De aner ikke, hvad fattigdom er

Af Søren Pind 284

Hun var ældre end jeg. Der var noget æterisk over hende. Nabopigen. Hun havde hest. Jeg talte aldrig med hende før eller siden.  Blussende ude-kinder, og den grå hest, og skoven og markerne. En fascination, der en dag gjorde, jeg tog mod til mig og gik over og besøgte hende.

Faderen var den lokale Venstre-kasserer. Og jeg var tandlægens søn  – han vidste udemærket hvem jeg var. Huset lå lidt længere henne ad vejen, på den anden side af skoven. Og der på egnen vidste alle, hvem hinanden var. Sådan var det. Sådan er det stadig.

Jeg bankede på gårdens to-delte lugedør, og trådte ind i en verden, jeg ikke troede fandtes mere. I køkkenet et komfur, der skulle fyldes med træ, store stykker, fodret gennem de grådige ringe, der tog og tog, og ved det stod moderen. Råt gulv. Propert. Jeg havde aldrig set sådan et køkken før.

Han sled. Hver dag. Ude at tage sig af. Lagde til side, brugte ikke mere, end der blev tjent. Der blev holdt sammen på det. Meget jord var der ikke. Men det gik. Og hans datter fik sig en uddannelse.

Netop de mennesker, som jeg ikke har skænket en tanke i mere end 25 år, strøg igennem min hukommelse, og billederne stod knivskarpt, da jeg betragtede Joachim B. Olsens forbilledlige politiske demonstration af venstrefløjens uhyggelige udsalg af arbejderklassens inderste værdier. Og ofret – Carina – der ynkede sig over for resten af Danmark, over kun at have 5000 kroner tilbage, når huslejen, hundemaden og hånd-smøgerne var betalt…

Den familie ville aldrig – om så faderen var blevet tvunget med en pistol i nakken – have sat sig i den situation. Aldrig. Aldrig havde han optrådt på fjernsyn. Og aldrig havde han ladt sig bruge til at blive fremstillet som “fattig”. Aldrig. Også selv om årsindkomsten formodentlig næppe omregnet kunne matche Carinas…

SFeren prøver nu at trække i land og hævde, hun er blevet misforstået. Der er intet at misforstå. Partierne til venstre for midten har ingen – ingen – respekt for det arbejdende folk. Jeg har selv hørt Mette Frederiksen i Folketingssalen stå og sige, at hun egentlig ikke var optaget af, om mennesker fik mindre ved at gå på arbejde end ved at være på passiv forsørgelse.

Begrebet “det skal kunne betale sig at arbejde” medfører vantro udtryk og latterliggørelse i sådanne kredse. For det er jo fattigdommen man bekæmper. Det sker helt uden tanke for, at skaber man incitamenter, hvor samfundet gør det mere attraktivt ikke at arbejde end gøre det, så vil menneskets natur for manges vedkommende slå igennem, og nogen vil finde det overordentligt svært at se motivationen for at yde i stedet for at nyde. Det er selvsamme regering, der i disse dage bekæmper fattigdom ved at fjerne de såkaldte “fattigdomsydelser”, samtidigt med man anerkender at man derved trækker godt og vel 4000 mennesker ud af arbejdsmarkedet… Det er selvsamme regering, der nu har trúffet beslutning om, at kontanthjælpsmodtagere da også har “krav” på ferie. Læs hvad Kristian Madsen, Helle Thornings tidligere taleskriver, anfører: “det ligger milevidt fra klassisk socialdemokratisk tænkning, at koble begreberne arbejde og ferie fri fra hinanden. Ferie er noget lønmodtagere selv sparer op til, ikke noget man får udleveret af det offentlige.” Forslaget er kun at føje spot til skade overfor det arbejdende folk. Et symbolsk forslag, der siger alt.

