Historien om historien

Af Søren Pind 444

Det startede egentlig med flyvende spyt og verbalt overfald. It was a first, kan jeg godt betro læseren. Stedet var DR-byen. Og den – hysteriske – pågældende var den berygtede pastor emeritus Leif Bork Hansen – en af de markante skikkelser omkring Kirkeasyl.

Vi – Sørine Godtfredsen, Peter Larsen, Line Barfoed, Leif Bork Hansen og jeg – havde ført en ganske kontant debat live i DR 2’s Debatten. Det var en afslørende debat – ikke mindst fordi, hverken studieværten, Sørine Godtfredsen eller jeg formåede at få nogle af de tre øvrige til at sætte en grænse for, hvem der skulle kunne få asyl i Danmark. Den grænse ville de pågældende ikke trække. Ekkoet rungede i studiet: “Asyl til alle – her og nu”

Da kameraerne slukkede vendte Bork Hansen sig nærmest med fråde om munden mod mig, og udbrød: “Det er jo også dig, der vil udvise udlændinge, hvis de har begået tre forbrydelser!” – som var han anklager ved Nürnberg-tribunalet. Og som var det den værste anklage, man kunne rette mod mig. Og tilføjede “hvad med danskere, der har gjort det samme – hvorfor skal de ikke udvises??” – citeret frit efter hukommelsen.

Der var det det slog mig, at disse mennesker hverken vil sætte grænser eller på nogen vis skelne mellem udlændinge og danske. Stemningen var så dårlig, at jeg for første gang oplevede, ud af alle de gange, jeg har aflagt diverse tv-studier et besøg, at kun Sørine Godtfredsen og jeg samt de tilstedeværende fra Danmarks Radio gik op til en eftersnak og en enkelt. De tre forsvandt sammen, ophidsede over aftenens forløb, forstod jeg på en DR-medarbejder.

Jeg besidder en kopi af et svar, Venstres politiske ordfører har fået på et spørgsmål stillet til Integrationsministeriet. Spørgsmålet handlede om, hvilke strafbare forhold de 282 afviste irakiske asylansøgere havde gjort sig skyldige i. Ministeriet svarer tilbage, at den administrative byrde ved at konstatere dette vil være for stor (!) – men skriver så videre: Rigspolitiet kan imidlertid til belysning af omfanget og karakteren af (afviste) asylansøgeres kriminalitet henvise til at en opgørelse af 11. juni 2009 over udlændinge på meldepligt i medfør af udlændingelovens § 34 stk. 4 viste at 26 irakiske statsborgere på dette tidspunkt var på meldepligt fordi de var udviste ved dom.

Vi lader lige teksten stå et øjeblik: Til belysning af omfanget og karakteren af (afviste) asylansøgeres kriminalitet

Det kan vanskeligt forstås som andet end at der er tale om 26 af de 282 afviste asylansøgeres generalieblad. Senere i svaret kommer oversigten så over disse 26 personers forbrydelser. Der er tale om dokumentfalsk, brandstiftelse, berigelseskriminalitet og… sædelighedskriminalitet.

Sædelighedskriminalitet? Sædelighedskriminalitet kan være flere ting. Efter TV-udsendelsen ringer jeg over i ministeriet for at forhøre mig, om jeg kan få tilstilet oplysninger om, hvilke paragraffer vi taler om i Straffeloven. Ministeriet indvilger – og da jeg har fået paragrafferne (voldtægt og pædofili m.m.) søger jeg efter en sådan sag, og får snart fundet, hvad det er for en. Den er nem at finde, og det fremgår, at manden – ved dom – er udvist, men nægter at rejse, vil forblive i Danmark. Og at han altså stadig er her… En mand, der stadig er i Danmark, men som nægter at rejse ud, som er fra Irak og som er omtalt i Integrationsministeriets svar for at belyse omfanget og karakteren af (afviste) asylansøgeres kriminalitet…

I sagens natur er sagen klar. Den pågældende er en af de personer, venstrefløjen har kæmpet for at beholde i Danmark. Det mener både BT og jeg. Og så ruller sagen.

Pelle Dragsted og Line Barfoed fra Enhedslisten udsender efter et døgn en pressemeddelelse, hvor jeg blandt meget andet kaldes for en løgner. I denne sammenhæng optræder en interessant passus, hvor Line Barfoed påstår, at man i foreningen Kirkeasyl aldrig har støttet såkaldt domsudviste, men kun afviste asylansøgere (bemærk i øvrigt, hvor naturligt Line Barfoed, et folketingsmedlem fra Enhedslisten, træder ind og taler på Kirkeasyls vegne…). Og i sidste gruppering, siges det, befinder den pædofile voldtægtsmand sig ikke.

