Vol(d)smose – mens vi taler om støj i biografen…

Af Søren Pind 357

Hvorfor vandt VK-partierne valget i 2001? Bl.a. fordi Socialdemokratiet havde mistet jordforbindelsen, og helt glemt, at det var Danmark, man var sat til at forvalte – ikke et tilfældigt sted på jorden, hvor hele menneskeheden kunne hvile og se lammet og løven drikke af kilden side om side.
I går eksploderede den betændte byld i Odense igen: 70 mænd stormede en skadestue og hærgede den, fordi de ville have fat i en indlagt, der havde tilknytning til et opgør i Voldsmose. Regeringen ser som sædvanlig passivt til, mens kriminelle og banditter tager magten i gaderne og gør, som det passer dem. Vollsmose er, en passant, den bydel, hvor regeringen nu har besluttet sig for – fordi antallet af udlændinge og flygtninge, der nu søger til Danmark efter den ny regerings signaler, er eksploderet – at placere 200 flygtninge, efter vi igennem en længere årrække søgte at frede et udfordret ghetto-område i Danmark. Den lokale – socialdemokratiske – rådmand var ikke orienteret – det var hans borgmester, derimod. Men han tav.

Regeringen har lempet udlændingelovgivningen på en lang række områder – godt og vel 30 lempelser er det blevet til. Langt mere vidtgående end man havde stillet vælgerne i udsigt. Og mens snakken går på Christiansborg om påståede nye visioner, og nogle kommentatorer for Gud ved hvilken gang endnu engang prøver at tale Helle Thorning Schmidt op (det glæder mig kun, det er der, det altid går galt), begynder tilbageslaget for integrationen igen. Signalet tidligere på året var ikke til at tage fejl af, da justitsministeren gjorde klart overfor kriminelle udlændinge, at den hårde linje var et overstået kapitel: Gør hvad I vil – men I får lov til at blive i Danmark. Nu begynder vi så at høste frugterne. Det er en skam. For dem, der gerne vil integrationen i Danmark. Og for dem, der bliver ofre for voldelige udenlandske kriminelle, og må se til, at de, på grund af regeringens omlægning af udlændingepolitikken, får lov til at blive i Danmark. Men for oppositionen? Fint. Mens vi venter, kan vi konstatere, at regeringen intet har lært af tiden op til 2001. Man er i rask firspring ved at smadre nogen som helst folkelige forståelse for, at udlændinge også er en del af den danske virkelighed, og at Danmark har brug for, i en global verden, at føre en progressiv, konsistent udlændingepolitik. Det kan nemlig godt lade sig gøre, uden naivitet og tåbelighed.

At overvære visse skribenters jubel over, at Socialdemokratiet endelig har fået en vision (har de?), mens skadestuer raseres langt fra Parnasset, er sigende. Tænk, at vi er dertil, hvor landets forhenværende – ikke gamle – arbejderparti har fået fire medlemmer fra hver sin fløj (!) af partiet til at skrive en – ordrig men tom –  kronik, og det i sig selv udløser ovationer. Mens, altså, at virkeligheden af den politik, regeringen har gennemført, viser sig. Stik modsat mod ordene, der blev sagt. Og imens? Imens taler vi om støj i biografen – og skælder ud på de der skælder ud på de der skælder ud… Socialdemokratiet har intet forstået af 2001. Og vil derfor gentage fejlen. Partiet vil i de næste tyve år være en irrelevant deltager på den politiske scene. Det har mistet folkets tillid. Og skylden? Den er partiets helt egen.

357 kommentarer RSS

 1. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Gad vide hvad Pinds mening er med, at slette mine indläg, der taler mod muslimsk indvandring i Danmark, samt som placerer ansvaret hos vore politikere?

  M.v.h.

 2. Af Kristian Andersen

  -

  kristian andersen 22/8 kl. 21-57

  ” Sikke mange racister Søren Pind har some venner her i debatten ”

  Herregud – en floskel som racister, er alt hvad du kan komme med.
  Hvor lærer du dog den slags ord ?
  Du synes at have nogle mega blokeringer og fordomme.

  Skrevet af John Laursen, 23. august 2012 kl. 12:14

  Mine fordomme er intet imod alle de racister der skriver her, med deres evindelige opkast!

 3. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Helge Ebbe Nørager……

  Det passer altså ikke, det du skriver om at et statsborgerskab ikke kan annulleres. Det kan det sagtens, hvis der er politisk vilje eller flertal til det.

  Et statsborgerskab kan jo være opnået under falske forudsætninger. Desuden er de blevet kastet i grams af Borgen, til nærmest hvemsomhelst der var i stand til at mumle noget om asyl.

  Det vi kan konstatere er at partierne stort set alle svigter eller er bløde i knæene, når det drejer sig om at bevare og forsvare danskernes interesser, rettigheder, velfærd og fremtidsmuligheder.

