Hurra for Europa

Af Søren Pind 31

Vi lever i Vesten i en ledelsesløs tid. I spidsen for os sidder politikere, som da de indtog deres embeder ingen eller lille erfaring havde, og hvis forudsætninger for at lede verdens største, stærkeste og mest demokratiske områder er i bedste fald blakkede. I et hjørne af finansverdenen har vi set en lille selvudnævnt kreds udvise en uhyrlig og uanstændig grådighed – en ligegyldighed overfor den ramme af fællesskab, der et eller andet sted betinger den sociale opstigning. Vi har i Europa oplevet, at ved siden af grænseløshedens fantastiske frisættelse, er også ugræs føget med, og skruppelløse tyvebander og røvere bedrive deres tarvelige gerning.

Det er bemærkelsesværdigt, at rammerne omkring disse forhold ikke i højere grad er antastet.

Men for de af os, der bekender os til Europa, er europæere i hele det ords historiske betydning, er det en stor glæde – man fristes til at sige triumf, men der er meget andet, der kan vække ens bekymring, så den følelse putter sig hurtigt igen – at konstatere, at diskussionen om Danmarks fundamentale tilhørsforhold til Europa er overstået. Danskerne har endegyldigt lagt diskussionen bag sig om medlemskabet af den Europæiske Union. Skønt et mindretal larmende brokker sig over reglerne i klubben, vil have deres særlige præferencer opfyldt, synes at alle de andre er dumme og uduelige – ja så er den diskussion, der har martret Danmark siden 1972 slut.

Danmark er med. Næsten 70 procent finder det utænkeligt, at Danmark skulle melde sig ud. Det er en afgørende forandring. Ikke kun i den danske EU-debat. Men for hele den danske selvforståelse.

Fra nu af vil enhver EU-diskussion finde sted inden for rammen af et medlemskab. Selv Dansk Folkeparti tør ikke – skønt mere end et fremtrædende medlem af partiet reelt ønsker en udmeldelse – kræve en udtræden. Det er endegyldig slut.

Dermed er hele det politiske billede også brudt op. Det første valg efter denne situation er det tilstundende. Det er naturligt, at det vil give politiske skvulp – f.eks. vil de højlydt vrede over denne situation gå steder hen og højlydt lade deres stemmer og tunger høre. Det vil i høj grad være Dansk Folkeparti. Og fred med det.

Det væsentlige bliver for de af os, der mener, Danmarks tilhørsforhold til kontinentet er en både kulturel og rationel vigtig og – ja – nationalt betydende ting, at insistere på at nu er den politiske scene flyttet. Borte er 90ernes jammer over, om dog ikke EU-politiken kunne være en naturlig del af den nationale politiske scene. Siden Metoq-dommen skabte frustration og vrede, også hos mig selv, har det vist sig, at EU er national politik. Det viste sig i øvrigt også, vi selv via vores politiske system havde accepteret det direktiv, der lå til grund for dommen. Endvidere viste det sig, at vi , ved politisk handling, kunne dæmme op for de uhensigtsmæssige virkninger. Der kunne findes måder at håndtere situationen på. Uden at anfægte det europæiske samarbejde. Og sådan er det gået slag i slag. Det samme gælder den nuværende diskussion om børnepenge. Vi kan godt finde en løsning. At regeringen ikke har evnet det endnu, er så en helt anden sag.

Sagen er den, at man da godt kan vælge, som et fornærmet barn, at sidde i hjørnet og hele tiden mene, man skal have særregler, særbehandling, særrettigheder. Kan sagtens hænde. Enhver, der har haft et sådant barn på besøg i sit hjem, ved, hvilken irritation det skaber. En larmende og højtråbende minoritet i Danmark mener, at sådan skal Danmarks rolle i det europæiske samarbejde være. Deroverfor står, at et stort flertal i Danmark, når det kommer til stykket, ikke vil rokke ved Danmarks tilhørsforhold til Europa.

I denne ramme er der brug for politikere og partier, der insisterer på at operere inden for virkeligheden. Vil øve en politisk gerning der virker. F.eks. står fast på, at grænseoverskridende kriminalitet ikke bekæmpes ved symboler som en rød-hvid grænsebom. Og slet ikke, som nu, ved at fremme en politisk situation, hvor Danmark er på vej ud af det europæiske politisamarbejde, Europol. Derimod ved f.eks. at sikre ordentligt told- og politiarbejde, med flere ressourcer, og sørge for, Danmark er fast forankret i et kriminalitetsbekæmpende arbejde med alle de andre lande, der har de samme udfordringer. Grænseoverskridende kriminalitet er netop… grænseoverskridende.

