Er dansk presse gået amok?

Af Søren Pind 186

I forsvarsministeriet sidder en mand, der i øjeblikket, fuldstændig uden dokumentation, er hængt ud som en forbryder. Det kan koste ham hans job. Det koster givetvis hans børn sorg, at de ser deres far hængt ud. Det kan koste ham en belastende politimæssig undersøgelse. Den pågældende er ikke engang politiker. Men offentligt ansat.  Og ja – han er min ven.

Jeg taler om Jacob Winther. Særlig rådgiver for Søren Gade. Spinn-doktor, om man vil. Man ved altid den er gal, når sådanne menneskers navne og billeder pryder avisen. Nu har han set sig nødsaget til at træde helt ud i offentligheden. Og gøre noget om hvilket man normalt siger, at det anlægges af gale mennesker mod gale mennesker – et injuriesøgsmål. I første omgang mod DR-filminstruktøren Christoffer Guldbrandsen, kendt for bl.a. nekrofili-filmen om Ny Alliance og Naser Khader.

Det må være slemt, når det er nødvendigt. Men sagen er den, at det er nødvendigt. Ikke at anlægge sagen vil betyde, at Winther er stemplet som den, der “lækkede”, at jægerkorpset blev sendt til Irak for at forsvare vore soldater dengang. Et læk, jeg også voldsomt kritiserede. Det ville betyde, at Søren Gades nærmeste rådgiver var skyldig i at udsætte danske soldaters liv for fare. Det ville betyde, at Søren Gades skæbne var i spil – og ultimativt regeringens liv. Se i øvrigt en udmærket gennemgang af sagen her.

Det er kort og godt ikke bare noget, man i døgnets rejsestald render rundt med. Der må kunne forlanges en gran af dokumentation.

I denne sammenhæng stiller vi om til TV 2. Her sidder en erfaren journalist som politisk redaktør Kaare R. Schou. Han har givet Guldbrandsens udokumenterede anklage luft ved at sige, at han “ved”, kilden til oplysningen kommer fra forsvarsministeriet. Hans chef, Michael Dyrby, benægter at Kaare R. Schou kan vide det. Han siger med andre ord, at en journalist på TV 2s politiske redaktion lyver. Det har chefen nu ikke tænkt sig at gøre noget ved. Måske fordi Kaare R. Schou har tilføjet, at det jo kan være alle fra rengøringsdamen til ministeren, der har gjort det. Ikke desto mindre har udsagnene fra denne journalist medført, at SF nu har meldt sagen til politiet.

At en TV 2 chef siger, hans journalist lyver, dikterer ikke medievirkeligheden – særlig når ord ikke følger handling fra chefens side. Og derfor nu en – uhørt – injuriesag. En sag, hvor Guldbrandsen må dokumentere sine anklager. Anklager af en karakter, der ikke er set mere alvorlige i mange år i dansk presse. Anklager, der i fald, de ikke kan dokumenteres, må få ganske voldsomme konsekvenser – inden for lovens rammer – for Guldbrandsen.

Der er de, der mener, vi politikere ikke skal blande os i pressens forhold. Jeg er uenig. Så længe vi ikke griber til censur, vil jeg have min fuldstændige frihed til at sige nøjagtigt hvad der passer mig om en lang række skallesmækkende mimoser i dansk dagspresse. Hvem husker ikke den fantastiske tv-scene, hvor Uffe Ellemann spiser en tv-fotograf til morgenmad (det var vist frokost) fordi vedkommende ikke ville flytte sig. Jeg har ingen skrupler.

Jeg er særligt uenig, fordi det lader til, at pressen er gået komplet amok. En redaktør på Christiansborg understøtter en anklage mod en embedsmand, der kan koste vedkommende om ikke liv, så i hvert fald ære og velfærd. Udokumenteret. Journalistens chef siger han lyver. Det betyder intet. Og samtidig viderekolportere andre dele af pressen gladeligt de oprindelige påstande udtrykt af en celeber filminstruktør – der ingen, INGEN, dokumentation har. Ingen.

Det er simpelthen for ringe. Og konklusionen efter dage, hvor ekstra-bladets chefredaktør har plantet en uskyldig og hånet ham på sin forside, og hvor andre dele af pressen – anført af f.eks. Politiken – kaster sig over en embedsmand i forsvarsministeriet, hvis eneste forsvar er en injuriesag hvis slutning er givet på forhånd (Guldbrandsen kan i sagens natur ikke dokumentere en påstand, der er usand), bestyrker kun, at pressens selvjustits ikke længere eksisterer.

Dermed eksisterer pressens troværdighed heller ikke mere. Deraf de faldende oplagstal, og den manglende tillid til institutioner, man førhen regnede som objektive formidlere.

