Hykleri

Af Søren Pind 263

Det turde være evident – hykleriet. De rigtige meninger har fyldt Politikens læserbrevsspalter, og såmænd alle mulige andre steder. Jeg ville undertrykke ytringsfriheden, lukke ned for eksperterne, lægge deres viden for had, forhindre dem i at deltage i den politiske debat – og en masse andet vrøvl, jeg ikke orker at bruge kræfter på.

Hvor er de selvsamme i debatten om professor Bent Jensen? Hvor er de henne, når Mogens Lykketoft stempler forfatteren bag “Stalinismens Fascination” med ordene “det er misbrug af skattekroner… underlødig indsats, partipolitisk styret manipulation” etc. Borte. Borte fordi det naturligvis ikke var det principielle det gjaldt, da sagen gjaldt professor Wind – men holdningen, der blev udtrykt, kulturløshedens elite fandt sympati for.

Lad mig sige det rent ud: Jeg har ingen som helst respekt for det.

Og lad mig tilføje: Faktisk gør det mig intet, at Lykketoft siger, hvad han siger. Bent Jensen kan sagtens selv slå fra sig. Og egentlig mener jeg også, Socialdemokraterne har en dårlig sag – de gik, dengang i 80erne, i alt for høj grad Sovjets ærinde. Men sagen er og bliver, at eksperter må tåle diskussion og kritik af deres arbejde – de må kunne stå på mål for det. Uanset. De må også kunne tåle, at når de politiserer eller træder uden for deres fagområde, så bliver det en politisk lægmandsdebat. På politikkens præmisser. Så enkelt er det.  

 Det mærkelige består så i , at Socialdemokraterne i denne sammenhæng prøver at påstå, at Bent Jensen ikke er ekspert. Lige siden hans bog, Stalinismens Fascination, har venstrefløjen følt et dybt ubehag ved, at nogen på denne måde afslørede dens leflende ageren overfor det ondeste diktatur i verdens historie. Men atter siger det noget om debatten: Hvis blot “de rigtige holdninger” kan fastslå, hvem der har de rigtige holdninger – tag f.eks. Sass’ ønske om at lukke aviser, og ønsket om at udskifte økonomer hos Vismændene – og kan fastslå, hvem der er og ikke er eksperter – så står det jo frit for bagefter at hælde alt ned ad brættet. Og samtidig kritiserer alle andre for at krænke ytringsfriheden, hvis man spagfærdig indvender mod en professor, der – må man forstå – anses for at være “en af de rigtige”, at hun politiserer når hun bruger udtryk som “den indre svinehund”, “valgflæsk”, og “den laveste fællesnævner” som betegnelser for regeringens politik.

I den forbindelse – uden at tænke over denne sag – er de radikale i København så barslet med et forslag om en kodeks for “god opførsel”. Mere radikalt kan det næsten ikke blive. Vi kender dem jo – ikke bare tror en radikal, at vedkommende har ret. Han ved det. Det må nu engang være rart, sådan ikke at være martret af tvivlens nådegave…

Men sagen er dog den: Jo – der er en pointe i, at kræve en ny politisk diskurs. En diskurs baseret ikke på, hvem der siger hvad, men hvad der siges. En diskurs baseret på, ikke hvem der samarbejder med hvem, men hvad der samarbejdes om. Sagen her udstiller i al sin essens, at de selvsamme mennesker, der råber op om tonen, ikke viger tilbage fra at bruge de groveste udtryk – tag Politikens læserbrevsspalter i dag, hvor regeringen og DF sammenlignes med VTEC-bakterien, og gift. Tja.

Lad mig derfor også tilkendegive følgende:

Denne blog vil fremover blive redigeret, således at stærkt forhånende, grovkornede, uforskammede og personligt hadefulde betragtninger – uanset observans – i det omfang tiden tillader det, vil blive fjernet. Det samme gælder bemærkninger om censur og andet. Jeg vil gerne en egentlig politisk diskurs om indhold – ikke alle mulige andre ting. Så være det sagt. Og er der nogen, der er stødte over det, så er der talrige andre blogfora, man kan gå hen til. Derimod er polemik, karskhed, uenighed og diskussion mere end velkomment. Det er sådan set livets salt.

263 kommentarer RSS

 1. Af poul argus

  -

  – Med Bent Jensens nye bog er der nok en masse “Gamle” Sosser der ryster i bukserne, mon ikke det er derfor de kritiserer Bent Jensen, især Lasse Budtz, Mogens Lykketoft, Kjeld Olesen og ham juraprofessoren Ole Espersen. mf.

  – Jo det er nogle fandens karle de herre.