 4. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Var det mon ikke på tide, at man udlöste en folke afstemning i Danmark, om hvor vidt vi önsker forsat muslimsk indvandring til landet?

  Den Danske befolkning er aldrig blevet spurgt om den vanvittige politiske idé.

  Så hvad med, at spörge Danmark om dette?

  Samt hvad med, at man på Christiansborg begyndte, at tänke over hvilke konventioner der burde, og skal opsiges for, at sikre landets velfärd fremtidigt?
  (Det er jo trods alt det man er ansat, og betalt for som politiker)!

  M.v.h.

 5. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Vi kan også konstatere at flere debattører kun er med her for at betvivle alt og bortforklare alt. Eller de spiller racisme-kortet når de er uden argumenter.

 6. Af niels hansen

  -

  @Axel Eriksen

  “Mon du ikke selv er pinlig! Jeg har ikke henvist til navngivne personer.”

  Jo, du har fulstændig ret. Jeg blandende to indlæg sammen.

  Beklager dybt og undskylder!

 7. Af Per Andersen

  -

  Helle Thorning har ikke andet end dårlige undskyldninger at byde på: De muslimske bøller gik jo i børnehaveklasse under Fogh, siger hun. Dermed afslører hun absurditeten i den socialdemokratiske mentalitet.

  1)Socialdemokratiet gør dermed børnehaveklasselærerne ansvarlige for muslimsk klandannelse.

  2)Socialdemokratiet friholder bøllernes forældre og bøllerne selv fra deres hovedansvar.

  Det er et typisk eksempel på socialdemokratisk formynderisk beton-tænkning gående på forholdet mellem det enkelte individ og staten. Staten er formynder og individet er umyndigt og ansvarsfrit.

  Danmark har gennem de sidste 30 år misbrugt et utal af milliarder af vores surttjente skattekroner på integrationsprojekter af muslimske fundamentalister som i stedet kunne have været anvendt til bedre ældrepleje, bedre hospitaler og andre gode ting.
  og hvad har det nyttet – udover livslang klientgørelse?

  Integration af fundamentalistiske muslimer er en umulig opgave. Man kan ikke integrere nogen, som ikke vil integreres. Muslimske fundamentalister betragter os ikke-muslimer som vantro, som man skal holde sig fra. Men de vil altså godt have vores penge.
  Nu må det være slut.

 8. Af Las Jensen

  -

  til orientering:
  Kristian Andersens kontor er vist lukket – og har åbenbart været det længe

 9. Af Arne von Kappelgaard

  -

  @ Axel Eriksen
  Det Radigale Venstre har en lang historie og tradition for udansk virksomhed. Dets fornemmeste opgave er tilsyneladende at nedgøre egne borgere og kultur, hvorimod alt udefra kommende især islam prises som en berigelse og tilskud til en farverig tilværelse.

  At tyske tropper uden modstand kunne overskride den danske grænse, skyldes udenrigsminister Peter Rochegune Munch´s (1870-1948) slappe indstilling og radikale pacifisme overfor forsvarssagen. Værneviljen var ikke eksisterende, det var derimod defatismen. I forhold til 9. april. må han betegnes som landsforrædder og DK store ulykkesfugl, for han spillede samme rolle som D.G.Monrad spillede i 1864, hvor vi mistede land op til Kongeåen. Og Munck var en sand arvtager efter den agressive Viggo “Hvad-skal-det-Nytte” Hørup (1841-1902). Det var et slogan, der mundede ud i dannelsen af det antimilitaristiske parti Det “Radigale” Venstre.

  Denne mangel på vilje til at kæmpe og imødegå udefra kommende, manifesterede sig i en amerikansk sportskommentators udtalelse over en boksers manglende vilje til at kæmpe: “Han lagde sig ned som en dansker.”

  Under den kolde krig og fodnote politikken spillede de radigale en lidet flatterende rolle. Partiet havde tætte forbindelser til regimet i DDR sammen med socialdemokraterne.
  Derfor kan man heller ikke blive forundret over, at de radigale handler som de gør, deres langsigtede mål som de er godt på vej til at nå, er at nedbryde nationalstaten indefra, step by step,samtidig med at man stigmatiserer egne borgere under parolen: tolerance, mangfoldighed, multikulti.

  Vores hjemlige korandisciple nærer kun foragt for de slappe dumrian-danskere. At man har den gutmenschen holdning som man har, så grunder det i at de kan føle sig uhyre ophøjede, kosmopolitisk visionære, tolerante, rummelige e.t.c. For den “talende klasse” er følelsen af at “gøre godt” ekstremt berusende. De radigale lider af kronisk storhedsvanvid, det ligger i partiets dna.
  Denne gen-brist er bl.a. mundet ud i “Bedsteforældre for asyl”, “Forældre mod politivold” og “Kirke-asyl”, i uskøn symbiose med venstrefløjens sorte stormtropper AFA.

