Eftertanke

Af Søren Pind 256

Nu står det klart: Hele forløbet i GGGI-sagen er afstedkommet af et bestyrelsesmøde i maj 2012. Et møde, der foregår før Lars Løkke Rasmussen bliver bestyrelsesformand. Jeg beder læseren bemærke, at regeringen her i det senere forløb hævder, at man altid har lagt stor vægt på rejseregulativer og en nul tolerance politik overfor rejser på 1. klasse.

På det pågældende bestyrelsesmøde deltager den danske udviklingsminister. Det gør han, fordi han er medlem af bestyrelsen. På det pågældende møde er der en dagsorden på 1 A-4 ark. Her fremgår det, at budget og regulativer for organisationens virke skal drøftes. Et af de regulativer, der skal drøftes, er, fremgår det af selvsamme dagsorden, rejsereglerne.
På trods af regeringens senere påstand om stærk optagethed af rejseregulativer, lykkes det angiveligt den danske minister og bestyrelsesmedlem at overse punktet. Og angiveligt reagerer heller ikke de embedsmænd, der forbereder ministeren på mødet.

Det kunne tænkes, at embedsmændene ikke reagerer, fordi 1) regeringen ikke har sagt noget som helst om sin ellers senere påståede stærke og prægnante holdning til rejseregler 2) den daværende formand er tidligere koreansk premierminister, og det ville være pinligt at hindre ham i – tænker embedsmændene – at rejse standsmæssigt. Det kunne tænkes. Men vide det kan vi jo ikke.

I hvert fald ved vi, at ministeren ikke reagerede. Et spørgsmål her: Med den kritik, Lars Løkke Rasmussen har været udsat for ift. sine undladelsessynder – hvordan skal man så vurdere, at ministeren og bestyrelsesmedlemmet overser noget, der klart og tydeligt fremgår af hans dagsorden, og som klart og utvetydigt i det medfølgende bilag til punktet sætter som norm (!) og ordre til organisationen, at bestyrelsens formand rejser på første klasse? Er det virkelig noget, man kan bebrejde embedsmænd? Som minister vidste jeg, hvad mit ansvar var – og det var da nøjagtigt, at hvis jeg sad i en forsamling, så var det jeg sagde og gjorde mit ansvar. Nogle gange fulgte jeg mine talepunkter. Nogle gange ikke. Og nogle gange sagde jeg ting til punkter, jeg ingen talepunkter eller indstillinger havde til. Hvorfor? Fordi det var mig, der repræsenterede Danmark – ikke alle mulige embedsmænd eller embedsmændspapirer. Sagen er, som en højtstående og respekteret jurist jeg kender bemærkede, at det ikke er en undskyldning, at man som bestyrelsesmedlem har overset et punkt og bilag på sin dagsorden. Det er derimod en skærpende omstændighed…

Her kommer så Lars Løkke ind. Han træder efterfølgende ind i en organisation, hvor normen er, at formanden rejser første klasse. Sagen er den, er det gået op for mig efter at have set de papirer, at det er ubehageligt – lidt pinligt – at gå ind og sige, det skal laves om. Jeg kan ikke svare for Løkke. Men jeg kan sige, hvordan jeg selv ville have haft det. Her er en bestyrelse, der har sat en standard – den er dikteret til organisationens forvaltning. Og så skal man altså lave den om, og sænke standarden. Jeg kan kun sige, at jeg ikke ville have brudt mig om det. Løkke gjorde det ikke desto mindre. Efter ni rejser. Som han så har beklaget. Jeg ved ikke rigtigt… Det forekommer i lyset af de informationer, vi nu har, meget småtskårent og moraliserende at så heftige bebrejdelser er fremkommet i denne forbindelse. Ærlig talt.

Senere i forløbet har udviklingsministeren altså glemt – eller fortsat overset – at han har godkendt normen og reglerne for rejser. Angiveligt spørger han i Udenrigsministeriet, om han skulle have gjort det. Og angiveligt siger systemet to gange, at det har han ikke.
I givet fald det er sandt, er der ingen tvivl om, at det er en fejl. Her bringes ministeren i fedtefadet. Men igen: Hvem havde grundansvaret for den oprindelige fejl? Ministeren.
Først efter et samråd, efter stor ståhej og efter kommunevalget fremkommer disse ovenstående dokumenter – som det for mig er uforklarligt ikke skulle have ligget i ministeriet i hvert fald siden maj 2012. Hvem i al verden kan tro, at ministerens bestyrelsespapirer ikke ligger i Udenrigsministeriet? Det er meget vanskeligt at overbevise mig om.

