Tårer i Newtown

Af Søren Pind 43

En sort pest breder sig. Drab på børn bliver i stigende grad tegn på opgøret med det moderne samfund. Et protestskrig. Se mig – jeg vil standse det hele – og jeg, præcis mig, har derfor ret til det, jeg gør. Nogen tager deres eget liv efter ugerningen – andre ikke. I Rusland. Finland. Norge. Amerika. Man tør ikke fortsætte listen. Nu sidst de rædselsfulde historier fra Connecticut. New England. Den såkaldt civiliserede del af det amerikanske samfund sender os dybt tragiske, hjerteskærende historier.

I går stod jeg i Newtown. Besøgte teltet, hvor bamser fra alle verdens børn, tegninger og hilsner, med et kolossalt amerikansk flag udenfor, konstant minder omgivelserne om den blodige udåd. Det var som sådan noget er, indtil jeg kom udenfor, og mødte en bedstemor. Helt uden videre spurgte hun mig, om jeg selv havde børn. Den selvkontrol, jeg havde udvist indtil da, brast, og tårerne strømmede ned over mine kinder. Hvordan forberede sig på et sådant spørgsmål. Alt blev skåret væk, og helt ind på livet, og forbrydelsens enormitet stod for mig, uden flere ord var nødvendige.

Automatreaktionerne sætter ind. Våbenlovgivningen skal strammes, uden forklaring på Norge, der har en ganske stram lovgivning – eller for den sags skyld Schweiz, hvor alle voksne mænd har våben, men hvor antallet af den slags tragedier er meget lavt. Og som den nylige diskussion mellem den norske professor Knausnæs om Hitler-historikkerne pakker vi al ondskaben ind i galskab. Vanvid. Hvilket gør os blinde for den.

Lad mig komme alt i forkøbet og sige, at jeg har kunnet se, New Yorks meget stramme våbenlovgivning (efter amerikanske forhold) angiveligt har virket, og at jeg ser med stor skepsis på den generelle indstilling til våben i Amerika. Lad mig samtidig også sige, at nej, jeg forsvarer ikke f.eks. Breivik. Der er efter min opfattelse ikke et acceptabelt rationale, om noget, bag ved handlingen. Men vi må ikke lade os drive ind i de nemme analyser. Det her problem er voksende. Flere og flere unge – indtil videre mænd – begår handlinger, vi indtil for ganske få årtier siden ville have henført til alle andre kulturkredse end vores.

Vi bliver nødt til at drøfte med hinanden om den tiltagende grænse- og normløshed bærer sin del af ansvaret. Om vi i den modernitet, der omgiver os, hvor grovkornethed, vulgaritet, usselhed, nøgenhed og depravering – det meste pakket ind i et budskab om frigørelse – har en del af ansvaret.

Tag et jordnært eksempel. Jeg sidder for tiden og følger James Bond kavalkaden på DR. Mine børn og jeg har haft stor fornøjelse af at se dem. Men jeg kan samtidig se, at de nyere af slagsen ikke er noget for dem. Plageriet er intenst. Men svaret, når vi når op til de sidste, bliver et nej. Tag Batman, og den uhyggelige Joker, eller den endnu mere skræmmende Bane – der var at finde overalt til fastelavnsfester for børn helt ned til fem år. De barske computerspil – tag Assasins, der i nærmeste detaljer viser snigmord, og hylder grovkornet adfærd – som spilles rundt omkring af børn helt ned i samme aldersklasse, skønt advarslen siger 18 år.

Eller tag en video, der florerer på internettet, som min ældre på ni var kommet for skade at se, om en skygge på tre meter, der livagtigt bortførte børn, så de aldrig blev set igen, og som politiet ikke var optaget af.

Jeg tror, vi alle husker ting, fra vores barndom, der var uhyggelige. Men børn i dag, vokset op gennem de sidste 20 år, har fået langt flere af den slags indtryk end vi. Der rives og flås i dem fra alle sider. Tror man virkelig den slags er gratis? Den frihed, også jeg hylder, er en frihed for voksne, gerne oplyste mennesker. Den kræver, at vi værner vore børn, opdrager dem – og anerkender, at vores virkelighed ikke er som for blot en generation siden, hvor børn og forældre kommunikerede ud af huset på den samme præmis. At indskrænke et barns adgang til friheden på nettet, f.eks., kan man godt. Men også det har omkostninger.

Ordene blev små der udenfor teltet. Men så meget desto mere skylder vi at komme til bunds i det, der umiddelbart forekommer som vanvid. Vi må kaste alle vore kræfter ind i at komme til bunds i disse ting. Blot at henvise til vanvid og efterlyse mere kontrol er ikke nok. Et kuriosum: Connecticut har en af Amerikas strengeste love mod skydevåben. Så meget desto klarere står det, at løsningen ikke (kun) består i regulering. Der er ting i selve vores kultur, vi må se på, og se, om vi kan påvirke, ændre, forstå.

43 kommentarer RSS

 1. Af Marie Krarup

  -

  “…. anerkender, at vores virkelighed ikke er som for blot en generation siden, hvor børn og forældre kommunikerede ud af huset på den samme præmis.”

  Men det er vel her, man skal sætte ind. Hvorfor skal vi anderkende, at vi ikke kommunikerer ud af huset på samme præmis? Hvorfor skal vi ikke forsøge at genskabe den familie, der faktisk formåede at være en helhed? At skabe mennesker med samme normsæt? Mennesker, der kunne kommunikere ud af huset på samme præmis? De gjorde det frivilligt engang. Fordi de anså det for en fornuftig og nødvendig norm. Hvorfor skal de ikke gøre det længere?
  Det ER en fornuftig og nødvendig norm, hvis vi vil have et civiliseret samfund!

 2. Af Carsten Bern

  -

  @JoeNBC Number of homicides in Detroit, MI, 2010 – 310. Number in Windsor, ON, Canada, one mile away – 0. Same movies, video games.