  Derfor syntes jeg at man burde indstille Det Radigale Venstre til Corfitz Ulfeldt-prisen, de om nogen har fortjent den.
  Man kan undre sig meget over, at blå blok der i 10 år havde magten, ikke gjorde mere for at værne dansk sæd og skik. Både Venstre og Det Konservative Fjolseparti bærer et stort ansvar på deres skuldre. Der er ikke udvist rettidig omhu de sidste 30-40 år fra politisk side.
  Jeg og mange andre etniske danskere, har intet medejerskab til den førte politik.
  Et kan siges, problemet med islam ikke bare i DK men i hele Europa, kan ikke løses med dialog og “bekrymringssamtaler”, der skal helt andre skrappere midler på bordet.

  Som den tidligere tyske kansler Helmuth Schmidt udtrykte det i JP 16.08.1992: “Jeg tror, at muslimerne en skønne dag vil kaste sig over os.”

  Et fjeld kan sprænges og tvinges kan en elv, men aldrig kan et folk forgå, der ikke vil det selv.

 10. Af Vollsmose uden værdikamp — Politik og spin

  -

  […] borgerlige opposition at give den nye regering skylden for alle dårligdomme, selv om blandt andre Søren Pind gør en behjertet indsats. 10 års politisk magt frem til for 10 måneder siden giver trods alt et vist medansvar for […]

 11. Af Erling Drews

  -

  jeg er enig med Aksel Eriksen og Arne von Kappelgaard i, at det var et trist eksempel vi så fra den danske regering under andens verdenskrig med et besat Danmark…

  Tager man “bare” udplyndringen fra samlingsregeringen af de danske lønmodtagere fra og med 08.Maj 1940, de såkaldte tvangslove, hvor byrderne blev læsset over på befolkningen, hvor man ophævede pristalsreguleringen, forbud mod strejker, tvangsarbejde til underbetaling, total lønstop, og en lønskat…Så man man sige, at det var godt der var Frihedskæmpere til, ellers kunne Danmark ikke havde gået med oprejst pande efter krigen…

  Når man i øvrigt tænker på alle de rædsler andens verdenskrig skabte, undre det mig egentlig, at “man” kan være imod at Flygtninge/udlændinge kommer til Danmark og beder om hjælp…”Fordi” omkring 70 personer ikke kan opføre sig ordentlig i Odense…

  Og som den Ateist jeg er, burde alle kristne i Danmark “have en dårlig smag i munden”, især når man ser Martin Luther er nævnt hele to gange i Den Danske Grundlov, selv om han i sin bog “Jøderne og deres løgne” skrev, at kristne skulle nedbrænde jødernes huse og hjem samt fordrive dem…Efter min mening, er det en skamplet, at Martin Luther er nævnt i vores Grundlov…

  “Man” burde muligvis lige læse om Martin Luther og han udtalelser…God Læsning !

  God Aften,
  Erling Drews…

 12. Af Axel Eriksen

  -

  @ Erling Drews!

  Nå, du er gået “over” til Enhedslisten. Jeg har stemt på Venstre i over 40 år – men der er trods alt åbenbart en vis sammenhængskraft i samfundet, når vi alligevel kan være enige på nogle punkter – uden at beskylde hinanden for racisme eller det, der er værre!

  Fortsat God Torsdag!

 13. Af Erik Larsen

  -

  ENIG PREBENF1JENSEN:!! Det er rent, rent bestilt arbejde fra de røde organisationer.
  (Og se en mand igen som “Kristian Andersen” – han er det bedste eksempel!)

  Vi kan også konstatere at flere debattører kun er med her for at betvivle alt og bortforklare alt. Eller de spiller racisme-kortet når de er uden argumenter.

  Skrevet af PREBEN F1 JENSENH, 23. august 2012 kl. 13:29

 14. Af Juma Kruse

  -

  Hr. Pind!

  Vil du venligst liste disse 30 lempelser op for mig, da det forekommer mig, at du har en meget alternativ måde at tælle på.

  I øvrigt burde du vide, at udlændingeloven ikke har meget at gøre med situationen i Vollsmose.

  Du burde set dig for god til at slå politisk plat på en helt igennem ulykkelig begivenhed.

  kaerligheden.dk

 15. Af Niels Olsen

  -

  Absolut enig med Søren Pind.

 16. Af niels hansen

  -

  @Axel Eriksen

  ” Jeg har stemt på Venstre i over 40 år – men der er trods alt åbenbart en vis sammenhængskraft i samfundet, når vi alligevel kan være enige på nogle punkter …”.

  Jeg tror du vil være forbavset over hvor MEGET vi herhjemme kan blive enige om – på trods af politisk ståsted og partitaktiske hensyn.

  Der er stadig en betydelig sammenhængskraft.

  Den ser du især på arbejdspladser og i fritidsforeninger.

