Nultolerance?

Af Søren Pind 115

Vi har gentagne gange fået af vide af justitsministeren, at der er indført nultolerance i København. Nultolerance. Ikke mellem-tolerance. Ikke totaltolerance. Men nultolerance.

Alligevel kan man her til aften læse følgende i Berlingske Tidende : Politiet opgiver 170 sager mod autonome på grund af ressourcemangel.

Hele pointen med nul-tolerance som filosofi er at skride ind overfor enhver forbrydelse. retsforfølge den om muligt og sørge for, det klart og entydigt bliver statueret, at forbrydelser ikke betaler sig.

Baggrunden for den erkendelse var bl.a. 70erne kaos og stærkt stigende kriminalitet, hvor man netop lod stå til.

Igennem de senere år har Københavns Politi gang på gang valgt kompromis og nemme udveje – hvad vi i dag betaler prisen for. Som en politimand en dag sagde til mig: “Vi er blevet et opgivelsespoliti, fremfor et opdagelsespoliti”. Derfor er vi gået fra at følge ænder over gaden til at jagte maskinpistolskydende rockere og indvandrerbander. En halsløs jagt, hvor de skyldige gang på gang går fri, og ingen respekt har for bl.a. politiet.

Det er ikke en tilstand, politikerne har frembragt. Det har politiledelsen selv.

Senest nu ved disse sager, der opgives. Man må spørge sig selv, om det er sanktioneret af justitsministeren, der har lovet københavnerne nul-tolerance. I modsat fald er det et brud på en specifik ordre fra politiets øverste chef. Hvad der er værst ved jeg ikke. Men desværre er det atter en sejr for snak og snøvl, i stedet for opdagelse og opdragelse.

Det er ikke mærkeligt, hvis de folk, der sættes til at opklare forbrydelserne, føler sig dessilusionerede. Nul-tolerance – Its all words – and no beef…

115 kommentarer RSS

 1. Af Stephan E

  -

  Og jeg vil gerne se den regeringspolitiker som blot tilnærmelsesvis er i nærhedne at at forstå de grove overgreb som man ligger op til f.eks. i regi af Digital Forvaltning.

  Se f.eks. eDag3 – både i spinretorikkens bureaukratpropaganda og nøgternt analyseret.
  http://www.computerworld.dk/art/52061/claus-hjort-saetter-turbo-paa-borger-dk?a=fp_2&i=514

 2. Af Lars Mortensen

  -

  Gad vide, om ikke de 170 sager blot er kategoriseret under samme overskrift som andre jo tydeligvis har kunnet gøre førhen: “Søren Pind vil ikke kommentere bilagene nærmere, fordi »det er en tid, jeg er glad for, jeg har lagt bag mig«. »Som Kierkegaard sagde, så leves livet forlæns og forstås baglæns«”
  Nultolerance virker noget hul, når der gælder to forskellige sæt målestokke, som en del påpeger.
  At man er udansk, fordi man påpeger det odiøse i det, virker himmelråbende tåbeligt, Erik Larsen. Og at du skal forfalde til nedladende navne m.v. siger vel blot mest om din mangel på saglige argumenter. Dybt uklædeligt er det i hvert fald.
  Søren, du skriver tidligere om nultolerancen, at det er “religiøs diskussion om man tror, det vi har nu virker, eller nultolerance, som er velafprøvet, virker. Jeg ved godt, hvad min egen erfaring tilsiger. ”
  Der er jo netop undersøgelser, der peger på, at begge dele virker, men også på, at begge dele har sine begrænsninger. Til gengæld har de sidste 7½ år budt på så mange nye og tåbelige opgaver (jeg kalder det bevidst ikke besparelser, for så får jeg den lange remse med ubrugelige tal ;-)) i offentligt regi, at midlerne nu er strukket så vidt, at mange forebyggelsesopgaver ikke kan løses (ordentligt).Samtidig er ånden i samfundet af en art, at man, bevidst eller ubevidst, jeg ved det faktisk ikke, opdeler samfundet i dem og os. Det er bestemt ikke fremmende.
  Man skulle kunne forvente, efter den lange tid i regeringskontorerne, at I havde haft mulighed for at lægge roret om til det, I ville. Når det så tilsyneladende ikke virker, så kan man gøre to ting:
  1) Som du: Foreslå mere af det, der ikke virker, eller
  2) overveje, om kursen man har lagt, er forkert!!
  Som verden er nu, ser det ud til, at I kun har model 1) i værkstøjskassen. Så skal det jo ende galt!

