Nultolerance?

Af Søren Pind 115

Vi har gentagne gange fået af vide af justitsministeren, at der er indført nultolerance i København. Nultolerance. Ikke mellem-tolerance. Ikke totaltolerance. Men nultolerance.

Alligevel kan man her til aften læse følgende i Berlingske Tidende : Politiet opgiver 170 sager mod autonome på grund af ressourcemangel.

Hele pointen med nul-tolerance som filosofi er at skride ind overfor enhver forbrydelse. retsforfølge den om muligt og sørge for, det klart og entydigt bliver statueret, at forbrydelser ikke betaler sig.

Baggrunden for den erkendelse var bl.a. 70erne kaos og stærkt stigende kriminalitet, hvor man netop lod stå til.

Igennem de senere år har Københavns Politi gang på gang valgt kompromis og nemme udveje – hvad vi i dag betaler prisen for. Som en politimand en dag sagde til mig: “Vi er blevet et opgivelsespoliti, fremfor et opdagelsespoliti”. Derfor er vi gået fra at følge ænder over gaden til at jagte maskinpistolskydende rockere og indvandrerbander. En halsløs jagt, hvor de skyldige gang på gang går fri, og ingen respekt har for bl.a. politiet.

Det er ikke en tilstand, politikerne har frembragt. Det har politiledelsen selv.

Senest nu ved disse sager, der opgives. Man må spørge sig selv, om det er sanktioneret af justitsministeren, der har lovet københavnerne nul-tolerance. I modsat fald er det et brud på en specifik ordre fra politiets øverste chef. Hvad der er værst ved jeg ikke. Men desværre er det atter en sejr for snak og snøvl, i stedet for opdagelse og opdragelse.

Det er ikke mærkeligt, hvis de folk, der sættes til at opklare forbrydelserne, føler sig dessilusionerede. Nul-tolerance – Its all words – and no beef…

115 kommentarer RSS

 1. Af Kristian Andersen

  -

  Så blev mit første indlæg slettet af Pind. Censuren længe leve. Sandheden er ildehørt 😉

 2. Af Kim Olsen

  -

  @Allan Nielsen
  Jeg formoder at du ikke kan/vil svare på sidste del af mit indlæg.
  Jeg ved ikke hvad en FADL-vagt på et sygehus er, men det diskvalificerer mig vel ikke i relation til nul-tolerance debatten?
  Hvis formålet var at få mere politi på gaderne, så er der jo nogle der skal fra kontorerne og ud på gaden – lyder det ikke logisk? En politimand er vel uddannet til at patruljere? Hvis ikke, må du meget gerne belære mig.

 3. Af Kim Olsen

  -

  Og iøvrigt. Man kan nok ikke sammenligne en uddannet læge med en politiassistent, men snarere sammenligne en politiassistent med en sgyeplejerske, og de arbejder da vist nok på skadestuer, blandt andet.

 4. Af Jens Hansen

  -

  Nul Tolerance??!! Det gælder ikke for venstrefløjens voldspsykopatiske stormtropper. For dem er der indført hvad man kan kalde det konsekvensløse samfund. Det så vi med al tydelighed bekræftet i Hyskensstræde for et par måneder siden. Disse røde stormtropper satte hele bydele i brand med under ‘ungdoms’-husets i årevis ventede rydning, og ingen af dem vil nu blive stillet til ansvar for disse million-ødelæggelser af andre folks ejendom. Det er meget svært at have tillid til den Danske retsstat efter denne seneste beslutning fra Politiet.

 5. Af Allan Nielsen

  -

  @Kim Olsen

  Det var nu en kriminalassistent, der var tale om, så den skal du ikke forsøge at fordreje. Sammenligningen kan sagtens bruges, da den jo fortæller meget godt om det kaos politireformen har skabt.

  I øvrigt er der en kæmpe pukkel med afspadsering som også skal væk inden for rimelig tid, så Søren Pind forlanger faktisk det umulige af politiet.

  Men ansvarsfralæggelse er jo grundstenen i VKO sammenhold. Der er aldrig noget at komme efter, hvilke Løkke allerede nu virker til at køre videre.

 6. Af Allan Nielsen

  -

  @Kim Olsen

  Nej, det er i øvrigt ikke logik, at sætte en kriminalassistent til at køre patrulje.

  Der kommer dog en del logiske ting ud af det, og det er at man får sænket opklaringsarbejde af forbrydelser. Bare fordi der skal udfyldes nogle formularer, som viser at man har overholdt patruljeringen i et distrikt. Liberal politik?