Men det værste… Det værste er den manglende respekt for arbejdets værdi. At tænke sig – det er ellers hjerteblodet. Det er netop i den kamp, arbejderbevægelsen og arbejdsgiverne har mødtes gennem hele forrige århundrede, og har forhandlet, købslået og studehandlet – og lavet kompromisser, der definerede hvad et stykke arbejde, mindst, var værd i forhold til mindstelønnen. Det blæser man højt og flot på. I stedet skaber man systemer, hvor et par på kontanthjælp, for at det skal kunne betale sig for den ene at tage et arbejde, skal skaffe sig et job til 30.000 kroner om måneden. 30.000 kr…

Der har været meget snak om fattigdomsgrænser. Venstrefløjens forslag er altid relative forslag, der definerer fattigdom som noget, der afhænger af, hvor rige andre er. Der er intet objektivt ved de definitioner, der her tages i anvendelse. I Danmark har den tilgang medført det groteske, at der rent faktisk ville blive færre statistisk fattige, hvis regeringen i morgen landsforviste Hr. Møller og Mærsk fra Danmark.

Havde regeringen nogen som helst respekt for arbejdets værdi, indførte den en fattigdomsgrænse, der definerede sig op mod mindstelønnen. Den værdi, arbejdsmarkedets parter er blevet enige om, ved benhård forhandling, repræsenterer det mindste, arbejdets frugt kan kaste af sig. Og så satte man den grænse for offentlig forsøgelse et procent niveau under det. Det kunne være 10, 15 eller 20 %. Men i hvert fald altid et stykke under. For man må aldrig kunne få det samme eller mere ved ikke at arbejde end ved at gøre det. Aldrig. Det skal altid kunne betale sig at arbejde.

Men den nye venstrefløj, den uden virkelighedssansen, den der aldrig har mødt de familier, der i deres ansigsts sved får deres egen og Danmarks tilværelse til at hænge sammen, også selvom det er svært, vil det ikke. For dem er fattigdom et ideologisk begreb, der i virkeligheden handler om, at skade, fjerne og ødelægge de rige og succesfulde. Og til det kan man bruge fattigdommen. Som bebrejdelsesværktøj. Så blæse være med, at de flittige bliver til grin.

For år tilbage udgav Dolly Parton den sang, der ifølge hende selv, er hendes bedste. En sentimental tårevæddet historie om moderens bestræbelser  på at sy sin datter en jakke, som hele verden så var syet af usle stumper af tøj, men som datteren elskede. Som hun synger, om børnene der pinte og plagede hende:
But they didn’t understand it
And I tried to make them see
That one is only poor
Only if they choose to be
Now I know we had no money
But I was rich as I could be
In my coat of many colors
My momma made for me
Made just for me

Hvis man fratager ubemidlede værdigheden i deres eget liv, hvis man hylder en situation, hvor et menneske hævdes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, skønt vedkommende har modtaget kontanthjælp i 20 år, hvis man mener, at fattigdom altid er andres skyld – særligt de riges og de flittiges – så vil man intet forstå.

De, der ønsker at værne om det unikke fællesskab som er vores, hvor vi vitterligt bærer et ønske om lighed i muligheder og vil de svageste i vort samfund det bedste, er ikke de, der hylder et samfund, hvor arbejdet værdi undergraves og fnises af i de finere caffe-latte kredse og til diverse vinsmagninger og gucci-modeopvisninger. Vi har set dem lokke med løfter og med løgne. Men de har vist deres sande ansigt. Og nu er kampen gået ind. Den handler om Danmark. Og om det Danmark, de fleste af os elsker, skal overleve eller gå under i de ubegribelige forandringer, vi i denne generation står overfor.

Dem, der vil Danmarks overlevelse ved, at flid, hårdt arbejde, selvstændighed, svaren enhver sit er værdier, der kan bringe os igennem. Ikke betaling for social parkering, straf for ekstra indsats, belønning af passivitet – i fattigdommens hellige navn. Hvad fattigdom er? Fattigdom er fraværet af evne til at gøre noget ved sin egen situation. Intet mindre. Intet mere.

 UPDATE: tak for rosen, det er næsten for meget. En enkelt bemærkning, da nogen spørger, om ikke den borgerlige VK-regering har bidraget til udviklingen af krævementaliteten. Svaret er nej. Den borgerlige regering indførte, mod venstrefløjens stemmer, over to omgange særlige beskæftigelsesfradrag, der netop gjorde en positiv forskel for de, der arbejdede til forskel fra dem, der ikke gjorde. Samtidig indførte man starthjælpen, der skabte ekstra motivation. Og satte loft over kontanthjælpen, så de mest groteske eksempler på, at arbejde ikke kunne svare sig, blev undgået. Det er disse ting, der i  disse dage – samtidig med Karen Hækkerup groteskt prædiker det holdningsmæssigt stik modsatte for at dæmme op for raseriet – under stor venstreorienteret jubel afskaffes ved lov. Jeg kan nu også se, at Enhedslisten kræver kontanthjælp og pensioner sat op.

