Den nye – faktiske – verdensorden

Af Søren Pind 148

Jeg kan huske – mens jeg rejste jorden rundt i 1990 på min helt egen dannelsesrejse – hvordan præsident Bush (den gamle) brugte begrebet “den ny verdensorden”. Tanken var den, at demokratier nu, som følge af den vestlige verdens sejr over kommunismen og Sovjet, skulle spredes ud over verden. At ondsindede diktatorer ikke længere skulle føle sig sikre noget steds. At overgreb mod mennesket nu var et anliggende for verden, og ikke længere indre anliggender for den enkelte brutale tyran. I det hele taget et håb om en verden, hvor fred, frihed og folkestyre fyldte rammerne ud – og hvor menneskelige relationer baseredes på en international verdensorden med det utrolige udgangspunkt, at hvert enkelt menneske var noget kostbart og nød krav på respekt alene ved dette faktum.

2001 og 11. september gjorde en brat slutning på det. Og COP 15 viste kulminationen på en modsatrettet udvikling bort fra det, man vel kan kalde frihedsrettighedernes og den ny verdensordens gyldne tid.

Det var en drøm. En gylden drøm, men desværre også en sværmerisk drøm, der intet har med verdens virkelighed at gøre. Som biskoppen betroede os ved mindehøjtideligheden efter 11. september, så findes ondskaben i verden. Og hver gang vi glemmer det bliver vi kontant mindet derom på grusomste vis.

Det er det faktum, dele af den danske opposition desværre prøver at sløre. Ved at angribe regeringen og ikke mindst statsministeren for resultatet ved COP 15 søger man at sløre denne alvorlige virkelighed og i stedet fremme en smålig, inferiør og provinsiel indenrigspolitisk dagsorden.

Hvad er sagen? Sagen er den enkle, at vi så autoritære regimer, anført af Kina, dukkeførende rædselsregimet Sudan (hvis præsident som den første nogensinde er efterlyst for krigsforbrydelser og derfor ikke var tilstedet ved COP 15) blæse på de demokratier, der fordi de netop er forpligtet på deres folk, naturligvis føler en pligt til at gøre noget ved miljøet verden over.

Sagen er den, at vi her så den nye – faktiske – verdensorden udfolde sig. I al sin grusomme barske realitet.

Som vi har set det igennem hele den nyere verdenshistorie var det to samfundssyn, der mødte hinanden. Som vi så det i 30erne, hvor demokratiet og brune og røde rædselsregimer mødtes i kamp. Som vi så det i 50erne, hvor demokratiet og kommunisme mødtes i kamp. Som vi så det i 2001, hvor demokratiet og islamismen mødtes i kamp – en kamp vi ikke troede vi skulle se igen. Således så vi det også på randen af 2010 – en kamp mellem regimer, der behersker deres befolkninger i alle afskygninger, de var der alle: Kommunistiske regimer med statsstyret kapitalisme. Islamistiske regimer med naturbaserede ressourcer. Autokratiske styrer hvis interesse i en aftale om international kontrol af overholdelse af internationale aftaler kan ligge på et meget lille sted. Hele dette sammenrend overfor verdens demokratier.

Og endnu engang udstilledes hvor skrøbelige demokratierne er, når vi ikke begriber, at der intet nyt er under solen, og at der endnu engang er kamp imellem kollektivistiske regimer, hvem befolkningens tarv er ligegyldig, og demokratierne, hvem det enkelte menneske er kostbart og vigtigt.

Demokratiernes institutioner svarer ikke til denne udfordring om fremtidens verdensorden. NATO er endnu ikke bredt ud til at omfatte alle demokratierne i verden, og har ikke en politisk overbygning der f.eks. kan bane vejen for frihandelsaftaler omfattende alle demokratierne. EU er for splittet, og i store dele af Europa fokuseres fortsat på at være modstykke til Amerika, i stedet for at forstå, at en sammentømring af hele den vestlige verden – først og fremmest i netop et stort frit marked hele den vestlige kultur imellem – er altafgørende for at kunne sætte en dagsorden, også f.eks. ved COP 15. Og FN… Ja. Den organisation er hvad den er – et mødested mellem diktaturer og demokratier. No more. Nor less. Da Wilson grundlagde folkenes forbund var idealet et ganske andet – i dag er den nøgterne konstatering, at FN er, hvad FN er.

Vil du freden, da bered dig på krigen, siger det gamle ord. Mere nøgternt, så bemærkede Reagan engang, at fred skulle opnås gennem styrke, og at man altid – altid – skal forhandle ud fra en styrket position. Er man ikke den stærkeste, skal man vente til man bliver det.

Deri består den vestlige verdens opgave. At blive tilstrækkeligt sammentømret og stærk (igen), og fjerne den større og større afhængighed, økonomisk såvel som ressourcemæssigt, som er ved at opstå. En afhængighed af regimer, hvem det enkelte menneske er inderligt ligegyldigt, og som spreder ufrihedens pest, hvor afhængighedens katete lægges ind…

Denne forståelse er langt vigtigere, end oppositionens snuskede og ja, latterlige forsøg på at gøre statsministerens ansvarlig for, hvad man opfatter som et manglende resultat. Sandheden er, at den nye – faktiske – verdensorden dikterede dette resultat. Denne virkelighed – og FNs inderlige svaghed, en svaghed hvis væsentligste substans er at diktaturer og demokratier er et fedt – nægter oppositionen at acceptere. Og den er dermed med til at forsinke en proces, der kan styrke den vestlige verden, og dermed sikre, at vi rent faktisk får skabt forudsætningen for at forhandle ud fra en stærk position.

