Den påståede anstændigheds grænseløshed

Af Søren Pind 375

Jeg troede ikke mine egne øjne, da jeg forleden så svaret fra Integrationsministeriet.  Straffelovens § 222 og 216… Hvordan kan nogen velforvarede forsvare at beholde udenlandske statsborgere i Danmark, der har overtrådt og er dømt efter disse paragraffer?

Straffelovens § 222 stk. 1  lyder sådan:

Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år.

Straffelovens § 216 stk. 1 lyder

Den, der tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold, straffes for voldtægt med fængsel indtil 8 år.

Vi taler altså kort og godt om en pædofil voldtægtsmand. Og vi taler om en af de afviste irakiske asylansøgere, som Leif Bork Hansen, Line Barfoed, Margrethe Auken, Lykketoft og hele det sammenrend har krævet skal have ophold i Danmark.  25/6 2008 har Information en beskrivelse af sagen.

Foruden denne krænkelse af straffeloven er han dømt efter Straffelovens §§ 224 og 232… Blufærdighedskrænkelser m.m….

Da manden blev dømt – det er lykkedes manden, foruden at opholde sig uberettiget i Danmark, også oven i at få en udvisningsdom baseret på den laveste kriminelle adfærd vi kender – stod der demonstranter foran retssalen og krævede “Asyl til alle”.

Det er sagen i sin nøddeskal. Det er den totale grænseløshed.

Ikke kun forfulgte. Ikke kun folk, der har hjælp behov som ofre for skruppelløse diktatorer. Men alle – selv pædofile – skal have adgang til Danmark, når blot de selv synes…

At ellers forstandige mennesker ikke kan se, at det fører til helt uholdbare tilstande i Danmark er mig en gåde. Når man ser en Villy Søvndal vakle. Når man ser en Lykketoft kræve asyl. Når man ser Nyrup… Nyrup der taler om, at grænsen for almindelig menneskelighed og anstændighed er overtrådt når han skal argumentere for, hvorfor de afviste asylansøgere skal blive. Stilfærdigt må man spørge manden: Er du på anstændighedens og medmenneskelighedens side, når du vil lade en pædofilidømt udenlandsk statsborger blive i Danmark? En voldtægtsorbryder, der har krænket børn? Er det det anstændige synspunkt? Hvornår lærer du – og andre på din side af hegnet – at det at tage patent på anstændigheden og godheden er en boomerang? At sandheden altid er større og mere end blot følelser i et enkelt øjeblik?

Det forstemmende i sagen er, at Nyrups standpunkt reelt tegner venstrefløjens tilgang. Loven blæser man på – for den er uanstændig. Retsstaten ophæver man – når bare man føler for det. Et synspunkt, der som ovenanført aldrig står for nærmere prøvelse. For man ender med at forsvare det uanstændige. Tilmed give penge til det…

Vi så det med Søvndals vaklen. Og vi ser det på de mennesker, der uden om Thorning Schmidt krævede ophold for de afviste asylansøgere. Sandheden er den sørgelige, at var HTS statsminister i Danmark havde de pågældende fået ophold. Intet mindre. Indtil valget gør man gode miner til slet spil. Socialdemokratiets formand ved, hvad der forventes af hende. Men sandheden får man fra folk omkring hende. Træet og frugterne, som jeg ofte nok har skrevet på denne blog

Det er grænseløsheden der truer. En grænseløshed, hvor selv de usleste udenlandske kriminelle skal have fri gang iblandt os. “Asyl til alle”… Fy for pokker.

Til de kræfter, der nærer ønsket at skjule en sådan mand for danske myndigheder – for eksempel bedsteforældre for asyl – vil jeg sige: Gør hvad jeres samvittighed byder jer – men gør det i det mindste ikke på jeres børns eller børnebørns bekostning. Eller vores.

Debatten på denne blog er nu lukket, da synspunkterne alle er repræsenteret og udtømt. Jeg skal gøre opmærksom på, at der i mine besvarelser nede i debatten findes imødegåelser af væsentlige kritikpunkter rettet mod dette indlæg, herunder ikke mindst spørgsmålet om  relevansen eller mangel på samme i at sondre mellem afviste asylansøgere og såkaldt domsudviste.

