Råddenskab i svage træer

Af Søren Pind 80

Der er slået skår i noget. Det noget er det kostbareste vi har – tillid.

Fra 1991 – og for halvdelen af Europa fra 1945 – havde vi den lykke at leve under Pax Americana.

Det første egentlige angreb på den kom 11. september i 2001. Svaret var hurtigt, kontant og klart. Afghanistan blev besat – og til sidst blev den skyldige, Osama Bin Laden skudt under et tilfangetagelsesforsøg. Da Iraks Saddam Hussein på det mest usikre tidspunkt i denne periode skabte usikkerhed var svaret nådesløst og hurtigt. Også han måtte bukke under, og Pax Americana syntes uantastelig.

Alle disse handlinger fandt sted under FN-mandat eller folkeretligt medholdeligt. Alle disse handlinger var i overensstemmelse med international lov og ret. Det satte en grænse for, hvad Vesten og verdens demokratier skulle finde sig i. Verden blev befriet for, hvad der universelt er enighed om var onde mennesker, der med deres handlinger skabte og spredte skræk, rædsel, terror og ondskab.

Ikke desto mindre blev der begået fejl. Naturligvis. Og disse fejl blev forstærket og brugt i en propagandistisk sags tjeneste – nemlig at bringe denne fred til sit endeligt. Amerika skulle bringes i knæ, og med det det frie Europa. Angrebene, de gentagende, om Irakkrigens legitimitet og i det hele taget den aktive engagerede udenrigspolitik var ubønhørlige og konstante. Og en større og større opinion flød med. Det var den anden bølge i angrebet på Pax Americana.

I Amerika besluttede den folkelige opinion og den øverste amerikanske ledelse at trække Amerika hjem og tilbage. I Storbritannien fulgte man efter. Det samme for Europa. Skyggerne bliver lange i Afghanistan.

I Georgien fik man de første egentlige advarsler. Verden indførte ved den russiske aggression sanktioner – de forsvandt efter et år, og Georgien stod tilbage med tabt territorium. Ifølge Ruslandskenderen Anna Libak skete indhugget i Georgien for at sikre, at Georgien aldrig kan indtræde i NATO, eftersom NATO angiveligt ikke optager lande med uafklarede territorialspørgsmål.

Siden er det gået slag i slag. Folkemordet i Syrien endte i en politisk katastrofe, alt mens 10 millioner af mennesker er på flugt og over 140.000 er dræbt. Westminster forkastede uansvarligt en indstilling fra den britiske premierminister, og den amerikanske præsident vaklede, bakkede og – jo – inddrog Putin i en grad, der endte med at standse den vestlige beslutningskraft. I stedet kom et russisk mesterstykke i efterretningsarbejde til sin ret, og en komplet ligegyldig aftale om kemiske våben blev hyldet over hele verden som en enestående løsning på en vis, der minder om hyldesten, Chamberlain modtog ved sin hjemkomst fra München.

Men passivitet straffes. Det onde findes. Vi ved det jo fra 11 september. At vi i løbet af så kort tid har kunnet glemme det er ubegribeligt. Demokratiet har fjender. Kapitalismen har fjender. Og de fjender er stadig mange. Og de er stadig stærke.

Der er kun et svar på dette fjendskab – det er vedblivende, konstant og altid at gøre det yderste man kan i de situationer, der måtte opstå for at sikre og udvide demokratiet. Enten må det vokse, eller også må det dø, der gives ingen mellemvej.

Derfor kom Krim.

Tilliden til, at den vestlige verden stadig besidder kraften til at forsvare sig selv, sin kultur og sine allierede er svækket. Vi har selv valgt det. Vi har trukket os tilbage, vi har angrebet og undergravet vores egen styrke og vi har svigtet det ansvar, der er vores: Nemlig at kæmpe for den universelle ret for hver enkelt til at leve i fred, frihed og velstand.

I en kort årrække har vi bildt os ind, at vi kunne være os selv nok. Så god er verden ikke.

Vi har fået en direkte sammenligning nu mellem den aktive udenrigspolitik i skikkelse af Afghanistan, Irak men også den store indsats for at rejse Afrika ud af fattigdommens lænker. Og vi har set den passive tilbagetrækkende udenrigspolitik med tabte fremskridt i Syrien og Irak, et nyt arnested for terror der og i Europa og i det hele taget en rystende ligegyldighed for alt andet end den korte snævertsynede egeninteresse. Og nu kom Krim.

Det er en afvej. Krim må være endestationen for den passive udenrigspolitik.