Men også kun forsinke. For en dag vil denne virkelighed blive så alvorlig, som den var i 1930erne. Og som den var i 1950erne. Og som den pludseligt blev i 2001. I mellemtiden kan man så væmmes over mennesker, der egentlig ved bedre, men blot gør det, små mennesker altid gør. Som Uffe Ellemann engang bemærkede: Når en mand bygger et stort hus, kommer der altid en hund og tisser op ad det… 

148 kommentarer RSS

 1. Af Tykke Bertha

  -

  @Ulf Timmermann

  Fortæl mig, hvor meget bomuld har du plukket?

 2. Af Tykke Bertha

  -

  – Det var ren amatørisme. Der kommer til at gå mange år, før der bliver holdt et topmøde i DFanmark igen. FN vil gå helt uden om vores land efter den forestilling, siger lederen af klimaprogrammet John Nordbo fra WWF Verdensnaturfonden.

 3. Af Ulf Timmermann

  -

  @ Tykke Bertha

  Forresten, min dannelsesrejse er slet ikke slut endnu, men jeg tænker gerne tilbage, til dem jeg savner, til dem jeg kunne kalde venner undervejs, hidtil, f.eks. skrev en af dem en bog, “Dagens dont gennem årtusinder”, og en anden en bog med titlen “Men morsomt har det været”.

  Måske skriver jeg selv en bog en dag – for døve øren, som alle tidligere bøger er skrevet for. Og, netop ikke af forfængelighed eller grådighed – det, som kendetegner og driver vor tid.

 4. Af flemming pedersen

  -

  Den barske verden viste sine taender under COP15 mödet.
  Den maaske til tider,jeg var ikke til stede, lidt amatöragtig mödeledelse, fra dansk side, bliver brugt som undskyldning for at visse lande ikke önsker at begraense deres CO2 udslip.
  saa er det bekvemt at give Danskene skylden.
  Oppositionen hoppe i vandet med begge ben, og medgiver at Lars Lykke Rasmussens mödeledelse var en vaesentlig aarsag til det povre udkom af COP15.
  Saa er vi hjemme i den lille andegaard som H.C. Andersen saa mesterligt skildrer.
  Slap af, dette her er storpolitik, og langt ud over hvad de fleste danske politikere har erfaring med.

 5. Af Ulf Timmermann

  -

  @ Tykke Bertha

  Her, hvor jeg bor, og er kommet igennem 37 år, Bertha, lige her, i en lille, ubeskeden provins ud af Kina’s godt en snese + plus det løse, dyrker man ikke bomuld. Provinsen er kun godt halvanden gange større end Danmark, og her bor kun en godt 40 mio. mennesker – ja, mennesker – og i selve Hangzhou, kun ca. 1 million flere mennesker end i Danmark. Og, her, i Hangzhou, altså, kan du vælge mellem 20.000 restauranter og hustagene brydes med en godt 700.000 solfangeranlæg.

  De synes ikke selv, at de er særlig revolutionære, her i Hangzhou, de tilskriver det, at Hangzhou var hovedstad i Kina under det sydlige Sung-dynasti, kort før Marco Polo kom forbi, og siden berømmede Hangzhou som den største og rigeste by i verden. Jeg bor midt i denne Sung-byplanlægning, og lidt længere oppe af vejen står der et træ, markeret med et skilt, så gammelt – træet altså – at Marco Polo kunne have klappet det, eller hvad det nu er vi gør, når vi ser et træ.

  Jeg har lige fået foræret en 100% cashmere sweater i jacquard, som bærer Che Guevara’s kendte portræt – sådan opfatter de, mig.

  Silke, det er her mest af, og den er som bekendt blevet dyrket her i årtusinder, og bliver det fortsat, i et perfekt økologisk kredsløb mellem morbærblade, sommerfuglelarver, gødning, dambrugsopdræt, rismarker – men 3.000 km mod nordøst dyrker de f.eks. verdens bedste hør.

 6. Af Erik Larsen

  -

  Gud sikken en gang “bræk”, der er blogget ind p.g.a. en ganske udmærket artikel om den særdeles triste situation vesten – og DK i dag står overfor. Det er rigtig, rigtig mærkelige mennesker der blogger ind her. (Mest venstreorienterede, måske “kunstnere”, mediefolk, journalister m.m.)???

 7. Af Ulf Timmermann

  -

  @ Alle og enhver

  Nu berømmer jeg selvfølgelig intet i denne ende af verden af hensyn til modtageligheden i Vesten, for “billige varer fremstillet i Kina”, plastik lort – eller hvad det ellers kaldes, silke og cashmere, heriblandt; enhver dansk virksomhed i Kina, enhver udenlandsk virksomhed, enhver kinesisk – de fleste af dem, er optaget af: det kinesiske marked.

  Sådan set, det hele er skudt forbi. Ligesom dækningen af, hvad der skete i Bella Centret. Af, hvad der overhovedet foregår i denne verden. I nutid, i fortid, og – forhåbentlig ikke – i al fremtid.

 8. Af Tykke Bertha

  -

  Ulf Timmermann, hvad hedder dit kinesiske firma i Hangzhou?

  Du siger, at du svarer kun når du bliver opfordret, så her er opfordringen.

 9. Af Karin Bennedsen

  -

  Jeg synes Søren Pind er så fraværende idag. Er han allerede taget på juleferie, eller er han måske gået i flyverskjul på grund af sagen med Lars Hedegaard og Trykkefrihedsselskabet, hvor SP jo også er medlem af ‘rådet’?

