Substans – derfor taler Bødskov med to tunger

Af Søren Pind 177

Det skete i den borgerlige regerings sidste dage – og politisk sarte sjæle skal nok slå ind på DR K nu eller andet af tilsvarende karakter: Det foregik på den måde, at jeg vidste, hvad Dansk Folkeparti ville bede om, da vi gik ind til forhandlingerne med de øvrige partier. Hvorfor vidste jeg det? Fordi jeg meget omhyggeligt selv havde formuleret forslaget og foreslået dem at foreslå det… Kriminelle udlændinge skulle udvises “med mindre det med sikkerhed var i strid med Danmarks internationale forpligtelser”.
På det helt rigtige tidspunkt i de højspændte forhandlinger smed partiet det på bordet – og efter en kort tøven nikkede justitsministeriet. Fælden var klappet. Det var godkendt.
Da lovudkastet nåede mit bord, fremgik det ikke af lovteksten. Jeg sendte det tilbage, med kravet om det skulle indgå, som aftalt og som godkendt af justitsministeriet. Samme tekst kom tilbage igen, med bemærkningen om – fra systemet – at det fremgik af lovens bemærkninger. Men jeg ville have det i selve lovteksten i en paragraf – ikke i bemærkningerne til loven. Hvorfor? Fordi vi flere gange i Danmark ikke er gået til kanten men kun har kigget på den. Og når noget står i bemærkningerne, men ikke i lovteksten, regnes det i realiteten kun som en sekundær retskilde af domstolene. Kort og godt tænker domstolene, at politikerne ikke mener det alvorligt (med rette, mange politikere var mere interesserede i ord og tage sig godt ud, hvor man senere kunne skyde skylden på domstolene for manglende udvisninger, ikke reel handling og konsekvens). Det endte i en direkte forespørgsel til den ansvarlige medarbejder om jeg skulle forstå det sådan, at han nægtede at udføre det, jeg havde bedt ham om, for i givet fald ville jeg gerne have det på skrift. Så fik jeg min vilje.
Når man kender den historie, ved man naturligvis også, at når justitsministeren, efter valget, nu pludselig ønsker at udskifte den pågældende tekst, så er det selvfølgelig ikke rigtigt, når han påstår, at der kun er tale om en symbolsk virkning, der ikke vil medføre nogen ændring i praksis. Det vil det. Det vil medføre, at man genindfører den gråzone, der var før, hvor domstolene lod tvivlen komme de kriminelle til gode. Det vil genindføre, at hele ansvaret for evt. tabte sager ved internationale domstole – det man i juraens verden kalder procesrissikoen – ligger hos domstolene i stedet for i det Folketing, der bevidst har bedt domstolene gå til kanten. Det er ikke engang kompliceret jura.
I det lys er det ikke bare demokratisk undergravende, at justitsministeren siger et i EU og noget andet til den danske befolkning. Det er også usandt og inkriminerende. Det er sørgeligt, at f.eks. en Peter Mogensen i Mogensen og Kristiansen opfatter denne sag som spinn. Den har sin egen realitet. Og det er siden underbygget ved, at det nu ikke kun er den danske opposition, Informations leder og JPs vittighedstegner, der hævder noget sådant. Det gør den EU-kommissær, hvem Bødskov tilskrev et smiskende brev, der egentlig taler for sig selv, også. Hun tilkendegiver i en artikel, Politiken valgte at bringe på side 6 uden at lægge den ud på nettet i dag (forsiden handlede om kulturhuse…), at hun klart mener, den her juridiske regel har virkning – Berlingske valgte da heldgivis at bringe denne historie ud.  

Når man i et brev til en EU-kommissær skriver, at det ud fra et politisk synspunkt er hensigtsmæssigt at ændre reglerne og når man skriver, at det vil øge beskyttelsen mod udvisning af kriminelle udlændinge, for derefter dels i første omgang at nægte at udlevere brevet til offentligheden og dernæst hævde, at det ikke er et politisk ønske, men juridisk og at det ikke vil øge beskyttelsen mod udvisning men fastholde status quo, så er selvmodsigelserne så enorme, at jeg ikke begriber, medierne, der skulle forestille at være demokratiets og befolkningens vagthunde mod politisk magtmisbrug, ikke går langt langt hårdere til denne sag.