Jeg kan huske køerne ved Padborg. Jeg synes, en af terroristernes største triumfer er de lange, hede køer i lufthavnene, den uværdige passagerkontrol, den gensidige mistillid den emmer af. Den er ubehagelig, og stikker os langt ned i vores kulturelle selvforståelse. Jo mere den form for mistillid og kontrol af uskyldige borgere finder sted i frygtens navn, jo mere skabes der skel og frygt mellem os. Vi skal have den kontrol, der er absolut nødvendig – ikke mere. Det er de skyldige, der skal rammes – ikke alle.

Da Ukraine blev angrebet af Russerne og frarøvet Krim, priste jeg mig lykkeligt for Danmarks medlemskab af den europæiske union. At vi overhovedet kan have denne diskussion, er fordi vi er fast forankret et sted, hvor et sådant angreb er utænkeligt. Ikke kun på grund af NATO, men på grund af den økonomiske og kulturelle enhed, Europa udgør. Det er utænkeligt, at et russisk angreb skulle finde sted her. Europa er samtidig det eneste sted, hvorudfra Danmark kan medvirke til i fremtiden at sikre, at vores kulturelle DNA i skikkelse af demokrati, købmandskab, respekt for frihedsrettigheder, fred og sikkerhed står så stærkt, at resten af verden må vælge det til.

Ja. Vi er i en situation, hvor den politiske diskussion i Danmark nu præges direkte af love og beslutninger udsprunget af den politiske proces i Europa. Vi er med i klubben. Beslutningerne har direkte virkning for os. At påstå, at udlændingepolitik, sociale velfærdsydelser, patenter er uvedkommende, er uholdbart. Europa er kommet ind i vores stue. I stedet for at jamre og brokke os over det, skulle vi glæde os. Det er fantastisk for et smidigt åbent land som Danmark at vi er med her. De  politiske kræfter burde sættes ind på at præge danske interesser, sikre dem, som vi alle kender det fra foreningsarbejdet.

Det er det sidste, der stadig henstår at få gjort op med. Den del af den danske debat, der slipper afsted med at påstå, at alle skal rette sig ind efter Danmark. Den del vil lige så stille dø hen over årene. For vi skal ikke ud. Det ved vi dog. Og når vi ikke skal ud, så ved vi godt, inderst inde, at vi ikke vil være det vanskelige irriterende og forkælede medlem, der mødes med vantro og foragt af alle de andre i fodboldklubben eller i grundejerforeningen. Vi kender de typer alle sammen. Det er ikke Danmark.

 

Jo jo, Uffe. Jeg har bestilt sokkeholdere

 

31 kommentarer RSS

 1. Af Ole Skovgaard

  -

  @Søren Pind, ærlig talt vil helt seriøst påstå at Danmark står helt alene i Europa med brokkeriet og den EU Skeptiske linje ? Det er jo regulært VÅS. Sælg den analyse til Uffe, som er en dygtig EU Surfer (Altid medvind hen over alle problemer med Marlene Wind på bagsmækken)

  Tror egentlig bare det befolkningerne efterspørger er, at EU systemet og lokale nationale politikere bare engang imellem tager de bekymringer/ de uretfærdigheder i EU systemet som befolkningerne mener der er alvorligt. Altså rent faktisk lytter til befolkningerne og retter deres direktiver ind efter dette og ikke som altid omvendt (Vi skal rette ind).