Der er kun et svar på  aggressionen mod Krim – og den hedder ikke krig. Den hedder ikke krig, fordi ingen – slet ikke russerne – kan have nogen berettiget forventning om, at der kommer en sådan reaktion på deres angreb. Men der er så meget andet, der kan gøres. Der kan rettes økonomiske og rejsemæssige sanktioner mod de ansvarlige, herunder Putin selv. Rusland kan ekskluderes af G8. USA har vist vejen ift. energiuafhængighed – i mellemtiden må vi bide tænderne sammen, og forespørge i Mellemøsten om der vil være villighed til at skrue op for hanerne – det er set før. Sådan gjorde vi under den kolde krig. Og lukke for pengekassen til energien fra Rusland.

Et sådan kontant svar vil inden for en tid bringe Rusland til forhandlingsbordet. Men på den korte bane er Krim tabt for Ukraine. Det er prisen for fejheden ift. Ukraine, hvad enten det drejer sig om EU- eller NATO-medlemsskab.

Men dermed er det ikke gjort. Vesten må genopbygge sin sikkerhedspolitiske troværdighed. Det sker kun ved at udbrede EU. Det sker ved at udvide NATO. Det sker ved at udstede holdbare sikkerhedsgarantier. Det sker ved at stå ved sit ord. Det sker ved at sætte handling bag sine ord, skulle det blive nødvendigt. Det sker ved økonomiske reformer og forsvarsinvesteringer, der i samhørighed vil sikre at også vore børn og børnebørn kan se en fredelig og stadig bedre fremtid i møde. Det sker ved erkendelsen af at verden er et sted med konkurrerende ideologier og holdninger – og vores forsvar ikke kan bestå i nederlag og stagnation. Det sker ved at stå for frihed, sandhed og ret. Det sker ved, når man ser ubegribelige grusomheder og inhumane vederstyggeligheder, at forhindre dem. At gribe ind.

Det vil tage 20 år. Det tog kun omtrent fem år at pille fra hinanden.

Vesten er stadig verdens stærkeste økonomiske og militære kraftcenter. Vi behøver ikke at finde os i denne udvikling. Vi bestemmer den selv. Men det betyder, at folkeviljen skal være der.

Når man er vokset op på Bornholm, og husker postyret fra Sovjet over et amerikansk militærorkesters besøg på øen for at spille musik for børn, når man er vokset op med fortællingerne om besættelsen af øen, af de russiske bombardementer og den udsatte placering i Østersøen – så tænker man i disse dage lov og tak for den europæiske union og NATO.

Men lad os ikke lyve for os selv. Der har været for meget vrøvl de seneste mange år. Vi har brug for et stærkere vestligt samarbejde – ikke de tyske hertugdømmer om igen. Vi har brug for økonomisk vækst og velstand – ikke drænende velfærdsstater og passivitet. Vi har brug for stærke og samarbejdende militære muligheder – ikke svaghed og manglende mod.

Vi har kort og godt brug for ledelse. Ledelse er den ny guldstandard. Alternativet har vi set. Det duede ikke. Det er nu faldet sammen for enhver at se. Moralsk. Og faktisk. Dem der argumenterede for passivitet og ligegyldighed og snæver national egoisme bærer et tungt ansvar i denne sammenhæng. Dem der lagde Pax Americana for had og ødelagde den. Dem der ødelagde tilliden. De vil ikke blive glemt.

 

80 kommentarer RSS

 1. Af søren sørensen

  -

  “Råddenskab i svage træer”.

  Må men i alt ydmyg have lov at spørge indtil hvad forventes kan gro frem til en stærk,gammel Eg med rødderne på jorden ud af at skrue bissen på militært over for Rusland?

  Vi ved det allesammen. Kan ikke lade sig gøre mm. men er villig til at gå hele vejen og risikere hele civilisationen..Er vores ledere så dumme? Nato ledes jo af Fogh og det er jo selvfølgelig ikke til vestens fordel!!Så bliver de vel svært blot at “lancere” jagerfly i den rigtige retning!..Og Rusland har jo immervæk også selv ca. 3087 stk….

  Lidegård er en forfærdelig som udenrigsminister over for Søvndal og Holger K(holger Danske) der opnået så utroligt meget stort mens han var ansvarlig for skat men fik jo kun en sølle uge i ministeriet der! Kunne Lidegaard ikke sende Holger K derud istedet for og forgive hovedpine eller noget således?

