Mission Tingbjerg…

Af Søren Pind 274

Hvor er de henne? Alle de fire hundrede præster, der protesterede mod politiets “krænkelse af kirkefreden”?

Hvor er de mennesker, der burde forkynde evangeliet, der hvor det trænger til at blive forkyndt? Hvor er de henne, når deres kollega i Tingbjerg, Ulrich Vogel, forjages fra sit kald og sin bolig? Hvor er præsterne, når den værst tænkelige krænkelse finder sted – nemlig denne at præsten ikke kan bo, leve og forkynde i sit sogn?

Hvor er disse præster henne, når de ser et sogn, hvor blot 25 % er medlemmer af Folkekirken og hvor blot 8 % bliver døbt? Hvor er Københavns Domprovst Anders Gadegaard? Hvor er Brorsonskirkens præst Per Ramsdal? Hvor er alle de københavnske præster, der klagede og protesterede dengang og hvis indsats foreløbigt har medvirket til et stadig mere intenst fald i medlemsskaber af Folkekirken, når der er brug for dem?

Hvor? Borte…

De er borte. For de røgter ikke deres kald.

Når det virkelig gælder om at forkynde evangeliet, hvor det tæller, er præsterne kravlet i skjul. Når deres kollega har mest brug for dem, søger de asyl. Kirkeasyl. I deres eget. Med sikker løn og sikkert embede betalt af den stat, de selvsamme for blot få uger siden lagde for had og gjorde oprør imod.

Kampen for evangeliet er erstattet af kampen om politik og kampen om det daglige brød.

Velnærede og mediebelyste i godhedens skær overlader de Nørrebro til Moses Hansen og andre, hvis fortvivlelse på kristendommens vegne i det mindste er til at tage og føle på. Og Ulrich Vogel og kristendommen til egen skæbne i Tingbjerg.

Føj for den lede.

274 kommentarer RSS

 1. Af Torben Petersen

  -

  Pind: “Hvor er de henne? Alle de fire hundrede præster, der protesterede mod politiets ‘krænkelse af kirkefreden’?…Jeg: Hvor er de henne? Alle de tusinder af homoseksuelle, fra hele Verden, der på Det radikale Venstres initiativ, lod vores hovedstad danne rammerne for deres udfoldelser henover sommeren? Har de virkeligt så forbandet travlt med at vælge paryk, læbesftift, strutskørter og læderoutfit, så de ikke ser sig i stand til at komme en trængt ‘medsøster’ til undsætning? Og hvor var pressen henne? Det første nødråb fra internt fordrevne flygtninge burde ellers tænde alle alarmerne på enhver ansvarlig redaktion!! Hvor var menighedsrådet, der ikke kan have været uvidende..? Hvor var præstens menighed..? Svaret er enkelt: Alle venter til selvtægtssamfundet har grebet til handling – og skildrer så ’sagen’ der slubres begærligt. Men ikke før! Og jeg spørger: Hvor er de stategaranterede menneskerettigheder blevet af i alle de tusinder af tilfælde hvor der i bestemte postnummer-områder er produceret internt fordrevne flygtninge i stort antal? Hvor er statens garantier deponerede? Hvem klemmer noserne på en stat, der ikke gider efterleve højtideligt afgivne løfter om at ville garantere almindelige menneskerettigheder og retssikkerhed? Ofrene findes overalt. På kvindekrisecentre. Natlige flytninger. Forhøjede forsikringspræmier i de ghettoriserede postnumere. Skyderierne i gaderne…Hvor er statens garanterede rettigheder deponeret i disse år? Skal vi selv rydde op – eller opfylder staten sine garantier til befolkningen – uanset hvor de bor og uanset hvem de er? Og hvornår begynder staten at opfylde sine forpligtelser..?

 2. Af me me

  -

  @jens
  ren tilfælighed.
  her i tingbjerg er de af mellemøstlig herkomst.
  Men i andre dele af landet og i andre tider, har samme fenomen opstået af andre grupper. Som sagt de autonoma sædrede Mc Donalds butiker, måske mere velrikted frustrationsudlop en arrivas busser,,,,men det findes ligheder…og de autonome er næsten 100% danske.
  De protesterer også mod forholden i samfundet-de er dog langt mere politiskt bevandrede,

 3. Af me me

  -

  Pigerne i Tingbjerg reagerer også-og ikke altid helt ok,men de brnder ikke containers,de smider ikke sten på busser og de brænder ikke af stjålne biler.