 7. Af Kim Olsen

  -

  @Allan Nielsen
  Så du kan altså ikke svare på hvilke love der ikke skal håndhæves. En kriminalassistent er også en politimand.
  Jeg prøver ikke at fordreje noget, blot at finde hoved og hale i dine argumenter hvilket vanskeliggøres når du hele tiden flytter fokus:)

 8. Af Allan Nielsen

  -

  @Kom Olsen

  Hvem fordrejer her? Du bruger order politiassisten om en kriminalassistent. Du mener åbenbart at en politimand er en politimand, uden ellers at fordybe dig videre arbejdsgangen i politiet og de forskellige funktioner, som folk bliver uddannet indenfor der.

  Er det indenfor sygehus systemet, så kan du åbenbart lidt lettere kende forskel på en sygeplejerske og en læge. Kan du forestille dig hvad der ville ske, hvis læger begyndte at lave sygeplejearbejde, fordi sygeplejerne ikke kan følge med, og dermed sylter eget arbejde? Prøv at lukke øjnene og forsøg så at se det for dig en kort stund, så kan det være du kan forestille dig kaos.

 9. Af Kim Olsen

  -

  Jeg har nu haft øjnene lukket et stykke tid…
  Det virker ikke for mig at benytte metoden som du anbefaler – måske har jeg ikke din øvelse:)
  Vi bliver nok ikke enige, og jeg får nok ikke svar på hvilke love der ikke skal håndhæves. I rest my case

 10. Af Thormod Halgrimsson

  -

  “Hvorfor løfter du ikke bare røret og ringer til Justitsministeren i stedet for at kommunikere gennem din blog?”

  Fordi Brian har gemt sig under sit skrivbord og naegter at tale med nogen som helst.

  Han siger:”De er saa dumme allesammen!”

 11. Af Carsten Bern

  -

  Søren Pind, igen forstår jeg simpelthen ikke din argumentationsform:

  “@Carsten Bern: Jeg mener ikke, der er fejl i den danske artikel. Problemet er, som det fremgår af kilderne, at de alle – både de engelske og de danske – er omstridte. Det afspejler såmænd udmærket diskussionen”

  Mine indlæg siger ikke noget om egentlige fejl i den danske artikel. Jeg giver udtryk for et ønske om en nuanceret diskussion – og det er bare ikke så ligetil, som du indledningsvis giver udtryk for. Du giver det dog til kendei ovenstående sætning. Men enhver diskussion formes af de indledende sætninger. Og i dette tilfælde ville jeg ønske en større professionalisme i forhold til forskningens arbejde.

  Kim Olsen, hvornår har jeg hævdet, at man ikke bør udøve nul-tolerance? Et udtryk som i øvrigt er ualmindeligt elastisk, og derfor er det umuligt bare at sige ja-nej til det. Vi kunne jo opsætte fartkameraer hver 100 m på alle danske veje – det vil være nul-tolerance.

 12. Af Kim Olsen

  -

  @Carsten Bem
  Du virker da kritisk overfor Søren Pinds blog hvori han advokerer for nul-tolerance. Derfor antog jeg at du var imod. Nu kan jeg forstå, at det er du ikke, men at du blot synes at argumentationen er for svag. Eller er du eventuelt bare på tværs uanset om man er for eller imod? Ja, man kunne da opsætte kameraer som du skriver, men man kunne også håndhæve loven når man erkender at den bliver brudt – det er sådan jeg forstår nul-tolerance.

 13. Af Allan Nielsen

  -

  @Kim Olsen

  Du er åbenbart afstumpet og stædig, så en videre debat er vist håbløs.

  Har jeg sagt at der er love der ikke skal holdes og hvordan dælen får du flettet det ind i din argumentation?

  Det korte af det lange er jo at hvad Pind og følgesvende forlanger af omgivelserne er mere end de selv vil give. Derfor er det hele en varm vind fra Pind…igen!

 14. Af T. Petersen

  -

  Kære Søren Pind

  jeg er bange for du blander tingene mere sammen end godt er.

  I Danmark er spørgsmålet om sigtelse og tiltalerejsning skildt ad. En politidirektørs målsætning om at indføre “nul-tolerance” kan derfor ikke være andet end en målsætning om at sigte flest muligt.

  Når det kommer til i hvilke sager, der skal rejses tiltale, så er det anklagemyndighedens beslutning. I sager ved byretterne er det poliadvokaturens afgørelse, men de står under Statsadvokatens kontrol og tilsyn, og dermed i sidste ende under Rigsadvokatens opsyn.

  Populært sagt sigter politiet borgerne, og indsamler beviser med dem og efterprøver deres forklaringer, hvis de mener der foreligger en forbrydelse borgeren kan stilles til ansvar for.

  Beslutningen om hvorvidt sagen “holder i byretten” (og dermed om der skal rejses tiltale), er derimod ikke politiets men anklagemyndighedens, og ikke politiets.

  Hvad der er den nærmere baggrund for, at der ikke rejses tiltale i de 170 sager ved vi ikke. Anklagemyndigheden vil i denslags situationer have to standartsvar. 1) Sagen forventes ikke at ville kunne føre til dom i overensstemmelse med en anklageskrift, eller 2) Procesøkonomiskeovervejelser (den “retsfølelse” der søges opfyldt gennem en tiltale, står ikke i forhold til de økonomiske omkostninger ved at gøre det).