375 kommentarer RSS

 1. Af Niels B. Larsen

  -

  @ jens holm

  “Man fængsler da kun folk, når de er idømt fængsel via en retssag.”

  Folk, som er afvist og dermed ikke har lovlig hjemmel til at være i samfundet, skal vel ikke ha’ lov til at gå frit rundt? Hvorfor så afvise?

  “Man har dømt, de skal udrejse snarest muligt. Det har så(desværre for de flestes vedkommende, synes jeg) ikke været muligt i en masse år.”

  Jo. Det har været muligt. De ville bare ikke.

  “En meget lille gruppe af den store flok, som Pind, alfemand og dig åbenbart ikke kan se forskel på, selvom I samtidigt fremhæver, vi lever i en retsstat, er af en helt anden kaliber/kategori.”

  Set fra mit synspunkt er forskellen ens. De er her ulovligt og bør principielt behandles ens. Nemlig bures inde indtil de – frivilligt eller tvunget – forlader landet.

  “Her søger jeg så at skelne, når der er gået mange år og dette efter min mening har forandret noget.”

  Det gør jeg så ikke, da miséren som sagt skyldes deres egen vægring ved at udrejse.

 2. Af P. Dirac

  -

  Linket kræver abonnement….og det kan VARMT anbefales. WA er er fremragende avis.

  Pernille Bramming skriver i overskriften:
  “Der er ingen grund til at hævde at sagsbehandlingen har været lemfældig. Ej heller at gruppen af, Irakiske, afviste asylansøgere, som nægter at rejse, vil blive sendt hjem i armene på deres bødler”

  ….herefter komme en velbegrundet, velresearchet artikel der underbygger overskriften.

  Men det står også klart at artiklen således tegner et billede der med ét ødelægger hele grundlaget for Kirkeasyl og konsorters aktioner og venstrepopulisme……så i stedet siger man: lad os skide på Pernille Brammings, WA og andres autoritet i sager som disse, og bare holde fast i vores alternative og fordrejede virkelighedsopfattelse ….for vi er de gode og de andre onde, og det er bedre at have anstændigheden på sin side, end at agere rationelt på fakta…..eller hur ?
  😉

 3. Af Niels B. Larsen

  -

  @ kim jørgensen

  “Det er en interessant holding du her fremfører, du er altså ikke enig i at man er et frit menneske når man har udstået sin straf, eller retter sagt ikke alle mennesker i Danmark er frie selvom de har udstået deres straf, det er vist sådan det skal forståes”

  For det første er det ikke en straf at blive udvist til ens hjemland.

  For det andet har vi intet ansvar overfor en person, som groft har misbrugt gæstfriheden.

 4. Af P. Dirac

  -

  Tror godt at jeg uden at krænke ophavsretten lige kan medtage Pernille Brammings konklusion i artiklen:

  “Der bor 30 idag omkring millioner mennesker i Irak, heraf de seks i den kurdiske region. Rigtig mange har store økonomiske vanskeligheder og barske levevilkår, men der er overhovedet ikke idag politiske og sikkerhedsmæssige forhold, som gør Irak sammenligneligt med Nazi-Tyskland. Tværtimod foregår der både en politisk og økonomisk udvikling, og på en række punkter går det usammenligneligt bedre i Irak idag, end det gjorde under Saddam Hussein.
  Med forbehold for enkelte mulige undtagelser, er der ikke særlige grunde til at de afviste Irakiske asylansøgere, der p.t er i udsendelsesposition, ikke også kan leve i Irak”

  Lad os debattere den slags – baseret på fakta og research, og ikke alt det andet tro og føleri….

 5. Af Lars Hansen

  -

  @P. Dirac

  Hvis det går så fantastisk godt i Irak, hvorfor er der så ingen andre lande end Danmark, som er begyndt at hjemsende irakiske flygtninge i noget større omfang?

  Mon ikke de også gerne ville af med de afviste irakiske asylsøgere i Tyskland, Holland og så videre? Hvad holder dem tilbage, hvis sagen er så klar, som du beskriver den?

  At man på ingen måde kan sammenligne Irak med nazi-Tyskland er jeg da helt enig i. Men resten af Pernille Brammings konklusion kan jeg ikke betragte som andet end et partsindlæg i debatten.