Denne sag er ikke kun en skændsel fordi den rammer Jacob Winther og hans familie. Det er den. Men den er også en skændsel for dansk dagspresse. Videreformidling af vanvittige udokumenterede synspunkter har konsekvenser. Vi taler ikke engang om selvcensur. Vi taler bare om at spørge vedkommende der fremsætter udsagnet om, hvor han har det fra. Og kan vedkommende virkelig ikke andet end påstå: Jeg har mine kilder, så møde udsagnet med tom foragt. Som NY Times udmærket anfører: All news FIT to print. Netop… Fit. to. print.

Jeg ville være den første til at bede om Jacob Winthers afsked, hvis påstandene var sande. Også selv om han er min ven. Også selv om jeg selv har haft ham ansat igennem seks år på Københavns Rådhus. Også selv om det gik ud over min regering. Den første. Men sagen er den, at udsagnene er løgn. Udokumenteret løgn. Og derfor skal de ikke stå alene. Mens vi venter på retfærdigheden.

 Det giver mig endnu engang anledning til – i forlængelse af den latterlige erstatning, der blev den af ekstra-bladet udhængte til dels – at appellere til, vi får gjort noget ganske alvorligt ved de danske erstatningsrammer i disse sammenhænge. Vi kan ikke være bekendt, i det åbne samfund vi har skabt (og lov og tak for det) at løgn og udhængning intet koster.

 UPDATE: Jeg er netop blevet informeret om, at Kaare R. Schou har måttet meddele Jacob Winthers advokat, at han på intet tidspunkt har haft viden om, at den pågældende kilde til historien skulle være Jacob Winther.

186 kommentarer RSS

 1. Af Maria Due

  -

  Ssren Pind

  Jeg fatter ikke, at du vægter et privat søgsmål så højt. Denne sag om danske soldateres sikkerhed skal ikke afgøres i privat regi.

  Som du givetvis ved, består en væsentlig del af en advokats arbejde med en sag i at vinkle og beskære den ud fra sin klients interesser. Desuden kan der indgås forlig, og alt i alt er dette slet ikke godt nok set med offentlighedens øjne, da soldaternes interesser og offentlighedens ikke nødvendigvis er sammenfaldende med Jacob Winthers og Guldbrandsens. I øjeblikket virker det lige modsat.

  Politiet har allerede haft flere dage til at få det påståede bevismateriale udleveret, så at den sag kan få lidt fart på. Det er åbenbart ikke sket, og hvis politiet nu dækker sig ind under prioritering af ressourcer, og at der også er en retssag i gang, så taber også vi Venstrevælgere vores tiltro til jeres hæderlighed og problemløsningsevne samt endnu mere af troen på, at vi er lige for loven.

  Det er en rådden sag, få den dog ud af verden i en ruf.

 2. Af Lenette Tine Nielsen

  -

  Helge Adam fra de konservative nævner i Berlingske Tidende her i dag, at det er dårlig moral og kujonagtigt, at Guldbrandsen ikke lægger beviset ( lydoptagelsen ) frem. Ja, man kan undre sig…

 3. Af Søren Pind

  -

  @Maria: Din tiltro til det politiske system er sådan set rørende, og berør mig. Men jeg er nødt til at ødelægge nogle af dine illusioner:

  En undersøgelse foretaget af politikere vil uden tvivl tage meget længere tid end politiets og vil med sikkerhed ikke medføre større klarhed. Oppositionen vil ingen interesse have i sagens afslutning. Derfor er det, jeg ser frem til, hvad politiet måtte komme frem til. De er nok de mest objektive i denne sammenhæng.

  @J. Mathiessen: Du løber altså temmelig konstant med halve vinde. Vil du godt, med direkte kildehenvisning og citat fra Peter Christensen, dokumenterer overfor mig, hvor han har “forlangt” en journalist fyret??

 4. Af Søren M

  -

  @Pind

  Hvordan skal en minister agere når der er viser sig at der fra hans resort er sket en læk af oplysninger der er direkte livsfarlig for dansdke soldater???
  Skal han opgive at finde lækken fordi der er for mange mistænkte?
  Skal han protestere når hans regeringskollegaer mere end antyder at lækken kommer fra oppositionen?

  Her er iøvrigt et lille citat fra din politiske ordfører:

  “Jeg synes, at måden, som Kaare R. Skou har valgt at agere på i den her sag, er enormt grænseoverskridende. Jeg forstår ikke, hvis ikke det skaber debat blandt journalister om, hvordan man kan tillade sig at arbejde. Og jeg forstår slet ikke, hvis TV 2 kan have sådan en mand ansat,” siger Venstres politiske ordfører Peter Christensen til berlingske.dk.

  Er overstående et forsøg på at blande sig i pressens arbejde og organisering??

