Kære Brian – et brev sendt til justitsministeren…

Af Søren Pind 64

Kære Brian Mikkelsen.

Det var med forargelse, jeg så kulminationen på politiledelsens strategi om dialog-fremfor-konfrontation i forbindelse med venstreekstreme kriminelles hærgen i Hyskenstræde i det indre København.

Oprydningsarbejdet er gået i gang, men for mange beboere udestår stadig et spørgsmål om dækning og hjælp for de skader, som blev forøvet uden politiets indgriben. Erstatning fra hærværksmændene kan man ikke forvente, eftersom politiet som bekendt ikke sikrede sig oplysninger om identiteten fra deltagerne i hærværksorgiet.

Jeg vil derfor gerne bede dig overveje, at Justitsministeriet holder beboerne skadesløse. Det kan ske ved at man sørger for alt det praktiske omkring de problemer, der opstår i forbindelse med det ekstreme hærværk, herunder også de økonomiske forhold, Dernæst kan ministeriet indtræde i beboernes sted og søge evt. erstatningssummer inddrevet fra forsikringsselskaber og de kriminelle.

Din forgænger i embedet har flere gange udtalt, at der er indført nul-tolerance i København. Jeg ved ikke, om politiledelsen har siddet en ordre fra justitsministeren overhørigt. Men det forekommer meget vanskeligt at forbinde anførte sprogbrug med det, der rent faktisk skete.

Vi er nødt til at være opmærksomme på, at der for nærværende foregår en stadigt eskalerende bevidst kamp mod demokratiet og vores fællesskab. Hvis myndighederne fortsætter den linje, som de flere gange har forfulgt, senest i Hyskenstræde, vil vores demokrati også lide under det.

Der er derfor brug for at vise sammenhold og solidaritet med de ramte. At de kriminelle ikke kun har ramt dem, men os alle, og at svaret derfor bør komme fra os alle.

På denne baggrund skal jeg bede dig overveje mit forslag, gerne hurtigt, da de trænger til hjælp nu. Måtte jeg høre nærmere. 

Med venlig hilsen

Søren Pind

64 kommentarer RSS

 1. Af Niels B. Larsen

  -

  Hvorfor indkøbes der ikke bare en flok vogne med kraftige vandkanoner til at spule de autonome ud i forstæderne hvor de kommer fra? 🙁

 2. Af Helga Gettrup

  -

  citat fra indlæg: “Politiets passivitet i Hyskenstræde var for øvrigt dybt pinlig. Deres modstridende kommentarer lige så Lad det ikke gentage sig.”

  Politiet har min fulde opbakning og sympati. Vi ser gang på gang, at de unge bøller slipper fri og politiet står som “tabere” og bliver anklaget for politivold – nej skylden for de unges adfærd er uden tvivl deres forældre, som ingen interesse overhovedet har for deres “bøllebørn”, jeg ville være flov hvis jeg på TV så mine børn i den gyselige forsamling af unge uvorne venstre/højre ekstremister. Find de unge, som har været med til “festen” fjern deres SU og børnecheck og lad dem “arbejde” – rydde op efter sig selv. Gruppen af opbakkende forældre kunne fint hjælpe til.

 3. Af C. Hansen

  -

  Juridisk er der vel intet grundlag for at holde beboerne skadesfri, så i stor grad må dette indlæg betegnes som rendyrket populisme.

  Havde politiet gjort deres arbejde, havde man kunne stille forbryderne for retten og sikre erstatning. Men politiets ledelse er inkompetent og det er grunden for at forbryderne slap fri.

  Værst er det vel at politiets ledelse viser total inkompetence ved, at give skylden for deres inkompetence til en almindelig unavngiven politimand. Havde de haft bare almindelig ledelseskompetence ville de vide, at det er altid chefens skyld når noget går galt – de får lønnen og har ledelsretten, og med den også skylden når det går galt.
  Man kan selvfølgelig diskutere om det er Juristministeren der er øverste ledelse, og burde gå af, men i dette tilfælde vil jeg mene ledelsen er uddelegeret nok til at ministeren går fri.