  Den knager efter min mening i furerne, når vi af forskellige grunde bortvælger folkeskolen og dækker os gennem private sundhedsforsikringer, hvor vi kan springe køen over.

  Her var vi tidligere ‘alle i samme båd’.

 17. Af Kim olsen

  -

  Gad vide om det er AK81 eller andre bandegrupperinger fra Nørrebro, som står bag den mangeårige pengeafpresning af de handlende.

  Hvis det er indvandrerbander, er der naturligvis tale om enkeltstående isolerede tilfælde….

  Hvis det derimod er AK81 eller HA, stiller sagen sig naturligvis helt helt anderledes. Så er det jo højrenationale terrorister som er på spil!

  Ak ja…

 18. Af niels hansen

  -

  @Kim olsen

  Der er højreorienterede terrorister (se anholdelser i Tyskland) og der er islamistiske terrorister.

  Hvorfor blande kriminelle bander ind i den diskussion?

 19. Af Erling Drews

  -

  Jeg er faktisk enig med Niels Hansen i, at det “knager i fugerne herhjemme”…Men det kan da ikke være personer der kommet fra et andet lands skyld…

  At “man” fravælger folkeskolen, forstår jeg faktisk godt, udviklingen på dette område er helt i tråd med, at man bliver nød til at dygtiggøre sig, for at kunne overleve i fremtidens samfund, derfor sørger forældre for, at deres børn komme i private skoler og lærer noget…

  Det er jo ret uhyggeligt, at en del unge der forlader folkeskolen ikke kan læse, skrive og regne…Så her knager det i fugerne, som Niels Hansen omtaler…

  Angående sundhedsforsikringer, så må det være sådan, at personer der har økonomi til at tegne en sundhedsforsikring, selvfølgelig skal have sin fulde ret til dette…Til gengæld er det yderst fornuftigt, at sådan en sundhedsforsikring ikke er fradragsberettiget over skatte billeten…

  Mange forsikre sig også ekstra mod ledighed, hvad er yderst fornuftigt, hvis økonomien passer hertil….Sådan skulle det da gerne være i et demokratisk samfund…

  Du kan “bare” tage en A – kasse, hvor man betaler det samme i A – kassekontingent, men ledige i lavtlønsområdet kan ikke få udbetalt den samme dagpengesats som en højtlønnet, ene og alene på grund af en “lav lønindtægt”, og misforstå mig endelig ikke her, men det kan jo ikke være rigtigt…

  Selvfølgelig har man politiske uenigheder, sådan er det, men man kan jo sagtens være i samme Bus af den grund, uden det skaber problemer…

  ATT: Aksel Eriksen…Ja jeg er gået over til Enhedslisten efter 50 år som socialdemokrat, da socialdemokraterne efter min mening har svigtet kerneværdierne totalt, og ikke mindst, har stemt for tilbagetræknings reformen, som yderligere har forringet efterlønsordningen og hævet pensions alderen, og hykleriet fra især Henrik Sass Larsen om, at det blev over hans lig, at der skete forringelser på efterlønsordningen, ja han lever da endnu…Eller Carsten Hansen TV optræden, hvor han for åben TV – skærm underskriver et brev, hvor han garanterer Akutfunktionen på det lokale sygehus…Den garanti var på højde med Baron Von Münchausen…

  Nu må jeg hellere slutte da jeg er meget langt fra Bloggens Indlæg, men et svar fik jeg da medsendt…

  Fortsat God Aften,
  Erling Drews…

 20. Af Kim olsen

  -

  Niels Hansen

  Det er skam ikke min opfindelse sådan at relativere fænomenerne.

  Tal med Kristian Andersen og ligesindede om det tåbelige heri!

 21. Af Axel Eriksen

  -

  @ niels hansen!
  En fremstrakt hånd, der ikke blev taget ilde op. Tak for det!

  Mht. Folkeskolen. Jeg så da gerne, at alle havde den samme grunduddannelse – men kan skolen levere varen for alle?

 22. Af Claus Hansen

  -

  @ Per Andersen kl. 13:36

  “Danmark har gennem de sidste 30 år misbrugt et utal af milliarder af vores surttjente skattekroner på integrationsprojekter af muslimske fundamentalister som i stedet kunne være anvendt til bedre ældrepleje, bedre hospitaler og andre gode ting. Og hvad har det nyttet – udover livslang klientgørelse?”

  ENIG!!

  Set med regeringens briller har vi fået opbygget verdens største “GODHEDSINDUSTRI”, med et utal af inklusionsmedarbejdere, tolke, hjælpelærere, integrationskonsulenter, socialpædagoger, projektledere og mangfoldighedskonsulenter og hvad det ellers hedder.

  Alene i de sidste par år, er der ofret ca. 60 millioner til nyttesløse projekter i Voldsmose.