 5. Af Søren Pind

  -

  @Søren: Der er stor forskel på det PC siger, og så at påstå, han har krævet vedkommend fyret.

  Mht. regeringen, så må jeg atter bare sige, at i 2007 konkluderede regering og opposition – anført af Mogens Lykketoft – at sagen ikke var værd at undersøge. Nu er politiet blandet ind i sagen. Og der er et injuriesøgsmål. Hvorfor i al verden skulle man så også foretage en politisk undersøgelse – siger jeg, som faktisk tilkendegav ønsket om en undersøgelse i 2007.

 6. Af Lars Kristensen

  -

  Hej Søren,

  en dommerundersøgelse med vidneansvar tager normalt ikke længere tid end en retssag, for det meste kortere tid, fordi en dommerundersøgelse der tager lang tid og som involverer regeringen (ligegyldigt hvilken) vil være pinlig for den. Derfor vil en regering helst sørge får at dens embedsfolk m.v. hurtigst muligt får ordnede forhold. Når så dommerundersøgelsen er ovre, kan der lægges sag an mod den/de embedsperson/-er, dersom der er gjort strafbare handlinger.

  Nu er der derimod tilgået politiet en politianmeldelse og noget sådan kan tage år, førend retssagen ender.

  En dommerundersøgelse kan gøres på mindre end et år, dersom regeringen og dens embedsfolk er interesseret i det. Sådan er det ikke med en politianmeldelse.

  Det interessante er, at en del regeringsfolk og DF folk synes det er fint med en retssag, men hvorfor ville man så ikke have en dommerundersøgelse med vidneansvar, dengang oppositionen ønskede det.

  Det er da underligt, at man først nu hopper på en idé om at få lækagen undersøgt.

  Lad nu være med at gentag dig selv og komme med den smøre om, at Lykketoft på et tidspunkt heller ikke ville have en undersøgelse, for var Lykketoft ikke interesseret i en undersøgelse, er det jo mærkeligt at regeringen og DF ikke dengang ville have den. For så kunne de jo få skovlen under Lykketoft. …eller kunne de?

  Nej Søren, prøv at se det fra et andet perspektiv, nemlig fra udlandet.

  Vil du som regeringschef eller militærleder føle dig tryg ved, at en allieret ikke vil undersøge en læk i sit forsvarsministerium eller i de politiske organer, hvor der er tavshedspligt?

  En læk der vil kunne sætte dine egne soldaters opperationer i fare og derved også deres liv og førlighed. Godt nok er det den allieredes egne soldater det i denne omgang ville kunne være gået ud over, men hvad med næste gang?

  Jeg vil i allerhøjeste grad være betænkelig ved at betro mig til en allieret, når denne end ikke vil sætte en undersøgelse med vidneansvar i gang, for at finde ud af hvor lækagen er og om den kan stoppes.

  Vil du, som udenrigspolitisk ordstyre for Venstre kunne sidde stille i stolen og blot lade som ingenting, når din egen regering med forsvarsministeren som ansvarlig minister ikke har villet sætte en sådan undersøgelse i gang?

  Du har tilsyneladende ingenting gjort i henved to år, for du har flere gange haft mulighed for at gå med oppositionen med kravet om en dommerundersøgelse, med vidneansvar. Hvorledes kan du over for dine vælgere og den danske befolkning fortsat sidde med en ren og uskyldig samvittighed?

  Jeg er ikke en person der hypper mine kartofler med oppositionen. Jeg hypper mine egne og undersøger strengt andres kartofler inden jeg sætter mine tænder i dem. Jeg kender kun mine egne kartoflers fortræffelighed, men ikke de andres, hverken Lykketofts, Søvndals eller andres, heller ikke dine kartofler.

  Med venlig hilsen
  Lars Kristensen

 7. Af Søren M

  -

  At man ikke vil undersøge en læk der kaster dårligt lys over forsvaret/ministeriet er sørgeligt for demokratiet og vores soldater (uanset at Socialdemokraterne var enige men underinformeret). At lækken må henhører under en terrorparagraf og derfor må have en strafferamme på over 4års fægsel gør ikke sagen bedre politiet kunne have tvunget TV2 til at røbe sin kilde forlængst.
  At en regering (Far Her!!) med en så kraftig terrorretorik ikke undersøger en alvorlig sag fordi den kommer fra eget system giver mindelser om samfund hvor jeg ikke har lyst at leve, forstemmende!!!

 8. Af Toke Reunert

  -

  Kære Søren –

  Jeg mister min ellers store agtelse for dig ved at læse dette indlæg og den efterfølgende diskussion.

  Du nægter konsekvent at svare på, hvad du synes om, at regeringen anklager Udenrigspolitisk Nævn for at have lækket meddelelsen om udsendingen af jægersoldater – selvom det altså står uafviseligt klart at lækken fandt sted FØR Udenrigspolitisk Nævn blev orienteret.