I dag kan man så se i Politiken, at ansvaret søges placeret hos den danske ambassadør i Sydkorea. Sig mig engang… Er han ambassadør til Sydkorea eller til GGGI? Svaret giver jo sig selv. Mødeforberedelse af ministre udspringer altså af ministeriet selv. Jeg har aldrig rejst uden håndakter hjemmefra. Og det er entydigt, at Friis Bachs’ forgænger i bestyrelsen, Lykke Friis, ikke blev mødeforberedt i Sydkorea, men i ministeriet. Han bebrejdes at han ikke deltog i mødet i maj 2012. Jamen… Kronprinsen var i Sydkorea, og skulle naturligvis ledsages af ambassadøren – det fordrer protokollen. Og hvem sad i bestyrelsen? Ikke ambassadøren. Men udviklingsministeren.

Med andre ord: Ansvaret for miseren er hans. Ikke alle mulige andres. Jo. Der er begået fejl – også mærkværdige – i det ministerium, jeg kender indgående, og hvis medarbejdere i 99 ud af 100 tilfælde har imponeret mig. Jeg har aldrig arbejdet sammen med dygtigere mennesker. Derfor er det også mærkeligt, at dokumenter må være forsvundet. At de dukker op. At de først fremkommer efter kommunevalget. Alt det må vi til bunds i, og det vil den interne undersøgelse i ministeriet forhåbentlig afklare.

Men at sagen grundliggende skulle være embedsmændenes skyld er simpelthen forkert. Og jeg kommer ikke til at medvirke til en standret eller heksejagt overfor mennesker, der reelt ikke kan forsvare sig selv. Tag den danske ambassadør i Sydkorea, som tydeligvis er blevet ofret af regeringens spin-doktorer. Hvordan skal han kunne svare, når Folketinget har bedt om en undersøgelse? Mens den pågår, kan han intet sige. Og han har intet forkert gjort. Så vidt jeg kan se. Og hvad med departementschefen, der i går af DR, der efterhånden i nyhedsfladen med særlige undtagelser (ingen nævnt ingen glemt) har stærkt etiske problemer, blev jagtet for en kommentar? Der gør det samme sig gældende. Selvfølgeligt kan han ikke kommentere, når vi i Folketinget har bedt om en undersøgelse. Vi ville flå ham levende, hvis pressen blev orienteret før os. Samtidig med, at ministrene så heller ikke vil svare – men det fremgår ikke af pressen. Ministrene er ellers de politisk ansvarlige.

Den her sag er i baglyset ikke køn. Den handler om en minister, der ikke passede sit arbejde og sjuskede. Det skulle han ikke nødvendigvis gå af for. Men hans udsagn om, at han går pga. at have misinformeret Folketinget, er galt afmarcheret og misforstået. Det mener Folketinget ikke, han har bevidst. Det kan derimod konstateres, at han, med alvorlige konsekvenser for bl.a. Venstre og Lars Løkke, overså noget, som regeringen senere påstod lå den vældigt på sinde.

Det er ikke klædeligt. Og slet ikke så dernæst at tørre ansvaret af på Udenrigsministeriet. Pressens medvirken hertil godt hjulpet af spindoktorer og Margrethe Vestagers hævntørst over for noget, der er de radikales egen skyld, fylder mig med ubehag. Ærlig talt: Er danske journalister virkelig på den måde blevet magtens vedhæng og ude af stand til at tænke selv?

PS: Må jeg tilføje, at jeg grundliggende synes, vores statsminister, når hun flyver med rutefly, skal sidde på det fineste sæde i flyet. Det gælder ikke alle andre. Men det burde gælde det højeste ministerembede i landet. Hun repræsenterer, om man vil det eller ej, os alle, og vi bør være stolte over hendes placering – ikke føle en let følelse af skam, når man kigger sig tilbage over skulderen og ser hende i bunden af flyvemaskinen.

 

256 kommentarer RSS

 1. Af Torsten Aagaard Juel

  -

  @Niels Juul Hansen,

  Nu ved jeg af gode grunde ikke, hvad der står i forretningsordenen for bestyrelsen og hvad der står i de bidragsbetingelser som Danmark har fået indføjet i aftalen.

  Derfor skriver jeg også:

  “Hvis LLR ikke vil slippe kontakten og involveringen, så skal han sætte yderst robust person ind på pladsen, hvis vi har mulighed for dette i forhold til vor bidragsbetingelser.”

  Hvis det forholder sig således, at formandsposten går på omgang, er der vel ikke noget problem i at sætte Søren Pind ind som ny formand ?.

