No taxation without…

Af Søren Pind 130

Der er en ting i debatten om den såkaldte velfærdsturisme, der undrer mig:

Endnu har ingen sat spørgsmålstegn ved det rimelige i på en og samme tid at skulle betale fuld dansk skat, men samtidig altså ikke måtte modtage nogen former for rettigheder, sociale ydelser eller hjælp.

Det har ellers i verdenshistorien givet rigelig anledning til ballade. Tænk blot på den amerikanske revolution, hvor man gjorde oprør under devisen “no taxation without representation”.

Lad det være sagt straks: Både i sin tid som integrationsminister og nu finder jeg det stødende, hvis det første, der sker, når man sætter foden på dansk jord, er, at man får en check i eller en offentlig bolig på hånden. F.eks. hjemløse sigøjnere/romaer og andre, hvis der måtte påhvile en forsørgelsespligt for det danske samfund, skønt der er tale om mennesker, der ikke vil eller kan arbejde – ja, jeg finder det stødende og forkert.

Men hvad med dem, der vitterligt kan og vil?

Når jeg spørger, er det dels fordi, det nu er kommet frem, at udlændinge bidrager med større skatteindkomster under et, end de modtager i overførsler (det ville jeg nu kigge lidt nærmere på… Men lad os lægge det til grund). Dels fordi den britiske topminister, Ian Duncan Smith nu har meldt ud  at briterne vil søge at indføre en grænse på to år, før udlændinge må modtage sociale ydelser.

Jeg spørger også, fordi jeg for nylig i et samråd i Folketinget måtte stoppe Enhedslistens repræsentant i, hvad jeg klart opfattede som racistiske tirader rettet mod herboende polakker – der ikke fylder meget i arbejdsløshedskøen, skylder jeg at bemærke… Hvad er det for en måde at omtale et nabofolks borgere, der arbejder hårdt og dygtigt, er efterspurgt af dansk erhvervsliv og ikke gør en kat fortræd? Der i øvrigt også påtager sig en lang række opgaver, det er tydeligt, danske ikke vil. Eller gider, for nu at bruge det udtryk…

Det besværlige spørgsmål er, om de tilsvarende skal slippe for at betale skat. Normalt har den danske argumentation for velfærdsstaten og det kolossale skattetryk altid været, at “nå ja, men vi får også så meget igen”. Det gælder  i givet fald ikke udlændinge, der ikke må modtage noget som helst fra børnecheck over lejlighedsvis understøttelse til sygehusbehandling og skolegang. At hævde at en sådan ordning er symmetrisk – dvs. sammenhæng mellem, hvad du betaler og hvad du får – er en anelse vanskeligt.

Den gamle statsretsprofessor Alf Ross skrev om skat, at “Efter almindelig opfattelse kan skatter vistnok defineres som noget i retning af offentligretligt bestemte ydelser til det offentlige, der ikke kan ses under synspunktet af vederlag for en speciel modydelse fra det offentliges side”. Mao: Skat er noget, staten opkræver ensidigt, og der er ikke krav på noget – som helst – til gengæld. Man må i sandhed sige, at det er den opfattelse, der er kommet til udtryk i debatten om den såkaldte velfærdsturisme…

Der består i hvert fald to alternativer til synspunktet:

Det ene, at man gav skattefradrag til udlændinge i arbejdsindkomst (!) ift. opsparing (til sikring mod arbejdsløshed), sundhedsbehandling (sygeforsikring), skolegang for børn og generelle forsikringer ift. skade på andre mm. i to år. Fordelen her vil være, at det klart vil være attraktivt at arbejde og etablere sig levedygtigt i Danmark.

Eller det rene standpunkt, at hvis man ikke må modtage ydelser, skal man heller ikke betale skat.

Den sidste løsning tror jeg, en del danske gerne selv trådte ind i.

Naturligvis kunne man også bare indføre et adgangsgebyr på at komme til Danmark på 300-400.000 eller lignende. Som staten så fik. Det er et åbent spørgsmål, om det ville være gavnligt set i forhold til, hvor mange beskæftigede udlændinge, der egentlig er her, og som arbejdsmarkedet åbenbart kan og vil opsluge. Den ordning er på linje med enhver diskriminering ift. EU-borgere nok heller ikke lovlig for dem.

Så svaret blafrer i vinden. Ligesom eftertanken… Der må kunne tilvejebringes en løsning, hvor den egentlig velfærdsturisme kommes til livs. D.v.s. at de, der intet yder, men kun nyder, ikke får andel i offentlige ydelser, mens de, der slider og virker i og for Danmark, ikke trækkes med ned. For Danmark har brug for det indre markeds og arbejdskraftens frie bevægelighed. Bl.a. dygtige polakker, der kan tage fat, hvor andre ikke vil.

Af alle disse grund har Venstre bedt om en udredning, der skal kortlægge omfanget af udbetalte ydelser til vandrende arbejdstagere. Så der kan komme et egentligt overblik, så man kan få en kvalificeret debat og som vil kunne lægge grunden for et indgreb mod uhensigtsmæssigheder. Om der så altid vil være fuld symmetri, må anses for at være tvivlsomt. Det vigtigste er, at ret og rimelighed kan genfindes og at de flittige ikke straffes.

130 kommentarer RSS

 1. Af Erik Larsen

  -

  Rablende autonomt vrøvl om og om igen fra denne “Anders Madsen”, hø, hø, Du ER vel ikke Anders Lund Madsen? For så kan jeg næsten bedre forstå så udanske, unge, røde meninger.
  Billig polsk arbejdskraft, der tager arbejdet fra DANSKE håndværkere, sammenligner du med pensionistindkøb af sprut syd for grænsen!!!!!!!!!!! HVOR dum kan man dog være??? Mens polakkerne UDSUGER os BETALER danskere jo tyskerne syd for grænsen i stedet for at OVER-betale danske varer hjemme. Forklar dig dog mand!
  Hvorfor tror du i øvrigt (hvis du kan tænke) at der er manglende dansk arbejdskraft?? Følger du ikke med? Hvis man kan ligge på sofaen og få mere i tilskud end i løn, så gør “man” det! Hvis vi satte vores kontanthjælp og andre ydelser ned på et helt, helt andet niveau – SÅ SKULLE VI NOK have arbejdskraft nok!
  Men DET kan du og I røde jo ikke forstå. (eller rettere VIL ikke forstå!)