  Søren Pind burde arbejde for at fjerne den inkompetente ledelse og de tåbelige fagforeningsregler som ødelægger politiets mulighed for at udføre deres arbejde på tilfredsstillende måde.

 4. Af jens holm

  -

  Der er vist mange her, som ser spøgelser, burde være på viagra eller har fået forkerte lykkepiller.

  Man fatter ikke en hylende fis af, at store dele af ungdommen af idag er dybt frustrerede over at blive jaget rundt i manegen.

  Når man for nylig ikke har flertal for, de skal have stemmeret, så er det udfra de ikke følger med. Jamen, det gør de, bare ikke på den pandeflade primitive måde, hvor 5% medlemmer af de forældede partier bestemmer hvem som skal sidde i regering og sørge for elendige skoler, stadigt mere udpintebørnehaver, rotteræs med belønning starf a la, når man går til hundetræning…

  Jamen, det gør Vi, siger de voksne. Jamen, så er I vel tåber, siger det.

  Nogle få af dem klasker så en række helst provokrende fraser over far og bedstefar og de øvrige del af nissernes vagtparade.

  Og hvad siger forældrene, og dem som ikke har fået tid til at få børn : Politi og vandkanoner.

  Allerede i Romerriget har man på udmærket vis beskrevet de unge som et problem. De unge, som ikke syntes man kunne kom nok af med sine frustrationer med sang og dans, er jo kun dem, man ser aktivt.

  Hvordan man på nogen måde kan formå disse overmåde store aktiver for vort samfund til at betale for Vores folkepension, er mig en gåde.

  Der er på store af denne side ikke andet end den hellige ejendomret og stærkt udfarende politi – ingen reflektioner over hvorfor.

  Måske skulle man spise de unge af med andet end materialle goder. DET ER JO, HVAD DE SÆTTER UHYRE LAVT.

  Man har gjort disse mennesker, ja hele generationer til individuelle ting, hvis værdi måles af, hvor meget man kan futte af i fjernvarme.

  I mangt og meget ser man ud til at have kopieret en række dele af børne- og ungdomsområdet fra Biavlerforeningen.

 5. Af Niels Jespersen

  -

  Må jeg foreslå at Militæret og hjemmeværket afløser politiet i sagen, som de ikke kan håndtere. Politiet er rimeligt gode til at trafikforseelser, såsom når bilister kører uden sikkerhedssele, taler i mobiltelefon og betjene fotoapparater.
  Såsnart det er noget med vold og narkotika, så kan de ikke stoppe volden. Se blot på de autonome og Kristianitter, som har kronede dage. Der er for megen tøsementalitet i dagens politi. Man kunne også lave en ny politietat med en frisk ledelse og nogle fyre, som ikke er bange for at uddele lidt knippelsuppe.
  Indtil da, lad militæret beskytte klimakonference og soldaterne fra Irak og Afganistan tage sig af banderne.

 6. Af Thomas Rasmussen

  -

  Der er jo ingen tvivl om at alle disse uegnede forældre og deres forældresvigtede børn fra miljøet på venstrefløjen er ved at blive en belastning for samfundet! Det undrer jo nok mange mennesker at man ikke lukker bistandskasserne for disse tosser som gerne vil nyde men ikke yde og som åbenbart har masser af tid til at bedrive hærværk medens de lovlydige borgere skal passe deres arbejde. Og politiet og deres latterlige og pædagogagtige rundkredsdiskussioner er jo et kapitel for sig!

 7. Af Gert Petersen

  -

  Jens Holm@

  Sikke dog en gang forvirret, hashomtåget, barnligt formuleret samt usammenhængende og selvmodsigende kællingesnak!