 10. Af Hans Birgir Hansen

  -

  Det med Søren Pind det er sgu ikke noget nyt når
  folkevalgte politikere er medspillere til global
  og national sammensværgelse ved hjælp af pressen
  og medier. Og hvor menneskeheden og stammefolk i
  verden er hjerneforurenet/ vasket/ indoktrineret
  i sindet og ensrettet i tanker holdninger mening
  jeg gør opmærksom på i debat. Menneskeheden er i
  globalt og nationalt samenhæng sat i bås rige og
  fattige i medgang og modgang op mod hinanden det
  gør jeg opmærksom på i debat de forskelbehandles
  Dansk presse aviser medier radio tv krænker art
  10 i menneskehedserklæring og § 77 når de fremm
  er censur og andre forebyggende forholdsregler i
  strid med § 77.

  v.h. Hans Birgir Hansen
  Torshavn/ Færøerne

 11. Af Zeki Laurent Sadic

  -

  Inden lynchstemningen for alvor breder sig:

  I 22.00 Nyhederne blev det sagt at Søren Pind havde meldt sig ud af Trykkefrihedsselskabet.

 12. Af Mercy Hidsjerned

  -

  @Liberty Frihed

  …typisk højredrejet propaganda…

  Du forsøger at underbygge din illusoriske dæmonisering af Chavez som diktator med argumentet at han forsøgte et militærkup..

  At Folket længe desperat havde skreget på samfúndsændringer og en vej ud af den afgrundsdybe fattigdom og at eftertiden klart fik vist at folket og menigt militær er parate til at kæmpe og forsvare deres Præsident,syntes jeg så bare giver en lidt mere nuanceret forståelse af hvad der foregår..

  Og når du så samtidigt falder lidt overbord med dine konspirationsteorier om Chavez og verdensrevolution og en skjult dagsorden om at sabotere klimamøder og genere Vesten,kan jeg forstå at det for dig ikke så meget handler om at holde focus på sandhed og virkelighed,men nok mere om at forsøge at miskreditere en politisk/ideologisk mostander ved misbrug af halve sandheder og uvederhæftigt gøgl og angribe ham for hans ret til at have en mening og et standpunkt i klimaforhandlingerne..

  Mener iøvrigt også jeg har læst et sted at der foregik lukkede møder hvor ikke alle lande var repræsenteret da Obama lige dukkede op kort inden han fløj videre og det syntes jeg måske så heller ikke lige man kan se bort fra når man forsøger at definere hvem der havde mindst vilje til samarbejde eller hvad ville bedste forslag til en aftale..

  Men ligegyldigt hvad,så forhindrede Chavez ikke f.eks USA,UK,DK,Frankrig,Tyskland og Rusland i at binde sig internt til en aftale om at begrænse CO2,når nu de så konsekvent insisterer på at påstå at det er menneskeskabt CO2 som bærer ansvaret for global opvarmning og dens overhængende fatale konsekvenser for klodens overlevelse…

  Man skal jo virkelig være blåøjet hvis man mener at spore en seriøs vilje til at begrænse CO2 der hvor det virkelig batter,her i vores kapitalistiske Vestlige verden…

  Menneskeheden BEHØVER ikke afbrænde fossilt brændstof,men der er profit i skidtet…

 13. Af Ulf Timmermann

  -

  @Tykke Bertha

  Det er allerede meget usædvanligt, at forretningsfolk ”blander sig”, af forskellige grunde, mange af fejhed, andre fordi de er dumme som en skovl (undskyld skovl) – ligesom så mange andre. Eller vurderer, at deres ansvar fraråder det. Desværre. Nu om dage, hvor en ny (ene)herskende klasse har svunget sig op: journalister/politikere. Et fedt, et og samme. Opslået sig som ypperstepræster i deres ”demokrati- og ytringsfriheds” kult. Og, kalder det ”frihed”.

  Jeg husker de gange, jeg har været i Puerta Galera for at tage færgen – der gik de selvironisk i, og solgte ligefrem, T-shirts påtrykt: ”They call it Paradise”. Og i de små spisesteder sad fede vestlige turister – oveordentlig selvfede oveni – og bekostede i deres hjertensgodhed måltider – til småpiger og drenge, på fra en 6 til 9 år.

  Men, du må da gerne få det at vide, her kommer min forretnings-emailadresse, som ligefrem rummer en antydning:

  ulf@zen.net.cn

  Apropos, jeg har også lige fået foræret en gaveæske med tændstiksæsker, et dusin, prydet med billeder af Che, gode solide tændstikker, og med texten, i kinesiske tegn – og på engelsk: Che Forever.

 14. Af Tykke Bertha

  -

  Kære Ulf Zimmerman,

  Meget flot og professionel hjemmeside, og en flot fotomodel for jeres “Silkwear Spring/Summer 2009”.

  Interessant historie om premierminister Zhou Enlai og Charles chaplin.

  Jeg vil sende dig en email. Vær lidt tålmodig.

  Jeg mener også at de fleste forretningsfolk blander sig ikke fordi de er “dumme som en skovl”. Det er fejlagtigt at tro, at blot fordi man tjener styrtende med penge, at man derfor også er klog; ofte er det mere et udtryk for grådighed som driver værket end noget andet.

  Der ligger mange realisationer bag din observation:
  “Nu om dage, hvor en ny (ene)herskende klasse har svunget sig op: journalister/politikere. Et fedt, et og samme. Opslået sig som ypperstepræster i deres ”demokrati- og ytringsfriheds” kult. Og, kalder det ”frihed”.”

  Kina og Rusland har blot forsøgt at springe forbi ‘demokrati modellen’, og genopbygge deres land med en forretningspræget model, hvor man bedre kan træffe beslutninger. Det betyder ikke at der er tale om diktatur.

  Vores demokrati kan sagtens være lige så diktatorisk. Jeg har selv stort set aldrig gjort brug af min demokratiske ret, og de gange jeg har gjort det, er jeg blevet nægtet retten til at ytre mig. Men når man bliver nægtet retten til at ytre sig i et demokrati, så er der ingen som siger at der er tale om diktatur. Blog ytringer er relativt nyt, og et fremskridt for demokratiet. Men blog ytringer har du også i rigelige mængder i Kina og de arabiske lande. Vesten er derfor ikke foran hvad det angår.

