Vælgerlede og folkedybet – den danske dovenskab

Af Søren Pind 170

Jeg elsker Danmark. Det Danmark, hvor folket nu, igennem årtier, har stemt på politikere, der puster vefærdsstaten op og gør Danmark stadig fattigere. Forleden kom en undersøgelse fra Verdensbanken, der viste, at Danmark nu kun er verdens 20 rigeste land. 20 rigeste…

Jeg elsker Danmark, fordi det har været et land med højt til loftet, fri diskussion og åbenhjertighed uden forlorenhed. Fordi lighed  i forhold til menneskeværd er vigtigt. Og fordi afstanden mellem folk er lille. Sandt er det også, at vi – på trods at et vanvittigt skattetryk – har en høj social mobilitet. Noget af det vigtigste, der kan kendetegne et samfund. Kan og vil man, skal man kunne bevæge sig fremad.

Men der er sket noget, de senere år. Noget alvorligt.

Jeg voksede op i bevidstheden om, at Danmark var et af verdens rigeste lande. At det var et privilegium at være født her. Og at man til gengæld for det privilegium skulle yde, hvad man kunne – som Rasmus Rask sagde det “laboremus pro patria”. Arbejd for fædrelandet.

Derfor blev jeg også chokeret i 2009, da reaktionen på Lars Løkke Rasmussens første tale til Venstres Landsmøde som statsminister indløb. Løkke satte bl.a. det mål for Danmark, at vi skulle – målt i BNP pr indbygger – være verdens 10. rigeste land. Og han blev mødt med… hån. Kommentatorere mente, der intet var i talen, den var uambtiøs, tømt for indhold o.s.v. Den dag i dag er talen efter min opfattelse en af de vigtiste, der er er holdt i dansk politik. Den skitserer på et nøgternt grundlag, hvad der er brug for for at gøre Danmark rigt igen. Men symptomatisk regnede man den ikke, dengang. Den trængte ikke igennem den klæge moderne mediedej, der omgærder og forpester dagens poitik. Og i dag er vi så sunket til nr. 20. Tyve… Og ser vi på vore vækstudsigter er de forstemmende. Vi ligger blandt de laveste i vækstforventinger i hele OECD.

Jeg har ingen reaktion set på den førstnævnte artikel. Ingen. Det er som om, vi er helt ligeglade. Blæse være med vore børn og børnebørn bliver fattigere end os. “Hvad rager det mig – pis mig i øret – politikerne er nogen idioter – hæv min pension og giv mig mere i kontanthjælp – og kyl de fremmede ud – de er alt for dyre” lyder brølet fra folkedybet. Og jeg, der har besøgt maskinvirksomheder, rengøringforretninger, landbrug over hele Danmark korser mig, og tænker gudskelov for polakker og andet godtfolk. For hvordan i al verden skulle vi kunne klare os uden dem, når for mange danske er for dovne til at løfte en finger i et almindeligt hæderligt arbejde? Når vi lever i et land med næsten 800.000 voksne i alderen 16-64 år på offentlig forsørgelse… Ja, ikke vestlige-indvandrere koster i nærheden af 17 milliarder af kroner. Men de udgør da et klart mindretal af forsørgede i Danmark. Den danske dovenskab koster mere end det ikke-vestlige fravær på arbejdsmarkedet. Det er de kolde fakta. Så nogen gange trættes man lidt af de vulgære brøl fra snart sagt alle dele af de sociale medier og fra selv de etablerede. Er man i tvivl, så tjek DR-udsendelserne “den dag de fremmede forsvandt”. 

Der er et problem med indvandring, som skal løses. Men ved siden af den danske dovenskab og klynkeri er det et mindre problem. Det sidste truer Danmarks eksistens mere end det første.