 2. Af Anders Madsen

  -

  Jørn D – Dem som du kalder danskerne i bestemt flertal kan da bare på pension. De skal bare selv betale. Det er bestemt ikke noget andre borgere behøver at betale for.

 3. Af Anders Madsen

  -

  Erik Larsens indlæg udstiller på mange måder den Danske Flødebolle (DF) mentalitet. Man mener priserne er for høje i Danmark selvom det blandt andet er dem der betaler folkepensionisternes pension og støtte til kunstige tænder. Man hykler over fri bevægelighed, men vil selv udnytte billige varer i Fleggaard og fylder traileren hjem med sprut og øl.

  Sort arbejde er accepteret fordi man vil ikke betale håndværkeren den danske løn, men polakker skal så sandelig ikke have mulighed for at arbejde i Danmark selvom danskere i høj grad arbejder overalt i Europa.

  Der er og bliver mangel på arbejdskraft i den danske byggesektor. Ikke med de grunde Erik Larsen nævner, men simpelthen fordi der ikke er match mellem de ledige og de kvalifikationer der er behov for.

  Den indskrænkede nationalisme man ser i denne tråd med sogneråds betragtninger er så virkelighedsfjern som den overhovedet kan være og erkender slet ikke den internationalisering der er sket af arbejdsmarkedet på samme måde som med varemarkedet.

  Derfor er det topmål af velstandshykleri når pensionister forarges af polakker der arbejder i Danmark og bidrager til velstanden, mens de selv tager over grænsen og bruger deres skatteyderbetalte folkepension på Liebfraumilch med lav tysk moms.

  Erik Larsen skulle måske selv advokere for lavere folkepension istedet for at sidder og hælde fordomme ud over danske ledige som ikke er i arbejde af andre grunde end de af ham fremførte.

 4. Af Niels Poulsen

  -

  @Anders Madsen

  Dit sidste indlæg er et glimrende eksempel på det indestængte had til almindelige danskere og den danske nationalstat som EU-tilhængerne ofte bærer rundt på.

 5. Af Anders Madsen

  -

  Niels Poulsen

  Jeg ser og hører dig ikke fordømme de danskere der køber varer i udlandet til en lavere afgift selvom de nyder godt af dansk folkepension. Omvendt hetzez der mod hårdtarbejdende østeuropæere der betaler dansk skat og de få børnepenge de får og som danske statsborgere også er berettigede til.

 6. Af Peter Kyhn

  -

  No taxation without….. ja, den har vi, danskere bosat i Sverige med arbejde i Danmark, sørme grinet meget af.

 7. Af Dan Baadskov

  -

  @SP

  Velfærdsturisme er naar 120.000 rige udlandsdanskere atter kommer hjem til Danmark! Det er den debat vi skal have.

  Debatten om den såkaldte velfærdsturisme, undrer ligeledes mig, for hvor er velfærden lige nu Danmark??

  Velfærdsturisme er derimod naar 120.000 velhavende udlandsdanskere atter kommer hjem til Danmark – med kapital, forbrug og investeringer, og kan betale deres selskabsskatter og rimelige personlige skatter i Danmark. Det har lande som Schweiz fundet ud af !!!!

  Jeg har et stykke tid undret mig over, at udlandsdanskere ikke maa afgive deres stemme i Danmark deres danske statsborgerskab til trods.

  Nogle danskere i udlandet maa nemlig godt jfr. Valgretslovens paragraf 2:

  · personer, som er udsendt for en dansk offentlig myndighed, herværende privat virksomhed eller forening.
  · personer, der er ansat i en international organisation, som Danmark er medlem af.
  · personer, som er udstationeret for en dansk hjælpeorganisation.
  · personer, som studerer i udlandet.
  · personer, der af helbredsmæssige årsager, opholder sig i udlandet.
  · de pågældendes ægtefælle eller samlever.

  Med andre ord – statsansatte kan stemme selv om de ikke har haft bopæl og betalt skat til Danmark (f.eks. EU ansatte) siden 2000!!!!

  Og en dansk forbryder, der afsoner narkotikastraf i udlandet, men er tilmeldt universitetet medens han afsoner – f.eks i USA – har dansk stemmeret – medens en dansk selvstaendig erhvervsmand i udlandet ikke har??

  Og hvad betyder det at vaere udsendt af en dansk forening – kan f.eks. en herboende muslim imam stifte en dansk/syrisk muslimsk venskabsforening og bede den udsende ham til Syrien og saa har han stadig stemmeret i Danmark??

  Det er jo vanvittigt – og valgretsloven boer kigges efter i krogene!!

  Jeg foreslaar derfor en ændring til dansk lovgivning – saaledes at
  1. Udlandsdanskere der ikke har modtaget andet statsborgeskab (dobbelt statsborgerskab) og har dansk cpr. nummer kan brevstemme til danske folketingsvalg og EU afstemninger f.eks via Danmarks ambassader.
  2. Danskere der er straffet med mere end 10 aars fængsel og afsoner eller sidder varetaegtsfaengslet kan ikke stemme.
  3. Udlandsdanskere der paa 5 aar modtager skattefri pension fra ikke danske institutioner (f.eks. EU) kan ikke stemme.

  Dette ville give en helt ny dynamik i dansk politik, samt starte en god diskussion og forhaabeligt kaede statsborgerskab og valgret sammen – paa samme maade som man har det i andre EU lande og f.eks. USA, hvor amerikanere, der bor uden for USA naturligvis stadig stemmer i USA.

 8. Af Kjeld Johnsen

  -

  Kære Søren Pind.
  Du skriver: ”Endnu har ingen sat spørgsmålstegn ved det rimelige i på en og samme tid at skulle betale fuld dansk skat, men samtidig altså ikke måtte modtage nogen former for rettigheder, sociale ydelser eller hjælp.”
  Jo Søren det har blandt andet jeg gjort. Jeg sendte for nylig et åbent brev til de danske politikere, som jeg tillader mig at gengive forneden.
  Det glæder mig meget, at du er opmærksom på problemet, selv om din artikel ikke lige handler om udlandsdanskere, så er problemstillingen lidt den samme. Jeg håber virkelig, at der vil ske ændringer på dette område, for det er himmelråbende uretfærdigt.
  Desværre kan jeg ikke indbringe Danmark for overtrædelse af EU’s menneskerettighedskonventions artikel 14 for det kræver, at jeg først kørte en sag mod Danmark, Det har jeg hverken tiden eller de økonomiske midler til at gennemføre.
  Det eneste håb jeg og mange andre har, det er, at der er politikere som dig, der kan se problemet og vil forfølge det.