  Retten til at ytre sig i et demokrati er drevet af kommercielle interesser. Talen om demokrati er derfor en gang sødsuppe.

  Mvh, Bertha.

 15. Af m. christensen

  -

  En lille ordleg !! Hvis man i Hr.Pinds tekst.. bare for sjov.. prøver at bytte ordet VERDEN ud med KAPITALIME/KAPITALISMEN .. Og wupti så er Hr.Pinds verdensbillede pludselig ganske forståeligt læsning.
  Jeg kan konstantere at “verdenspressen” har lyttet til den danske opposition og har samme mening om Hr. Løkkes leder egenskaber
  God jul

 16. Af Ulf Timmermann

  -

  @Tykke Bertha

  Tak, det er så lidt. Som du sikkert ved, hvis Shakespeare havde skrevet nu om dage, var han blevet kaldt “en vestlig selvhader”, i al fald for hans tragediers vedkommende. Som “Hamlet”. Begrebet, dette med “selv-hader” er et, man kan trække i enhver Lykkepille-pose nu om dage.

  Med ikke mindre venlige hilsener, Ulf

  PS: Faktisk til jeg var 15, og stadig blandt nogle kaldt “Bobbe” – næsten som en forkortelse af Robert – eller Bob (Zimmerman); faktisk var der en redaktør af MM, der engang skrev i bladet, at hans fætter var ansat – på MM. Altså Bob Dylan’s fætter.

  Vi skylder alle, Bob Dylan et eller andet – og så mange andre, især dem who-never-made-it. “Who was caught on the wrong side of that line”, som en anden har formuleret det.

  Hvorfor jeg et par gange har nævnt Che fornylig, det vender jeg tilbage til.

 17. Af Ulf Timmermann

  -

  @Tykke Bertha und Jeder für sich

  Lad mig bare give ordet til ham, endnu engang, denne Robert Zimmerman:

  http://v.youku.com/v_show/id_XMTA5MjExNTM2.html

  Minder mig om et sted i nærheden af Puerta Galera, vi har der alle fire, inklusiv min hustru Miriam. En blind musiker sang om aftenen, bl.a. “Knocking on Heaven’s Door”. Han fik det til, bl.a: “I can’t shoot these girls anymore”. – Jeg sagde, “det hedder det altså ikke”.

  Never mind, vi var der, en lille flok, danskere, nogle direktører, bl.a. en fra en bank, der senere blev omdøbt til “Saxo Bank”, og et kendt folketingsmedlem fra Venstre, et kvindemenneske – forlængst gået i Glemmebogen.

  Måske går det med banker, ligesom med skibe, der bliver omdøbt? Hvem ved? Tiden vil vise.

 18. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Ja, retten til at ytre sig, joh tak – det går ’strålende’, når blot man ikke kritiserer en chefredaktørs måde at tackle sine egne blogs på (læs: debattører) – eller når en Khader, denne vindbeutel åbenbart, pludselig skal forsvare et modsatrettet synspunkt så indædt, fordi selve Grundloven var imod et sådant udsagn – og så ligedan, når en Lene Espersen skal ‘i glemmebogen’ omkring samme sag, hvor endikke et ‘automat-svar’ fra pågældende ministerium ses på ens mail-indbakke’.

  Joh, det går fint med demokratiet – og pt er jeg udelukket fra chefredaktørens blog i det hele taget, da jeg ikke må forklare, at det altså ikke er mig, der stammer – men at mit første indlæg (13. dec.) har svinget frem og tilbage på bloggen, hvilket vil sige:

  Enten: Til bedømmelse
  Eller: Absolut ikke at se, hvorfor jeg kunne
  tro, at: Til bedømmelse – ikke længere
  var tilfældet.

  Jeg behøver måske så ikke at sige, at en chefredaktør, i de to førstnævnte tilfælde end ikke nedværdiger sig til at melde ud med en mail – blot evt. et forståelses-spørgsmål omkring sagerne.

  Politik/journalister – det er ofte ét fedt –
  enkelte er begge dele, så omend en avis selv bestemmer ‘linjen’ for avisen, så er det et
  ‘flop’, når enten politikere eller journalister skal forsvares – uanset et forkert synspunkt el en forkert tackling af en blog, fx en af Lilleørs tidligere – hun har nemlig intet besvær med at skælde andre ud som en slags begyndelse til ‘anti-semitisme’ – jeg giver ikke en døjt for hendes udsagn, slet ikke når hun har kunnet tro den hellige grav vel forvaret i et Tyrkkefriheds-selskab.

  Og – jeg er ligeledes overasket ovr, at hun såvel som Søren Pind og Naser Khader var medlemmer!

  Ikke at se nøjere efter, eller at forstå noget,
  allerede tidligere – det kan undre.

 19. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  En trykfejl: Naturligvis. Trykkefrihedsselskabet – en slåfejl.

  Og jeg glemte måske at sige, at jeg blev udelukket fra en Naser Khaders blog, fordi jeg gav ham ret i, at et menneske da bør kunne se bedst muligt, såvel som vi andre gerne vil kunne genkende vedkommende, såvel som vedkommende a må have interesse i netop at blive genkendt.

  Så meget mindre med religion at gøre – dette at menneskere ikke skal gå med ‘fordække’ for ansigtet; men desværre var det mennesker med en religion, der kom først her – og ikke sådan almindelige spasmagere el mennesker, måske syge af frygt el ling.

  Så – et sammensurrium og til tider ’sammenrend’ af den rigtige, demokratiske mening da!!

 20. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Ordet, Ulf Timmermann søger (og herudenfor konkurrencen) – men blot det, der faldt ming ind først:

  ‘Reminisecens-fascisme’

  og herfra set/forstået som fascisme af enhver art som ‘overtaget ureflekteret’ i sin helhed el elementer deraf.

  Julen kalder – men et bud.