I en sådan tidsalder kommer så Berlingskes undersøgelse, der viser foragten for politikerne aldrig har været større. Den kommer på højden af den danske dovenskab og samtidig med folk strømmer ud af vælgerforeningerne og aldrig kunne drømme om at stille op til politisk embede. Bag skærme og tastaturer råber og skriger folk, uden at røre det mindste eller løfte en finger. Jamen tillykke med det. Men verden findes. Den kører uden om os af folk, der er flittigere, dygtigere og mere stræbsomme end vi. Råb alt det I vil – men måske man skulle få fingeren ud i stedet…

Som følge af det folkelige svigt i politiken, er partierne blevet svækket og udvælgelsen ringere. Dem, der virkelig vil politik som leg, har fået nemmere vilkår. Der er sket en uklædelig professionalisering af folkestyret, og en hærskare af akademisk uddannede ansatte har gjort deres indtog, bl.a. som følge af oppustet offentlig partistøtte, og i dag lyder alle politikere ens. Det skyldes meget enkelt, at meget få politikere længere skriver selv eller udtrykker sig selv. Der har siddet de samme mennesker hele raden rundt og skrevet de samme ting. Sproget er ens. Tilgangen analytisk-karriererettet.

Men folkestyre er så meget mere. I dag er vi endt i styre uden folk. Et styre, hvor få styrer meget, og hvor holdninger strømlines. Hvilket igen skaber væmmelse i det folk, der har svigtet sig selv, og kun fordyber politikerleden.

Vel. Til det er kun at sige: Danmark er ikke bedre end sit folk. Gider folket ikke deltage, bryder folkestyret sammen. En snæver selvudvalgt elite forrådner. Og med den forrådnelse og vrede følger den stærke kvinde. Så enkelt er det. Som det står skrevet, så skal alt, der er sket, ske igen – for der er intet nyt under solen.

Mener jeg politiske løftebrud ingen rolle har spillet i denne udvikling? Nej. At lyve for folket som det er sket, er en katastrofe, og har ødelagt en stor del af den tilbageværende tillid mellem politikere og folk, mellem styre og styrede. Mener jeg det politiske systems lukken sig om sig selv og enorme offentlige tilskud med uskøn professionalisering til følge intet har med sagen at gøre? Tværtom. Den elitære tænkning, der har skabt fuldtidspolitikere med intet andet at gå op i, og meget få der forstår, hvordan man f.eks .også ernærer sig selv uden for politik, er en katastrofe af dimensioner. Selv har jeg gennem de sidste mange år, på nær mens jeg var minister, for der er det forbudt, haft en større del af mit udkomme uden for politik end ved.

Men gider man ikke, overlader man rummet til dem, der gider. I sammenhæng med den bestikkelseskultur, den danske velfærdsstat er degenereret til, har det skabt en kolossal trussel mod Danmark. Til dem, der skælder ud over “I politikere” – uden tanke for, hvad sådan en “I-isering” baner vejen for – lyder mit enkle spørgsmål: Hvorfor ser I splinten i jeres broders øje, men ikke bjælken i jeres eget? Hvorfor har du i årevis stemt på partier, der gør Danmark mindre? Der altid taler uden om? Der bildte dig noget ind, som de ikke bagefter holdt? Og helt ærligt: Hvorfor skal du trække mig ned pga. dit eget tåbelige valg? Beklager, men jeg gider ikke høre på dit uartikulerede brøl. Og skulle du vælge ikke at stemme på mig for det, så klarer jeg mig nok foruden.

170 kommentarer RSS

 1. Af Ole Skovgaard

  -

  @Anders Madsen, det er balancen på det danske stats budget der vil diktere den politik der vil blive ført. Nu er der ikke flere pensions midler man kan beskatte, såfremt man vil pynte på resultatet.

  Derfor vil man opleve, at såfremt det bliver en Rød regering vil de føre en politik der ligger milevidt fra det de siger inden et valg. Bliver regeringen Blå, vil den førte politik nok ikke blive så meget anderledes (Det sørger DF for) men de kan altså ikke bruge flere penge end de har og kursen vil blive dikteret af balancen på stats budgettet og da alle finter (beskatning af pensionsmidler osv) er opbrugt, derfor vil der osse være åbent for fri skydning fra en Rød opposition til en kommende Blå Regering om at de er nogle fjolser og uansvarlige såfremt der fremadrettet vil optræde stor underskud på statens budgetter.