  Hun udtrykker sin personlige mening som ikke-fagmand. Og det er hun naturligvis i sin fulde ret til at gøre, lige som du og jeg er det.

  Men hendes ord har ikke nødvendigvis større vægt eller sandhedsværdi end dine eller mine, bare fordi hun som privatperson har rejst lidt rundt i Irak.

 6. Af Anne Marie Buch

  -

  Lars Hansen,

  “Jamen et naboland kan da sandelig heller ikke frasige sig at tage imod krigsflygtninge og sende dem tilbage i armene på den hær, de er flygtet fra.”

  Ethvert land burde kunne frasige sig at tage flygtninge, hvis det skader landets borgere at tage imod dem.
  I bund og grund er det ikke hele verdens ansvar at nogle lande fører krig. Vi er over de sidste 30 år blevet hjernevasket til at hele verden(som i den sammenhæng er lig med den civiliserede verden, lig med den vestlige verden – ingen forventer noget af nogen andre lande) skal gøre alting sammen og i skøn forening.
  Inclusive tage ansvar for diktatores krig og den deraf affødte elendighed. det er i bund og grund ikke mit ansvar at de ikke kan finde ud af at holde fred i den store verden.

  Jeg vil ikke tage imod flere flygtninge fra muslimske lande, krig eller ej. De er en kæmpe belastning for vores samfund, både økonomisk og menneskeligt.

  En eneste af en flygtning forulempet dansker er bare en for meget.

  I bund og grund afskriver du bare de danske ofre på ‘acceptabelt spild’ kontoen, sådan lidt ‘hvor der handles der spildes’. Det nægter jeg at gøre.

  Det har vist sig at flygtninge fra muslimske lande er mere kriminelle end danskere. Det er grund nok til at lukke for alle flygtninge fra de lande, velvidende at der er uskyldige iblandt. Alternativet er at uskyldige danskere bøder med liv og levned – og det er uacceptabelt.

  Du siger: “Dette er et decideret latterligt argument, for voldtægter af 14-årige begås desværre af mænd fra alle kulturer, herunder også af danske mænd”

  Ja – så meget desto mere grund til ikke at tillade flere at komme hertil. Dem vi har er da rigeligt! Og ved begrundet tvivl – og det må man sige der er med flygtninge fra muslimske lande, de er påviseligt mere kriminelle end os andre – så skal tvivlen selvfølgelig komme os, danskere til gode. Selvfølgelig kan vi aldrig helt komme seksuelle overgreb til livs, men vi kan da forsøge at minimere antallet.

  Det kan godt være det du mener det går bedre – men hvis udgangspunktet er skidt, så er det jo nemt at få det til at gå bedre.
  Hvis sammenligningen er 10 gange flere voldtægter (som er tilfældet i Sverige), eller 500 skoler i brand om året (ditto) – ja så går det måske godt. Hvis ikke vi havde haft vores systemskifte i 2001, havde vi sikkert været i samme situation som Sverige er idag.

  Fakta er at disse mennesker koster os et enormt beløb i kroner hvert år, penge der kunne have været brugt bedre andre steder. Og så er der de menneskelige omkostninger – voldtægt af ikke mindre end 2 børn rinder rask i hu- som er helt uacceptable.
  Overgreb der i sagens natur ikke ville være sket hvis de pågældende ikke havde været på dansk jord.
  Jeg vil ikke længere være med til at betale med hverken penge eller menneskeliv til folk der flygter fra krig, men åbenbart ikke er mere på flugt end at de sætter alt overstyr ved at øve kriminalitet. Og nej, det er ikke dem alle der gør det – kan du sortere dem i lufthavnen? Hvis ikke, så må vi afvise dem alle. Til gavn for os.

  Der er i det hele taget noget galt når flygtninge øver kriminalitet overhovedet. Det er da helt utroværdigt at de skulle være så desperate, for så at udfordre værtslandet på denne måde.

 7. Af Anne Marie Buch

  -

  Kim Jørgensen:

  “eller retter sagt ikke alle mennesker i Danmark er frie selvom de har udstået deres straf, det er vist sådan det skal forståes, altså dine parti fæller må gerne genoptage deres liv men andre (en Iraker), må ikke hvis han har gjordt noget ulovligt”

  Jo han må da! I Irak.