  1:

  Der er overhovedet IKKE noget galt med de såkaldt “unge”!
  Betegnelsen er jo blevet en modbydelig fornærmelse mod den yngre del af befolkningen, der stort set alle passer deres uddannelse, job, osv, når den manipulatorisk tværes ud over sagesløse af talentløse journalister og venstredrejede populister.
  Der er naturligvis, og heldigvis, netop IKKE tale om “de unge”, men om det sædvanlige bæagtige sammenrend af nogle få hundrede komplet hjernelamme voldspsykopater- og Marxistiske by- guirrilaer fra ind- og udland,som hver gang er på spil.

  2:

  Børn skal naturligvis IKKE have stemmeret!
  Mange aldersmæssigt voksne burde sandt for dyden heller IKKE have det, da de aldrig formår at hæve sig over det mentale pubertetsniveau, men nuvel, en retfærdig og mild måde at gribe sagen an på kunne være at tildele alle, der er over 18, er ustraffede og som har betalt 4-5 millioner i skatter og afgifter, at få adgang til stemmeboksen.
  Disse kriterier ville forhindre den nuværende uheldige situation, hvor det er et flertal af passive gavemodtagere, der reelt bestemmer gavernes antal og størrelse.

  3:

  Det er en almindelig observation, at dem, der som Jens Holm har ondt i deres Senstalinistiske hængerøv over den såkaldte “ejendomsret”, også er dem, der IKKE selv gider bestille noget, har drukket deres socialhjælp op og hvis eneste “ejendomsret” omfatter 6 hashpiber og 2 stjålne cykler!

  3:

  Hvad er der nu galt med Viagra og “lykkepiller”?
  En let blendet smootie med frosne skovbær, 2 Viagra, 4 Zoloft og 3 dl skummetmælk, er da en herlig måde at starte dagen på!
  Og dertil også langt mindre sundhedsskadeligt end den hash, der åbenlyst har gjort dig permanent hjerneskadet………….

 8. Af Jens-Peter Hansen

  -

  Medlemmer af folketinget(herunder herostratisk berømte hr. Pind) lader sig jo, som bekendt, definere på følgende måde: Personer, der ansvarsfrit kan give andre folks penge til trediemand.

  Og turde man i den forbindelse spørge, og turde man vel nok: Hvorfor fandt man dog på at udlicitere magten til politikere og partier i det herrens år 1849, herunder magten til at fordele folks surt optjente skattekroner til trediemand?

  Hvorfor beholdt man den ikke? Magten.

 9. Af Christian Toffini

  -

  TIL: Søren Pind.

  Sikke et utroligt og tamt indlæg du her begår.

  SE, på baggrund af politiets bløde passivitet,
  mener du justitsministeriet skal supporte op
  om de mange ødelæggelser, & som jeg er enig i.

  MEN.. Hvor bliver din forståelse af problemets
  kerne af, nemlig den manglende konsekvens
  over for politiets manglende konsekvens.

  Om det er bløde gift udtagelser fra politiets
  spind dokter nr. 1, (Per Larsen), el. øvrige
  diskvalifiserende udtale/handlinger, så er
  årsagens fællesnævner den, (& hvilket gælder
  for hele den off. sektor), at man ikke arbejder
  under de samme kodeks som skatteyderne.

  Ta´ fx det du reelt kommentere på, nemlig nogle
  ansatte, som helt åbenlyst, modarbejder deres
  opgave.. I privat regi´, lå afskedigelsen klar.

  Men hvad sker der.. som altid, og overalt i den
  off. sekstor, får man blot en såkaldt næse,
  uden reel konsekvens, & tilstanden er status Q.

  Du vælger altså at overse problemets kerne,
  hvorved du selv bliver en del af det selvsamme
  prob., i det du “totalt” forbigår substansen.

  Dit indlæg bevidner derfor om den samme dræbende
  blødhed, du fra tid til anden selv angriber.

  Skal du derfor have sammenhæng, skal du tale &
  forstå udfra, at årsagen ligger i de manglende
  afskedigelser inden for det off., vs. de priv.
  ansattes regelsæt, hvor man man er fortid hvis
  man fejler bravt. DET ER ÅRSAGEN..