 2. Af Jørn D.

  -

  Man skal ikke lede længe efter politiker lede
  før man også finder EU lede !

  ironi.mus

 3. Af Jørn D.

  -

  “Når de synagogale går oligak”

  Måske har Putin en pointe, når han påstår at onde kræfter
  i USA starter onde ting i verden !
  idet
  Putin som gammel efterretningschef må have et vist
  kendskab til verdens ondskab
  for
  da Sovjetunionen faldt fra hinanden, viste det sig,
  at de synagogale var gået oligak, idet det lige Sovjet
  bare lige var styret af 7 familier, hvoraf en var ikke jødisk !
  og
  USA syntes idag styret af efterkommere af de
  selvsamme kræfter, i form af jødiske rigmænd,
  der financierede Hitler og rejste til USA !

  ironi.mus

 4. Af Niels Juul Hansen

  -

  @FRANK SØRENSEN

  “Det glæder mig, at du føler dig truffet.
  “Det store flertal af britere og amerikanere, som var modstandere af invasion i Irak” – hvor får du det fra? Hvorfor giver du urigtige oplysninger? Mener du, at det gavner din argumentation?”

  Jeg føler mig overhovedet ikke truffet. Jeg forholder mig kun til fakta.

  Oplysninger fra 2004:

  “USAs befolkning har tilsyneladende stadig sværere ved at forstå, hvorfor præsident George W. Bush har involveret sig – og hundrede tusinde soldater – i krigen i Irak.

  En netop offentliggjort meningsmåling udført af CNN, USA Today og Gallup viser, at flertallet af amerikanere nu mener, at det var en decideret fejltagelse at sende soldaterne af sted. Blandt de 1.005 adspurgte var 54 procent imod Irak-krigen, og tallet skal ses i relation til, at der for tre uger siden kun var 41 procent direkte imod krigen.”

 5. Af Jens Han sen

  -

  Pind skriver:
  “Alle disse handlinger fandt sted under FN-mandat eller folkeretligt medholdeligt. Alle disse handlinger var i overensstemmelse med international lov og ret.”

  Pind står for den rendyrkede råddenskab.
  Men han er jo også bare en svag Pind. Ikke engang et svagt træ.

  Alle seriøse jurister anfører at krigen i Iraq var en forbrydelse.
  Og at krigsforbryderne Bush, Fogh og Blair bør stilles for en krigsforbryderdomstol.

  Det menes at Bush, Fogh og medforbrydere har ca. en million menneskeliv på samvittigheden i Iraq.

  USA og Vesten trækker sig tilbage.
  På grund af svaghed.
  Og fordi de ingen moralsk legimitet har overhovedet.

  Pind skriver:
  “Vi har kort og godt brug for ledelse.”
  Forhåbentlig ikke Pinds form for ledelse.

 6. Af Jørn D.

  -

  I russiske RAK udsat for ketchup effekt og hukommelsestab

  Det virker pinligt desperat når ketchup kongen USA’s uden rigs
  minister udtaler, at russerne ( I russiske RAK ) ikke bare,
  kan invadere et andet land, på et falskt grundlag !
  ja
  John Kerry fra Kohn familien må stole på en meget kort hukommelse
  hos verdens befolkning !

  ironi.mus

 7. Af Ole Skovgaard

  -

  Mit liv er simpelt og jeg har let ved at sætte mit kryds. I Hjemmet efter KIS princippet har jeg en lampe en bord og en stol. I Indenrigs er doktrinen det er det OS eller Dem. OS har de “rigtige” meninger Dem er idioter og lands forrædere. I Udenrigspolitikken er det de GODE mod de Onde. De gode er har de “rigtige” meninger De Onde er idioter og lands forrædere. I den Økonomiske Politik er min lomme regner defekt. Det gode ved min doktrin er osse, at hver gang jeg tænder TV´et og ser et nyheds indlæg eller hører en politiker bliver jeg bekræftet i at jeg har ret, alle sager skal ses i frø perspektiv og helst fotograferes nedefra.

 8. Af Agata Yadav

  -

  Offentlig løgn, bedrag, kapilal, hor, grådighed. Dette er Søren Pinds univers. Du no**eløse får. Hvem tror du egentligt at du er.

 9. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Agata Yadav

  I egne øjne er Søren Pind åbenbart en lysende begavelse med stor indsigt.

  Vi andre er en del i tvivl om det nu også er tilfældet…

 10. Af Hans Günther Petersen

  -

  Ledelse, fejltagelser og guldstandard

  Ledelse findes i både en god og dårlig version.

  Den dårlige er den selvbestaltede, den voldede, den, der fik magten ved et kup eller anden voldsudøvelse. Måske bare de andres passivitet eller en let intrige, uset af andre.
  Den dårlige sætter gerne sig selv først, dernæst alle de andre. Den dårlige ledelse ser ikke egne fejltagelser, den dårlige leder KAN ikke fejle. Lige til han/hun bliver hældt ud.