Alle disse tiltag blev gjort, samtidig med at Mette Frederiksen, Øzlem Cekic og mange mange andre på venstrefløjen himlede op om ulighed og meget andet. Under så vanskelige parlementariske arbejdsforhold er de anførte ting en kolossal bedrift. Så ærlig talt; den kritik af VK-regeringen er misforstået.

284 kommentarer RSS

 1. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Niels poulsen.
  Min opfattelse af folkepension, har altid väret, at pensionen er opsparet lön, betalt gennem mine skatteindbetalninger; men ifölge dig, havde jeg fået den samme pension fra danmark, hvis jeg ikke havde arbejdet i de 16 år, som jeg får betalt for nu!
  Lad os sige, at jeg i de 16 år efter mit 15. år, som jeg får pension for nu, havde gået på bistandshjälp, uden at betale nävnevärdig skat, ville få det samme som jeg får nu, fra Danmark, bare jeg havde väret tilmeldt folkeregisteret!
  Jeg mener at folkepenpensionen, er opsparet lön?
  Da jeg blev pensioneret i 2005 fik jeg meddelt fra Danske pensionsmyndighed, at jeg ville modtage pension for 16 år!
  Jeg kom på arbejdsmarket som 15 årig, og prövede at regne efter, og kom til det resulttat, at jeg havde betalt skat af arbejdsindkomst i 16 år, og 9 måneder, og klagede selvfölgeligt, da jeg ville have det oprundet til 17 år, og ikke nedrundet til 16 år. det samme nummer lavede man i Sverige, hvor man nedrundede 10 måder, og gud hjälpemig om Frankrig ikke også fuldte efter og stjal 8 måneder.
  Og fra Grönland stjal man 4år, inden jeg fik klaget til den Grönlandske ombudsmand som fik rettet problemet, dette tog 8 måneder, og jeg fik aldrig kompensteret de 8 måneders manglend pension
  Nu har alle fire land forskellige systemer!
  Jeg har ca. 20 ringbind med lov og regler fra de fire lande, så jeg i ledige stunder kan fornöje mig med forskellig lovgivning!
  En ting har de lande dog til fälle de runder altid månedstallene ned til hele år, og aldrig op, selv om jeg i alle tilfäldene har väret närmest hel året på oprunding! men du har nok ret når du lige har läst det!
  Jeg har hele mit liv bildt mig selv ind, at pension var opspart lön gennem mine skatte indbetalninger, og ikke social bidrag!

 2. Af Henrik Jørgensen

  -

  Det interessante er jo, at Søren Pind, der tilsyneladende sidst stiftede bekendtskab med fattigdom for 25 år siden, mener at vide hvilken størrelse der er tale om. V-politikeren, der gerne skoser andre for ikke at eje tvivlens nådegave, er heller ikke selv meget for nuancerne, men skærer gerne alle over én kam på baggrund af et tåbeligt eksempel.

  Men jeg er da enig i, at debatten har vist, at Özlem Cekic ikke aner, hvad er fattigdom er…

 3. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Karsten Åen.
  Ja, det er rigtigt, at Grönland ikke er me i EU, så den pension regnes ikke med i I de samlede pension!
  Ja, lidt held har man vel lov at have ind imellem!
  Jeg har deltids arbejdet, siden jeg gik på pension her i Sverige, efter mine 65 år, og en gang har Sverige oprundet min pension med et år, så i Sverige täller pension altså også efter de 65, hvis man arbejder!

 4. Af Thomas Vesth

  -

  Endnu en dagsorden som Liberal Alliance fik sat, superflot af Joachim B. Olsen at tage denne “farlige” debat op, mens de øvrige borgerlige partier lå i flyverskjul.

