Af Anders Madsen

  -

  Stol ikke på Venstre. De sagde de ville spare fire milliarder på beskæftigelsesindsatsen. De kunne ikke svare hvor de fire milliarder fandtes. Det endte med et stort nul. De sagde de ikke ville støtte vækstpakken uden en boligjobordning. Løkke sagde i 2010 krisen var forbi. I dag er er 53.000 der har ledt efter job i over et år. 34.000 har mistet retten til dagpenge og Danmark har i snart seks år kun haft nedgang eller stilstand.

  Venstre ved man hvor man har. Spind og usandheder.

  Har Venstre en holdning til den millionfortjeneste Prins Joachim står til at score på folkegaven?

 37. Af Henrik Knage

  -

  Jeg stemmer kun på ét af de 3 partier, der stemte imod “Offentlighedslovens vedtagelse” – og det bliver jeg ved med. Selv om du for en gang skyld har ret i dit oplæg – så er Venstre desværre ikke blandt valgene for mig – mere!

 38. Af Preben Jensen

  -

  Forstår ærlig talt ikke hvad det egentlig er Maria Dues skriverier går ud på? Hun kan vist ikke lide indvandring….. “nationalkonservative”……….. “Fjordman” eller DF / VK eller sine medborgere osv…… men hvad er det så hun kan lide….?? Det sidste bruges der ikke mange linjer på.

  Er “Eurabia” bare en luftig teori? Kan Due ikke oplyse os nærmere om det? Og hvad er en typisk venstrekvinde?

  Noget er rigtigt og fornuftigt i Dues indlæg, men hvorfor rakke ned på alle mulige mennesker, uden at forklare hvorfor de nedrakkes?

 39. Af Hans Hansen

  -

  MARIA DUE – 4. JULI 2014 13:52

  Ja meget korrekt. Det er hvad der sker, når man helt bevist ignorere advarsler IHT islamistisk indvandring, og iøvrigt al anden religiøs og sekulær fanatisme. Andre nationalistiske strømninger får vind i sejlene som modreaktion.

  Det er umådelig dumt, ikke svært at forstå, og en gentagelse af tidligere fejltagelser.

  Dog er der tilsyneladende en afgørende forandring. Man forstår fra historien, hvad der sker når man er eftergivende for anti-demokratisk opportunisme, og informationskulturen er budbringeren.

  Blot vil visse mindretal ikke erkende denne forståelse. Fordi man selv udgør et mindretal, identificere man sig selv med andre mindretal, og mindretalsbeskyttelse bliver til et slogan. Sagen er blot, at ikke alle mindretal er bevaringsværdige eller ønskværdige i demokratisk kontekst.

  Det er et dilemma flere anti-demokrater forstår og udnytter. Radikale Venstre (og andre) bliver deres pudler. Når man henviser til menneskerettighederne som universelle sandheder, så bliver det et demokratisk problem. fordi sådan noget ikke eksistere.

  Helt det samme er tilfældet med anti-diskrimination. Man er imod, men udfører den selv, blot vil man ikke erkende det, og bliver derfor offer for eget hykleri. Anti-demokrater klapper i hænderne.

  Men anti-demokrater er og forbliver et logisk og emotionelt fjendebillede, uanset om de udgør et mindretal, og uanset hvilken version de tilhører. Logik kan derfor ikke anderkende menneskerettighedernes episteme, såvel som anti-diskrimination er hyklerisk i en generel politisk kontekst.

  Det er Radikale Venstres store problem. Den ubehagelige sandhed. Logisk set og helt modsat, er både mindretalsbekæmpelse og diskriminition begge netop episteme, på trods af den ubehagelige ordlyd. Begge er universelle sandheder, har altid eksisteret og vil altid fortsætte eksistensen.

  Blot vil man ikke anderkende at det forholder sig således. Vil man ikke det, så forringes mulighederne for at bekæmpe anti-demokrater, og dermed sikrer man deres fortsatte indvandring, og skaber dermed fornyet risici for intern overdreven nationalisme. Et politisk paradoks om du vil, der i sig selv er hyklerisk.

  Man kan bare håbe på, at flertallet i befolkningen fortsat reagerer bevist eller instinktivt mod dette Radikale politiske morads.

  Jeg formoder at fordums kulturradikale Viggo Hørup, ville vende sig i graven over Radikale Venstre, som det de har udviklet sig til i dag.

 40. Af Henrik Petersen

  -

  Hvis vi tager det fra en ende: Vestager var lynhurtigt ude for at underløbe Friis Bach og sige, at ophævelsen af 24-årsreglen er en mærkesag for de radikale og at partiet vil gå til valg på blandt andet dette.

  Man forstår heraf, at de Radikale i sin tid accepterede socialdemokraternes fastholdelse af reglen for til gengæld at komme i regering, hvor Vestagers mærkesager langsomt, men sikkert, er blevet gennemført i strid med de socialdemokratiske løfter før valget. Sådan er det jo, som hun siger med et træk på skuldrene.