  RHP og regeringen vil helt sikkert bakke op om Søren Pind, da de ikke har andre realistiske valg.

  Er dette ikke en mulighed ?.

 2. Af Nick Bang Ohlsson

  -

  Man skal ikke være bitter og sur på en lørdag.

  Men der er svært at være glad når man endnu en gang kan konstatere at den noget farce-agtige konstellation der pt. regerer Danmark endnu en gang laver rævekager.

  Det er ikke så meget det at de systematisk har svigtet og brudt samtlige de vigtige og vedkommende løfter som de vandt valget på. Uden meningsfyldte undtagelser. Godt nok får man underholdende flashbacks til Jacob Haugaard, men forskellen var at han ikke mente det alvorligt.

  Det er heller ikke så meget det, at vi har et persongalleri der I bedste fald har bragt en begrænset kompetence- og videnspulje til regeringen, omend den ufrivilligt komiske og dilettantiske måde, som de har forvaltet landet på, siden de ved kreativ brug af løfter kom ind, gør at man næsten skammer sig over at være dansker.

  I virkeligheden piner det mig heller ikke så meget at vi med Henrik Dahls ord har fået den letteste Statsminister nogensinde (og han er selv socialdemokrat), der tilsyneladende kun er I stand til som en papegøje at gentage det hendes spindoktorer har formuleret for hende.

  At jeg synes at nogen af regeringens ministre måske aldrig burde have haft lov til at blive ministre – vi nævner ingen navne … Henrik “Suzuki”-Sass Larsen og Ole “KGB” Sohn… – er jo sådan set mit problem alene, og noget jeg i demokratiets ånd må leve med selvom jeg får kvalme ved at høre og se på dem. Jeg går ind for demokratiet også selvom vi ikke får den regering med de medlemmer jeg kunne ønske. Og jeg vil altid forsvare andres ret til at sige hvad de mener, uanset hvor utroværdigt, irrationelt og upålideligt det er.

  Som ikke-socialdemokrat, kan jeg jo sådan set også kun grine af top-hykleriet I at Helle Thorning sikrer sig en leasing bil i Tyskland en måned før det bliver ulovligt, eller får sine unger ind på Privatskolen Ingrid Jespersen foran alle andre og på trods af, at forskellige socialdemokrater I årevis med feberhede øjne har bræget om hvor forkert det er, samt at vi har en fælles pligt til at sætte vores børn på offentlige skoler.

  Lad mig pointere at jeg ikke er Venstre-vælger. Jeg synes at den tidligere regering lavede masser af fejl, hvoraf den største måske er dens håndtering af kommunalreformen…
  At den nuværende regering, forsøger at hævde en moralsk overhøjhed ved at trække den forrige regering igennem diverse kommissioner m.m. er HELT I orden. Hvis de har brudt loven, så skal de straffes efter lovens fulde bredde og uden nåde. Sådan er det …

  Men det virker umiddelbart efter min mening, lidt patetisk at den ene kommission udelukkende skal kigge på hvordan der blev lækket oplysninger I en skattesag. Og ikke på hvordan en statsministerkandidat og hendes mand umiddelbart kan slippe for straf for noget, som jeg mener er krystalklart at modellen Camilla Vest Nielsen blev straffet for. Og vel og mærke ikke kun fik en bøde, men hende og hendes mand fik ubetingede fængselsstraffe på hver et år og ni måneder. Jeg er ikke jurist eller advokat, så der er muligvis en nuance jeg mangler der. Men jeg tvivler. Når man principielt og fundamentalt skal ændre præcedens midt I vadestedet, så er det for mig personligt, umiddelbart svært at nå til andre konklusioner, end at det reelt var ulovligt da det foregik. Til at støtte den personlige vurdering, læner jeg mig også op af det faktum at deres Revisor – en af Danmarks ubetinget bedste og mest kompetente statsautoriserede revisorer(der har skrevet lærebøger og undervist m.m. …) – på et formelt møde med Skat insinuerer at Stephen Kinnock er homosexuel. I min verden er der umiddelbart kun en tolkning på det, nemlig at den meget kompetente revisor anså at sagen reelt var tabt og i desperation og mangel på saglige argumenter, greb efter strå. I dette tilfælde altså underforstået at Stephen Kinnock havde større tilknytning til Schweiz (og sin åbenbart fiktive homosexuelle ven), end til Danmark og sin underforstået pro-forma kone …
  Men igen så er det jo noget jeg må acceptere I et demokrati, idet Skat – helt uforståeligt for mig – jo som bekendt har pure frifundet statsministerparret. Sådan er det jo også bare.