  Du bruger et hvilket som helst figenblad for at undgå at svare: Mogens Lykketoft syntes ikke der var grund til at lave en undersøgelse (hvor dumt af ham! Men hvorfor tillade sig at være SÅ dum?). En kommentar her på siden kommer til at kalde Udenrigspolitisk Nævn for forsvarsudvalget – og så behøver du ikke tage stilling til substansen?

  Come nu on, Søren.

  Og hvad er det for noget med at udokumenterede påstande er det samme som løgne? Det er da det rene vrøvl. Jeg har en datter på 7 år. Er det løgn? Næh – men jeg har ikke dokumenteret det. Jeg har bare påstået det.

  Så vidt jeg husker VANDT Jacob Winther “slaget om at spinne” Guldbrandtsens film om danske krigsfanger i Afghanistan. Det gjorde han blandt andet ved grundigt at underminere Guldbrandtsens kredibilitet. Også hér skulle der gås efter manden, ikke efter substansen.

  Men nu er det så pludselig piv-syndt for Winther, eller hvad? Hvad med de soldater, hvis liv efter sigende blev bragt i fare ved at sagen blev lækket? Er det ikke lidt mere synd for dem? Og burde man ikke have sat ind dér? Og burde man ikke – når nu man ikke gjorde det dengang – gøre det nu? Og HVIS Guldbrandtsen nu har ret – er det så ikke bare godt at vi endelig ved besked? Og at vi får standset et forsvarsministerium, der er blevet fuldstændig selvkørende og hæver sig langt over de soldaters liv, som de sender afsted, og i stedet kører politisk spin på disse dødsensalvorlige begivenheder?

  Sådan tror jeg, der er mange der tænker. Og i den situation er det slet ikke godt nok, at du går ud og fastslår at der er tale om en løgn, fordi Guldbrandtsens påstand indtil videre er udokumenteret. Eller rettere: Fordi du TROR det er løgn.

  Hvor er substansen, Søren? Eller skal vi – i forlængelse af den mistro til det politiske system, som du selv lægger til grund for at undlade at gennemføre en politisk undersøgelse – dit indlæg bare spin (for at redde en god ven)?

  Seriøst: Jeg spørger bare. Jeg nærer, som nævnt, stor agtelse for dig. Har du været for længe i politik? Har du mistet evnen til at forholde dig til substansen?

 9. Af Mette Hansen

  -

  toke Reunert: nææh Søren Pind er blot blevet inficeret af ufejlbarlighedssyndromet, en sygdom, der opstår, når magten er steget een til hovedet..så kan man ikke skelne , hvad der er vigtigt/ikke vigtigt og hvem man tjener (FOLKET OG IKKE SIG SELV)..Militærministeriet skjuler en læk . Det er sagen.
  Søren Pind..i trækker tiden for at få jeres rokade på plads, så Gade kan få et andet ministerium. Venstrefolk på stribe forsøger at undgå, at sagen eksploderer nu.
  Jeg har ingen respekt for jeres spinkultur og jeres personlinge integritet må have lidt et kæmpe knæk med mindre I, som jeg mistænker jer for, er kolde, kyniske magtmennesker!

 10. Af Mette Hansen

  -

  som ingen midler skyr, for at bevare den (magten)

 11. Af Søren Pind

  -

  @Toke:

  1) Hvis – som jeg har skrevet – Winther vitterlig har gjort det han påstås at have gjort – som der intet bevist er ført for – så skal han forfølges som loven foreskriver.

  2) Jeg er mig bekendt den eneste, der har gjort gældende i sin tid, at disse ting burde undersøges, og som kontinuerligt, uanset hvor lækkene kom fra (denne historie er jo ikke den eneste) har fastholdt, at det her er dybt krænkende, først og fremmest for de soldater vi udsender.

  3) Der er ca. 400 der har haft denne viden før udenrigspolitisk nævn. Det var det, der fik de øvrige til i sin tid at konkludere, det ikke var værd at undersøge – det er jeg ked af i dag.

  4) Det er netop i sådanne sager, at retsprincipper bliver vigtige. Guldbrandsen har udstukket en – meget alvorlig – påstand. Men vil ikke bevise den. Det burde han have tænkt over, før påstanden fremkom. Enten må han fremføre sine beviser – eller tie stille. Man kan ikke – særligt med den manglende troværdighed, der lå bag den hemmelige krig (der er vi vist uenige, kan jeg forstå) tillægge hans udsagn værdi. Han er desto mere forpligtet til at underbygge sine påstande. Synes jeg.

  5) Heldigvis bliver substansen nu undersøgt. Det klarer politiet. Det er jeg tilfreds med.

 12. Af Maria Due

  -

  Søren Pind.