 21. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Ai – det går hurtigt nu, men altså:

  ‘Reminiscens-fascisme’ – altså uden ‘e’ midt.

 22. Af Lars Mortensen

  -

  Måske bør man, når man evaluerer den samlede danske, herunder LLRs, indsats lige huske på, at der faktisk er gået to fulde år forud, hvor der er rejst titusinder af km, holdt hundredvis af møder, gødet jorde både her og der, forberedt det umulige og mulige og i det hele taget har haft ALLE resurser sat ind på et gunstigt resultat. Husker man det, så er der kun en konklusion,- og den er langt barskere end den kritik, som oppositionen har været ude med: FIASKO.
  Om LLRs lidet heldige rolle kan der siges meget. Både herhjemme, som Søren Pind finder skammeligt, og i udlandet, hvor tonen altså er uendeligt skarpere. Her er samlet en række “godbidder”: http://www.bt.dk/politik/nu-haanes-lars-loekke-over-hele-verden

 23. Af Ulf Timmermann

  -

  @ m. christensen, Birgit og alle og hver og en, Glædelig Jul:

  http://v.youku.com/v_show/id_XODY0OTQ2OA==.html

 24. Af Bo Strandqvist

  -

  En noget mager dannelsesrejse, hvis man har brugt tiden på at iagtage Bush-familiens leflen for diverse kongeriger i mellemøsten. Og er der nogen der har støttet diktatorer rundt omkring i verden, så er det da netop USA. Hvad angår Sovjet, så bukkede de under, fordi deres planøkonomi ikke længere kunne betale for deres militære udgifter. Kollapset kom indefra. Kina lærte lektien hurtigt og tilpassede deres økonomi til vestens, det er en af grundende til at de snart er verdens største økonomi. Siden hvornår har personlig frihed været et seriøst tema i verden?

 25. Af Søren Pind

  -

  Her et interessant link, en kommentar i det ansete The Guardian, der udemærket beskriver situationen

 26. Af Ulf Timmermann

  -

  @Søren Pind

  I “det ansete”, hvor jeg dog elsker den. Den bruges mest som en slags “tiltaleform”, når nogen nævner “The Economist”. Et neoliberalistisk studenterblad – og neoliberalismens svar på en verdensregering – som aldrig burde have fundet cirkulation uden for et studenter campus (har selv genoptaget et forsøg på at abonnere på det, men efter de første 3-4 numre, endte det som sædvanligt: jeg slog kun op bagerst i håb om at finde en boganmeldelse, der var værd at læse).

  Jeg citerede selv The Guardian fornylig, på ambassadør Archer’s blog. I The Guardian kan man finde alle mulige slags holdninger (mere mangfoldige end blandt denne avis’ skribenter, give and take) – men, jeg titulerede dog ikke avisen som “anset”, blot “britisk”.

  Er det iøvrigt ikke første gang, at du citerer denne “ansete” britiske avis? Nu er det Jul, du kan svare mig efter Nytår.

 27. Af Benjamin Kurzweil

  -

  Kære Søren Pind,

  Dit link fra The Guardian bekræfter at resultatet af COP15 selvfølgelig ikke havde noget med statsminister Lars Løkke at gøre.

  Og så kan inernational aviser mene hvad de vil om Lars Løkke, som jeg tror var præget af skuffelse, i takt med at han kunne indse det spil som der foldede sig ud. Og det er frustrerende, og svækker ens koncentrations evne. At fremstille Lars Løkke som en klodsmajor, som en tysk avis har gjort det, er at tage hændelserne ud af kontekst. At to fodboldspillere takler hinanden hårdt, kan aldrig skyldes dommeren, ligemeget hvor fokuseret eller ukoncentreret dommeren er. I klima sammenhæng handler det om USA, Kina, Indien og Brasilien. Dernæst EU og Afrika. Små ø-lande er totalt ligegyldige i denne sammenhæng.

  Kina har et stort behov for at fortsætte sin velfærds transformation af den kinesiske befolkning, som aldrig før er set mage i historien. Ligeledes har Indien samme behov, derfor stod de skulder ved skulder da statsminister Lars Løkke Rasmussen forhandlede med dem. Der var intet Lars Løkke kunne have flyttet, rokket ved, pustet til, smilt til….osv.

  Beijing spiller sit spil, ligesom USA har også altid har spillet sit spil. Er krigen i Irak og Afghanistan ikke mere et udtryk for at den amerikanske befolkning vil have hævn, i gammel primitiv forstand? Det har intet med indførelse af demokrati at gøre, nok snarere med olie interesser at gøre, og primitiv hævn. At fremstille USA med glorie over hovedet er også en forsimpling, så du, Pind, er stor tilhænger af.

  Javist, USA er vores ven, men spis ikke alt hvad de lægger på tallerkenen.

  Vi så under 2. verdenskrig hvordan USA pumpede enorme summer ind i sit atomvåben program, da præsident Roosevelt mente, at USA nok kun kunne vinde krigen ved at bruge dette forfærdelige våben. På grund af et kæmpe atom budget, udviklede USA atombomben på rekord tid.

  Vi så lignende ske i 1960erne, hvor præsident Kennedy lovede at USA ville kunne lande på månen inden årtiets udgang, hvilket skete fordi Kennedy pumpede enorme summer på dette måne projekt.

  Lignende kan ske hvis man pumper enorme summer på forskning og udvikling af solcelle energi, som alle kan blive enige om er noget mere kontruktivt end udvikling af atombomber eller månelandinger.

  Mit udgangspunkt er, at det er vigtigere at satse på forskning af solcelle energi, så at virkningsgraden på solceller forbedres markant, end at stirre sig blind på CO2 ordninger der forstyrrer Kinas og Indiens velfærds fremskridt.