  Og så har svært ved at se, at Søren Pind skulle bidrage til politiker leden tværtimod han tør sige nogle sandheder som er ilde hørt. Så respekt for det. Og det fører forhåbentlig til en debat. I mine øjne bidrager politikere der bare siger det befolkningen vil høre lige så meget til/ mere til politiker leden. De tænker bare på det næste valg og er lige glade med landet Ve og Vel på lang sigt.

  Befolkningen vil som sagt kunne protestere alt det de vil, men reelt er de uden indflydelse på den førte politik, men de har da indflydelse på hvem der skal føre den.

  Lad os da håbe på, at økonomiske udvikling på den lange bane for Danmark vil være positiv, for så vil den førte politik osse blive “gavebods politik” jeg tror bare ikke på det. Vi har alt for mange ikke erhvervs aktive personer (som skal finansieres) i forhold til de fleste andre lande. Dette skal ændres. God Jul.

 2. Af Anders Madsen

  -

  Ole Skovgaard, Søren Pind lyver og bedriver historieforfalskning.

  Når krisen blev så slem i Danmark skyldes det den politik som han og Venstre førte. Boligboble og overophedning,

  Søren Pind fortjener ikke andet end spot og hån.

 3. Af Søren Revser

  -

  Ovehovedet at “debatterer” med mennesker på bankernes skjulte lønningsliste giver absolut ingen mening.

 4. Af Bjørn Sørensen

  -

  I DK er 22% af dem i den arbejdsduelige alder på offentlige ydelser. I vores nabolande er 15% offentligt forsørget altså 7% færre, det andrager således 270.000 flere ledige. Hvordan kan man så påstå at vi har flest i arbejde. Det koster samfundet den nette sum af 50 mia kroner ekstra om året.
  Dem der har set TV udsendelserne om Detroit forfald, som i sin tid svømmede i penge og velstand. Lønningerne for samlebåndarbejderne toppede omkring 70-80 $ i timen. Minimumlønnen i USA er i dag 7,5 $/time. Fabrikkerne flyttede sydpå hvor lønningerne var lavere og fagforeninger var til at tale med. Over en lang periode mistede Detroit 1% af produktionen om året til import fra især Japan og Europa. Bilindustrien var gåsen der lagde de gyldne æg, men den blev slagtet.

  Tilsvarende er vi ved at nedlægge slagterierne i DK og der er dem der mener at hvis udviklingen fortsætter vil de ikke eksistere om 10 år. Dansk bacon produceres ikke længere i landet men i Tyskland. Udbening og forpakning og anden forarbejdning bliver også udført i modtagerlande hvor lønningerne er lavere, ja selv opfedningen foregår i udlandet og er stigende.. Så vi er også i færd med at slagte gåsen.

  Men tilbage til de dovne danskere for dem er der nogen stykker af også blandt dem som “arbejder”.
  Tager vi den offentlige sektor er den gennemsnitlige arbejdsindsats under 30 timer om ugen, sygefraværet er 15% hvilket er 5 gange større end i den private sektor. Produktiviteten har i følge DK’s Statistik været uændret i perioden 1948-2007. I den private servicesektor er produktiviteten 3 doblet i den samme periode.
  Alene ekspansionen af den ineffektive offenlige sektor er en medvirkende faktor til DKs deroute på velstandslisten.

 5. Af Finn Hove

  -

  Der er nævnt mange problemer i Søren Pinds blog. Men det største problem er nok desværre, at Søren Pind muligvis har ret. Som virksomhedskonsulent har jeg dog det privilegium at komme på mange arbejdspladser bemandet med flittige, opfindsomme og dygtige ledere og medarbejdere. Og her passer Pinds nødråb slet ikke. Men jeg følger jo også med på Facebook, hvor der er rigtig mange brokkerøve, ofte endda utroligt ondskabsfulde brokkerøve. Og mange medier – slet ikke dem alle – gør sig umage med at udvikle flere brokkerøve. Jeg fæster min lid til det danske foreningsliv, vor børn, unge, voksne og gamle tager ansvar på hver deres måde.