 2. Af Peter Kildegaard

  -

  Hurra for Europa Hr. Pind – så langt så godt! Men… Jo større foreningen er blevet – jo mere bureaukrati og korruption. De enkelte landes borgere som via deres skatter betaler en større og større præmie til foreningen EU bør snart se reformer og decentralisering. EU virker ikke med så mange lande, som en stabil konstruktion. Nærmere som en kæmpe kolos på lerfødder, som kun de der direkte lever af denne kolos – har glæde af. Selvstændigt tænkende borgere, som i disse tider har nok at gøre med, at holde egen husholdningsbudgetter gående, irriteres over det fråds og sløseri med penge og tid i foreningen. Langsommelige beslutningsgange, ligegyldige og til tider latterlige lovforslag, som får en til at tænke, at mange sager opstår ene og alene af den grund, at det jo så holder velbetalte EU-ansatte og konsulenter i arbejde. Med andre ord – man sørger selv for inden for “murene” at holde uhyret i live…
  Vi har brug for reformer og decentralisering. Vi EU-medlemslande er meget forskellige fra Nord til Syd og fra Øst til Vest. Geografien, historien og kulturen i de enkelte lande er forskellig fra naboens. Det tager EU ikke hensyn til, og dette er i bund og grund årsagerne til at EU aldrig vil komme til at fungere optimalt – slet ikke nu med så mange medlemslande. Der findes stater i denne verden som via decentralisering og selvstyreformer har fundet løsningen. Problemet er jo netop, at den aggressivitet fra EU’s side om ønsket at lede og bestemme samtidigt hæmmer de mindste landes regeringer, hvis de i forvejen er svage. Danmark må siges at være i denne situation – mildt sagt.
  EU – decentrallisering, reformer , mindre fråds og korruption – tak!

 3. Af Jørgen F.

  -

  Marlene Wind trækker personligt 500.000 stemmer – til Messeren…

 4. Af r. vangkilde

  -

  Sørens sokkeholder! – for en sikkedsskyld. EU overvåges med seler og livrem ELLER rød- hvide grænsebomme og blå natosokker for at begrænse demokratiet.

  Sagen er jo at både Ukraine og Rusland gerne vil med i nyt stort demokratisk EU, men USA vil også bestemme i Europa, og føre bekymring og skræmme kampagne, som gør EU borgerne rådvilde her op til EP valget.

 5. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  EU er en model for Afrika, Sydamerika og Indien, Danmark er en model for Europa, men jyder har patent på Jyske Lov.

 6. Af Hans Nielsen

  -

  @Jørgen F

  “Marlene Wind trækker personligt 500.000 stemmer – til Messeren..”

  Ja, og med Søren Pind og Uffe Elleman på banen er der ikke noget at sige til, at “MESSEREN” gør rent bord og gør DF til det største parti ved EU-valget, og får det største antal personlige nogensinde.

 7. Af Tom Romdal

  -

  “Det viste sig i øvrigt også, vi selv via vores politiske system havde accepteret det direktiv, der lå til grund for dommen.”

  Søren Pind, hvorfor støtter dit parti i Folketinget så sent som i denne uge så et forslag som er i direkte modstrid med et EU-direktiv som vi selv har vedtaget?

  Stemte du selv for dette konservative forslag?
  Du skylder en forklaring – der er et gabende hul i dit indlæg her som du naivt tror ingen bemærker?
  For slet ikke at tale om at I allerede første gang i vedtog optjeningsprincippet var gjort fuldt ud opmærksom på at det var ulovligt, af jeres egne jurister.

  Du plejer ikke at være en tøsedreng, så kom nu ud af busken med din holdning som politiker i denne sag!

 8. Af Tom Romdal

  -

  Tilbedelse af den store fører “MESSEREN” fra de fanatiske proselytter er klam.
  Tal dog som selvstændige mennesker i stedet, giv jeres egen mening til kende, i stedet for at parkere jeres hjerne bag kampråbet “MESSEREN”!.

 9. Af Jan Petersen

  -

  Jeg ved ikke lige, hvad der er at råbe HURRA for …… !

  At det danske Folketing har overdraget magten til EU ….. ?

  I så fald råber jeg IKKE hurra 🙁

 10. Af Søren Pind

  -

  @Jan Petersen: Det er det danske folk, der i al væsentlighed har gjort det.

  @Hans Nielsen: Jo, det kan da godt hænde, DF bliver størst. Men ikke flest. I forhold til faktisk indflydelse i EU. I det ligger i sidste ende en begyndelse til enden.