 2. Af John Hansen

  -

  Hvem er det der ryster i bukserne ? Der er ikke en herinde der forsvarer Bent Jensen der har villet / turdet tale om højrefløjens rolle og som vedhæng til iæsr USA – hvorfor mon ?

 3. Af Albert Nielsen

  -

  John hansen skriver: “Der er ikke en herinde der forsvarer Bent Jensen der har villet / turdet tale om højrefløjens rolle og som vedhæng til iæsr USA – hvorfor mon ?”

  Sovjetunionen og WAPA generelt var vore åbenlyse fjender, USA og NATO vore allierede.

  Skal vi have endnu en udredning om de, som støttede vore allierede?

  Det har stalinisterne trampet rundt i i årtier.

  Desuden behandler rapporten fra Center for Koldkrigsforskning også dette emne, f.eks.:

  “Private anti-kommunistiske organisationer
  En afdækning af private anti-kommunistiske organisationer i Danmark under Den Kolde Krig, herunder såvel hjemmegroede som udefra inspirerede organisationer som f. eks. Selskabet for Frihed og Kultur og den emigrantrussiske NTS-afdeling i Danmark hører også naturligt med i dette billede. Hvilken indflydelse havde disse organisationer – betød de noget som helst?”

  http://www.cfkf.dk/?id=57

  Endnu engang afsløres det, at kritikerne overhovedet ikke har sat sig ind i, hvad rapporten vil indeholde, men blot støtter gammel-stalinisterne, vore fjenders venner.

 4. Af Tom Romdal

  -

  I min kommentar 27. juni 2011 kl. 12:59 skrev jeg at Bent Jensens ytringsfrihed på ingen måde var blevet bargt i fare og han sikkert snart lod høre fra sig igen.
  Og ganske rigtigt: allerede i dag er Jensen gået i medierne igen med nye sensationalistiske og politiserende angreb på den danske venstrefløj – en ny rapport i konflikt med alle andre historikeres mening:
  http://www.b.dk/nationalt/bent-jensen-danmark-var-taet-paa-udmeldelse-af-nato

  ergo: Jensen fremturer med sine uforlignelige teorier som han hele tiden har gjort. For ingen politikere har krævet at han skal være “færdig”. Ingen institutbestyrer har tænkt sig at lukke ned for kaskaderne.

  Derimod er Malene Wind fortsat på ubestemt “orlov” fra retten til at udtale sig i medierne. Det er jo klart, for det var jo det som blev krævet af DF.

  Er det ikke sådan sagen ligger Søren Pind?

 5. Af Albert Nielsen

  -

  Tom Romdal, hvem er “alle andre historikere”?

  Navne:

 6. Af Albert Nielsen

  -

  Tom Romdal skrev: “Derimod er Malene Wind fortsat på ubestemt “orlov” fra retten til at udtale sig i medierne”

  Grov unøjagtighed.

  Marlene Wind, dansk borger, kan kalde alle og enhver båtnakke, klaphat, indre svindehund, osv.

  Marlene Wind, professor, Ph.D. (dvs. med eksperthatten på), forventes – i lighed med alle andre forskere – at holde sig til, hvad hun er ekspert i, og det er næppe “HULESTADIET” (arkæologi) , “VALGFLÆSK” (slagteribranchen eller en ren politisk, følelsesbetonet udtalelse), “LAVESTE FÆLLESNÆVNER” (matematik) og “INDRE SVINEHUND” (psykologi).

 7. Af Tom Romdal

  -

  @ Albert Nielsen
  Jeg refererede bare løst fra artiklen. Pointen er: Bent Jensen må sandelig for min skyld mene hvad han vil, om han er enig eller uenig med andre historikere osv. Det er fint med mig, og godt at der er en debat mellem dem.

  Men hvis Malene Wind i morgen lader sig interviewe på TV og siger feks. at Søren Pind skal sq ikke bestemme hvad hun må udtale sig om, så bliver hun nok fyret fra sit job!

  For sagen er, at det ER Søren Pind, og det ER Pia Kjærsgård, som bestemmer over om forskerne må udtale sig, og hvad de må sige.

  Er det rimeligt?

 8. Af Tom Romdal

  -

  Albert Nielsen skriver:
  “Marlene Wind, professor, Ph.D. (dvs. med eksperthatten på), forventes – i lighed med alle andre forskere – at holde sig til, hvad hun er ekspert i”

  FORVENTES! Det er en sag mellem de pågældende frie medier og eksperten. Det skal Søren Pind og Pia Kjærgård absolut ikke styre fra poilitisk hold, så er vi helt ovre i bananrepublikken.