  Du har fuldstændig misforstået mine indlæg. Jeg har netop en meget ringe tiltro til jer på Christiansborg, og selv om jeg det meste af mit liv har stemt på Venstre, ser jeg mig nu om efter andre muligheder. Det er dumt af dig at træde på en af jeres egne vælgere.

  Jeg kender mange i samme situation Vi er slet og ret meget utilfredse med jer, og det gjaldt også i Foghs sidste tid. I er tilsyneladende så stolte over Foghs avancement, at I i vid udstrækning lod meget sejle i 1½ år, for at gavne hans karrieremuligheder, og han efterlod sig et svækket parti, hvilket vi nu får skåret ud i pap.

  Det forekommer os, at I tager det for givet, at vi ikke kan finde andre at stemme på, og det er ganske rigtigt svært, for den konservative klovnemanege er heller ikke det mindste tiltrækkende.

  I denne sag er det ikke et spørgsmål om et enten eller, det skal være et både og. Venstre kan ikke tillade sig at sætte sig med hænderne i skødet.

  I må fx kræve, at der af hensyn til soldaternes sikkerhed handles lynhurtigt fra politiets side, og at det påståede bevismateriale straks undersøges. Hvor lang tid kan det tage for en politimand at ringe til advokat Anders Néhmet og anmode om at få materialet afleveret senere på dagen på politigården?

  Er der noget, der forhinder, at Venstre stiller med sådan en opfordring? Og hvis det ikke er lige efter reglerne, er det så ikke på sin plads at henvise til force majeure?

  At Kaare R. Skou og Guldbrandsen blot er de første bønder, der blev spillet ud på det store skakbræt i et aftalt spil, er der næppe tvivl om. Hvem der styre spillet fra den side ved vi ikke, men vi ved, hvem der bakker op om bønderne.

  Modparten er derimod helt diffus. At Søren Gade er i fare, behøver vi ikke at betvivle. Om han skal anses for at være kongen, tvivler jeg på. Jeg tænker, at Venstre optræder præcist som forudset.

 13. Af Bo Strandqvist

  -

  Nej, det klarer politiet ikke. De afhører de 400 mennesker og henlægger sagen, fordi ingen vil indrømme det er dem. Paradoksalt nok har SF rakt regeringen det halmstrå de klynger sig til. JW vil sikkert heller ikke anlægge sin injuriesag længere, det ville ellers få CB til at fremlægge sit “utvetydeige bevis”. Jeg er enig med Pind om at det er på høje tid at CB fremlægger hvad han har i denne højst bizarre sag, hvor alle åbenbart har en viden, men ikke vil ud med den.

 14. Af Søren Pind

  -

  @Maria: Rent faktisk har både jeg, Helge Adam og Søren Espersen opfordret Guldbrandsen til at fremlægge det materiale NU! At politikere skulle henvende sig til politiet for at presse dem til at presse Guldbrandsen tror jeg helt ærligt ville blive udlagt som noget, vi kender fra lande, der har en lidt anden demokratiforståelse end vores. OG det siger jeg altså ikke for at træde på nogen, endsige dig. Hvis du husker lidt efter kan du vist også huske, at jeg også har været blandt dem, der havde det blandet med Foghs arbejdsmetode… Se i øvrigt denne eksperts udtalelse – det er sådan set det, jeg måske noget uklart, har prøvet at fremføre.

  @Bo: jeg er sikker på Winther vil anlægge sag, hvis Guldbrandsen ikke trækker sin påstand tilbage.

 15. Af Bo Strandqvist

  -

  @Pind
  Fint nok, så har CG lovet at fremlægge det han har, så må vi se om det holder i byretten.

 16. Af Enzo .

  -

  BREAKING NEWS, det lader til at være højst sandsynligt, at Guldbrandsen’s såkaldte endegyldige bevis er optagelse af samtale mellem 3’de parter, og altså ikke et lydklip med Winther. Altså G’s bevis er at 2 andre personer snakker om, at det er Winther der står bag. Så til alle jer (herunder 21-nyhederne) som på forhånd har dømt Winther; køl ned og vent på fakta.

 17. Af Søren Pind

  -

  @Enzo: Fortæl fortæl??

 18. Af Bjarne Thyregod

  -

  Allerede i 2007 rettede Frank Aaen søgelyset mod regeringen og topembedsmændene for at have lækket oplysninger om en hemmelig mission i Irak til pressen.
  Aaen stillede spørgsmål til udenrigs- og forsvarsministeren om, hvordan journalister kunne have oplysningerne om den hemmelige mission allerede inden et lukket møde i udenrigspolitisk nævn, hvor sagen var på dagsordenen sidst i april. Da sagen dengang kom i medierne efter mødet rettede regeringen og støttepartiet Dansk Folkeparti beskyldninger mod oppositionen for at have lækket oplysninger fra nævnsmødet og derved bringe danske soldaters liv i fare.