Dansk udlændingepolitik står overfor en lempelse, der gavner kriminelle udlændinge. Det vil betyde, at vi igen vil stå i dilemmaet med Fiz Fiz, øksemanden og alle de, der er kommet til Danmark, begår grove forbrydelser og har mange børn. Vi står i en situation, hvor en minister evident søger at fortie dette faktum for den danske befolkning. Vi ser, at en minister siger et til en EU-kommissær og noget stik modsat offentligt i Danmark. Det burde være mums. Men af alle medier er det dagbladet Information, der har afdækket dette evidente, utvetydige og stødende dobbeltspil. Mens andre medier, som f.eks. BT, har valgt at bringe alenlange udsagn fra justitsministeren, der mener sig udsat for personangreb og en sag uden substans. Men den, der angriber Morten Bødskov er ham selv. Læs blot hans brev til kommissæren. Det står sort på hvidt. Ændringen er et politisk ønske fra justitsministeren om at beskytte de kriminelle bedre. Og regelændringen vil øge sikkerheden mod udvisning for de kriminelle. Det er skammeligt, at man ikke tør være ved det faktum overfor den danske befolkning. Men det er i sin essens, hvad der har kendetegnet denne regering og de politiske partier bag. Man vil gøre hvad som helst for at få og bevare magten. Løftbrud på løftebrud. Løgn over løgn. Det er ikke mærkeligt, at vælgerne strømmer til oppositionen. At medierne ikke kan skelne skidt fra kanel i denne sammenhæng er åbenbart ingen hindring. Blot skammeligt.

177 kommentarer RSS

 1. Af Kim Olsen

  -

  Jeg er borgerlig liberal.

  Jeg stemmer på en arbejderregering med Enhedslisten som parlamentarisk grundlag.

  Logisk? Tjah..

 2. Af Tom Worm

  -

  Der er for få Søren Pind’er i dette land og for mange skvadderhoveder af Nymands støbning, der angiveligt ‘aldrig vil støtte en regering, der er afhængig af DF’s stemmer’. Jeg vil tilsvarende aldrig støtte en regering, der er afhængig af de radigales utopiske borgerfjendske verdensfjernhed og evne til at plage livet af folk.

 3. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  Kim, i betragtning af at R-SSF regeringen fører langt mere borgerlig-liberal økonomi-politik end VKO-regeringen, så giver det god mening som borgerlig-liberal at stemme på de radikale i stedet for V og K eller LA da en stemme på V, K eller LA er en stemme på Pias reformmodstand, Pia’s udlændingesyn og Pia’s røde gavebod tendenser som det blev dokumenteret igennem 10 års VKO regering med massiv udvidelse af den offentlige sektor og den ene mere absurde udlændingestramning efter den anden.

 4. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Hvorfor er der dog folk der er modstandere af EU, af den ny besættelse, af statsbankerot, kæmpekriminalitet og danskhedens aflivning?

  Ifølge Jelveds internationale konventioner har danskerne pligt til at nedlægge Danmark og begå kollektivt selvmord, så der kan blive ordentlig plads til berigerne fra Asien og Afrika.

  Hvordan kan nogen så ønske at bevare landet og livet???

  Konventionerne, EU og Jelved repræsenterer jo den allerhøjeste godhed, visdom og retfærdighed. Så er det da både upassende, uanstændigt og urimeligt at være imod.

  Skam jer danskere.

 5. Af Kim Olsen

  -

  Dobbeltmoralen stinker.

  Knivloven var et uhyrligt indgreb i borgerrettighederne – ifølge den daværende opposition.

  Nu får vi så forbud mod luftgeværer til havebrug – iværksat af den daværende opposition (nuværende regering).

  Borgerne blev overvåget i en grad så Orwell ville have fået en ufrivillig s..afgang – ifølge den daværende opposition.

  Nu skal vi så have yderligere registrering af borgerne i forbindelse med flyrejser- iværksat af den daværende opposition (den nuværende regering).

  De borgerlige skar og skar i vores velfærd, i kulturen på hospitaler – ifølge den daværende opposition.

  Nu ser vi nedskæringer på kulturen, i den offentlige sektor og på sygehusvæsenet – iværksat af den tidligere opposition (den nuværende regering).

  Nationalismens flamme brændte over Europa i forbindelse med grænsekontrollen – ifølge den daværende opposition.