  Princippet om deling af spørgsmålet om efterforskning og tiltalerejsning i to er vigtigt. Det beskytter borgerne og følelsesladede eller politisk bestemt tiltalerejsning, og sikre at anklagemyndigheden kan fremtræde objektivt i retten, da den selv er herre over om, der skal rejses tiltale.

  Kritikken har traditionelt gået på, at der netop ikke var vandtætte skodder mellem politiet og anklagemyndigheden. I denne sag virker det på mig som om der er det, og det er kun godt.

  Spørgsmålet, der bliver tilbage er, om anklagemyndigheden har truffet den rette beslutning ved ikke at rejse tiltale, og det er et spørgsmål som hører under Statsadvokaturen for Sjælland, og ikke under den københavnske politidirektør.

  At det kunne være interessant med en redegørelse herfra bliver vi vist ikke uenige om.

 15. Af T Larsen

  -

  Der kan vel ikke være tvivl om at enhver forbryder straffes efter loven, ligesom enhver anklaget stilles for en dommer.
  Sagen her, er dog ikke så simpel idet de anklagede ikke var dømt. Altså er der ikke nogen der kan siges at være sluppet for straf der ellers skulle have været afsonet. Dertil kommer át der ikke er tale om den grove ende af skalaen af anklager. Det er ikke anklager for vold eller hærværk, men anklage for “medvirken til optøjer”.
  Lad os nu holde proportionerne: Umiddelbart var der altså ikke tale om de hætteklædte der tonsede brosten mod politiet og ødelagde uskyldige borgeres ejendom. I så fald havde et tiltalefrafald været utilgiveligt. Der er tale om “tilstedeværende” eller “støtter”.
  Naturligvis ændrer det ikke ved at disse unge mennesker qua sandsynlig elendig opdragelse er noget forvirrede og knytter sig til uheldige ekstreme venstrefløjsmiljøer. Men voldspsykopatiske svin som brødrene Weymann er der altså ikke tale om.
  Nultolerance – ja. Men med sund fornuft som følgesvend.

 16. Af Jens L. Lorentzen

  -

  Lad dog vaere, Soeren Pind,
  med at bruge ord som nul-tolerance.
  Tilstanden for alm. lov,orden og personlig retssikkerhed i dette land er jo gaaet helt ad helvede til medens VKO har vaeret ved roret.

  Det kan godt vaere , at det skyldes taabelige og inkompetente chefer i politiet, domstolsforvaltningen og justitsministeriet , men hvorfor er de saa ikke blevet skiftet ud ? Og hvorfor saettes en pauseklovn som Per Larsen ,naar politiet klokker i det,til
  at haelde det rene vroevl ud paa skaermen , til enorm irritation og vrede hos alle dem jeg kender?

  Men det stoerste ansvar har dog de justitsministre og folketingsmedlemmer , der (ligesom med den floppede domstolsreform) tankeloest hoppede med paa en politireform creeret af tankeloese embedsmaend og et rationaliseringsflop (Bonnerup) fra tresserne og manipuleret af jus.dep. og politiforbundets pampere.
  Uden tanke overhovedet for den kriminalitetsudvikling til det meget mere , som enhver idiot kunne se komme med de aabne graenser og lavkvalitetsindvandringen en masse.
  Vor herre bevares.

  For os andre er situationen klar nok:
  Politiindsatsen i regulaere betjenttimer pr.
  1000 indbyggere er i 2009 lavere end den nogensinde har vaeret og langt, langt lavere end EU-gennemsnittet.
  Og justitsministeriet ledelse traekker fortsat uduelige ministre som marionetter i snor rundt i budgetmanegen , hvorfra politikere som du selv bilder folk ind , at flere penge er sunomymt med flere regulaere betjenttimer.

  Nej , det er med retsvaesenet og det ledelse her landet fuldstaendig som med udviklingsbistand: jo flere loese penge, der bliver haeldt i , jo vaerre gaar det.
  Se ogsaa paa domstolenes staerkt foroegede udgifter og ringe funktion, med kaempe ventelister og ditto berammelsesfrister.

  Og som det nu laenge har raslet ned ad bakke, er det ikke blot indvandrerbander og Hells Angels , der er optaget af egen beskyttelse, selvforsvar, ja sogar fikse former for selvtaegt.

  Den fortsat negative udvikling mod svigtende retsorden og retssikkerhed her i landet er formentlig nu statens og samfundets mest akutte
  problem.
  Og det stoppes , endsige afhjaepes ikke uden en virkelig kompetent politisk og administrativ indsats for meget snarlig foroegelse af REEL betjentindsats og EFFEKTIV retspleje her i landet. Hvilket selvsagt ikke kan ske uden udskiftning af de embedsmaend i jus.min. m.v. , som har vaeret syltet ind i de fejlslagne reformer lige fra starten.