 5. Af Michael Sørensen

  -

  Hele denne diskussion vidner tydeligt, at partifarve fuldstændig blokerer for den sunde fornuft. Et eksempel på det bureaukrati, der er her i Danmark og kun bliver værre og værre. For fanden, så tænk Jer dog om!! Jeg er helt enig i, at det skal kunne betale sig at arbejde, skatten på arbejde skal ned, men jeg synes samtidig, at vi skal behandle de svageste ordentligt og ikke mistænkeliggøre dem. Jeg er ved at brække mig, når jeg hører politikernes standardsvar: “Jeg kommenterer ikke på enkeltsager”. Det handler IKKE om principper, NEJ, det handler om enkeltsager. Det er enkeltsagerne, der udgør “princippet”. Jeg er konservativ vælger, ikke rød, om man vil. Nogle mennesker HAR problemer, som gør, at de har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Nogle er kronisk syge og er blevet “parkeret” på kontanthjælp. De skal ikke gå sultne i seng.

 6. Af Michael Sørensen

  -

  Vi lever mere og mere i et kontrolsamfund. Vi bliver kontrolleret på alle leder og kanter. Tag eksempelsvis hvis jeg skal på ferie. I lufthavnen møder jeg SKAT. Jeg skal bevise, jeg har ret til at tage på ferie. Lad mig sige: Jeg har fast arbejde. Jeg tænker: “Gu, vil jeg da ej! Staten skal fandme ikke kontrollere mig, fordi nogle andre har snydt. Efterhånden skal hr og fru Danmark have indsigt i alt!!

 7. Af morten petersen

  -

  Jeg tror en stor del af befolkningen er enige, men må påpege at Carinas økonomiske succes ikke har en “pind” med den siddende regering at gøre. Venstre har haft regeringsmagten i ti år og det er først et pat måneder siden de mistede den. Derudover, så opstår der den sædvanlige massepsykose hvor dette selvmål skal danne rammen om en debat der dybest kun burde udstille Cekic og grimme ord om de røde! Det er mærkeligt at kalde en regering med de radikale for røde og grimt og perfidt sprogbrud om både den ene og den anden side i tinget er noget der hører Fox news til!

 8. Af Svend Reimers

  -

  Kære Søren Pind

  Tak for godt indlæg. Desværre hjælper det kun lidt -regeringen har ikke en interesse i at lefle for de der er i arbejde, der er jo flere uden for arbejdsmarkedet, så det er her man skal lefle.

 9. Af Bente K

  -

  FATTIGDOM—

  Ordet er meget “ladet”,og ingen kan vel forholde sig til ordet bortset fra dem, der har prøvet fattigdom på deres egen krop.

  Og tak til Søren Pind for hans medfølelse for sin nabo, og respekt idag for hans arbejdsomhed, og stolthed over sin egen indsats – trods der ingen penge var til forbrug.

  Hvorfor er der ca. 230 indlæg af mænd og resten op til ca. 250 kvinder?

  Kan vi ikke formulere os på de svages vegne!

  Jeg er personligt de “såkaldte røde” evigt taknemlige for, at vi kan leve i et velfærdssamfund idag.

  Gå 50 år tilbage og prøv at se på, hvad den såkaldte “højrefløj” f.eks. har gjort for børnefamilierne – hvis begge var på arbejsmarkedet.

  Der er nogle der ville blive chokeret over medfølelsen fra “højrefløjen” for de hårde vilkår børnefamilierne kan stå overfor, selv idag.

  Vi har fattigdom i Danmark idag, den ligner bare ikke den i Sierre Leone!

 10. Af Erik Kristiansen

  -

  Dem der er fattige, og de findes, er socialforsorgens ansvar og dem jeg taler om er de hjemløse.
  De “andre” er ikke fattige, de er mindre bemidlet.
  Har man bolig & mad er det der tæller, rest er “nice to have” IKKE “must have”

 11. Af Aleks Petrovic

  -

  Kontanthjælp er for HØJ for visse sociale grupper, og det samme er førtidspension.
  Kender en førtidspensionist som allerede har indregnet en indkomststigning på 2-3% om året i mange år fremover, mens jeg knokler i en privat virksomhed, og er ved at være nedbrydt af stress. Og hvor meget lønstigning fik jeg de sidste 2 år? Svaret er 0(NUL) kroner.