  Men de gør ting der ikke skaber overskrifter og ikke fremstår som hærverk i området.
  Den gruppen har det også dårligt men de vender deres frustrationer ud på andre måder.

  Hvis de vil undersøge hvorfor-kan jeg rekomendere nogle bøger i sociaologi til at starte med…..

 4. Af me me

  -

  @Kim, selvfølig kan du debatere på lige vilkår, hvis jeg skal vare førdomsfuld,såhar sydhavnen og tingbjerg en lighed. Enten bliver man rasist, eller så prøver man at se på problemen fra en sociologisk synsvinkel.
  Jeg prøver det sisdte.

 5. Af me me

  -

  @Morten
  godt bidrag!

 6. Af me me

  -

  @Jens
  hvorfor mener du jeg er en Hr.?
  På tal om fordomme????

 7. Af Christian Toffini

  -

  Til: Carl-Erik Pedersen. (1-2)

  Du har fuldstændig ret.. Som jeg ser det, består
  hovedproblemet i, at slapper-filosofien, ad åre,
  er blevet institutioneret, i alt fra nationale
  parlamenter, embedsmandsapparat, pressen, FN,
  EU, samt de mange human organisationer vi har.

  Sammenspillet imellem ovennævnte, er hvad som
  har skabt denne IKKE befolk. representerende
  “standard”, som har kyset befolk.flertallet.

  Endelig har standardens fornægtelse af det ikke
  mulige, mht. Islams affødte kulturs mistrivsel
  i det vestlige, dermed ført til denne evige
  udbyggelse integrationen, uden man har TURDE
  evaluere på sit skatteborger betalte misfoster.

  Trods krisens forventet mia.tab på godt 100 mia.
  har regeringen, + DF, senest smidt 641 mio. kr.,
  oven i det allerede mia. dyre integrations hul.

  I øvrigt kan det oplyses, at de såkaldte eksper
  -ter man benytter sig af, kalder på langt flere
  penge, (dem de selv lever af), da som det hedder
  – Det blir kun dyrere, ikke at betale prisen nu.

  Samme argument, sås fremført i 80,ér & 90érne.

 8. Af Christian Toffini

  -

  Til: Carl-Erik Pedersen. (2-2)

  Justitsministeren, B. Mikkelsen, som for kun få
  måneder siden, smilede om kap med sig selv, pga.
  dennes stolthed over, ENDELIG at kunne fremføre
  sig som en mand, har senest måtte måtte bede
  befolkningen om løsningsfoirslag, i ren afmagt.

  Det tragikomiske er, at B. Mikkelsen & Co, lige
  nøjagtigt ved hvad som skal til, men ligger som
  tidl. nævnt, underdrejet for standarden, man i
  øvrigt selv er med til at holde liv i. Sjovt.

  I øvrigt har integrations-problemet, simulere
  træk med velfærds-problemet, i det man også her,
  hælder hele tiden flere penge i ET stort lands
  skadeligt hul, i angst for løsningernes modtræk.

  Man står derfor over for dilemmaernes dilemma,
  da virkelighedens kontante regnskab, er sat ind.

  Det skal derfor blive spændende at se, om parti
  -foreningerne, har tænkt sig at agere på samme
  måde over for det musl. indvandre-problem, på
  samme måde, som med velfærds-problemet, hvor
  man pt. er i fuld gang med at låne sig ihjel.

 9. Af Jimmy Jahnsen

  -

  Det er ikke folkekirken eller kristendommen, der er noget galt med, men nogle folk ansat af folkekirken, der har mistet deres agtvædighed og samfundssind. Vel skrevet! Søren Pind.

 10. Af Jimmy Jahnsen

  -

  Morten Kjeldgård: Disse asylsøgere har fået rigelig juridisk bistand på statens regning i den periode, de har opholdt sig her i landet på gratis kost og logi. Stop! Angrebene på det danske retssamfund og demokrati.

 11. Af Carl-Erik Pedersen.

  -

  Christian Toffini.