  Med venlig hilsen
  Kjeld Johnsen
  Hua Hin

  Aabent brev til samtlige medlemmer af Folketinget
  Kære politikere
  Ved I, at tusinder af danskere ikke har økonomisk mulighed for hospitalsbehandling?
  Lad mig begynde med at præsentere mig selv. Jeg hedder Kjeld Johnsen, jeg er 73 år, og bosat i Thailand. Jeg vil indledningsvis bemærke, at leveomkostningerne, hvor jeg bor, stort set er af samme størrelse som i Danmark, i hvert fald, såfremt man ønsker et liv efter europæisk standard. Årsagen, til at jeg er flyttet hertil skyldes, at jeg har lunge¬syg¬dommen KOL. Fordi jeg kun har 30 % lungekapacitet tilbage, vil jeg næppe kunne overleve en lungebetændelse. Derfor har jeg anset det, som en helbredsmæssig fordel for mig, at bosætte mig i et varmere klima.
  For mig, og de ca. 8000 andre danske pensionister der er bosat uden for EU, har det den alvorlige konsekvens, at jeg / vi er blevet ekskluderet af sygesikringen, uden at der efterfølgende tages hensyn til dette i pensionsbeskatningen, og det er her, vi har sagens kerne. Danmark beskatter pensionister ens, uanset om man er bosiddende i Danmark eller uden¬for EU. Vi har de samme skattemæssige pligter, mens vi uden for EU regi ingen rettigheder har.
  Under ”Borger.dk” oplyser Danmark følgende: ”Hvis du som pensionist bosætter dig uden for EU eller Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz skal du selv sørge for sygeforsikring.” Når Danmark kræver, at jeg selv skal tegne en sygeforsikring, så kræver Danmark det umulige. Jeg kan ikke tegne en sygeforsikring, fordi forsikrings¬selskaber ikke ønsker at sygeforsikre folk på min alder.
  Det jeg finder uretfærdigt, det er, at vi smides ud af sygesikringen, selv om vi betaler den samme skat som borgere bosat i Danmark gør. Det hedder godt nok, at vi er begrænset skattepligtige, men i virkelighedens verden betyder det blot, at vi ikke skal betale kirkeskat. At vi ekskluderes af sygesikringen er muligvis et EU krav, men andre lande kompensere dog deres statsborgere, bosat uden for EU, ved enten at nedsætte skatten eller helt undlade beskatning, således at de selv har mulighed for at kunne finansiere et hospitalsophold.
  Danmark over¬holder ikke menneskerettighedskonven¬tionens artikel 14, der bl.a. siger, at et medlemsland ikke må forskelsbehandle sine statsborgere af nogen grund. Men det gør Danmark i allerhøjeste grad. Man kunne retfærdiggøre det ved, at følge de øvrige nordiske lande og kompensere de pensionerede statsborgere, der får frataget syge¬sikringen med videre, i form af en nedsat beskatning. Så en opsparing til et kommende hospitalsophold blev en mulighed. Som systemet fungere nu, er vi stillet som folk var det i middelalderen, dengang hospitaler ikke eksisterede, dengang kvinder ikke havde stemmeret, det sidste har vi nemlig heller ikke.
  Når Danmark forskelsbehandler sine statsborgere, rejser det et principielt og væsent¬ligt spørgsmål vedrørende ligestilling / forskelsbehandling. Er det rimeligt, er det retfærdigt, at klassificere statsborgerne, som dem der har rettigheder, og dem der ingen rettigheder har, og derefter beskatte dem ens ?
  Danmark er det eneste EU land der beskatter pensionister, uden for EU fuldt ud. Sverige har hidtil haft nedsat beskatning af pensionister uden for EU til 25 %, men har nu vedtaget, at nedsætte beskatningen yderligere til 20 %, fordi gruppen uden for EU ikke belaster det svenske system. (der er ingen pensionstillæg, ingen lægeudgifter, ingen medicintilskud, ingen hospitals¬behandling, ingen hjemme¬pleje, ingen pleje¬hjems¬¬¬pladser, etc.)
  Danmark har en pæn besparelse på borgere bosat uden for EU. Så vidt jeg er orienteret, er den gennemsnitlige årlige besparelse ca. 50.000 kr. i form af besparelser på sundhedsudgifter og besparelser ved at fjerne pensionstillæg.
  Jeg er naturligvis ikke af den opfattelse, at vi danskere, der bor uden for EU, ikke skal betale skat af vores pensioner fra Danmark. Naturligvis skal vi det, vi fik jo fradraget, mens vi arbejdede. Men jeg er af den opfattelse, at I politikere i Danmark burde vise retskaffenhed og tage hensyn til, at vi ikke længere belaster det danske system økonomisk. Jeg startede selv en pensionsopsparing da jeg var omkring 30 år. Jeg fortsatte med at arbejde til jeg var 66 år. Min pensionsopsparing har løbet fra omkring 1970 til 2006. I den årrække har jeg haft en gennemsnitlig årlig indkomst på ca. 180.000 kr. og fået et gennemsnitligt pensionsmæssigt skattefradrag på ca. 10 % af min løn. Med andre ord har jeg i gennemsnit tjent ca. 10.000 kr. i sparet skat pr. år, gange 36 år i alt 360.000 kr. Jeg har nu været på pension i næsten 8 år, og min skat til Danmark har i perioden, langt oversteget det jeg tilbage i tiden modtog i pensionsmæssig skattebesparelse.
  Hvorfor følger Danmark ikke de samme regler som de øvrige nordiske lande? Hvorfor må vi danskere, i tilfælde af sygdom, ikke få muligheden for hospitalsbehandling, få muligheden for selv at kunne finansiere et hospitalsophold, som de øvrige europæere har ?
  Jeg efterlyser retfærdighed.
  Jeg efterlyser medmenneskelig forståelse for problemstillingen.