  Så meget for det internet argument – altså, nu hvor vi er igang med at generalisere voldsomt ud fra enkelte cases.

  Adgangen til skydevåben påvirker antallet af drab og massakrer. Lad os nu bare starte med den kendsgerning og agere på den baggrund. Samtidig med dette skal vi naturligvis prøve at forstå og påvirke kulturen. Men lad ikke en kultur snak forstumme behovet for at begrænse adgangen til (bestemte typer) våben.

 3. Af Søren Pind

  -

  @Marie: Ja. Det er rigtigt, at den normløshed, som er sat ind, også spiller en rolle. Og at vi ikke kan lide at tale om den. Herovre taler de meget om de faderløse hjem (bla pga fængsel og narko, men jo så også nu pga kunstig befrugtning). Vi har for mange nemme hjørner i debatten. Imidlertid tror jeg ikke på, regulering fra lovgivers side i særlig grad kan løse disse ting. Det er et spørgsmål om kultur. Civil courage. Ansvarlighed. Af en eller anden årsag har vi fået så ondt ved at tale om det personlige ansvar og selvbeherskelsen. At det har omkostninger bare altid at styrte ud og gøre, hvad man har lyst til.
  Men uanset, så foregriber jeg. Jeg efterlyser, at vi i langt højere grad end nu efterspørger i vore videnskabelige samfund, hvad der virker, og hvordan vi griber det an. Og at vi fører debatten fordomsfrit. og sanddru.

 4. Af Arvid Holm

  -

  Alle bør have samme acceptgrænse mellem acceptable og uacceptable påvirkninger fra omverdenen.
  Individuelle moralske vurderinger er derfor uanvendelige til vurdering af påvirkningerne.
  Loven er derimod fælles for alle.

  Hvis omgivelserne ikke bryder loven, bør man ikke tabe besindelsen men reagere inden for lovens grænse.
  Når omgivelserne bryder samfundets love, indlader de sig på en konflikt med myndighederne.

  Hyppigheden og graden af raseri og vold kunne reduceres meget, hvis man i socialiseringsprocessen brugte de fælles love som middel til adfærdskontrol i stedet for moral, der uundgåeligt udlægges individuelt af ophidsede mennesker.

 5. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Vanvid, sindssyge – det skal forstås ud fra de første 3 leveår af et menneskes liv, hvad der her er af svigt på forskellig vis. Så oplysning:

  Det vigtigste job i et samfund, det vigtigste job for enhver kvinde, ever. At være der for sit barn – på den mest hensigtsmæssige måde.

 6. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Tidligere gik NRA ind for våbenkontrol.

  Men de besindige borgere, der tidligere repræsenterede NRA, er blevet erstattet af højreradikale fanatikere, der opfatter den amerikanske forbundsstat, som en potentiel fjende.

  Nu er det især højreradikale amerikanere, der kæmper for at bevare “retten”, til at bære skydevåben, mens venstreorienterede amerikanere vil begrænse almindelige amerikaneres “ret” til at bevæbne sig.

  De mest paranoide, højreradikale fanatikere bevæbner sig, fordi de tror fuldt og fast på, at Obama er i virkeligheden er en socialistisk muslim, der vil forsøge at indføre et diktatur i USA.

  Men ironisk nok, så var det faktisk den venstreradikale, sorte milits, Black Panthers, der startede kampen for at liberalisere de amerikanske våbenlove, så almindelige amerikanere også kunne bevæbne sig!

  Black Panthers kamp, for at liberalisere de amerikanske våbenlove, var endda blevet inspireret af den revolutionære islamist, Malcolm X.

 7. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Kampen, for at liberalisere den amerikanske våbenlovgivning, startede d. 2 maj 1967.

  Black Panthers mødte bevæbnet op til en festlighed, som Californiens nyvalgte guvernør, Ronald Reagan, deltog i, for at protestere mod, at Californiens våbenlove begrænsede deres “ret” til at bære skydevåben:

  Uddrag fra “The Secret History of Guns” af Adam Winkler, Atlantic Magazine, september 2011:

  “The eighth-grade students gathering on the west lawn of the state capitol in Sacramento were planning to lunch on fried chicken with California’s new governor, Ronald Reagan (…) But the festivities were interrupted by the arrival of 30 young black men and women carrying .357 Magnums, 12-gauge shotguns, and .45-caliber pistols.

  The 24 men and six women climbed the capitol steps, and one man, Bobby Seale, began to read from a prepared statement.

  “The American people in general and the black people in particular,” he announced, must take careful note of the racist California legislature aimed at keeping the black people disarmed and powerless Black people have begged, prayed, petitioned, demonstrated, and everything else to get the racist power structure of America to right the wrongs which have historically been perpetuated against black people The time has come for black people to arm themselves against this terror before it is too late.

  It was May 2, 1967, and the Black Panthers’ invasion of the California statehouse launched the modern gun-rights movement.”

 8. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det er nærmest absurd ironisk, at det som regel er højreradikale, hvide, kristne amerikanere, der viderefører Black Panthers kamp, for “retten” til at bevæbne sig.

  For Black Panthers var en sort, maoistisk milits, der var inspireret af den racistiske islamist, Malcolm X, der hadede hvide og jøder.

  Endnu et kort uddrag fra “The Secret History of Guns” af Adam Winkler, Atlantic Magazine, september 2011:

  “Opposition to gun control was what drove the black militants to visit the California capitol with loaded weapons in hand.

  The Black Panther Party had been formed six months earlier, in Oakland, by Huey Newton and Bobby Seale.”

  “Inspired by the teachings of Malcolm X, Newton and Seale decided to fight back.

  Before he was assassinated in 1965, Malcolm X had preached against Martin Luther King Jr.’s brand of nonviolent resistance.”