  Den gode ledelse er den, der virker baseret på opbakning fra andre i gruppen, med bund i respekt for lederens indsigt og dømmekraft. Ikke med bund i frygt for hans/hendes dom, sanktioner, magt. God ledelse udøves af en, der er inde i tingene, kan og tør bruge andres meninger og er god til at udøve skøn, også når det er upopulært. Og til at indse, når han/hun/man har begået en fejl og får det rettet op.

  Fælles for al ledelse, virkelig ledelse, ikke bare formel magtudøvelse, er at man skal ville den. Tage den, udføre den. Det er ikke noget man får, det er noget man tilbydes og griber og arbejder aktivt med. Og inddrager sine trosfæller aktivt i.

  God ledelse forudsætter således indsigt i den materie, ledelsen udøves med henblik på. Feks med GGGI. GGGI blev formentlig tilvalgt i sin tid fordi, man bl.a. i Venstre kunne se en mening/et formål med det. En mening/formål, som vi bedre kunne støtte igennem GGGI end på anden måde. Hvorfor, fortaber sig i forårstågerne. Men der blev skønnet dengang, og skønnet var forkert. Siden har vi døjet med GGGI fejlen. Og den nuværende regering har valgt at forlænge fejlen fra dengang, gøre den dyrere og dybere. Det er m.a.o. dårlig ledelse.

  Det er jo også en slags ledelse. Men det er noget bras.

  Hvis den form for ledelse er “guld-ledelse” så må vi håbe, vi aldrig ser platin-versionen.

  Mht råddenskab i svage træer, international politik, Danmark, Putin, Ukraine og Krim – så er Krim vist en slags Sudetertyskland, med en del ligheder. Eller en slags Sønderjylland anno 1920. Og russernes (for det er jo nok dem) indtog (igen ) på Krim en “fejl”, der nok kan blive rettet op igen, hvis vi bare i Vesten vil være så venlige at lade være med at træde for meget i fejlen, og dens ophavsnation.

  Værktøjet til dette hedder diplomati. Og er noget, der skal udøves over lang tid, med god tid, mange møder, middage, årgangsvine, gerne mange pressemeddelelser, TV m.m.. Og netop her burde vi i Danmark have gode forudsætninger for at bidrage. Vi kan i hvert fald levere om ikke vinene så dog et udmærket glas øl, ribbensteg, kager til kaffen og så det løse i form af rengøring, magelige og kønne møbler og porcelain, forberedelse og gennemførelse af mange møder, måske på et sydfynsk gods, nu også på flere sprog, måske en tur på slottet også. Kanske med anvendelse af andelstanken. Hvor alle er lige, pr. hoved, ikke pr høved. Lissom som i rigtigt demokrati.

  Og nej. Hverken EU eller Nato skal være større lige nu. Det er godt nok som det er.
  Måske skal vi få endnu bedre styr på disse to organismer inden vi gør ret meget andet.
  Øve os lidt i ledelse, hjemme hos os selv først ?

  Have a Great Day.

 11. Af Jens Han sen

  -

  Disse russere skal lære, at kende deres plads.

  Det er fint nok, at de befrier Europa for nazister når dette er påkrævet.
  Men bagefter, så skal de bare se at få lettet r….. og kommer hjem til deres elendige i hytter i Sibirien.
  Sidste gang ca. 20 millioner færre.
  Og hvad så?
  Så er der jo bedre plads til resten af dem.

  Russerne må have storhedsvanvid, siden de tror, at de har noget som helst at skulle have sagt i deres nærområder.
  Hvordan i alverden skal vi invadere dem i fremtiden, hvis ikke NATO og EU udvides helt op til deres grænseposter?

  Russerne må lære at kende deres plads igen.
  Og forstå at i Østeuropa bestemmer. Ellemann, NATO og EU.
  Samt Pind naturligvis.

 12. Af Peder Kruse

  -

  Set i bagklogskabens ulideligt dunkle belysning ligner det en intervention fra EU i form af et forslag til en samarbejdsaftale, som Ukraines lovformelige, demokratisk valgte leder, efter kraftigt pres fra Putin afslog, men EU er ikke kendt for at tage et nej for et nej, så da befolkningen fik pisket en stemning op mod det Ukrainske styre, var EU ikke sen til at sende en forhandlingsdelegation med et følge af nyhedsrapportere og kamerafolk til Ukraine for at puste til gløderne. Imperialismens ansigt i det tredje årtusinde materialiserer sig umærkeligt, men kontant. Var det det, der skete, eller var det bare sådan, Putin tolkede begivenhederne i nabostaten ?