  Ja du har fuldständig ret, hele situationen er ved at udvikle sig i en yders alvorlig retning, med hensyn til muslimer og behand/intergrations apperatet, hvis der politisk og embedsmandsmässig, ikke kommer mere realistiske, hårde kontante tag, har vi om få år en regulär krig og opstand i Danmark, Udviklingen har i det sidste års tid peget i den retning.
  Og jeg bliver mere og mere rasende for hver dags nyheds buletiner, om skyderier, röverier, overfald og så videre!
  Hvis vi skal have vor dejlig rolige og behagelige Danmark tilbage, skal der ske radikale hårde indgreb mod muslimer, autonome, og röverbander fra det tidligere öst europa!
  Så det lyder ikke urealistisk at politiet taler om behovet for ca. 2000 nye betjente.
  Der kunne man passende oprette et korps af tidligere militäre, og enda nuvärende soldater, som et slags hjälpe politi, til vi får uddannet de politifolk der mangler!
  Men jeg er alvorlig bange for at de nödvendige foranstaltninger ikke vil bliver udfört, og vi derfor ender med et samfund i anarki!
  Tak for sludderen.

  Med venlig hilsen Carl-Erik. Pedersen

 12. Af Martin Larsen

  -

  Praester, jurister, politikere m.fl. er ude i hampen. INGEN, ingen, INGEN, PROEVER at faa danmark til at blive et land igen.\
  Man vasker sine haender og tror at indvandrene er kommet med good spirit. Men det er der ingen der er. De vil kun kraeve og kraeve igen og igen / og lave vold og haervaerk om og om igen. Men dummere mennesker end danskere / findes ganske enkelt ikke. For de ACCEPTERER det / som toesedrenge,

 13. Af Præsterne svigter Kirken ved at svigte præsten i Tingbjerg | Andreas Verden

  -

  […] Læs Søren Pinds blog om emnet: http://sorenpind.blogs.berlingske.dk/2009/10/18/mission-tingbjerg/ […]

 14. Af Carsten Holbeck

  -

  Søren Pind forfalder igen til højrepopulisme af værste skuffe. Hans analogi kan kun lade sig gøre, fordi han deler folk op i “dem” og “os”. Dermed er hans præmisser ikke hæderlige. Det er ikke just studenterhuen, der trykker i partiet Venstre.
  Politiet skulle for længst have grebet ind over for de unge, der har mobbet Tingbjergpræsten ud. Sagen er en sag for politiet og ikke en sag for præstens kolleger eller Søren Pinds politiske modstandere.
  Jeg ser frem til næste afsnit i Søren Pinds sæbeopera.

 15. Af Erik Nørgaard

  -

  Dette er mit første indlæg på en blog -.
  Siden jeg skrev mit læserbrev i Berlingeren den 17. oktober, hvor jeg bragte kontrasten Brorsons Kirke og Tingbjerg kirke på banen, og Søren Pind dagene efter kom med sit glimrende indlæg, har jeg læst de mange kommentarer her på bloggen igennem. Den holdning, der kommer igennem gang på gang, nu efter over 260 indlæg, virker på mig som håbløshed over udviklingen i vort land. Alle skriger, vi må gøre noget, men ingen har en patentløsning.
  Må jeg komme med et sagtmodigt forslag til alle, uanset om I er medlem af Folkekirken, ateister eller muslimer, mød op på søndag den 25. oktober kl 10:30 til gudstjenesten i Tingbjerg Kirke for ved jeres tilstedeværelse, værdigt, ydmygt og stille, at sende det budskab, at vi alle står sammen om at beskytte vores danske kirke,vores fredelige samfund, retten til at udtrykke os frit, færdes frit og være, hvem vi er.

 16. Af Kim Olsen

  -

  me me

  @Kim, selvfølig kan du debatere på lige vilkår, hvis jeg skal vare førdomsfuld,såhar sydhavnen og tingbjerg en lighed. Enten bliver man rasist, eller så prøver man at se på problemen fra en sociologisk synsvinkel.
  Jeg prøver det sisdte.

  Det var da noget af en definition på at være racist!

 17. Af Finn Bjerrehave

  -

  Som vi har måttet erfare har vores præster mere travlt med at undergrave demokratiet, ved ikke at acceptere flygtningenævnets afgørelser, hvor dommen lyder ikke godkendt til ophold i Danmark, end at støtte en præst i Tingbjerg der er offer for både stor arbejdsløshed , religionskrig, samt anden seksuel observants. Det siger nu mere om folkekirken end dets budskab, nemlig at forkynde og overlade politikken til politikerne.Tak for forkyndelsen.VH.Finn Bjerrehave Vig

 18. Af Jens L. Lorentzen

  -

  “me,me”.
  Om du er M,K eller Hermafrodit kan vel her paa bloggen vaere ligegyldigt.