  “Malcolm X illustrated the idea for Ebony magazine by posing for photographs in suit and tie, peering out a window with an M-1 carbine semiautomatic in hand. Malcolm X and the Panthers described their right to use guns in self-defense in constitutional terms.

  “Article number two of the constitutional amendments,” Malcolm X argued, “provides you and me the right to own a rifle or a shotgun.”

  “They bought some of their first guns with earnings from selling copies of Mao Zedong’s Little Red Book to students at the University of California at Berkeley.”

 9. Af Jens Hansen

  -

  Med de piv-åbne grænser bør vi i Danmark liberalisere våben-loven, således det ikke kun er de tilrejsende kriminelle, der har våben. Lovlydige Danske skatteydere bør have muligheden for at forsvare deres familie og ejendom. Det relativt lille Danske politikorps har jo ingen mulifhed for at dæmme op for al den kriminalitet, som ‘vores’ politikere i deres visdom har belsuttet vi skal importere fra mellem-østen og øst-Europa. Så lad borgerne få ret til at forsvare sig selv og deres familie, hvilket vil indebære en uindskrænket ret til at eje våben for alimindelige lovlydige borgere.

 10. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Med de piv-åbne grænser bør vi i Danmark liberalisere våben-loven, således det ikke kun er de tilrejsende kriminelle, der har våben.”

  Det er en meget dårlig idé.

  For det vil betyde, at f.eks. kriminelle andengenerationsindvandrere og muslimske – eller venstreradikale – terrorspirer vil få meget nemmere ved at anskaffe sig våben.

 11. Af Jens Hansen

  -

  @Jakob Schmidt-Rasmussen

  Bemærk jeg skriver:

  “hvilket vil indebære en uindskrænket ret til at eje våben for alimindelige lovlydige borgere.”

  D.v.s. det er kun borgere med en ren straffe-attest, der får adgang til at købe våben til selvforsvar. Har du været i konflikt med loven, eller bliver du anset som en ‘trussel mod statens sikkerhed’, så er der ikke adgang til lovligt at købe sig et båben. Men nu tror jeg iøvrigt heller ikke, at kriminelle eller venstreradikale terror-spirer ville være interesseret i at købe et våbben på lovlig vis, da et sådant våben ville kunne spores via våbnets løbenummner, og køber ville således også kunne spores. De vil sådan som det er idag, anskaffe sig våben på det sorte marked.

 12. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Jens Hansen

  Den bedste måde, vi kan forsvare os mod bevæbnede, kriminelle fra Østeuropa, er, at sende ALLE østeuropæiske forbrydere tilbage til deres hjemlande, for at afsone straffen.

  For de vil meget hellere afsone straffen under de hotellignende forhold, som de selv mener, de tilbydes i Danmark, så det vil virke stærkt forebyggende.

  Det vil også motivere de kriminelles hjemlande, til at gøre en reel indsats, for at forebygge kriminalitetsturisme til Vesteuropa.

 13. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Jens Hansen

  Den amerikanske islamist, Malcom X, og den venstreradikale milits, Black Panthers, brugte faktisk det samme argument, da de krævede, at USA liberaliserede almindelige amerikaneres ret, til at bevæbne sig med skydevåben:

  Malcolm X og Black Panthers hævdede, at det var nødvendigt for sorte amerikanere at bevæbne sig med skydevåben, fordi politiet ikke kunne beskytte dem mod kriminalitet.

  Men Huey Newton og Bobby Seale, der stiftede den venstreradikale milits, Black Panthers, der indledte kampen for at liberalisere den amerikanske våbenlovgivning den 2. maj 1967, var selv dybt kriminelle.

  Liberaliseringen af den amerikanske våbenlovgivning har medført en veritabel eksplosion i antallet af mord, begået med skydevåben i USA.

  Uforholdsmæssigt mange af de mord, bliver begået af sorte mænd, der dræber andre sorte mænd med skydevåben.

  Malcolm X’s og Black Panthers påstand om, at det var nødvendigt for sorte amerikanere at bevæbne sig, for at beskytte sig mod kriminalitet, viste sig altså ikke at holde i virkeligheden.

  For liberaliseringen af den amerikanske våbenlovgivning var især en tragedie for de sorte amerikanere:

  De bliver meget oftere, end andre amerikanere, ofre for mord begået med skydevåben – og de begår meget oftere, end andre amerikanere, mord med skydevåben.

  En liberalisering af retten til at bevæbne sig med skydevåben i Danmark, vil sandsynligvis også føre til, at der bliver begået flere mord.

  Desuden vil der komme mange flere våben på det sorte marked i Danmark, hvis flere almindelige borgere, får ret til at bevæbne sig med skydevåben.

  For indbrudstyvene – der iøvrigt ofte kommer fra Østeuropa – vil gå målrettet efter skydevåben, fordi de er letomsættelige og værdifulde.

  Og så kan de stjålne skydevåben bruges til indbringende kriminalitet – som f.eks. hjemmerøverier.

 14. Af Jesper Høegh

  -

  Hvad er årsagen til Jeres evige observerende rejser –

  prøv at observere de hjemlige elendigheder – der er så
  omfattende og i visse tilfælde uoprettelige.

  Hvad med en indsamling til de dødsyge patienter – der ikke
  får den rette pleje – tag dog ud på de danske sygehuse –
  hvornår har i sidst været der.

  Der samles millioner af kroner ind – blot ikke til vore
  egne – de er opgivet – på grund af pengemangel – så
  der er en INDSAMLING PÅKRÆVET.

  Flere ældre kan få en robot – men i flere tilfælde – er det
  måske bedre end flere uegnede hjemmehjælpere eller overfede
  sygeplejersker.

 15. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Jesper Høegh

  Måske skulle indlagte patienter også have ret til at bevæbne sig…

  For politikerne mener jo, at det er udansk, at have bevæbnede vagter på sygehuse og skadestuer, og det sker jo desværre oftere og oftere, at kriminelle invaderer sygehuse og skadestuer.