 8. Af P. Dirac

  -

  @Lars Hansen

  Jeg tror ikke at jeg gider at debattere mere med dig – dit filter er så tommetykt og din selvopfattelse ligeså, at du jo er helt til fals for hvilken som helst argumentation, bare den flugter med hvad du som lægmand “tror på”….det er hvad jeg tidligere kaldte faktaresistens – og mod faktaresistente findes intet middel.

  Jeg ved ikke hvad du bilder dig ind du er – men at kalde et gennemresearchet artikel i en uafhængig avis for et partsindlæg fra en privatperson tager prisen for dagens stupide udsagn og delegimitere dig som seriøs debattør.

  Du vil jo ikke debattere – du vil bare have ret….men du HAR ikke ret og du FÅR ikke ret….det indser du og dine bare ikke…..but who cares anyway – I har jo ingen indflydelse på hvad der sker.

 9. Af Matilde Klausen

  -

  Kære Søren Pind,
  jeg synes at du gør dig bedre i Mads og Monopolet end i dette forum, hvor dine udmeldinger rent faktisk har indflydelse. At du uden at undersøge fakta vælger at postulere en række usande antagelser er under al kritik. Og at du ydermere vælger at tilsvine mennesker, kendte eller ej, som har en anden holdning end du, siger mere om din usikkerhed end om de mennesker du vælger at lægge for had. Vi trænger til en saglig debat i medierne hvor man respekterer hinandens holdninger og holder sig til fakta i stedet for simpel tilsvining.
  Jeg håber at denne kommentar forbliver på din blog modsat et par andre tilfælde, hvor kommentarer “tilfældigvis” er forsvundet igen. Endnu et eksempel på at ikke alle må høres eller hvordan?

 10. Af Torsten T.

  -

  Anton Geist, Andreas Lindqvist og Pelle Dragsted – tre rigtig gode kammerater! Endnu engang trækker den yderste venstrefløj irakerne rundt i manegen, i hvad der bedst kan kaldes Cirkus Kirkeasyl. Irakerne fremstår mere og mere som små pokerchips i deres spil.

 11. Af Søren Kjærgaard

  -

  Kredsen bag Kirkeasyl – bl.a. pastor Bork Hansen og Bedsteforældre for Asyl – protesterede allerede dengang, at den voldtægtsdømte iraker blev dømt til udvisning. Det fremgår af denne artikel fra Information:

  http://www.information.dk/204718

 12. Af Søren Kjærgaard

  -

  Her er den rigtige link (håber jeg):

  http://www.information.dk/161300

 13. Af Jacob Bendixen

  -

  Sikke en historie Pind. Nu vel, hvis manden er forbryder er du en løgner, ikke sandt.

 14. Af Lars Hansen

  -

  @Anne Marie

  Du har helt ret i, at jeg ikke deler det udgangspunkt, at det er ok at udvise f.eks. 30 udlændinge til død eller tortur for at undgå, at èn dansker bliver udsat for kriminalitet.

  De 30 udlændinge er også mennesker og er derfor ikke et “acceptabelt spild” for at undgå, at èn dansker bliver udsat for kriminalitet. Som tidligere skrevet, danskerne er ikke et udvalgt herrefolk, hvis interesser skal sættes over alle andres.

  I øvrigt er de flygtninge, som du vil udvise til død eller tortur, lige som lidt som du og jeg skyld i de forhold, der hersker i det land, de er flygtet fra. Et menneske vælger ikke selv, hvor det vil blive født. Og at tale om, at f.eks. burmesere skulle have en form for kollektivt moralsk ansvar for, at Burma ledes af et diktatur, er da fuldstændig absurd.

  Ovenstående betyder ikke, at vi skal give “hele verden” asyl i Danmark eller “hjælpe alle”. Men det betyder, at der ikke er plads til at stramme den asylpolitik, som Danmark i dag fører, endnu mere.

  En anden ting, som synes noget overset i denne debat, det er at globaliseringen altså omfatter meget andet og mere end det forhold, at flygtninge i dag kan bevæge sig over lidt længere afstande, end de kunne for 50 eller 100 år siden.