 11. Af Bjørn Sørensen

  -

  EU er ligesom velfærdssamfundet en socialliberal, socialdemokratisk utopi gennemsyret af pladderhumanisme.
  At en sådan model ikke er holdbar i længden ser vi jo tydeligt allerede, eftersom de fleste lande i EU er teknisk insolvente.
  EU’s tåbelige udenrigspolitik især overfor Rusland viser hvilke grønskollinger de er, uden politisk mandat og som danser efter amerikanernes ønsker.
  Hvis Putin lukker for gastillførslerne så vil vores samfund køre på lavt blus.
  Den misliebige regering i Kiev som vesten støtter. En regering som vil forbyde at man taler russisk i de østlige provinser, hvor 80% er russisktalende og i øvrigt var en del af Rusland indtil Lenin indlemmede det i Ukraine.

  Selvfølgelig kan vi da komme de grænseoverskridende, skruppelløse tyvebander og røvere til livs hvis man havde viljen. Men når vores juridiske system er gennemsyret af pladderhumanisme og man reelt har installeret svingdøre i fængslerne og politiet bliver sat til at forfølge befolkningen for småforseelser så der ikke er resourcer til den virkelige kriminalitet, og politiet holder sig væk fra gansterrederne i ghettoerne, ja så florerer kriminaliteten.

  EU er da en smuk tanke med 4 forskellige kulturelle systemer, som historisk ikke har haft det så nemt med hinanden. En sådan sammenslutning er kun holdbar sålænge der er trivsel og overskud, og vi ved jo at når krybben er tom så bides hestene.

  EU er en kolos på lerfødder, som meget let kan smuldre, så med EU’s skrantende økonomi er det meget uklogt at gøre os for afhængige, for når den næste og næste igen økonomiske krise herser, så vil dem som har gjort et godt forarbejde være dem som klarer sig bedst.

  I øvrigt er Rusland ved at orientere sig mod øst, så EU’s indlemmelse af den østeuropæiske fattiggård, kan ende med at blive et dyrt eksperiment og forårsage opløsningen af EU.

  Nå, men lad os se hvad vælgerne siger her til EU-valget, hvor der er tegn på et jordskredsvalg.

 12. Af Peter Rasmussen

  -

  Jeg har svært ved at se hvad der kan råbes HURRA for – jeg synes Søren Pind burde have nærlæst denne side ….

  http://www.folkebevaegelsen.dk/nyheder/article/maling-udbredt-utilfredshed-og

  …. før han slår så bredt ud med armene – det er måske dagens melodunte granprix der skabe unødig glæde og begejstring.

  Jeg synes, Søren Pind burde holde sig til sit første afsnit …

  ” Vi lever i Vesten i en ledelsesløs tid. I spidsen for os sidder politikere, som da de indtog deres embeder ingen eller lille erfaring havde, og hvis forudsætninger for at lede verdens største, stærkeste og mest demokratiske områder er i bedste fald blakkede. ”

  … og mængde af ny tilstrømmede “politikkere” med et års bachelorstudie i stats-et-eller-andet, har absolut ikke øget kvaliteten, af den eksisterende skare.

  Men, afledt af andet berømt citat … kan vel konkluderes, at kvaliteten af politikkerne ikke øges trods det stigende antal af politikkere …. behøver jo ikke være befolkningens skyld.

 13. Af Hans Nielsen

  -

  @ Søren Pind

  “@Hans Nielsen: Jo, det kan godt hænde, at DF bliver størst Men ikke flest. I forhold til faktisk indflydelse i EU. I det ligger i sidste ende en begyndelse til enden.”

  Kære Søren Pind, lad mig redegøre for, hvad der kan blive “begyndelsen til enden” for Venstre.

  Du skal Google:

  “DANSKERNE VIL HAVE MINDRE EU-ALTINGET”

  Her beskrives en analyse der er lavet af A/L-Analyse for Altinget.

  Citat fra analysen:

  “Meningsmåling: Et klart flertal af danskerne vil enten have en udmeldelse af EU eller vil have EU til at bestemme MINDRE end i dag.
  Mindre end 20% ønsker alle forbehold væk.”

  Mig bekendt, er det den største analyse der er lavet vedr. danskernes forhold til EU. Her går man bag om tallene og analyserer vælgernes holdning til partiernes EU-standpunkter. Det viser sig, at næsten alle partier er ude af trit med deres vælgeres holdning.

  Lad mig citere fra analysen:

  “Venstres vælgere ser definitivt ud til at have sendt den gamle Venstre-høvding Uffe Ellemann-Jensens EU-sokker på pension.