 16. Af Jens Hansen

  -

  @Jakob Schmidt-Rasmussen

  “Den bedste måde, vi kan forsvare os mod bevæbnede, kriminelle fra Østeuropa, er, at sende ALLE østeuropæiske forbrydere tilbage til deres hjemlande, for at afsone straffen.”

  Det bedste ville vel være, hvis de slet kom hertil for at begå deres ofte voldlige røverier. For at undgå denne ‘trafik’ ind over landets grænser bør vi træde ud af Schengen, og genoprette fuld grænsekontrol. Dernæst bør borgerne have adgang til våben, da disse kriminelle vil vide, at de risikerer at beboeren er bevæbnet, hvilket nok vil få dem til at tænke sig om en ekstra gang inden de kommer til Danmark for at begå hjemmerøeverier ect. For dem der så alligevel slipper ‘igennem nettet’, så skal de selvfølgelig afsone dommen i hjemlandet.

  Men nu har ‘vores’ politkere jo også importeret dybt kriminelle mennesker, som desværre har lovlig ópholdstilladelse i Danmark, og hvad med borgernes forsvar overfor dem??? Det relativt lille Danske politi kan jo ikke ’stå på ethvert gade-hjørne?? Nej, politkernes “multikulturelle projekt”, (med dertil hørende masse-indvandring), betyder altså også, at vi må til at re-definere lovlydige borgeres beskyttelse mod grov kriminalitet. Sådan som tingene har udviklet sig gennem de seneste 20-30 år, så må borgeren i højere grad selv beskytte sig og sine mod hærgende kriminelle elementer i vort engang så fredelige og sikre samfund. Så jeg ser ingen vej uden om en liberalisering af våben-loven.

 17. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  “FLIPPERGENERATIONEN” ( 68′ erne ) og dens total mangel på normer, dannelse, ansvarsbevidsthed og samfundssind er skurken og de hovedansvarlige for al den afstumpede vold og drab, som vi dagligt er vidne til samt – ikke mindst den seneste forældregenerations syge fascination af deres eget afkom, der anses for rene små guder, der skal have lov til at udfolde sig på andres bekostning i en sådan grad, at det om få år bliver ganske umuligt at færdes frit på gaderne.
  Hvad er det nu man kalder den type af mennesker – PSYKOPATER ikke sandt..!
  Tjuhej hvor det går..

 18. Af søren sørensen

  -

  Fornuftigt at høre at Søren Pind har lært lidt af Jakob Holt med at følge ham rundt i USA, MHT. til menneskelig anstændighed Sandhedens veje er uransaglige men plejer alligevel at vinde ved selvsyn han er jo dygtig til at lære mennesker om “ondskab”!

  Vi er nok kommet dertil nu hvor vi må ind og kigge og gøre ulovligt mange computer spil,voldlige film og porno sider! Dette koster samfundet efterhånden for meget i Etisk,Moralsk og medmenneskelighed ødelæggelse. Ihvertfald for børn, men når det eksistere ser de det!

  Jens Hansen, En DFér kan altid regnes med når der skal skydes børn af politiske modstandere på en ø i Norge og desperate indbrudstyve. Håber da lige PET går ind og undersøger dig, fratager evt. våben,våben tilladelse, eller sørge for at du aldrig får dette ihvertfald mv., fra dig. Tanke er intention der!

 19. Af Jens Hansen

  -

  @Søren Sørensen

  “En DFér kan altid regnes med når der skal skydes børn af politiske modstandere på en ø i Norge og desperate indbrudstyve”

  Nu kunne jeg ikke drømme om at stemme på det alt dor socialdemokratisk orienterede DF, men at slå partiet i hartkorn med massemorderen Brevik er totalt ude i hampen, og siger vel egentlig mere om dine venstre-ekstremistiske holdninger end det gør om DF.

  Og ved at bruge udtrykket “desperate indbrudstyve” gør du jo de kriminelle til ofre!!!! Ingen tvinger dem til at bryde ind i andre folks huse, og hvis de alligevel gør, så må de jo tage de konsekvenser der følger.

 20. Af J Lund

  -

  Vi kan da i Danmark glæde os over at stigende antal danskere føler sig trygge og sikre. Det viser en ny opgørelse fra Justitsministeriets Forskningskontor.

  MetroXpress:

  “I 80’erne og 90’erne bekymrede 60-70 procent sig meget for vold og kriminalitet, mens det i 2012 kun var 31 procent, der var meget bekymrede. Andelen af danskere, der slet ikke er bekymrede for vold og kriminalitet var nærmest ikke-eksisterende i 80’erne, men i dag svarer 16 procent, at de slet ikke bekymrer sig.

  Billedet stemmer godt overens med hvor meget kriminalitet og vold, der egentlig er i samfundet. Antallet af anmeldelser af vold, indbrud og røveri har nemlig været faldende gennem de sidste år.”

  Det tyder på at forældre i Danmark i hvert fald siden 80’erne ikke har været så dårlige til at opdrage deres børn.

  Det viser også at omfanget af kriminalitet fra udenlandske bander er overdrevet i visse dele af pressen.

 21. Af Ib nielsen

  -

  Hallo hr. Pind

  Hvorfor har du så travlt med at slette indlæg, og med at spærre for seriøse folks deltagelse i debatten ??

  Du er vist ikke hvad du udgiver dig for at være. Nogen tilhænger af ytringsfrihed er du ihvertfald ikke, som det fremgår af andre blogs, og nogen folkeven er du nok heller ikke. Snarere en arrogant politiker der er mest optaget af at mele sin egen kage.

  Nu forhindrer du f. eks. at løgnene om den dalende kriminalitet og at rødgardisten J. Lunds kvarte sandheder bliver sat på plads.

  Og der er vel mange andre løgne du også forhindrer afsløringen af.