  Jeg ville ønske at Venstre førte en mere liberal politik også mht. os med udenlandsk baggrund, så vi følte at vi(os som betaler for disse “fattige”) gør det helt rigtige ved at stemme på Venstre. TAK.

 12. Af . vangkilde

  -

  FRYGTEN FOR FATTIGDOM!-er relevant fordi politikerne
  bruger for mange på alverdens ting,og demokratiet i
  hele Europa er ved at gå fallit.(a la kommunismen)

  Søren Pind bør være konkret! -hvad er netto velfærds
  omkostningerne for en person, husleje 5.000.-,varme
  1.000.- El 1.000.- vand 500.- kost 3.000.- e.t.c.

  Debatten er relevant, fordi politikerne går rundt
  om emnet,som den varme grød og ingen tør smage.
  Er Søren Pind fattig! nej, på trods af skatteyder
  betalt lange liv.

 13. Af Dan Bøndergaard

  -

  Kære Søren Pind

  Det kan være du har ret i, at vores nye regering ikke ved hvad fattigdom er – det må tiden vise?

  Du ved, hvad det er! Men hvorfor har du så intet gjort ved det? Fattigdommen er steget under VK regeringen. Se venligst nedenfor:

  http://www.ae.dk/files/image/file/F&L2008/kap2-2008.pdf

 14. Af Finn Baggesen

  -

  Hej Søren.Må det være tilladt en årgang 1940 at kippe med flaget. Det var den “tale”, som vi alle havde tænkt os skulle holdes nu, og som du så skrev på den mest formfuldendet måde. Samtidig rummer den løsningen på definitionen af en fattigdomsgrænse, som alle politikere og LO burde kunne samles om, men den er nok for enkel og for genial til, at det er muligt.Sommetider er det som om, at det, der er enkelt og forståeligt for menigmand, ikke er godt nok for politikere,sørgeligt nok.

 15. Af Sammenslutningen af Danske Skatteydere på Facebook

  -

  Sammenslutningen er indtil videre mere en slutning en sammen- En slutning om at mange efterhånden er trætte af at føle tig til grin for egne penge.
  Der er meget at sige om skat, og hvordan VORES penge forvaltes når andre deler ud af dem.
  Besøg Sammenslutningen af Danske Skatteydere på Facebook, så debatten kan sparkes i gang, og vi der betaler skat endelig kan få en fælles stemme i debatten. En stemme der tør sige NEJ, når velfærdsudgiften ikke er værdiskabende nok for vores samfund.

 16. Af Martin Darré

  -

  At tage patent på “sandheden” og “de rette værdier” skal nu nok skaffe medløbere og masser af “hørt” kommentarer, for så bliver verden så enkelt og simpel, at det hele pludselig giver mening og egne argumenter igen og igen virker overbevisende. Kom ned af hesten Hr. Pind – også selvom det koster på medløber-kontoen.

 17. Af Helge Edholm

  -

  Det var lige skrevet efter mit hoved og kan give fuldstaendig ret i Soeren Pinds synspunkter. Regeringerne opdrager og viser vejen hvordan folk skal koebe over evne saaledes at de bliver afhaengige af staten.
  Vi (Staten) skal nok passe paa jer fra I bliver foedt til I gaar bort. I skal ikke og I maa ikke tage jer af jeres boern og foraeldre saafremt I goer det bliver I straffet med ekstra skat. At vi (statten) maaske ikke har raad til det er ligemeget, vi maa og skal kontrollere og eje alt hvad der har med social systemer at goere.
  DER er kun en socialistisk stat der ikke er gaaet bankeraat eller naer bankereraat og det er Norge men det er kun paa grund af olien.

  Brug godt gammelt koebmandskab, koeb kun saa meget som du har penge til det er filosofien i Kina og derfor vil de have penge til at udkonkurerer vestens laanemani gennem opkoeb og opkoeb. USA har totalt 14.3 trillioner USD i underskud det er det samme som at hvereneste amerikaner skylder omkring 245,000kr. Det kan kun gaa galt fordi der er ingen der troer det foer det er for sent.

 18. Af Jørgen Lykke

  -

  Godt skrevet Søren. Det kan ikke gøres bedre.Jeg støtter dig fuldt ud.
  Håber du fortsætter i debatten.

 19. Af Jesper Kristensen

  -

  Kære Alle.