  Når man når til det punkt, hvor man kan udrulle solcelle anlæg globalt, vil man ikke behøve at skulle kontrollere Kina eller Indien, for der er ikke noget CO2 udslip at kontrollere.

  Jeg tror mere på en satsning af solecelle energi udenfor FN-regi, men internationalt koordineret, fordi et teknologisk gennembrud i ren energi vil ikke skabe en indgriben i kommercielle interesser eller stoppe Kinas og Indiens velfærds transformation, og samtidigt på længere sigt tilfredsstille klima disciplene.

  Jeg tror mere på denne metodik, fordi COP15 konstruktionen som USA og EU ville have det, vil i sin konsekvens sænke farten for Kinas og Indiens velfærds transformation, og derfor blokerede Kina under COP15. USA har selvfølgelig ikke noget imod at sænke farten af Kinas økonomiske fremskridt, da USA vil forlænge sit verdens hegemoni så lang tid som muligt. Der foregår et spil i spillet, på hver sin side af verden, mellem Øst og Vest.

  Midt i vores frustration over betingelserne i Copenhagen Accord, så skal også træde ét skridt tilbage, og se på hvad der ville ske hvis farten af Kinas og Indiens velfærds transformation går ned. Det kunne udløse to alvorlige tilbageslag for klimaet: En lavere velstand vil ikke fremme individets rettigheder som er skidt for klimaet, og en lavere velstand vil som regel medføre at der fødes flere børn, som også er skidt for klimaet. Hvis man på kort sigt, de næste ti år, får hurtigere nået målene af CO2 reduktion, på bekostning af en hurtigere velfærds transformation i Kina og Indien, så vil man på længere sigt opleve tilbageskridt i form af en langsommere udvikling af individets frihedsrettigheder og en højere fødsels rate, hvor flere fattige ville skulle til at bo på udsatte steder som en strandbred, som vi så det i Sri Lanka og Java under Tsunami naturkatastrofen.

  Det er også vigtigt at satse stort på udvikling af store batterier som kan lagre store mængder electricitet. Hvad gør man i nattetimerne hvor der ikke er sol? – Tager strøm fra en vindmølle? Hvad nu hvis det ikke blæser den nat? Udvikling af batterier med stor kapacitet, er lige så vigtig en del af forskningen som forskning af solcelle energi.

  Hvis vi satser langt mere på forsknings siden af solcelle energi, så vil vi nå en meget stor reduktion allerede ved 2030, sådan er det med ny teknologi. Og hvis regeringerne udveksler disse fremskridt gratis med hinanden – i stil med “open source” software udvikling – så kan den udvikling gå endnu hurtigere, og derfor er 2030 et realistisk mål for mere end en 50% reduktion, som jeg kan forstå man ville have været glade for i Bella Centret under COP15, hvor 2050 var et acceptabelt mål.

  Når vi via ny teknologi kan producere produkter til samme pris som med kul, olie og A-kraft, så vil både Kina og Indien skifte til solcelle energi meget hurtigt, da det ikke vil begrænse deres fremskridt for deres befolkninger og det vil forbedre deres betalingsbalance, da ”download af solenergi” er i princippet gratis.

  Med mit forslag kunne det nemt ende med, at kineserne og inderne vil producere solcelle anlæg for resten af verden, da de nok vil kunne fremstille disse anlæg billigere end Europa og USA, og vi kunne derfor meget let ende med at se Kina og Indien hurtigere tage solcelle anlæg i brug end USA og EU, og kineserne vil sikkert også starte en verdens handel med store genopladelige batterier som ville kunne transporteres af Mærsk transportskibe.

  Ja, sådan kan skæbnens ironi også tage sig ud.

  Med venlig hlsen, Benjamin Kurzweil

 28. Af Kent Andersen

  -

  Søren Pind : Interessant artikel i “The Guardian”.

  Det lader ikke til at det giver mening at holde endnu et møde som i København med samme kriterier for succes (afhængighed af Kina).

  Uheldigt for Kina ville det jo nok være hvis branded “made in China” på de internationale markeder blev betragtet på samme måde som branded “made by child labour”. Så at arbejde for at gøre lav CO2 udledning til et kvalitetsmål giver vel stadig god mening. Med tid vil branded “made in China” da vel så blive MEGET MEGET dårligt – hvilket vil tvinge Kina til at handle.

  Jeg tror det er utopi at forestille sig at disse mål om “max x% co2 inden år..” kan gennemføres globalt.

  Jeg er ikke helt med på hvordan Kina rent juridisk skulle kunne forhindre at enkelte lande sætter unilaterale mål ??? Og evt. organiserer sig med titler som “vi er de lande der udleder mindre end x% co2”.

 29. Af Jens Hansen

  -

  @Søren Pind

  Din Århusianske partikammerat, Maryam Golchin, var under klima-topmødet til møde med Holocaust-benægteren Ahmadinejad, hvor hun og de øvrige deltagere udtryktetaknemlighed og trofasthed med denne vor tids jødehetx´zer nummer et. Maryam Golchin var faktisk kandidat for Venstre -dit parti- ved det nys overståede kommunevalg.

  Så er det gerne vil høre hvordan Søren Pind vil reagere overfor dette udslag af “ekstremisme”. Igår meldte han sig jo fluks ud af Trykkefrihedsselskabet, og nu skal det blive spændende at se, om denne nyfudne “anstændighed” rækker til han nu også melder sig ud af partiet Venstre.

 30. Af l Mortensen

  -

  Fra den “højt lovpriste” The Guardian: “Then Lars Løkke Rasmussen proved to be out of his depth at this level of politics. He, too, was forced to step down”
  Skal vi ikke bare oversætte det med, at han var udfordret langt ud over sine evner…
  Det ER altså svært at være indgående vred på/skuffet over den danske opposition. De præcis samme ting, blot i et markant skarpere tonefald, findes overalt.
  Men hundredvis af internationmale journalister og deres aviser har naturligvis også misforstået det hele og prøver at drive skummel, dansk indenrigspolitik,- eller hvad?