  Den samme ligegyldighed gaelder din paastand om , at naar haervaerk, vold og lovloeshed i Tingberg, Volsmose,
  Mjoelnerparken, Gjellerup og ,for godt et aar siden, en hel del andre steder i landet ,delukkende udoeves af drenge og unge maend med muslimsk baggrund , saa beror det paa en ren tilfaeldighed.

 19. Af Mads Dam

  -

  Her er en ekstra nuance til debatten:

  Politiken: “Ulrich Vogel har selv fordrevet en præstekollega, Ellen Christensen, da hun ville bruge kirken i Tingbjerg til integrationsformål, forklarer Pelle Jarmer, der frem til 2003 var sekretær for Tingbjerg Fællesråd.

  »Hun lavede nogle fremragende tiltag i kirkens lokaler, og der forbød Vogel hende at bruge lokalerne til integrationsformål. Da hun fortsatte med det, så forelagde han sagen for sit menighedsråd, og hans menighedsråd bakkede ham op i, at nu skulle Ellen smides ud. Og hun blev smidt ud«, siger Pelle Jarmer.”
  http://politiken.dk/indland/article815379.ece

 20. Af peter g

  -

  @Mads Dam

  Nå ja, jeg takker for oplysningen og ånder lettet op. Eftersom Vogel selv har “jaget” en præst væk, så er det helt OK nu at gøre det samme over for ham. Nåh nej, ikke helt det samme, da Vogel i sin tid vist ikke betjente sig af indbrud, hærværk og fysisk chikane. Detaljer detaljer pyt. Men tak for denne “nuance”, som retfærdiggør det hele, og overflødiggør alle protester. Øje for øje og tand for tand. Nemlig. Hvad ville vi gøre uden Pelle Jarmer?

 21. Af Mads Dam

  -

  @peter g

  Debatten kommer næppe videre, hvis man først tillægger folk synspunkter de ikke har – for bagefter at brokke sig over deres urimelige meninger.

  Jeg kom med et citat. Ikke andet. Det var en oplysning, som overraskede mig selv, og jeg bragte den derfor videre til andre. Men læste du overhovedet resten af artiklen, inden automatreaktionen tog over..?

  Jeg kan for den sags skyld også citere præsten selv. Pind vil gerne sende 400 præster til Tingbjerg, men den fordrevne præst ville hellere have at politiet kom når man ringede:

  Ulrich Vogel: “Man er overladt til sig selv. For politiet gør ikke nok. Det, de unge gør, har ingen konsekvenser, så jeg kan godt forstå, de er ligeglade med, at man truer med at ringe til politiet.”

  peter g: “Hvad ville vi gøre uden Pelle Jarmer?”

  Hvad med at forholde sig til hans oplysninger i stedet for et så indholdsløst svar..?

  Hvis problemet skyldes uintegrerede personer, så er det da absurd at ekskludere folk der netop prøver at fremme integration. Noget hænger ikke sammen her…

  peter g: “Øje for øje og tand for tand. Nemlig.”

  Jeg går ikke ind for denne gammeltestamentelige moral. Gør du? Men jeg kan da tilføje, at lande der fx har dødstraf for mord faktisk praktiserer dette ‘øje for øje’ princip…

 22. Af peter g

  -

  @Mads Dam

  Jeg havde ikke set din kommentar før nu (når en ny poræst er jaget på flugt).

  Jeg HAR forholdt mig til Jarmers udsagn – hvis det ikke fremgik tydeligt nok, så vil jeg gerne gøre det en gang til og skære det ud i pap: Han mener jo tydeligvis, at fordi Vogel en gang skulle have jaget en anden præst væk, så er det tilsyneladende OK at Vogel så får samme behandling. Dette er jo naturligvis noget sludder, for alle normale mennesker. Den eneste årsag til at bringe den “oplsyning” om Vogels påståede tidligere ondskab kan jo kun være for at retfærdiggøre det, som skete for Vogel. Ellers er oplysningen helt klart totalt irrelevant. Er det klart nok ?

 23. Af peter g

  -

  I lyset af de sidste nyheder, Trusler tvinger præst ud af bolig, forventer vi vel en mobilisering af alle – sorte præster, røde præster, samt V-toppen?

  Eller skulle der være forskel på støtten til præster, beroende på HVEM som jager dem?

Kommentarer er lukket.