  Med hensyn til ældreplejen, så er der mere prestige i, at ansætte en inklusionsmedarbejder og integrationskonsulent, i stedet for en sosu-asssistent og hjemmehjælper! Nå, men Margrethe Vestager har dog sagt, at en robotstøvsuger er fremtiden for pensionisterne. Så er der jo heller ikke behov for så mange hjemmehjælpere, så kan muhammed få endnu en integrationskonsulent til ynke ham.

  Endelig har regeringen den fordel, at alle disse “kulturberigere” stort set stemmer på regeringen. Socialdemokraterne ville have absolut flertal, hvis det alene var de muslimske stemmer der talte.

  Derfor sætter regeringen nu turbu på importen af endnu flere uintegrerbare funktionelle analfabeter fra Mellemøsten, der på sigt bliver deres KERNEVÆLGERE.

  Kort sagt:

  Hvad skal vi med VELFÆRD når vi kan få “KULTURBERIGELSE” for pengene.

 23. Af Niels Poulsen

  -

  @Erling Drews, 23. august 2012 kl. 15:34

  Hold nu op med at tampe løs på vores kære reformator, Martin Luther, bare fordi han ikke lever op til nutidens politiske korrekthed. Hvilken historisk skikkelse gør i øvrigt det?

  Du ser han i bagklogskabens lys. Luther anede jo intet om KZ-lejre.

  Det er groft, det, Luther skrev om jøderne, men vi glemmer ofte, at det, han skrev om paven og den katolske kirke, er grovere.

  Luther var berygtet for at være grov i munden. Det kan støde sarte sjæle. Men det er ikke de sarte sjæle, som skal bestemme vores lands forfatning, som jeg synes skal afspejle vores historie, og den er om nogen signeret af Luther.

  Vi bør være taknemmelige for Luthers kamp mod kirkens autoriteter. Han formulerede en lære, hvor vi alle er lige over for Gud, og hvor kirkens rolle i samfundet blev mere tilbagetrukket. På den måde beredte han vejen for vores moderne demokratiserede og sekulariserede samfund.

  Derfor er der god grund til, at han er nævnt i vores grundlov, og at vi så godt som alle (ca. 83 %) er lutheranere her til lands.

 24. Af Helge Ebbe Nørager

  -

  @preben F1 hansen eller whatever.

  Vi er nu udover debat, om at du taler under synonym.

  Du fornægter Holger Danske, og kan ikke kæmpe med åben pande.

  Men svar til dig, angående mulighed for at fratage menensker Dansk Statsborgerskab.

  Søgsøg staten for at de ikke har udddannet dig, læs en lovsamling, eller blot læs Danmaks riges Grundlov.

  Den er på ca. 88-90 sider, og burde for dig være let at læse.

  Om du forstår den er ganske andet.

  Ingen, Ingen kan fratages deres statsborgerskab, da det er tildelt ved lov.

  Læs loven, frem for at komme med urigtige drømme visioner, og din fortolkning.

  Heldigvis er de ikke folketingsflertal eller højsterets flertal.

  Vi er lige for loven, og en Dansk statsborger kan ALDRIG sendes til et andet land.

  Så alt det ævl, stik det op hvor lyset ikke skinner, og kom tilbage til virkeligheden.

 25. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Helge Ebbe Nörager.

  Har man fået sit statsborgerskab tildelt under falske forudsätninger, vilket tilsyneladende en del har, så kan det også fratages personen!

  M.v.h.

 26. Af Helge Ebbe Nørager

  -

  Hr. @Carl-Erik Pedersen.

  Nej, lov i folketing om tildeling af statsborgerskab er genneført.

  Er det irreversibelt.

  Ellers hvis de er kloge åge nok, giv et enkelt hint til en sag hvor Statsborgerskab er blevet frataget nogen.

  Mit hint er, din søgning vil være forgæves, prøv at læs loven istedet.

 27. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Helge Ebbe Nørager…….

  Du er meget påståelig.

  Men efter den gang elendige vås og vrøvl du leverede under N K-Ks blog, har jeg svært ved at tage dig alvorligt. Hvorfor jeg ikke vil bruge mere tid på dit postulat. Over and out.

 28. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Der findes logisk tre indkomstmuligheder: (1) Arbejde, (2) Bistand fra det offentlige, og (3) kriminalitet. Men ultraliberale som Pind med meningsfæller i V, LA og RV synes at lide af den opfattelse, at mennesker, der ikke kan finde et job, og som ikke kan overleve rimeligt på bistandsydelser, så blot forsvinder ud i den blå luft. De selvsamme ultraliberales favoritfilm er sandsynligvis af den amerikanske slags, hvor familiens arbejdsløse forsørger på bedste cowboy-vis tager sagen i egen hånd for ved bankrøveri at skaffe penge til akut hospitalbehandling af familiens hjertesvage barn. Snøft!
  Hr. Pind, så tag da at søge reelle løsninger på vores ghetto-problemer i stedet for blot lette værdipolitiske markeringer. Som du ved er der markant ungdomsarbejdsløshed i DK, og den rammer jo unge i indvandredkredse mget hårdt. Så start dog at find på relle løsninger derfra i stedet for at kriminalisere vores unge, indvandrede medborgere.
  De unges optrøden på Odense sygehus (Undskyld, UNIVERSITETSHOSPITAL) er naturligvis ikke OK, men som andre lømmelstreger må de behandles som sådan. Ingen behov for kanoner. Eneste positive ved hr.Pinds indlæg er, at hr. Pind ikke er en højere rangerende officer, for så havde hr. Pind jo forlængst i sin vanlige hang til overreaktion gerådet vores miniputland ud i mange ærefulde nederlag.