 6. Af Anders Madsen

  -

  Danmark har en erhvervsfrekvens på op mod 80 % som er en af de højeste i verden for de 29 til 59 årige.

  Hvordan kan personer som Bjørn Sørensen så hævde danskerne ikke er i arbejde, men er på overførselsindkomst? Fordi han spreder højreorienteret propaganda. Ren gylle som i Venstregylle. Ren dumhed og uvidenhed.

  “Erhvervsfrekvens Erhvervsfrekvensen for de 16-64-årige har
  de sidste mange år ligget stabilt på omkring 80 pct . i Danmark . I forlængelse af den
  økonomiske krise skete imidlertid et mindre fald i erhvervsfrekvensen, se figur 3 .3 . ”

  Når de danske medier i så høj grad er højreorienterede og styret af kapitalen medfører det dumhed og åndelig svækkelse.

 7. Af Holger Volsing

  -

  Hello, Det er selvfølgelig vældig interessant, at læse og sikkert rigtigt. Danmark er jo kendt for korte arbejdsdage…
  Til gengæld hørte jeg et udsagn fra Søren Pind på podcast, hvilket forstyrrede min nattesøvn julenat (genudsendelse af Mads og Monopolet den 24/12), hvor han tager parti for en pige (mor), der vil bruge børnepenge til at købe en ny taske til sig selv for 5000kr. Skal siges, at hun er på SU !! Monopolets 2 andre deltagere havde ikke det mindste til overs for hendes hensigt og hånte enstemmigt en så uansvarligt indstilling.
  Søren Pind beskyldte dem for at være “moraliserende” og tilføjede, at pengene man får, er i stedet for at betale mindre i skat, så man skulle bare gøre som man ville… De er studerende og BETALER IKKE SKAT !! Det er omfordeling fra dem, der har, til dem der ikke har. Det er totalt ansvarsløst, at folk, der lever af andres support, på den måde kunne bare drømme om, at bruge den slags penge på en taske, uden andet motiv end en egoistisk materiel tilfredstillelse for “lånte” penge, der oven i køber er tiltænkt deres barn.
  Jeg bor i udlandet, får ikke en krone af den danske stat, og skal betale en formue for sende mine børn i skole – og der går alle taskerne og ferierne..(blot et faktum, jeg klager ikke og er heller ikke misundelig).
  Det er da rystende, at en ansvarlig politiker kan bakke op om noget så åbenlyst ude af proportion. Eneste forklaring synes at være leflen for de studerende og score billige points hos en gruppe, hvor Søren Pind jo allerede profilerer sig godt, men det virker næsten for dumt.
  Hvis man ikke kan se det forkerte i denne problemstilling, er det efter min mening både dekadent og uciviliseret. Se dog blot en lille smule ud fra Danmark….Og så kald mig endelig moraliserende. Det er med stor fornøjelse.
  Mvh, HV