  Soeren Pind,Brian Mikkelsen,Kim Behnke,Peter Skaarup og hvad I ellers hedder: hvis ikke I omgaaende faar rettet op paa dette her , saa folk faar en fornemmelse af styr paa kriminaliteten og oeget tryghed for borgerne , saa faar I det svaert ved naeste valg , maaske allerede til kommunalvalget.

 17. Af Thomas Lund Nielsen

  -

  Nul-tolerance = In-tolerance?
  Frygteligt ord.

 18. Af Jens L. Lorentzen

  -

  PS
  Jeg ser , at Det Kriminalpraeventive Raad netop har opgjort unges haervaerk i Danmark til et skadesomfang paa ikke mindre end 2,6 milliarder kr. aarligt.
  En stor del heraf paa offentlig ejendom og serviceanlaeg.
  En hel del paa private og deres ejendom.
  Hvad skal de private goere ved det?

  Overvaagning? Noedvaerge? Selvtaegt?
  Svaret er Ja , indtil videre.
  For der er ALDRIG nogen praeventiv polititilstedevaerelse , og det nytter intet at ringe.

 19. Af Thomas Holm Holm

  -

  “Sagen er den enkle, at du ikke kan diskutere fornuft med modstandere af nul-tolerance. Den modstand er politisk baseret – eller nærmest religiøst, intet andet.”

  Der fortæller du intet nyt. Jeg kender problematikken fra tilhængere af zero tolerance der reagerer lige sådan, også både af politiske og især populistiske grunde.

  Betyder det så at vi kan se frem til at det bliver forbudt at drikke i offentligheden ligesom i NYC?

 20. Af Jacob E

  -

  @Pind – du har ganske ret – tænk hvis en elev stillede sig op og tog et enkelteksempel, der let blev modbevist af seriøse analyser, og gjorde det til sandheden. Dumpet var du.

 21. Af Jakob Bausager

  -

  Nultolerance bliver jo netop, Søren, undskyldningen for ekstra magtanvendelse på begge sider af hækken. Begrebet “nultolerance” er fuldt af meget stærke insinuationer om vold og konflikt samt en meget skarp dualitet – du er enten på den ene eller den anden side – der er intet midt imellem. Det i sig selv stempler de kriminelle, som måske af forskellige årsager ønsker at bryde med deres livsstil, som noget tabt og forsaget. På samme måde bliver politiets position etableret som nogle der ikke kan gå i dialog om det mindste, men som skal slå ned. Nultolerance er nok ét af de mest fremmedgørende og totalitære begreber – som måske i det politiske kan have en afskrækkende effekt, men som i det sociale KUN kan trække grænser og bygge mure. Jeg synes desværre, at det endnu engang viser den forråelse, der er gået i det danske demokratis sprog pågrund af de populistiske forsøg på hele tiden at overgå hinanden. Jeg synes det er trist.

 22. Af Michael Hvass

  -

  @Jakob Bausager

  Din kommentar giver virkelig mening i et større perspektiv, synes jeg. Det er klart af den retorik der her blier givet udtryk for, er på linje med “With us or against us”, som jeg ser det. Farligt og netop udtryk for populisme!

 23. Af Michael Hvass

  -

  @Kasper Elbjørn

  “villige til at stoppe dem med alle midler.”

  det er netop det der er galt her, “alle midler” er ikke validt, vi bruger ikke alle midler i Danmark og vi kommer ganske sikkert heller ikke til at bruge alle midler. Ganske simpelt fordi vi ikke anvender dødsstraf el.lign. i disse sager og voerfor denne typer af mennesker.

  Iøvrigt er det interessant, at alle lærte jurister i academia er så godt som enige om at straf ikke hjælper. Der mangler lidt af den diskussion her i denne sammenhæng.

 24. Af T. Petersen

  -

  Problemet her er, at Søren Pind laver polemik mod bedre vidende. Søren Pind har papir på han er jurist, så han burde vide, at Justitsministeriet eller de lokale politidirektører ikke er rådige over tiltalen.

  Det er anklagemyndigheden, og det vil sige at det er her Søren Pind skal rette sine udfald imod.

  Men tænk over, hvad Søren Pind vil. Han vil have at der skal rejses sager, selv hvis sagen er for lille til det økonomisk kan betale sig at rejse sag, eller at beviserne ikke holder.

  Ved således at kræve at spørgsmålet om tiltalerejsning ikke skal afgøres ud fra saglige motiver hos en uvildig part (anklagemyndigheden), men ud fra politiske værdidomme og pålæg, så ønsker Søren Pind altså den politiske skueproces indført i Danmark.

  Velbekomme!