 13. Af r. vangkilde

  -

  PAX AMERIKA bestemmer EUs fremtid , og nervøs for øst-vest EU skal blive en ny stormagt helt til Ural. De russisk sprogede borger vil gerne med i EU.
  HANDLEFRIHEDEN er det nye fællesskab til vækst og velfærd , som ledestjerne for kultur og slægtskab af det store Europa.

 14. Af Jan Petersen

  -

  Luften er allerede mere eller mindre feset ud af den Ukraine ballon …. “false flag operation” iscenesat og styret fra sædvanlig troværdig kilde … CIA / US State Department og diverse “frihedselskende” NGO’er (læs US støttede terror celler) …. så meget for “Land of Free” anno 2014 🙁

  Ved ikke lige om man skal le eller græde …….. MEN råddenskab, ja det er det 🙂

 15. Af Finn Bjerrehave

  -

  Hvor vokser disse træer med størst råddenskab, det bliver nok vores største moralske udfordring.
  Mit udgangspunkt er som konservativ i sind og valg, hvor frihed og demokrati lever side om side med staten , i et stadig ærligt og oplyst samfund, endda et samfund der desværre ikke tør kalde Enhedslisten for Kommunismens 5 kolonne, og danskerne er nu Kommunismens største succes i nyere tid, men de ved det ikke, netop ordet Enhedslisten er sukker i den politiske bevisthed, hos de dumme Dænen.
  Hvordan vi kan være tilfreds med Navy Seals, en tidlig morgen efter deres Helikopter er faldet ned i baghaven hos Osama Bin Laden, bagefter overrasker den ældre mand i nattøj, og som første handling fylder så meget bly i manden, at den døde Osama ikke må fremvises, og resten hemmeligstemples.
  Irak som skulle demokratiseres, det er nok en fiasko, hvor Sunni Muslimer og Shia Muslimer er i daglig kamp, og vi de gode har overladt landet til måske en værre skæbne end tidligere .
  Georgien hvor Syd Ossetien skulle skifte til Georgisk styre, der lå vores støtte også på aggressorens side, men Rusland mente noget andet.
  I Libyen støttede vi også oprørende, og resultatet er med henrettelsen af Gadaffy, på samme nivau som Osama, nemlig henrettelse uden rettergang, og os der elsker demokrati og retssamfund, har igen svigtet vores ophav.
  Syrien , der støtter vi igen oprørene, stadig uden at kende hensigten , som for oprørenes side skal ende med et Kalifat, og hvr vi gjort menneskeheden en tjeneste?
  Så bliver det Ukraine, hvor vi igen støttede et oprør, altså en minoritet, som til sidst truede den folkevalgte Præsident med at skyde ham, og han forsvandt skyndsomst til Rusland, og vi demokrater mente igen at have vundet, en phyrrussejr nemlig os glade idioter som baserer vores styreform på et flertalsdemokrati, pludselig accepterer mindretallet som magthavere,
  Den nye Ukrainske regering Præsident er ikke accepteret i Rusland, og når Russerne med deres A.Våben i Ukraine og Krim, pludselig er overtaget af en lille oprørsgruppe, træder Putin i karakter, uden at slå ihjel, forsvarer sine interesser på foreløbig Krim, og igen er vesten i det røde felt, og alle de dygtige eksperter straks afskriver Krim for altid, (hvem kan ønske os som venner, når vi straks ofrer Krim ?), samtidig med Putin træder frem på TV og afdækker Ruslands bekymring, og i dag har Levrov udenrigsministeren lige på BBC forklaret Ruslands opfattelse af situationen, men fra den Ukrainske regering og nye Præsident, har vi ikke hørt et pip, og hvad er meningen.
  Hvilke træer er mest rådne.Finn Vig

 16. Af Jan Petersen

  -

  Det er en bande “intelligente” psykopater, der styrer hele showet ……. MEN de kan være utrolig svære for normale mennesker at gennemskue 🙂

 17. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Endelig lykkedes det for dig Søren Pind – men ca. 31 år for sent.