 8. Af axel ibsen

  -

  Kære Søren Pind

  Det er fint med en masse kommentarer og angreb på den “dovne”! danske befolkning, men det klinger hult, når du ikke kan beskrive, hvad velfærd er?
  Kan du det?
  Jeg skal undlade, at lægge dig ord i munden, men til din oplysning, kan jeg fortælle, at jeg i et langt liv har stemt på dit velsignede parti Venstre ud fra den betragtning, at I var partiet, der støttede det individuelle menneske………… Men gør I nu også det, når det bliver alvor?
  Jeg har gennem mit liv knoklet og betalt ca. 4.5 millioner i direkte indkomstskat, det må da siges at være et bidrag eller hvad?.
  I 2010 blev jeg ramt af sygdom, min krop var slidt ned og jeg kunne bare ikke mere yde det, som jeg ellers har kunnet……..
  I dag 2014 snart 15 er der endnu ikke fundet en afgørelse på, hvordan jeg kan bidrage til arbejdsmarkedet – 4½ år er gået med arbejdsprøvning – og det er latterligt, når man tænker på, at det drejer sig om at finde ud af, hvorvidt jeg kan arbejde 12 eller 14 timer om ugen – jeg vil gerne arbejde, men I staten, velfærdssamfundet…. vil ikke lade mig arbejde det jeg kan, før det er penslet ud i lovmæssige detaljer…..
  Lær dog, at kommunerne aldrig nogensinde skal have mulighed for at “tjene” penge på sygdomsramte borgere!!!!
  Jeg bliver kun mødt af mistro, nedladenhed, skepsis og manglende anerkendelse hver gang jeg er i forbindelse med det offentlige system – jeg der ellers kommer fra et pulserende erhvervsliv, hvor hurtige kontante beslutninger er vejen.
  Det er grufuldt at se, hvordan ressourcerne forsvinder ud i den blå luft og at I som politikere, bare ser til og nedgør os, der virkelig gerne vil gøre en indsats.
  Du burde skamme dig, at du går på den galej… at du ikke er klogere og kan differentiere det dovne individ fra det aktive……….
  Jeg talte med Mette Frederiksen på et møde i 2013 hvor hun var beskæftigelsesminister – hun forklarede, at den måde jeg blev behandlet på, var ikke hensigten med loven??????? rigtigt nok, men sådan foregår det og sådan bliver det ved, så længe politikere kan være så dumme, som du er nu også illustrerer… at man tror borgerne bare er dovne og kommunerne har fortjeneste på, at have lange sagsbehandlingstider.
  Der kunne spares milliarder af kroner, hvis i politikere turde røre ved kommunerne “selvstyre”……… men du vil hellere tale om dovne danskere, frem for at skue realiteterne i øjne.
  mvh
  Axel Ibsen

 9. Af Frank Andreasen

  -

  @ Ibsen

  Jeg skal indrømme, at en historie som din gør indtryk.

  På mig altså.

  Jeg er straks mere i tvivl om den vil gøre indtryk på Pind.

  For at sige det banalt. Jeg tror ikke det rører ham en Pind.

 10. Af Ole Skovgaard

  -

  Naturligvis Frank Andreasen, historien gør indtryk på dig men naturligvis ikke på onde borgerlige mennesker der er for “hård i tonen”. Din “løsningsmodel er vel så at ansætte endnu flere sagsbehandlere, terapeuter og jurister i det offentlige (flere penge) så mandens “sagsbehandlingstid ikke bliver 5 år som nu men måske 10 år i stedet.” Så kan han bare cykle imellem lidt flere offentlige instanser og eksperter i arbejdsprøvnings ret.

  Jeg opfatter da Axel Ibsens indlæg som ja en klage over manglende retfærdig i et velfærds samfund han har betalt til gennem hele livet, men da osse et angreb på det altomfattende bureaukrati der er i landet, som jo er årsagen til at han i snart 5 år har ventet på en afgørelse. Der er desværre for mange der er ansat til at skrive papirer og henvise til paragraffer og andre myndigheder. Kompleks funktions teori når det er bedst. Hvordan får man et system til fungere bedst muligt ? Svar ved at gøre det så komplekst som muligt så ingen kan overskue det. Så er man nemlig nødt til at ansætte flere mennesker til at finde rundt i det. (Jurister, Djøfer)

 11. Af Annmette Olsen

  -

  Din uvidenhed og arrogance er endnu større, end jeg troede. Jeg krummer tæer, når folk som dig og Morten Østergaard, der har ”gemt” jer i politik hele jeres liv, tror I ved, hvad den mindre begunstigede del af befolkningen føler og tænker, blot fordi I har besøgt et par firmaer eller set et program over DR. Magen til dumhed skal man lede længe efter. I formår ikke engang at skabe og fordele arbejde i Danmark, som ellers oprindeligt er en politikers vigtigste opgave. Men I kan kun finde ud af at rage til jer og råbe ad de mindst begunstigede danskere som en anden dum og uopdragen gadedreng. Jeg har absolut ingen respekt for folk som jer.