 9. Af Erik Larsen

  -

  Det eneste denne “Anders Madsen”, kan komme med af forslag er at 1) de afgiftsplagede danskere ikke skal have lov til at køre over grænsen (som ikke findes, iøvrigt) og spare nogle få håndører!
  2) at opfordre til at sætte folkepensionen NED!!!! Jeg og mange får efter 40-50 år på arbejdsmarkedet og efter at have betalt de højeste skatter, der f.eks. har sikret de rødes vanvittige tag-selv-bord, – kr. 4.200,- om måneden efter skat!!!! Hvad tror “Anders Madsen” at han selv og “Robert/Carina” m.fl. ville sige til det???
  Mage til 2014-forkælet holdning skal man vist lede længe efter.

 10. Af Lars Jensen

  -

  @ANDERS MADSEN skrev: Af Anders Madsen
  – 15. januar 2014 21:10
  Erik Larsens indlæg udstiller på mange måder den Danske Flødebolle (DF) mentalitet. Man mener priserne er for høje i Danmark selvom det blandt andet er dem der betaler folkepensionisternes pension og støtte til kunstige tænder. Man hykler over fri bevægelighed, men vil selv udnytte billige varer i Fleggaard og fylder traileren hjem med sprut og øl.

  Du beskriver selv problemet her. Priserne er høje i Danmark og det er fordi alt muligt er skattefinancieret. Dette bliver dog skævredet når østarbejdere tager pengene ud af landet så de ikke cirkulerer internt

  Sort arbejde er accepteret fordi man vil ikke betale håndværkeren den danske løn, men polakker skal så sandelig ikke have mulighed for at arbejde i Danmark selvom danskere i høj grad arbejder overalt i Europa.

  Der er bare en totalt skæv fordeling. I det gamle EU var forkellene så minimale så trafikken af arbejdstagere gik begge veje

  Der er og bliver mangel på arbejdskraft i den danske byggesektor. Ikke med de grunde Erik Larsen nævner, men simpelthen fordi der ikke er match mellem de ledige og de kvalifikationer der er behov for.

  Det er også fint at tage ekstra folk ind i højkonjunkturer for at priserne ikke spinder helt ud af kontrol, men hvhis man så overtager ansvaret for at alle disse folk har arbejde når det går nedaf igen så knækker filmen.

  Den indskrænkede nationalisme man ser i denne tråd med sogneråds betragtninger er så virkelighedsfjern som den overhovedet kan være og erkender slet ikke den internationalisering der er sket af arbejdsmarkedet på samme måde som med varemarkedet.

  Det siger næsten sig selv at hvis der ingen regulering er så søger folk derhen hvor de kan få mest ud af det og det holder ikke i det lange løb. Tænk hvis det bliver almindelig kendt at dine børns uddannelse i Rumænien kan gøres på dansk SU (i Rumænien) hvis du bare kan finde et bærplukkerjob heroppe.

  Derfor er det topmål af velstandshykleri når pensionister forarges af polakker der arbejder i Danmark og bidrager til velstanden, mens de selv tager over grænsen og bruger deres skatteyderbetalte folkepension på Liebfraumilch med lav tysk moms.

  Lige præcis og det bliver kun værre med dette og sort arbejde hvis DK hele tiden skal lappe økonomien med skatter og afgifter. Der er da ingen normale mennesker der betaler mere end de behøver for nogetsomhelst

 11. Af Erik Larsen

  -

  Kære “Lars Jensen” – undskyld men jeg forstår ikke dit indlæg? Er det en gentagelse af “Anders Madsens”? Har du hans underlige mening? Eller mener du både at det er et kæmpeproblem at “bærplukkere” fra Rumænien kan få SU til deres børn hjemme?
  Samt at den kære “ældrebyrde”, der har skabt hele det danske samfund er en belastning?? Det er godt nok et underligt indlæg du har forfattet.

 12. Af søren sørensen

  -

  V er jo et bondeparti med bondemanere…De ønsker lønpressere og er ligeglad om de er polakker blot at de er billige og produktive i drift. De har ingen landstoner, men har flagtilbedelse på programmet-deres egen flagtilbedelse…

  Etisk råd burde vejlede Venstre politikere mht landets borgeres ve og vel…Når SP argumentere for almene boliger i borgerlige kapitalist/fascist lommer(for dette er starten på fascismen) således at landets fattigeste kan røvrandes i stadig grovere grad af de ejende og for deres profit..At top 1% af borgerlige ejer 34%, top 20% 85% af alle Danske værdier er vist for lille en værdi for søren pind..Danmark er vestens tredje mest ulige land ift til hvor den rigeste l% lever..Og taller er for lavt for SP…

  At Enhedslisten viser sin bekymring for landets svageste borgere og deres muligheder modsat Venstre er fornuftig politik for -90%! Viser endnu engang at socialismen er fremtiden, en kapitalist med måde og nåde og ikke Venstres bonde manere med udenlandsk arbejdskraft uden fagforening og lønmisbrugt når muligt..Danmark er et lille lorteland og det ville ikke være nogen rollemodel når vi bliver Reagansk Amerikansk som Søren Pind´s drøm er med etniske og indvandrer sovende på gaderne i armod uden almene boliger mv..At du følte dig så fin at du måtte råbe op mod Enhedslisten bekymring for ordentlige fagforening, løn forhold og den Danske helhed som samfund drejer sig jo om at være kulturfornem manipulerende af folkets interesser. Og du er dygtig til det spind…

 13. Af søren sørensen

  -

  Når V individualisme som SP hentyder til mht at almene boliger skal over i borgerlige privat ejerskab kom jeg til erindre denne lille guldklump fra oscar wilde..
  fra “the soul of man under socialism”..Værd at læse i sin helhed. her et uddrag om SP´s dagsorden..

  “There is also this to be said. It is immoral to use private property in order to alleviate the horrible evils that result from the institution of private property. It is both immoral and unfair.

  Under Socialism all this will, of course, be altered. There will be no people living in fetid dens and fetid rags, and bringing up unhealthy, hunger-pinched children in the midst of impossible and absolutely repulsive surroundings. The security of society will not depend, as it does now, on the state of the weather. If a frost comes we shall not have a hundred thousand men out of work, tramping about the streets in a state of disgusting misery, or whining to their neighbours for alms, or crowding round the doors of loathsome shelters to try and secure a hunch of bread and a night’s unclean lodging. Each member of the society will share in the general prosperity and happiness of the society, and if a frost comes no one will practically be anything the worse.

  Upon the other hand, Socialism itself will be of value simply because it will lead to Individualism.