  Nu strammer de store i Europa grænsekontrollen. Larmende tavshed fra den daværende opposition (den nuværende regering).

  Listen er uendelig. Det er dybt beskæmmende og useriøst hvad der er leveret fra Borgen indtil nu!

  Men enkelte borgerlige liberale er såmænd godt tilfredse..

 6. Af Kim Olsen

  -

  Tænk engang Uffe Nymand. Du stemmer radikalt og kan ikke lide DF.

  Det burde du flage op noget oftere, for det er helt enormt interessant for alle os, som følger med i Berlingskes blogge. Kunne vi ikke også få lidt historik, f.eks. hvordan du har stemt ved de seneste fem folketingsvalg. Det ville være rasende interessant.

  Du har heller ikke fortalt den måbende læserskare om dit kærlighedsliv? Oplys os så vi kan tage kvalificeret stilling til de store spørgsmål her i tilværelsen.

  Gaaaaabbbbb

 7. Af Lars Hansen

  -

  @Niels Poulsen

  Nej jeg er ikke medlem af Dansk Nordisk Modstandsbevægelse og udtaler mig i denne debat alene på mine egne vegne.

  Men ja jeg går ind for, at der i udvisningssager skal ske en konkret afvejning mellem samfundets interesser og hensyn til bla. den kriminelles familie samt den kriminelles tilknytning til Danmark herunder varigheden af hans ophold her i landet.

  Jeg ser ikke udvisninger af personer med fast bopæl i et givet land gennem mange år som et hverken egnet eller særlig rimeligt middel i kampen mod kriminalitet. Og jeg mener derfor ikke, at der var noget behov for at stramme den lovgivning på området, som eksistere i alle de år, hvor Anders Fogh og Lars Løkke var statsminister, bortset fra de sidste 3 måneder. Og jeg mener heller ikke, at domstolene havde en for lempelig praksis.

  Som tidligere nævnt har danske domstole udvist masser af udlændinge også før juni 2011, og i enkelte sager mener jeg personligt, at domstolene er gået for vidt. Her tænker jeg specielt på en enkelt sag, hvor de danske domstole har udvist 2 personer, der er født i Danmark og har levet her hele deres liv. Det burde efter min mening slet ikke kunne forekomme.

  Men der er også mange af Højesterets kendelser på området, som jeg synes er rimelige og afbalancerede, så jeg er samlet set ikke vildt uenig i den praksis, der er blevet fuldt. Men er jeg meget uenig i den lovændring, som Søren Pind fik gennemført som en af sine sidste handlinger, før vælgerne stemte ham ud af ministerkontoret.

 8. Af Niels O

  -

  @Nymand

  Du er jo mentalt udfordret. Hvorfor bliver du ved med at fremføre afsindige påstande om VK-regeringen, som jeg igen-igen-igen dokumenterer er forkert? Hvad betyder “massiv udvidelse af den den offentlige sektor”?

  Dokumenter din påstand, at FARVEL fører mere borgerlig politik.

  Ved næste ligelydende indlæg fra dig, bliver jeg beklageligvis nødt til at spamme bloggen med mine adskillige sædvanlige økonomiske links. Selvom jeg godt ved, at du ignorerer dem, da du er fuldstændig faktaresistent.

 9. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Lars Hansen…..

  Din omsorg for forbryderne er rørende. Men har du helt glemt ofrene? Er du ansat som vinkelskriver i instituttet for menneskerettigheder?

 10. Af Frank L

  -


  Lars Sørensen

  Jeg ville gerne svare dig men jeg ved ikke hvem ARF er.

  Skrevet af Kim Olsen, 29. april 2012 kl. 18:11

  Næe – det undrer vist ingen herinde at du ikke nogenlunde kan gætte dig til typoen.
  🙂

  Spænd nu hjelmen for hulen og kom videre fra det sandkassepjevseri der.

  Hvis du vitterligt ikke forstår hvad han mener, må jeg så indrømme jeg har overvurderet dig.

  Det er tænkeligt. Men jeg giver altid mine medmennesker tvivlen til gode.