 29. Af Axel Eriksen

  -

  @ Jørn Strand Nielsen 23.08. kl 13.38!

  Når du har afsluttet din “efterforskning” – kunne du ikke videregive det til politiet – så behøver de ikke at beskæftige sig yderligere med det.

  Kun “lømmelstreger” – det er jo helt straffrit!

 30. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Helge Ebbe Nørager

  Naturligvis kan et tildelt dansk statsborgerskab ophæves.

  Det kræver såmænd blot et flertal i Folketinget.

  Husk: Ingen over og ingen ved siden af det ting!

  (Det burde politikerne også lære!)

 31. Af Erling Drews

  -

  @ Niels Poulsen, 23 august 2012 Kl.20:14 !

  Jeg vil ikke ligefrem mene jeg tramper løs på Martin Luther, men ene og alene skriver sandheden om Martin Luther og hans holdning til Jøder…

  Jeg fastholder, og mener, at Martin Luther over hovedet ikke burde burde være nævnt eller forefindes i vores Grundlov, ene og alene på grund af hans bog “Jøderne og deres løgne” hvori Martin Luher opfordre kristne til at nedbrænde jødernes huse og hjem, samt at fordrive jøderne…

  Vi er helt enige i, at det er grove sager Martin Luther mener om jøderne og andre religiøse grupper…

  Jeg er også enig med dig i, at Martin Luther sørgede for, at kirkens rolle i samfundet blev mere tilbagetrukket…Men der gør jo ikke, at Martin Luther fritages for det ansvar han har udtalt i sin bog “Jødernes og deres løgne”

  Når Søren Pind, skriver i sin blog: “Hvorfor vandt V – K partierne valget i 2001..Bl.a. fordi Socialdemokraterne havde mistet jordforbindelsen, og glemt, at det var Danmark, man var sat til at forvalte”..

  Så burde man lige tænke på, hvad politikere fra den kant udtalte om flygtninge som man ikke kunne sendes hjem: “Man kan jo sætte dem ind i en flyver og give dem faldskærme på, og så smide dem ud over de lande de er kommet fra”…Efter min mening, er det så utroligt, at de danske vælgere, på det grundlag kan vælge en sådan politikere til folketinget…

  Og når Søren Pind skriver:Regeringen ser som sædvanlig passivt til, mens kriminelle og banditter tager magten i gaderne og gør som det passer dem”…Så må jeg sige, hvad har det med regeringen at gøre, vi har da et politi som skal sørge for ro og orden, og sætte ind når sådant sker, hvad de i øvrigt også gør…

  God Weekend,
  Erling Drews…

 32. Af Niels Poulsen

  -

  @Erling Drews

  Ja, men du vurderer nu engang Luther på nutidens normer og værdier, og det er ikke fair.

  Du kan ikke finde nogen med dine oplyste holdninger tilbage i den europæiske fortid. Overalt og til alle tider har europæerne desværre været efter de jødiske tilflyttere. Til sidst blev jøderne så trætte af antisemitismen i Europa, at de ønskede at oprette deres eget land, hvor de kunne være i fred for vores forfølgelse. Det fik de så efter rædslerne under 2. Verdenskrig. Men selv i dag er der utrolig mange, som er på nakken af jøderne.

  Hvad jeg mener, er: Luther var med sit syn på jøder ikke noget enestående. Han var som alle andre europæere på sin tid. Og han holdt sig i det mindste til ord.

  Se hellere på de lyse sider ved Luther: Han var en, som satte mennesket fri. Du kan takke ham for, at du kan leve dit ateistiske livssyn ud. Men du kan ikke kræve, at vi andre skal være som dig og skal skive historien ud af vores grundlov. Hvad enten du vil det eller ej, så har Luther betydet umådeligt meget positivt for vores smukke lille land.

  Det synes jeg er vigtigt at huske på i disse tider, hvor stærke kræfter forsøger at omvurdere alle vores hævdvundne værdier.

 33. Af J Christiansen

  -

  “Nej, lov i folketing om tildeling af statsborgerskab er genneført.”

  Når man sådan rent adminstrativt uddeler danske statsborgerskaber med rund hånd, så er det også muligt at rulle disse tilbage (hvor der er en vilje er der en vej).