  Globaliseringen betyder først og fremmest, at vi i dag kan handle mere eller mindre frit med det meste af Verden, og som danskere kan vi holde ferie i de fleste lande uden tidligere tiders bureaukratiske krav om at skulle søge visum hjemmefra. Vi kan også helt frit bosætte os eller arbejde i alle de andre EU-lande, og selv i mange lande udenfor EU er det relativt nemt for en dansker at få en arbejds- og opholdstilladelse.

  En betingelse for at være med i de forskellige frihandelsordninger, primært EU/EØS og WTO, er bl.a. at et land skal respektere diverse konventioner og spilleregler, som er fastsat af landene i fællesskab, og som blandt andet omfatter overholdelse af de mest basale menneskerettigheder.

  Der er ingen grund til at gå ind i en meget detaljeret diskussion om den ene eller anden konvention eller aftale. Men pointen er, at hvis Danmark vil fortsætte med at nyde godt af alle de fordele, som globaliseringen har medført, så er der grænser for, hvad et flertal i det danske folketing kan vedtage, og de grænser er man allerede gået helt ud til kanten af under den nuværende regering.

  Man kan diskutere, om man også er gået OVER kanten i nogle tilfælde. Men man er i hvert fald gået helt ud TIL kanten, og dermed er der ikke plads til at ”stramme” mere, som Eyvind Vesselbo fuldstændig korrekt konstaterede i sin kronik i Berlingske Tidende i går.

  Og grundlæggende er det præcist der, at forskellen går mellem Dansk Folkeparti, som imod bedre vidende påstår, at man bare (og underforstået: konsekvensløst) kan blæse på diverse konventioner og internationale domstole m.m., samt Venstre og Konservative, som holder fast på, at det kan man naturligvis ikke.

 15. Af T. Petersen

  -

  @P. Dirac

  Der skal naturligvis være dokumentation for at Leif Bork Hansen udtaler sig på vegne af Kirkeasyl.

  Det er der ikke. Ingen af medierne har opfattet det sådan. Hverken BT eller Ritzau. Tilstede ved retsmødet var iflg. pressen repræsentanter for “Stop Udvisningerne” og “Bedsteforældre for asyl”, men ingen har tilsyneladende set “Kirkeasyl”.

  Uden dokumentation for at Leif Bork Hansen repræsenterer Kirkeasyl under retsagen – og ikke sig selv eller andre – kan man naturligvis heller ikke påstå det, og tage Leif Bork Hansen til indtægt for Kirkeasyls synspunkter.

  Søren Pind har altså ikke ført bevis for sine påstande, om at Kirkeasyl kæmper for asyl til udvisningsdømte.

  Længere er den ikke.

  Det kan du selvfølgeliug godt snakke dig udenom. Det kan godt være at alt hvad Søren Pind siger er forkert, men tendensen er rigtig som DF’s lejesvend i Radiorådet nok ville sige.

  Bundklagen og klangbunden i det danske samfund er bedøvende ligegyldig. Den er fuldstændigt uoplyst, og hvad uvidende og uoplyste mener eller kan forledes til at mene er jo ikke noget der kan danne baggrund for politik, der kan løse de opgaver vi står overfor.

  Politik handler ikke om at sprede løgn og misinformation for at vinde tilhængere, men om at sprede saglig information og i fællesskab søge at finde den bedste løsning.

 16. Af Eddy Tersløse-Jensen

  -

  Søren Pind jeg har oplevet dig live på Tølløse slot, du er knalddygtig du burde være integrationsminister. Selvfølgelig har du ret! vi skal ikke have kriminelle i dette land. Vi har rigeligt vi behøver ikke importere. Hvad er det for noget med os tossegode danskere, hvorfor giver vi polakker der arbejder og IKKE betaler skat børnepenge – skal vi holde rumpen op på hele verden, vi går fallit, hvis vores såkaldte velfærd skal uddeles til hele verden, er gift med en handicapped mand der har fået skåret handicapydelse ned til det halve, selv om udgifter ikke er faldet faktisk er det lige omvendt – grund kommunen er gået fallit. Vi skal ikke give velfærd til alle vi har ikke råd.
  Jeg har for mange år siden meldt mig ud af folkekirken, hvis jeg ikke havde gjort det ville jeg gøre det nu – præsterne ødelægger folkekirken, de skal ikke blande sig i politik vor herre bevares.