 11. Af Frank L

  -

  @ Lars Hansen, 29. april 2012 kl. 19:59

  S. Pinds spin, var jo dengang, at han på daværende tidspunkt godt vidste at de ikke ville beholde regeringsmagten.

  Finessen (synes han nok selv – vi andre finder det barnligt og samfundsnedbrydende,) er jo den at han godt vidste at en evt kommende regering ville få problemer med EU med den formulering af lovteksten.

  Det er hele det politiske spin, han nu er ved at forsøge at færdiggøre.

 12. Af Mandatar Torben Wilken

  -

  @ Niels Poulsen skriver d. 29. april 2012 kl. 19:29 følgende:

  Torben Wilken + Lars Hansen + Gustav Uffe Nymand
  Er I alle tre medlemmer af Dansk Nordisk Modstandsbevægelse?
  For I benytter jer alle tre af den samme fremmede argumentationsform.

  Svar: Jeg er medstifter og formand for Dansk-Nordisk Modstandsbevægelse, som er en borgerrets organisation stiftet på Grundlovsdag i 2002 foran Kronborg. Symbolikken skulle være til at få øje på. ” DNM er en 100% uafhængig partipolitisk organisation. Det er er fælles er indgangen til borgerens ukrænkelige rettigheder.

  ”Fremmede argumentationsform” Hvad er fremmed i formen for argumentationsformen? Er det, at man opfatter andre landes statsborgere som ”mennesker” med de samme rettigheder som alle andre, dit problem?

  Respekterer du Grundlovens overholdelse? De internationale konventioner DK på fuld demoktatisk vis har tilsluttet sig? Vores indmeldelse i EF nu EU i 1972?

  I et demokratisk retssamfund er der nogle ”spilleregler” som alle skal følge. Disse spilleregler er skabt ud fra erfaringer i faktiske forhold og politiske flertal i Folketinget. Jeg er ikke enig i al lovgivning der skabes. Jeg er modstander af den foragt Udlændingelovgivningen udviser overfor danske statsborgere der helt legalt stifter familie med en ikke Unionsborger. Politikkere og andre skal ikke blande sig i, stikke sin næse ned i andres personlige forhold. Det er vi sikret ved konventionerne f. eks. EMRK. Folketingsmedlemmer der ikke vil respekterer ”Gældende Ret” skal ikke sidde i Folketinget. Ændring af gældende ret sker ikke ved nationale lov-vedtagelser som er i konflikt med de konventioner, hvor vi har afgivet suverænitet. Konventioner vi ikke vil respekterer, dem skal vi trække os fra. Indtil dette sker, skal vi overholde dem. (se mine spørgsmål til Søren Pind).
  Unionsborgere fra andre EU-medlemslande og deres nærmeste familie er beskyttet mod udvisning ved kriminalitet. Hvorfor fordi kriminalitet bekæmper man med straffeloven og det er kun den der har begået den kriminelle handling, der skal straffes og ikke resten af familien herunder børn. Hvis du ikke er enig her, har vi ikke mere at snakke om. Her har jeg Dansk Lov på min side.

  Dit sidste spørgsmål: ” Går Dansk Nordisk Modstandsbevægelse ind for, at det skal være lettere for kriminelle udlændinge at undgå udvisning?” er delvis besvaret i ovenfor stående. Nej vi i DNM går ikke ind for, at det skal være lettere at undgå udvisning. Vi går ind for, at udvisning kun sker i de tilfælde som er nævnt og legaliseret i gældende ret. Det er domstolenes ansvar og der hører sådanne alvorlige afgørelser hjemme. Det Søren Pind gjorde var, at udvisning kunne komme på tale hvis PET havde en formodning og det ikke direkte stred imod de internationale konventioner. Den smarte måde at vende tingene på hovedet, den går ikke og det vidste Søren Pind også udmærket godt. Derfor blev der berettiget rettet kritik. Venstres retsordfører, Karsten Lauritzen tog skridtet fuldt ud ved at udmelde: ” Vi vil bryde konventioner med åbne øjne”. Venstre var total tavse ved den udmelding. Jeg ved ikke hvilken smag du har i munden oven på den udmelding?

 13. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  Jeg havde så ikke før nu hørt om den organisation

  Niels, jeg skal nok kommer tilbage til at finde nogle rapporter frem der dokumenterer VKO’s store udvidelse i det offentlige forbrug.