  Det er jo så politisk populært for øjeblikket at rulle alt muligt tilbage – så hvorfor ikke også tildelte statsborgerskaber (som jo er en juridisk teknikalitet, ikke andet) hvis pågældende personer har misbrugt “tilliden”. Kombineret med udvisning for betandigt naturligvis, eller giver det ikke mening.

 34. Af niels hansen

  -

  @Niels Poulsen

  Selvfølgelig skal Luther bedømmes på hans gerninger -uanset om han levede for 50 – 500 eller 5000 år siden.

  Og der er INGEN undskyldninger for hans rabiate udtalelser om jøder – og hans rolle i bondeopstanden , der kostede omkring 75.000 mennerkser livet.

  Selv om jeg er ateist, tager jeg hatten af for hans store arbejde (plus Wittenbergs trykkeri) med at gøre Biblen tilgængelig for almindelige mennesker.

  I disse tider hvor vi diskutere hvad danskhed er, så er det netop det nationale sprog, der giver national sammenhængskraft.

 35. Af Erling Drews

  -

  @ Niels Poulsen…

  Det er selvfølgelig helt korrekt når du skriver, at den dag i dag, er der mange, som er på nakken af jøderne…Man kan vel tilføje, at det faktisk gælder for alle andre religioner også…

  Jeg vil selvfølgelig ikke pådutte andre min mening om Martin Luther, men mener at hans bog “Jøderne og deres løgne” gør, at han ikke burde være indskrevet i vores Grundlov, det er en mening jeg har, og selvfølgelig ikke, at pådutte andre den tanke…

  Skulle vi få en Grundlovsændring, hvad jeg håber på vi gør, inden for en kort periode..Ja, så er det jo ved en folkeafstemning af en ændret Grundlov, vi borgere skal tage stilling til…

  Til gengæld er jeg helt enig med dig i, at vi lever i et utroligt godt land, og vi selvfølgelig skal kæmpe for disse gode værdier, med al den kraft som er mulig…Det burde Søren Pind måske “tænke” over, når han påstår, at V – K regeringen vandt valget på grund af, at bl.a. Socialdemokraterne havde mistet jordforbindelsen og som sædvanlig havde set passivt til mens kriminelle tager magten i gaderne…

  Bare tænk på hvad der er sket i samfundet på det punkt, mens Søren Pinds parti Venstre har dannet regering i over ti år med de Konservative…

  Men som tidligere skrevet i debatten, så åbner Folketinget først i Oktober, så Agurketiden er lidt lang endnu, hvad gælder politiske udtalelser…

  Må jeg her til sidst, ønske dig en rigtig God Weekend,
  Erling Drews…

 36. Af Erik Larsen

  -

  Søren Pind! Jeg er ked af det, det gør mig så meget ondt, men du er nok ikke helt hvad du giver dig ud for? Du sætter mine indlæg “under behandling” mens en person – udansk – “Erling Drews” (ateist, lad det så være) får al, al mulig spalteplads? Undskyld, er du ikke den person som jeg egentlig så en smule op til??
  Det er rigtig slemt, at du censurerer indlæg , der fra min side kun går på¨at vi danskere skal forsvare os.

 37. Af Erik Larsen

  -

  Jeg har to indlæg “under behandling” , hvor jeg modsiger “Erling Drews”???
  Flot – men hvorfor??? forklar dog! Jeg taler jo kun for almindelige danskere.
  Fortæl mig dog , hvad HVAD jeg skriver der ikke er OK??? Så kan jeg da i det mindste udelade det som du, Søren ikke kan lide! Og det er virkelig, mærkeligt at der er noget af det jeg skriver som du altså “censurerer”?

 38. Af Erik Larsen

  -

  Men igen må jeg da forsøge at argumentere mod en udansk person som Drews – så må vi jo se om “mit indlæg bliver sat under behandling” eller hvad?
  Men Drews tror at VKO i ti år ikke har prøvet at føre situationen bedre i DK! Det har de jo virkeligt, men alt er smidt tilbage til historien efter at Barfoeden sikrede Vestager de få, små stemmer der skulle til for at det røde flertal blev en realitet. “Vi gjorde det”! sagde hende der mere en nogen er så UDANSK som man kan være. Leasing, privatskole, Gucci, falsk som bare f.n…!
  Tænk hun er STATSMINiSTER !

 39. Af Axel Eriksen

  -

  @ Erik Larsen!

  Hun er kun STATSMINISTER af navn – og hendes “overgangsregering” er vist ved at mangle sit “fundamnt”!

 40. Af Erling Drews

  -

  @ Erik Larsen…Du har da din fulde demokratiske ret til, at mene, jeg er udansk, som du skriver…

  Til gengæld står vi åbenbart så lang fra hinanden, når det gælder mennesker, hvor jeg mener, at alle er lige uanset hvilken land man kommer fra…Og er mennesker forfulgt på den ene eller anden måde, er de selvfølgelige velkommen i Danmark…Dog skal alle danske love og regler der er vedtaget på flygtningeområde selvfølgelig efterleves…Lige som vi andre skal overholde de love og regler der er vedtaget og gælder for samfundet…Det er elementært !