  De radikale ved man, hvor man har, altid med benene solidt plantet i den blå luft…..

  24-årsreglen er ikke spor ulogisk. Alle véd, hvorfor den blev lavet og hvem den blev rettet mod, man må blot ikke sige det, som det er, derfor er den gældende for alle, ikke kun de muslimer, den faktisk retter sig mod.

  Det ville nemlig stride mod alt muligt, hvis man lavede en særregel, der kun gælder for muslimer: Det ville være diskriminerende. Derfor må man i Danmark heller ikke lave et burka og niqab-forbud, men gerne et generelt maskeringsforbud, hvilket man i forvejen har til demonstrationer, mens politiet mig bekendt aldrig har håndhævet det, da det principielt også ville ramme muslimske formummede kvinder til Hizb-ut-Tahrirs stormøder og organisationens demonstrationer.
  I den forbindelse er det værd at bemærke, at nævnte organisation er forbudt i en del lande, men ikke i Danmark. Det samme gælder i øvrigt for Scientology. Dén organisation er jeg dog mindre nervøs overfor end Hizb-ut-Tahrir.

 41. Af Hans Hansen

  -

  ANDERS MADSEN – 4. JULI 2014 17:53

  I dag er er 53.000 der har ledt efter job i over et år. 34.000 har mistet retten til dagpenge

  ———–

  Jeg vil hverken forsvare Venstre eller andres fejldispositioner, men du fejlinformere IHT ovenstående. Det ville klæde dig, at du forholder dig til sandheden.

  Dette blev netop resultat af Radikale Venstres politik, og selveste årsag til Vestagers arrogante udtalelse: “sådan er det jo”.

  Regeringen, og dermed Radikale Venstre, erkendte ikke virkningen af dagpenge reformen, havde fuldstændigt fejlberegnet effekten og antallet, og var derfor som regeringparti ansvarlige. Uanset hvem der iøvrigt vedtager noget, så vil det altid være den til enhver tid siddende regerings ansvar.

  Jeg spurgte på RV’s eksterne net, efter de havde annonceret deres beslutning, om de troede tallet ville blive 5.000, 10 eller 20.000. Virkeligheden viste sig at blive langt højere som du skriver, blot er S og RV (ikke at glemme SF for daværende) de direkte ansvarlige og derfor skyldige.

 42. Af Thomas K. Rasmussen

  -

  Efter at forræderne fra De Radigale og den røde løftebrudsregering har lempet på VKO’s stramme opholdsregler har menneskesmuglerne travlt som aldrig før med at sende alle mulige fattigdomsflygtninge – især fra Syrien – til lille Danmark! Godheds- og indvandringsindustrien gnider sig i hænderne! Vi er mange som har fået nok af islamistiske mørkemænd og fattigdomsflygtninge som er ved at overtage vores lille land og omdanne Danmark til et nyt Syrien p.g.a. af regeringens naive indvandrerpolitik! Hvordan har medlemmer af Hizb-ut-Tahrir kunnet få opholdstilladelse herhjemme? Vi har nu 40 ghettoer herhjemme og det bliver værre. Stakkels efterkommere! Vi skal ikke mere være en del af gamle utidssvarende konventioner som slet ikke er i overensstemmelse med de nuværende problemer og så skal vi kun hjælpe i nærområderne! Det er jo ulogisk at flygtninge rejser flere tusind km væk fra deres hjemlande men de har jo hørt at der er mælk og honning ad libitum i Danmark! Vi kan ikke løse verdens befolkningsproblem!

  Den røde løftebrudsregering har travlt med at redde hele verden medens de etniske danskere skal arbejde mere og længere – og ikke mindst skal betale mere i skat og afgifter for at alle de fremmede bistandsklienter kan få deres høje offentlige ydelser!!

 43. Af Henrik Petersen

  -

  Meget enig med Thomas K. Rasmussen: Mange konventioner er fra en anden tid og i andre forhold, hvor det mest handlede om menneskefordrivning internt i Europa, ikke om at kunne tage et fly fra fx Syrien og udtale ordet ‘asyl’, når flyet landede i Kastrup.

  Jeg gætter på, at man økonomisk set kan hjælpe rigtig mange faktiske flygtninge i nærområderne aka mellemøsten og nordafrika i forhold til, hvad det koster at have en enkelt såkaldt flygtning i Danmark.

  Derudover ville det formålstjenligt, om man i mellemøsten og store dele af Afrika forholdt sig til overreproduktionen, som man ganske simpelt ikke er i stand til at brødføde. Færre arabere og færre afrikanere, problem solved.
  Idet alle deres interne krige mestendels handler om deres enfoldige religion samt alt for mange mennesker. En del af landene i især Afrika ville jo være meget rige, hvis befolkningen brugte kræfterne på at udvinde ressourcerne, fx olie, i stedet for at slå hinanden ihjel.
  Ok, det sidste hjælper jo lidt på befolkningseksplosionen, men er i mine øjne ikke humant. Prævention er en langt bedre løsning.