Dér er det, det går op for mig, at sandheden ikke er vigtigere end en teknikalitet. Her har jeg stået med de selvsamme mennesker i en tv-udsendelse, hvor ingen af dem ønskede at sætte en grænse – ikke ønskede at besvare et simpelt spørgsmål som hvor går grænsen for hvem der skal have ophold i Danmark – og nogle få dage senere skelnes så skarpt mellem afviste asylansøgere og domsudviste. Jaså…

Problemet vokser ved Line Barfoeds argumentation, da det jo på det her tidspunkt er velkendt, at Kirkeasyl har plejet omgang med de afviste irakeres daværende talsmand Taleb Ansari. Han har en dom på 6 års fængsel for narko og udvisning af Danmark. 19/5 kommer dette til offentlighedens kendskab via både Ekstra-Bladet og BT (ingen af artiklerne er desværre til rådighed på nettet). Her er med andre ord en mand, dybt involveret i at kæmpe for sin og de øvrige irakeres forbliven i Danmark, som er sammen med Kirkeasyl i denne sag, og som samtidig er domsudvist. Med andre ord er Barfoeds udsagn en plade. Usandt. En grovkornet, simpel løgn.

Så her er, hvad jeg ved:

Jeg ved, jeg har en officiel besvarelse fra Integrationsministeriet til Folketinget, hvori den pædofile voldtægtsmand er medtaget og at der står det sker for at belyse omfanget og karakteren af (afviste) asylansøgeres kriminalitet.

Jeg ved, jeg ikke kan få informationer om de 282 personers samlede kriminalitetsregister, fordi Rigspolitiet mener, dette er for byrdefuldt. Man kan spørge sig selv, om det er en rimelig betragtning i den politiske situation, der er opstået.

Jeg ved, at venstrefløjen lyver om en sondring mellem afviste asylansøgere og domsudviste. Parolen fra Kirkeasyl er velkendt. Den lød, igen og igen, “asyl til alle – her og nu”.

Jeg ved, at en af de centrale personer omkring Kirkeasyl Leif Bork Hansen helt offentligt har erklæret i BT den 23/9, at det er uretfærdigt at den voldtægtsdømte pædofile skal udvises – jeg har ikke hørt nogen omkring ham tage afstand fra denne udtalelse. Hvilket er logisk nok! For det er den holdning, der gennemsyrer Kirkeasyl, og den yderste venstrefløj. “Asyl til alle – her og nu”.

 Og jeg ved, det var den holdning, jeg mødte, den aften i DR 2’s Debatten.

Sandheden er efter alt at dømme den kyniske, at den pågældende forbryder er så ekstrem at de politiske kadrer i Enhedslisten – i modsætning til Bork Hansen, der i det mindste vedstår sig det standpunkt, der har været hans hele vejen igennem – gik i panik og vidste, at den folkelige opbakning ville forsvinde til et minimum, når sagen stod klar for befolkningen. Og så greb man til løgnen og det forkølede forsøg på karaktermord på min person. Venstres tidligere formand Uffe Ellemann-Jensen har engang brugt et så udmærket begreb herom: Snusket muldvarpearbejde.

At der lige bag ved Kirkeasyl har stået en række nyttige idioter omtalt i mit tidligere blogindlæg herunder en række fremtrædende politikere som Nyrup, Lykketoft o.s.v.  gør kun sagen mere forstemmende. Disse mennesker medvirkede til kravet om asyl til alle, her og nu – indtil grænsen blev trukket med denne debat, og har vist en spaltning af den ellers fasttømrede dybrøde front. Det forandrer ikke, at næste gang vil de stå der igen. Helt upåvirket af dette forløb…

Kun den borgerlige regering kan udgøre et bolværk mod disse strømninger.

UPDATE: En venlig læser har gjort opmærksom på dette link, hvor holdningen i Kirkeasyl tydeligt kommer frem. Læs Anna Bogø’s betragtninger om ligeret også for kriminelle udlændinge. Så kan det vist ikke blive tydeligere… http://www.information.dk/192385

UPDATE 2/11: Og se, hvad Altinget her kan berette. Her fastslås det, at der er tale om en afvist asylansøger, http://www.altinget.dk/artikel.aspx?id=103205

444 kommentarer RSS

 1. Af Ivan Broe

  -

  Kirsten. Jeg prøvede virkeligt at lade 2 og 2 være lige. Jeg satte mig ned kl. 15.00 for at nyde en ung japaner give den som første violinist i Queen Elisabeths Violin contest på DR2. Han spillede vidunderligt.