 12. Af Bjørn Sørensen

  -

  Er det så svært at forstå hvorfor der er 50% flere end i vores nabolande, som er parkeret på passiv forsørgelse når det offentlige bureaukrati er så snørklet og gumpetunkt at det er uegnet til foretage beslutninger, hvilket bunder i at der ikke er nogen der vil tage ansvar for afgørelser uden de udtrykkeligt kan henvise til lovgivningen.
  Vores system tillader ikke individuelle afgørelser baseret på almindelig sund fornuft.
  Bureaukratiseringen og ansvarforflygtigelsen er en konsekvens af den politiske proces som har foregået i samfundet de sidste 50 år, hvor embedsmænd og politikere er blevet hængt ud, hvis de foretog fornuftbaserede afgørelser uden det udtrykkeligt stod i loven.
  Man kunne godt dømme Glistrup fordi handlede imod loven hensigt uden at det udtrykkelig stod skrevet.
  Vi ligger som vi har redt.
  Min løsning på problematikken er at vi indfører direkte demokrati med folkeafstemninger om væsentlige afgørelser.
  Det repræsentative demokrati har været misbrugt af interessgrupper.

  Pøj, pøj Søren, der er nok at se til hvis vi ud af det dødvande vi er havnet.

  At vores politiske system og bureaukrati trænger til en omkalfatring er indlysende, men det bliver lidt af en sisifos opgave når flertallet af befolkningen er afhængig af status quo.

 13. Af Anders Madsen

  -

  Bjørn Sørensen. Hvor har du dine tal fra? Digter du eller er det fordi du tror på Løkkes snak?

 14. Af frank Andreasen

  -

  Filteret nappede et indlæg til Skovgaard. Men fordi det ikke lefler for Pind, tvivler jeg på det bliver frigivet

 15. Af Bjørn Sørensen

  -

  @ ANDERS MADSEN

  Det er da rigtigt ca. 80% af dem i den arbejdsduelige alder er i arbejde og at det har været sådan længe og at det gælder for etniske danskere, men vi har længe haft indvandring af lavtuddanede som har en beskæftigelseprocent under 60%. Men dertil skal lægges at de unge og ældre har en ledighedsprocent på 26-29%, hvilket er dem som har svært ved at finde arbejde på grund af manglende erfaring og kvalifikationer.
  Så når beskæftilsesprocenten er faldet til 78% i de senere år, betyder det at 22% er offentligt forsørget.
  I vores nabolande, dvs Tyskland og Sverige er 15% af dem i den arbejdsduelige alder offentligt forsørget.
  Derfor er der 7% flere forsøget i DK end i vores nabolande. At de 7% udgør 270.000 personer som koster 50 mia kroner i ekstraomkostninger er prisen som forvaltningen af vores velfærdssamfund koster ekstra i forhold til vores nabolande.
  At danmark rasler ned ad velstandsstigen og at vi siden 1995 er faldet fra en 6. plads til en 20. plads er et historisk dyk i velstand nogensinde.
  At du ikke vil erkende de realiteter og kalder folk som skriver om de realiteter for dumme og uvidende, viser blot at du er uvidende om de barske realiteter.
  Vores nedtur siden finanskrisen er en konsekvens af årtiers arrogance og troen på at vores velfærdsmodel var den bedste i verden.
  Realiteterne er at vi sakker bagud af dansen og at vi vil få meget svært ved at indhente det forsømte, fordi vores system er totalt ude af balance med realiteterne i den verden vi lever i.
  Vores omkostningsniveau er vores akilleshæl. og den offentlige sektor som udgør 30% af arbejdsstyrken er blevet en byrde fordi den siden 1948 ikke har forbedret produktiviten.
  Så når det offentlige har været brugt som en erstatning for de nedlagte merværdiskabende erhvervsvirksomheder, fordi man troede at det offentlig kunne erstatte beskæftigelsen, men problemet er at den skaber ikke merværdi, men blot øger omkostningsniveauet.
  Er det så svært at forstå hvorfor velstanden har været faldende.