 31. Af Ulf Timmermann

  -

  @l Mortensen

  Du har ret, og jeg iøvrigt ligeglad med, hvem der regerer Danmark – oppositionen taget i betragtning. Eller med, hvem der ledede den farce i Bella Centret, en farce Danmark lagde op til.

  Blot dette, stol aldring på nogen, der bruger tiltaleformen “det ansete”, om nogen af deres “egne”, medie-politikerne – det stinker af ufrihed, af underkastelse. Af “dannelsesrejse”.

 32. Af Mercy Hidsjerned

  -

  Jaja…Trykkefrihedsselskabet,haha…

  Jeg har forlængst opdaget at nogen har det med at skjule deres syge ideologier og holdninger bag falske og selvmodsigende betegnelser..Som om de tror at flotte ord kan dække over og skjule den dagsorden man arbejder for….

  Her er lige et par tydelige eksempler..

  Venstre – skal dække over at det istedet handler om det yderste højre..

  Dansk Folke Parti – Skal dække over at det istedet handler om rascisme og fremmedhad..

  Velfærdspakker – skal dække over at det istedet handler om at tage fra de fattige og give til de rige…

  Ordenshåndhævelse – skal dække over at det istedet handler om undertrykkelse af synlig politisk/ideologisk opposition…

  AntiTerrorlovgivning – skal dække over at det istedet handler om at terrorisere befolkningerne…

  Nationale Sikkerhedshensyn – skal dække over at det istedet handler om at skjule sandheder for Nationen…

  Homeland Security – Skal dække over at det istedet handler om Kontrolsfascisme…

  Patriot-Act – skal dække over at det istedet handler om
  grov undergravning af civile rettigheder…

  FN – skal dække over at det i stedet handler om at opløse Nationerne..

  Global Warming – skal dække over at det istedet er blevet så koldt at folk begynder at dø af kulde..

  Pricippet tror jeg kaldes omvendt symbolik og jeg har opdaget at det fundamentalt bruges overalt i den politiske arena..

  Når f.eks politikerne skal samle vælgeropbakning til deres
  hensigter kommer der fuldt blus på denne brug af omvendt symbolik…

  Når de falder over hinanden for at tale om frihed,ved jeg de er på vej med begrænsninger af samme..når de slynger om sig med ordet demokrati,ved jeg de er i gang med at træffe beslutninger uden om befolkningen og når de går i selvsving med ordet ytringsfrihed,ved jeg de pønser på at lukke kæften på udvalgte grupper…Når de påstår at “Det har vi endnu ikke taget stilling til”,ved jeg at strategien er lagt..Når de påstår de centraliserer beslutningsprocesser og sociale institutioner for at gøre det hele mere overskueligt og funktionsdygtigt,ved jeg det ender med lukkethed og forringelser….Når de smiler bredt og lover os flere penge ,ved jeg der lurer en skjult fidusbeskatning et sted i landskabet som ender med vi betaler mere.. ..ect…ect….ect…

  Det samme med den nu overståede Klima-Konference…ordet KLIMA har fyldt i medierne,klima,klima,klima,klima…men det handlede i virkeligheden udelukkende om kapitalistiske interesser og magtfordelinger….

  Så altså…når politikerne er begejstrede for noget,går jeg automatisk i DEFCON 4 mode og forbereder mig på et truende bagholdsangreb..Og når de flokkes i medierne for at fordømme noget eller nogen,får dette noget eller nogen min villigt undersøgne positive opmærksomhed..

  Så farer man ikke så meget vild i det politiske cirkus som de gerne helst ser vi gør det…

  Og så opdagede jeg lige at der er en efterlysning på ord igang :)..
  Hvis Staten går ind og overtager landets virksomheder og produktionsapparat,kaldes det vistnok for Statsfascisme…Den omvendte må jo altså så gøre at “Virksomhedsfascisme” er ordet der søges….

 33. Af Stig Muldbjerg

  -

  Det er tydeligt af europa skal stå sammen, fordi USA og Kina går kynisk og egoistisk efter deres interesser og u-lande kun er interesseret i at få så mange penge som muligt. EU har verdens største økonomi, og den mangt skal europa bruge. Det er forfærdelig at se hvordan regeringen lefler for USA.

 34. Af Jonas Nielsen

  -

  Din blog er god og sand pind, men det ændre ikke på at dit parti samarbejder med et national socialistisk parti i folketinget som er mindst lige så forkvaklet som de diktaturer som du kritiserer. Dette ses ved at kernefamilier med børn bliver splittet op ved tvang når uniformeret bevæbnet betjente møder op og følger faren eller moren til flyet i Kastrup Lufthavn. Barnet/børnene kan så sammen med mor eller far(kommer an på hvem der er dansk og ikke er det) pænt vinke farvel til sin kernefamilie. Dette sker ofte i regimier som vi ikke ønsker at sammenligne os med. Konklusion: Det er alt sammen sandt det du skriver, men desværre har dit parti forladt frihedens og det skrøbelige demokratis vej…

 35. Af Marianne Mandoe

  -

  @ Mercy Hidsjerned
  Det var en meget skarp og præcis analyse.
  Tusind tak.

 36. Af Jesper A

  -

  Søren Pind – endnu et godt indlæg!

 37. Af Bo Strandqvist

  -

  Englændere, arabere, amerikanere, kinesere; den faktiske verdensorden har været den samme siden 1700-tallet – en magtkamp om billig arbejdskraft og naturalier. Herremanden skifter blot navn. Glædelig Jul til alle.

 38. Af C. Toffini

  -

  Til: Søren Pind..