  Hvorfor var Søren Gade og regeringen ikke interesseret i at finde lækken som kun kunne komme fra inderkredsen ?

  Spørgsmål og svar i sagen fra 2007:

  Statsminister Anders Fogh Rasmussens (endeligt) svar på spørgsmål nr. S 5881 stillet af Frank Aaen (EL).

  Spørgsmål:

  Vil statsministeren undersøge, hvordan hemmelige oplysninger om specialstyrkers afsendelse til Irak i april måned 2007 blev lækket til offentligheden?

  Svar:

  Der henvises til besvarelserne af spørgsmål S 5256 til forsvarsministeren og spørgsmål S 5257 til udenrigsministeren, begge fra samme spørger, hvoraf det fremgår, at Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet ikke er bekendt med, at hemmelige oplysninger vedrørende danske specialstyrkers afsendelse til Irak i april 2007 blev lækket fra kilder inden for regeringen eller statsadministrationen.

  Jeg har på den baggrund ikke til hensigt at foretage yderligere i sagen.

  (NB: bemærk, der er forkert nummerering i svaret, de rigtige er neden for)

  —————

  Endelig besvarelse af S 5246 af 2. juli 2007 stillet af folketingsmedlem Frank Aaen, EL.

  vedrørende danske specialstyrkers afsendelse til Irak i april måned 2007 blev lækket fra kilder inden for regeringen eller statsadministrationen?”

  Svar:

  Forsvarsministeriet er ikke bekendt med, at hemmelige oplysninger vedrørende danske specialstyrkers afsendelse til Irak i april 2007 blev lækket fra kilder inden for regeringen eller statsadministrationen.

  ————-

  Udenrigsministeriet UP, j.nr. 3.E.91.a.

  Nordgruppen Den 13. juli 2007

  Spørgsmål i Folketinget nr. S 5247 af Frank Aaen (EL) til udenrigsministeren den 2. juli 2007:

  Spørgsmål nr. S 5247:

  ”Er Udenrigsministeriet bekendt med, at hemmelige oplysninger vedrørende danske specialstyrkers afsendelse til Irak i april måned 2007 blev lækket fra kilder indenfor regeringen eller statsadministrationen?”

  Svar:

  Udenrigsministeriet er ikke bekendt med, at hemmelige oplysninger vedrørende danske specialstyrkers afsendelse til Irak i april måned 2007 blev lækket fra kilder inden for regeringen eller statsadministrationen.

 19. Af Bo Strandqvist

  -

  @Pind, Enzo m.fl
  CG’ advokat, der har lyttet til optagelsen, kalder det “utvetydigt”, men jeg tvivler på at der findes en rygende pistol i denne sag. Hvis I sammenstiller artiklen fra Ekko,(hvor CG navngiver både lækken og TV2-journalisten) med de udtalelser CG har leveret til blandt andet Politiken og TV2News, så kan man tolke det derhen, at optagelsen er mellem 2. og 3. part, men også at der er flere med på båndet. Men, som sagt, vi ved det jo ikke, endnu.

 20. Af poul knudsen

  -

  jeg læser at søren pind mener, at man ved at fremkomme med en udokumenteret påstand gør sig skyldig i løgnagtighed. jamen så må jeg påstå at søren pind var fuld af løgn da han i sin tid beskyldte vores dygtige kvindlige borgmester (medlem af venstre) for at være en ko !!!
  søren pind måtte vel også selv have indset at på bornholm havde han ikke nogen politisk fremtid, siden han skyndsomt flygtede fra øen.

 21. Af Maria Due

  -

  Søren Pind

  Efter at have læst JP i dag, er jeg nået frem til, at beslutningen om at udsende jægersoldaterne blev truffet meget hurtigt, og at den såkaldte lækage kan være forårsaget af en undladelsessynd eller misforståelse i farten.

  En taxachauffør kan have optaget den samtale, som TV2’s Rasmus Tantholdt førte på sin mobiltelefon på vejen hjem fra lufthavnen, dagen efter at han havde interviewet Søren Gade i Irak under et angreb.

  Jeg synes idet hele taget, at det virker, som om pressen ikke har være klar over, at udsendelsen af jægersoldaterne skulle holdes hemmelig. Jeg kan ikke forestille mig, at danske mediers redaktioner ville have udsat soldaternes liv for unødig fare ved at informere om en hemmelighed, der i løbet af ingen tid var ude over hele verden. Jeg kan heller ikke forestille mig, at din ven pressechefen skulle være så dum at informere pressen, hvis han havde fået indprentet, at udsendelsen var en hemmelighed.