  Du kan slette her, men så vil vi skrive på andre steder på nettet om dit og andres udemokratiske sindelag.

 22. Af Jesper Høegh

  -

  Jeg håber ikke for nogen – de ender på en neurologisk afdeling – på grund af blodpropper – selv om 12-15 tusinde
  danskere rammes hvert år. Det er så rædselsvækkende en oplevelse så vi alle burde føle stor skam – at det kan foregå i det regeringen kalder et moderne samfund.De ligger
  på rehabilitetsafd.eller sidder måske i en kørestol – de skal rehabiliteres – med fysio-ergoterapi – men der er ikke råd – så de sidder eller ligger – måske i isolation
  fordi medpatienter er infektioner – nogen dør – mennesker som du og jeg. Sundhedsministeren – ja det sidste jeg har
  set er debat/diskussion om Fertilitetsklinikkers – antal
  fremstilling af børn.

  Hvor er de ansvarlige Politikere.

  Alt imens er der indsamling på DR

 23. Af Maria Due

  -

  Marie Krarup skrev:

  “Hvorfor skal vi ikke forsøge at genskabe den familie, der faktisk formåede at være en helhed?”

  Så vidt jeg kan bedømme, er det netop det, der foregår omkring os i det kvarter, som vi flyttede til for et par år siden, da vi forlod et sølvbryllupskvarter. Det er mit indtryk, at omhyggelige mødre og fædre tager sig godt af deres børn.

  Det eneste, der undrer mig, og som også undrede mig der, hvor vi tidligere boede, er at børn ikke mere leger på samme måde som før. Her er masser af plads at løbe rundt på, masser af træer at klatre op i, og masser af skov at bygge huler i. Men intet sker, de søde unger ses så at sige aldrig ude i det fri, de bevæger sig ikke tilstrækkeligt til at grundlægge et godt helbred, og det vil i det lange løb for manges vedkommende også gå ud over psyken. Vi ser allerede på nettet, hvordan det påvirker folk at leve for meget i det digitale univers.

 24. Af Maria Due

  -

  Jesper Høegh, tak for dit indlæg. Førend jeg skiftede fag, arbejdede jeg i nogle år med den type patienter, som du skriver om. Jeg havde gennemsnitligt omkring 12-13 patienter om dagen, og hvis man ikke har prøvet det, kan man dårligt forestille sig, hvordan det er at befinde sig i sådan en daglig gråzone mellem liv og død.

  Man får en vane med at skære igennem alt det unødvendige og gå lige til sagen, fordi tiden kan være mere end knap og livet for de fleste er dyrebart. Som oftest er de pårørende jo også i en dårlig forfatning af fortvivlelse. Det var problemer af et vist omfang, skal jeg love for, men det, der fylder aviserne er som oftest noget andet.

  Jeg har ikke ord for, hvor frastødt jeg er af al denne diskussion om kunstig fremstilling af børn, og jeg nævner gerne som eksempel, at den norske politidirektør, der havde ansvaret, da Breivik slog til, ikke havde fået sat sig ind i terrorberedskabet, fordi han havde så travlt med at være “gravid”. Det var det udtryk, han brugte i et interview i Aftenposten får dage før terroren. Han og hans mand var begge “gravide” med barn nr. to indenfor et års tid. Begge via det, som de kaldte surrogatmødre i USA. Den nu forhenværende politidirektør er i 50’erne, psykiater og havde ikke tidligere haft lyst til børn, desuden er rugemødre strengt forbudt i Norge, fordi sådanne arrangementer anses for at være menneskehandel.

  Nu er Elton John, 65 år, i gang med nr. to barn via ukendt kvinde i andet land. Det er alene et spørgsmål om penge.

 25. Af J Lund

  -

  @Ib nielsen, 30. januar 2013 kl. 14:42

  Jeg bygger mine konklusioner på en opgørelse fra Justitsministeriets Forskningskontor. Mine konklusioner kan selvfølgelig diskuteres.

  “Nu forhindrer du f.eks. at løgnene om den dalende kriminalitet og at rødgardisten J. Lunds kvarte sandheder bliver sat på plads.”

  Du har dokumentation for din påstand? Altså ikke den med at jeg er rødgardist. Den er uinteressant. Har du dokumentation for at kriminaliteten er stigende?

 26. Af Jesper Høegh

  -

  Maria Due

  jeg skylder de mennesker der ramt – at påtale det – de er jo handlingslammede – ydmyget – nu skal du sove – nu skal du hejses rundt osv. mennesker der er er ganske uskyldige i denne frygtelige situation.Stimuli siger de alle – men hvem stimulerer – en del overvægtige syge plejersker – farer lidt rundt – uddelegerer opgaverne til Sosuassistenterne –
  flere får sondemad – der giver forhøjede sukkertal –
  så mennesker der aldrig har fået insulin – bliver nu injekseret – vi har ikke andet end den Kost –
  andre får sondemaden i halsen – deres synkefunktion er lammet – så går det i Lungerne – så ligger de på Lungeafdelingen og måske dør.

  Alt imens der diskuteres akutjob – krise – osv.osv.

  Flere og flere siger bare godt det ikke er mig – vi
  skal jo alle dø – af et eller andet.
  Men det kan ramme alle – det er ikke kun ældre – som der råbes om – alle kan i splitsekundet blive ramt.

  Men se hvor mange der reflekterer.

 27. Af Maria Due

  -

  Jesper Høegh

  Du har ret, det kan ramme alle. En af de patienter, som jeg husker bedst var 42 år.

  I vor familie har vi også et par uhyggelige hospitalsoplevelser fra de senere år, som vi gerne havde været foruden. I begge tilfælde var der udenlandske læger involveret, den ene forstod lidt dansk den anden tilsyneladende intet andet end mimik. Det var mig, der var udsat for sidstnævnte, og til sidst sagde jeg helt opløst under hans “journalstagning”, at jeg ville have fat i min bror, der er overlæge. Så skete der en masse, for det forstod han og blev øjensynligt dybt imponeret og forsvandt. Lidt efter dukkede der en dansk overlæge, og derefter fik jeg i modsætning til mine medpatienter vip-behandling.