 25. Af Martin Petersen

  -

  Nu har vi i årevis ladet tosserne i Kriminalforsorgen og hele godhedsindustrien været stort set alene om at bestemme hvordan de kriminelle mennesker skal behandles – alt imedens problemerne er blevet værre og værre! For et par dage siden var der en afstemning i BT som klart viste at ca. 75% af de mennesker som stemte var utilfredse med at regeringen og det øvrige folketing ikke havde strammet straffene for vold! Både Søren Pind og de andre politikere har et stort ansvar for at vi ikke allerede har nultolerance – så hvad venter I på? Vi har i andre lande, bl.a. USA og Tyskland, set at nultolerance virker så se dog for pokker at komme i gang og prøv for en gangs skyld at tænke på ofrene frem for de kriminelle!

 26. Af kenneth madsen

  -

  Med 10 år i New York City i firserne som baggrund, må jeg sige at jeg oplevede hvad NUL TOLERANCE kan gører for en by, i en positiv retning.

 27. Af Ernst Olsen

  -

  Helt enig Søren Pind.
  – det er trist, at det er blevet et opgivelsespoliti. At opgive 170 sager er nok ikke noget der ville have skæppet i statskassen, men principielt er det bare i hegnet. Man tog for alvor fat på at undergrave den promille af rimelig adfærd, der efterhånden er tilbage, specielt i KBH. med Ritt Bjerregård som bannerfører for en legalisering af hærværk, vold, og umanerlig dårlig opførsel, og absolut ingen opdragelse. Man har stået i kø for at få lov at filme og fremvise disse optøjer, og denne trent skal så fortsættes og forstærkes. Sidst så vi hætteklædte unge på TV, der gav besked til den danske befolkning, og specielt politiet om hvordan de skulle agere og ikke agere. Hvornår bliver der taget hånd om dem der skjuler sig, og smadrer byen, og måske siden gir indstrukser til den danske befolkning. Ritt’s begyndende dybe rende til resterne af demokrati og almen opdragelse, bliver for hver dag gravet dybere, så der bliver plads til alt hvad DK har stået for.

 28. Af Erik Larsen

  -

  Kære Søren Pind, lad være med at svare på personer som “Kristian Andersen” og “Jacob E” – alle kan jo se hvor de kommer fra og hvad de vil og ønsker. (Close Denmark) og lad de autonome og islamisterne tage over!
  De er HELT ude i hampen, som også flere andre bloggere skriver. Glem dem – kommenter dem ikke – de udstiller dem selv! (Værst er at de MÅSKE ikke forstår det selv.)

 29. Af T. Petersen

  -

  @martin Petersen

  “Nu har vi i årevis ladet tosserne i Kriminalforsorgen og hele godhedsindustrien været stort set alene om at bestemme hvordan de kriminelle mennesker skal behandles”.

  Sikke da noget vrøvl. Fængselstraffens indhold er bestemt af Folketinget i Straffyldbyrdelsesloven, og den helt præcise udmøntning heraf er aftalt ved overenskomst mellem Justitsministreiet (Dirketoratet for Kriminalforsorgen) og Folketingets Retsudvalg (hvor partierne er repræsenteret.

  Lad være med at forsøg at bilde folk ind, at strafafsoning ikke foregår præcis som Folketinget har bestemt. Den foregår netop præcis som Folketinget har bestemt.

  Så lad være med at lyv, og lav om på hvem, der bestemmer og har bestemt at tingene er som de er og har ansvaret for det. Det er nemlig som det skal være: Det er Folketinget og Folketingets Retsudvalg, der 100% bestemmer og 100% har ansvaret. vil de ændre tingene, kan de bare gøre det. Det har de gjort før.

 30. Af Mads Hansen

  -

  Erik Larsen har ret.

  Søren Pind bør naturligvis kun svare dem der er enige med ham og som ikke løber “islamisternes ærinde.”

  Og naturligvis virker “zero tolerance” hvis målet da er at nedbringe kriminalitet gennem kompromisløshed. Det viser Guilianos forsøg fra New York jo.

  Men det forudsætter også at vi intensiverer kontrol- og overvågningssamfundet, indfører hold-øje-med-naboen og stikker-mentalitet – ting der alle sammen bør være vand på Søren Pinds mølle, på samme måde som termen “pre-determined punishment” fra hans link om emnet.

 31. Af Yassin C

  -

  @ Søren Pind: selvfølgelig er du fortaler for nul-tolerance filosofi. Det er jeg i øvrigt også, for med lov skal land bygges, men jeg så helst at politiet startede med at bruge ressourcerne på de grove forbrydelser, f.eks. Bagger, Bandekrigen, m.m. Men du vil sikkert gerne indføre nul-tolerance politik for at fjerne fokus fra dine liberale venner, der gang på gang snyder, så vandet driver, og i den grad har været medvirkende til den nuværende finanskrise. Alt andet lige får de lidt mere råderum, hvis politiet render rundt og stopper cyklister, der kører over for rødt eller autonome, der smider pizzaæsker på gaden, istedet for f.eks. at tage til USA på det amerikanske politis opfordring og afhente en GPS fra Baggers bil eller fjerne det ene element efter det andet i bandekrigen.