  Det hele bygger på en filosofisk tankeforskel de to fløje imellem:
  De blå er (DF måske undtaget) idealister. De mener man “bygger sit hus” og altså skaber sin materielle virkelighed ud fra sin idéverden. Liberalismen bygger på idealisme og fra oplysningstænkere fra slut 1700-tallet såsom Hegel.
  I denne forestilling kan en fattig bondedreng opvokset i en hytte bygget af komøg i Angola, godt gå hen og blive en rigmand i USA og bygge et slot.

  De røde er materialister og mener man omvendt får sine ideer ud fra hvordan ens “hus er bygget”, og altså at man skaber sin virkelighed ud fra sit materielle udgangspunkt.
  Den røde fløj har deres (grund)forestilling fra 1800-tallets tænkere som Marx og Engels, og i denne forestilling bliver en fattig bondedreng opvokset i en hytte bygget af komøg i Angola, sandsynligvis ikke mere end det.

  Derfor undrer det ikke når de tidl. blå regering satte grænser for kontanthjælp, og mener at at arbejdsløse og dets lige er “dovne”.
  Og lige lidt undrer det vel ikke at de røde mener, at den blå regering har skabt arbejdsløshedsproblemer. Dette også for en masse mennesker med uddannelser, og derfor ikke vil sætte disse yderligere i armod.
  Som der står i en anden kommentar er samfundet ikke det samme som for 100år siden. Ja der er få der dovent udnytter systemet, men jeg er overbevist om, at langt flertallet af danskere ville arbejde hvis der var arbejde at få!

 20. Af Daniel C. Thompson

  -

  Er enig med dig i at det skal kunne betale sig at arbejde. Samt at Carina ikke er fattig i gængs forstand. Det er dog synd at hun har fået den tur i mediemøllen.

  Problemet er jo ikke Carina. Problemet er systemet, men ikke bare det politiske. For det er også et problem at væksten skal følge med vores forbrug, og at alle jobs derfor hele tiden stiger i tempo. På sådan et arbejdsmarked overlever kun de stærkeste, hvilket man kan se på hvor mange der går ned med stress.

  Derfor, lad os satse på et arbejdsmarked med plads til alle evner, og et uddannelsessystem som finder frem til de evner.

  Men naturligvis også en stat, som styrker folk og ikke bare kaster penge efter dem.

 21. Af Martin Larsen

  -

  “Under behandling”??? er det eet ord “venstresnoede”, der ikke kan accepteres???
  Det er godt nok utroligt.

 22. Af Johnny Ohgrøn-Hansen

  -

  Kære Søren! Godt skrevet og 100% enig. Det kan dig undre mig at 10 år med en såkaldt liberal regering at der ikke blev gjort noget mere for at fremme arbejdsiveren i Danmark. Jeg går udfra at Fattig-Carina ikke kun har modtaget denne klægelige gage de seneste par måneder. Enig i at det skal kunne betale sig at gå på arbejde og enig i at den nuværende regering er helt på afveje ved at se fattigdom som et problem i Danmark. Men hvorfor i alverden førte I ikke en liberal politik da I havde noget at skulle have sagt? Det skaber politiker-lede at I kun på Christiansborg kan kaste med mudder i stedet for at udrette de ting I så smukt taler for. Handling bag ord. Måske er det ikke tilfældigt at det var Danmarks eneste liberale parti der havde diskussionen med de røde. Jeg håber at se V tilbage i den liberale føretrøje igen!

 23. Af Assia Zouaoui

  -

  @Johnny Ohgrøn-Hansen

  “Men hvorfor i alverden førte I ikke en liberal politik da I havde noget at skulle have sagt?”

  Spot on! 🙂

 24. Af A Petersen

  -

  Dejligt at der kommer fokus på dette vigtige område. Vi danskere er møgforkælede, og trænger alvorligt til et ‘wake up call’. Der ER værdigt trængende i Danmark, men der er en kæmpe gråzone af folk med en ‘kræve-mentalitet’. Og så er der nogle håbløse systemer med støtte til folk der har penge nok. F.eks. børnepenge, som ikke bør tilfalde alle, men kun dem har en en indkomst/formue under et bestemt beløb.