  Det er ikke os alle, der er til kolonihavehuse eller “den knaldrøde gummibåd”. Dét var en oplevelse. På trods af din skingre libretto (højlydt råben og skrigen) måtte jeg bagefter vederkvæge mig med Smetana’s Moldau (Vltana) og Borodins polevetzerdans fra Fyrst Igor på nettet.

  “Syg i hovedet” ? muligvis; men med en vis anstand og kultur, som du aldrig kommer i nærheden af

 2. Af Kirsten Kjaer

  -

  Ivan Broe:

  Dine interesser , fantasier og meninger er mig totalt ligegyldige.

 3. Af Carsten Bern

  -

  Hold da ferie, det er endt med at være en håbløs diskussion af folk med skyklapper på.
  Men det er vel, hvad der sker, når man starter med at være upræcis i sin blog? Tænk hvis SP havde startet diskussionen med at skelne mellem afviste og udviste asylansøgere – og han havde undladt at hævde at Nyrup støtter en pædofil.
  Mon det undlades næste gang? Eller er det måske hensigten at få en “dialog” igang, som mere minder om at råbe og en børnehave og udstiller nogle elementer på begge sider af diskussionen som håbløse – end en egentlig oplysende debat, der fører til en videre forståelse? Jeg forstår ikke det kan være hensigtsmæssigt.

 4. Af Carsten Bern

  -

  SP, skal vi give det et sidste forsøg.

  Hvordan kan du hævde, at rigspolitichefens svar er et svar på de 282 ansøgere, når han eksplicit har skrevet, at han ikke har en liste over de 282 og derfor ikke kan svare på spørgsmålet. Derudover har han jo udtalt:
  “”Vi har ikke relateret de 282 personer, som er blevet fikspunkt for politikere og folketingsmedlemmer, med de irakere, der er udvist ved dom,” DE ER IKKE RELATERET. Hvordan kan du vide endsige antage, at den pågældende er en del af de 282?

  Sidstnævnte spørgsmål er det spørgsmål, som jeg beder dig om at tage stilling til.

 5. Af Ivan Broe

  -

  Seneste nyt er at EMRK (den europæiske menneskerettighedskommision) IKKE og jeg gentager gerne I K K E er enige med FN om, at irakere ikke kan hjemsendes. EMRK er ellers en af venstrefløjens særligt autorative kilder. Et kort der spilles ud ad ærmet i tide og i utide. Men EMRK mener altså nu, at det er sikkert for irakere at vende hjem. Nøgne står I tilbage efter EMRK’s udmelding, som ramt af en plejl med hovedet virrende fra side til side. Hvad skal I nu kaste jer over for at vælte regeringen? Må jeg foreslå stramajpudesyning ? En fredelig beskæftigelse.

 6. Af Marianne Mandoe

  -

  @ Carsten Bern
  Dine argumenter interesserer ikke hverken Søren Pind eller nogen af hans trofaste følgesvende her. Så længe Hr. Pind ikke er blevet dømt for bagvaskelse eller injurier, så er der, for at bruge et berømt citat, “Ikke noget at komme efter”.

 7. Af Mette Hansen

  -

  Ivan Broe: Hvis Dr. er ringe så er Tv2 da Endnu mere ringe. De påvirker da også…i aller højeste grad …..danskerne i en ualmindelig regeringsvenlig retning. Det er farligt og Udemokratisk, når en regering afviser AL kritik og huser dubiøse medlemmer, der hele tiden står på kanten af loven …uden at ville lade sig undersøge…beskyttet af DF, der også huser mistænkelige mennesker , der også er på kant med landets love!!!
  Enhedslisten , Socialdemokraterne, SF , Radikale skal også holde sig til loven..! Men de har jo ingen mulighed for at påvirke i samme grad som regeringens partier har, da næsten samtlige medier drejer deres meninger i negativ retning. Der er en stor skævhed der!!!

 8. Af Søren Pind

  -

  @T. Petersen: Ja, så ved vi da i hvert fald hvor sagen står i forhold til EMRK http://www.information.dk/205294 Så nu ser du vel ikke flere problemer i tilbagesendelserne – altså i relation til menneskerettighederne?