 17. Af P. Dirac

  -

  @T. Petersen

  Du skrev:
  “….klangbunden i det danske samfund er bedøvende ligegyldig. Den er fuldstændigt uoplyst, og hvad uvidende og uoplyste mener eller kan forledes til at mene er jo ikke noget der kan danne baggrund for politik, der kan løse de opgaver vi står overfor”

  ….ikke bare en arrogant og bedrevidende indstilling, men også forklaringen på hvorfor venstrefløjen ingen mangt har eller får – Danskerne er simpelt hen for kloge og for oplyste til at købe alt det ævl.

  Kirkeasyl, Leif Bork, demonstranterne foran retten og Enhedslisten er alle sammen ét sammensurium.
  Jeg opponerer mod at man kan skræppe op over at en voldtægtsforbryger sendes hjem, at man larmer op om at det er farligt at tage til Irak, at man misbruger og skamrider nogle uheldige menneskæbner for at fremme sin egen politiske agenda – og endelig opponerer jeg mod det elitærte og gustene syn på sine medmennesker som du og dine ligesindedehar – og som du på helt fin vis har formuleret ovenfor.

 18. Af T. Petersen

  -

  Lad mig så tilføje, at det ikke er første – eller formentlig sidste gang – vi ser trekløveret Pind, BT og TV2 i forening forsøge at kolportere uholdbare historier.

  Bandekriminaliteten har åbenbart også begyndt at florere i medierne …

 19. Af P. Dirac

  -

  @T. Petersen

  Hvis du fulgte lidt med ville du vide at Kirkeasyl ikke eksisterede da retsagen fandt sted…..men det er jo også bare fakta, so who cares 😉

 20. Af Rasmus Lund-Hansen

  -

  @Søren Pind

  Du skriver i dit blogindlæg, at manden, der er dømt for voldtægt, er en af de afviste asylansøgere fra Irak. Men ifølge den artikel fra Politiken, som du selv linker til, er manden IKKE asylansøger, men har tværtimod tidligere haft opholdstilladelse i Danmark.

  Jeg synes det ville være på sin plads at præcisere dette. Som det er nu, skriver du jo direkte at støtte til afviste asylansøgere er støtte af pædofile voldtægtsmænd – uanset hvem Kirkeasyl og andre ellers kræver ophold til.

 21. Af Sune Rotne

  -

  @P. Dirac
  Jeg tillader mig lige knytte et par kritiske kommentarer til omtalte artikel af Pernille Bramming.

  PB beskriver, på baggrund af en artikel i economist, i det du kalder en artikel baseret på fakta og research (at læse economist er vel også en slags research), den økonomiske udvikling i den kurdiske del af det nordlige Irak og argumenterer udfra den økonomiske udvikling alene, (‘der er både bengalske og tyrkiske gæstearbejdere i Erbil, så godt går dét’), at irakiske asylansøgere, med få undtagelser, sagtens kan vende tilbage til Irak.

  Hvordan er det nu lige… Nå ja, positiv økonomisk udvikling er jo selvfølgelig en stensikker garanti for at mennesker der tilhører religiøse og kulturelle, og i Irak ofte forfulgte, mindretal kan opholde sig i Irak uden problemer???

  Selvom man godtager dette argument opstår der et nyt problem ved PBs artikel: Ud fra den økonomiske situation i det nordlige Irak, fastslås det at hele Irak er nogenlunde sikkert… Argumenter baseret på fakta og research? Næppe – jeg har i hvertfald svært ved at se sammenhængen.

  Logikken i argumentationen hos PB, Pind og dig selv er åbenbart at sålænge bengalske og tyrkiske gæstearbejdere kan opholde sig i Erbil i det nordlige Irak, så kan vi da sagtens sende irakiske asylansøgere tilbage til alle regioner i hele Irak. Det er en slutningsform der ikke hæver sig over logikken i “En sten kan ikke flyve, mor Karen kan ikke flyve, ergo er mor Karen en sten”…

 22. Af Søren Pind

  -

  @Rasmus: Kig nu i mine svar under blogindlægget, og du vil finde svar på dit spørgsmål. Det har været stillet før. Jeg mener nu alle hjørner af denne debat er afdækket – bortset fra Pelle Dragsted ikke har besvaret spørgsmålet om Informations kryptiske sætning – og afslutter nu (til næste gang:-) min debatdeltagelse på bloggen.

