Hvorfor (selv)hadet til Danmark?

Af Søren Pind 253

Assimilation… Et forkætret ord. Og et ord, brugt i 2008, i afmagt og vrede, over de kulturelle tilbageskridt, der kunne betragtes. Skrevet i denne kronik i Jyllands-Posten.

Hvad mener jeg med ordet? Jeg mener, at man i vores samfund indlemmer dem, der vil være med, i et nationalt fællesskab kendt som det danske. I Danmark. Og at der gælder en naturlig forventning om, at folk, der vil dette fællesskab, også bekender sig til det. At vi skal søge et “os”, i stedet for som nu at have et “os og dem”.

Er det det samme som at spise svinekød, drikke fadøl og danse om juletræet? Naturligvis ikke… Det ville være vulgært. Og jeg ville også selv blive vred over en sådan vulgarisering af begrebet danskhed og dansk kultur. Se mine nærmere synspunkter her.

Ville jeg bruge ordet assimilation igen? Hmm. Sagen var den enkle, at en journalist kom og spurgte mig, om jeg stadig havde de synspunkter, fremført i 2008-kronikken. Og ja, synspunkterne som sådan, i kronikken, har jeg. Og hvad skulle jeg i øvrigt svare? Hvis jeg havde svaret nej – hvad mon vedkommende så havde brugt det til? Og samtidig… Samtidig bragte det debatten tilbage, i stedet for oppositionens idelige pukken på juristeri og småfnidder.

Jeg kan fornemme, at det med at jeg forventer, fremmede der vil være danske statsborgere, også bliver danske, for nogen er ensbetydende med ensretning.  Jeg bliver egentlig vred og lidt fortørnet over, at nogen, der har fulgt mit virke i dansk politik, kan tro det. Skulle jeg gå ind for ensretning? Jeg, der levede i Venstre, under Fogh? Sikke noget vrøvl…

Men hånden på hjertet: Når Jyllands-Posten udkommer med en forside, der siger “blive danske eller bliv væk” – ikke mit udtryk, men avisens – så må jeg leve med, at nogen enten misforstår, eller oppositionen bevidst misbruger, hvad jeg egentlig mener. Jeg lever med det og får så nuancerne med i anden omgang af debatten.

Det afgørende i alt dette er jo: Hvad med Danmark? Er vi blevet så moderne, så progressive, så multi-kulti, at Danmark intet betyder længere? Er vi ligeglade med, at det faktisk er lykkedes os at skabe et land, hvor der – modsat “de anstændiges” påstand, her så fint spiddet af Tom Jensen – er plads til mangfoldighed, kvinders ligestilling, ytringsfrihed og et fællesskab, der gør os til verdens lykkeligste folk?

Når det kommer til stykket: Hvorfor flipper venstrefløjen sådan ud, når man siger, at forventningen er, at fremmede der kommer hertil, og vil blive, bliver danske? Det har mange gjort før dem: Huguenotter, polakker, ungarer m.fl. Helt uden at spørge, hvad jeg ligger i “danske”? Svaret er enkelt: Fordi venstrefløjen aldrig – fra det radikale venstre til og med enhedslisten – har brudt sig om Danmark som sådan. Det er dem fremmed. Det er et nationalistisk knappenålsemblem, en snæver ramme rettet mod internationalismen. En bonderøvsmentalitet.

For mig er Danmark noget andet. For mig er Danmark Kierkegaards fædreland. H. C. Andersens. Bohrs. Vikingernes. Den kultur, der overlod nøglen til hjemmet til kvinden, og højagtede hende for det. Hun styrede pengene. Den kultur, hvor kongerne blev valgt. Den kultur, Martin A. Hansen skriver om, når han siger om vikingerne, at om bord var de alle konger. Undtagen i storm. Dér var styrmanden det… Den kultur, der – så godt som fredeligt – udviklede sig til det folkestyre vi kender i dag på blot 100 år. Den kultur, der fostrede den første mand, der lod sig operere til kvinde. Den kultur, der først legaliserede billeder af – for nogen – stødende seksuel karakter (pornografien). Den kultur, der anerkendte, at der skulle være “plads til dem alle – plads til alle der vil” – der har bragt min familie fra ingenting, til det den har i dag. Den kultur, hvor kvinder er de mest frigjorte i verden. Den kultur, der har udvist størst tolerance overfor homoseksuelle. Den kultur, hvor alle står vagt om en enkelt tegners ret til at tegne – uanset…

Jeg forstår ikke (selv)hadet til denne kultur. Jeg forstår ikke, hvorfor der reageres så forfærdende negativt når man bruger udtrykket “dansk”. Jeg forstår ikke, at folk vrænger og taler om “svinekød” og “fodboldklaphatte”. Kan nogen hjælpe mig?