  Vi andre har nemlig – hele tiden – vidst at.:

  – Vesten nedrustede i uhyggelig grad efter Berlin murens fald.
  – De lalle-svage, historiske analfabeter – de vestlige politikere – har svigtet deres befolkninger i en
  historisk set, uhyggelig grad, ved at tillade indvandring af muslimer ( nu ca. 60 millioner i
  Europa ),
  hvis eneste mål er en komplet ødelæggelse af de vestlige samfund og tilbagevenden til præ-
  middelalder.
  – EU er i den grad nedrustet at de ikke evner at stile noget op over for Ruslands mægtige militær,
  der råder over mindst 15.500 kampvogne plus ca. 50.000 ekstra, gemt i reserve, ligesom da
  Hitler invaderede Sovjet d. 22. Juni 1941, hvor de rådede over ca. 23- 24.000 kapvogne mod tys-
  kernes ca. 3,500 – året efter – 1942 fortalte Hitler den finske Marskal Mannerheim under et besøg,
  at tyskerne nu havde ødelagt ca. 50.000 sovjetrussiske kampvogne, men russerne havde STADIGVÆK godt 50.000 i felten – hvis jeg havde vidst, et land var i stad til at mønstre en sådan
  massiv styrke havde jeg aldrig angrebet – citat/slut.
  – Ingen har nogensinde slået Rusland – hverken.:

  1. Kar d. XII der led et afgørende nederlag ved Poltava i 1709
  eller
  2. Napoleon der fik udslettet hele “Grande Arme( ca. 600.000 mand ) under tilbagetoget fra Moskva i 1812
  eller
  3. Hitlers Tyskland, der mistede ca. 4 millioner soldater på Østfronten under 2. verdenskrig,
  hvilket var hovedårsagen til, at Tyskland tabte krigen ( ikke de allieredes invasion i Normandiet
  som de fleste tror – den forkortede højst krigen med 6 mdr.)
  dette blot for at belyse, hvor stupid oh historieløse de vestlige politikere er samt hvad der kommer til at ske indenfor de næste 10-15 år, hvor vesten bliver totalt løbet over ende af fanatiske muslimske horder, en enorm kinesisk folkehær samt et russisk militær, der – alene – kan matche hele vesten inkl. USA.
  Jeg har flere gange kraftigt advaret imod dette scenario – læs bl.a. mine indlæg om
  OBAMA ER EN FARLIG MAND FOR VESTEN
  USA er i dag – under kraftig nedrustning og kun i stand til at stille knapt 500.000 mand i felten – Rusland har ca. det dobbelte plus et par millioner i reserven ( fuldt uddannede naturligvis – medens jubel-idioterne i vesten synes at såkaldte, ganske få, professionelle soldater er lige sagen – nu er der hverken tid eller økonomi til at genrejse de nationale hære i Vesten, hvorfor den uundgåelige udslettelse af den vestlige kultur vil finde sted i en overskuelig fremtid – det samme skete for det Østromerske Kejserriges engang blændende Hovedstad – Konstantinopel, der blev erobret af de muslimske tyrkere de. 29 Maj 1453 , der kun disponerede over ca. 8.000 soldater imod tyrkernes mindst 80.000. Konstantinopel , er et godt eksempel på vesten i dag – engang et mægtigt rige med en kæmpe hær, men selvtilfredshed, egoisme og ikke mindst selvtilstrækkelighed ødelagde rigets forsvarsmuligheder, hvorefter hele den kristne befolkning blev udslettet – det fejrer de muslimske tyrker stadigvæk i deres nuværende Istanbul
  Den der glemmer historien kommer til at genopleve den – måske ikke helt på samme måde men noget i den retning

 18. Af Jørn D.

  -

  Hvem starter volden ?

  Det vilde Vesten syntes desværre altid, at holde med dem, der starter volden !
  men
  det er mærkværdigt, at der starter så megen vold !
  ja
  det ligefrem “synkront” med tidspunkter hvor Israel er pressede
  ang overholdelse af love, menneskerettigheder og resolutioner !

  ironi.mus

 19. Af Erik Larsen

  -

  Hvor har du ret Bjarne Munk christensen!
  Ja, “vesten” og særlig Europa forstår slet ikke at de inden mange år bliver rendt over ende af både muslimer og kommunister/russere/kinesere!
  Danmarks “militær” er så “mini”, at Hitbuz-tahir” eller hvad de kalder sig med 3-4000 støtter kan overtage Danmark i dag!!! Og “Politi” i Danmark, ja de bruger al deres tid på at finde og fange folk der kører for stærkt og parkerer forkert. Motalavej, Volsmose, Brabrand og lign. steder tør de slet, slet ikke gå ind i.
  Og jeg forstår amerikanerne, at de bestemt nok snart stopper med at ofre deres unge mænd på et totalt umuligt Europa. Hvis jeg var dem, ville jeg blot sørge for deres eget land, hvad de jo også gør på en LIDT BEDRE MÅDE end vi danskere!
  Her hjemme er der jo som alle ved TOTALT ÅBNE GRÆNSER OG TOTALT “TAG SELV BORD” m.h.t. SU, Kontanthjælp, dagpenge m.m. —– Men for gamle, syge, svage DANSKERE er det totalt godnat! Hvorfor? Fordi DET er jo lige vores landsforædderiske politikeres ønske. VÅGN NU OP DANSKERE!!!