  Brian Mikkelsen skal derfor ikke kritiseres mht.
  manglende oprydningssupport mv., men HVORFOR
  man bliver ved med at se bort fra problemet.

  Heraf indtræder dit eget parti, som tidl. har
  forbudt dig at udtale kritik imod politiet,
  og hvorved jeg foretrækker du helt holder
  kæft, med mindre du TØR den vitterlige sag.

  Siden det er kbh. politimester Hanne B. Hansen,
  som IGEN frikender for afskedigelsen, går man
  naturligvis ef. denne, da indkonsikvensen fødes
  lige netop der.. Så nemt løser man problemet.

 10. Af Erik Larsen

  -

  Man tror simpelthen det er løgn, når man læser danskernes meninger om Hyskensgade og Politiet!! Forstå dog, at vi ikke kan leve med og acceptere, at sådanne ting sker uden at der bliver grebet ind – og det STRAKS! Vældig mange ting halter ligeså meget. Vi har INTET politi, jeg var fornylig i Paris og der var politi på alle gadehjørner (endda med våben) – så de straks kunne gribe ind.
  Vi SKAL have langt, langt flere politifolk – særlig på gaderne. Og glem fartkontrol, parkeringsbøder, og andre ligegyldige ting. Lad os få FRED i vores tilværelse istedet. Og det hurtigst muligt.
  Totalt uacceptabelt at politiet ikke er fremme når folk beder dem om det i hjemmene. Og det skal ske under 10 minutter!!!

 11. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Erik Larsen.

  Jeg kan kun bifalde dit indläg!

  Jeg har selv efeter besög i Paris set konsekvente indgreb, af politiet, i paris, ved undoms uroligheder, og der kunne Köbenhavns politi läre noget!
  Det drejerjer sig om, at politiet, efter en opringning af en barejer, var på plads efter ca. 3 minutter, og så blev der gået til makronerne, indenfor ca. 5 minutter havde alle slagsbrödrene fået et par på hovedet, og var hovedkuls smidt ind i salatfadet, for viderefragt til en politistation, og afhöring! Politiet havde afsluttet opgaven, og der var ro i gaden!
  Så jeg er fuld af beundring over politikorpset i Paris!

  M.v.h.

 12. Af Christian Toffini

  -

  TIL: Erik Larsen.

  Fuld ud enig i dit indlæg..

  Det kunne dog være morsomt at få at vide,
  hvor mange betjente man er i Frankrig,
  målt pr. indbygger, vs. det danske korps.

  Politiet er dog kun en flig af problemet, og
  understreger kun vores kompl. inkonsekvente
  samfund, og hvilket gælder på alle niveauer.

 13. Af Torben Petersen

  -

  Jeg har ellers hørt om patenterede rottefælder der formår at holde rotterne forsvarligt i vore byers lukkede kloaksystemer. Var det ikke noget for Borgterrepræsentationens Miljø & Teknik-rådmand at se nærmere på sådanne smarte indretninger? Ellers må borgerne velsagtens forlade sig på legitim, civil retshåndhævelse i det omfang ingen andre gider, eller mener sig politisk kaldet dertil. Som jeg læser jagtloven, er der egentlig ingen særlig fredning på rotter?

 14. Af Erik Larsen

  -

  Til Christian og Carl-Erik: Tak for jeres sympati med mit indlæg. Jeg vil også sige vedr. Paris og andre steder, hvor politiet er SÆRDELES MEGET tilsted, at det er jo ikke lige det vi havde ønsket – eller troet skulle være noget vi havde behov for i det danske samfund – men men de VATTEDE politikere der er på Christiansborg idag, så bliver det jo aldrig bedre – medmindre befolkningen stemmer på de der VIRKELIG holder hvad de lover og VIL gøre noget ved tingene, så vi igen kan få ro i gaderne og i vores hjem ikke mindst.

Kommentarer er lukket.