  Nå, man kan jo også – som radikale politikere med fødderne solidt plantet i den blå luft – trække på skuldrene og sige: “Sådan er det jo”.

  Nævner i flæng Anita Bay Bundegaard, Marianne Jelved og Vestager, der alle har deres MF- og ministerpensioner på plads.

  Bundegaard mente i øvrigt, naiv som hun er, at Danmark har plads og råd til alle verdens velfærdsflygtningen. Det var næppe en tilfældighed, at hun endte på Politiken, denne skrotplads for ekstremt verdensfjerne radikale.

 44. Af Jan Petersen

  -

  Hvad flygtninge angår er Danmark sat under administration af FN via flygtninge konventionen fra 1951 (gjaldt kun flygtninge i Europa), men blev ændret i 1967 til at gælde ….. ALLE FLYGTNINGE UDEN GRÆNSER.

  Eneste vej ud af det “politisk korrekte fatamorgana” er opsigelse af konventionen !

 45. Af K.Larsen .

  -

  Hvorfor råber Venstre ikke op i medierne, om denne sag ?
  Den siger alt om hvor vi er på vej hen, og hvordan.

  denkorteavis.dk/2014/hospitalsmoske-vedtaget-uden-mulighed-for-debat/

 46. Af Eva Madsen

  -

  Hr. Søren Pind.

  Vil venstre foretage sig noget med hensyn til Sveriges uhæmmede ustoppelige indvandring af IKKE vestlige personer. ??? Da ca. 500 personer dagligt ankommer fra fortrinsvis Syrien og Eritrea og andre lande, disse personer får automatisk opholdstilladelse i Sverige.

  Kan det tages op i Nordisk råd ???

  Kan disse personer være en fare for Danmark, her tænkes på vold , tyveri, indvandring , ??? vi har jo en “gangbro” ( Øresundsbroen, færger mv. ) til Sverige, som ikke bliver kontrolleret.

  se Google = friatider.se/n-ra-2500-asyls-kare-p-en-vecka

  Se Google =.friatider.se/svenskar-i-minoritet-i-malm

  Hvis man udover = friatider.se , – vil læse mere om Svenskernes ulykkelige situation kan man også læse mere på = avpixlat.se

  Vil venstre arbejde for at FN`s flygtningekonvention fra 1951 ændres eller opsiges ???

 47. Af hans hansen

  -

  De Radigales hele livslyst og selvtillid er afhængig af at føle sig “gode” -at det så er vi andre som står for fiolerne -er en bisag!

 48. Af Jan Petersen

  -

  Nordisk Råd ….. griner højt ….. jeg var ikke engang klar over den joke fandtes længere, men googlede lidt og ja minsandten om ikke de uddeler litteraturpriser 🙂

 49. Af Eva Madsen

  -

  Hej Jan

  Hvis nordisk råd – ingen mening har – bør man naturligvis nedlægge det – idet det sikkert ligesom alt muligt inden for staten – koster skatteyderne en dælens bunke penge.
  Hvis man nedlægger det store statsapparat – flygtninge hjælp, U- landsbistand, konstant udskiftning af ” alm. ” kommune og statsbaseret personale til DJØF arbejdskraft,- råd og nævn, over administration af nye EU og hjemlige overflødige love,-
  Ansættelse og import af billig østeuropæisk arbejdskraft , der har okkuperet 100.000 af jobs , alle disse mennesker som er med til at overbefolke Danmark ,kunne man have undværet , ved at sparke Danske overførselsindkomst modtagere ud på arbejdsmarkedet.

  Rigshospitals forskere som har deltaget i det store vellevnet, milliard udgifter for folks og forsikringsselskabers udgifter i forb. med østeuropæiske tyvebander, udgifter til EU – FN – ja man kunne blive ved i det uendelige.

  Ligesom flygtninge udgifterne er de højeste i 5 år.

  se google = altinget.dk/artikel/134689-udgifter-til-flygtninge-er-de-hoejeste-i-fem-aar

 50. Af Jan Petersen

  -

  Hej Eva

  Nordisk Råd uddeler litteraturpriser, men naturligvis er der også en stab af vellønnede folk indblandet, og så får diverse politikere en herlig skatteyderbetalt ferie i et eller nordisk land …… det er Nordisk Råd.

  Dem, der bestemmer flygtninge politikken, har til huse i FN-bygningen i New York. Dem, der iøvrigt bestemmer “dansk politik” i det store og hele har til huse i diverse EU-kontorer. Og hvis beaukraterne der rager uenige om et eller andet, bestemmer EU-domstolen eller Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol resten.

  Hvad der herefter er overladt for Folketinget at tage helt selvstændig stilling til er fartkontrol (skatteudskrivning) på vejene, samt mingelere + – et par total ligegyldige milliarder i et eller andet total ligegyldigt politisk forlig.

  Det er dansk politik anno 2014 ….. og iøvrigt velbekomme med det 🙁

Kommentarer er lukket.