 20. Af hr j christensen

  -

  Hvor kommer disse oprør fra?

  Er det massernes overtagelse af magten gennem oprør som i sidste ende udsletter den vestlige verden?

 21. Af Torben Kjeldsen

  -

  Ukraine har en statsgæld på ca. 190 milliarder kr..
  Ukraine har fået deres gas til under 30% af verdensmarkedspris og skylder Gasprom 8.4 milliarder kr.
  Der er en omfattende korruption i landet
  Oligark magten er grotesk stor
  Der er desværre en relativ stor andel radikale nationalister. Mange af dem der udgjorde protestbevægelsen har baggrund i temmelig højre nationalistiske bevægelser fx Svoboda, Tryzub [Trident] paramilitær organisation, Ukrainian National Self-Defence, Ukrainian Patriot, White Hammer, et al. Kampen er ikke bare en simpel konflikt imellem pro-EU og handel, korruption kontra pro-Putin og russisk hegemoni i regionen. Når man ser de stærkt højreorienterede nationalistiske grupperingers ’partiprogrammer’ så gemmer der sig som sædvanligt en skræmmende udrensningskampagne, der ikke kun gælder etniske russere, anden generations (født i Ukraine), men også jøder, homoseksuelle m.v.
  Den russisktalende del af befolkningen udgør ca. 45 %.
  For Krim halvøen gælder at den har selvstyre, men er underlagt ukrainsk lovgivning. Næsten 60 procent af halvøens befolkning er etniske russere, og mange af dem kræver en folkeafstemning om løsrivelse fra Ukraine. De er utilfredse med, at et flertal i det ukrainske parlament afsatte den russisk-sindede præsident Janukovitj til fordel for en EU-glad overgangsregering.
  Ukraine og Rusland indgik i 2010, om, at russisk militær kan bruge basen i havnebyen Sevastopol frem til 2043. I aftalen står blandt andet, at russerne maksimalt må have 25.000 soldater .
  Så vidt oplyst er der kun russiske tropper på halvøen Krim. Der er ikke tale om ’store ‘kampenheder’ men mindre styrker. Der er vist kun løsnet enkelte varselskud. Putin handler fordi han er tvunget af indre politiske grunde og af ‘ukrainske russeres’ ønske.
  Sådan som jeg hørte ham tale i en RT udsendelse, er der to væsentlige punkter, som man må tage for gode varer. Han forventer en ‘demokratisk løsning’ (russisk model javist) på konflikten og han tilbyder at låne penge til Ukraine så det ikke går bankerot.
  Det bedste EU og USA kan gøre er at afvente og så støtte moderate kræfter. Endelig bør man tilbyde en associeringsaftale og som Rusland tilbyde lån, med ‘projektbindinger’ dvs. til konkret formål. Glem sanktioner, det øger polariseringen. Ukraines største problem var ikke indre nationalistiske og separationsproblemer, men økonomiske.
  Ukraines dårlige økonomi, skyldes ikke alene er korruption, men er generelt knyttet til strukturelle problemer (fx en langsom omstilling i både industri og landbrug) og så den almindelig ’finanskrise’ som rammer Ukraine dobbelt. En stor del af landets indtægter kommer fra Ukrainer der arbejder i udlandet (både i ’Vesten’ og i Rusland).
  Nu består verden af stormagter, like it or not, så glem æres og krigsretorikken, tal de store drenge ned, brug retorikken til at få rationelle og samarbejdsorienterede løsninger. Pind er glad for du ikke er udenrigsminister. (Rusland er kapitalistisk, Kina er det så hvad har du tænkt dig, skal der handles eller hvad, er du ikke liberalist?)

 22. Af Jan Petersen

  -

  Som tidligere minister i VK-regeringen må Søren Pind i øvrigt have et ret godt indblik i råddenskab i det hele taget.

  Berlingske pr dags dato: “VK -regeringen blev advaret om lovbrud” (børnechecken).

  Jeg har altid næret stor tillid til embedsmændene i ministerierne, og jeg har stadig stor tiltro til embedsmændene. De gør, hvad de er sat til at gøre, nemlig sikre at landets lovgivning er i orden.