  Socialism, Communism, or whatever one chooses to call it, by converting private property into public wealth, and substituting co-operation for competition, will restore society to its proper condition of a thoroughly healthy organism, and insure the material well-being of each member of the community. It will, in fact, give Life its proper basis and its proper environment. But for the full development of Life to its highest mode of perfection, something more is needed. What is needed is Individualism. If the Socialism is Authoritarian; if there are Governments armed with economic power as they are now with political power; if, in a word, we are to have Industrial Tyrannies, then the last state of man will be worse than the first. At present, in consequence of the existence of private property, a great many people are enabled to develop a certain very limited amount of Individualism. They are either under no necessity to work for their living, or are enabled to choose the sphere of activity that is really congenial to them, and gives them pleasure. These are the poets, the philosophers, the men of science, the men of culture – in a word, the real men, the men who have realised themselves, and in whom all Humanity gains a partial realisation. Upon the other hand, there are a great many people who, having no private property of their own, and being always on the brink of sheer starvation, are compelled to do the work of beasts of burden, to do work that is quite uncongenial to them, and to which they are forced by the peremptory, unreasonable, degrading Tyranny of want. These are the poor, and amongst them there is no grace of manner, or charm of speech, or civilisation, or culture, or refinement in pleasures, or joy of life. From their collective force Humanity gains much in material prosperity. But it is only the material result that it gains, and the man who is poor is in himself absolutely of no importance. He is merely the infinitesimal atom of a force that, so far from regarding him, crushes him: indeed, prefers him crushed, as in that case he is far more obedient.

  Of course, it might be said that the Individualism generated under conditions of private property is not always, or even as a rule, of a fine or wonderful type, and that the poor, if they have not culture and charm, have still many virtues. Both these statements would be quite true. The possession of private property is very often extremely demoralising, and that is, of course, one of the reasons why Socialism wants to get rid of the institution. In fact, property is really a nuisance. Some years ago people went about the country saying that property has duties. They said it so often and so tediously that, at last, the Church has begun to say it. One hears it now from every pulpit. It is perfectly true. Property not merely has duties, but has so many duties that its possession to any large extent is a bore. It involves endless claims upon one, endless attention to business, endless bother. If property had simply pleasures, we could stand it; but its duties make it unbearable. In the interest of the rich we must get rid of it. The virtues of the poor may be readily admitted, and are much to be regretted. We are often told that the poor are grateful for charity. Some of them are, no doubt, but the best amongst the poor are never grateful. They are ungrateful, discontented, disobedient, and rebellious. They are quite right to be so. Charity they feel to be a ridiculously inadequate mode of partial restitution, or a sentimental dole, usually accompanied by some impertinent attempt on the part of the sentimentalist to tyrannise over their private lives. Why should they be grateful for the crumbs that fall from the rich man’s table? They should be seated at the board, and are beginning to know it. As for being discontented, a man who would not be discontented with such surroundings and such a low mode of life would be a perfect brute. Disobedience, in the eyes of anyone who has read history, is man’s original virtue. It is through disobedience that progress has been made, through disobedience and through rebellion. Sometimes the poor are praised for being thrifty. But to recommend thrift to the poor is both grotesque and insulting. It is like advising a man who is starving to eat less. For a town or country labourer to practise thrift would be absolutely immoral. Man should not be ready to show that he can live like a badly-fed animal. He should decline to live like that, and should either steal or go on the rates, which is considered by many to be a form of stealing. As for begging, it is safer to beg than to take, but it is finer to take than to beg. No: a poor man who is ungrateful, unthrifty, discontented, and rebellious, is probably a real personality, and has much in him. He is at any rate a healthy protest. As for the virtuous poor, one can pity them, of course, but one cannot possibly admire them. They have made private terms with the enemy, and sold their birthright for very bad pottage. They must also be extraordinarily stupid. I can quite understand a man accepting laws that protect private property, and admit of its accumulation, as long as he himself is able under those conditions to realise some form of beautiful and intellectual life. But it is almost incredible to me how a man whose life is marred and made hideous by such laws can possibly acquiesce in their continuance.”

  Oscar Wilde

 14. Af kaj hansen

  -

  Hr. Søren Pind
  Jeg er udmærket klar over at du ikke vil nedværdige dig til at svare mig men her er nogle fakta:

  Masser af østeuropæere betaler for at få et katalog over hvor, hvorlænge og på hvilke betingelser de skal opholde sig i de enkelt EU-lande for at opnå sociale ydelser etc.
  En stor del af dem er oppe på at få undestøttelse i 12-14 lande og har i ders hjembyer opbygget enorme paldser hvorfor de styrer “ansatte” til at rejse rundt og hente endnu flere ydelser som så deles.

  Finder du det et rimeligt at man sælger disse kataloger over hvordan man opnår den slags uden at være momsregistreret?

 15. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Vest for Himmelbjerget er alle råd etiske, her er sandheden vejen og livet. Søren Kierkegaard gik sig sine bedste tanker til, så pilgrimsvandrere bruger kirkestier og besøger kirker og kirkegårde, for rask må man gå, når man studerer familie- og slægtsgrave. En mester besøger familie- og slægtsgrave, før en lærling bliver ansat, for lærlinge behandler en virksomhed, som de behandler familie og slægt og gymnasieelever besøger gerne Tyge Brages gravsted i Prag.

  Byarkivet i Byen ved Havet havde kursus om brug af arkiver med indernet, 2 veninder talte med hinanden før, under og efter undervisningen, 3 fra havnen talte om kuttere og Mindelunden for fiskere, et ægtepar vejledte hinanden, og jeg ser, hvad der sker, som jeg tegner og beskriver. Børn, der kan tegne, kan tegne en formskrift, elever, der skriver ord, læser. Undervisning er tegning, se hulemalerier, men motivation, indlæring og hukommelse er samtale før, under og efter en undervisning.

 16. Af Hans Hansen

  -

  Det er helt i orden at udenlandsk arbejdskraft modtager sociale ydelser, inklusiv hospitalssikring, børnepasning og andet der betales over skatten. så længe de arbejder i Danmark og betaler skat.

  Når de rejser hjem, skal alle sociale overførsler afsluttes, bortset fra eventuelle arbejdsskader pådraget her i landet, men tilpasset hjemlandets omkostningsniveau. Eksempelvis er 1000,- kr mere værd i Polen end i Danmark.