  @Oddur: No prob. Jeg er ikke tyndhudet:-)

 9. Af Carsten Bern

  -

  SP – hvorfor er det du ignorerer mine ret konkrete bemærkninger og mit ret konkrete spørgsmål?

  Som tidligere skrevet.
  “Hvordan kan du hævde, at rigspolitichefens svar er et svar på de 282 ansøgere, når han eksplicit har skrevet, at han ikke har en liste over de 282 og derfor ikke kan svare på spørgsmålet. Derudover har han jo udtalt:
  “”Vi har ikke relateret de 282 personer, som er blevet fikspunkt for politikere og folketingsmedlemmer, med de irakere, der er udvist ved dom,” DE ER IKKE RELATERET. Hvordan kan du vide endsige antage, at den pågældende er en del af de 282?”

  Jeg er klar over, at det er et problem, at du bliver nødt til at anerkende, at du ikke kan vide han er en af dem. Men sandheden er vel politikerens ypperste våben?

 10. Af Harun Al Raptusch

  -

  Hvordan forholder Søren Pind sig til Politiets Klare afvisning af at de 26 udvisningsdømte er asylansøgere:

  Ministeren indhentede en besvarelse fra Rigspolitiets Udlændingeafdeling. Herfra lød beskeden, at de “statistiske oplysninger til belysning af spørgsmålet” ikke er tilgængelige. Til gengæld kunne Rigspolitiet dog fortælle, at fire andre irakere har begået grov kriminalitet og er i såkaldt udsendelsesposition, da de er “udvist ved dom”.

  “Vi har ikke relateret de 282 personer, som er blevet fikspunkt for politikere og folketingsmedlemmer, med de irakere, der er udvist ved dom,” forklarer Hans-Viggo Jensen, der er chef for Rigspolitiets Udlændingeafdeling, til Information.

  SVAR: Det er et spørsmål, jeg på denne blog adskillige gange har besvaret. Se den første besvarelse her Søren Pind

 11. Af Harun Al Raptusch

  -

  Sagt endnu mere enkelt de 282 asylansøgere er ikke inkluderet de 26 dømte.
  De 282 asylansøgere er de der har haft støtte fra politikere, kunstnere, menigmand og Kirkeasyl.
  Hvad er begrundelsen for at tilsværte dem du er uenig med, Søren ?
  Hvorfor blander du, de 26 udvisningsdømte ind i sagen andet end for at dreje fokus væk fra sagens egentlige indhold.

  SVAR: Det er et spørsmål, jeg på denne blog adskillige gange har besvaret. Se den første besvarelse her Søren Pind

 12. Af Harun Al Raptusch

  -

  Søren Pind det er ikke acceptabelt at du blander æbler og bananer.
  Der har været en pædofil venstrepolitiker, en lurer, en der udøvede sexchikane, flere der ikke kendte forskel på betroede midler og egne midler blandt venstre politikere, men det berettiger ALDRIG til at postulere, at hvis man tilslutter sig Venstre så går man ind for ovennævntes kriminelle udfoldelser eller mener at Venstre samlet har en skyld for disse lovovertrædelser eller værst af alt at alle venstrepolitikere er forbrydere.

  Kirkeasyl har til formål at støtte op om asyl til de 282 afviste asylansøgere – basta.

  Hvad du og jeg eller andre mener om udviste ved dom har bare intet med sagen at gøre – ligesom kriminelle Venstrefolk intet har med Venstre generelt at gøre.

 13. Af Jon de Linde

  -

  Harun Al Raptush:
  Vil du ikke give mig ret i at det giver en “vis signalforvirring” at have en dømt narko-kurer som talsmand for de afviste” ?

 14. Af Marianne Mandoe

  -

  @ Jon. Kunne det samme ikke siges om hvilket som helst politisk parti. Fordi de internt ikke er 100% enige.

  Der er ingen signalforvirring hvis man kan læse indenad. 😉

 15. Af Jon de Linde

  -

  Marianne: Hmn.. Sosserne tog da ikke nogen chancer med vores evner til at læse indad med Jeppe Kofod ?