  Men det var slet ikke tilfredsstillende, alle bør have den samme gode behandling på danske hospitaler.

 28. Af Jan Petersen

  -

  Pind. Der er vel også en ret stram våben lovgivning i Danmark. Ikke desto mindre skydes der løs i gaderne stort set hver uge.

  Hvordan hænger det sammen?

 29. Af J Lund

  -

  @Jan Petersen, 30. januar 2013 kl. 16:58

  Jeg gætter på at dem, som skyder i gaderne, har skaffet deres skydevåben illegalt 🙁

 30. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Ja, der er nok at tage fat på i Danmark, jeg kunne også fortælle osv – MEN til Maria Due ligge dette på faldrebet i dag, hvor jeg hr travlt, så
  har jeg i al beskedenhed i årevis på Berlingske blogge mere end deltaget i de emner, du berører – omkring insemination, homoseksualitet osv. – og hvad det afstedkommer for børn, specielt også adopterede børn – man handler med, Staten.

  Privat kan jeg/man ikke blande sig, og det har intet med de helt uskyldige børn at gøre, der ufrivilligt ‘deltager’ her!

  Berlingske tog nemlig ikke kronik herom for mig, hvor jeg redegjorde for det, hvordan det i slægtled vil ramme en familie, fordi homoseksualitet altid vil være et abu, så jeg var henvist til blogge!!

  Men – jeg har vist pt et par indlæg under Sørine Godtfredsens blog nu, hvor hun taler om den sorg det er, at konservative må se til, at deres værdier ikke lige vinder frem; men såvidt jeg husker, så var Barfoed og dermed de konservative med her til at stemme for.

  Nu er jeg ikke konservativ el medlem af noget pari – men engang medlem af Venstres bestyrelse i Karloebo Kommune i nogle år; men valgte at fratræde p gr a min udd – men også dette, du så udmærket forleden kaldte et el andet med ‘bogholder-mentalitet’. Men ellers en dejlig oplevelse og rare mennesker – og jeg havde gerne, da jeg fulgte Venstres generalforsamling på TV nylig bare ‘været der’ og lænet mig tilbage; men desværre – realiteterne er andet for mig at se, også i hv f.

  Mvh BHL – jeg skal skynde mig i dag.

 31. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Yderligere lige nu – til Søren Pind:

  Hvis du virkelig vil gøre noget, så skal du sætte dig ind i et banrsførste leveår, de første fx 3 år og så se til, at Folketing og forældre fik oplysning, så ville meget andet det, bloggen lige handler om her, kunne minimeres til et sundere samfund:

  En ordentlig familiepolitik, hvor børnene fik deres forældre tilbage og dermed forældrene det egentlige ansvar.

  Du kan se, hvor meget forældre gerne vil have oplyst siden – om dit og dat, en udmærket og dygtigt engageret Lola Jensen på TV2; som dog ikke ved alt – jeg kan også lære ved at lytte til hende, osv.

  Men – det er således, at psykologer ofte mere er og har været social-psykologer, hvor de ikke kender til de første 3 leveår på samme måde, da de ikke har metode el erfaringer til at gå ind her i en metode, ejheller psykiatrien, hvor vigtigt der er og ikke ligegyldigt, hvordan børn ammes, renlighedstrænes, får lov til at opleve kønsforskellene for at blive så genitale (egentligt potente) som muligt for deres liv, hvor det indvirker på ALT, lige fra parforhold, familie, job!

  Og – så skal forældre have bedre vilkår, så disse llgestillingsbestræbelser kan tilgodeses; MEN – den egentlige ligestilling kan så glimrende opnås ved at barnets udvikling og behov tilgodeses, dvs først mor, så far – og ikke al denne ståen i kø i døren forat nå job og karriere, hvor m/k slås om den sølle barsel, der dog er udvidet noget – men ikke nok.

  Børn skal helst ikke afleveres på nogen institution førend de er mere end 2 år i hvf. Og slet ikke i det omfang. Det giver huller i barndommen og dermed en masse tilgodehavender siden, som et parforhold skal gøre rede på, og et kan det ikke, såvel somm de største sindssygdomme, skizofreni og paranoia grundlægges dér.

  Ligedan kan der oplyses bedre om renlighedstræningen af børn, de skal blot have gode identifiseringsbilleder og ditto muligheder, såvel som udvikleningen af lukkemusklen slet ikke er parat før omkring de tre år, så vi ødelægger det for børn, hvis vi presser på, vi dannet bla grundlaget for homoseksuelle tilbøjeligheder og andre karaktertræk, hvilket er unødvendigt.

  Lidt mere her – men det er sådant, vi skal se til, så vil vi kunne minimere mange til, også stofmisbrug kan der sættes ind overfor, hvis barnet har de rette forhold med moren i ammeperioden og bliver tilfredsstillet der i sine behov osv.

  Much more to the picture, som jeg tit på Berlingske blogge har skrevet om iøvrigt!!

  Og – derfor skal samfundet indrettes efter dette, da vi taler om nye borgere og deres sundhed og dermed alt-i-alt et samfunds grundsten for sundhed og vækst, fremfor allehånde lappeløsninger – det vil være en EGENTLIG FOREBYGGELSE – og ikke bare en forebyggelse, når skaden er sket, så vi skal gribe ind for at den ikke sker igen og igen; men det er det, vi ser, fordi de tidlige orale(depressioner, ikke uforalt her) og anale (paranoiaen, ikke ufortalt her) skader er de værste og de sværest helbredelige, OG ligedan fordi, der er stort set ingen i DK og ikke mange verden over, der kan en metode til at gå ind i folks programmering. Også uoverkommeligt på gr a antallet. Ligedan er der ingen tilskud via det offentlige, så de få, der har gået i psykoanalyse er heldige.