  Kun 17% af Venstres vælgere ønsker alle danske forbehold afskaffet, mens over halvdelen af Lars Løkke Rasmussens (V) vælgere er skeptiske eller modstandere.”

  Kære Søren Pind, som du kan se af ovenstående analyse, er DU og Uffe Ellemann fuldstændig ude af trit med jeres EGNE vælgere. Så jeg tror nu mere, at din betegnelse: “begyndelsen til enden” vedr. DF nok mere gælder for Venstre.

  Nu ved vi jo heller ikke, hvordan det nye EU-parlament kommer til at se ud.. Tilsyneladende er der stor fremgang til “højrefløjen” i hele EU. I England har man travlt med at dæmonisere UKIP det virker tilsyneladende ikke, UKIP står til at blive det største parti med 30% af stemmene. Dæmoniseringen af DF går også stærkt herhjemme i pressen og blandt de andre partier. Men danskerne har gennemskuet hykleriet. Derfor bliver “MESSEREN” (undskyld hr. Romdal, jeg mente Messerschmidt) EU-valgets store vinder.

  Men er det ikke påfaldende, at næsten alle partierne er ude af trit med deres vælgeres holdning? Kun ca 20% af vælgerne vil have afskaffet alle forbeholdene

  Men det er V, K, S og SF ligeglade med, de vil have forbeholdene fjernet på sigt. Man forstår der er politikerlede i Danmark

 14. Af Jan Petersen

  -

  @ Søren Pind

  Dén bemærkning var lige under lavmålet 🙁

 15. Af Hans Nielsen

  -

  Hej Søren. Tak for svar.

  Jeg har svaret dig i et indlæg, men det er “forsvundet”. Har du “smidt mig ud” af bloggen??

 16. Af Søren Pind

  -

  @Hans: Det sku vist være ordnet nu.

 17. Af Per Pedersen

  -

  @Søren

  EU er ikke Europa! Du begår den samme fejl, som mange gør, ved at påstå, at hvis man ikke omfavner EU, så er man ikke for Europa, men det er jo noget vrøvl. Europa har jo bestået ganske fint i mange århundrede, det har EU ikke! Europa kan klare sig uden EU. Det omvendte er jo af gode grunde ikke tilfældet.

  Jeg er stor tilhænger af Europa, men mere og mere mindre tilhænger af EU, da jeg mener, at projektet udvikler sig til Europas ensrettede stater, og bureaukratier og ufriheden breder sig.

  Så mindre EU og mere Europa – tak!

 18. Af Hans Nielsen

  -

  @ Søren Pind kl. 14:35
  Tak!

 19. Af Krister Meyersahm

  -

  “I et hjørne af finansverdenen har vi set en lille selvudnævnt kreds udvise en uhyrlig og uanstændig grådighed”, skriver Pind.

  Det vil jeg ikke antaste, blot gøre opmærksom på, at nogle af disse “uhyrer”, måske endda de fleste, har reinvesteret deres “tilranede” formuer i produktion. forskning og udvikling til glæde for samfund og lønmodtagere.

  Søren Pind overser eller ønsker ikke at berøre det, at i de tre andre hjørner sidder en kreds af folkevalgte, der gennem årtier har gældsat Europas nationer og gjort dem konkurrence-udygtige.

  Vi vil vel alle samarbejde men de af os der kan tænke, ønsker ikke et overnationalt samarbejde. Hvorfor skal vi dog tilbage til en styreform som vi afskaffede med Grundlovens indførelse. Vi vil beholde vores folkestyre og ikke underordne os forordninger og direktiver i større udstrækning end det, til enhver tid siddende folketing, vil. Og vi og vores land vil ikke dømmes af andre end danske domstole. Kort og godt – kom tilbage til det mellemstatslige – mere har danskerne ikke givet mandat til.

 20. Af Erik Larsen

  -

  Det er rigtig, rigtig trist Søren Pind, at du ikke kan forstå at vi godt kan være glade for og tilhængere af Europa – UDEN at vi ønsker at Danmarks ønsker, love og regler m.m. skal bestemmes 85% (mindst) af, ja, undskyld: “pamperagtige” personer fra Italien, Frankrig, Tyskland m.m.
  En afstemning om EU (100%) medlemskab i dag ville resultere i et klart NEJ fra danskerne – uanset de manipulerede , tåbelige forsøg som medier , politikere m.fl. gør for at fortælle noget andet. Den skøre afstemning om “EU-patent”, viser jo intet herom, blot at folk sikkert nærmest i protest stemmer IMOD, selvom det jo intet har med vores triste medlemskab at gøre. Hvor svært er det at forstå???