  Der kan være tale om en banal fejl med større rækkevidde, end den slags normalt har. Derfor håber jeg, at det fører til selvransagelse blandt de involverede, så at man undgår lignende i fremtiden.

  Per Stig Møller spiller en underlig rolle i dette forløb, for han skød skylden på Udenrigspolitisk nævn, der end ikke var taget i ed, da hemmeligheden var ude hos pressen.

  At Guldbrandsen i det meste af tre år har gemt på et lydbånd, viser noget om Guldbrandsen og had. Han må være en modbydelig mand. Og Kaare R. Skou har jeg aldrig brudt mig om. Peter Mogensens frådene partsindlæg på Politiken, som han kalder en analyse, er også frastødende læsning. Der er mange ulve derude.

 22. Af Bo Strandqvist

  -

  @Maria Due
  Mogens Lykketoft blev informeret af en TV2-journalist aftenen før mødet, og udspurgt om hans mening. Derfor blev mistanken fejlagtigt rettet mod ham. Per Stig Møller har efterfølgende sagt, at han vil give en uforbeholden undskyldning, hvis det viser sig at lækken er en anden. Ja, der er mange ulve derude, men der er endnu mere ondt blod og regnskaber der skal gøres op.

 23. Af Maria Due

  -

  Bo Strandqvist.

  Ja, det er en større vendetta, der er i gang, og måske er hovedpersonerne nogle andre, end vi pt. tror.

  Som jeg skrev på Peter Nedergaards blog hos JP Blogs, er jeg efterhånden tilbøjelig til at tro, at lækken var af ordinær art, og at forsvaret har taget sine forholdsregler for at undgå gentagelser.

  Jeg har forsøgt at opstille en kronologisk liste på Blogs, og for mig at se, handler det i høj grad om et telefonopkald, som TV2’s reporter Rasmus Tantholdt modtog, da han netop var landet i Danmark efter at have været i Irak.

  Opkaldet behøver ikke at have været fra Danmark, det kan fx have været fra Irak, hvor nogen på det tidspunkt må have fået at vide, at elitesoldater var på vej, fordi det netop var blevet besluttet af forsvarsminister Søren Gade. Han havde dagen før oplevet et angreb på den danske militærlejr i Irak. Havde søgt dækning under et bord, hvor også Tantholdt lå, og Tantholdt interviewede ham liggende på gulvet.

  Derefter tog Tantholdt hjem og modtog efter alt at dømme den famøse oplysning om elitesoldaterne, mens han opholdt sig i en taxa, hvis chauffør formodentlig har overhørt samtalen. Og det er jo ikke sikkert, at han brød sig om nyheden.

 24. Af J. Mathiasen

  -

  Er Berlingske.dk gået amok? Lad nu Pind få dokumentationen med det samme: På forsiden kan man nu læse, at forsvarsministeren ikke kan garantere at hans doktor i opspind ikke står bag lækken.
  Det ligner nærmest en tilståelse, men Winthers advokat arbejder måske stadig på at formulere skrivelsen til retten?

  I mellemtiden sidder Maren i kæret og undrer sig over, at Venstres politiske ordfører fik TV2 til at sende Kaare R. Skou hjem.
  Den kommer Venstre og TV2 til at udrede.

 25. Af Bo Strandqvist

  -

  @Maria Due
  Jeg tror næppe CG’s optagelse indeholder en samtale med flere taxachauffører i en kaffestue, men jeg er da selv ret nysgerrig efterhånden. Hvis det er JW der er lækken, så tror jeg ikke det er ond vilje, men dumhed eller misforstået loyalitet over for Søren Gade. Det er en spindoktors job at servere godbider til pressen ind imellem, især for at rette fokus over på noget andet og mere positivt. I dette tilfælde væk fra angrebet på Camp Bastian, som du selv beskriver. Det var bare endnu en dag på kontoret. Helvede brød først løs, da chefen for jægerkorpset stod frem og kaldte oplysningerne for livsfarlige, og så gjaldt det om at lægge sagen død så hurtigt som muligt. Per Stig Møller spiller ikke nogen rolle i sagen, han var bare gal på Lykketoft. Sagen har så åbenbart været en vandrehistorie blandt journalister de sidste tre år, men ingen har villet røre ved den. Ikke før CG beskriver forløbet i Ekko og JW beslutter at rejse injuriesag mod ham. Det kunne være et logisk forløb. Jeg tror ikke Søren Gade har bestilt “lækagen” eller vidst noget. Men mon ikke også han er nysgerrig på, hvad der er på den optagelse.

 26. Af Kenneth N

  -

  Du skriver op til flere gange, at fordi noget ikke kan bevises, så er det løgn. Lad os se følgende scenario. Jeg møder dig gågaden, og her kalder jeg dig et fjols. Der er ingen der hører det, du har ikke optaget det. Vil du så påstå at det er løgn at jeg har kaldt dig et fjols?