 3. Af J. Hansen

  -

  På hvilke andre samfundsområder end retspolitiken kan man forestille sig, at man konstaterer et problem og så siger: lad os vælge den løsning flest undersøgelser i ind- og udland siger ikke virker? Så siger man pga “retsfølelsen”. Hvad er det? Hvem definerer hvad det er? Det er jo en følelse og kan ikke bestemmes præcist og er forskellig fra person til person. Hævn/straf giver en personlig og direkte tilfredstillelse, men dog kortvarig, da straf forhærder forbryderne, der laver mere kriminalitet. Resocialisering/uddannelse giver mindre kriminalitet, men på længere sigt, hvilket den der direkte er berørt af en forbrydelse ikke får så meget personlig tilfredsstillelse af. Derfor er der hele tiden pres på mere straf og konsekvens. I et civiliseret samfund må vi vælge den sidste løsning og ikke privatisere hævn og straf. Man må prøve at bekæmpe sin personlige hævntørst, selv om det er svært og overlade den til samfundet. Ellers ender vi i den voldsspiral, som vi netop ser mellem rockere og indvandrerbander. Men jeg tror desværre vi er inde på et område der omhandler stærke følelser og ikke fornuft. Derfor tages der ikke 100% rationelle beslutninger. Der findes ikke et gen for at være kriminel som for f.eks. blå øjne. Ellers vis mig det lige! Det er altså andre ting, i miljø og opvækst der skaber grobunden for det. Det er her vi skal sætte ind. Søren Pinds nultolerence (som jo som begreb er meget sigende for vores samfund idag!) vil helt sikkert skabe endnu mere kriminalitet. Ingen er åbenbart blevet mere sikre efter 10 år med den nuværende regering. Hvorfor skulle endnu mere af det samme gøre det bedre? Jeg forudser mere utryghed og mere voldsom kriminalitet i fremtiden, fordi vi uddanner flere og mere forhærdede og hårde forbrydere som vi gør nu. Jeg håber vi en dag vil få en statsmand som Obama, der har forstået hvordan man “afvæbner” en forbryder: ved ikke at køre med hans aggressivitet og hans spillen op til ens egen indre vrede, ikke at gå ind på hans præmisser, men uden frygt være afslappet og venlig – ikke underdanig men fast. Man skal vise man ikke vil rokke sig en tomme, men uden fjendtlighed. Herefter vil hans angreb prelle af som vand på en gås. En voldsmand næres af ens egen angst.

 4. Af T. Petersen

  -

  Det betænkelige ligger efter min mening et andet sted, nemlig at anklagemyndigheden ikke opgvier sagerne efter RPL § 721 dtk. 3 – som jo er det sagen handler om (at det vil koste for meget og de højst vil få betingede domme), men at man derimod bare frafalder tiltalen efter § 722 fordi man anser de tiltaltes skyld for bevist.

  Resultatet af denne manøvre er, at samtlige 170 vil få en plet på deres straffeattest som først slettes efter 2 år på de almindelige udskrifter, og efter 10 år i politiets arkiber.

  Man registrerer dem med andre ord som skyldige, uden de nogen sinde har været for en dommer. Retssikkerhedsmæssigt er det betænkeligt, og det betyder også at tiltalte, der ville være blevet frifundet ikke får krav på erstatning.

  Det man bør diskutere er, at når det er tydeligt som, at der jf. § 721 stk 3. aldrig burde have været rejst tiltale, hvor rimeligt det så er, at man flere år efter giver tiltalefrafald efter § 722, med de virkninger det har.

  Det synes jeg Søren Pind bør spørge Statsadvokaten og Justitsministeren om, når han nu gerne vil tale med dem om sagen.

 5. Af Jens L. Lorentzen

  -

  Mens vi venter paa Godot.