  Selvom der tilsyneladende ikke er tale om underskud for danske skatteydere, så ved ingen med sikkerhed om det kommer til at ske fremover, og naturligvis skal en udenlandsk arbejdsindsats give overskud til landet. Ellers giver den fri bevægelighed ingen mening for Danmark.

 17. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Et stift har en gymnastik- og idrætshøjskole og et skoleskib, som “Jensine af Haderslev”. En skolelæge og skolefysioterapeut leder skoleidræt, hobbyforeninger og symfoniorkestre er tilknyttet en fysioterapeut, li´ som en familielæge, der er i samarbejde med en fysioterapeut og en sygeplejeske, kan deltage som bisidder ved en indlæggelse på et hospital, li´ som i tyske og angelsaksiske lande. Skoletandlæger er sundere end hospitalssenge, så skoletandlæger behandler pensionister i ferier og efter almindelig skoletid.

 18. Af lars sørensen

  -

  Att. Til alle Jer “tosser og hr Pind

  Se Information net dk , hvordan Sorte Schur og Bjarne Cory`Don
  Sælger Danmarks arvesølv for en slik , istedet for holde det indfor Dannerenes magt via DKs pensions selskab

  Føj og nakkeskud for det tilbage i 45 , men nu et lusket udsalg , grobund lagt for det i Ovk regimets tid ! med blanko check fra jer mørkeræde mennesker !

 19. Af Per Hansen

  -

  Til Søren Pind

  Lad mig bringe en ekstra overset vinkel, syntes jeg, ind i denne debat, selv om det ikke lige er emnet velfærdsturisme, men som da relaterer til årsagen til at velfærdsturisme-emnet er opstået kvad den frie bevægelighed i EU. For et eller andet sted handler alt dette jo om Danmarks globale konkurrence situation, hvor man har besluttet at i fælles EU står Danmark trods alt stærkere på godt og ondt i konkurrencen.
  Jeg savner derfor at debat også forholder sig meget mere til at vi bevæger os mere og mere mod et videnssamfund, dvs hvor flere og flere af de nye jobs bliver mere og mere virtuelle forstået på den måde at de kan udføres hvor som helst, og altså ikke kun i Danmark og derfor konkurrencemæssigt flyttes til hvor det er billigst/bedst. Hvorfor er dette ikke mindst lige så stort et problem som når en dansk politiker mener at østeuropæerne mfl løber de hjemlige erhverv over ende. For i det lys virker det lidt for konstrueret at tale om “arbejde på Dansk jord skal leve op til bestemte løn og fagforeningsnormer”. Hallo det sidste er jo ved at være fortid for fremtiden jobs, hvorfor fagforeninger, politikere osv. kommer til at forholde sig meget mere fremover til hvad Danmark egentlig skal leve af i denne mere virtuelle verden, hvor det ikke bare er den hjemlige ufaglærte, den hjemlige håndværker osv. der er under pres, men samtlige danske erhverv og da i særdeleshed dem der bevæger sig på eksportmarkeder om jeg og hvor man ikke lige kan ringe til Dennis Kristensen og beklage sig over konkurrence forhold fra udlændinge.
  Det ville da være dejligt hvis vi kunne sige i udlandet “Vi er fra Danmark så i kan da nok forstå i skal betale mere for at bruge os end øvrige EU osv., for vi skal jo hjem og betale til de høje leveomkostninger i Danmark osv”. Det holder jo ikke en meter og jeg har meget svært ved i længden at se hvad det egentlig er i en verden der bliver mindre og mindre der skal gøre det muligt konkurrencemæssigt at 5 millioner danskere skal have det så meget bedre forhold end øvrige 6.5 milliarder mennesker der stormer frem. For alle uddanner sig jo, arbejder ofte mere end danskerne alle andre steder, og selv store danske virksomheder flytter jo også i stor stil diverse funktioner til Polen, økonomi funktioner osv. for at opnå de billigere lønomkostninger m.m.

  I det lys er det at løse velfærdsturisme jo ikke “root course” til fremtiden for Danmark.

 20. Af John Laursen

  -

  @ Lars Jensen – 16. Januar 2014 12.04

  Du skriver: ” Den indskrænkede nationalisme man ser i denne tråd med sognerådsbetragtninger er så virkelighedsfjern som den overhovedet kan være og erkender slet ikke den internationalisering der er sket af arbejdsmarkedet på samme måde som med varemarkedet. ”
  Du har ikke fattet det. Det vi oplever er at Danmark oversvømmes af ” internationale ” løntrykkere der sælger deres arbejdskraft for det halve og endda mindre, end de overenskomstmæssige lønninger her i landet. Disse overenskomstmæssige lønninger er baseret på leveomkostningerne i Danmark, ikke Bulgarien,Rumænien eller Polen og derfor skaber disse ” internationale ” løntrykkere arbejdsløshed blandt danske lønmodtagere som ikke kan gå under den overenskomstmæssige løn.En arbejdsløshed som så skaber større udgifter for det danske samfund i form af dagpengeudgifter, samt udgifter til børnechecks, su udbetalinger til disse ” internationale ” løntrykkere som ødelægger det danske arbejdsmarkedssystem.
  En underskudsforretning for Danmark som dræner samfundet for ressourcer og kun fører til højere skatter og afgifter. De penge som de ” internationale løntrykkere ” tjener her i landet kommer ikke Danmark til gode ved øget forbrug her i landet men sendes ud af landet til deres hjemlande.
  Så skriver du noget om ” internationalisering af varemarkedet ” – i sig selv noget forvrøvlet nonsens. Vi har altid kunnet købe varer fra udlandet her i Danmark.

  Så skriver du om forargelse over polakker der arbejder i Danmark og ” bidrager til velstanden. ” Nej! polakkerne bidrager ikke til velstanden men til at arbejdsløshedskøen bliver større og til at dræne statskassen for penge til børnechecks og su.

 21. Af Ole Skovgaard

  -

  @Per hansen, ja hold da kæft hvor kunne det være dejligt hvis man bare kunne ringe og klage til Dennis kristensen (FOA) når man blev løbet over ende og så i øvrigt sende regningen videre til “Tosse” lars, skønt at Stasministeren får en lille eller en stor næse, måske en “opstoppertud” godkendt til 220 Volt, hvis næsen ellers ligner en stik kontakt.