 23. Af Lars Hansen

  -

  @T. Pedersen

  Nej det er sikkert ikke sidste gang, at vi kommer til at se Søren Pind og BT afspore den politiske debat i Danmark ved bevidst at kolportere diverse løgnehistorier.

  Emnet for denne debat burde være, hvordan vi i Danmark skal håndtere afviste asylansøgere, der ikke umiddelbart kan sendes hjem p.g.a. kaotiske og usikre forhold i deres hjemland og/eller manglende hjemsendelsesaftale.

  Skal vi forsøge at ”mobbe” disse til at rejse hjem ved at gøre deres tilværelse i Danmark så ”sur” som konventionerne nu engang tillader os? Eller skal vi i stedet give dem lov til at leve så normalt et liv som muligt, så de f.eks. kan arbejde og betale skat, i stedet for at blive forsørget af det offentlige og gå menneskeligt i stå?

  Hvilket liv vil vi være bekendt at tilbyde de mennesker, som af den ene eller anden grund er havnet i et dansk asylcenter og som ikke umiddelbart kan sendes hjem? Og hvor meget kan man forestille sig, at det vil betyde for antallet af nye asylansøgninger i Danmark, hvis vi begynder at behandle afviste asylsøgere bedre?

  Dette er groft sagt de ting, som debatten burde handle om. Men i stedet bruges al tid og energi på at diskutere ting, som enten er irrelevante eller som ikke kan lade sig gøre.

  Som f.eks. om udvisningsdømte kriminelle skal have asyl, hvad ingen fornuftige mennesker naturligvis mener. Eller at ”alle afviste asylsøgere skal bare sendes hjem nu”, hvilket af grunde, som der allerede er gjort rede for, ikke kan lade sig gøre. Så hvorfor overhovedet spilde vores tid med at diskutere det?

  Bortset fra at Søren Pind er medlem af Venstre, så er hele denne debat, som Pind har startet her, faktisk et fremragende eksempel på det problem, som Pinds partifælle Eyvind Vesselbo påpegede i sin kronik i Berlingske Tidende i går:

  http://www.berlingske.dk/article/20090922/kronikker/709210074/

 24. Af Kirsten Kjaer

  -

  Svar til Søren Pind. Du skriver under på, at ville overholde grundloven og det indbefatter, at holde sig til sandheden. Du har bagvasket og injueret dels danske politiker og asylansøgerne.
  Dybere kan man som menneske da ikke synke i sin propaganda .

 25. Af P. Dirac

  -

  Der kan da kun være én eneste ting der er relevant at undersøge i forhold til de afviste asylanter – og det er: Er det sikkert at vende hjem til Irak?

  ALT peger på at der er sikkert, alle danske myndigheder siger det, Irakiske myndigheder siger det, Irakere tager på ferie dernede og siger det, journalister siger det, en god ven som lige er kommet hjem fra Bagdad siger det……men fordi det ikke passer i fortællingen om de (selv)gode, anstændige mennesker , så skal den form for FAKTA undertrykkes, latterliggøres og relativiseres……for ellers har man jo ikke noget at protestere over.

  Stakkels Irakere – de bliver foregøglet at der er muligheder for at blive i landet af mælk og honning (…mange af de andre Irakere der bor her får jo livslang forsørgelse her i landet….og hvem ville ikke række ud efter det).

  Denne debattråd har gjort det tindrende klart for mig at der er en uoverstigelig kløft i forhold til dialog med de frelste – (her ved Pelle Dragsted, Lars Hansen, T. Petersen, Sune R., Sameh N m.fl)- som ikke vil debattere fakta, men tro, følelser og om de personligt nu mener det ene eller det andet – uanset hvad fakta siger, og hvis det ikke får klangbund tager de gerne ting ud af deres kontekst eller på anden måde bruger billige retoriske kneb – MEN at anerkende at narko- og sexforbrydelser har danske ofrer, at mennesker der bare ikke har ret til at slå sig ned her i landet skal hjem osv. – holder de sig for fine til, eller endnu værre – de ser det ganske enkelt ikke.

  Jeg vil æde en klimarapport på at samme personager også har nogle klare “meninger” om klimasagen – der er baseret på sammen mangel på respekt for det faktuelle som de har udvist her.

Kommentarer er lukket.