  Omvendt skal vi stille skarpere ind på hvem der er trængende, og sikre at de får nok. F.eks. er området for psykisk syge – startende med noget så dagligdags som f.eks. ADHD – underprioriteret. Det er idag nemmere at få offentlig støtte til at få en en operation så du kan få løftet dine øjenlåg end at få støtte til en psykiater eller psykolog.

  Vi har en gruppe af demotiverede og uengagerede mennesker som godt KAN, men ikke VIL fordi de er blevet ‘lullet i søvn’ af støtteordninger, og har opbygget en forventning om at FÅ uden at skulle yde noget tilgengæld. Vi skal kikke os om i verden og se at den ’skæve velfærdsmodel’ – som giver alt for meget til dem der ikke trænger og for lidt til dem der virkelig gør det – har udlevet sin tid.

  Danmark mister mere og mere terræn til andre lande mht. konkurrencedygtig. Ikke blot i Europa men i særdeleshed i forhold til Asien som buldrer der ud af. Vi trænger til et fast spark et vist sted, og forstå at vi ikke længere kan bryste os af fordums bedrifter, og at vores plads blandt de førende lande ikke er noget der længere er givet. Der skal arbejdes for det, og det kræver en kæmpe omlægning af vores mentalitet.

  Godt at der er taget hul på denne vigtige diskussion. Der skal ske noget!

 25. Af Louise Jensen

  -

  @Yassin C. Du ønsker infinitionen af “rig i Danmark” Spørg iøvrigt Øslem, hun havde i hendes interview i TV2 news følgende kommentar: “i forhold til alle os andre rige”. hvad mener du Øslem? alle så andre rige… I/de røde har så travlt med definere rig og fattig. Roden er al (personlig) ulykke (lad os kalde det fattigdom for at tale jeres sprog) er, at sammenligne sig med andre. Der vil altid være en der er “bedre, rigere, dårligere, fattigere” Stop op. Sammelign dig med dine egen fremskridt som menneske på alle planer. Tag ansvar for egen tilværelse. Det er roden til lykke og det giver lykke. Staten holder hånden under alle udsatte der har brug for hjælp. Der findes ingen “fattige” i Danmark, der findes mennesker med sociale problemer, og som naturligvis skal hjælpes så godt som muligt. Men hør her, samfundet kan ikke hjælp dig 100 % , du er nødt til selv at ønske en forandring. Endog med små skridt, så kan det lade sig gøre. Jeg er så træt af se, hvorledes de “rige” skal hånes i dette samfund, Mæersk kommer op hver gang…og hvor mange familier er det lige han kontribuerer til.. vel nok akademikere vil de røde tænke, men de er også mennesker, der har ret til at leve i dette land, ik. Ingen kommer sovende til penge, fordi det er jo inderst inde det alle taler om.. De “rige” gør deres egen indsats for at lykkedes som menneske og for samfundet. Og tro mig, universet sørger altid for, at folk der udnytter (rige som fattige) andre bliver “straffet”. Så lad os starte med at bruge energien på at gøre en indsats i vores egen tilværelse i stedet.. step by step..der dog vi befinder os. Tusind tak Søren fordi du kæmper for Danmark

 26. Af Erik Steenfeldt-Kristensen

  -

  The central theme of this extremely well written critique of some of the perhaps unintended absurdities of the welfare system is that, as long as poverty is defined as an arbitrary function of the average income of produvtive taxpayers, poverty will never be eradicated. The writer is absolutely correct when he suggests that poverty should be calculated as a function of the minimu, wage. That way the only way to improve one’s living standard it to get a job.

 27. Af Lars E.

  -

  Kære Søren,
  En gang imellem bliver du for meget. Men dette indlæg er “#¤%&”#¤%”#¤!!! SPOT ON! Jeg håber aldrig, du bliver ked af at turde sige tingene lige ud. Det er uhyggeligt, at “velfærdskoalitionen” har fået så meget magt i DK. Begrebet er, som nogen formentlig ved, lanceret af professor og tidligere chef for Rockwool-fondens forskningsenhed, Gunner Viby Mogensen, der i sit fremragende – og dejligt upolitiske, men knastørre og nøgterne – værk “Det danske velfærdssamfunds historie” beskriver, hvordan vi, der i dag er nettoYDERE til statskassen må se i øjnene, at vi reelt intet kan stille op mod flertallet af danskerne, der i dag på den ene eller anden måde er helt eller delvis afhængig af offentlig forsørgelse. Det er SKRÆMMENDE!