 22. Af Kim Winther

  -

  Arbejdsgiverne vælger med ømhu folk fra Østeuropa, dels fordi de kræver ikke en høj løn som en dansker vil, og dels fordi de kender ikke reglerne fagforening hvor de kan klage over arbejdsforhold, ansættelseskontrakt og de pligter der følger med eller lave lønninger. Til de ufaglærte job er der kun brug for folk fr østeuropa, ikke en gang vores nydansker bliver valgt da de kender reglerne lige så godt som os, og måske endda lidt bedre.
  Jeg kender selv en polak der arbejder for et bygge firma og har spurgt mit hjælp at vejlede ham om fagforeninger og de rettigheder han har i følge loven. Men til sidst gav han op at følge på dem da han var bange for at miste sit arbejde. Ja, de bliver desværre udnyttet af arbejdsgiver og vores uvidende politiker tror at det er danskerne der gider ikke at tage disse job.
  Her i aften blev vi igen klogere på vores politkernes nye fiasko, at Greencards ordningen virker ikke helt som dengang politkerne sagde. De mennesker bliver presset for at arbejde sort helt ned til 16 kr per time, 12 timer om dagen, 7 dage om ugen. Og hvem er det der ansætter dem Søren Pind? Jeg tror ikke et sekund på at de vil have disse lave lønninger, men politikerne vil have os til at tro at det er os der gider ikke tage disse job.
  Arbejdsmarkedet er blevet til et marked for politkerne at fiske stemmer og lukke deres øjne over de rigtige probelmatikker der findes i samfundet.
  Greencard ordning / fri arbejdsbevægelse burde istedet skifte navn til Løntrykker ordningen.

 23. Af Per Hansen

  -

  @Kim Winther

  Jeg kan sagtens forstå det problem du omtaler samtfrustrationerne for de danskere .m.m. der rammes. Men hvorfor er det du omtaler et større problem end for de danske firmaer der skal ud og konkurrere direkte op mod polakkerne i Polen osv. For sagen er jo at vi lever i et mere og mere videnssamfund hvor jobs flyttes med et fingerknips. Prøv du f.eks. at spørg ingeniørudviklingsafdelingen fra Motorola hvordan de havde at møde en november dag 2013 og alle få beskeden “I har en halv time til at pakke, I er fyret fordi udviklingsafdelingen flyttes til Polen der kan udvikle det billigere”. Prøv du dernæst at ringe til Carlsberg og spørg de danske økonomi ansatte der blev fyret der fordi Carlsberg flyttede sine økonomifunktioner til Polen der er billigere osv. osv. Hvordan tror du det er for mange andre danskere i arbejdsfunktioner der lukkes fordi håndværker Olsen der piver over øst-europæerne i Danmark køber sin ADSL linie fra service-udbydere der køber deres produkter fra kineserne osv. osv.

  Det er som om folk ikke vil forstå at “Danmarks grænser” ikke løser noget som helst, problemet er at verden udenfor bliver bedre og bedre i en verden der bliver mindre og mindre og de fleste nye jobs bliver mere og mere virtuelle som kan udføres hvor som helst.
  Danmark har det problem at vi har været alt for rige i gennemsnit i forhold til de 6.5 milliarder uden for, og det er meget svært i længden at få øje på hvad det er der skal stoppe den tilpasning i nedadgående retning for Danmark da verden ikke har vækst nok til at løfte alle op på Danmarks niveau, og Danmark ej heller er bedre end de andre målt på gennemsnits betragtning, hvor alle stormer frem på uddannelse og arbejdstid.
  Det er naturligvis frustrerende for den hjemlige håndværker og andre hjemlige erhverv, men lige så frustrerende for de danske firmaer der konkurrerer på de udenlandske markeder og så skal hjem og betale for gamle håndværker Olsen’s fantasi priser når boligen privat skal have skiftet lokum eller lignende målt i et verdens pris niveau. Ja vi vil alle gerne have Danmark højest placeret så vores Danske velfærds system kan holde.
  Problemet er bare at der næppe er noget der fremover gør det muligt, og Dennis Kristensen (FOA) mfl. Kommer ligesom alle andre til at vænne sig til tanken om global konkurrence fordi jobs som sagt med et finger knips udføres uden for Danmark. Anders Bondo og Dennis Kristensen kan ellers lukke og slukke når Danmark er tømt for alle andre arbejdspladser. Der er jo ingen der har nogen universal løsning på dette problem, udover at hver enkelt må kæmpe sig så højt op i pyramiden via uddannelse osv. som regering/folketing forsøger at opfordre til- men average set kan Danmark alligevel ikke gøre alle til Niels Bohr typer, hvorfor Danmark kommer til at steppe ned i leveniveau i længden.

 24. Af Christian Carlsen

  -

  Anders Madsen
  Med hensyn til hvem der betaler vores pension er du helt ude i hampen det gør vi nemlig selv det har vi betalt gennem et langt og for nogens vedkommende hårdt arbejdsliv og hvis vi gerne vil have sprut og div.goder må vi købe hvor det er billigst det tvinger vores lave pension os nemlig til.

 25. Af Kim Winther

  -

  @Per Hansen,
  Så du synes det er i orden at ordningen skaber mere sort arbejde, mere illegale arbejdskraft fra østen, mere kriminalitet, mere undertrykkelse, mv, alt på bekostning af konkurrencen der truer os i udlandet? Hvis svaret er ja, hvorfor så ikke at nedlægge domstoler, politiet, mv, hvis vi skal kun værdsætte konkurrencen og skabe en mere fribevægelse også blandt de krimianale arbejdsgiver der udnytter regler og love?

 26. Af Per Hansen

  -

  @Kim Winther

  Kan du nævne bare et sted hvor jeg har sagt sort arbejde er i orden. Overhoved ikke, men jeg påpeger at det er et komplekst problem Danmark stor overfor at 6.5 milliarder mennesker egentlig er på vej til at blive bedre end danskerne og at det bestemt ikke kan løses ved kun at fokusere på hjemlige erhvervs problemer, hvor de ansatte i de hjemlige erhverv tilmed samtidigt er storforbrugere af varer og rejser fra udenlandske producenter der er med til at udkonkurrere andre danske erhverv. Jeg kan simpelthen ikke se hvordan Danmark i længden skal kunne holde til den model “Hvor nogen godt må få økonomisk fordel af de billige udenlandske via billige vare osv, men andre danskere skal slås direkte op imod den hårde globale konkurrence uden at der lige kan ringes til Denis Kristensen osv. fordi salgsstederne er udlandet”, da det jo samtidigt er hverdag at de store firmaer i stor stil flytter forskellige funktioner ud af Danmark..