253 kommentarer RSS

 1. Af Bashy Quraishy

  -

  Danmark har ingen koranskoler
  Bashy Quraishy
  Minoritetskonsulent
  Nyelandsvej 53, 2000 Frederiksberg.

  Hver gang der er en debat om etniske minoriteter og især muslimer er den baseret på forkerte begreber og altid med en løftet pegefinger.
  Senest har Integrationsminister Søren Pind klandret imamer på koranskoler, som det fremgår I Berlingske Tidende den 1. april, 2011.
  Da det er en udtalelse fra Søren Pind kan man ikke opfatte den som en aprilsnar, men hvad er det så jeg kritiserer?
  For det første findes der ingen koranskoler I Danmark. Forskellige etniske grupper har oprettet friskoler, som er helt lovlige og baseret på etnicitet og ikke religion. Der findes skoler, der er pakistanske, arabisktalende, tyrkiske og somaliske med flere i mange store kommuner, hvor eleverne har fuldstændig samme pensum som i folkeskolen
  Udover findes der bedefaciliteter etableret af diverse nationaliteter, der fungerer som moskéer. Efter muslimske børn har været i skole, går nogle af dem til de to ovennævnte steder for at lære at læse Koranen, islams historie og deres forældres hjemlandskultur. Begge steder er der mulighed for at få modersmålsundervisning.
  Forsker Tina Magaards undersøgelse bliver brugt af Søren Pind som et bevis på, at alle forældre, børn og imamer i disse såkaldte koranskoler er imod kvinders ligestilling.
  Jeg vil ikke tage stilling til Tina Magaards undersøgelse eller hvordan hun er nået til sin konklusion, men ud fra mit kendskab til forskellige etniske minoritetsgrupper ved jeg, at den påstand er absolut nonsens.
  Det kan godt være, at nogle forældre eller imamer har givet udtryk for, at de er imod kvinders ligestilling, men jeg kan finde hundredvis af mennesker som har præcis den same umenneskelige holdning til kvinder.
  Så kære Søren Pind. Lad være med at male fanden på væggen ved at blæse enkeltpisoder op og generalisere alle muslimer. Den slags propaganda vil ikke hjælpe til en gensidig integration eller i din optik til assimilation.
  Du taler uden stop om de grundlæggende kulturelle normer som Danmark bigger på uden nogen sinde at forklare disse normer konkret. For mig er den mest fundamentale værdi ,at man ikke tvinger andre mennesker til at gøre eller tro det som man selv er vant til.

 2. Af ulla zebis

  -

  Kære Integrationsminister Hr. Søren Pind

  Piagets syn på menneskets intellekt er organisk. Udviklingen foregår som organisering og tilpasning. Piaget mener simpelthen, at mennesket fødes med en tendens til dels at organisere dets tænkning i strukturer og dels at tilpasse sig dets omgivelser. Det, der driver denne proces er menneskets trang til ligevægt, dels i sig selv mellem de kognitive elementer og dels med omgivelserne. Denne tilpasningstrang forklarer Piaget med begreberne assimilation og akkomodation. mennesket vil differentiere sine skemaer efterhånden som det erfarer verden. Denne proces, hvor virkeligheden ‘puttes’ ind i ens nuværende kognitive struktur er det, der svarer til assimilation (dvs. kvantitativ udvikling). Ind i mellem vil mennesket dog opleve, at dens nuværende kognitive struktur ikke svarer til virkeligheden, hvorfor den kognitive struktur må omorganiseres. Denne proces kaldes akkomodation. Denne vinkel synes jeg lige du ikke har med i dine overvejelser. Ordet akkomodation har stor betydning for assimilation som du så fint har med ind i debatten nu her ca. 6 måneder før et regeringsskifte – der skal drøftes om vi skaber plads og forståelse for at mennesker (nok her mest de med en anden farve på hud og hår der ikke lige tilbeder og forstår danske værdier, grundholdning og kultur)) har brug for tid og rammer til integration – Jeg falder ikke på halen og får hikke af bare begejstring

  Med venlig hilsen Ulla

 3. Af Liz

  -

  I read a lot of your posts and this is the first time I have posted a reply. I just wanted to thank you for your articles.

Kommentarer er lukket.