  Men der hvor jeg bliver rigtigt RIGTIG vred og ikke bare indigneret, det er når man efter min klare opfattelse laver PRÆCIS det stunt som man beskylder den forrige regering for, og bruger millioner af skattekroner på at kulegrave, nemlig at manipulere og tilbageholde oplysninger om modparten I en sværtekampagne. En kampagne der efter min mening, lige som den, der efter regeringens påstand, skulle have til formål at holde modparten ude af politisk indflydelse ved et valg. Jeg nægter at tro på at det skulle være tilfældigt at man finder et belastende dokument, der beviser hvad Lars Løkke hele tiden har sagt, nemlig at han havde fuld og hel opbakning fra bestyrelsen og det bagvedliggende ministerium. Hvorvidt Lars Løkke efter nogens mening har brugt for mange penge – præcis som mange mente Ritt Bjerregaard gjorde af flere omgange – er ligegyldigt I den sammenhæng. Det er en anden diskussion. Det er det bagvedliggende der er interessant. At man efter min mening kynisk lader regeringens bedste minister tage en kugle for at nå målet – at gå efter modpartens personer fordi ens egne vælgere har forladt regeringspartierne – er efter min opfattelse totalt frastødende.

  At Helle Thorning ikke “ikke har fantasi til at forestille sig, at Udenrigsministeriet har tilbageholdt oplysninger i GGGI-sagen under kommunalvalget.”, kan vel næppe være nogen overraskelse. Primært fordi hun ikke umiddelbart slår mig som en der har nogen fantasi. Overhovedet.

  Men det er jo totalt utroværdigt, irrationelt og usandsynligt, at der trods inkompetence og dumhed, skulle have kunnet finde en så monumental gennemført tåbelig fejltagelse sted. Timingen i sig selv siger alt. At man for at dække over denne mammut af en rævekage, forsøger at undgå at få lavet en af de uafhængige undersøgelser man ellers er så glad for, understreger bare alle mine ovenstående pointer.

  Derudover er det mere end påfaldende at man pludseligt i medierne ser en ny sag omhandlende den tidligere skatteminister Kristian Jensen, der efter min mening pludseligt skal være offerlammet i forhold til regeringens, og nærmere bestemt efter min mening Henrik Sass Larsen´s fejldisposition i forhold til F1 lånene.

  Nu hvor man (indsæt passende navne…) kan mærke jorden brænde under sig i forhold til skandalen om løgnene omkring Lars Løkke, samt den virknings- og meningsløse lappeløsning på F1 og de afdragsfrie lån, så er det mere end påfaldende at man pludseligt ser Hr. Jensen hængt ud…

  Hvis jeg havde nogen respekt for regeringen, så er den væk nu… De burde skamme sig.
  Vi har aldrig haft en svagere regering, ledet af en mere ufokuseret og inkompetent statsminister.

 3. Af Axel Eriksen

  -

  Så kan det næsten ikke siges klarere. Enig!

 4. Af Torsten Aagaard Juel

  -

  @Søren Pind,

  Så fik vi næste lille sag med GGGI og bringer lige mine tidligere indlæg i erindring.

  Hvad indeholder de (underskrevne ?) bestyrelsesreferater fra GGGI af nye spændende sager i fremtiden ?.

  LLR må da for “søren” snart have fået nok af “stokken”.

  Tidligere sidste indlæg indsat:
  @Søren Pind

  Vi er MANGE der venter på din tilbagemelding og kommentarer til vore seriøse indlæg.

  De (underskrevne ?) bestyrelsesreferater indeholder FACTS og håber du er sat ind i disse.

  Som du kan se og læse herinde, er der alvorlig mangel på FACTS.

  Venter spændt 😉

  Skrevet af Torsten Aagaard Juel, 25. november 2013 kl. 21:53

 5. Af Tro dem ikke – de gør det igen (om regeringens udlændingepolitik) | Livet, friheden og...

  -

  […] skal ikke diktere den enkeltes valg. Men stillet overfor det forekommer 9 rejser efter et regeringsgodkendt regulativ og hvor reglerne faktisk blev lavet om og nogle jakkesæt købt til kampagnebrug af et politisk […]

 6. Af Løgn og folkets ansvar | Livet, friheden og...

  -

  […] Venstres formand. Det er til dels lykkedes. Jeg synes, på et urimeligt grundlag. Det kan du bl.a. læse om her. Og her. Også her har jeg svært ved at slippe det planlagte og velorganiserede. det bevidste. Jeg […]

Kommentarer er lukket.