  Hvor er det bare typisk liberalisme at fremstille tingene, som om man gør os en tjeneste…

 32. Af T. Petersen

  -

  “Nul-tolerancesamfundet” eksperimenterer man jo med på højeste plan i Iran, og det går fremad.

  I går blev det meddelt, at de 457 anholdte “terrorister” den seneste uges uroligheder alle vil blive stillet for en særdomstol, hvor højeste straf enten vil være 30 års fængsel eller dødsstraf.

  I forhold hertil kan man vel ikke fortænke et par debattører i at mene, at vi i Danmark lider af en udpræget slaphed og værdiforladthed, når vi bare kan lade 170 demonstranter slippe, fordi det ikke kan betale sig at retsforfølge dem, eller sagerne ikke kan holde.

 33. Af Kristian Andersen

  -

  Erik Larsen

  24. juni 2009 kl. 15:47
  Kære Søren Pind, lad være med at svare på personer som “Kristian Andersen” og “Jacob E” – alle kan jo se hvor de kommer fra og hvad de vil og ønsker. (Close Denmark) og lad de autonome og islamisterne tage over!
  De er HELT ude i hampen, som også flere andre bloggere skriver. Glem dem – kommenter dem ikke – de udstiller dem selv! (Værst er at de MÅSKE ikke forstår det selv.)

  Postulaternes tid er ikke forbi ser jeg. Sikke en gang sludder!

 34. Af Thomas Rasmussen

  -

  Og i dag kan vi læse at de 2 hærværksfolk som lavede hærværk for over 1 million kr. i det indre København ved at ridse utallige vinduer, kan nøjes med hver en dagbøde på kr. 2.400 kr!! Hvad er det for et signal at sende til især de unge mennesker? 2 domsmænd gik ind for dagbøderne medens den 3. domsmand ville have 6 måneders ubetinget fængsel som anklageren havde krævet! Folketinget har fuldstændig fejlet når sådanne tåbelige domme kan afsiges! Der er sikkert ingen tvivl om at de 2 af domsmændene tilhører venstrefløjens vælgersegment af bistandsklienter og andre samfundsnassere men det er forkasteligt at lovgivningen er sådan indrettet at en sådan dom kan afsiges!

 35. Af William Afham

  -

  Thomas Lund Nielsen skriver.

  “Nul-tolerance = In-tolerance?
  Frygteligt ord.”

  Enig, lige som i T. Petersens sætning

  “Nul-tolerancesamfundet” eksperimenterer man jo med på højeste plan i Iran, og det går fremad.

  Mærkeligt, at en gammeldags liberal som Søren Pind, som netop er ÆGTE liberal i mange af sine synspunkter, kan forfalde til et plat ord som “nul-tolerance”.

  Smag lidt på det, sig det selv, Søren, næste gang du møder nye mennesker.
  “Jeg er nul-tolerant….”

  I stedet burde Pind og andre bruge ordet “konsekvens” når der indtræffer handlinger, som bryder loven – eller måske bare VÆRE konsekvente i stedet for det vamle “nul-tolerante”

 36. Af jens holm

  -

  Søren Pind.¨

  Min hukommelse spiller mig vist et puds.

  Har Vk0 ikke regeret i 8 år og har lavet reformer for både politi, retsvæsen og socialsystemer.

  Dernæst ser der jo ikke ud til at være nogen effekt af, at politiet søger at indrage ulovlige knive, gafler osv.

  Måske skulle Du lige komme ud iden virkelige verden fra din parkeringskælder.

  I øvrigt er det således, at de 170 er uskyldige til det modsatte er bevist.

  Ud over det, så har jeg stadigvæk den mening, at man de sidste 30 år skulle have bygget ungdomsboliger, kulturhuse for unge mennesker efter deres behov og for den sags skyld også et par moskeer.

  Størrelsesmæssigt er/var der jo rigeligt med plads både på havnefronten og i Ørestaden.

  Så kunne det være, politiet kunne få tid til at passe DERES arbejde fremfor det, man fremprovokerer fra andet hold.

 37. Af jens holm

  -

  Og Thomas Rasmussen.

  Du må vist være langt ude til højre i din todimensionnelle verden.

  Dels påstår Du, domsdamerne er venstreorienetrede, og dels mener Du også, at dem, som laver hærværk er fra venstrefløjen.

  Desværre lille uvidende ven – Det er ingenlunde tilfældet.

  Det er menneskesynet og rollemodellerne, som det er galt med, og at man gør mennesker til ting og produktionsmaskiner.