  Hvis nogen føler sig trådet over tæerne pga, noget som en forsker har sagt i et interview med et TV-medie i et land med ytringsfrihed, så kan de:
  1) skifte TV-kanalen vha remoten
  2) anlægge en injuriesag

  I modsætning til Malene Wind så har Bent Jensen allerede en dom for injurier ved en dansk domstol fordi han ikke kan styre sin politiserende anklager mod gud og hvermand fra venstre side af spektret. Men det er ikke på tale at give Jensen mundkurv på og han risikerer ikke sin gode stilling. Ingen dansk minister eller partileder har pustet sig op og sagt “Den mand er færdig”.

  Selvfølgelig ikke, for vi lever jo i et frit land. Men lidt mere frit for Jensen end for Wind.

 9. Af Albert Nielsen

  -

  Tom Romdal, du glemte såmænd at svare på: hvem er “alle andre historikere”?

  Navne:

 10. Af Albert Nielsen

  -

  Tom Romdal skrev: “I modsætning til Malene Wind så har Bent Jensen allerede en dom for injurier ved en dansk domstol fordi han ikke kan styre sin politiserende anklager mod gud og hvermand fra venstre side af spektret”

  Hvis du nu læste debatindlæggene, i stedet for blot at skrive løs, ville du have opdaget, at Bent Jensen har anket dommen. Det stod desuden i alle landets aviser, da han ankede den.

  Byretsdommen er dermed underkastet prøvelse ved højere instans og derfor ikke gyldig. Det samme gælder alle andre domme, som er ankede eller kærede. Først når en dom fra en retsinstans er ukæret og uanket har dommen gyldighed.

 11. Af Albert Nielsen

  -

  Tom Romdal skrev: “Det er en sag mellem de pågældende frie medier og eksperten.”

  Hvis en ekspert udtaler sig om noget, vedkommende ikke er ekspert i, men med “eksperthatten” på, gælder den norm, at vedkommende får på trynen for at udtale sig udenfor sin ekspertise.

  Det turde være indlysende hvorfor. Hvis man udtaler sig som professor og Ph.D., har modtagerne større tiltro til udtalelsen, end hvis den er underskrevet “A. Olsen, pølsemand”, en mening blandt andre.

  Når der så ingen ekspertise er bag udtalelsen (hvem er ekspert i “HULESTADIET”, “VALGFLÆSK”, “LAVESTE FÆLLESNÆVNER” og “INDRE SVINEHUND”?), er det falsk at benytte en titel, som viser ekspertise på helt andre områder.

  Hvis jeg som M.Sci. udtalte mig om arkæologi, ville det være falsk, når jeg kun har en god almenviden om det emne.

  Marlene Wind kunne – hvis hun kan belægge det med kilder – ekspertudtale, at den-eller-den lov, paragraf, beslutning, osv. er i strid med en eller anden konvention.

  Eller abonnerer du på, at “de høje herrer/damer” bare ved ALT meget bedre end andre, fordi de har betydelig viden indenfor eet felt?

 12. Af Axel Eriksen

  -

  Til Tom Romdal! Tilbage på sporet!
  M. Wind har vist kun fået mundkurv på af sig selv eller fra Københavns Universitet. Derfra kan man vil ikke leve med endnu en kvindelig professor, der “kvajer sig”. I hvert fald ikke hvis institutionen skal fremstå bare en lille smule troværdig!
  M. Lykketoft har i modsætning sin frihed – som MF´er – til at sige, hvad han vil!
  Problemet er vel, at han forventer at blive omtalt i koldkrigs- / fodnotepolitikken i de mindre flatterende vendinger, som han fortjener!
  Han er absolut ikke upartisk i en debat, som også må trække ham frem i lyset!
  Han burde stoppe “Fipskægget” ind og “Holde kaje”, indtil rapporten/ bogen er offentliggjort!
  Men naturligvis har han sin ytringsfrihed – i lighed med M. Wind.
  Og det er ikke ytringsfriheden – der her skal diskuteres – den er grundlovssikret – men spørgsmålet om, hvorvidt visse udtalelser både fra den ene eller anden side tåler/ ikke tåler kritik!!
  Hvorfor får Mogens Lykketoft så meget taletid i de offentlige medier – TV – er det kun socialdemokrater, der betaler licens??
  Kunne han ikke læse redegørelsen først? – Det samme
  gælder for Marlene Wind. Kunne hun ikke have været i stand til at læse det færdige/ vedtagne lovforslag før, hun kom med sine bombastiske udtalelser??
  Ikke mærkeligt, at det betegnes som hykleri!

 13. Af Bent Jensen angriber afdød redaktør……… | Bjerggaards WEBLOG

  -

  […] tanker og mål med hård hånd i al den tid, som  den brovtende Venstre politiker har skrevet blog på Berlingske. (Jeg har lagt et link til bloggen og jeg er dermed mere demokratisk end Venstres […]

Kommentarer er lukket.