 21. Af lance sandman

  -

  Vi er kun med i EU fordi vores valgte ledere har så dårlig moral at de åbenlyst lyver, for alt og alle.

  Sagde Schlüter ikke at “Unionen er stendød”…ellers havde vi stemt nej til at gå videre.”

  Pind du har misforstået at demokrati betyder at man kan lyve sig til forandring. Vores agtelse for jer politikere og embedsmænd er styrtdykket. Jeg vil ikke kalde det agtelse mere, men dyb foragt og afsky. I EU sager har i vist jer så landssviger agtige at det ikke kan beskrives med ord.

  Hvad gør I ? Gør som HTS og lyver os lige op i hovedet og kommer med flere løgne.

  Vores forfatning giver ikke plads til en aktivistisk EU domstol. Vi har afgivet suverænitet uden afstemning. “Taxation without representation”.

  Holland, Irland og Frankrig stemte alle NEJ til Lisabon traktaten og alligevel er det den der de facto er EU’s forfatning. Med dødsstraf og hvad der ellers følger med jeres totalitære EU-monster.

  Vi fik ikke lov at stemme, og nu er vores NEJ til EU-borgerskabet nedbrudt i praksis. Vores politikere opfører sig autokratisk, umoralsk og uden respekt for deres aktionærer.

  Politikere er ikke vores ledere i den forstand I bilder jer ind. I er vores administratorer, men i lyver og bedrager og siger ikke hvor båden sejler hen.

  Jean Monnet advokerede løgn som vejen frem. Coudenhove-Kalergi’s navn bruge som en af de mest fineste priser man kan få i EU….Merkel og Rompuy er modtagere….Han vil sende de etniske befolkninger i graven, til fordel for det her multikulti helvede der skaber vold alle steder incl vores biografer.

  WEF operer med noget der hedder “Global Redesign Initiative”. Det er vel den autoritære fremtid d, Søren også arbejder for, uden at sige det offentligt, ik sandt ?

 22. Af John Laursen

  -

  @ Søren Pind

  Du skriver at det er det danske folk der i al væsentlighed har overdraget magten til EU og ikke folketinget.. Det er ikke sandt hvad du skriver Søren Pind og du ved det godt.

  Det danske folk er blevet umyndiggjort ved at i folketingspolitikere fratog det danske folk dets ret til ved folkeafstemning at tage stilling til de for dets fremtid så vigtige beslutninger som ja eller nej til Schengen og Lissabon traktaten. I folketingspolitikere anså ikke det danske folk for betydningsfuldt nok til at det selv måtte tage stilling til dets egen fremtid og nægtede det folkeafstemninger om de to nævnte traktater.

  Hvorfor skriver du ikke sandheden Søren Pind?

  Hurra for Europa og ad helvede til med EU.

 23. Af Maria Due

  -

  Igen et indlæg der koster Venstre stemmer.

 24. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Jeg er ked af, at de russiske piger fik sådan en dårlig behandling ved Eurovisionen. Det er to civile piger som kommer til vores land for at deltage i en international musikkonkurrence, som vi selv har inviteret dem til. De er vores gæster. Jeg synes ikke vi kan være det bekendt, hverken over for pigerne som individer, eller over for Rusland, eller over for hele det øvrige Europa som også deltager i konkurrencen.

  I øvrigt til lykke til den velfortjente vinder, hvem det ikke skal lægges til last, at andre desværre forsøgte at gøre det hele til en børnehaveøvelse i mobning.

  Vi kan blot glæde os over, at det ukrainske folk udviser en langt større modenhed og værdighed i en farlig situation og i et fattigdomsplaget land, end dén adfærd som en flok forkælede danske tilskuere lagde for dagen.

 25. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Det er nødvendigt at stemme på Dansk Folkeparti, der er ingen hjemlandstoner hos De Radikale, de er europæere, de blev aldrig skoleinspektører.