  Desuden er der forskel på “intern uenighed”. Selv Pind retter pænt ind til højre når partitoppen skuler ondt i hans retning. Helle T kan skule ondt herfra og til kap det gode håb og der er ingen der retter ind der. 🙂

 16. Af Andrea Nissen

  -

  Ha ha ha at Kirsten Kjaer skulle stemme konservativt, sådan som hun skriver ovenfor, vil jeg vælge at stille mig tvivlende over for. Jeg tror ikke, at man skriver følgende, hvis man selv er borgerlig:

  Kirsten Kjaer
  27. september 2009 kl. 15:33
  “Ja det har sikkert været svært under Nyrup som borgerlig, at skulle betale til det velfærdssamfund som socialdemokratiet har opbygget, da I jo mener, at alle penge skal ligge i jeres lommer og lønmodtagere bare er jeres slaver.
  Ingen borgerlig har nogensinde givet en krone frivilligt fra sig, men høster gerne velfærdsydelser, fordi de såmænd ikke har råd til en tur på skadestuen, der i USA koster 45.000 kr.”

  Jamen, du må da selv have vidst, hvordan det var at være borgerlig under Nyrup, hvis du stemmer konservativt? Og hvorfor skriver du “I” og “jeres” og “de” om borgerlige, hvis du selv er borgerlig?
  Undskyld, men det kan jeg altså ikke få til at hænge sammen….

  Og så håber jeg inderligt, at du afholder dig fra at kalde mig “syg i hovedet” eller skrive at “jeg har brug for medicinering” eller “at du ikke vil trækkes ind i mit fantasifoster” (hvad det så end betyder), sådan som du har gjort hver gang, der er nogen, der har argumenteret imod, det du har skrevet.
  Jeg tager hatten af for Anders Andersen, der helt utrætteligt argumenterer fornuftigt for sin sag overfor nogle helt afsporede indlæg.

 17. Af Kirsten Kjaer

  -

  Andrea Nissen:

  Ja , hvis du mener , at hypoteser og fantasier har noget, at gøre i en saglig debat, så viser det jo bare niveauet.

  Ja det viser, at udenomstale , er bedre end ingen tale.

  Men vi kom jo fra asylansøgere som du åbenbart har glemt eller ingen interesse har i. Vi kom fra, at Søren Pind usandt har beskyldt danske politikere for at støtte pædofil voldtægtsdømt asylansøgere.

  Din latterlige påstand om, at jeg ikke kan kalde nogen syge i hovedet efter, at være kaldt selvmordsterrorist kan du godt pakke sammen.

 18. Af Andrea Nissen

  -

  Kirsten Kjaer:

  Mit indlæg var egentlig ment som en stille betragtning af din omgang med sandheden. Sproget afslører os og dermed også dig, når du så tydeligt ikke vil sættes i bås med borgerlige. Du ville jo heller ikke skrive “I danskere” eller “I kvinder”, hvis du selv er dansker og kvinde, eller ville du? Anyway, du har helt ret det var et sidespor.
  Men derimod har du ikke ret i, at det var beskyldninger om pædofili, vi kom fra, nej hvis vi skal forholde os til det overordnede spørgsmål, Søren Pind stiller med sin blog, så er det jo: Hvor går grænsen? Og det har du slet ikke forholdt dig til Kirsten Kjaer. Jeg er enig med Søren Pind i at grænsen går ved lovgivningen, og når folk har fået prøvet deres sag ved en uafhængig domstol, så vælger jeg som borger i en fri og demokratisk retsstat at tro på, at vores domstole har gjort deres arbejde ordentligt. Det ville i hvert fald være et uhyggeligt scenarie, hvis ikke vi kunne stole på de danske domstole. Eller hvis vi slet ingen domstole havde…
  Alternativet er at leve i et anarki, hvor hver enkelt bestemmer hvad der er rigtigt og hvad der er forkert.

  Men hvor går din grænse Kirsten Kjaer?

 19. Af Dirty Harry

  -

  @Ivan Broe

  Tak for kommentaren. Jeg har også en ubetalt licensopkrævning liggende. Jeg har simpelthen IKKE kunnet få mig selv til at betale den. Jeg tror at det er et tegn på, at den fri vilje er autentisk 🙂

 20. Af Kirsten Kjaer

  -

  Andrea Nissen:

  Grænsen går , der hvor den går !

  Hvor går din grænse?

 21. Af Anders Andersen

  -

  @Kirsten Kjaer

  “Ja , hvis du mener , at hypoteser og fantasier har noget, at gøre i en saglig debat, så viser det jo bare niveauet.”

  Naturligvis har hypotetiske spoergsmaal en plads i en saglig debat! Har du aldrig stillet et “hvad nu hvis” spoergsmaal i en debat?

  “Ja det viser, at udenomstale , er bedre end ingen tale.”

  Okay, lad os lade vaere med at tale udenom … I stedet for at tale uden om med saakaldte “fantasifostre” og “sygt” etc., saa lad os hoere din besvarelse paa mit spoergsmaal fra igaar?