  Det bliver dog ikke her til aften, da jeg bliver ved med at få denne her kedelige besked om at dors serveren timer ud

  Under alle omstændigheder så kan VKO’s store udvidelse i det offentlige forbrug dokumenteres ved brug af forskellige parametre

  1) Mængden af offentlige ansatte
  2) Det offentlige forbrugs andel af BNP
  3) Stigningen i det offentlige forbrug målt i faste priser

  Desto længere tid vi bruger på at debattere det desto bedre da de 3 ovennævnte faktorer er en primær grund til at så mange utilfredse tidligere vælgere fra Venstre og Konservative er hoppet til LA i protest over VKO’s politik. Det skader jo ikke os radikale at bruge tid på at minde LA-vælgerne om hvilken maksimalstats uliberal katastrofe som VKO er

 14. Af Martin Kjeldsen

  -

  Kære Søren Pind, dobbelttale gælder også dig og dit parti, da du påstår at Venstre er liberalt.
  Jeg har lige læst artiklen dd. i dette blad om hvor vanvittigt overvågningen af befolkningen er blevet i dette land. Og de fleste tiltag er taget under VKO regeringen.
  At den nuværende regering så strammer op, kommer ikke bag på mig, og mantraet er det samme som VKO: velfærdssysemet og terror.
  Hvis liberal politik er overvågning og kontrol, øgede beføjelser af myndighederne osv., så vil jeg gerne frabede mig din version af frihed og liberalisme Søren Pind.
  Desværre har en stor del af befolkningen faldet for den manipulation at vores sikkerhed og økonomi er betinget af et kontrolsystem, som tager vores frihed og økonomi fra os.
  Læs Orwells bog, 1984 Søren Pind, og se hvor dette samfund er på vej hen!

 15. Af Kim Olsen

  -

  Frank L,

  jeg bruger ikke tid på at sidde og gætte hvad bloggere måske mener eller ikke mener.

  Hvis man stiller et kompliceret spørgsmål som kræver et ordentligt svar, er det mindste man kan gøre da at tjekke meningsforstyrrende fejl.

  Tak for din altid vedholdende interesse for min person på diverse blogge. Det er alt sammen meget smigrende. For lige at rydde enhver misforståelse af vejen, vil jeg lige fortælle dig, at jeg er heteroseksuel, lever i et fast forhold og aldrig har følt mig tiltrukket af mænd. Bare så der er rene linjer… Det bliver altså kun til skriverierne herinde:)

 16. Af Inge Jensen

  -

  Stik piben ind, Søren Pind.

  Bødskov taler med to tunger, det gør han vel. Og ikke fordi jeg bryder mig om det. Men jeg husker nogen andre der også talte med to tunger da det var permanent grænsekontrol indadtil og styrket grænsekontrol udadtil.

  Den ene har ikke noget at lade den anden høre.

 17. Af Inge Jensen

  -

  btw: interessant at du afslører at manipulere med DF for at få hytte din egen ost.

 18. Af Mette Hansen

  -

  Nu er det jo sådan, at udlændingeloven blot bliver rullet tilbage til 2011, hvor Løkke sagde, at nu havde vi en fast og fair udlændingepolitik og ..nu skulle der ikke strammes mere.

  Søren Pind: det virker ærligt talt barnligt og umodent….og primitivt…og ….uligevægtigt….at gå personligt efter dine modstandere. Grow up!!

 19. Af Mandatar Torben Wilken

  -

  @ Mette Hansen
  Justitsminister Morten Bødskov (MF)(S) vil kun rulle Udlændingeloven tilbage til efteråret 2010 ikke 2011, hvor han selv var justitsminister.

  Socialdemokraterne prioriterer egne vælgertal højere end danske statsborgeres rettigheder i dette land. Så pinligt er situationen og man vil i S ikke have Udlændingeloven diskuteret, hverken i medierne eller i Folketinget. I Socialdemokraternes optik er Udlændingelov = Katastrofevalg på katastrofevalg.