  Og – så er der den forestilling, at det er dyrt. Det er der i og for sig ikke, hvis vi taler om en beh-periode på 1-2 år, og hvor der kun er tale om 6-7 mdr. om året, da der SKAL holdes pauser, l time om ugen, enkelte 2 timer ugtl., fordi der også skal orienteres lidt undervejs (lidt teori til en forståelse og for at kunne følge med el vide om, vigtigt).

  Selv har jeg kun få muligheder nu, så .. sådan er det bare, med de Vestergaard’ske ord!

  Men noget kan nås ad den vej til en forebygelse, oplysning til forældre, fordi der har været store svigt til dem ‘efter en fødsel’ – og fordi ‘man’ heller ikke altid har vidst om disse forhold for børnene, der jo tidligere bare skulle være såkaldt voksne hurtigst muligt, den mere autoritære del af en sådan opdragelse. I al hast .. Mvh BHL

 32. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Søren Pind – fortsat:

  Vi taler om dyre og dyrebare, såvel som dyrekøbte erfaringer, som samfundet mister, fordi det kræver mennesker, der har gennemgået en analyse selv, til en forståelse. Ellers kan det svært lade sig gøre – det kræver minimum en indføring i sådant stof. Mvh BHL

 33. Af Anders Schoubye

  -

  Hej Søren,

  Hver gang disse monstrøse tragedier sker, så tænker jeg ligesom dig: Nu må vi da kigge på vores kulturelle fundament.

  Vi må lære hinanden mere dannelse, mere selvbeherskelse og mindre primitiv, grænseløs begær efter det næste adrenalin kick.

  Vi må lære hinanden at gribe ind overfor sygelige tendenser i vores omgangskreds før det kan slå over i tragedier.

  Men efter en tid, så tænker man jo. Det er jo de andre. Det er jo på den anden side af Atlanterhavet. Det er jo en enlig skør norsk kugle.

  Og så alligevel synes jeg, at bemærke, at mennesker i min omgangskreds i stigende grad nærer omsorg for hinanden. Har du det godt ? Er du stresset ? På mit eget mikroplan synes jeg at spore fremskridt. Hvem ved, måske vi mange som gør det, uden at medierne endnu har fundet ud af det ?

 34. Af Jan Petersen

  -

  @ J Lund

  Helt enig. Hvilket så også alt andet lige betyder, om våbenlovgivningen er slap, stram eller slet ikke eksisterende, ændrer det ikke ved det faktum. At dem, der vil have et våben, skaffer sig et våben.

 35. Af søren sørensen

  -

  Men se hvor mange der reflekterer.
  Skrevet af Jesper Høegh, 30. januar 2013 kl. 16:03

  Bare se på hvor mange borgerlige der ikke er villig(godt klar over at du er sort og du er altså derfor selvforskyldt i hvad der end er gået galt for dig i det offentlige sygehus, problemet er jo bare at ordentlige mennesker også betaler en pris der!) til at betale ordentlig skat, men af egoistiske grunde går privat og betaler sig fra sit ansvar på sine medmenneskers omkostninger og et endnu bedre hospitals væsen?…Søren Pind er nu sikkert i stand til at bidrage med Amerikansk indsigt nu, og hvad de borgerliges drømmescenarium af uanstændighed bliver måske efter næste valg, da Jakob Holt jo har været meget fremme med hvorledes fattige der bliver efterladt på gaden i Armod ved nød! Tror nu ikke lige du skal vente et svar der fra venstre og altså medlem opstarter banden af det private sygehus mirakel på bekostning af det store Danske flertal!

 36. Af J Lund

  -

  @Jan Petersen, 31. januar 2013 kl. 18:16

  “…At dem, der vil have et våben, skaffer sig et våben.”

  Det har du sikkert ret i. Jeg ville dog ikke selv vide hvorledes jeg skulle anskaffe mig et skydevåben, hvis jeg ønskede mig et sådant.

  Jeg er imidlertid overbevist om at en stram våbenlovgivning, som vi har i Danmark, bevirker at færre har skydevåben, hvilket igen bevirker færre skuddramaer, hvor folk bliver skudt eller lemlæstet. Jeg er i hvert fald rigtig glad for at leve i et samfund, hvor almindelige borgere ikke ejer et skydevåben til “selvforsvar”. Det ville også påvirke vores mentalitet og medmenneskelige relationer meget negativt. I samfund, hvor almindelige borgere ønsker og har skydevåben, har de kriminelle “sejret”.

 37. Af Erik Larsen

  -

  Nu kender jeg USA – igennem sikkert mange flere år – bedre end dig Søren Pind. Undskyld. Men jeg har familie overthere i massevis bl.a. datter og 2 børnebørn. Jeg og min kone har været overthere nok ca. adskillige år af vores liv. Og vi har altid, altid set og mødt mennesker bare SÅ meget bedre, venligere, høfligere, hjælpsomme end NOGEN DANSKERE DU KAN MØDE IDAG PÅ GADERNE – særlig i vore store byer Kbh., Århus, Odense, Ålborg. TRIST!
  Men sådan ER det og grunden – ja, den er lang at forklare, men danskerne er bare blevet så , SÅ indoktrinerede af hvad der skete i 68-erne, og de danske totalt røde medier – at ALT idag er slut for det danske samfund. Vestager, Jelvad (Jesus igen) og en totalt selvisk statsminister regerer på grundlag af SF med ca. 5% stemmer, R på ca. 7% og EL på ekstreme stemmer fra ideer der aldrig, aldrig fandtes i Danmar før 1980.
  VÅBEN: I Danmark er der skyderier, knivstik, overfald – der ikke er sammenligning af i USA.
  Hvordan kan man f.eks. i Dk ikke have lov til at forsvare sig selv – ikke have lov til at have våben? – mens ALLE DE KRIMINELLE HAR DET? oG hvor får de dem fra – når det jo er forbudt at have et lille luftgevær? Og hvor får de pengene fra, når politiet en enkelt gang snupper våbene – til at købe nye igen – og hvorfra? Nej, Danmark er LANGT LANGT MERE PÅ VEJ UDI LOVLØSHED end USA.
  (landet er altså også med 300 gange så mange mennesker end vi, der nu har valgt – i modsætning af USA – at lade folk komme ind uanset, hvad de vil, hvad de kan, hvor de kommer fra! Godnat, Danmark.