  Måske skulle Du prøve en tid som voksenven for nogle af dem.

 38. Af Erik Larsen

  -

  Kristan A”be”? Jamen tak fordi du gentog mit indlæg.

 39. Af Erik Larsen

  -

  Hold da kæft, “Jens Holm” – der jo ikke er dansker er på “banen ” igen!!!
  Kære læsere kommenter ikke den mand – han er HELT UDE I HAMPEN = venstreorienteret. Dansk – nej! navnet er skalkeskjul.

 40. Af Erik Larsen

  -

  Enig med dig Thomas Rasmussen!
  Læg mærke til nogle af de venstreorienteredes bemærkninger! Man TROR det er løgn, at folk kan være så ubegavede – det er FANTASTISK!
  Deres IQ er så lille at den ikke kan findes.

 41. Af Bent Larsen

  -

  Det er mærkeligt at så kloge ord skal komme fra en mand som jeg ellers rangerede som “ikke en pind”

 42. Af Kristian Andersen

  -

  Erik Larsen

  24. juni 2009 kl. 19:08
  Kristan A”be”? Jamen tak fordi du gentog mit indlæg.

  Tror du selv på, at dine infantile indlæg skaber nogen som helst dialog?

 43. Af T. Petersen

  -

  @troels Rasmussen

  Der er noget galt med dit referat. Hvis der har været tre dommere, så er sagen foregået ved byretten, og det betyder at to af dommerne har været domsmænd, og en af dem har været juridisk dommer. Hvem af de tre, der har ønsket at følge anklagemyndigheden ved vi ikke. Det eneste vi kan konstatere er, at et flertal af rettens dommere ikke har fundet, at anklagemyndigheden har løftet sin bevisbyrde i tilstrækkeligt omfang til at kunne opnå dom i overensstemmelse med den nedlagte påstand.

  Det er som det er, og dommerne skal jo ikke dømme efter politikernes ønske og signaler, men efter loven, og her kræves der altså bevis hindsiden al rimelig tvivl, for en fældende dom.

  Men der er to skud i bøssen, så hvis den tiltalte eller anklagemyndigheden ikke kan lide den afsagte dom efter at have læst dens begrundelser, så er det jo bare at anke.

  Jeg forstår ikke helt, hvad du kritiserer.

 44. Af T. Petersen

  -

  @Thomas rasmussen

  – Ovenstående er til dig, og ikke til “troels”.

 45. Af Poul Jacobsen

  -

  Pind, det er helt rigtigt skrevet og viser at slapper tilstande er hvad der findes i Koebenhavn og vel i det meste af Danmark, naar det kommer til kriminalitet. Nul tolerance, betyder, saa selv Jacob E kan forsaa det, at love bruges og folk straffes efter disse love. Men det er vel for meget for en Jacob E at forstaa. Det har intet med doedsstraf for at smide med moeg paa gaden, det siger loven ikke. Hvis og naar folk ikke straffes for alt den kriminalitet, ja saa kommer der flere udlaendinge til som goer kriminalitet. Stram lovene op og saa BRUG dem, straf dem der begaar rigtige lovebrud, og send alle udlaendinge som goer kriminalitet ud af landet inden for 12 timer af at vaere blevet doemt.
  Danmark vaagn op og forhaabentlig har en ny Politi chef nu sat sig til rette og retter op paa alt det skidt der blev gjort af den afgaaende kvindelige chef. En kaempe klovn.

 46. Af Hans Mehning

  -

  Øjensynligt har byens bærme samlet sig for nedgøre Søren Pinds forslag – er det skyderi, tyveri, svindel, hærværk og vold I kæmper for, I brave storbybørn? Er det anarki og kaos I ønsker? Så skal I bare fortsætte det gode åh så tolerante og samfundsnedbrydende arbejde.

  Held og lykke med det – og godt man bor allerhelvedes langt fra den stadigt mere skumle hovedstad.

 47. Af Yassin C

  -

  @ Hans Mehning: der er da ikke nogen, der ønsker de ting, du nævner. Men det kan da ikke være særligt svært at se problemet med en nul-tolerance politik, sådan som Søren Pind beskriver den, nemlig “skride ind overfor enhver forbrydelse, retsforfølge den om muligt og sørge for, det klart og entydigt bliver statueret, at forbrydelser ikke betaler sig”. Det første spørgsmål der trænger sig på, er naturligvis hvor ressourcerne skal komme fra. Det næste er hvem der skal bestemme hvilke forbrydelser, der skal fokuseres mest på, for man skal da være temmelig blåøjet (eller fra provinsen) for at tro, at politiet kan (op)klare alt. Og det tredje er naturligvis, om alle forbrydelser skal underlægges nul-tolerance politikken.

  Så i stedet for at putte ord i munden på andre læsere, burde du komme med et forslag til, hvordan du vil løse problemerne.