  Den naturlige og fornuftige konsekvens heraf ville jo være, at man opførte sig lovligt i sin lovgivning, til forskel fra VKO, men det kan man IKKE. Mærkeligt ikke. Man er jo ikke afhængig af nogen der vil det ulovlige. Årsag misforstået Udlændingepolitik præget af daværende socialdemokrat Karen Jespersen (MF)(V), samt at man frivilligt lod sig smører ind i rene ulovligheder sammen med VK. Helle Thorning-Schmidt, statsminister (MF)(S) er mere en smart kvinde, der kun mere hytter sine egne kartofler end ønsker at virke som hele landets statsminister. Et kommende Job i EU er tilsyneladende hendes succces-mål og det skal vi andre sikre hende. Spørgsmålet er bare, hvorfor skal vi det. Hun gør jo ikke noget for os andre medborgere. Hun må jo tro vi er dumme, snosk dumme. Hendes eftermæle betyder tilsyneladende intet for hende. “Store tomme ord der buldre mest” Når det kommer til stykket, er hun nok også kun medlem af partiet for sin egen skyld. Socialdemokrat bliver hun aldrig, for hun vil ikke være det. Hårde ord men desværre nok alt for sande.

 20. Af Dorte Sørensen

  -

  Jeg forstår ikke, at en juristuddannet mand, som Søren Pind, kan være imod, at MB har fået pillet ordet med sikkerhed ud. Er det ikke et godt gammelt princip ved det danske retssystem, at tvivlen skal komme den anklagede til gode.

 21. Af Hans Hansen

  -

  Uha, Søren Pind. Man skal passe på med det tunge skyts, når man selv er på tynd is. Her vil jeg i al venskabelighed opfordre til ikke at råbe alt for højt om løgnagtighed. Tillad mig at henlede opmærksomheden på de 10 år, hvor du selv og dine partikollegaer sendte Danmark i krig på en løgn, trak os ud på endnu en løgn (for ikke at nævne Foghs iskolde og kyniske skatteyderbetalte årelange jobsøgning, hvor han ikke veg tilbage for at sende landsmænd i døden for at pynte på cv’et), løgnagtigheder i forsvarsministeriet så tykke, at man slet ikke fatter de kan forekomme for blot at nævne et par af de mest betændte i den endeløse række af løgne og fortielset man som borger i Danmark måbende var vidne til. Det klinger helt utroligt hult, når din tone bliver skinger. Mon ikke du inderst inde godt ved, at der skal en del koste til at få fejet foran Venstres egen dør, når det gælder løgnagtighed? Så min opfordring skal lyde, at du fremover skruer ned for den del af retortikken, da den i høj grad peger tilbage på dit eget parti.

 22. Af Peter Lindegaard

  -

  Hvor er det dog befriende at vi har politikere som Søren Pind, der enkelt og kontant kan afklæde Bødskov’s uklædelige snakken udenom i denne sag. Og så er det endda ligegyldigt om man er enig eller ej i substansen. Bødskov minder om Helle Thorning: “Blank og uden substans” som Henrik Dahl så rammende beskrev det.

 23. Af Benjamin Jensen

  -

  @sørenPind: Løftebrud og talen med to tunger.. Du mener, at Bødskov snyder vælgerne.. Helt ærligt Venstre skal da nødigt anklage nogen for at tale med to tunger. Læk af HTS’ afgørelse fra SKAT, forsøg på magtmisbrug af flere omgange fra din partifælle Troels, som ikke vil udtale sig og gemmer sig i håb om at sagen dør ud. Det er meget tyndt af et demokratisk parti som Venstre, der hylder frihedsrettighederne. Men de er åbenbart til salg, når magten er i nærheden. Vor Herre bevares

 24. Af Svend Aaby

  -

  Pinds to tunger ta bare betalingsringen.
  For øhhhhhhhhh imod.

 25. Af Mikkel Lun

  -

  …kom det fra den mest falske, kønsløse, selvsmagende, usexede politiker i danmarks historien…

 26. Af Vol(d)smose – mens vi taler om støj i biografen… — Livet, friheden og…

  -

  […] tilbageslaget for integrationen igen. Signalet tidligere på året var ikke til at tage fejl af, da justitsministeren sendte et klart signal til kriminelle udlændinge om, at den hårde linje var et o…: Gør hvad I vil – men I får lov til at blive i Danmark. Nu begynder vi så at høste […]

 27. Af Voldtægtsmanden regeringen lod slippe | Livet, friheden og...

  -

  […] regeringen tilkendegiver et til EU – nemlig at der er tale om en lempelse, jeg har tidligere omtalt sagen her – og noget andet til den danske offentlighed. Her siger justitsministeren, at der ikke er […]

Kommentarer er lukket.