  “Din latterlige påstand om, at jeg ikke kan kalde nogen syge i hovedet efter, at være kaldt selvmordsterrorist kan du godt pakke sammen.”

  Selvmordsterrorist … den betegnelse kan man vel foerst faa efter detonationen, og saa kan man vel ikke deltage i en debat i Berlingerne 🙂 …

 22. Af Anders Andersen

  -

  @Andrea Nissen

  Jeg tror roligt, at man kan konkludere fra Kirsten Kjaer’s indlaeg, at hun ikke stemmer konservativt … Denne kombination ville jo vaere et “fantasifoster” af dimensioner, for at bruge eet af hendes udtryk …

 23. Af Anders Andersen

  -

  @Kirsten Kjaer

  “Grænsen går , der hvor den går !”

  Ja, det goer den vel … men i dit tilfaelde, hvor er det? Ved demokrati eller anarki? Igen, et meget enkelt spoergsmaal at besvare …

 24. Af Jens L. Lorentzen

  -

  Genindfoerelse af personkontrol og afvisning ved graensen og i lufthavne.

  Af hensyn til det fine klimatopmoede genindfoeres den gammeldags graense- og lufthavnskontrol for nogle uger i december. Mange undrer sig , hvorfor denne kontrol ikke genindfoeres for en vaesentlig laengere periode , af hensyn til den danske befolning.

  Ifoelge den “kloge” Marianne Madoe er ” Danmark et EU-land og et Schengen-land”
  og har derfor efskrevet sig effektiv prsonkontrol inklusiv personafvisning ved graensen og i lufthavne.

  Bortset fra hullerne i Fr.Mandoes Erasmus- Montanus-logik , hvor er det saa lige , at det staar , at den danske stat har afskrevet sig den kontrolret ved indrejse/indsmugling , som en hel del andre EU-lande fra Graekenland over UK til Finland udoever uden nogen problemer , for andre end kriminelle ,illegale og uoenskede indrejseforsoegende?

  Forholdet er det , at der ikke er nogetsomhelst folkeretligt eller EU-retligt i vejen for , at Danmark den dag i morgen genindfoerer personkontrol ved indrejse/indsmugling med umiddelbar afvisning af illegale, allerede afviste , tidligere udviste ,efterlyste, kendte forbrydere etc etc.

  Det er alene danske politikeres og danske myndigheders bundloese naivitet og taabelighed , som har staaet og fortsat staar i vejen for at genindfoere en indlysende noedvendig kontrol straks ved graensen og i lufthavne.

  Det kommer selvfoelgeleg.
  Men, som med saa meget andet, alt for sent.
  Rettidig omhu har desvaerre aldrig vaeret det danske demokratis staerke side.

 25. Af Carsten Bern

  -

  Søren Pind, kan vi få en kommentar på mit spørgsmål?

  Og evt. det kunne være en ide at rette i din blog, som jo indeholder problematiske udsagn (om “at det jo vanskeligt kan forstås anderledes end”…eller hvad formuleringen lige er.

 26. Af Andrea Nissen

  -

  @Anders Andersen
  28. september 2009 kl.18.33:

  Ha ha ha 🙂

  Jeg må derudover indrømme, at jeg blev lidt forundret over at få stillet et spørgsmål af Kirsten Kjaer, som jeg troede, at jeg lige havde givet svaret på, men det er måske netop det, der er et “fantasifoster” 🙂
  Det kan være, du har bedre held med at få svar på det spørgsmål, der blev stillet.

 27. Af H. Kristensen

  -

  Intet tyder på at spam-piloten Kirsten Kjaer er konservativ, men noget tyder på at hun er fuld af løgn.

  Så simpelt er det.

 28. Af Kirsten Kjaer

  -

  H. Kristensen:

  Sjovt nok, så fantaserer i mægtig meget over ting, der intet har med emnet, at gøre.

  I er jo ikke andet end debatsapammere.

  Husk nu, at debatten handler om Søren Pinds usandheder om asylansøgere.

  Og nu kan jeg se , at H. Kristensen spreder løgne om mig.

 29. Af H. Kristensen

  -

  Det er ikke mig der hænger ud med kommunister, satanister og andre forstyrrede individer, og kalder mig for konservativ.

  Sikke noget vrøvl. Hvorfor bekender du ikke kulør overfor os allesammen.

 30. Af Anders Andersen

  -

  @Kirsten Kjaer

  “Sjovt nok, så fantaserer i mægtig meget over ting, der intet har med emnet, at gøre.”