  Til gengæld mener jeg ikke der er et såkaldt rødt flertal…… Med et eventuelt rødt flertal, vil jeg mene, at den nye regering p.t. skulle være med Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten…Jeg tror/gætter på, at Det Radikale Venstre vil frabedes at blive kaldt for “røde”…

  Jeg havde gerne set en mere såkaldt rød regering, og ikke en S – R – SF regering…Men det er jo noget de danske vælgere fuldt ud på demokratisk vis har valgt…

  Samtidig mener jeg Helle Thorning Schmidt’s kvalifikationer som Danmarks Statsminister – kan der over hovedet ikke pilles ved… Det kan der efter min mening, til gengæld ved fruens politik der fremlægges….Såkaldt rød er den i hvert fald ikke, efter min mening…

  Tilgengæld er jeg helt enig med Aksel Eriksen i, at det er en overgangs regering vi har, jeg gætter på, at Socialdemokraterne og SF ikke over en 20. årig periode, kommer med i en regering…Men vi har jo før set “mirakler” i dansk politik, da man valgte en person ind på Christiansborg, fordi vedkommende lovede medvind på alle cykelstier, så man skal ikke blive overrasket…

  Må jeg ønske en God Weekend til Jer begge to,
  Erling Drews…

 41. Af P Christensen

  -

  Det er bemærkelsesværdigt at betragte venstrefløjens selvforvandling fra at være en religionskritisk
  til en fløj der i lutter behagesyge og racismeforskrækkelse har lagt sig fladt ned og nu siger ja-og-amen til reaktionære normer i regi af overtro.
  Hvor er venstrefløjens kamp for kvindefrigørelse og imod patriarkater ? Den findes ikke, når disse forekommer i regi af andre etniciteter, religioner eller ansigtskulører end een selv. Kritik af folk med de karakteristika er jo racisme. De har årtusindgammel hævdvunden ret til at handle som de gør. De skal tværtimod have ukritisk, positiv særbehandling, alene grundet deres karakteristika.
  Hvilket naturligvis ikke er racisme.
  Men giver en rar illusion af at være et godt menneske, de reaktionære normer til trods.

 42. Af S. Vendelboe

  -

  Erik Larsen er du talsmand for hvad der er dansk-udansk.

 43. Af Erling Drews

  -

  @ P. Christensen…Du skriver, at venstrefløjen har lagt sig fladt ned og nu sige ja – og – amen til reaktionære normer i regi i overtro…Det kan du “måske” have ret i, hvad ved jeg !

  Men som ateist, mener jeg, at alt religion er overtroisk, og hvad venstrefløjen eller højrefløjen har af holdninger til emnet, blander jeg mig faktisk ikke i…Og skulle begge sider, så pludselig have fået en anden tilgang til emnet, er det efter min mening en form for udvikling, hvad jo ikke er så ringe endda…

  Må jeg ønske en God Socialistisk Weekend..:ø)

  Erling Drews…

 44. Af SeineSkeksbig SeineSkeksbig

  -

  I definitely wanted to develop a quick remark to be able to express gratitude to you for all of the superb pointers you are giving on this site. My incredibly long internet look up has finally been paid with wonderful strategies to go over with my classmates and friends. I would repeat that we website visitors are rather lucky to live in a perfect place with very many brilliant professionals with insightful tricks. I feel really happy to have discovered your webpage and look forward to really more thrilling moments reading here. Thanks a lot once more for all the details.

 45. Af Declan Declan

  -

  Greetings, I believe your web site could possibly be having web browser compatibility issues. When I look at your site in Safari, it looks fine however, if opening in IE, it’s got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Other than that, fantastic blog!

 46. Af Minerva Minerva

  -

  As the admin of this site is working, no uncertainty very shortly it will be well-known, due to its quality contents.

 47. Af Paulina Paulina

  -

  Excellent site you have here.. It’s difficult to find high-quality writing like yours nowadays. I honestly appreciate people like you! Take care!!

 48. Af Caryn Caryn

  -

  you are truly a excellent webmaster. The web site loading pace is amazing. It sort of feels that you are doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterwork. you have performed a excellent job in this matter!

 49. Af Reva Reva

  -

  Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have developed some nice procedures and we are looking to trade techniques with other folks, please shoot me an e-mail if interested.

 50. Af Gia Gia

  -

  In 2006 CNN’s Money Magazine named Plano the 11th best place to live in the United States after citing it in 2005 as the best place to live in the Western U. With a tremendous selection of career and casual separates for misses, petites and women, it’s easy to create striking fall outfits. Most overlay teen shirts sport bright patterns, since the style makes patterns really pop.

Kommentarer er lukket.