 27. Af Kim Winther

  -

  @Per Hansen
  Din accept på tilpasning af konkurrencen fra omverden angiver indirekte dit accept på sort arbejde og andre illegale aktiviteter i samfundet. Sagt på en anden måde, at det er den konsekvens af konkurrencen at vi skal acceptere, at nogle arbejdsgiver må gerne tilbyde sort arbejde bl.a til polske folk for at sikre ham/hende et indtægt, og dermed legitimere vi sort arbejde i samfundet.
  Vi legitimere lovbruden i samfundet ved at lukke vores øjne i de steder hvor der bliver udnyttet af disse ordninger, for det sikre os til sidst et skatteindtægt af arbejdsgiveren.
  Er du enig med mig?

 28. Af Per Winther

  -

  @Kim Winther

  Der tager du helt fejl, men når man er på det udenlandske marked ved man at der ingen anden udvej er end at acceptere at man er i direkte konkurrence mod de undenlandske konkurrenter og ellers luk og sluk.. Problemet er at bare at hjemlige erhverv også i længden kommer til at tabe den kamp at Danmark hjemme skal have meget mere for en opgave der kan udføres billigere og mindst lige så godt fra udlandet, når hjemlige selv i alle andre sammenhænge køber løs af andre billigere ydelser fra udenlandske konkurrenter og dermed selv indirekte er med til at skærpe konkurrencen for andre danske erhverv der så går ned. Det hænger jo sammen.. Der jo feks en sammenhæng mellem i overført betydning at cirka 30% af Carslberg hjemmeomsætning kommer fra grænsehandel og så det at de flytter flere af deres funktioner ud af landet for at forbedre deres omkostninger. Eller vist på en anden måde i overført betydning med at hjemlige håndværker Olsen ikke vil have konkurrence fra en Polak, men da selv bruger løs med at udkonkurrere SAS ved at tage de billigere udenlandske fly konkurrenter osv osv. God gammel fagforenings politik er fint nok, men de er nødt til at virke i det marked Danmark er en del af, ellers er det som en hullet si der er dømt til at tabe når man tror at “Dansk jord” kan være målestok for det der foregår i et videnssamfund hvor de fleste jobs kan udføres hvor som helst fremover.
  .

 29. Af John Laursen

  -

  @ Per Winther – 20. Januar 2014

  Det forekommer mig at du ikke har forstået den tid vi lever i. Du opfatter den sådan at ” Danmark står overfor at 6.5 milliarder mennesker egentlig er på vej til at blive bedre end danskerne “. Denne opfattelse er forkert.
  Det som derimod er ved at ske er at Europa og Danmark er ved at blive løbet over ende af indvandrere ( uuddannede og ofte fjendtligt indstillet over for vores demokratiske samfundsindretning ), asylanter, kriminelle m. fl. på grund af EU’s og Danmarks åbne grænser og tåbelige, utidssvarende konventioner. Denne invasion påfører EU’s lande, herunder Danmark en syndflod af udgifter til forsørgelse og håndtering af disse fremmede, hvilket forøger skatte og afgiftstrykket til skade for ikke mindst vore virksomheder.

  Den tid vi lever i kræver at europæerne og altså også Danmark og danskerne hævder sig selv og deres – ellers bliver vi kørt over.

  H.T. Schmidt`s regering har sammen med eu gjort Danmark til et internationalt social-kontor hvor mennesker fra alverdens lande kan hæve danske sociale ydelser.Hvilket sammenholdt med importen af løntrykkere, via EU’s arbejdskraftens frie bevægelighed har øget skatte og afgifts-trykket, til skade for ikke mindst danske virksomheders konkurrenceevne.

  Grunden til at nogle danske virksomheder har outsourcet deres aktiviteter er at skatter og afgifter er for høje, at der er for meget regulering, administration m.v.
  I øvrigt er outsourcing udviklingen ikke entydig da fagforeningen 3F har oplyst at hver femte virksomhed har fortrudt deres outsourcing og har insourcet, altså flyttet opgaver tilbage til Danmark – inden for de seneste 10 år.
  Lønniveauvet i Danmark som virksomhederne selv har været med til at fastsætte ved overenskomstforhandliger er altså ikke den helt afgørende faktor.

  Den danske arbejdskraft er så god og dygtig som nogen, den skal bare bruges.

 30. Af Kim Winther

  -

  Hele problematikken med de ordninger er, at de har skabt et overskud af jobsøger i forhold til de begrænsede jobmuligheder der var, og der stadig eksister i landet. Et land med kun 5 millioner indbygger kan umuligt skaffe ekstra arbejde til de udenlandske arbejder uden at fravælge de eksisterende arbejdskraft. På en måde tjener staten penge gennem de gebyrer de kræver for at udstede visum og opholdstilladelse, samt ekstra indtægter i moms og skat da disse grupper har en store interesser for at have et bedre liv end i deres hjemland , og på en anden måde får arbejdsgiver et indirekte tilbud af en arbejdsgruppe som er villig til at arbejde under de lønninger der ellers var gældende for resten af befolkningen.
  Resultatet er at de danske befolkning møder en konkurrence fra disse mennesker som skal kæmpe for at bevare deres arbejdspladser. Da de allerede er bundet til en række faste udgifter såsom boliglån, privatlån, billån, kan de ikke tillade sig at gå yderligere ned i løn, for hvordan skal de pokker dækker disse udgifter.
  Disse ordninger har åbnet øjne hos arbejdsgiverne ved at eskaler en konkurrence blandt jobjæger som tilbyder dem deres arbejdskraft til den laveste løn, selvom de udmærket ved, at høje skatter og afgifter er det største byrde for almindelige dansker som forhindrer dem at gå ned i løn.
  Selvom virksomhederne henter de billige arbejdskræfter på en eller anden måde og dermed får en lavere driftomkostning, stiger alligevel priser på deres varer og tjenester vi køber, og de eneste der får gavn af disse ordninger er kun virksomhedsejer og staten.

Kommentarer er lukket.