  TILYKKE.. Har lige læst dit mærkværdige parti,
  nu har forslået den smukke ide, at forære ikke
  mindre end 15.000 kr., til samtlige passive og
  ugidelige indvandre som ikke har gidet lære DK.

  Jamen jamen.. ser for mig hvordan arbejdsgiverne
  vil stå i kø for at få en pers. ind, godt hyllet
  ind i div. hoved-stof, og som lige har lært at
  sige: “hej, mine navne er”, til fordel for alle
  de mange andre som nu pulser ud i arb.løshed.

  Nåe ja da.. Vi ved også det er den samme gruppe,
  som ej heller “gider” besvære sig med at lære
  deres afkom Dansk, sådan at disses ofte mange
  børn, er tabt længe inden de nærmest pr. auto
  -matik får tildelt førtidspension, modsat andre.

  Så hvorfor kun være ½ spasser, kør den dog ud;
  betal dog også disse horder af ugidelige, og
  altid evigt samfundsbelastende pers. 45.000 kr.
  TVANGS kroner, for også at lære afkommet Dansk.

  Og så er ovennævnte er et Venstre-forslag..

 39. Af Karl Pflucht

  -

  Søren, tak for talen om det gode vs. det onde. Fordi Lars Løkke er fra Græsted, kan lide sild og snaps, og måske havde overvurderet, hvad det kræver af forberedelse at lede et klimatopmøde, er der ingen grund til at give ham al skyld for, at der ikke blev en aftale. På den anden side er der måske heller ingen grund til at påminde os, at der findes andet end demokratier i verden, og at der er mennesker med intentioner som ikke er hyggelige, og bla bla bla. Det er røgslør. Løkke tabte den eneste mulighed han får for at blive en internationalt respekteret statsleder. Deri består det provinsielle i denne sag.

 40. Af Karl Pflucht

  -

  … mente selvfølgelig undervurderet…

 41. Af Palle Traulsen

  -

  Søren, jeg er ganske imponeret over, at Berlingske giver dig så meget plads – nu som tidligere – til at bidrage med så mange påstande. Mon ikke det var det en god idé at forholde sig til demokratibegrebet på et forstået grundlag. Du hører blot til den yngre generation af folkevalgte, der heller ikke har forstået,hvad man er valgt for. Måske kan du nå at blive mere indsigtsfuld – ellers lad være med at stille op til valg.

 42. Af Hans Henrik Hansen

  -

  Jeg bemærker netop, at Ole Nyeng i Weekendavisen 18. ds. under overskriften ‘Retræte’ havde en fortrinlig analyse af ‘verbalnoten’. Læs den, hvis I overhovedet kan få fingre i avisen! 🙂

 43. Af Søren Pind

  -

  @Palle: Du kan jo, hvis du vil lære noget om demokrati – nu ved jeg ikke, om din alder er tilstrækkelig eleveret til at du føler dig hævet over den slags – studere Grundloven. I den står meget nøje, hvad jeg er bundet af. Nemlig min overbevisning. Og ikke ved nogen forskrift fra vælgerne. Men måske også Grundloven helt har misforstået hvad det hele går ud på. Og i givet fald du mener det så alvorligt som du angiver, så synes jeg du her mod nytåret skulle love dig selv og den savnende ventende danske befolkning at stille dig selv til rådighed for de ventende masser, der vil krone dig ved folkestyrets porte…

 44. Af JP Blogs: Kulturkritik

  -

  […] vi rystet af (finans)krise; verden er blevet multipolær, som vi senest har set i forbindelse med COP15-mødet, hvor især Kina og Indien har vist sig som fremherskende magter; Vestens dominans er brudt; […]

 45. Af Hans Birgir Hansen

  -

  Vi er offer for global og national sammensvær
  gelse når alle folkeslag og stammefolk er ens
  rettet og tilpasset tjene de rige i 193 lande

  De miljardær familier i usa er bag finanskris
  en og multinationale olieselskaber og medicin
  al industri de styrer og kontrolerer alt idag

  Disse familier driver foretning med folkeslag
  og stammefolk de behandler som kvæg ingen vil
  erkende da vi har diktatur og hakkeorden idag

  De financerer krige der dræber tusinde civile
  mennesker for at reducere folkeslag og stamme
  folk for at holde våbenindustrien igang i usa

  Alle har fået et glansbilled af usa der domin
  erer i 193 lande de har militærbasser når der føres krig mod civile mennesker vi ser i tv.

  Globalt og nationalt set styrer de alle parla
  menter regeringer i 193 lande og folkeslag og
  stammefolk dette er alt led i verdensordenen.

  De har ved hjælp af faklærde i 193 lande fået
  hjernevasket/ indoktrineret folkeslag og stam
  mefolk fra vugge til grav gennem hele livet.

  Dette er den nøgne sandhed der holdes hemligt
  af dem og dens lakajer der tjener de stærke i
  mod de svage i samfund i 193 lande jeg ser.

  v.h. Hans Birgir Hansen
  Torshavn/ Færøerne

 46. Af Bille Brahe

  -

  Danmarks allierede, Storbritannien, skyder al skylden på Danmark for COP15 resulatet.

  Det er Labour manden John Prescott som giver Danmark hele skylden. Hvad siger dette om Labour?

  Blame Denmark, not China, for Copenhagen failure

  http://www.chinadaily.com.cn/china/2009copenhagenclimate/2010-01/01/content_9254892.htm

 47. Af Bille Brahe

  -

  Asien buldrer videre med en ny aftale for ASEAN landene.

  China and Asean free trade deal begins
  http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/8436772.stm

  Snart er USA glemt og borte.

 48. Af Klodsmajoren i Kina « Kristian Madsen « blog.politiken.dk

  -

  […] Måske skulle statsministeren dog lige sende et memo til sin Frihedsminister, der kort efter topmødet forklarede fiaskoen således på sin blog: […]

Kommentarer er lukket.