 16. Af Anders Madsen

  -

  @ BJØRN SØRENSEN – 28. DECEMBER 2014 6:51

  Danmark er stadig et af de lande med flest i beskæftigelse, så igen. Kom med din kilde og undlad med digtningen.

  Danmark mister heller ikke velstand.

  »Det kan dog godt være, at vi vil få en lidt lavere vækst end Sverige, fordi produktiviteten herhjemme har skuffet i en del år. Men at vi systematisk skulle sakke kraftigt efter Sverige, er der ikke stærke argumenter for. Væksten hopper lidt op og ned i Danmark og Sverige, men over en længere periode, er der en tendens til, at vi følges nogenlunde ad,« siger Steen Bocian.

 17. Af Bjørn Sørensen

  -

  @ Anders Madsen

  At danmark rasler ned ad velstandsstigen og at vi siden 1995 er faldet fra en 6. plads til en 20. plads er et historisk dyk i velstand nogensinde.
  At du ikke vil erkende de realiteter og kalder folk som skriver om de realiteter for dumme og uvidende, viser blot at du er uvidende om de barske realiteter.

  Salige er de enfoldige, men din enfoldighed er ikke grundlag for at vi kommer videre.

 18. Af Anders Madsen

  -

  @ BJØRN SØRENSEN – 28. DECEMBER 2014 16:10

  Dannark er ikke faldet til en 20. plads som du påstår. Ifølge Verdensbanken er dansk BNI per indbygger købekraftkorriget nummer 13. Fjerner man bystater, oliestater og Luxemborg er Danmark nummer otte. Velstanden er så endda bedre fordelt end i et land som USA.

  Du mangler fortsat, at forklare hvor du får dine tal fra.

  Se også “Danmark rykker frem: Her er verdens rigeste land”

  “Danmark er det højest placerede land, der ikke får det meste af sin rigdom fra naturressourcer, finanssektoren eller gambling.”

  Børsen 7. jul. 2014.

 19. Af Frank Andreasen

  -

  @ Bjørn Sørensen

  Du afslører dn afgrundsdyb uvidenhed, over makroøkonomi, når du tror at folk der ikke er i beskæftigelse, er offentligt forsørgede

 20. Af georg christensen

  -

  Den danske dovenskab og politikerlede , skyldes nok ikke så meget danskerens uvilje til arbejdsydelse som uviljen til at sætte sit “X” ved ugennemsigtige politikeres lobyistiske, af og til vel nok også korrupte opførsels modelbeskrivelser.

  Det danske folk trænger ikke til ny opdragelse, men til politikere med “viden om?”, og ikke længere en flok snakkesalige intetsigende dårligt uddannede politikere.

Skriv kommentar

Kun fornavn og efternavn bliver vist i forbindelse med kommentaren. Dog skal alle felter med * (stjerne) udfyldes

Læs vilkår for kommentarer og debat på Berlingske Tidendes websites

RETNINGSLINJER

Berlingske ønsker at sikre, at debatten på b.dk føres i en ordentlig tone, som gør det inspirerende og udfordrende for alle at bidrage og deltage. Vi efterlyser gerne klare, skarpe, holdningsmæssige stærke indlæg med stor bredde og mangfoldighed og kritisk blik på sagen. Men vi accepterer ikke indlæg, som er åbenlyst injurierende, racistiske, personligt nedgørende. Sådanne indlæg vil fremover blive slettet. Det samme gælder indlæg, der ikke er forsynet med fuldt og korrekt navn på afsenderen, men som indeholder forkortede navne, opdigtede eller falske navne.

Vi opfordrer samtidig alle debattører til at gøre redaktionen opmærksom på indlæg, som ikke overholder disse retningslinjer.

Redaktionen

Yderligere info