  Haervaerk (som itilfaeldet med de 170 plus de x fra Hyskenstraede),vold, voldtaegt , ,roeveri/hjemmeroeveri og tyveri er i stadig vaekst ,medens politimaessig praevention og retsforfoelgelse er paa fortsat nedtur.
  Derfor er der ikke andet at goere end at satse paa privat forbyggelse gennem tilmelding til private vagtvaern , samt installation af overvaagningsanlaeg,
  alarmer og beredskab med div. udstyr til selvforsvar/noedvaerge.

  Abs. funktionel teknologi og redskaber kan anskaffes til rimelige priser og relativ enkel egeninstallation og betjening i vaaben-/specialbutikker i f.eks.Oestrig og Tyskland. Efter diskrete forespoergsler kan det formentlig ogsaa skaffes her i landet.

  Imedens kan denne og andre diskussioner om det alt for svage politi og det oevrige forkalkede retsvaesen fortsaette ubesvaeret ad absurdum.

 6. Af Torben Petersen

  -

  Det forlylder nu fra centralt hold i Justiteministeriet, at ordlyden “Nultolerance” formentlig er blevet forvekslet med ordet “Nulleverance”. Det er naturligvis sidstnævnte der refereres til, når der tales om panserbasser på rette tid og sted. De er der ikke…kommer ikke…og det uanset hvilket telefonnummer man febrilsk taster, når helvede bryder løs…igen!

 7. Af G. Nielsen

  -

  Jeg giver Søren Pind ret.
  Hvad med at vi startede med at spærre tidligere vicestatsminister Bent Bendtsen inde.
  Han har smuglet et ulovligt våben ind på Christiansborg.
  Man kan vel ikke straffe almindelige borgere for ulovliglig våbenbesiddelse og samtidig lade toppolitikere slippe ustraffet for samme forbrydelser.
  Hvornår griber politiet ind overfor den forbryder?

 8. Af jens holm

  -

  Thomas Rasmussen & Erik Larsen.

  Jamme så er man venstreorienteret, når man synes det danske politi, og retsvæsen ikke er blevet bedre.

  Jeg kan 1 til : Når folk så endelig er blevet dømt, så er der ikke plads. Hvad er det dog for en logistik.

  Måske var det, hvad Søren Pind skulle bruge sine parkeringkældre til.

  Velfærdssamfund defineres så efter, hvor mange, man har i fængsel og en udgift livet ud. Os andre kan vel så få lykkepiller for at holde sådanne primitive tilstande ud.

 9. Af T. Petersen

  -

  @G. Nielsen

  jeg tror da nok at Bent Bendtsen er blevet straffet, og har mistet retten til at skyde ænder indtil videre.

 10. Af Jens L. Lorentzen

  -

  Saa har der igen vaeret et racistisk overfald begaaet af et kobbel ung indvandrere. Dennegang ved mishandling af en gammel mand i gaar aftes paa hovedgaden i Hundige.

  Hvad med lidt snarlig nul-tolerance Hundige, Hr.
  Soeren Pind?

 11. Af Thomas H Jensen

  -

  Det er sådan set fair nok, at Såren Pind hylder nultolerance som princip i kriminalitetsbekæmpelsen.

  Spørgsmålet er vel bare, om det er et reelt princip der tales om, eller om det er endnu et af de her “lejlighedsprincipper” der hives op ad akuffen når det er formålstjenstligt og bliver liggende når det ikke er?

  Hvis nultolerance er et princip i kriminalitetsbekæmpelse, hvorfor har vi så indført et klippekortssystem i forbindelse med færdselsloven? Hvis jeg kører for stærkt er min straf afhængig af hvor mange klip jeg i forvejen har på mit kørekort. Men den fare jeg udsætter andre for er vel den samme?

  Så direkte anspurgt Søren: Hvorfor ikke gå direkte til max straffen i henhold til den eksisterende færdselslov? Hvorfor i det hele taget have denne her lidt vattede “three strikes” regel i forbindelse med trafiksynder?

  Søren Pind: Står du ved nul tolerance som et princip i kriminalitetsbekæmpelsen eller er det blot endnu et politisk “skuffeprincip” vi får præsenteret med brask og bram?

  Med hensyn til hvem der har ansvaret for den krise politiet er i i dag, synes jeg nærmest situationen er tragikomisk.