 27. Af Peter N N

  -

  Efter at have læst komentarene sidder jeg med en fornemmelse af at mange har gået glip af pointen og debatten er endt i en omgang semantisk flueknæpperi.
  Spørgsmålet må vel være om pressen helt ustraffet kan tillade at hænge en person ud eller anklage samme uden at have dokumentation for sine påstande.
  Jeg mener at straffen for at ødelægge en uskyldig persons privatliv/karriere mv. som følge af en falsk påstand (blot for at forøge salget) må være stor nok til at få medierne til at tænke sig om en ekstra gang – ikke de latterlige stafferammer vi ser idag. Med envher frihed følger et ansvar – også pressefriheden.

 28. Af Maria Due

  -

  Bo Strandqvist

  Jeg tror heller ikke, at CG’s optagelse er fra en kaffestue, men den kunne vel være fra et sikringssystem i en taxa.

  Ellers er jeg meget tilbøjelig til at mene det samme, som du mener, dog kan jeg se et dilemma for Jacob Winther, som kan have været i god tro og fået en røffel bag jerntæppet. Han får vel ikke forsvaret eller ministeriet til at påtage sig noget ansvar for en fejl.

  Der kan have været flere lækager.

 29. Af Kenneth N

  -

  @Peter N N

  Det kan da godt være du har ret, men når en politiker af Søren Pinds kaliber så ensidigt forsvarer en ven, ja så er det vel naturligt at man “hakker” lidt på hans argumentation, og det var det jeg gjorde.

  Men hvis vi skal se på selve sagen, så er pressechefen lidt selv ude om det i mine øjne. Da CG kom med sin påstand om hvem der er ophavsmand til lækken, sprang pressechefen op som en bister løve og bebudede en injuriesag. CG’s tilbagemeldig var at han havde en optagelse der kunne bevise hvem der var lækken. Siden har vi ikke hørt noget til pressechefen, mig bekendt er der ikke anlagt nogen sag. Det virker på mig som om pressechefen er bange for at lydfilen vil kunne afsløre af netop han er kilden.

 30. Af Maria Due

  -

  Jeg anser det for mest sandsyndligt, at pressechefen kan have lækket sagen til pressen, fordi andre var i færd med at handle ulovligt.

  Dette har jeg argumenteret for på JP Blogs i Peter Nedergaards blog.

 31. Af Jesper Petersen

  -

  @ Søren Pind

  Jeg må indrømme, at jeg ikke har haft tid (eller lyst) til at læse hele denne ganske omfattende blog diskussion igennem. Efter Reimar Bo`s interview af Guldbrandsen igår aftes, ville jeg imidlertid gerne høre din kommentar til at det nu vel er ret klart (IMHO), at det DR ligger inde med er en lydfil, hvor Tantholdt identificerer Jakob Winther som sin kilde ?

  Mvh

 32. Af Lenette Tine Nielsen

  -

  Dårskabens vindstyrke tager til…hele tiden tales der om bevis (lydfil) mod Jacob Winther -så fremlæg dog dette bevis.
  Guldbrandsen driver gæk med læk !

 33. Af Thomas Jensen

  -

  Hvasså’ Pind? Nu er der så godt som en tilståelsessag, Winther er gået og har taget Gade med sig (eller omvendt). Er det nu tid til eftertanke igen, eller har du for travlt med at ændre ulandsbistanden fra AIDS-bekæmpelse til erhvervsstøtte til regeringens cronies?

 34. Af Thomas Jensen

  -

  Pind, sidst du gik til angreb på pressen var vist, da du forsvarede Jacob Winther, så du kommer til at leve med at folk også nu vil regne med, at du heller ikke denne gang har sandheden på din side.
  Det er jo problemet, når man er minister i en regering, der har gjort det til sit princip at regere ved hjælp af manipulation. Der er grænser for, hvor mange gange man kan føre befolkningen bag lyset.

 35. Af Thomas Jensen

  -

  Kom nu, pind! Du var så kæk tilbage i Januar: “Ikke at anlægge sagen vil betyde, at Winther er stemplet som den, der “lækkede”, at jægerkorpset blev sendt til Irak for at forsvare vore soldater dengang. Et læk, jeg også voldsomt kritiserede. Det ville betyde, at Søren Gades nærmeste rådgiver var skyldig i at udsætte danske soldaters liv for fare. Det ville betyde, at Søren Gades skæbne var i spil – og ultimativt regeringens liv.”

  – Er du så også mand nok til at erkende, når det du skrev var noget vås? Mand nok til at erkende, at det VAR regeringen der stod bag lækken? nej, vel?

 36. Af Peter H

  -

  korttids hukommelse

Kommentarer er lukket.