  Vest for Himmelbjerget vælger et lærerråd en skolebibliotekar og en forældreforening en skoleleder i et åremål som praktiklærere for unge lærere, der lærer kunsten at undervise ved at tegne et blad fra kundskabens træer på venstre side i et herbarium eller en dagbog og skrive 3-7 hovedpunkter med en formskrift om emnet på højre side, li´ som en lærer bruger en tavle. Fagudvalg på naboskoler søger de samme kurser til gavn for det daglige samarbejde i sogn og foreninger.

  Distriktspsykiatri er Gøg og Gokke, Fy og Bi, Postmand Per som vicevært og landbetjent med et avisdepot med spejdere som avisbude, der tjener til cykler, sommerlejre, kompas, trommer og tuba og Sognebetjent Søren som pedel, gårdvagt og idrætslærer med en cykeltræningsbane på skolens parkeringsplads. En skolereform kommer højest på en racercykel med en rygsæk eller en cykeltaske.

 26. Af Jan Petersen

  -

  Hvis Danmark virkelig ønsker ny politik, så hedder den kommende statsminister …. Kristian Thulesen Dahl ….. jeg er bare så mega træt af “blondinen i stiletter”, “uløkke” og “pind i øret” …….. 🙁

  Giv en anden en chanse …… please 🙂

 27. Af Ole Skovgaard

  -

  @Jan Petersen, Hvad er det nye i det Tulle vil ? Han vil jo bare bruge endnu flere (Af andres) penge det er jo set før i Danmark (uden succes) altså verdens største offentlige sektor endnu større.

  Nej brokke sig over EU, det kan vi blive enige om, for EU er på mange måder ved at udvikle sig til en overbureaukratisk og formynderisk overbygning til velfærds staten. Derfor respekt til Løkke for dagens politiske udmeldning at verdens største offentlige sektor ikke skal vokse yderligere med ham som statsminister. Alt andet ville da osse være latterligt og en fallit erklærning for blå blok.

 28. Af Maria Due

  -

  Jan Petersen, har du tastet forkert, eller kan du ikke stave til chance? Hvor om alting er, er det lige før jeg har lyst til at støtte dit hede ønske om at se jeres Messeren og Tulle ved magten, for gæt hvad der så vil ske?

  Det samme som med SF, som i mere end et halvt århundrede lå bekvemt i hængekøjen og efterhånden tordnede derud af som præsters, skolelæreres, pædagogers og sosu-assistenters svar på en bedre verden. Lige indtil partiet stødte ind i virkeligheden og i løbet af få måneder endte som en skrotbunke udsat for spot og spe. Vi, der har oplevet dette, vil ikke glemme Annette Vilhelmsens hej, hej, her er en million til dig fra mig, og hej hej. Måske er hun for enfoldig til at have fortjent en straf for økonomisk korruption, velmenende er hun sikkert, men det var ikke nok.

 29. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Skoletandlæger kan behandle pensionister for paradentose efter skoletid og i skoleferier, skoletandlæger er billigere end hospitalssenge.

  Folkekirkens Oplysningsforbund har konfirmations-, tegne- og latinundervisning i lørdagsskolen, der er en hobbyskole, som underviser i foreningsregi, hvor yngre tager ved lære af ældre; børn, der kan tegne, kan tegne en formskrift, elever, der skriver ord, læser.

 30. Af John Laursen

  -

  @ Maria Due d. 11. Maj 2014 kl. 13.28

  Er du spåkone eller sandsigerske, bruger du kaffegrums eller krystalkugle når du skal se ind i fremtiden ? Du udtaler dig skråsikkert om fremtiden for Dansk Folkeparti, en fremtid som hverken du eller nogen anden kan sige noget som helst om. Så spar os venligst for dine stupide spådomskunster.
  Og spar os venligst også for dit pedantiske, snobberi med at korrekse folk der laver en slåfejl.

 31. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Folketinget besluttede, at Sydjysk Universitet skulle ligge i Ribe og Esbjerg, men den alternative planlægning tegnede et universitet i Skejby, der blev flyttet til Roskilde; flyt Folketinget til Fredericia, der ligger tæt ved Jelling, der ligger midt i landet, med en landdag i Næstved og Esbjerg og giv Island 10 pladser i Snapstinget, så kan ledere af virksomheder landetom sidde i Folketinget og sove derhjemme. Jyder vælger en regering med en justitsminister og en formand for retsudvalget.

Kommentarer er lukket.