 38. Af søren sørensen

  -

  familie derover i massevis@

  Kan godt li at mængden giver fylde i meningen!!!
  Resten må en mere psykologisk aktiv, komme med forklaringen på hvad betyder..manden er sindsyg men måske bare en helt normalt oldtids julenisse borgerlig, der lever i forældet tidsmæssig stand af meninger? Formentlig bare dette!!!

  Har selv tilbragt omkring 3-4 år i nordamerika. Som den lavkulturalle og næsten talende overfor siger, tror han aldrig nogensinde at jeg vil blive ladt ind i verdens bedste land…Vist på tide at Obama får en skarpere indvandring politik og får frasorteret folk som Erik Larsen der og måske hans afkom hvis lignene meninger er tilgængelig der? Og dem der virkelig vel Amerikaner det godt som undertegnet får frit lejde? At ville -90% Amerikanere det godt betyder at men er på den gode side af demokratiet. Modsat Anders Breivik som Erik Larsens meninger minder mest af alt om i Berlingske!

 39. Af Bjarke Mortensen

  -

  Erik Larsen
  Du minder mig om happy meal fra Burger King.

 40. Af Erik Larsen

  -

  Prøv kære læsere, at læse “søren sørensens! formuleringer – totalt uforståelige og ikke eet – ikke eet eneste fornuftigt argument, svar eller lignende – andet end “erik larsen” er som en Breivik, og “obama skulle frasortere folk som erik larsen” m.m. – INTET, INTET om de konkrete ting jeg – med min erfaring nævner om amerikaneres opgørsel – i sammenligning med danskere som særen sørensen og hans EL-fæller!!! Intet andet end personlig fornærmelser og injurier – det er ALT hvad den mand kan og vil. Berlingske KAN I DOG IKKE FORSTÅ AT HAN KUN ØNSKER AT FORNUFTIGE MENNESKER SKAL VÆK FRA BLOGGEN – LIG MED AT DE IKKE GIDER DET MERE?mANDEN KAN IKKE være normal.

 41. Af Svend v.

  -

  Du minder lidt om en hysterisk kvinde Erik Larsen.
  1-0 til Sørensen han har da humor.

 42. Af Jens Holm Møller

  -

  Kære Søren
  Jeg har lige set dig på DR2 sammen med Jacob Holdt.
  Respekt for det, respekt for at du tør prøve det af at der kunne være andre synsvinkler, og at du forbeholder dig retten til at være menneske og også at blive klogere.
  Fra en der politisk befinder sig et helt andet sted end dig, men ovenstående er kernen i demokratiet og at udvikling sker via dialog og samtale.

 43. Af Jan Kristensen Kristensen

  -

  Som skrevet af Jens Holm Møller, så jeg også programmet om Pinds og Holdts barske opvågnen i det voldsprægede USA, hvor våbendebatten overgår al fornuft. Søren Pind måtte vist erkende, at våbentilhængerne i den grad lider af paranoya overfor myndighederne i Washington, og så kan jeg endda fortælle dig, S Pind, at de også er bange for FN. FN og Washington er “nemlig ved at blive enige om, at de skal storme amerikanernes hjem og fjerne deres våben”. Derfor lyder våbentilhængerne som vanvittige konspiraions-tilhængere, der er udenfor pædagogisk rækkevidde.

  De mennesker tænker ikke på de 20 børn, der blev mejet ned af en gal mand. De tænker kun på sig selv og deres våben. De tilhører en gruppe af selvbestaltede militser, hvor en vis hr. Chuck Norris, som de fleste af os kender fra diverse actionfilm, skal lede deres kamp mod Washington og forsvar af de enkelte staters selvstændighed fra Washington. De forventer en revolution, når amerikanerne finder ud af, hvad “der virkelig sker”.

  Det må være trist for Søren Pind at se og høre. Du elsker Reagens Amerika. Gad vide hvad Ronald Reagan ville sige til de mennesker, hvis han havde muligheden?

  USA er et splittet land. Det må selv du erkende, Pind. De våbengale og tee-party-folkene taler seriøst om Obamas ønske om at skabe et overherredømme på verdensbasis. Obama vil ikke gå af ved næste valg. Han vil overtage først USA og derpå resten af verden, og det kan de ikke acceptere, da Obama er muslim, nazist, socialist og kommunist, og så er han slet ikke født i USA.

  Jeg ved godt, vi taler om et mindretal, men mindretallet får enorm pressedækning, hvor specielt Fox News er deres kanal. En kanal der ikke retter op på fejl, misinformationer og hadet til Obama. Det er lidt uhyggeligt, at verdens mest beundrede nation i den grad er på vej i den forkerte retning. Snart vil flere børn blive ofre for denne paranoya. Det er jeg ikke i tvivl om.

  Til sidst. Er det ikke mærkeligt, Søren Pind, at vi, danskere, oplever denne terror på tv og på nettet og alligevel ikke rigtig kan sætte os ind i de højrerabiate menneskers situation. Vi forstår det ikke. Men når vi bliver spurgt til vores egne børn, så går alvoren op for os. Tænk hvis …………. !!

  Det er lidt uhyggeligt, er det ikke ???

Kommentarer er lukket.