 48. Af Erik Thygesen

  -

  @Søren Pind,

  har læst lidt mere igennem en af de kilder, som du selv angiver som definition på Nultolerance:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Zero_tolerance

  Fandt lidt interessant læsning, som måske kan være med til at føre debatten tilbage på sporet, om fx indenfor hvilke indsatsområder Nultolerance kan være effektivt.

  Generelt for verden bliver det brugt i forbindelse med narkokriminalitet. USA har et selvstændigt afsnit, jeg vælger at poste i sit fulde omfang:

  Law enforcement in the United States

  The terminology is most commonly used to describe the allocation of additional resources to combat identified crimes in particular geographical locations or for particular purposes. Hence, extra police patrols are deployed in known hot spots where prostitution and drug dealing are problems for local residents, specialized police units monitor the behavior of repeat offenders on the streets, and on-scene arrests in incidents of domestic violence are all claimed to be effective in reducing crime.

  According to Sherman (1997), those that do not work include: neighborhood watch programs organized with police; arrests of juveniles for minor offenses; arrests of unemployed suspects for domestic assault; increased arrests or raids on drug market locations; storefront police offices in high crime locations; and police newsletters with local crime information. Those that appear promising, defined by the authors as “programs for which the level of certainty is too low to make firm conclusions, but for which based on the limited evidence there is some reason to expect some successful reduction in crime,” include: proactive drunk driving arrests with breath testing may reduce accident deaths; Community policing with meetings to set priorities may reduce perceptions of crime; police showing greater respect to arrested offenders may reduce repeat offending; polite field interrogations of suspicious persons may reduce street crime; making arrest warrants to domestic violence suspects who leave the scene before police arrive may reduce domestic violence; higher number of police officers in cities may reduce crime; and gang monitoring by community workers and probation and police officers may reduce gang violence. Note that friendly or cordial policing appears to be effective at reducing recidivism risks for some serious crimes.

  Bemærk: Hele artiklen er “diskutabel”, men at afsnittet er indsat før en gennemgang af kritikken.

  Følgende er opgivet som kilde for anbefalinger:
  Sherman, L., D.; Gottfredson, D; MacKenzie, J; Eck, P; Reuter & Bushway, S. (1997). “Preventing Crime: What Works, What Doesn’t, What’s Promising.”

  Bogen er helt tilbage fra 1997 og jeg har ikke læst den, men sådan er det nu engang med Wikipdia, husk derfor altid at vurdere kilderne kritisk!

  Vi er vist alle enige om at opnå den lavest mulige kriminalitet i det danske samfund til gavn for alle, (skal sættes op imod ingen kriminalitet, hvilket formodentlig vil have kostet dyrt i både kroner og personlig frihed).

  Så kan vi fokusere på det væsentlige, nemlig metoden vi vælger at bruge – herunder Nultolerance.

  Personligt vil jeg stadig gerne have lidt flere kilder.

  Guiliani har opbygget hele sin karriere på netop at være personificeringen af Nultolerance i USA. Inden du begyndte at bruge begrebet religiøst var du stadig delvis med på, at netop vurderingen af erfaringerne fra New York fortsat er omdiskuterede, (specielt sammenhængen mellem 75% fald og metoder – udover sammenfaldet i tid). Han har derfor en personlig interesse i at “overvurdere” netop sammenfaldet.

  En crackepidemi i New York og graffitimaling i København er nu heller ikke den bedste sammenligning, hvor Nultolerance dog udemærket kan have virket i København.

  Men endnu engang, lidt flere kilder på de studier du baserer dit valg af metode på.

 49. Af Niels W

  -

  “Det er ikke en tilstand, politikerne har frembragt. Det har politiledelsen selv.”

  Ja så har du da ryggen fri! Søren Pind, hvis du virkelig mener at politikerne, inkl. dig selv, ikke har et ansvar for den forråelse af samfundet du selv påpeger, så er JEG sgu bekymret på folkestyrets vegne!

 50. Af Stephan E

  -

  Når man læser kommentarerne så er det påfaldende for ringe forståelsen er for kausaliteten.

  Kriminalitet kan enten forklares i socale mange-forhold, dvs. som noget samfundet har en væsentlig medindflydelse på.

  Eller den kan forekalres om ren grådighed givet muligheden, dvs. også som noget samfundet har en væsentlig medindflydelse på.

  Førstenævnte vil jeg lade være – det er ikke mit felt, men staten selv er den primære kilde til meget it-krimalitet fordi man ikke forebygger, men kun overvåger, kontrollerer og straffer.

  Problemet er at man upfront fokuserer på at holde *nogen* ansvarlig, men i stigende grad gør det nemt for de kriminelle at gemme sig bag andre og angribe dem som på forhånd er blotlagt for at kunne holde dem ansvarlige.

Kommentarer er lukket.