 28. Af Kent Andersen

  -

  Jeg synes det hele falder tilbage på DEFINITIONEN af hvad det vil sige at have “nok penge” i Danmark for at klare sig… Utroligt kompliseret spørgsmål, men også et spørgsmål som det er vigtigt at få et kompliseret svar på – for det er og skal jo være meget situationsafhængigt. At det skulle være et fast kronebeløb og tonsvis af automatiske tilskud (eksempelvis boligtilskud) er jo absurd! Før den dag vil denne diskussion HELE TIDEN komme frem! “Relativ fattigdom” er IHVERTFALD ikke det begreb der er brug for!

 29. Af Ole Skovgaard

  -

  Hej Søren

  Nej de aner helt sikkert ikke hvad fattigdom er, men nu den diskussion jo osse lige majet, for nu løber lemmingerne= journalisterne jo osse i retning i af “Traktor Troels”, da regeringens “Wonder Kid” Thor Møger Petersen tilfældigvis lancerer århundredes skandale idag…. NU handler Thornings skatte sag ikke om Thorning, men om Traktor Troels.

  PS Søren kan du ikke spørge “Hjorten” om der ikke er nogle er hans tidligere kollegaer i Finansministeriet (Regnedrengene Red.) der kan regne ud hvor mange spin Doktorer regeringen har haft på overarbejde for at få lemmingerne = Journalisterne til at løbe den anden vej….

  PS fattigdom i Danmark er, at spise flæskesteg drikke rødvin og se film på fladskærm og så brokke sig over et tilskud / tillæg man er blevet snydt for.

 30. Af Søren Jensen

  -

  Fin artikel,
  Mon de Radikale kan holde til samarbejdet med de røde, der øjensynligt viser mindre hensyn til de, der arbejder ?
  5 Milliarder er mange penge og vanvid at øge ulandshjælpen med 1 milliard over de næste 2 år.
  Riget fattes penge og kun del af befolkningen der arbejder kan løse problemet, de skal forgyldes og så må vi leve med den kolossale fattigdom de røde ser.

 31. Af Allan Nielsen

  -

  Hej Søren.

  Hvad er din kommentar til Troels Lund Poulsen sagen?

  Vil du først se det endelig resusltat af undersøgelsen og kan du bekræfte, at du eller andre af Løkkes disciple ikke vil blive blandet ind i den.

  Hvis der er en sag, hvordan skal man så kunne bygge tilliden op til Venstre igen?

  Regner med, at du som liberalistisk samfundsrevser ønsker at gøre op med bananrepublikken?

  Hvorfor ikke skrive et blogindlæg om borgerelige ministres frihed til at gøre, hvad der passer dem?

 32. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Det ser ud som rent chikane at indläg fra 2. dec, som er under behandling, endnu ikke er behandlet!

 33. Af Rudi Jensen

  -

  Ifølge ILO er der over 1,5 mia. mennesker på verdensplan som er i den arbejdsduelige alder og som ikke er i arbejde. Det er det kapitalistiske systems logik at udsluse folk fra arbejdsmarkedet, idet tempoet skrues stadig op samtidig med at en kæmpe reserve arme af arbejdssøgende holder lønningerne nede. Til gavn for den 1 % af verdensbefolkningen som sidder på samme indtægt som 50 % af befolkningen. Den gigantiske ulighed er udemokratisk, fordi den indebærer, at muligheder for handlen og indflydelse er ekstrem ujævnt fordelt (jf. at en en enkeltperson, der hedder Gates, inviteredes til G-20). For at sikre demokrati og bekæmpe fattigdom må vi omfordele goderne, men vi bliver også nødt til at se på den absurde akkumulationstvang, som er indbygget i det kapitalistiske system

 34. Af Desemberkalenderen: Et forsvar for arbeiderklassen

  -

  […] finansfyrster har skapt (Spania, Italia, Hellas). Sosialhjelpsmottakere og deres forsvarere blir skjelt utog anklaget for å være griske latsabber (Danmark). Presidentkandidater vil myke opp loven mot […]

Kommentarer er lukket.