  Nej, vi diskuterer .. og venter paa din deltagelse og svar 🙂 ..

  “Husk nu, at debatten handler om Søren Pinds usandheder om asylansøgere.”

  … handler debatten ikke mere om hvorvidt venstrefloejen oprindeligt har skelnet mellem afviste og udviste asylansoegere? Der er herfra kommet et par sidedebatter, herunder om alle politikere burde vaere lige for loven, eller ej? Hint, hint?!

  Det leder mig til et andet — denne gang IKKE hypotetisk — helt serioest og faktuelt debatspoergsmaal til dig Kirsten .. Altsaa et spoergsmaal du burde kunne svare paa! .. Skal kun AFVISTE eller ogsaa UDVISTE irakere af ophold/asyl ifoelge dig? Kan du svare paa dette?

 31. Af Mette Hansen

  -

  anders Andersen og Kristensen: find noget fornuftigt at tage jer til..!!!

 32. Af Carsten Bern

  -

  Enhver der ikke er idiot kan svare for KK. Kun afviste skal have asyl. Det er det 282 der er det magiske tal, for asylforkæmperne (ingen regler uden undtagelser).
  Bemærk at jeg ikke er fortaler for Kirkeasyl. Men ret skal være ret.

 33. Af Marianne Mandoe

  -

  @Carsten Bern.

  Det er jo lige det der er problemet. At ret ikke behøver at være ret når man kan bruge det politisk.
  I den sammenhæng er det ligegyldigt at Kirkeasyl mener at de 282 afvist Irakere skal have asyl. For det kan man jo ikke bruge til noget. Hverkan politisk eller retorisk. Det er tvivlsom at nogen vil følge sig truet af at give humanitært ophold til 282 mennesker, hvoraf en del er børn.
  Den samme problematik står man også overfor når man henleder opmærksomheden på at anklagen om at en af de afvist skulle være voldtægtsdømt pædofil er lodret forkert.
  Det kan heller ikke bruges til noget, hverken politisk eller retorisk.

  Begge dele er politisk brugbare og meget bekvemme løgne. Desværre er det sådan at dem der enten udtaler løgnene eller støtter dem kan bruge det politisk.

 34. Af peter g

  -

  Og i dag har vi noget nyt at fodre debatten med: nu har vi fået “aktivistiske” læger, som mener, at de bør hjælpe en asylant under jorden, da lægeløftet er hævet over loven, http://www.berlingske.dk/article/20090928/danmark/909280430/

  Jeg tæller minutterne til ramaskriget fra DF & Co. med krav om fyring og straf:)

 35. Af Anders Andersen

  -

  @Mette Hansen

  Bland dig venligst udenom .. Siden hvornaar skal du bestemme, hvad vi andre (undertegnede, Kristensen og ja selv Kirsten Kjaer) skal goere? …

 36. Af Anders Kristian

  -

  Hej Soeren,
  Du maa lige hjaelpe mig her. Jeg saa ogsaa debatten og broed mig bestemt ikke om pastoren og Line Barfoeds udfald. Jeg er fuldstaendig enig i, at de ikke formaar at svare nogenlunde fornuftigt paa, hvor graensen gaar for, hvem der skal have asyl i Danmark. Og jeg bakker i oevrigt i det store hele op om at politiet og flygtningenaevnet kan faa lov til at passe deres arbejde med at administrere dansk lov uden at blive svinet til som uanstaendige. Jeg kan imidlertid overhovedet ikke finde hoved og hale i din pointe om den udviste voldtaegtsforbryder: altsaa, han er jo ikke asylansoeger, vel? Eller er han? Og hvis han ikke er, hvorfor paastaar du saa, at venstrefloejen og Kirkeasyl vil give beholde ham i Danmark? Og kan du blive mere praecis omkring skrivelsen fra politiet? Saavidt jeg kan lase mig til oplyser de seperat at fire herboende irakere, der ikke er asylansoegere, er doemt til udvisning som foelge af de domme du remser op. Men hvad ved vi om sagens kerne, asylansoegerne? Du haenger temmelig mange mennesker ud for at ville se igennem fingre med de groveste forbrydelser uden at du, for mig at se, har nogen dokumentation for det. Kan det virkelig passe? Som sagt er jeg helt paa linie med dig asylpolitisk, saa jeg haaber da ikke det passer.