  Folketinget er også ok, de gør hvad de skal, nemlig lovgive. Dem, der virkelig svigter, er ministrene – når de blander partipolitik ind i ministeriet. Så går det selvsagt galt, når partipolitikken ikke harmonerer med juraens ret firkantede dagsorden.

  Så råddenskab JA … helt ind til marven af stammen 🙁

 23. Af Niels B. Larsen

  -

  Så sandt, som det står skrevet. Vesten(s politikere) er i situationen impotent, hyklerisk og bundnaiv: jyllands-posten.dk/opinion/breve/ECE6538734/vladimir-putins-store-sejr/

 24. Af Vesten forstår ikke Putins civilisationskamp | Kulturkamp

  -

  […] som en slags diktator eller nazist, som Hillary Clinton kom for skade at bemærke ; Søren Pind mener, at Vesten skal sætte hårdt mod hårdt; og nogle gør nar ad teologen Iben Tranholm, når hun […]

 25. Af Niels B. Larsen

  -

  Sande ord i JP fra Michael Sjøberg:

  “Præsident Putin forstår bedst magtens sprog. Det bør vi benytte og udnytte.”

  Rusland opruster og står overfor en falleret handelstandsforening uden hær…og så bliver der ævlet om at bruge magt.

  Hvad er der sket de gange russerne pludselig indførte restriktioner på fødevarer?….voldsomme økonomiske tab i EU.

  Jeg håber Putin efterlader jer højtråbende femterangspolitikere med en regulær blodtud I aldrig kommer jer over!

  Obama har han jo udmanøvreret indtil flere gange.

 26. Af Daniel C. Thompson

  -

  Dette er et af de mest stupide, løgnagtige, mest historieforfalskende indlæg jeg har læst længe.

  Grunden til at USA ikke viser det “lederskab” som du efterlyser (og som i øvrigt giver mindelser om din tur i manegen med “Hjælp min kone er skidesur”), er at der ikke er vælgeropbakning til det. Hvorfor er der ikke det? Det er fordi at utroligt mange vælgere har mistet deres kære, eller fået dem hjem som invalide, psykisk og/eller fysisk, eller selv har taget turen, og at deres prøvelser har vist sig at være sket på et forløjet grundlag.

  Du lever i en eller anden fantasiverden, hvor det hele handler om “lederskab”, at sætte “hårdt mod hårdt”, “skille bukkene fra fårene”, og i det hele taget opføre sig som en idiot med hovedet under armen.

  Mellemøsten, Afrika og dele af Østeuropa er jo ikke bare blevet fucked up ud af det blå. Det er en konsekvens af kolonialisering, verdenskrig, selvstændighedskrige osv.

  Alt sammen skabt af folk som tænker præcis lige så kort som du gør.

 27. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Daniel C. Thompson

  Vel talt!

  Desværre gælder det de fleste af vore politikere, som er bundhamrende naive utopister, som har fået forkvabbelse af menneskerettigheder og andre konventioner og vitterligt tror på deres egne udsagn om, at alle ligger næsegrus for de lapper papir.

  Det er der ikke mange udenfor den vestlige kulturkreds som gør.

 28. Af kaj hansen

  -

  Søren Pind som chef for Jægerkorpset…NU!!

  For som politiker er han en bundnaiv fiasko.

  Putin har kontrakt på baser på Krim frem til 2040 og dem vil han gerne passe på…..
  …..hvordan er det med USA..jo de vil heller ikke af med deres baser i Japan og Messias..ooops Obama har stadig ikke lukket Guantanamo på Cuba, som man besatte for mange årtier siden.

  NEJ…det var EU med deres fuldstændig tåbelige Imperiedrømme der startede alt det her. Det var en svinestreg og gå ind os stille den ukrainske opposition guld og grønne skove i udsigt bare de lige skaffede sig af med landetsfolkevalgte leder. (og Tyrkiet er jo stadig imperiakandidat selv om de helt åbent støtter Assad)

 29. Af Maria Due

  -

  Venstre.har kun sig selv at takke for, at vælgerne forsvinder.

 30. Af Hr j christensen

  -

  Tilbage står tidligere tiders forfejlede forsøg på at udvinde verdens resourser rundt omkring i verden. Det skabte alt for mange mennesker som fik mentalt overskud til at gøre oprør på verdensplan.

  Bedre bliver det ikke i vore dage hvor industrien støttet af venstrefløjen faveroiserer billig arbejdkraft rundt omkring i verden på danske arbejderes bekostning. Det har igen skabt alt for mange mennesker som fik mentalt overskud til at gøre oprør på verdensplan.

Kommentarer er lukket.