  Regeringen har gennemført en politireform der har medført enorme problemer for politiet, men den hævder (selvfølgeligt) at det ikke er deres ansvar. Det undrer jo egenligt ikke, for hvem kan nævne en politiker i nyere tid der har påtaget sig sit ansvar når noget er gået galt?

  Men når nu regeringen laver så kraftigt om på politiets struktur, burde den så ikke også have lavet en implementeringsplan for politireformen?

  Burde denne implementeringsplan ikke have taget højde for de faktiske problemer der findes i politietaten? Burde den ikke have været realistisk?

  Og hvis vi endeligt vælger for et øjebliks skyld at tro på, at politiledelsen ikke har været kompetent til at gennemføre en sådan realistisk implementeringsplan, burde regeringen så ikke have sørget for at den var klædt den på til det?

  Jeg arbejder selv i det private erhvervsliv, og tænker ofte på forskellene mellem det offentlige og det private når jeg ser udtalelser som Søren Pinds.

  De private firmaer hvor topledelsen aldrig påtager sig et ansvar og laver de nødvendige tilpasninger til den konkrete situation er de firmaer der ikke klarer sig når der som nu er en global krise.

  Det er de firmaer som absolut ikke er dynamiske og i stand til at rette ind efter nye forhold. Det er de firmaer med en meget lav medarbejdertilfredshed og deraf følgende produktion.

  Regeringen er vel i virkeligheden “topledelsen” indenfor det firma vi kunne kalde “Den offentlige sektor”. De fordeler midlerne og afstikker de rammer “firmaet” skal køre under.

  Hvad siger det om Søren Pind og regeringen at det ifølge dem selv aldrig er deres ansvar når noget går galt? Det er derimod deres medarbejdere som ikke gør deres arbejde godt nok, som “politiserer”, som er illoyale, som er inkompetente og så videre.

  Søren Pind: Synes du selv politiet burde have tillid til regeringen og dermed deres “topledelse”? Synes du selv jeres opførsel og loyalitet overfor medarbejderne i jeres firma berettiger en sådan tillid?

  Eller er alt det her bare en ommer?

 12. Af Lars Bundesen

  -

  Kære Søren Pind

  Du har jo tidligere været trafikborgmester i København. På et af dine områder synes jeg ikke, det var nul-tolerance, der prægede tingene. Nemlig vedr. parkeringsvagtkontrollen.

  Indtil for ca. 4½ år siden boede jeg godt en halv snes år på Nørrebro, hvor jeg dagligt cyklede ad Nørrebrogade til arbejde. På trods af, at der morgen og eftermiddag samt lørdag omkring middagstid var stopforbud i hele gaden (med mindre jeg husker forkert), var der dagligtmassive overtrædelser af dette forbud i form af parkeringer i busbaner, på cykelstier osv. Samtidig var det meget svært at få øje på parkeringsvagter.

  Når man så skrev til dig, fik man at vide, at lige den dag, hvor jeg havde observeret så og så mange ulovligt parkerede biler, havde parkeringsvagten desværre været syg, men man var opmærksom på problemet.
  Men der skete ingen ændring af noget som helst.

  Samtidig kunne jeg konstatere, at ved min arbejdsplads på Blegdamsvej var der ingen mangel på parkeringsvagter, der gik rundt og “knaldede” bilister, der havde holdt et kvarter for længe.

  Men på Nørrebrogade var det altså mere “nul-aktiviet” end “nul-tolerance”, der prægede billedet.

  Med venlig hilsen
  Lars Bundesen

 13. Af C Andersen

  -

  Vi kan diskutere nultolerance fra nu af og til langt ind i evigheden. Sålænge vi ikke kan stole på de danske domstole vil det være forgæves – og vi KAN ikke stole på at de vil dømme hverken efter lovens bogstav, eller intention.
  Med andre ord: skal vi indføre nultolerance skal vi også have domstolene i kort snor. Det kan vi kun få med indførelse af minimumsstraffe.

 14. Af keratin express

  -

  Truly, wonderful blog page design and style! How far consider operating a blog for the purpose of? most people make operating a blog take a look convenient. The actual take a look with the website might be magnificent, let alone this great article!

 15. Af Anonym http://monclerdown.tobiiro.jp/

  -

  Hey! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your articles. Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same topics? Thank you!

Kommentarer er lukket.