  SVAR: Det spørgsmål har været en central del af debatten på bloggen, som jeg foreslår du læser. Søg og du skal finde:-) v h Pind PS: Du kan også se hvad Uwe Max Jensen skriver om det spørgsmål her

 37. Af Mette Hansen

  -

  Anders And: syns bare, I går i selvsving !
  Selvfølgelig er det ikke iorden at overtræde loven hvadenten man er fra højrefløjen, venstrefløjen, midterfløjen ! Så er det slået fast!!! ..kom nu videre:)

 38. Af Anders Kristian

  -

  Hej Soeren,
  Tak for svaret. Ja, saa tog jeg lige alle 437 indlaeg for at vaere sikker paa at have faaet det hele med (selvom det var haardt at komme igennem). I den haandfuld indlaeg der er relevante for spoergsmaalet kan jeg ikke se dig komme taettere paa et svar, end at du i en eller anden forstand finder, at det er politiet der har aben naar de i et svar angaaende afviste asylansoegere henviser til sager der ikke drejer sig om ditto – er det korrekt forstaaet?

 39. Af Kirsten Kjaer

  -

  Anders And, da jeg aldrig har deltaget i din spam og fantasi samt, hvad du ligesom Dansk folkeparti puster op til tåbeligheder, så hold mig udenfor dine svar.

 40. Af Carsten Bern

  -

  Søren Pind
  Hvorfor er det du ikke svarer på mit simple spgm.? Du har tydeligvis tid til at svare andre.

  For en gentagelses skyld:
  Som tidligere skrevet.
  “Hvordan kan du hævde, at rigspolitichefens svar er et svar på de 282 ansøgere, når han eksplicit har skrevet, at han ikke har en liste over de 282 og derfor ikke kan svare på spørgsmålet. Derudover har han jo udtalt:
  “”Vi har ikke relateret de 282 personer, som er blevet fikspunkt for politikere og folketingsmedlemmer, med de irakere, der er udvist ved dom,” DE ER IKKE RELATERET. Hvordan kan du vide endsige antage, at den pågældende er en del af de 282?”

  Jeg venter spændt på en respons.

 41. Af T Petersen

  -

  @Carsten Bern

  Det vil Søren Pind ikke svare på. Han er ganske vist cand. jur. og ekstern lektor på KU, og har set tusindvis af ministerielle svar og udflugter, så det har formodningen imod sig, at han ikke skulle kunne læse for forstå dette enkle svar.

  Søren Pinds “partner in crime” BT’s mangeårige Christiansborgmedarbejder Andreas Karker har anført Søren Pind som kilde til BT’s udlægning af ministerens svar, og vil ikke anerkende, at BT’s udlægning er forkert førend Søren Pind tilståelse af den bemærkelsesværdige “fejllæsning” således tvinger ham til det.

  Det er en overskrift a la “BT taget i røven af kilde” de forsøger at beskytte sig imod.

 42. Af Carsten Bern

  -

  Søren Pind – du forbliver stadig i dit skjul? Ingen kommentarer?

 43. Af hej hej

  -

  Se Clement, og nyd det… Ups, en ridse i lakken i den blanke, glatte Venstre-fascade. Det er intet mindre end fremragende fjernsyn…

  Hva’ så Søren – skal vi ikke have en kommentar til Gades cirkus. For hvis noget er sjovt – er det det her…

  HA HA HA

 44. Af Søren Pind

  -

  Jeg regner nu denne debat som afsluttet. Kirkeasyls mange tilknyttede (bl.a. Kirkeasyls talsmand Anna Bogø) og disses krav om at også kriminelle skal have ophold i Danmark er nu velafdækket. Dette faktum har kastet mange skældsord af sig – rettet mod mig. Det minder mig ikke så lidt om de “gode” gamle dage under den kolde krig, hvor en form for agitprop virksomhed altid blev sat ind fra de såkaldte tværpolitiske bevægelser – der reelt blev styret af DKP og det øvrige sammenrend.

  Sagen er som beskrevet, at en lang række personer lod sig spænde for Kirkeasyls vogn – og kampen for “asyl til alle – her og nu”. Herunder den efterhånden nok så berygtede voldtægtsdømte pædofile. At mange af disse i denne kamp brød med helt fundamentale anerkendte grundsætninger for retsstatens virke. Det er sørgerligt at denne erkendelse – ikke mindst hos min blog-kollega Mads Kastrup – ikke er tilstede. Men i befolkningen som sådan gør man sig ingen illusioner. Og ikke mindst dermed er min mission fuldført med mine sidste to blogindlæg.

Kommentarer er lukket.